Skip to main content

Full text of "Variae lectiones ad textum IV evangeliorum: ex codd. mss. Bibliothecae ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ // MT.Crif % \ jOosIe\ -^^. ^-/ "^.r^. 


M^^ \ Digitized by VjOOQIC i CVtlK ■/ ^f'^', M' 32?>i . Digitized by VjjOOQIC VARIAE LECTIONES 

AD 

textvm'iv evangeliorvm, 

ex CodcL MfT.' Bibliothecae Vaticatiae, Barberinaei 
S. Bafilii, Auguftinianorum Eremitarum Romaei 
Borgianae Velitris, Laurentianae , S. Marci VenetO'» 
rum> Vindobonenfis caefareaei ParifienfiS) Efcuda^ 
lenfis, Havnieniis regiae, quibus accedit varietal 
leaioiiiB Verfionum Syrarum» Veteris^ Philoxe* 
nianae et Hierofol/mitanaet 

tt Edidotte regia Harnienfi IV Ew. iternm recognicM 
et qoainplurifnii acccfifionlbus locupletataei 

AVCTORS 

A ND n E A.B^I R C H, 

S. S. Tk* Dre et ft^ejfore^ Praepofifo Nomarchi4U Smmi^ 

ee ad Aedem mkedralem Rofchildiae K D» 

minifiro frimario» ffaunioij A.c. MDCCCL 
Pro&ant flpud C. G. Provt. 

tMaMbtant K. M6ner & ViUut, Aalae ftagiit 
•t Univirfitacie cypognphi. Digitized by VjOOQIC 
^-^^ifenMgiis^j^ Digitized by VjOOQIC LECTORIBVS 

Edifor! c rum ultimis fecvU elapji annis J^bfervationes eri» 
iicas ad textum Aet. Apjp. Efp. eathoNearum et 
Pauli nee non Apoealypfeos f ex eodieibns MJf. 
mea opera eolleetasy ita edidiffem^ nt textu omijfo 
Varias teetiones modo promulgarem; fuppetleeti* 
tem qvoqve Variarum teetionwn textui Qvatuor 
Euangeliorum Editionis Regioe Hamienfis adjee* 
tamy pari ratione ae methodo adornare mihi vi^ 
fum ejf. Computit me ad hoe eonjilinm non fo* 
Im eonfenfus eruditomm; fed et atia rdtiones 
)(a «f 

Digitized by VjOpQlC iid oput fufcipienium perfieiendumqvB animum ad» 
duXerunt. Cum nempe exemplarium Editionis qoa^ 
tuor Euan^eliorum maxima pars trifli ineendio eon^ 
fumpta ejfety huic vulneri iterata editionCi qvctfi 
aliqvo fomento, mederi opinabar; hune qvoqve ta^ 
boris fructum fimul refpexi^ qvod rei eriticce S. 
textus magis confuier eWi obfervationfs meas par^ 
va librl mole exhibendo , cum eo ad plurium noti^ 
tiam et ufum pervenire pojent, Sine ulla igi^ 
tur h^ftatione labori me accinxi ; reputans ta' 
men , non fatis ejfe actum iterum agere , fed 
providendum qvoqve ut limatiorem, atqve^ fi fi^^ 
fi pofiti auctiorem qvoqve editionem exhiberem^ 
qva textui faero atiqvid now utilitatis adfiruera 
pojfet: qvod qvo perfUere modo adnifus jfim^ path 
€is ixplieabo. 

Codices nobitioresj videtieet Vatt. 349, 354 ^ 
359 > 3^0, 1067, iao9> ^aio, 1548, Urb. a, 
Vini. Lamb. 31, iterum reeognqfeendos atqve ae^ 
€urate examinandos mihi fumpfi. Nam ticet mihi 
mmfcius ejfem^ iu priori editione paranda fumm^ 

diU^ Digitized by VjOOQIC 4tiJigem^ia invigiiajfey ut omnm errorem vitarem: 

€Jcperi0vtia tamen docuit facile intentionem /ati- 

gari-, qvinimo et mentit et ocutdrum aciem obtutu 

eontinuo interdum ita prwjlringiy ut qva aliit 

in Qculot incurrunty anxiam editorit fotlicitud^ 

nem fugiant» Sngulat itaqve lectionet^ in fche^ 

dis meit notataty cum editit fedulo contuli, et Jic 

ubi errorem vel omfJJSonem animadvertere conti- 

gitj qvam diligentiJjSme potuiy adnotavi, Nec me 

hujut conjitii poenituit; nam licet mendat rariut 

objWvaremy pajfim tamen plura, eaqve haud notatu 

iudignay in priori opere pratermijja indagaviy qui- 

hut novam editonem non Jlne fruge loeuptetatof^ 

ejjcy certa mihi ejl perfvafio. Aptiorem qvoqve 

10 codicibut excitandit dijpofitionem nonnunqvam 

adhibendi uova ha$ recognitione opportuna data 

eft, occafo. 

Maxime tamen iteratct editionit prajlantiam 

euxit accijio codicum MJf. Veneti S. Jffarci lo 

^ Parijenfit 50, benevolentia ctar. virorum En- 

gilbreti et Begtrup debita ; qvi , cum novam 

)( 3 «^ Digitized by VjOOQIC me parare edhionem aeeepijfent, obfervationet fuaif 
ex *pretioJiffimis hifee libris colleetasy ut ad ufnr 
meos adhiberemy amiee obiulerunt. Nee qperi 
mjlro deejfe voluit Vir doetiffimus Muntery fe* 
lutas codicum in Sicilia reconditorum lectiones be^ 
nigne fubminijlrando. Sic faetum efly ut ptu» 
ribus fuffultus adminieutisi non fine utiU S. cri- 
feos augmentOy opus denuo cum orbe Utterat^ 
eommunicarem.9 

Ut obfervationibus eriticis et corrigendis et 

ampVfieandis intentionem ultro accommodavi ; ita 

qvuqve prolegomenis fecundas curas impenderCi 

non fupervacuum epcijiimqvi. Paffim nova lectio* 

num adjeci exempta; qvinimo nonnuttas qvajlio^ 

nes Jignificantius atqve fufius exponere atlaborch 

vi. Ampliora dare potuiffem^ fi fatam tutiffet 

infignem obfervationum fuppettectitem ad codicis cu^ 

jusqve indolem penitius eognofcendum y horis fub^ 

fecivis congefiam, me fiebiti incendio eripere. Qvi* 

cunqve in rebus criticis atiqvam navarunt ope* 

ram, fcierint^ vet me non monentCy qvam difficih Digitized by VjOOQIC jGr ^utmodi jarturam reparan; natn in tali ge^ 

nerey cmram tieet poftea intendas y plura priori 

* 
diiqvijtione adnotata^ vix ac ne vix qvidem ite^ 

mm in mentem redeunt; multaqve pro deperditit 

ixijlimanda. 

Speeimma tni ineifa huie opufeulo adjeetat 

non modo ftripturam duorum prffftantiorum eodi» 

imn fideliter reprafentant f fed et loea textus ve* 

xata referunt. Ex codiee yatic. 354 duo ex* 

Uientnr Jpenmina 5 qvod eonjulto me feeijfe non . 

ais re erit hie exprej/is verbis indieare% Nam 

tieet ad formam eharaeteris exprimendam unum 

fv^eret^ atterum tamen non omittendum ratus 

fwny qvod prater tocum Evangetii Lucib memo* 

rabilem^ dubitandi fignis notatumi numerum qvo^ 

qve divifionis EufeUance margini adpictum exhi" 

beat: hoc igitur toeo fuo non indignum judiea^ 

Veriut Hf qvibus non contigit infpeetione tibro^ 

mm Manufcriptorum rationem et modum , qvo 

Seetionfx Hwrmonia Eufebiance notari fotenty eog- — 

uofcerei 

Hac 

I Digitized by VjOOQ lC HiBt haBui qva in optrtf ttmini Hcerm^ H^ 

Ura libtr expticabit. , 

Dabam Rofchildia^ menfe yulio% Amo ChriJU 
MDCCCI. FROL& 

Digitized by VjOOQIC PROLEGOMElsTA. 

L/efcripturus Codices tnamifcriptos) qvibus iii hae 
V. L. CoUectione ddomandA ufus funi) prius qvtm 
ipforum tractarum ingrediar» pauca in univerfum di« 
cenda funt, qvs lectores doceant^ qvid et qva ra« 
tiooe fuCcqmnn {ic y qvo factlius et de ipHs Codici* 
btts> er meo io his adhibendis judiciO) juitam pro» 
nuociare &ntenriam valeant "^ 

Cum ufu ec eiperientia compertum habuiflfemi 
a plerisqye doais S. Scripturarum interpretibus opti- 
me pnecepttfm tSt^ non omnibus exemplaribus idem 
preriumAatuendum) fedplurimum referre> qvibus» 
er qvo qvisqve modo utatur ; eqvidem in tanta libro* 
rum manufcriptorum copit) hanc.viam atqve ratio- 
neoi fum fecutusj ut ex reliqvorum turba eos extra* 
herem, qvi S. librorum contextumi cujus emendataer 
]ecciani m lofto fundamento vera interpretatio fuper- 
ftraitiir^ inax'u»e juvare viderenttur. In his exami« 
ntodis et rctracrandts omnem intentionem et diligen- 

a tnm Digitized by VjOOQIC tt PROLEGOMENA. 

tiam impendi; ea modo in reliqvis adnotafle conten^ 
tus» ubi codices etiam minoris in facra CriG ponde- 
tiSf hanc difciplinam non inutili exemplorum copia 
amplificare, et loca de quibus ambigituT} fuo prsfi* 
dio in pleniori luce collocare poflTunn 

In ipfa Codicum defcriptione eafn primam le« 
gem pofui, ut omiflis iis, qvse nihil ad inftituendum 
lectorem pertinent, ea adnotarem, qvae ad Codicunu 
indolem plenius atqve accuratius cognofcendum face^ 
rent. Hinc ubiqve admifcebitur , ut qvisqve Iocu9 
poftulabit, exemplorum copia, qvs non eorum mo- 
do fcientia qvibus cujusqve Codicis pretium rite aefti" 
matur, lectores inftruat, fed etiam ipHus •cum aliis 
optimis et probatis confenfum demonftrare poflit. 

Cum in Adnotationibus criticis difponendis eum 
fervavimus ordinem , ut primo loco pofuimns Codi- 
ces Romanos , qvos excipiunt libri , in aliis Italiac et 
Germanis Bibliothecis aftervati: hunc noftrum de 
Codicibus tractatum ftc optime divifuri videmur, uc 
prius Codices Vaticanx' et reliqvarum Urbis Romas 
Bibliothecarum defcribamus, hisqve reliq^s omnes, 
qvi ad noftram pervenenint notitiam, fubjungamus^ 

Incipiamus igimr a Vaticana Romanx Sedis Bt- 

bliotheca, qvs ut librorum Manufcriptorum omnis 

generis copia abundat, ita qvoqve optima habet ee 

fubminiftrat fubfidia» ex quibus Te;ctum N* T. ori« 

' ginali Digitized by VjOOQIC PROLEOOMENA m 

^ioali t^flituftre nitorl qveffims. Sed cum jpfa m 
plures dividatnr partes» ita ut prima ilia et aatiqva 
libronzm collectio diftingvatur ab iis, quibui tem* 
poris fuccefia aucta fit) jam hinc ordinem fcqvars 
eoscpre) qvi in Vaticana ftricce llc dicta reperiunturj 
primo recenfebo loca 

Codex Vaticanus 349^ in Folio» ttiembranaceuSy 
fbliorura 3jr7> Seculi XI v^ XII) continet Qvatuor 
Evangelii) qvibus Canones Eufebii praemittuntur, ec 
fingulis Evangeliis indices wcpuKum, Diligenter 
et nitide exatatus eft. Rani occurrit liturai aut ad« 
jcctio aliqva, aut mutatio> quae etiam ubi adfunt> 
Don ab ijrfb Ijbrtrio qvi codicem exaravit» fed ab 
coiencbtore aiiqvo profecta videntun Sic Mattfu 
XXVII> poft v£ 49 a prima manu adduntur verbat 

uau e^lJ^tP miM ¥mi i^^y) qvx corrector» qyod 
in ftto ezempiari non inveniret» fpongia delere ten* 
uvir» Codicem per omnia contuli» 

CodexVaticanus35i, in Folioi membranaceusi 
Seculo X v« XI charactere unciali exaratusi iToliorum 
2^1) oomplectitur Lectiooes Evangcliorum in Pa* 
{ehflr&i m Afcenfionei in Pentecofte* in Transfigtt* 
mtione) inDormitione Deipanei in Indictionis ini« 
tiO| inNativitsaeDeiparSi in Exaltationecrucisi in 
Chrifti Nativitate» in Luminibusi in Di^ occurfus 

a a Virgi- Digitized by VjOOQIC jy PROLEGOMENA. 

Virgiois, in Annunciatione « in Palmi». Seqvuntta 
xindecim matutiaa EvangcUa Dominicarum. AUud 
qvoqve EvangcUum in Dominica Palmarum, ut ct 
»Uud Fcria V magnse Hebdomada? mutaum. Codi- 
cem in locis felectis perloftravimus. Specimen aeri 
incifum exhibet Blanchinus in Evangeliario qvadru- 
pUciPart.I.VoLn.Tab.V. 

Codex Vaticanus 354, in FoUo, membranaceus, 
fbUorum »34» Qvatuor continet Evangclia Utteris 
unciaUbus fcripta. Pra^miffa eft Eufebii ad Carpia- 
num Epiftola cum tabulis Canomim. In margine 
fi.pc occurrunt adnotationes ab alia antiqva manu, 
fic ad Matth. XXVII, 16, 17 afferuntur verba Anafta- 
Ci Epifcopi, qvitcftatur, fe in multis antiqvis exem. 
plaribus rcperifle lectionem ,ncm 0uiet$0ea>t qv» 
aunc in paucis modo Codicibus obfcrvatur. Ab ipfa 
tamen prima manu,. ut arbitror, funi afterifci, qvac 
locis Luc. XXn, 43- 44- « Jo*»' ^, 4. prsepohuntur, 
ut et ObcU qvibus notata eft Pericope de Mulicre 
tdultera. Codicem Seculo X exaratum cfle indicat 
nota ad calcem Ubri fubjecta: eyf«(Ptt (lege «yf«-. 
^„) ^ rtiu» hWes etCm, ^m %e^ */«" UexftnK 

*. mwf 'ivyi Mrtwog i qu« tcmporis notatio 
annumChrifti949«dicat. Cpdiccm bis daigcnter 
•onndimus. AmpUorem Codids defcriptionem de- 

dit Digitized by VjOOQIC prolegomena: ^ 

dit BlaticSiinus in Evang. qvadrupl. Part. I. VbL IL 
FoL DIV cc DLXXL Specimen characteris mti itu 
cifiim Tab. VI, formdm litterarum degantius refert 
«€ oodex ipfe. 

0)dex Vaticanus 35^$) fbliorum 370, monbn* 
mceus, in Folio et Seculo XI, ut conjicio, exaratus» 
IVcomplectitur Evangelta» qvibus pramiittuntur tuh 
tpahmw indices et hTpothefes qvs hoc aflerre non 
lupervacuum duxi. Ante Matthsum hcc habet: r# 
uwr» lAurdxm evmyyeKtw Tf^ot revf ej^ midMfi 
•JrJodjf vTf^uvrev ev UqoviruKi/iiA hee yfa(/u/4O0r6)v ^- 
^tiXtm. im Touro 70^, ocre e^^enets y^ o^an^, eviei^ 
^?ieev e^nrnae hi]^eu^ if oV/ umo u$fececfA iMt io&^ 
ify x(^^- Ante Marcum : i^^ov, irt ro Kotrec fde^ 
xou ecyw evayyefaov^ vTfnyoqevdn xhfo TTerfov ey ^ 
im. e7retfi<recre ie rijv «f%ifv eciro rov ^rj o^ffrncou Ao- 
yovj rov e^ J^^ovr eirtorres ry ficocliec. Ante Lucamt 
fe«ev, oVi ro xo(ro0 Kovxecv evetyyehjov^ vmrfo^evBn vm 
vecvXov ev ^fJin. Ante Johannem : keoe^ ort ro m- 
T« te^vvnv eveeyyeKtoVj ev retff XS^^^ r^ectecvov u^ 
yoqevdn vTTo teaeewov^ ev ^ecr/jM m vn(rt». Subjun- 
guntor vTroy^ec^ect cum 9*/%^ numero. Numeratt- 
tur autem in Matthxo iftxot /3%, ifi Marco o(%f/, in 
Luca /3d?^ m Johanne deniqve ^r. Codex citatur 
ad Math. V, 47.111 ct ad Joh. VIII, i. 

a 3 Codex 

Digitized by VjOOQIC VI PR0UE<50MENA: 

TT i.O>cbcxV^ticdnua.358x in Folio) mcoibrftnftceoft» 
Sdcalo* ut conjicio, XII exatatus^ foiiomm 3^^ cotl- 
rioct ly Evangelia.cMQi^SjshpIii^varioriini jo margi» 
ne, Ad calcem fubjicitur nota qva refi^rtiV:,- God^ 
4:m tiinfnum fuiiTe Coo^aminopoU Anno 14^ a Dre 
Nicokft de CuszajJniicgtinooc pro Imp^ratore.er 
R^i«amt'^if<?^o orimtaUj qvpe ad Euge&ium P»- 
pom i^errariam venit. ^i^fnmnt^s Lectiqnes 4ecerpfi 
ex priQU9 IX Capp: Luc^. - Scholia in margioe Co- 
di^is fcripta , citantur ad Matth. XXVII , i5» x^. 
Marc. XVI > 9. Joh. I> a8- XXI, 25. Hiftoria de 
muliere aduhera in textu omiflaa in .iine ^yangetH 
Johaonis ponitur cum hac aidnotatione prsefixa: ra 
ts:8^Atff£ /liotxc^Sos KeCpochM&ty &ns9KKDts otrrsy^»- 

Codex Vaticaaus.359 chartaceus, in Folio^. gvaep 
cotHJbititiiis» Qvaxuor complectitur Evangelia^ Sia* 
gute.paginse in dt^a^ columnas divifx^ Teictum it4 
difpoBunt> ufi linea ktinac verfioniS} .Hneae textU9 
grscl refpondeat. A latino librario^exaratum efit 
acbitror> qvia e^dem habet Textus divifioaeai.ae 
ladfki^.qvc in Codtcibus ia grascia ex^atia nunqvafli 
reperitur. Textus gra^us multis m iocis.ad latinam 
veritoiiem videtur inutacufiy qvod plurilnis exempfis 
demonftrabimu& Ed. Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA vn 

Bd. Sctpbiiii jtia. Textitf gr^Var.g^p. Verfio kt^codicit; 
Xamc. II, 15. ^ xu* m^tas ffyvAH ^od fecH domi^ 
^m gyvvfurev 97- ^iotv '^/m TUin* "«f it qfien^ 
fju¥. j cecs* :^ noKs. 

IV, 10. roviicUpv' Addit: evTfuaotis Addit: 1« onmu 
7\M^At C9. rotis oioiff <rov. buf, viit tm/. 

VTlj ^i. ivo xe^oih oiyrsic^i&fl ifi" Et rejpandit jhe" 
<p€theru$. fTovs' ^vo %faa)« fus^ dnodebito* 

(petXsrat. ff/. 

Vin, 51. txm^ov tGoxwfiv Kut txm^ Eodem ordine in 

YMt toixwi/jy^ xoct /iovj Koct rov Tre^ latina verfioue^ 

Tov TraTEge» t»! j refoOKoct rtfv /tin- 

^oct^os Koct rfjv rs^oc rns Trea^ 

fJLfireqoc. ios. , 

3QI» ^7* '^^ nfcvec roc x^tvee tcv ec- Lilia etgri^ 

yfou. 

31. ^rr^ire. ^nretre VfM^ov. Primum quariti^ 
ZS^^ectD/Jievot. Addit: «y rects Addit: in iMMf^ 
%9qisv vjjtoov. bus vejlriu 

Xlft, 35. loDs ocv ioos oev f^et fi oo^oc. Donec veniat ho^ 
i]^. ra. 

XVI,ai.Tou^Aci;- Addit: fcectovSets Aidit : etnemoit* 
fftov. eit^ov ocvroo. ti dabat. 

XXIU^ a. ro eBvos. ro eBvos ^imw. Gentem nojlram^ 

% 4 Saepe Digitized by VjOOQIC vm PROtEGOMENA- 

Scpe tttnen diflrentit ab adjttncta latint verficmei 
qvod ut exeniplis pateat» nonnuUa hic adponam v. e. 
Marci I, a* ubi Editio Stephani et Textus codicis 
graecus habent: fv roiS vfc^rmf^ in latina veriio* 
ne l^itur: In Tfoqa propArta. Luc. II, 3g. ubi 
Srephanus et nofter: Kur^wiv «v Uf^j^akriiAj latt« 
nus habet: Redmpti(mem IfraeL 

Praeter loca felecta ex Matthaeo, Marco et Jo« 
hanncy integrum Lucse Evangelium accurate contu* 
limus, variantesqve a Textu lectiones in Adnotatio- 
nibus noftris eo modo indicavimuSj ut ubi occurrat 
varietas textus grseci, qv« et a textu Editionis Ste^^ 
phanicae et adjecta latina veriione diflentiati citatur 
Vat. 359 gr.; ubi latina modo vcrfio diflbnat, Vat. 
359 1a^< > ubi vero et grccus et latinus contra textum 
confcntiant, Vat, 359 gr. lat. Codex fcriptus vidc- 
tur Seculo decimo teitio. 

Codex Vaticanus 360 9 in Qvarto, membrana« 
ceus, Seculi XI, integrum N.T. compleetitur prae« 
ter Apo^Iypfin. Primo occurrit Eufebii Epiftola ad 
Carpianum cum tabulis Harmonie, feqvuntu» IV 
Evangelia, Acta App. et Epift<i)« cathoiicse, qvai 
PauU Epiftols excipiunt, eo tamen ordine, ut ad 
Hebneos Epiftola ponatur inter fecundam ad Thefla« 
lonicenfes et primam|ad Timotheum. Qvam Epi- 
ilolarum Fauli feriem ideo adnotandam duximus, 

qvod Digitized by VjOOQIC PROL^GOMENA. IX 

€|vod eam pritnj$ Ecclefic tetnporibas in inultis co- 
dicibus obrinuifle doceat Epipbaniut tdv. HsreC 
Lihr. I. Hanref* 43. pag. 373 £d. Coloo» AMo» ^9 

iuc rw Tg^ rifioBw ms rirov. Evangeliis praeii^ 
gitur index ic#^Afl(M0y, ab eo, qvi in plerisqve gre- 
cis codicibus obtinet, diverfus. Marth«us enim ha« 
bet capita 74, Nbrcut 4^, fublatis duobus ultimis 
«liorum codicum capitulis, Lucas 57, Johannis 18« 
In reliqvis cum Euthalio convenit, nifi qvod App* 
Actis nulla prefigit capitula, et feprem Euthaliana 
captu ad Titum, in tria capita, nullo mutato eo- 
•rumdem verbo, comraxit. Freqvena eft vocalium 
ti^ if »9 01, Vf pf €» confufio; multis etiam in lo« 
cis obfervantur oorrectiones ab ipfo librario, qvi Co- 
dkem exaravit* 

Codicis pofleflbr oUm fiiit Aldus Manuccius, 
Paulli Filius, Aldi Neposi qvi eum dono dedit Six« 
to V. R. P. qvod teflator dedicatio, ipfa Aldi manu 
primo codicis fblio inicripta: Sixto F. A O. M. 
Gntielmo Sirlitto £ S. K Card. Prajide Bibliothe* 
tm FutiiaM, AUk/ Mammiufy PauHi F. Aldi N. 
D. D. Neqve uUom mihi eft dubium, Aldum, 
cum editionem fuam N« T. pamet, hunc noftrum 
codicem ad oianum habuifle, et ad texmm fuum for- ] 
inandum £epe adhibuifle; mirum enim hujus codicts 

a 5 cum Digitized by VjOOQIC X PROLEGOMENAV 

cum Aldt S^itione in lectionibus (iflgularibuseonfeflh 
fniTi obfervavi» cujus rei nonnulla exempla hic afFc« 
ram. Marc IjLI, 31. cum Aldo Iqgit Is^ieom. MarC 
XIII, 9. <«X^ifwd« loGO ^fi^(ria^9j qvae lectio dEb 
textus Steph. et editionis recepta^. . Luc. IV, 9. /SosAAaik 
VIII, §2., aystduvfv re M^offiov. X, 8* itx^^** 
V. 22. Dcfunt verba>.x<«i <s^u<pBhs ir^os rovs fiocdfh 
rois^ fiTff. v. 30. >|f(Ju(n»y. v.35. Deeft #|#AdMr. 
XI, la. cvirnra. XII, 27. 7t^fie(ioc?0^8ro, XXI» 
i8- ccTtoKvr^L XXII, 17, «f lavr«;r. v. 39* omit- 
titur mrov. XXIV, 10. ip' ie. Joh. VI, 37. sm- 
^uXKoi, IX, zo. in^fttQ^Y^fl^y* X, 4« sXfSesMv. 
V. 38- 9/9suere» XI, 19« ^rasfff^dnapyrcei. Qvas 
omnia cum eodem modo in «Aldina Editip^e repe- 
rianiur, fai^ile.adducor ut credam, Aldum bic nch 
ftrum fecutum effe, neqve, ut multi opinantur, .fo- 
lam Erafmi editionem exptejdiflfl;. 

Cum codicibus Steph^ni.octavo, R«uchliili, 9 
X.eiceftrien(i (Apud Wetftenium L. i. 69.) tgire coii- 
fentit nofter; abundat w^ti lectionum finguiariuin 
copia, qvas aliorum codicum.f^flimonio deftituumur. 
Ne illud qvidem qvod admoneamus indignum eft» 
hunc noftrum ejusmodi exhib^f) variet^es, in qvt- 
bus cum Gothica £vangeliaruia Veriione folus con- 
cinit, cujtts rei, cum pliura.fint exempla, nonnulki 
hic adponamus. Marc XII j %6. omiccfcur dw 

ulti- Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA- xi 

rititimm, qvod in Gothica Verfione ettam deeft, 
Marc. XIV, 70* verba : kou y«f yahjhatos « in utro- 
qve defiderantur. Praecipue autem notanda lectio 
qvam Loic I, 10« nofter habet, cum pr^ecer grcco- 
nun coofeofuro ponat ^^oo^Jf^o/ucfvov, fola Verfione 
Gothica aflentience. £x qvibus, ultimo praefertim 
exemplo, multum, ni fallor, roboris accedit afler* 
tioni Benzelii, qvi in prx&tione ad Verf Goth. 
Evangeliorum Ed. Lye pagg. 6. jr. 33. contra Wct- 
fienii et aliorom fementiam , qvi hanc Verfionem ad 
Latinam accommodatam opinantur, mukis argumen- 
tk tyas cum graeco fonte conformitatem demonftrat, 
argve ad Jectionem modo citatam non dubitavit adde- 
/e notolam : Goth. exfpectans. Itaqve pro ftpocev^ 
XOfAeitQV Ugit Trpoa^o/uffKOi', prattr todd. confen* 
yiffpi, fed eert^mo indietQy ufim ejfe grmeo. 

Qvatuor Evangdia ex hoc codice accurate per 
omnia contuli. 

Codez Vaticanua 361, 10 QvartOs membrana- 
ceus, fblioirum 230» Seculo, ut videtur XI exara- 
ms, complectitur Qvatuor Evangelia cum tabulis 
Hannooia? Eufebians. Singulis Evangeliis imagi" 
jiesl;vangeliflanmi auro et coloribus pictae praeiigun- 
ton In iTeeyfc6<puic ipfius hoc obfervandum , qvod 
iubfcriprio Evangelii Matthsei eadem £ere fit» qvam 
niodo cx Cbdice 356 recaofuunus, Qvacuor prima 

capita Digitized by VjOOQIC XII PROLEGOMENA; 

capita Evdngelii Luce accurate contulii retiqva hi 
locis felectis infpexL ^ 

Codex Vaticanus 363, in Qvarto, membrant- 
ceus, foliorum 3321 et Seculo, ut opinor, XI exa- 
ratus, continet Qvatuor Evangelia> Acta Apoftolo* 
rum, Epiftolas Catholicas et Pauli, qvibus praemir* 
tuntur Prologi Euthaliani. In fine addinir index 
Lectionum Eccleiiafticarum. Decem priora Capita 
Lucae et loca felecta reliqvorum librorum examinavi. 

Codex Vaticanus 364, in Qvarto, Seculo, ut 
arbitror, XI in membranis fcriptus, habet Qvatuor 
Evangelia cum tabulis Harmonise Eufebianse, et pic? 
turiS) qva^ ittiagines Evangeliftarum repnefentant. 
Eleganter exaratus eft. Litterae majores ut et Tituli 
librbrum auro notantur. Codex citatur in prioribui 
IV Lucae capitibus, et ad Joh. VIII, r. 

Codex Vaticanus 365, in Qvarto, membrana* 
ceus, Seculi, ut conjicio, XI, foliis conftat ifj^. 
Eo continentur Qvatuor Evangeiia qvibus prtemiflk 
funt capitula et imago cujusqve Evangeliftae. Prio- 
ra 26 folia, temporis injuria deperdita, a recentiori 
manu foliis in charta fcriptis fupplentur. Accurate 
contulimus III priora Luca? capita, in reliqvis £van« 
geliftis loca felecta infpeximus. 

Codex Vaticanus 665 y in Folio, Seculo XIII 
in charta bcmibycina fcriptusi complectitur Matth«i 

et Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. xm 

a Marci Evangelia cum Euchymii Coomieatario. Ex 
KfttcfaaK) loca feiecca adnotavimus. 

G>dex Vaticanus 756» in Folio, membiynaceui» 
fclioram 40O1 Gontinet IV Evangeiia cum Commen- 
tariis Patrum in margine. Scriptus videtur Seculo 
XI vel XIL Ad calcem libri notatur: kc (f^ecyyn^ 

90 Trttfw iSi/8^«v, iTti ec/no uiaii ^«rof. ijoff^ louAiai, 
niatrtcms iU. 0: Anno a Chriiti nativitate 1583* 
Codez citatur ad Matth. VI, 13. XXVII, 16. Marc. 
XVI, 9. Joh- 1, ag- Vm, 3. XXI, 25. 

Codex Vaticanus 757, in Folio, membranaceua, 
connnet Qvatuor Evangelia cum Commentiriis Ori- 
g^j Gregorii Thaumaturgi, ApoUinarii, C/rilli 
et aliorunk Scholia in margine codicis fcripta ci< 
ta&tur ad Matth. XXVII, 16. Marc. XVI, 9. Joh. 
Vm, u XIX, 14. XXI, 25. 

Godex Vaticanus 758, in Folio, membranaceus, 
ioIiorDm »33, habet Evangelia Lucae et Johannis 
cum Fairum varionim Commentariis. Lectiones Co- 
dicis adnotantur ad Joh. VIII, x. XXI, 25. Seculo 
XU ezaratus videtur. 

Codex Vaticanus 1067 > in Folio, membrana- 
ccus, AmiMxt unciali Seculo, ut opinor, XI exa- 
ratus> contiqet Lectiones Evangeliorum ufui Eccle- 
fiifiiGO diflributonun. Codiccmi qvod magnam 

kctio- Digitized by VjOOQIC XIV prolegomena: 

lectioaum optimarum copiam in eo inveniremi ^t 
omnia contuli, hacqve occafioneobfervavi, eos noti 
mediocriter errare, qvi omnia Lectionaria Evange^- 
liorum ad unum exemplar exarata fuiffe arbitrantur« 
Qvam meam affertionem exemplis hic probare fuper« 
vacuum habui, cum in Adnotationibus plurima re« 
periantur> qvibus palam fiat, qvaiis inter hunc ec 
Havnienfem ^tium , qvi eodem modo ac nofter ad 
ufum Ecclefiarum adaptatus efl, intercedat difTeren- 
tid) qvantumqve EvangeIiftariumVaticanum> ut an- 
tiqvitate, ita etiam ipfius Textus indole Havnienfi 
prseftat. Specimen hujus Cod. sri incifum vide 
apud Blanchinum in E vangeliario qvadruplici Part.L 
Vol. II. Tab. IIL Breviter defcriptus FoL DIIL 

Codex Vaticanus 1 158 > foliorum 408 > mem« 
branaceus, inQvarto^ Seculo, ut conjidO) XI ele- 
ganter exaratus, a Cypri Regina Innocentio VIL R. 
P. donooblatus, complectiturQvatuorEvangelia cum 
Tabulis Harmoniae Eufebianae. In primo capite 
Lucae v. 64. notanda eft lectio : ttus ^ y\»wec m;- 
rev ^iPifdfotBfi 9 qvs in fola complutenfi editione 
N. T. obfcrvatur. 

CodexVaticanus 116O) in membranis, Seculoi 
ut arbitror XI exaratus, integrum N. T. continer^. 
In Qvaterniones diftribuitur> eo modo, vft IV Evah^ 
gclia volumen fingulare cooftituant, qvorum ultimut 

numc« Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. XY 

loneras, qvi in fine Evmg^i Johannis occurrit, 
{gn&tur nota fc/3. Cum Apoftolorum Actis novns 
incipir Qvatemionum ordo, in Apocalypfi Johan* 
nis com nott x^. defintns. Codex citatur ad Joh. 
VIU, I. 

Codez Vaticanus 1209» Veteris Novique Tefta<> 
meati. Dc Veteri Teftamento, qvod ex hoc codi- 
€e editnm eft Romc Anno igS? juHu et auctoritate 
Sizti V. Pontificis Maximi , plura hoc loco dicere 
fiipervacnum fuerit, cum a plerisqve doctis viris 
qvi Vcrfiones graecas V; T» tracraverint, fatis fiiper* 
qvt defiariptum fit. Volumen pofterius N. T. com« 
plectens, qvod, dumRomx eflemus, acctiratius qvam 
floiea ^ctum eft examinavimus, fufius definribamus, 
eaqve hic afEerre conabimur» qvs ad pleniorem co* 
dicis notitiam (acere pofiint, cum ex omnibus N. T. > 
exemplaribuB mdlum fit, quod tam diverfii homi« 
nnm judicia permlerit. Alii enim> codiccm ex la« 
rina verCone correctum autumante$> non magni aefti- 
marunti cum alii cono-a, aliam calcantes viam> eum 
ab adverfiuriorum criminatione vindicare> fummam 
e)i9B prseftantiam et integritatem pluribus demonftra* 
re agsreffi fint^ Qvas doaiilimorum licet virorum 
concrariasfententias) nemo mirabitur> qvi fcierit, 
panca modo codicis excerpta, in qvibus etiam contra 
Ycritaieni oon femel goo^cer peccatum eft, hucus- 

qve Digitized by VjOOQIC XVI JROLEGOMENAV 

qve innotuiiTei qviqve porro perpenderit , qvani 
difficile fit de^codicis pretio pronunciarC) anteqvtnl 
accoratam ejus collationem habeamus. 

Codex fcriptus eft in fbrma» qvam Qvartam 
vocant, in membranis, qvaa in nuUo codice pari 
elcgantia et fubtiiitate confpexi. Foliis conftat 146». 
Pagina qvatlibet in tres columnas dividitur> colum* 
na eft linearum 42» linea litteras habet 16 vel ig* 
Character eft uncialis» fed qvadratus feu rotundus» 
iimilis ei> qvi in voluminibus grsecis, in ruina ur-^ 
bis Herculani repertis» locum habet Accentus et 
fpiritus, qvorum ultimi antiqvam fervant figu- 
ram |- H ^^ ^P^^ prima manu litteris funt impoiki» 
qvod Blanchinus inTabula ad pag. CDXCIL Vol. IL 
Partis L EvangeL Qvadrupl. ubi fpecimen codicis 
noftri accurate expreflfum exhibet> adnotare neglexit* 
Interpuncta verborum raro ocjeurruntf ubi vero ad- 
funt) per puncta et cola exprimuntur* Scribendi 
compendia funt pauca, ita ut vocabula modo notiora 
0£op, Kv^iOff^ tfieovs^ Xifi^soc compendio fcribantur» 
hoc modo ©C , KC , lc", XC. Litterae caeteris gran- 
diores, in aliis codicibus in fectionem initiis obviari 
in noftro, in qvo omnia non interrupea ferie (efe 
excipiunt, non reperiuntur, et prima tantum cuju»- 
qve libri littera cxteris major minio et coloribus pin* 
gitur. AdortographiamqvodattinctiVOCiliamff tif « Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENAlT XVJt 

r«i oonliiCO) liect non adeo £re^vfns fit ^DikC 
jmikis tliis antiqvis M0!, ctmcn intcrdum» pnefisr- 
{un in nominibttS propriis) ob&rvatur ex. gr. imustii 
po im&^3 '^^^^ 1^^ ^'<f^) fofmm pcq «fift.^ 
n, «AeiiSMw pro tc?^&»f9f. Nonnullis etiiai^iar 
locis littert e pro T ponitnr, yt in voce Mmid4uog^^^ 
qvs fenper exprimittirMaE;&.&«is^, fic etism Msttlu- 
XX, 17. nmSt^iitm loco nmr thm. Specimen^cod«; 
laop accunte exprefllutt invenies in BlanchiotEvang^. 
qvtdropl. Pert. L Vol. IL Tab. L et defcriptioiicm. 
P. L VoL IL foL CDXCm — CDXCVL 

Litterx, non tccentus ct {piritut^^tramento ire« 
rum obduciae font, cum anttqvior fcripturt astete Ha^. 
vcficre iocepiiret. Qvod» qvo tempore fit factuni 
noo coi^t, fummtfn ttmen diligen^itm et curam 
t iibrtrio tdhibiftffl fuiffCi plurt funt qvar demoii« 
finnt. lis eaim locis ubi fcribt» codicis, vel or- 
tfaographitm vel textwn> t fuo exemplari, qvod 
dum opusboc pertgeret, ad maoum habuit, diver« 
iam invenerit, litteram vel voces difcrepantes non. 
iBomutftvit, fi:d tirtmento non obduxit: fic v. c. in 
Vocabuiis i§Mti^ ifffCC^f littera s ut t primt mtnu 
(cripct (oectt/ tdhuc reperitur. Itt etitm Matth* 
VII> 14, \ki nofler t primt manu htbet in ^mnfh 
lihrarias Im«raiQ novo colore non pinxiti fed li« 
neola fiMli a dextrt td fintftrtm tstnsfixiti qvod 

b lecticf Digitized by VjOOQIC XVltt PHOLEGOMENA. 

kctio r/ ^mr ipli ma^is probaret Mattli. Xlfi^i' 
vox f^osf in priilino ftacu remanfit, et in margine 
iibriptum eft reHvw.vCaSf ubi liofter legit fin ims^ 
litten fc atramento nqn obducitur, qvod corrector 
tkctixnem r\ io^s praetulerit. Idem qvoqve obfer>'d«^ 
tpc Matth. XXII y lOV qvo verfu- nofter fingularem^ 
ledtionem wfi^m exprimit, qve, qvod minus pro« 
bata^Jiomini vifa eft, intacta manet, atqve in mar^* 
gine- adnotatm* yecfxos^ qve kaio eft juniorum co-' 
dicumi /Fauca obfervavi loca in qvibus emendator 
fcalpello ufus eft, qvo fkcilius hocmodo codicis lec- 

, tionem ad fuum exemplar conformaret, ut Matth. 
XIV, 18» nbi a prima manu fiierat KGAGTCATG, 
UtteraT linea transfigitut, atqve ex ultima 6 lineola me- 
dk (->eradftur, qva correctione eftecit KGA6TCAC 
AUudejusmodi exemplum invenitor MattkXVl, 20r 
ubi tamen plura aufus eft. Hic nempe, verbo me* 
r/AW|W erafo, fubftimltur cjus loco fti<^e$XccrCj fed 
ita tamen, ut prior (criptio fub rafpra adhuc legt 
poftit. Ex qvibus) recte qvidem nt opieor, conji-i 

^ do , hanc codicis renovationcm recentioribus feculit 
£ictam fuiflfe, cum lectiones, qvas corrector textui 
pracferendas-cenfuerit, omnes fint ejusmodi, qvs^ ju- 
niorum codicum fuffragi# confirmentur. 

Libri N.T. nunc hoc ordine fc excipiunt. Pri- 
no ponuntur loco Evangelia Matthtei, Mtfci^ Lucae 

^ ec Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA.' %ix 

ejohantiis, qvtbus fubjunguntur A«a App. Epp. 
jacobi, Petri i et a. Johannis r, a, 3. juAe Epi- 
.tela. Seqvuntur PauH Epiftola, ad Romanos, a4 
Corinthiosieta, «d Galatas, Ephefios, Philippen- 
fe, Colaflenfes, Theffalonicenfes x et 4, ad He- 
br«», iii qva tamen cum verbis etiMtftov rn 0«a> 
ta^a . . Cap. IX, 14. vetus fcriptufa deiinit. Re; 
liqva hujus Epiftola pars, una cum Johannis Apoca- 
'.ypfi, a manu recenti, ex codice Beffarionis aliqvo, 
vittradunt, fupptentur. 

^ Tituli et fubfcriptiones librorum fuflf twevii^^ 

ttoL Cidqye Evangelio praefigitur titulus iucra 

lAee^damt Mar» \ia(novt mru AevMy, netru ht» 

tavmt cademqve eft fubfcriptio fmgulorum Evange- 

liornm. App. Actis pneponitur infcriptio tt^tt^tte 

teno^eKmt qvse verba in fioe libri iterum occur- 

lunt. Epp. Caih, infcribuntur MKu/Bev tvifeknt 

fter^ «(, frtr^ j8, uueevou ct^ i<auvw /9, mnf 

ww -y, tev^, In tinilis Epp. Pauli eadem brevi-i 

us obiervatui'» fingulis tamefl fubjiciuntur vjtoy^et» 

^oi} qvc cum ab iis,' qvas communiter m MflT* 

coditibos obtlflent , qvorum auctor perhibetur Eu- 

tha//atf, 4ifcrepent, «trasqve lcctorum oculis hie 

fabjiC£unitf: \ 

Digitized by VjOOQIC l:^ PROLEGOMENA; Mf. Vatic. 
(pm ecifo no^ivBov^ y^ot^ oc^o €<pecov. yfoUPfl U7F0 (psXiTTT^W. 

n^os yocXecrocff ey^ee^ 

(pn OC7S0 ^l^flff. 

U^os i(Pimovs iy^oc^Pn 

eCTTO ^OJfJL»lS* 

n^off (piXiTrTrtjffiovs t- 
yfec(pn «^^ ^a)/4>|i'. 

r Tl^os%oKoccQX9isoyqee* 
(Pn ecno ^i*fis. Euthalius. 
Tlfof ^cofieciovff ey^ec* 
<Pfl ecno Ko^ivdov^ Sioc ^oh 
Btlff rt\s ^iecHovov. ^ixei 

Xl^OS KOfiV&lCVS cc. g* 

yqec(pi/\ ocito (pi\iitifosi9 ^ 
Six ^€(pavecj Koci (povf* 
rovvecrevj kuc ocxfictKov^ 
KoCi nfJLoBeov- ^*X^i eoo\ 
'EyqecCpti octso (piKiit^ 

TtOSVy ^i» nroVy KOCl fsXiV* 

Kec ^oCfii ^l'. 

Uqos yochdxrus ey^ec* 

(ptl OCTfO ^QOlAflS. ^KXfi^ 

Hfos e^peciovs eyfoc^pff 
UTTo ^oofjcfis iix rvxcKov, 
^txfii ri^. 

Ufos fPihiWTtfitnovc F* 
y^oc(pfi ecTtp^fCfis SceTFo^ 

^foiirov. ^iXOOV 97/f. 

Tlfos KoKecacocet^ ey^c^ 
<pf\ ecTTo ^fxfis Sioc Ttyx^im 

KOV^ KOU OVflCifteU» ^i* 

%fll ffff. Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA Wtt 

Mf.Vatic . Euthalius. 

fYicUpn ecTfc oBfivm. 9yfc6(pfi c^Tfo oBtpfWK ^^ 

^/fcfi^Pv »7fo uBtfjyosv. 9yicc(pn CC7S0 ccdn»cw. ^1« 

EvtDgelia nec titulos habent nec capita Eufe« 

bianis canonibus accommodata , ut recte obfervavit 

Zacagnius in Prsfatione ad CoUect, Monum. Ecclefiae 

Grscae et Latinae p. LVI; fed tantum numerorum 

Tvotas minio pictas in marginCi divifionem textus in« 

dicahre& Matthaeus habet numeros FO 170 > (cor« 

rige Zacagnium, qvi liuic Evangeliftae tribuit fectio* 

nes 150.) Marcus SB 62, Lucas PNB 152» Johan* 

n^ n 8o> Acta App- AS 36, (Zacagnius App. Actis 

perperam aflignat numeros 39.) Jacobi Epiftola 9> 

1 Petri H 8> I Johannis lA ii> Epiftola Judae B 2. 

Pauli autem Epiftolae, licet una feoriim ab altera in 

codice fcriptae fuerint, propria tamen numeratione 

carent, qvippe qva? non interrupta ferie in eanun 

marginibus numerorum notas habeant , perinde ac fi 

unum librum. Paulina? omnes Epiftolac conficerent ; 

funt autem numeri ^F 93» eo tamen ordine difpo- 

ilti, ut in £ne Epiftolae ad Galatas numerus N0 59 

jpoliocetur^ deinde numerus O 70 fuccedat initio Epi- 

b 3 fiolas Digitized by VjOOQIC XXW PROLEGOMENA» 

ilola? ad Epheno^, omiins dccem nunieris, ^vi Epi- 
ilolpe ad Hebratos, poft fecundam ad Theffaloni^n- 
fo Epiftolam pofitap, marginibus adfcribunmr. E« 
^va numerorum transpofirione , rectc, ut opinor» 
conjici poterit, Epiftolam ad Hebr^s, primitus l<h 
cum obtinuifie intcr Epiftolam ad Galatas et eam qvap 
tid Ephefios infcribitun 

Infignem Codicis noftri pracftantiam, ipfa varic* 
tatum coUectio, huic opcri infcrta, fatis fuperqve de^ 
jnonftrabit, Eqvidem affirmarc non dubito, inter 
omnes, qvi bodic adhuc exftant manufcriptos N.T. 
codices, vix uHum repcrirl, cui par tribuenda fit 
dignitas atqve auctoritas, fivc codicis antiqvitatem, 
iivc ipfam textus indolem fpcctes, NuUus Orige* 
niano textui propius acceditt et tam multaa cxhibcc 
lectiones in qvibus cum Origenc folus convenit« 
Mira, in lectionibua qvoqve fingularibus, cernitur 
convcnientia cum codd, Pariff, 0, 6ai Cantabrigienfi, 
ct Ula anttqva Verfionc Syra, qvae fcculo poft C. N. 
fexto, fub aufpiciis Philoxenis facta, infcqventi fc« 
culo, cura et ftudio Thom« Harclcnfis ad grapcos 
codices corrccta et perfecta fuit.*) Adde, qvod cx 
omnibus antiqvis optima? notas codicibuS) nullus fit| 

qvi 

^ Hoc fnenm dc codic« jiidiciiim fuffragio fiio comprobavit 

docti(i: Gabkr in 9tmM (i»co(o8, SonmiKi 11 IBaff^i DigitizeflbyCiOOQlC jrolegomena: txm 

ffi tiomeris iiiif et pflrtiboi ift tbfolimif reperiatv» 
K aofter Vatictiiiisj <pyo fiuie refpeetu ccterit Qmni. 
hm pneftst, in qvibiif multt injurit temporti depei^ 
ditt, pofteror u m cura, ex tliis exempltribus fupple* 
ct exfltnL Iliud qvoqve non indignum qvod td** 
nocetur, noftrum» ut in Evtngeliis itt in reliqvis 
K. T. libris, untm, etmqve probttiffimtm textus 
cditkmem five recenfiontm exprimere; cum sontrt 
in multis tntiqvis codicibus, qvi omnit N.T. con« 
tinetm, tlitm textus sxJS^d^iy in Evtngeliis, tliam in 
App. Actis et Epilblis reperits. Sic judicio ecMrum 
qvi in S. Crifi plurimum fiudii dederunt, Codex 
AlenmdrinQS poriorem Epiftolarum recenfionem ek« 
lifber, com in Evtogelits textus codicis minus pro- 
6ams et correctus reperittur. 

Neq[ve hic nos morecur ctlumnia eorum, qvi 
Vaticannm extmplar ex latint verfione coircctumy 
mukisqve in iocis immutatum et interpolamm, ex 
ejos com tntiqvis verfionibus latinis, qvae Hieronjr* 
mi tempora pr»eduot confenfu, efiicere opinantur. 
Cum enim doctiffimi in S. Crifi viri obfervaverim, 
h» verfiones td gnecam veritatem antiqviflunorum 
co£cQni trtnslacis iiiifie, ideoqve inter puriores fon<> 
fes refectndas, potius exinde argumentum prb noftri 
anriqvirare fiunimus. Qvod tamen nemo fic acci« 
pitt, tc fi crcderemus, etisiii juniorU)us grascis Co« 

b 4 dici« Digitized by VJOOQIC XXW PROtEGOMENAj 

dkibus» in qvibus apertl correctionum ad vulgatanl 
latinam verfionem veftigia occurrunt, magnum in S. 
Xjii& pondus tribuendum efTe; de his enim loftge 
aliter judicainus. 

Qvamqvam autem ex iis, qvae modo propofui» 
fatis credam efTe manifeftum» qvale pretium Codici 
Vaticano afHgnandum fit,- tamen qvd evidentius ad- 
pareat, ex mulcis obfervationibus^ unam in exem« 
plum adponam. 

Ultima Evangelii Marci Pericope» t verfu 9 

Cap. XVI >ad finem usqve Capitis, omnino deeft 

in noftro» ita ut verbis s^po^wrro yccfj fub^cktnr 

hypographe Kocrec /iixf xov. Qvam omifEcmem hoo 

titulo prxprimis notatu digniiCmam cxiftimamus> 

qvod hic nofter unicus fit in qvo hsec defiderant^> 

: licet in multis graecis codicibus ad veriuni honum 

Scholioik reperiatur» qvo librarii refenuitr fe in 

mukis anti^is Exempkribus^ hanc fectionem non 

invenifie^ Id qvoqve teftantsr Ecdefiae Scriptoresy 

Gregorius Nyfienus, Severus; An^iodieoos et Victor; 

nema tamen apertius et figmficamios Hieronymo in 

£pift(rfa ad HeditHam Tom. IV. Ed. Bcned. p. i;^s. 

Qvsft. 3. Hti^ quceftimh daptixfohtw ifi. Amt 

fffffl» nm rieipinms Marii tifiinumum^ ^od m m* 

rii firtur EvmgilHs , onmibus Qrseeiw tibris pine 

hac tapHulum in faii non habimtibue^ prafirtim twn 

« diPiTji Digitized by VjOOQIC PROLEGOMElfA. XXV 

kmfa mtqve eontraria evangetiJHs ccfUris narraf$ 

9ideaimr. Neque Eufebitis cum Evangeliorum Har« 

fwnniam difponeret, fais verfibus locum in tabulit 

canoaiuii aflignavit, cujus rei fidem faciunt SchoUa 

codicom Venet. S. Marci tf et io> in qvorum niar. 

gtnibus ad verfum nonum adnotatur: gy rm fuy 

rw amy^eUpm idn^ dh vf>ji\^evrcu o eveeyye/a^i^ 

hK ou neu ewre^tee o ^tfft^Aou eKmcvicef. Cui te- 

fiiflionio fiifiragantur Codices Vatt. 349. 358. ^6u 

3^3- 3<J4- 75^- ^W Vall. B. 133. Laur. VI, ig, 

^5. 34. in qvibus omnibus ad verfum octavum ad« 

^Qfumr nnmerus CAT 233 > reliqvis fine numero» 

ram nota rdietis. In aliis contra numeri fectionum 

£iiftbMnarttm continuantur, ita ut ad v. p ponatur 

nota CAA, ad v. xo CAG, ad v. x% CaS, ad v. 14 

CAZ, ad vocem irogev^erree verfus 15 CAH, ad 

v. ijr CA9, ad v. 19 CM, ad v. ao CMA. Sic in 

Vat.^tf^. Angei. 9. Laur.VI, itf. 33. 256- Venet. 

^. 54a Nullus dubito, qvin numeri barum fectio- 

num, qvi nunc in ipfis canonum tabulis occurrunt, 

focoeflii temporis ibi inferti fint. In canone nempe 

zoinvenitur fectio CAA, qvae v. 9 continet, et ca- 

gM€m s titat fectionem CA6, qva viT. 10 et 11 ha* 

fiennir; ^od pia, ut ita dicam, fraude factum efle 

opnoTy qvo facilius horum verfuum authentia vin« 

dkari potoiflct. Hoc documento cfle poterit, qvam Digitized by VjOOQIC XXVI FROLEGOMENA 

incerta fit et vaga eorum rttio, qvi faepius ad Cuft^ 
bii canones provocant, qvomm tefttmonio efficen; 
conanrur, multa qv« merito dulna habeantur» Eufe* 
liio jam innotuilTe, ttqve ab ipfo in tabulis Hanno- 
.siicis relata fuiflfe, , 

« Lectiones nonnuUas ex Vaticano eodice a Wer- 
tiero Noviomago excerptas» primus publicavlt Lucas 
Brugenfis, Erasmo qvoqve innotuiflei cum ex alik 
argumentis^ tum ex ipfis verbis ejus in adnoutioni- 
bus in Acta App, p, 331 N. T, Anni 1535 1 Citif 
manifefte adparet, qvo loco monec Codicem grscum 
Poncificiae Bibliothecv in Cap. XXVII > 16. lectionem 
Kccvix habere; qv^ de noftro codice funt accipieo* 
dsi cum hic folus inter omnes codices grecos ixt 
legat* Caryophilus poftea et focii > qvibus juffii 
FauUi V cura E^itionis N* T. commifla fuit, etiam 
hoc noftto ufi funt, ut ex CaryophUi coUatione a 
F. Pofiino edita palam fiu (Eqvidem non ignoro» 
qvosdam eflfei qvi GaryophiU coUationem ut fufpec* 
cam excludant , atqve figmentum Voflii efie contea- 
Mant; qvod autem judicium £dfum efie expUcabimus» 
cum ad deftinatum huic parti locum venerimus.) £x 
Luca Brugenfi MUUus, et poft eum Wetftenius» iUa 
defumpferunt, qvae in adnotationibus eorum Vatica- 
no codici afiignantur, in qvibus tamen referendis 
non femel contra veritatem peccatum fuii. Nain 

ut Digitized by VjOOQIC FR0LE<50MENA. xxvu 

flt de >AUio taceami qvi innumeris ia locis conjec- 
nira ufus, codici noftro lectiones tribuit, qvae in tUo 
non adfunt; ipfe Wetftenius, qvi Millium boc nor 
mine reprehendit , in fimiU errore ver&tur* Sic^ 
' ut res exemplo pateat, in adnotationibus ad Lu^ 
U, 38 iaUb citatur Vaticanus, (qvi ab ipfo notn B 
iignatur) pro lectione rw fcfmi^^ cum Lucas Bm* 
genfis boc loco modo adnotaverit codicem veterem 
iia legere, neqve verbum addat , an in gratco vet 
ladno codice haec iovenerit, Hxc ideo obfervavi^ 
mus, ne lectores, ubi noftram collationem a MiUii 
etWetftenii adnotationibus difientientem animadver- 
terinr, dubii haereant , uter noftrum lapfus fit, 

Xaregra Matthaei et Marci Evangelit, App. Act% 
Qt et Epiftolas omnes, omni qva id fieri potuit dili* 
geotia, contulimus* LectionesLucx et Johannis, ex 
fchedis Bemle}i exfcriptas, amice cum nobis commu* 
nicavit lUuilrifitmus et Doctiilimus Woide, 

Codex Vaticanus laio, membranaccus , in for- ^* ^^^ 
jna minori, Seculo, fi recte colligo, XI fcriptus,!^!/ 
integrum N. T. complectitur , excepta Apocalypfi, %J^ ^ 
aA')ecco Davidis Pfalterio, Nitide et diligentcr exa* c?^( *« 
ratuseft, Sa^pius in margine ab alia antiqva m^^ 
iiii adnoitntur lectiones a codicis textu difcrepantes, 
vt ct verba, qvse emendator omittenda efle ccnfuiti 
functis fupra fcriptis nocanturi 

Codcx Digitized by VjOOQIC XXVIII PROLEGOMENAl 

Codex Vaticanus 1229» ^ Folio, membranti^ 
ceus, fbliorum 275» et Seculo, ut videtur> XI ex^ 
ratus, continet Qvamor Cvangelia cum Patrum com» 
mentariis in margine. Codicem Paulo IV. R. P# 
oblatum fuifle indicat nota, in primo folio fcriptat 

TerufTOf, Sex priora Lucse capita accurate contulf. 
Citatur etiam ad Matth. VI, xtf, XXVIX, 16. Marc. 

XVI, 9. joh. 1, 28. vin, I, XXI, 25. 

CodexVaticanus 1254, in Octavo, membrana* 
ceus, foliorum 25g, Seculi XI, complectitur Qva* 
ruor Evangelia, qvibus Eufebii Canones tt xsCpco^ 
hocim indices prsfiguntur, Codex citatur in primo 
Capite Lucac et ad Joh. I, 28- VIII, i. 

CodexVaticanus 1548» in Octavo, membrana« 
ceus, continet Evangelia Lucae et Johannis. LactH 
tia eft in Luca a Cap. IV, 15 usqve ad Cap. V, 36, 
ob defectum foliorum aliqvot. In Evangelio Johan- 
nis qvoqve dcfunt vff. 1 — 14 Cap. I, temporis in- 
" juria deperditi. Capita Lucse XVII — XXI ab alift 
manu fcripta funt. In textu paflim occurrunt emen- 
dationes et in margine variantes lectiones, a correc- 
tore notatae. In Johannis Evangelio Cap. V, verfus 
4, qvo de angeli defcenfu agitur, ubiqve afterifcls 
notatur. Ad verfum tertiura Cap. VIII fcholion in- 
venitur: rovro ro inB^oLKotm sy TtoT^KoiC wrtsyqoif- Digitized by VjOOQIC HtOLEGOMENAV xxm 

^ euK f^i» «^o To' ttyovai JSr i)i yfafifMTm^ ^ 
^i ro' omm dim^mi. Speciroen cri iocifmn 
apQd Slanchiiiuin Part. I. VoL II. Tab. VI. inveiiie% 
qvod fomuun characteris fideliter exprimit. 

SeqvuDtnr Codices Palatino^Faticam^ qvibua 
fab Uxbano VIII» dono Maximiliani Electorls Bava^ 
ris, tucta Aiit Bibliotheca Vaticana. 

Codex Paktino-Vaticanus 5> in Folio, mcm*. 
fcnnaceus, foliorum atf^, et Seculo^ ut videtur, XII 
exaratusy continet Evangelia Matthari et Marci:t cum 
Patrum commentariis in margine. Citatur td Matth. 

scvn, 16. 17. 

Codez Piktino-Vaticanus 89> inOcuvcb mem- 
Inoaceu^ foliis conftans 351, et Seculo, ut conjicio^ 
XI cxaratus, Qvatuor Evangelia complectitur cum 
Menologio. Codicem curGm perluftravimus. 

Codcx Palatino-Vaticanus 136» in Qvarto^meni- 
kn&aceusi ibliorum 253 > Seculi XI vel XII > Qva* 
ffuor continet Evangelia. Codicem in locis fdectis 
txaminavimus. 

Codex Palatino-Vaticanus 27 x> in FoUo, mem- 
Wnaaceutj fbliorum 179» integrumN.T. complec* 
firur. Citatur ad Joh. VIII, z. 

Codex Palatino^Vaticanus 189» membranaceus» 
in farma miDori, Seculo XII exaratus, foliis cohfUt 
^Zy et Qvatuor cootinct £vaDgdia> qvibus cano* 

nes Digitized by VjOOQIC ItXX PROLEGOME^Av 

ftes Eufebii prsfiguntur et indest Lectionum ^tcltCtk^ 
Aicarum- Citatur ad Joh. VIII, v 

Codex Palatino.Vaticanus 220> in Folio, meiri' 
branaceuS) foliorum ^22» Secuii, ut videtur> XI / 
Qvatuor continet Evangelia cum Scholiis Patrum iii 
margttie* In Qvaterhiones diftributus efl» qvOrum 
ultimus fignatur itu. Codex» qvem in locis felectit 
examinavimus, notandus dk ob lectionem Joh« XIX^ 
14. di^cc j^r a^V r(srfii qvae in patcis modo codicibusr 
Mff. reperitur* 

Codex Palatino.Vaticanus 217, in QvartOi mem-- 
brahaceus, folia habet 308» tt Seculo Xt, ut vide^' 
tur> cxaratus eft. Eo eontinentur Qvatuor EVange<- 
lia > qva curfim inlpeximus* 

Codex Palatino-Vaticanus 8d9> inOctavo, in 
charta bombycina> Secuto, ut puto, XIII exaratuSi 
conftat foliis ^65* Complectltur Qvatuor Evange- 
lia, qvtbus adjectum eft Menologium* Citatur ad 
Joh.Vn, ai. VIll, t. 

Bibliotheca AUxandrmo-J^atieana ea dicituri 
q va continentiir Mif. Valumina Regins Sveciae Alexan- 
drte Chriftina?, qvibus Alexander Vllt R* P; Ponti* 
ficiam Bibliothecam auxit« In hac adieiVantur fe^ 
qventes Codices Evangeliorum > qvos omnes> qvod 
parum adjumenti ad S. CriHn horum librorum ad' 
ftrre viderentori curfim modo inipeximus< 

Codex Digitized by VjOOQIC frolegomena: xxxr 

CkA/oc Alexandrine*Vati€iQus ag» in Qvarto^ 
ifl diarta bombjctna feriptus, non ttkra Seculunt 
XIH aflurgm videtur. Folia habet 355^ et con^ 
tinet Qvatuor Evangelii) cuni commentariis Theo*- 
pbflacti. 

Codex Alcxandrino-Vaticanua 79 > in Octavo^ 
membranaceas, Seculo, ut conjiciOi XI exantusr 
coDplecffitur Qvatuor Evangelia. In primo fblia 
HofatuTi codicem ab Andrea Riveto dono oblatum 
fiiifle Rntgerfio, Regis Svecise apud Ordines fbeder 
tati Bdgii Legato. 

Codex Alexandrino^Vaticania igp, membrana- 
ceos^ itt Octava forma 1 foUorum 244 > comi^ectitur 
Qmuor Evangelia. In prima pagina adnotaturi 
£x Bibliotheca Goldafti* 

BibUotheca UrbhM-f^atUema vocatur ea libro* 
rnm KUT coBectio, qvam Clemens VU. R. P. Urbi^ 
fioRomam mindulit etVaticansBibliothecae inferuit, 
Jn hac unum modo Evangeliorum codicem inveni* 
musi fed hic unus nobis inflar omnium eft> qvot 
Yondjficia Bibliotheca poflidet; (Codicem Vaticanum 
^009, utpareft» excipimus) tanta enim in eo eft 
opffnuirQm lectionum copia> ea cum optimis et prc* 
ilanriiSmis Codicibus convenientia > ut ei locum in« 
ter puriora S. Crifeos fbntes afligiytfe non dubi^ 
remus* 

Codex Digitized by VjOOQIC xxxn fholegomena:; 

C<x|ex fignatur nota 2, eft octave formci 
fnembnaiaceus, fbliorum 325» et Qvatuor coisk 
ptectitur £vaogelia> qvibus praefiguntur Canooes. 
Eufebii» Nitide et eieganter exaratus eft. Frimft 
cujusqve Evangelii pagina» litters majores in £eCf 
tiooum initiiS) interpungendi iigna, ut et nrhu 
^ufebiani in maigine Evangeliorum obvii, auro ec 
ininib exprimuntur. Scriptus videtur in ufus Jo* 
faannis II, Imperatoris Orientis, qvi Alexio, ann<f 
XI 18 mortuo, in imperio fucceffit. In folia nem« 
pe codicis undevicefimo> tabula exftati qva depictus 
confpicitur Chriftus trono infidens» ab utroqve iate** 
re adftant virgines dus, qvibus virtutum nominn 
9) isyMwrxmfi et i| 9^e9i/zca\mi infcripta funt Cluri-. 
fttts manus imponit duabus peribnis, qvi ad pedesL 
ejus ftant, ambo indutis pallio csruleo auro diftincto^ 
coronas aureas geftantibus in capite, dextra fceptrum, 
iiniftra volumen tenentibus. Perfonae ad dextram 
Chrifti ftantis adfcribitur titulus Ic^umif w %a» ro0 
9<»,mw &wnhs\}g j 7Tof(pv(ay8Wfirei*j KUiXi/roKfc^ 
r«f ^lMMnv^ Kofivfivcf. Perfonae ad liniftram ad« 
jectum eft epigraphe AAf^/o^, sv XV '^V ®f ^^^ 
do^ihev^y ^ofcpvfoymnroffj Ko/Jivnyoff. Omatur 
et aliis picturis; qvae omnes in fundo aureo» pro 
SecuU genio non ineleganter funt delineats?. Mat« 
thso pr«6gitur ipiius Evangeliftae imago, et tabula 

Chrifti Digitized by VjjOOQIC PROLEGOMENA; xxxm 

firifti 1^'ativitatem repi^feiitaA^) cum titulo if ^y 
jwOTK. Antc Marcum hujuJ Evangeliftar cfiigiet 
coiiljf>icitur, additur foiium, qvo (^ifti Baptismuc 
expriminir, cum fubfcriptione 9) Buirrttrtff. Luc« 
prsmittuntur tabulae duae, qvarum prima Nativita^ 
tem Johannis prarcurforis Chrifti , altera Lucse fcri^ 
bentis figuram repraefentat. Joh^nnis Evangelio tan- 
dem prccer ipiius Evangeliftx efiigiem, alia adjicitu» 
picnira, cum infcriptione tj otm^ums^ qva pictor 
Chrifti refurredtionem adumbrarc tentavit. Specimen 
characteris ani incifum exhibet ^lanchinus in Evang. 
qv^udru^l. Part. L VoL II. Tab. VI, qvod ab co» 
qyod ipk deljneavi> qvoad litterarum magnitudinem 
di£rr> cujus rei caufa eft> qvod BlaDchinus primam 
paginam Evangelii Lucae expreflerit, qve, ut prima 
cujusqve Evangelii paginai litteris grandioribus fcri^ 
bitur in codice. 

Ad antiqvi^ma excmplaria exaratum cfle, te« 

ftanrur fubfcriptioncs ad calcem Evangeliorum. £u« 

ayye^jw xocra MarBecicy ey^ec<pf\ Keci avrsliKfid^ 

ex Tonr fy U^ocoXvfJLCiff "nocheciooy ayTiy^a(p(»y y roaiy en 

To» irfw efei avoKei/jteyooy ^ ey <?txois ^vTfi^ KeCfiec^ 

hfiCiOis r^Kocioiff TreyTfiKoyTa fOT«. Evayye?^op 

tMfa Mofnm ey^eccpti xat ayre^KfjBfi o/AOiOoff eK roafp 

Bryfovictoiigvcay^ ey ^/%ciff %iAiCif 'neyraKociois Tfeyrfi* 

xoyrms^ ne^haicig CAA* ZvayyeKicy nara Aovko» 

« enfi^. Digitized by VjOOQIC XXXIV prolegomena: 

yfec<pmj sv ?i%oi^ /^^^l^ Ki(pechMio$g TMB. Ei;«y« 
yeAtw Keircc la^emfi^ sy^eUpti Keu etvrB^?^Bfi efjietmff 
mc reov ecvreav etvnyfeupm^ €v ^fXfii^ ftrh^ le^as- 
T^iOiC CAM. 

Infignem hunc Codicem, qvod fingularem ip* 
fius cum optimis et probatifiimis exemplaribus con- 
venientiam obfervarem, bis, omni diligentia et in- 
tentlone contuli. Ubi enim a recepto Evangeliorum 
textu recedit, plerumqve Codicibus Vaticano 1209» 
Cantabrigienfi, Stephani octavo et Leiceftrienfi fe ad* 
jungit. Dignum qvoqve qvod adnotetur> noftrum 
in multis confentire cum Codice Reuchlini, (Wet- 
ftenii i.) qvi in ufus Imperatoris Leonis fapientis et 
filii Conftantini fcriptus eft, atqve ambo hos codices 
qvoad numerum foliorumy interpungendi figna, et 
reliqvum ornatum> pari ratione et elegantia cxaratos 
efle. His adde confonantiam noftri cum Verfione 
Syra philoxenis, Syra veteri, Hierofolymttana er 
Codice graeco Evangeliorum comitis de Winchelfea» 
(a Wetftenio fignatur nota 106.) ut et fingulares lec- 
tiones, in noftro obvias> qvx folo Patrum teftimo* 
nio nituntur. Siagula horum exempla ponamus. 
Matth. VI, 13. doxologia ita legitur: kcu ir ioj^ec 
r^ T^ecr^ofj Kat rov vtov^ Kect rov elyioy ^ev/ieh' 
70^, w rovf eciofivec^. Notatu dignum eft.> Ucet np* 

ftcr Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. xxxv 

itt folus tx omnibus Codd. hsec ita exprimat^ docii- 

mema aoo deeiTe, jam Qvarro Seculo doxologiam ia 

eccicfiis Chriftianorum iisdem verbis recitatam fuifli^ 

ui reftrt Carfarius DiaL III.. Qv. 1 16. Matth. VIII, 

9. feqvenri ijiodo inrcrpungit, kch yecf tyo) «v5f«. 

9r« «ifu, vTFe^ovffixv €%«y iir ffAxxjTw ^funoyrctc. 

Sic etiam jungunt Irenseus Lihr. III. cap. i. Codex 

Wetftenii 73* et Verfio Gothica. In Verfione Syra 

Hierofol/mitana defunt verba Ctto ij^ovtnecy^ qvorum 

omiflione idem commatis fenfus efficitur , qvam co* 

dices alia interpungendi ratione aflecuti funt. XIV, 

aj. legit ffi^pi cum Codice L» Syra phil. et Codd. 

anriqvjs lan. Veron. Brix. San-Germ. XXVII, 9. 

deeft vox Ufi/iiov^ qvs etiam in folo codice Wctftc- 

Bii 33 omiuinir. Hieronymus de conf. Evang. III, 

7. jam monuiti non omnes codices habere nomen 

Hieremifie, atqve his potius credendum» qvam iis, 

qvj Hieremi^e nomen exprimant. XXVII, ag* k«i 

B^iutrmnK mjrov lii»rtw 7so^<pvqo\jv. Sic ex grccif 

Codd. (blus D haber. Luc* IV, 44* iovicaecg' pro 

xecepto yainKeuocgj aflenrientibus C L. i. 71. lotf. 

Sjra phUox. in margine. VI, 48. J/di ro HccP^ff 

^sxdQym^eci avrtfy. Sic etiam L* 3*3« et Syra phil. 

in margisi^ IX, lo. defunt verba TtoKiOis KctXcfih 

ftmiff ^Baa^y qvae etiam omittuntur in Codice 

Leiceftrieiiii. XV, 6. Addit: Acyop v/buv er$ Xcti^^i 

c % n\ Digitized by VjOOQIC lcXXVl PROLEGOMENAi 

tTt ecvto) (jiuKKoy. Ita qvoqve Codcx io6. ct Syrt 
phil. V. 8* txov(TX Jexce S^otyfj^oc^^ Koci a7tohM7cuToi 
/juuv. Sic et codex D. XVI, 12. fingularis occurrit 
lectio ro EMON riff vfAsv iooaei j ubi omnes habenc 
ro vfjLtreqov rts J/Lt/v (Jlwc^/ j neqvc" tamen fine praefi- 
dio invenitur ro efxov , cum Tertijllianus Libr. IV^ 
contra Marcionem cap. 33. pag. 522. Ed. CoL legat: 
qvod meum efi qvis dabit vobis? XVII, 23. abfutit 
verba fjLt\h itoo^tjre, qvae in Syra vet. qvoqvc oijiir- 
tuntur. XIX, 38. Addit: evKoyfifJLevos QccatXevff 
t7^ocfi\^ cum Cod. D et Syra philox. qvae hsec habet 
cum afterifco. v. 47. kui oi TrqeaHvre^oi rov Kocov 
e^rirovy uvrov UTroXeaut. Sicqvoqve Origenes, D, 
Vcrff. Syra vet. et philox. XXI, 30- ort Tsqoliuhca* 
ctv rov KU^TTcv uvroiv f\if\. Ita etiam D et Verfio 
Syra phil. in margine. v. 36. Deeft rjruvru ut in 
Syra vet. XXII , 4. ^^urfiyots rov le^ov. Sic C. 37. 
10(5. Syra vet. Syra phil. v. 47. kus lovias y,u- 
Kov/Jtevos taKu^ioorfis TTfoffyey uvrovs. Sic D. i. Syra 
vet. XXII, 51. folus habet »«/ u-^uixevos rov ^Aij- 
yevros, Y,ui ro ovs u<pfi^fifJievov suauro. Joh.V, 3- 
verba eKiexofA^a>v Tfiv rov viuros xivfioriy una cum 
commatc feqventi, defunt in noftro (qvod accurate 
cernitur in fpecimine xri incifo) ct in C. D. 33. In 
aliis codicibus, haec afterifcis vel obelis ut dubia no^ 
tantur. (Confcratur hic fpccimen Codicis Vat. 354 

ia Digitized by VjOOQIC JPROLEGOMENA; mvn 

N 

ia eadem tabula.) Joh. VI , v. 39 omittitiir. Detft 
edam in Syra philox. a prima mahu. A Joh. VII, 
53 — Vin, n omnia dcfunt. Joh. XII, 43. lcgit 
vTttf cum Codd. i ct 6g. XX> i. gn rtiff dvfcv^ roo 
ftn\fi£m. Sic etiam Codcx i. Plura cxcmpla hic 
proferce fupervacuum duco» quod cx jam allatis, 
cum codicis indolcs, tum ipfius cum probatioribus 
genuinse lcctionis ibntibus confcnfus, abunde fatis 
aeftimari poiSt* 

Agmcn daudat Codex (ignatus 53 in librorum £^. ^st: 
M&. cdlectionc, cx munificcntia Fii II. F. M. Vati- 
canx Bibliochccae infcrta. Scriptus eft in mcmbranis» 
charaaerc Scculi XI, et Qvatuor Evangelia complcc- 
tinir, qvibus tabuls Harmonia- Eufcbians ct indiccs 
irj(pot>MMf9 pnefiguntur. Habet variantcs lcctiones 
ab ip(a prima manu margini adfcriptas. Notari 
qvoqve mcretur, qvod Luc. XXIV, 13. finguiarcm. 
Icctionem exetrw i^Kovr» exhibcat. Codicem in 
locis fclcctis contulimus. 

De Codicibus Vaticanae Bibiiothccae , qvi Acta 

App., Epiftolas ct Apocalypfin complcctuntur, fuo 

loco pluribus diximus. Liccat tamen antcqvam hanc 

celebcrrimam Bibliothccam mittamus, verba refcrre 

Andrcs Scbotti in Itinerario Italiae , caqve noftra fa" 

cere : „ lilud fummis votis optant atqve efflagitant 

„ docti viri, PontificLS Maximi bcncficio INDICEM 

c 3 „librO- Digitized by VjOOQIC j6cxvin PiOLEGOMEjgA. 

„librorum Graecorum Ladnorumqve bono publlco 
I, cdi atqvc cvulgari. Sic cnim fierct, ut inflani- 
,y matt cruditi , qvi ad veteres Scriptores illuftrandor 
„animum appellunt, freqventcs Romam vcnircnt: 
„prodircnt innumerabilcs Auctores, qvi vcl latcnt 
„in tenebris, lucemqve nondum afpexerunt, vcl 
i, longc depravatiflimi , mutili, ac manci circumfc» 
„runtur, „ — Fiat! Seqvuntur Codices Evangeliorum in Bibliotbc* 
ca Barberiniana aflcrvari, qvam feculo clapfo Fran« 
cifcus Barberinus S. R. E. Cardinalis, condidit, et 
pro (ingulari in litteras amorc, infigni codicum grs* 
corum apparatu ditavit. 
£iv.//^. Codex Barberinianus gj in Qvarto, mcmbra- 

naccus, Seculi XI, Qvatuor Evangelia complectitur. 
Citatur ad Joh. VII, 53. 
/^o, Codex Barberinianus 9 , in Qvarto, mcmbra* 

naceus, Seculi, ut videtur, XII, continet Qvatuor 
Evangclia cum Menologio. Citatur ad Joh.VII, 53. 
/^/. Codex Barberinianus 10 > in Qvarto, membra* 

naceus, Scculi XI vel XII, Qvatuor Evangclia ha- 
bct. Ultima codicis folia, a Joh. XVI, 6 ad finem 
ufqvc Evangelii temporis injuria defiderantur. De 
codicis indolc notandumj qvod cjusmodi lcctiones 

exht« Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. xxxDC 

cxhibeat, qv« ex latinis verfionibus tntiqvis in gr^ 
cum textum illats funt. Joh. III , v. 6. ita in codice 
1:iabetur: rc ygy mriiMov €k rti^ aot^KOff, o-af^ «9/, 
cr$ «6 rnf (rec^Kos Fyfwif^iy. Mi ro yeymfifjuvov w 
nrov TTViviAxros, Ttvioixa ^i, on bk rov mevixxroc 
c<#y. Ex Codicibus veriionis latins antehierony- 
mianae, Vercelieniis» Corbejenfis et Bodlejanus apud 
Miilium> idem habent additamentum. Patres qvo- 
qve Occidentalis Ecciefise, Tertullianus, Ambrofius, 
Cyprianus, Hilarius, Fuibertus Carnotenfis> Opta-- 
tus, Juvencus, Auguftinus et alii multi, pro hoe 
additamento, ut genuina teztus primkivi parte, mi- 
litanr, et facro qvodam (iirore abrepti, Grccos ca- 
iumnianrur, qvod ex fuis Evangeliorum exempiari- 
bus hxc verba eraferint. Qvo jure hoc fecerint ipfi 
videant , in nullo enim codice grcco, noftro excepto, 
hxc adfunt. Porro Joh. VII poft comme ap hxc 
addantur: xeci set» stifm^ irt avn oi^» ocvrev, eooixou 
if40w VI4O0I9 ^I/Fu^^. ic«/ 01^00 etvTov^ ors TTetff ecvrov 
etiJUy KetKitves fi9 aTre^etKev. In margine additur 
Scholion ab ipfa prima manu: «/r ro ^e^iMtkev evety' 
' yehm revrc ev^ev. Hcc qvoqve adduntur in Codd. 
latinis Sangermanenfi etMajorisMonafterii, inEvan- 
gdiariis Blanchini et Sabati^ii. Interdum etiam li« 
brarius lectiones a texm codicis variantes in margi- 
xie affert: ut AiattL XXVII, 29. ad vocem ^$Ktv 

c 4 ad* Digitized by VjOOQIC XL PROLEGOMENA: 

ftdnotatur in margine, a; cicAAc/r, o RouT$h9\Js. Maxc. 
Ily d4. TfOioxxTW^ ubi in margine fcribitur «v (kAAcut^ 
0! f(ad>7rai tr^u, Ssepe etiam verba textus, qv« in 
aliis codicibus dellderantur > a librario punctis fu« 
pra pofitis notantur, fic Marc. XIV, »7, vcrba: 

fv ^fc«i fv rj/ vujcr/ r^ury, Joh. V, 4. de angelo 
in pifcinam defcendente> afterifcis ut dubius (ignft* 
tur. Eadem qvoqve dubitandi nota pingitur in raar- 
gine linearum fectionis> qv£ hiftoriam de muliete 
adultera continet Joh. VII, 53 — VIU, ii, Sic 
etiam notantur verff. 43. 44 in. Lucs Cap. XXII. de 
fudore Chrifti fangvineo. In Luc. XXIV» «5 con- 
jectura texrum emend^e voluit fcriptor, cum inter 
voces rox) et 's^^vst^ vacuum reliqverit atqve hi 
margine addiderit ^t;, qvafi legendum eifet : rov /49 
«ri^fue/y. Codicem in locis felectis contuli. 

U^' Codex Barberinianus 11, in Qvarto, membra* 

naceus, QvatuorcomplectiturEvangelia, qvibuspr«« 
snittuncur Eufebii canones ei imagines Evangeiiftg- 
rum. Ad calcem adnotatur, librum exaratum efte 
ft librario Emanuele, Anno ex computatione Grsco^i 
' 3 1 rum ,^%|» 6661 d: a C. N. iiji. Codex citatur 
/ ftdJoh.VIi,s5. 

/ii 3. Codex Bftrberioianusi2, in Folio, membranft- 

ceus» SeciiU XI vel XII, Qvatuor Evangelia eonri* 
pct^ cum tabulis Harmonis Eufebianx et indicibas Digitized by VjOOQIC prolegomena; xu 

i^a?>MMV' In fubfcriptionibas Evangeliorum hoc 
flotandum, qvod Matttueo afl^gnantur ^iActr» JiipySt 
^OCP^fi^h Marco ^u/Le«r«/%©r, s-i^w^iXi^. Luca 
(ifficerae yosiy^ f^e/fii fi-^y. Codex ciunir td Joh. 

yn,5s. 

a( Codez B^berinianus 13, in Qvarto, in mem- /<^^. 
brinis fcriptus, Seculo, ut arbitror, XI, complecti* «^eU^/^^ 
tor Qvatuor Evangelia» qvibus prsfiguntur Canones 
Eofebii et %i<pa?SMiW indices. In fine additur Me- 
noiogium, Singulis Evangeliis fubfcriptio fubjicitur 
cum <;fx»v numero. Numerantur autem in Manbeo 
^nCP^fi^P^f inMarco^^r, in JohannejBffi, Co- 
dex citatur a4 Joh. XIII , 3* . 

Codex Barberinianus 14, in Folio, merabrana- /^^^ 
ccus, grxco-ktinus, Seculi, ut videtur, XI, conti- -<»^ v^/ 
net Qvatuor Evangelia, qvibus prxmittuntur Cano- 
nes Eufebii et %t<pxKxm indices. Codicem in locis 
fdectis contulimus. 

Co^exBarberimanus ii^, in Qvarto, mem- /^^. 
hranaceus, Seculi XlvelXII, mutilus, complectitur 
vltima Evangelii Xucac capita et Johannem. Luc. 
Xm, 43. 44. afterifcis notantur. Eamdem dubi« 
faiidi liotamadpinxit librarius ad marginem linearum 
commatis 4 in Cap. V Johannis^ ita qvo^ve (ign^« 
vit Pcricopen de mulierc adultera Joh. VII, 53 — 

yui, XI. 

C 5 Codcx Digitized by VjOOQ lC , 

/ XLii prolegomena: 

/i^^. C6dex Barberinianus 208> in Duodecimo, meih* 

branaceus, Seculi XI veLXII, habet Quatuor Evan- 
gelia. Singulis przmittitur icg<pc6\cCicov indsx et imi< 
goEvangeliftx, fubjiciuntur vTfcy^oUpett cum nume« 
ro ^ixosv. Matthaeo affignantur ^/j^w fiy^ , Marco 
ax j Johanni tandem fit. Codicem in locis ftlec- 
tis contulimus. 
/^^ Codex Barberinianus air, in Folio, membra* 

naceus, Seculi, ut opinor, XII, continet Qvatuor 
Evangelia cum Theophylacti commentariis. Citatur 
•dJoh.VII,53. 
//^ . Dicendum hoc loco de illa Codicum Romano-* 

(^^>laJ^ rum collatione, feculi elapfi initiis a Johanne Mat- 
^op4e^ th«o Caryophilo inftituta eo fine, ut inferviret edi- 
/ ' '^ tioni graecae N. T. Qvod confilium cum ad exitum 
perductum non fuit, Collatio Caryophili in Biblio- 
theca Cardinalis Barberini repofita, ex qva Anno 1673 
a Pofiino ad calcem Catenae graecx in Marcum fub- 
juncta cft. Hanc Millius fuac cditioni inferuit: Wet- 
ftenius contra ut fufpectam exclufit, atqve in Prolc- 
gomenis cditioni N.T. prasmiflis, fubnota 112, qva 
figla hanc collationem notavit, omni conamine ad- 
nititur , ut fpuriam eamdem atqve falfarii cujusdam 
figmentum cflc demonftret. Cujus argumenta, ut, 
qvid in controverfia fit, rite aeftimari poflift, fuis ver- 
bis exponam, hisqve ea, qvae ad qva^ftionem folveh- 

dam Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. XUli 

dam mihi funt compcm, brcviter fubjungara , qvd 
{acilius, vdut audita utraqvc panc, difpiciatur, qvid 
ftatuendum iit. „ Diu autem ct mcrito mihi fufpccti 
„ fuerunt ifti Codiccs Romani , (ita loqvitur Wctftc 
„ nius pag. (Si. Prol.) primo et pnEcipuc qvod fith 
„ gularciti deprchendi hiftoris Codicum iftorum ct 
„ t^etefianorwn (qvos fpurios effc, ni fallor, dcmon- 
„ ftravi) convcnicntiam. Vclcfiani Codiccs cditi funt 
s, Romae 1626 : Romanos codem tcmporc contuliffc 
yy dicitur Caryophilus. Vclciianarum Lcctionum edi- 
3, tio dcdicata eft Francifco Cardinali Barbcrino Ur- 
3>bani ?. R. Fratris filio: Caryophili opus juflii, ut 
y^ ait SMCtiiRmi Domini noftri Urbani VIII coeptum, 
„ et in Bibliothcca Barbcriniana rcpofitum cft. Vcle- 
„ liana; Lectioncs cdits funt co confilio, ut auctoritas 
„ Vcrfionis Latinae confirmarctur : idcm fuit Caryophi- 
„ U confilium, qvod teftatur Pr^fatio ad Lectorem: 
„ Summo namqve Dei bcneficio ex hac coUatione 
„ pcrfpcctum illud cft, Vulgatam cditioncm Latinam, 
„ tcftimonio Grscorum vctuftiflimorum Codicum et 
„Auciorum, tfle fideliffimam, ct Graeco illi, ut S. 
yy Hieronymus vocat, fonti • . . noh immcrito acqvi- 
„ parandam. Vclcfianae Lcctiones, ut vidimus, pro- 
,, ductae funt a Mariana, Alcafare ct de la Ccrda, e 
„ focictate jefu : Romaiiae vcro a P. Poflino ex cd- 
„ dcm Societate. Cum Vero conftanti fama feratuJr, 

Digitized by VjOOQIC xLiv prolegomena: 

9»ex illa Societate prodiifle nonnullos, qvi a piig 
^, firaudibus non valde abhorrerent , idqve de tribu» 
9, prioribus, qvi Velefianas Leaiones tractaverunt> 
,y modo probatum fit, non immerito de qvarti etiam 
,, fide dubitaripofie exiftimamus; eoqve magis,qvod 
), numerus Codicum Romanorum y uti et Velefiano« 
3, rum, cum numero Codicum Stephanicorum con- 
,y gruit; nam et Stephanus in Editione certia ad mar* 
>, ginem citat decem Codices NKT. Evangelionim, 
j^octo Actorum et Epiftolarum, et qvatuor Apoca- 
» lypreos : (licet enim non nifi duos Apocalypfeos 
>, codices haberet $$ et t^ tamen errore typographi 
yy femel etiam tertius w et qvartus « citantur) ec toti* 
^, dem Romar, nec plures nec pauciores ec Evange- 
yy liorum et Epiftolarum et Apocalypfeos Codices re- 
>, perti fuifie dicuntur, qvot Stephanus habuit; qvod 
9, ab omni veri fimiUmdine abhorret, nifi qvis ^o- 
9,bet, tres illos Stephani numeros lo^ g, 4 aut fua 
„natura facros, aut ab Urbano VIII, Pontifice Ro- 
3, mano , ut honorem R. Stephano tribueret , confe- 
„cratos fuifie. Porro negligentiam indicat, tum 
>, qvod ad i Cor. XIII, 5. novem codicum, et Apoc. 
„IV, 8- «t VII, 3. qvinqve codicum teftimonium 
>, afFert , cum tamen ipfe in prsfatione dixiflet , (e 
„ Epiftolarum non nifi 8 > «^ Apocalypfeos non nifi 
99 4 codices habuifle: tum etiam illud^ qvod nec 

» codi- Digitized by VjOOQIC prolegomena: xiy 

ycodices eommqve seratem et characterem defcripiiti 
,flec (ingulbs citavit, fed modo qvataor> modo octo» 
» modo feptero. Qvo factum ut nec codices reperi- 
»ri, neqve error aut fraus detegi poflint: qva de re 
3> etiam conqveilus eft Simonius. Ad Ephefios III, u 
» dicit in orto hoc eft in omnibus codicibus rcpcriri 
„T«v ^/^«y, qvae tamen lectio nusqvam reperitur, 
„fcd rM eSvw. Dcniqvc, aut v^hcmcnter fiillor, 
„ aut pler^pqve omnes iftx Romanx lcctiones ex edi-^ 
„tione Stephani tenia funt translatac; pauciores au- 
„tem qvae hinc inde occumint ex annotationibus 
5,iiasiai, T. Bczae et Lucae Brugenlis, forte etiam 
„ex Pamim fcriptis funt petitse, vid. ad i Cor. 
„ XIII, g. Teftimonium contrarium Gra?culi cfu- 
„ rientis nihil moror, qvi poftqvam Pontifici fumos 
„ vendidifiet , Archiepifcopatu Iconienfi in partibus, 
„digno opene fus premio, donatus eft. Porro fi 
„ Urbanus Pontifcx plenam fidem habuit CaryophHo^ 
„ cur coUationem ejus non curavit cdi , cur illa to« 
-n tos qvinqvaginra annos fepofita et neglecta delituit, 
^> donec ab homine Gallo (de cujus fide confule Ca- 
„ veum Hift. Lit. in Methodio et Amphilochio) in- 
yy ve/iirmr, et carbo pro thefauro oftentaretur? Dis- 
^y fcBtit hic a nobis L A. Bengeliusy ratione tamen 
-, non iatis £rma ufus : Unum, inqvit Introd. in Cri- 
;: /io N. T. p« 440« dabimus exemplum: Joh. I, 4« 

^, citaa* Digitized by VjOOQ lC V.VI PROLEGOMENA; 

^citanrur Barberiniani feptem) ubi difFerentia arti^ 
^^ culi Vulgatam non tangit, et Stephani margo plane 
^vacat. Fateor Stephani marginem vacare, at hoc 
^ ipfo argumento Caryophiius ductus putafle videtur» 
99 inde confeqvi, Stephani Codices duem u e. omncf 
^ iegifle xft^off cum articuloj uti in textu editum 
^eft: contra Editionem complutenfem et Erasmi» 
^j qv£ legunt %f /?cf fine aiticalo. Lis haec non ali« 
,, ter qvam ipfls libris Rom« inventis et productisj 
„ qvod nunqvam credo fleti folvi poteft. ,, 

Licet negari non pofl!it, Caryophilum eo nomi- 
ne culpandum efle> qvod ad genuinam textus lectio* 
nem eruendam, non juftam rationem inierit, cum 
vulgatam latinam ut primam vers lecrionis normam 
ftatuiflet; qvod nec codices ipfos neqve eorum qva* 
litatem defcripferit, atqve in his citandis non fingu* 
los nominaverit^ fed modo qvatuor, modo tres, mo- 
do octo : tamen nemo diflitebitur Wetftenium adeo 
injuriofe de eo pronunciafle, uc in hac qvaeftione 
iion judicis sqvi oflficio functus fit, fed maligni po- 
tius accufatoris partes expleverit. Quod enim ille 
Uiinime fieri poflc fperavir, utcodices, qvibusCaryo- 
philus ufus eft, producerentur, mihi uc invenirem et 
examinarem contigit. In Archivio nempe Biblio« 
thecs Vaticanse *) aflervatur liber littera M fignatus» 

ia 

*) Difot ab Arcfai?io Stdis Pontificki» qvod 0dibiif Paladi Vflci- 

Gtni Digitized by VjOOQIC PJlOLEGpMENA- XLVU 

^cujus pagina 258 defcripnfs eft libellus^ qvo Cv 
rjophVlus ec fociii qvibus cura editionis N. T. t 
Pontifice Romano conunifTa fuit, fubmifle fuppli. 
canti ut iis copia fieret fex Codicum Mflf. H T. Va« 
ticana? Bibliothecaei qvi in librorum indice fignan* 
tur notis 349, 354 ^ 3581 1150» 1209 > 1254; ut 
eonun nfu opus ipfis concreditum perficerent. His 
noQ folum iplk Caryopkili verba in praefatione cuUa- 
tionipraefixaconfirmantur, qvibus teftatur, fe codices 
cooqvifivifle ex primariis Urbis Romse Bibliotkecis^ 
Vaticana praefertim; fed etiam, qvod qvidem in bae 
qvseftione maximi protinus eft momenti , hoc efiici- 
tur, eum revera hos codices ad textum emendandum 
adhibui/Ie. Cum enim codices in Vaticana Biblio* 
theca adhuc eadem nota fignentur, qva Caryophili 
tempore, (acili negotio^ cum lectiones horum co« 
dicum cum Caryophili colieaione conferrem> fttr 
fpexi plurima ex iis defumta eflfe. Qvorum defcrip* 
tionem hic afferre fiiperfedeo, cum eam in ea pro<- 
legomenon noftrorum parte, ubi codices Vaticani 
ca&i^ntur, lectores inveniant; unum qvi a Caryo* 
phiio fub nota 1150 citatur, excipio, qvem nume- 
nifli libtazii incuris tribuendum arbitrar, hunc nu^ 

merum 

ctni qvoqpt reooiiditnr. NottUM JreMpii BihHotkum vc- 
nit Annarwm, io atrio BibliochtQs repQffitiim» ubi plnrtt 
9m999tum9 EibliotfaecB fpcctaiitig voliiauiM» rtpcrionnir. Digitized by VjOOQIC ( XLViii PROLEGOMENA; 

mcrum cum numert> codicis 1153 vel iitfo, cotu 
fundentis : codex enim qvi nota 1 150 fignatur nihil 
Cx N. T. continct. Qvo manifcftius autem adpa-» 
reat> his ipils codicibus ea contineri, qvx fuis tri« 
buit Caryophilus, nonnulla coUationis capita expo« 
nam , et cuiqve lectioni adjuhgam nimierum codicis 
in qvo eadem repcriuntur. 

Evangelium Matthafi* Cap. L. 
Verfu 5. Mf. i. rov looM ^«'- laop. 
Verfu 7. MC i. rov Kcu<p Vat. laop* 
Verfu 10. Mf. i. rov Kijloos t^at. 1209. , 
Vcrfu II* Mf I. hxTius ia symtiae rov IcoetKitf/l 

looobKstlJL JIp eyewfias rov Ifj^a^- 

Vixv KU$ rovs xSbX^oxjs o^vtov. 

Vat. 349. 
Verfu 19. Mf i. ietyixxnaxL Vat. 1209. 
Verfu 25* Mf i. t(f>s ov srtKev vlov ms eMChjBore] 

Vat. 1209. 
Cap. II. 
Verfu tf. Mf. i. «c qov yet^ jJtov. 
Verfu ig. Mf I. K^ocvdiJios kocs oSv^fJtos. Vat. I20g^ 

Cap. III. 
Verfu 13. ponatur in textu ut iegunt Mff. X. e7n 

rtfv lo^iuvtiv. 
Verfu 9. Mf. i. koci ex r<»v A/S«v. . 
Verfu IX. MC 7. non legunt, x«i jywf/. Vat. 354; 

Cap. IV, Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. XLH 

Cap. IV- 
Vcrfu I. MC I. avwfrx^dfi. P^at. 354» 
VedxL a. Mf. i. aon lcgit> ro* vx)%resrf9<ru^»MVTc$l 
In Fai^ 1109 omittitur rsaae^ 

Verftt 8- Mf 1% 9M» ^iKvyai rac /iaaX/giM. 
Vcrftt la MC 3.^ O^-flty* Mr«rai cum vulgata- Fatt, 

354- "Op* ^ 

Verfu 16* Mf» i» ic«^ rw Ka&i^At!vci$ iv CKor^i kou 

tncMf 
Verfu 94. Mf i. 9uu e^h^ev 19 flMM). ^o^. 349» 

CajsV. 
Verftt ao, M£ i. non habetur vox »iti|. Deefi im 

PaL 1209» 
Verfu 87. Mf. 9» nAi lcgunt> mc u^cuc^is, Omit^ 

timt ratt. 349. 354. 1209. 
Verftt 47» MC 9» tM (ptkous vfjwv. Fatt. 349» 354* 

358* 
Verfu 47. Mf. z» wxi kom m fdvixo^ ro dsuro cro^ov 

trtvi f^at. ia09> 

tlura aflTcrrc fupcrvacuum fucrit» cum ca qvae cx- 

pofui manifefte doceant» Caryophilum lcctiones va- 

riantcs in ipfius coUatione obvias, ex Vaticanis Co- 

dicibu5> mtcr qvos Vaticanus 1209 praccipue dig- 

iiofcitur> defumpii(re. Eundem codicem in Epiftolis 

qvoqve adhibitum fuifTe ccrto mihi conftat> cum ex 

d ^^ Digitized by VjOOQIC I>i t PROLEGOMENAV 

eO) qvod peculiares ipfius lectiones in Carfophili 
collectione reperio> tum exindei qvod idem Caryo* 
philuS) licet in prsefatione adnotaviflfet > fe ad textum 
Act. et Epp. formandum octo codices adhibuifTey in 
prima tamen et fecunda ad Timotheum Epiflola» ec 
in Epiftola ad Timmi nunqvam plures qvam fep* 
tem excitaverit» qvod nempe h£| in Varicano defi« 
derantur* Vero qvoqve mihi videtuf fimile codi- 
*cem Vat. 367 inter eos fuifTe, qvibus in Epp/ufus 
eft Caryophilusy cum ad Jac« V» 5 afferat lectionem 
eB^By^uTi rus ^et^Kuc v/juioy tx Mfto uno, ut ec 
3 Joh. 5« /Lc/ff^ov TFoms : qvas peculiares lecticnes 
in folo Vat. 367 inveni* 

Iliud qvoqve hoc loco monere inter neceflaria 

eft, ipfam Caryophili collaticmem, qvani ex Biblio* 

theca Barberiniana Poilinus edidit, ibi adhuc repofi^ 

tam cflfe, in Mflf. gnecorum indice No. 209 ijgnafain^ 

Qvod exemplar currenti cakmo fcriptum^ feftinan^' 

"tiam librarii magis, qvam diligentiam prodir* Ex 

hac, ut mea qvidem fert opinio, fuborti funt erro- 

res, qvod 1 Coi-. XIII, 5- novem codd, mentio facta 

*fit, ut et Apoc- IV, 8* qvinqve afterantur: qvos ma- 

Is fidei documenta opinatur Wetftenius, qvi^ jpje 

Caryophilus monuit, fe in Epp. modo octo, in Apo- 

c^lypii Johannis qvatuor tantum Mflf. codd. ufum 

fuifle. Tertium ad qvod Wetftenius provocat exem* 

pluxn^ Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. u 

phim» qvod ad Apoc. VII i 3 ctiam qvinqve codi 

tiferaiimr» ex Poflini incuria ormm eft, hoc enim 

loco in Caryophili fchedis qvamorMiT citanror. Ne 

illud qvidem tacendam, in hoc Barberiniano £xem« 

plari, prairter eam prsfationem qvam expreflit Pos^* 

finos, aliam exftare» hoc ab illa diverfii} qvod Pau* 

lo V) non Urbano VIII , adfcribat negotium de no* 

vt editione N«T. auctoritate Summi Pontificis publi« 

mda *y Hinc facile diluimr illud Wetftenii du« 

Uum: cur Urbanus VIII Caryophili collationem nott 

curaverit edi? Hic enim, more Potificibus confve* 

tO) o^ua a Paulo V juflfum et coeptum perficere no- 

Juit^ ^vod ea non fuam fed praeceflbris gloriam 

auxiiTet. Qvod autem Poifinus eam praroptaveric 

pnefationemi qva Urbanua memoratur> nemo mi- 

d a rabitur^ 

*) N0tttxfiiiii oominOi Pne&tionem» qva ftatoittif ictU$ts Mff^ 
ad paraHdam EdMon$m N* T» ionqttifitot r/# j^Bu Urht/U 
VUl^ vMd m<>do ouimi diverik» ftd ttiim rectmiori coii« 
fcripttun ac jpTnm Volomen, cnm contrt Pr«fatio» qva 
ftiith t hoc ntgotiam tribaatnr, txarata fit tadcm manv 
ic tocam exemplar; qvinimo cmn hac prefiitione incipic 
fitimtnis fi>liormn in frontt pagin« cujiisqve notatos, qvo« 
nifi mnltmi lallor» hoc qvoqvt argtiittir» altcram pr«ft- 
dooem feqviori temporc volimuni adnexam WSk. Scyloa 
dcnqvc antiqviori pmfationc mdis cft , qvcm clcgantiorem 
redden (hidQit manus corrcctoris» for&n Editorls PolfinL 
Vmc et phira adnoto» qv» f/mtftiXoytaf rcdolcrc vidcflf* 
lar; actamcn critids non ntiUhii fflomtnti has tbicratiM* 
eda» fitra Q006A9* Digitized by VjOOQIC Ui PROLEGOMENAi 

rabitur.i qvi fcierlt eum Catenam fuam in Marcufnf^ 
fumptibus Francifci Cardinalis Barberini, Urbani ex 
firatre nepotis^ cui fe maxime devinctum fatetur; 
edidiHe. 

His, qvae contra Wetftenium protulimus^ qvt- 
bus qvantum in nobis fuit^ Caryophiium a falfarii 
et fraudatoris calumnia vindicavimus> etiam ilia ama* 
veri poflfunt, qvibus IIL Semierus in libro> qvi in* 
fcribitur Hermeneutifche Vorbereitung; ^tes Stiick 
pag. 298-33^- Caryophili coUationem impugnavit« Ift Bibliotheca Romana S. Mariae iri ValHcdk^ 
Congregationis P. P. Oratorii S. Philippi Nerii , ad- 
fervantur Codice^ nonnuili Mff. N. T. omnes in lo» 
cis felectis a nobis examinati. Eorum brevem de<* 
fcriptionem hic dabimus; uberiorem notitiam qvi 
dcfidercnt, ad Volumen II. Partis I. Evangcliarii 
Qvadruplicisl a Blanchino editi , ubi pag. DXXVII 
•— DXL. fufius tractantur, ablcgamus. 

Codex fignatus B. 133, membraflaceus, in for- 
ma minori, Seculo, ut videtur, XII fcriptus, Qva« 
tuor Evangelia continet cum figuris Evangeliftarum 
auro et coloribus pictis. Folia funt 252. Specimen 
apud Blanch. P. I.V0I. II. foL DXXVL rcperics. 

Codex Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. uii 

CodexfignatusC.tfi» membraoaceus eft, fcrip« ^*<^A 
tas inQvarta fbrma, Seculo XIL Folia habet 274» 
^vibus cotitinentur Qvatuor E vangelia > adjecto Lec« 
tionum Ecdefiafticarum indice. Ultima Evangelii 
Lucat Capita, ut et plurima in Johanne a fecunda 
inanu funt exarata. Specimen apud Blanch. P. L 

yoi 11. foi. Dxxvi. 

Codex iignatus C 73, in Octavo, membrana- S^ ^7^* 
cens, Seculi XI, ut judicat Montfaucon, Qvatuor 
complectitur Evangelia. Specimen apud Blanch. 
P. L Vol. n. fol. DXXVL 

Codex fignatus F. 90, in Qvarto, membrana- £^*//Xi 
ceus, foUorum ai^, SecuU XII, continet Qvatuor 
Evangelia. Specimen apud Bj^nch. P. L Vol. 11. 
AL DXXVL ^^ ^ >ffi^ ^A^ ""''' ^-^- 

ReUqvos hujus Bibljothecae codices, qvia no- 
bis, uL infplceremus et tractaremu$> non contigitj ' 
ominimus. BibUotheca Hieromonachorum S« Ba(iUi Magni, 

inftgni Ubrorum Mif.grscorum copia inftructa, non- 

nuUa qvoqve N. T, fervat volumina, qvae curfim 

modo tnctavi, cum cturatiori examini occaiio non 

concederetur. In his defcribendis copiod non* eri- 

mus> qvod ea> cum a Montfaucon in Diario Italico, 

d 3 tum Digitized by VjOOQIC iiv prolegomena: 

^" ,. tum a Philippo Vitali apud BlanchUium Ev, Qvadr. 
Vol. II. Part. I. pag. DVI feq. copiofe traaata m- 
vcnimu9. 
/^S. Codex notatus XXII, membranaceus, inQvar- 

to, foliorum 1 55, Scculi XI , Qvatuor Evangelia con- 
finet cum tabuUs harmoniae Eufebianar. Mutilus efl 
« fine, ita ut a Joh. Cap. XIII, i ad finem ufqve 
.\ . ^ . Evangelii omnia defiderantun In Evangeliorum fub* 
fcriptionibus notandum, qvod Matthso ailignentur 
^vjfJK^ru B^P^cl^f ^^ot /3^f . Marco ^nixctr» flf%cr, 
^^X^t <?XV ^^^ ^iAar^ y«y', ^$%9i ^y\i»\ ' 
.^x /^4-* Codex fignatus XXXXI, in Qvarto, membrana- 

ceus, Anno a mundi creatione 6561, a C.N« 1053, 
confcriptus, foliorum 132, ab initio et fine mutt- 
luS)'<Qvatuoir>Evangelia complectitur, 
Si^./^^ Codcx CXIX, in Qvarto, membranaceus, fo- 
c/irc^^/* liorum 247, SecuU, ut videtur, XI, integrum N. 
^ ^ T. complectitur, Specimen characteris apud Blanch. 
P. I. Vol II, Tab, III, repcritur, Notandum, qvod 
App. Actis infeqvatur Johannis Apocal/pfis, huic 
fubjunguntur Epiftols Catholicx, qvas Fauli Epifl:o- 
IsB, folito ordine pofita, excipiunt. Pauli EpiftoUs 
fubjiciuntur v7roy^at<l>ai Euthalii, in qvibus hoc ob- 
fervandum, qved in fubfcriptione Ep. x ad Corin- 
thios verba illa eyfeupti <t7ro (piKntitm^ ab emenda- 
torc mutantur in r/fccCfiti ccttq «^ec^v j idem qvoqve 

verbt Digitized by VjOOQIC prolegomena: iv. 

Terba^in fine Ep. a ad Theflalonicenfes fyf«^ «?ra 
xBnvm¥ ita correxit, uc nunc reperiatur eyfeUpti eM0 
^ljoiff. In margine codicis interdum occurrunt va- 
Tix lectiones ab ipfo librario aotats, inter qvas prae* 
cipue DOtari meretur illa qvae ad LucXXIV, 13 ob« 
fervator, ubi in teztu legitur ij^efnm^ fed in mar^ 
gine hutrw ij^wra^ qvod litteris f£ exprimitur. 

Codex CLIIy in Qvarto, membranaceus , Se- /7^. 
euli Xn, continet Evangelia Matthxi» Marci, Lu« 
ix et primum Caput Johannis; reliqva injuria tem« 
poris exciderunt* 

Codex CLXIII, in Octavo, membranaceus, Se- /77. 
culi XI vel XH, Qvatuor Evangelia complectitur. 
Tn Evange/io Johannis primi verfu^ deperiere, ita ut 
iUud incipiat a verbis . • . Ar/51, iJir »ii»cs rov ^w. EiUiodieca Auguftinianorum Eremitamm Ro- 
mac, AngtUca dicu, duos Evangeliorum codices fer- 
vat, qvorum ufum benevole mihi concefl^it P. R^ 
Georgius, Ordinis Auguftinianorum Procurator Ge- 
oeralis, qvem ob iniignem eruditionis copiam, animi 
candortm ct morum fvavitatem ^urimum vjKncror. 

Codex Angelicus i, in Folio, membranaccus, //r, 
iblonmi iz^a, Qvatuor Evangelia complectitur, qvi« 
buB canones Eufebii praemittuntur. Ultimum folium 

d 4 deeft ' Digitized by VjOOQIC LVl PROLEGOMENA; . 

deeft, ita ut codex finitur cum v£ 17 Cap« XXI. Ev. 
Joh. cum verbis Aeyw ecvr^ ro r^trov. Scriptus eft 
Seeulo XI, judice Montfaucon, qvi in Pakeographia 
graca pagg. 290. 291. brevem codicis defcriptioneni 
una cum characterum fpecimiHe exhibet. Pertinuit 
olim ad Monafterium Ecclefifl^ in Petra, deinde ad 
Monafterium Prodromi juxta fuburbium» m in pri- 
mo codtcis folio adnotatur> his verbis: ^ /ii$\of^ 
1} JSr nyr fAovtiff rou '7r^6^fOf4ov riyr Kw/t«wf^ rVY^^ 
Toxx obnto\x ot^XocloQn r^ fjmxi ^i^fl^K Tter^ot, De qvi- 
bus plura obfervantur in Pahcographia pagg.59. 1 ro^ 
305» In Qvaterntonis diftribuitur> qvorum uhimus 
fjgfiatur A^. EvangeKa eodem modo> qv& in Leice- 
ftrtenfi codice infcribuntur: nt ro^ nocroo fioord^octer 
tiyioo evocY/^Xiov^ fx rov tcocroo ftetpm ocym^ evxy 
yihjovy «e rov xocreo hDviMi»^ tn roiv nxroc imcvy^K 
Pericc^ de muliere adutteras qvse a prima mami 
abfuit^ a correetore fi>lito> )oco inierta eft^ Codicem 
jft locis feketk mfpexi. 
/^p Ciodex Angeticu^ 2, in QvartOy membranaceuff» 

fbtiorun» 219, Scculi XI vel XII, Qvatuor Evange* 
lia concinet, qviW tabtilsr HamKmi» Eufebianar et 
ice^>jocia»' iodices praemifl«r innt. F(rfia codicis 2^ 
30. 214-2x8* ab atia mami lcripta luat. Codicem 
cur£m pertuftravi. lUu. Digitized by VjOOQIC <^ PROLEGOMENA. LVll 

niuffariffiinus et Doceiflimus Praful Stephmus 
Sorgiay CoUegii Urbani de Fide propaganda a fe« 
cretis, in Mufeo inftruaii£mo> qvod Velitris condi- 
dit, tria N. T. volumina repofuit, qvorum copiam 
benevole mihi fecit. 

Codex, qvem iniignivimus tieulo Borgiani i, •^ 
Thebis ^gyptiorum Romam advectus» pretio{ifl[imi 
et antiqviflimi Evangeliarii fragmentum, nonnulia 
ex Johannis Evangelio continet. Incipiat a vf ag 
Capitis VI, integrum Caput VII et partem VIII ad 
vt 23 complectltur. Codex in membranis fcriptus 
eft, charactere inciali qvadro, grxco textui adjecta 
cft veriio coptica. Vehementer fane doiendum, par« 
Tjculam tam exiguam eximii codicis fervatam eftei ' - ^ 
ex qvo, fi integrum stas tulifTet, plurima ad textus 
emendationem peti potuiffent. 

Codex Borgianus 2> membranaceus, Seculi, ut £^' /^- 
yidetur, XI, Qvatuor Evangelia complectitur, in 
qvorum margine adnotantur dies fefti, qvibus fin- 
gulae Evan^liftarum pericops recitands effent. Ad 
calcem Evangelii Johannis hxc nota fubjicitur : «^Aif- 
fi»9F«i ro '^ccfov iym iv(tyyi\$ov^ iut xei^os av^^eov 

a/4ccfraKov kcc$ xt»/ uvayvoo^ovy vnef 

9^o9cv Kou (rvvi^oiJiffs j noct h» — csetera erafa funr. 
Ipfe codicem, qvi poft meum a Roma dicefium in 
maaus Ampliffimi PnriTulis pervenit j non tractavi ; 

d 5 hic Digitized by VjOOQIC LVIII PROLEGOMENA. 

hic yero (ingulares ejusdem lectiones una cam de« 
fcriptione, ftudio Viri amiciflimi Georgii Zoega per» 
fecta, humaniffime mecum communicavir, 
iJ^^^, Codex Borgianus 3» membranaceus> S^eculi XII, 
jjLAjt.y, Pericopas Evangeliorum et Epiftolarum Pauli com« 
plectitur. Ex Matthso habet : V, 14-— 19. X, i et a 
g— 8. 16— aa. XVra,io— 14. 15— ao. XXV, 
1 — 13. Ex Luca: IV,. aa — 30. X, 38 — 4a* 
Ex Johanne: V, 34^30. XV, 18 — a6. XVI, i, 
a, XIX, 10 — ao. a5~37. DeEpiftolarumPerico- 
pis, hoccodicecontemis, fuolocomeiltionemfecimua. fU. /9-/. Xn Bibliotheca H-anH/ii Xaverii S. R. E. Car- 

dinalis de Zeladaj aflervatur codex Qvatuor Evan« 
geliorum nitide exaratus charactere SecuU XI, cujuf 
• • fbrma eft in Folio, paginae 596. In margine paiHm 
occurrunt fchoUa ex Patrum commentariis exfcriptai 
Ex hoc codice, cujus ufum Eminentiftimi Cardinalis 
indulgentia mihi permifit, loca felectacum ipiius tex- 
tus, tum adnotationum in margineobyiarumexcerpfl Recenfltis qvos Roms tractavimus Mflf* codici- 
bus, ad Bibliothecam Laurentiottamt Etruris magnc 
Ducis progredimur. Huic Cosmus Mediceus princi- 

pium Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. ux 

^aA deditt nomener incrementum Laurentius, fum- . ^*. 
BHD qvi hunc infecuti funt ejusdem ftirpis princi^ 
fs» omnes &igulari in litteras et bonas artes amore 
jaffgiies. Codicum graecorum locupletem indicem 
promulgavit UluftriiSmus Angelus Maria Bandinius, . ^; 

Bibliothecse Pnefectus, qvi et ipfe nobis dum Flo. 
reotiis fuinms codicum N. T. ufum ofGciocifSme fub- 
miniftravit. lo his defcribendis non erimus copiofi]; 
plura qvaefituros ad ipfum Bandinl catalogum, qvo 
^fios tractantur, ablegamus. * 

In Pluteo VI aflervantur feqvemes N. T, co* 
dices, qvos in locis {(leais examinavi, 

Codex II» in Qvarto, membranaceus , Seculi <^. ^^Jt. 
Xn, Qvsruor Evangelia continet. 

Codex 14» in Octavo, membranaceuS) SecuU /^^ 
^XII, Qvamor Evangelia complectitur. 

Codcx 15, in Qvano, membranaceus , SecuU /^f 
3CIU, habet Qvamor Evangclia* 

Codex x6, in Qvarto, membranaceus, SecuU '^ir 
Xn, Qvatuor Evangelia continct 

Codex 18, in Folio, membranaceus, Seculi eft ^^- 
X, ct Qvatuor Evangelia complectitur cum fchoUis 
isaiginalibus ex variorum Patrum commentariis. .^ , 

Codexa^, in Qvarto, membranaceus, Seculo /^/- 
XI erararus, Qvatuor EvangeUa habet. In margine 
fa^ adnotaatur vari» ieaiones ab ipfii prima manu. 

Codtx Digitized by VjOOQIC LX PROLEGOMENA; 

£,,./9rr: Codcx 25, in Octavo, membranaceus, Seeuli 

XI I Qvatuor Evangelia compleccitur. 
S^.jt^.c4f^i(tJ' Codex »7, in* foripa minori> in membranis» 

f,^s^' Seculo XII exaratu8> Qvatuor Evangelia continet. 
^. /^o. Codex 28 > in Oetavo^ membranaceus> Seculi 

XIII > habet Qvatuor Evangelia. 

/^A Codex 29 > in Octavo> membranaceu8> Seculo 

XII exaratus > Qvatuor Evangelia complectitur. 
/^JL. Codex 30 > in forma minori, membranaceusj 

Seculi XII, Qvatuot Evangelia continet. 
/as, Codex 32, in Octavo, Seculo XI in membrar* 

nis fcriptus, complectitur Qv^pior Evangelia. 
/^^, Codex 33) in Folio> membranaceus > Seculi 

eft XI. Eo continentur IV £vangelia> qvibus Pa- 

trum catena in margine adjecta eft. Ab initio mU" 

tilas incipit cum verfu 1 Cap. III Evangeiii fecun^ 

dum MatthoeunK 
/^^ Codex 34> in FoUo> membranaceu», SecuIoXI 

fcriptus, continet Qvatuor Evangelia cum Patrum 

commentariis in margine. 

Fluteus VIII duo fervat Evangeliftarum volu- 

mina, in locis felectis a me infpecta. 
/^^, Codex 12 > in qvarta forma> membranaceus^ 

Seculi XII > Qvatuor Evangdia complectitur cum 

Patrum commentariis in margine. 

Codex Digitizeciby VjOOQIC PROLEGOMENA. LXl 

Coilex 149 in Fo]io> meinbranaceus, Seculi i^/jy, 
XI > continec Epiftolam Jacobi cum fchoiiis margi- ^-y^ct^ fo, 
nalibus, ut et Marthsi et Marci Evangelia cum 
Chryfoftomi commentario. 

Ex Bibliotheca ^dilium Florentins Eccleiis, i^. jfr. 
providentia Fetri Leopoldi> Laurentianae Bibliothe- 
cs acceilit codex Evangelionim gnecus> fignatus nu^ 
mero 256. Forma codicis eft in Qvarto er in char- 
ta bombycina Seculo XIII vel XIV exaratus eft. 
Evangeliis prsfiguntur Canones Eufebii» Codicem 
«urfim perluftravimus. 

Lectionaria duo in Palatio Principis olim afier- 
vata, nitida fcriptura magis qvam textus pneftantia 
fe(e commendant. Hsc nominavimus> qvia ad Joh« 
Vn, 53 a nobis excitantur nota Lectionariorum Fla< £t^3^^ //7. 
reotinorum i et 2. -S^^^^s //^. In Bibliotheca Monachorum Ordinis S. Ben«- 
dicti, Flottntiis, S. Marise nomine infignita, duQ 
invehi Evangeliorum volumina> ex qvibus nonnuUas 
lectiones adnotavi. 

Codcx fignatus 5, membtanaceus in qvarta for- -S^- ^7/' 
ma> ScculoXlI, ut videtur, exaratus, Qvatuor 
Evangclia compUctitur. Citatur ad MatC XVI, 9. 
Joh.Vn,53* 

Codex Digitized by VjOOQIC LXli PROLEGOMEKA; 

£^'jL/p0* Codex fignatus (J, in Qvarto, membranaceus, 
IV Evangclia continet. Citatur ad Matth. XXVlIt 
x6. 17. Joh.VII, 53. Bibliotheca Fratrum Prsdicatorum) FlorentiiSf 

ab Eyangelifta Marco denominata» nonhullos N. T« 

codices habet> qvorum brevem defcriptionem hic 

fubjungam. 

£^.xof.o4<r:^f. Codex 7oi> in Folio, membranaceusi kite* 

f^foff^^'f4^^xm N*T. continet, ct in hoc volumine allegatur 

ad Joh. VII, 53. In fine Epiftolae ad Hebraos ad- 

notatur, codicem exaratum efle anno ex Grscorum 

computatione ^^ails 6^66% qvae temporis notatio an« 

yl num Chrifti 1355^ indicat. 

S^,^ax*' Codex^osj membranaceus in Qvarto, SecuU 

XII, Qvatuor Evangelii complectitur, qvibus ad* 

jectum eft Synaxarion. Citatur ad Joh. VII, $a« 

etvm, 3. 

£^, ji.<fs. Codex 707, chartaceus, Seculi XV, integruitt 

N. T. continct. Citatur ad Joh. VII, 53* *) Eono- 

^^ Reece omnino obrcmc Doct. Marfch m AddiMmtnti^ ad c«L 
>fichaeiis Introdoccionem in Libros N. fsd«ris Pag. )13$ 
himc codiocm Vcffiontm •shibera ncogcvicam « idt oqvo noit 

magni Digitized by VjOOQIC /ROLEGOMENA. LXin 

Bononiae, in Bibliotheca CanonicQrum Regula^ £r^MP^ 
tmm , codicem vidi fignarum 640 1 qvi integrum 
N. T. continct , excepta Apocalypfi. Scriptus eft 
SecuiO) ttt opinor, XI > in membranis. Giutur ad 
Joh.Vn, 53. ^ ♦ Bibiiotheca Veneta D. Marci^ optimorum codi- 
eum grtfcomm copia, munere Cardinalis Beflarionis 
ioctaeft) qvorum indicem LaurentiusTheupolus jufltt 
Senatu» edendam curavit. Hanc adii anno 1783 ^^ 
i\ve ofcram meam codicibus N. T. accommodavi » 
humanitate £retus et amicitia Clariflimi et Doctiffimi 
Viri Jacobi Moreili, Bibliotheca? pnefecti. 

Codex 5, Secuio XV BelTarionis juflu exaratus» -^^» *^ 
in roUo, membranaceuSi Vctus ct N. Teftamentum f^^ ^ ^^' 
compiecritur. Hunc in locis felectis examinavi. ^' 

Codex 6, in FoliOi partim in membranis, par- ^ci. Jtt:^:^ 
tiin in charta (ictiptuSi Seculi eft XV, continctqv^ ^^/ 
Vttns et N. Tcihunenmnu Codicem curfim per" 
hficavi. 

Codex 

natni «ftimtndiina. Atttmtn com cxcitAvimni ad }oh. 

Vn,5). prttcermicMra hoc loco notnimtts, ite Itcrorci 
hmrtmc^ qvid codicc 707 intcUigcndom fic /lon abs rc 
^voqve opinor, examinarc Edidonci typis imprcfTas Vcr- 
fionis Ntogrccc, trqvc obfcrvtrc, qvid dc Ptricopt hto 
fttmtnt \ CIIJW m mihi non fnppttic occtto. Digitized by VjOOQIC LXIV PROLEGOMENAj 

^ . ^ (9y, Codex 8, in Qvarto, tnembranaceus/Seculi cir-' 

citer^X, habec Qvatuor Evangelia, qvibus epiftola 

Eufebii et canones praemittuntur, fubjungitur Synaxa*' 

rion. Lectiones iingulares ex codice excerpfi. 

^o^ Codex 9, in Octavo, membranaceus , Seculi» 

ut videtur, XI, QvatuorEvangelia complectitur cum 

tabulis harmoni» Eufebianae et capitum indice. Cur-» 

fim infpcctus. 

^o^^ *^/^ Codex 10 > in Octavo, membranAceus, SecuU 

7ifo9n XV, integrum N.T. complectitur. Primo loco po- 

c^4-6' nuntur Acta Apoftolorum ct Epiftolas omnes, fc- 
qvuntur Evangelia, qvibUs Apocalypfis t diverfii 
manu fcripta fubjungitur. Plurimum fane doleo^ 
qvod feriis inftantibus impeditus fui, qvo minus egre^ 
gium hunc codicem per omnia conferrem. Hunc 

,^ enim non modo ipfius textus indole prsftantem ha- 

beo, fed hac etiam ratione celebrem judico, qvod 
in Befiarioois ufus defcriptusfit, qvo etiam familia^ 
riter ufum fuifie demonftrant adnotationes ipfius ma** 
nu in margine codicis freqventer fcriptae; hunc etiamj 
cum Concilio Florentino 1439 intereflfet, fecum ha« 
buifie traditur. Ex Matthso, Marco et Luca plu<* 
rima adnotayi ; curatiorem codicis coUationem debeo 
amicitis Doctifiimi Engelbreth,' cujus excerpta ubi« 
qve fuo loco inferui. 

CodciK Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. LXV 

Codex a7> in Folio, inembranaceust Scculi X, €^,ji/o. 
Qvatuor Evangelia complecticur cum Patrum com« 
mentariis in margme» 

Codex539> in Qvarto» membranaceus, Seculi ^//. 
Xn> Qvatuor Evangelia concinet grsce et arabice^ 
Citatur ad Joh. VII ,53. 

Codex540> inOctavO) membranaceus, Secu« ^^z^, 
\q XII exaratus) complectitur Qvatuor Evangelia* .-,:', 

Gitanir ad Joh. VIII , 3 — J: i. 

Codcx54i> inOctavo, membranaceus, folio* 1 ^^^^ 
rum 410 > Seculi circiter XI, Qvamor Evangelig J 
complectitur. Prsfiguntur canones Eufebii cum epi- 1 
ftola ad Carpianum. Citavi ad Joh. VIII ,1 — 12, I 

Codex 54a> in Octavo, membranaceus, Sccu* ^^^- 
li XI, habet Qvatuor Evaogelia. Citatur ad Joh». 

VII, 53- 

Codex 543 f in Octavo, chartaceus, Seculi XIV, ^^^^ 
Qvatuor Evangelia complectitur cum Synaxario. 

Codex 544, in Folio, membranaceus, Seculi ^^^ 
XI, continet Qvatuor Evangelia cum commentariis 
?atrum» In Bibliotheca Eqvitis Nanii codex affervatur ^- ^ 
charactere unciali exaratus Secuio X vel XI, com« 
plectens Qvatuor Evangelia cum Eufebii Canonibus. 
De hoc plura vide in Cataiogo Codd.grscorumi qvi 

e Apud Digitized by VjOOQIC 7 tXVt PROLEGOMENA. 

apud Nwio6 aflervantur, ftudio ec opera Mingarellt 
publicatam. Excerpta hujus codicis in adnotiitioni« 
bus hinc inde obvia> mecum communicavit Vir. CL 
Munter» cui etiam debeo notitiam duorum codicum, 
qvi feqvuntur* 

Codex Rev. P. Canonieit e Corcyra allatus, Qva- 
tttor Evangelia continet charactere minuto exarata. 

Codex > ex Coenobio S. Johannis in Viridari<» 
Patavii in Bibliothecam D« Marci translatus, Qva- 
ftuor Evangelia habet, qvibus prsmittuntur Eufebii 
Kanones et menologium* -^ • Ad Bibliotli^cam Augtiftiflimi Romanorum Catf^ 
fariS) Vindobons fervatam pergimus, Cujus indicem 
primus prottiulgavif Neflelius^ auctiorem paravit 
^ Lambecius. Kotitiam Codicum ^ qvibus poftea am- 
plificata fuit tradere cepit KoUar^ qvod opus, cum 
-" morte interceptus effet qvo minus perficeret^ conti- 
nuatur ab Iliuftriflimo Martines» primo Bibliotheoe 
Prsfecto, cui ob humanitatem et benevolentiamy 
qvas debeo gratias memori mente perfolvo. — - In 
' codicum defcriptione praeter Lambedii notam etiam 
numerum , qvo in Neffelii indice (ignantur adjunxi* 
mus, qvod in ipfa Bibliotheca hisi 009 Lambecii 
iiotis infcribantur. 

Codex Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. LXVli 

Codex Lambecii i, Neflelii 23, metnbranA- £^.xy< 
ceus, in Folio, Vecus et N. Teftamentum continet.t^. ^S< 
Mutilus eft a fine, et Secuio XII vel XIII videtur ^ ^T. 
^gnandus. Hunc codicem iis in locis examinavi- »!j^ . JS. 
xnus, ubi a textu recepto Ubri manufcripti variare 
Iblent. 

Codex' Lambecii 30, Neflelii 240 1 ab Auge- ^/-^J 
jrio Busbekio Conftantinopoli comparatus, membra- 
naceus, inQvarto, etSeculo, ut arbitror, XI exa* 
ratus, QvatuorEvangeliacomplectitur. Locafeiecta 
tx Marco, Luca et Johanne excerpHmus. 

Codex Lambecii 31 > Neflelii 188 1 in Qvarto» /^^. 
inembranaceus, SeculoXIyelXII fcnptus, Qvatuor 
£vangeJia complectitur, qvibus Eufebii canones pne« 
figuntur. Hic codex inter omnes Bibliothecae Cse- 
£urex Ubros Mlf. N. T. fingularium lectionum copia « 
eminet, codici Leiceftrienfi in multis ita fimilis, ut 
ambo ex uno apographo exfcriptos crederem, nifi 
aliis in locis plura in Leiceftrienfi codice non obvia, 
inhoc obfervaflem. Si recte conjicio, librario plu* 
res ad manus codices fuerunt, ex qvibus codicis tex- 
tum conflavitj qvod ut credam, etiam eo adducor» 
qvod in margine pafiim notantur variantes lectiones 
ab ipfa prima manu, ut Marc. II, 14. Luc. III, i, 
In £v. Lucae eft lacuna unius fblli, ita ut defidera- 
n» « Cap. iXIII, 31 — XXIV, 28- Exempla con* 

e 2 fonantiff Digitized by VjOOQIC tXVlil t^OLEGOMEKA; > \ i- fonantis cuiti Leicellrienfi invenies Matth. XXVl, 39. 
Marc. 11,14. VIII, la. tiC,ii. XV, 3«. Luc. XXt 
(ubi ad nnem capitis Hiftoria de muliere adultera in- 
venitur). Joh. Xll, 5* XIV, itf. XV, 16. Ubi a 
Leiceftrienfi difcrepat^ plerumqve codicibus Wet- 
.ftenii i et 13, Verfioni Syrat Philoxenis ct Ant6- 
hieronymianx Latina^ fefe adjungit, cujuS rei in« 
figne exemplum reperitur Matth. XXVlI, 16, ilt 
et Joh. VII, 29. CodiCem pat omnia diligentifn- 
me contuli. 
^/^. Codex Lambecii 3I, Keflelii 3I1, membraM- 

ceus, in Qvarto, Seculi XIII vel XIV, Qvamor 
Evangelia complectitur^ Ex hoc Codice loCa felecfa 
adnotavi« 

ji^JLO. Codcx Lambecii 33, Keflciii 337, in fofitla 

minori, membranaceus, Seculi, ut videtur, Xlt^ 
continet Qvatuor Evangeliil* Codicenl Curiim peN 
luftravL 

•t^/. Codex Lambecii 38, Keflelii ii^, in Folio, 

membranacetis, SecuIiXI, habet Qvatuor £vatigelia 
cura Patrum commentariis in ftiar^gine. Citatui' dd 
Matth. Vl, 13. XXVll, i6- if. MarC. XVt, 9. 

j^a.JL:. Codex Lambecii 39, Neflelii igo, bombyci- 

nus, iii Qvarto, ab initio et fine mutilus, continet 
nonnullas Evangeliorum Perieopas cum Fatnuti com- 
mentariis. Codic^ Curfim examioivip 

Codex Digitized by VjOOQIC prolegomena: uax 

CodexLambecii^O) Nefleliisoi» memlirm* J^^J* 
iteoSf in Qvarto, loca felecu ex Matthaeo, Luca ec 
Johaime complecritur, qvibus Patrum variorum cpm< 
mcntationea adjunguntur. Citatur ad Luc. XXIV, 13» 

Codex, in fupplementis Kollarii 4, in Forlofiae /o».- 
auctario 5, in duo volumina diftinctus, membrana- 
ccus eft in Folio et Qvatuor Evangeiia complectitur, 
qvibus Fatrum catena in margine adjecta eft. Pluri« 
ma Marci, Lucs et Johannis loca ex hoc codice ad« 
notavL Sufpicor hunc ipfum codicem efle, qvem Ven. 
Trefchow in tentamine defcriptionis Codd. Vindolk 
jpnmflifii in auctario numerat. 

CodexKoUarii 6, ForloGat x6, membranaceus /^^ 
in Qvano, Qvamor Evangelia comploctitur. Pl^- 
raqve Evangeliorum Marci, Lucae et Johannis loca 
excerpfi , pnecipue autem intentionem meam iis ac« 
eommodavi, ubilectiones a texm codicis difcrepan 
tes, vd in margine vel etiam inter lineas a manu 
correaoris . notatas obfervavi. Hunc codicem de« 
icripiit G. Trefchow fub titulo codicis Caroliui vei 
fiwndi in Mfl". auctario. 

Codex KoUarii 8> Forlofiae 30 1 membranaceus, ^vt^^' 
Evangdium Matthsei continet, ex qvo loca felecta 
adnocavimus. A Trefchowio p. 89. 90. defcriptus 
c& fu6 ttculo iodisi/ 30* 

e 3 Codex 

Digitized by VjOOQIC 1%X PROLEGOMENA. 

^/s:^ Codcx Kollarii 9, FQriofia& 31, anno a^Chrifti 

mtivitatc 1192 exaratus, Qvatuor Evangclia conti-« 
net; cum Sjnaxario et Menologio. Onines Evangc- 
liorum 1ocds> ubi in codicibus Mflf. varietas lectionis 
* "' " obfervari folct, cxaminavimus. In Tentamine Trc- 
fchowii p. 90* 91. defcribitur fub titulo codiei/ 31» De Codicibuf Evangeliorum Efeurialenjibuf» 
Quum paulo ante quam in priore itinere Hi* 
fpano ad Bibliothecam Efcurialenfem accederem » de 
Critica N. T. editione Regiis fumtibus adomanda 
ccrtior factus eiTem, et de ejusdem apparatu ex Hi« 
fpanorum opibus, fi fieri poflet, locupletando me 
admonuifient litters Guldbcrgii Viri IHuftrifiimi In- 
dulgentifiimique, cujus mandatis nil mihi antiquius; 
id quod jam fufceperam confilium, diligentius exca« 
tiendi facrarum fcripturarum utriusque fermonis codi- 
ces, fi quos reperirem praeftanriores, firmius animum 
detinuit. Interea cidem ex voto fatisfaciendi non 
exigua fuborta eft difiicultas, quam filentio transmit- 
tere nequeo. Licet infigni prorfus humanitate in 
coenobio Efcurialenfi exciperefr, cujus memoriam ju- 
cunditatis plenifiimam nulla unquam in me delebit 
oblivio, licet ad omnes, quotquot Bibliotheca cele- 
berrima recondit, thefauros^ Caroio IIL ciemen- 

tiffimc Digitized by VjOOQIC • jprolegomena: lxxi 

fifliiite annuetite, aditus tnihi pateret Uberrimus, at- . 
^ue ftudiorum acerrimus adjutor mihi contigiiTet ami« 
cifiimusTychfenius, Vir ingenii prsflantia et doctri* 
n£ accurats copia excellens; tamen nec iflam diferte 
commendatam conatuum noflrorum partem absque 
ditttiore mora aggredi nobis licuit. Catalogorum, 
qui in Bibliotheca adhuc.deGderantur, adminiculo 
deftitutis inlpiciendi erant feptingenti et fexaginta 
codices grifeci, ut nunc de L<atinis Hifpanisque ta« 
ceam; finguli periuftrandi, quo jufta eorum defcrip- 
fio parari, avidaeque orbis iitterarii exfpectationi ab 
hac parte fatisfieri poflet; in veftigandum » num quid 
in iisdem delitefceret , quod inde eruifle opers pre^ 
tium fbret; et fi quid fbrte detectum efTet, ea qua 
par eft fide ac accuratione defcribendum. tn quo 
negotio, quod nos per quatuor fere menfium fpa^ 
tium incredibilem in modum defixos foUicitosque 
habuit, interdum quoque incidimus in librorum N. 
T. codices, quorum viginti per octo pluteos difper* 
fos numerat Bibliotheca Efcurkknfis. Antequam 
veroea, qaam commemoravi, via ad omnium noti- 
tiam perveniflemus, a fingulorum accuratiore exa* 
mine nobis abftinendum duximus, neoperse^ quam 
prius detectis jam impendi(]emus , libri ferius pro- 
tracti poenitere juberent. Abfoluto demum defcrip- 
tionis conficienda^ labore in fingulos quoque verfio- 

c 4 nis Digitized by VjOOQIC IXXIl PROLEGOMENA'. 

nis AlexandrinSy et N. T. codices inquilivifflus fta^ 
diofius; hac tamon lege nobis confticuta rigideque 
fervata, ad nuUius collationeni integram properan^ 
dum, nifi antea de ejus pretio ac raerito quodam 
fingulari praevia exploratione fat conftitiflet, Quippe 
ixoluimus, pervulgatas illas querelas de inepta leccio- 
nis varietatem undecunque corradentium foduUtate 
nofhx) quoque exempio et forte tanto luculentius 
confirmari, quanto optabilior fe nobis occafio obta« 
lifieti de utili renun fcientia bene merendi. Du<* 
dum noveramus, eam in qua jam ver&mur» aeta- 
tem N. quoque T. Criticam foUertiore judicio ac 
«erca ratione tractare; lectionisque aUcujus praeftan- 
fiam non ex teftium numero fed auctoritate sftimare 
prsflantiftimorum virorum monitis ac exemplo didi- 
cifTe, Deoique majorem nos apud viros doctos fpoL-- 
tiam inicurQS e0e ec omnino itinoris fumtuofi ac com« 
incarationi& £at mol^ftas fructus uberiores fore, fi om^ 
nis noftra tn exciuiendis Codicibus Efeurialenfibus 
affiduita^ utiUcati^; uniee rationes, fpreta inani often^ 
mioMy fubduxiOet;^ non tam iperavimus quam cer^^ 
fifiime confidinvi&, Qvo aninu confiUo ac propofiio» 
quod fuo afleofu gravifiimo corroboravit lUuftrifli- 
jBius Gutdbergius> quum Eva^geliorum codices dUi- 
getitius rimari cocpiffem> nonnifi duo vel tres» quo« 
rom mex ratio rcddetur coptofiora iwiiierofo grege 

codi- Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA- Lxxm 

codieum TQlgaruni eximendi; reliqui omnes, live 
«08 in locis exquiiitioribus confuierem» e quorum 
lectione de libri cujusdam indole fentcntia fere con- 
ititui potefti iive aliquot capitum feriem continuam 
cvolverem» indigni videbantur, quibus tractandis 
plus temporis confumerem. £x his fatis habui lec- 
tionum fpeciminay quibus mei de ipfis judicii veri- 
tas aliquando confirmari poiTet, et notitis eorum 
fuppeditandae^materiam collegiflTei quo quod jure a 
tne defiderari pofler, a me prcilitum ipfe noiTcmt 
peritosque exiftiniatores judicaturos efte fperarem. 
Contra melioris nots plures cognovi ex eorum codi- 
cum numero» quibus cseterae N. T. partes vel fiogula* 
fim vel conjunctim continentur ; atque in his non de- 
trectavimus integra? collationis moleiliam; quin adeo 
aUcriter fufcipiebatur atque laetabamur novis aceiCo- 
mbus, quibus N.T*Crifis ope noftra augeri vel adju- 
vari pofiet. Domum menfe Octobri A. 1784 redux> 
quum jam typis demandandse Novae Editioni parata 
eflfent omniai novo hortatu incitatusi quicquid lectio- 
num ad Evangelia pertinentium in fcheduias meas con- 
jeceram, cum Birchio communicare incepi atque per- 
rexi. Caeterum flatim ab initio profeflus fum » cortam 
eife meam ad Evangelia nova dote augenda fupellecti- 
Um, omnemque de codd. N. T. Efcurialenfibus exipec- 
tationem ad qos^ quibus illa unice debetur> reftrinxi« 

cs Efc. Digitized by VjOOQIC Lxxiv PROLEGOMENAV 

* 

iAHfr. 1^0' Efc. r. eximix in Hifpania exiftimationis Evta« 

geliarium membranaceum, quod quum Joannis Chry* 
foflomi nomen prae fe ferat, in imo templi adyto 
inrer numerofas martyrum et fanctorum reliquias 
locum ejus fanctitati, ut olim credebatur> debitum 
etiam nunc occupat. Hanc ei celebritatem qikum* 
que conciliavit fordida calliditas Joannis DiafTorini, 
de quo in commentariis de codicibus Efcurialenfibus 
graecis faepius, at parum honorifice^verba faciendi 
locus erit atque necefliras. Nunc commemorafle 
fufficiet, id quod jam Celeberrimi Bayeri acumen 
detexerat, Diaflbrinum, occafione arrepta a verfica* 
lorum aliquot, qui ipfius manu, prsfixo Methodii 
nefcio cujus nomine, in codicis fronte leguntur» 
initio %fiio-o9o/ixou ro KTfiiAec cet. corifilium fufce« 
pifle de genuina codicis rubrica: fxAoyif cw 0m 
rev ay^ov Evayyshiov in (ctitiam Krtjijiec rov eeyiov 
loiuwov rov Xfvao^ofjiov depravanda, hacque fraude 
tam incaute perfecta , ut erafae obductaeque in- 
fcriptionis antiquae veftigia hodieque fatis liiculen- 
ta fupcrfint, delufifle Mariam Hungariae Reginam, 
quae mox codicem pretiofiflimi cimelii inftar obtu- 
lerit Philippi II. externae fanctitatis fectatori aflfecta- 
torique eximio. Sane ad aetatem fex feculis Chry- 
foftomo juniorem cundcm deprimunt, quotquot ad 
judicium in tali re ^rendum uUo modo valere eea- 

fentur» Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. LJDCV 

ftntur, itidicia; quibi» vero enumerandis non eft 

^od fuiius hic imniorer> quum ex omni parte fr 

millimus fit inclyto illi codici oiim Coibertino 700^ 

nnnc Regio 270 1 Wetftenii-Evang. I. Sicharacte* 

ris uncialis panim rotundij partim oblongi, inter« 

tdum quadri indolem, litterarum quorundam fiogiN 

lares afFectatosque ductus, accentuum Spirituumque 

parum accurate appofitorum formam, titulorum lit- 

terarumque initialium ornatum» denique notarum 

tnuficarum figna minio lineis interjecta fpectes, at- 

que fingula cum fpecunine, quod ex Colbertino ex- 

hibuit Montfaucon'*), et cum defcriptione pauloube- 

riore Benedictinonun '^'^) conferas; mirum plane in- 

ter ufrumque confenfum reperies. Nullus igitur du- 

hito, quin et aetatis affinitate alter alterum contin- 

gat; quumque quae in Evangel. I. - Wetftenius ob- 

fervavit manifefta junioris sevi indicia» multo adhuc 

magis in noftrum Efc i. cadant, hunc vix feculo 

decimo fenefcente antiquiorem^eflfe cenfeo. 

ConcefTo mihi a benevolentifiimo Cenobii anti- 
fiite per aliquot horas codicis ufu (quo minus diutio- 
rem expeterem, vetuit ea quse colitur religio) fedu- 
lo contuli pericojKis e Matth. cap. XXVII. XXVIII. 
JLuc. VIII. X. XII. XIII. XVI. XXIV. Jo. I ~V. 
.Vin. XX. defumias. 

Ex 

*) Pal«ogr. Gr. pag, «29. 

**) Nonv. Tmti de Diplomatiqnc T. L p. 697. Digitized by VjOOQIC LXXVl PROLEGOMENA. 

Ex allatis fpeciminibus inteUigentes velim jludi. 
eent, utrum ea integne coilationis defiderium inj[ice>^ 
re> an potius ad libri indolem indigitandamTufficere 
poflint Equidem hanc de eo fententiam veriffimam 
eiTe mihi perfuafii codicem iicet ob extemam ami*. 
quitatis fpeciem arrideat, paucis ex eorum numero 
cedere> qui inter idoneos ver^ lectionis ftabiiiend» 
teftes vix commemorari merentur. Stant ferc a par^ 
tibus textus vulgaris, quo, fi rem in univerfum fpec« 
tesx non &pius meliores quam deteriores fe prsbent» 
Lectio auctoritatibus abunde raunita eorum fuf&agio 
non indiget; minua confirmata haud majore proba^ 
bilitate augetur« Tantum de codice Joannes Chry* 
foftotni. Sit ipfi porro mollis et iancta quies inter 
martyrum et Sanctorum reliquiasi at nunquam me 
]udice teftis in re critica N.T. prodere fuftineat! 

Efc. 2. figla notatus X. IV, 17. codex ia octavo 
minori in membranis fubtilifSmis,. litterarum ibrma 
minutiore. ac rotundula eaque nitidiilima» feculo XI 
vergente vel XII. ineunte exaratus, uoicus eft inter 
Efcurialenfes» qui N.T. libros omnes excepta Apo- 
calypfi complectitur, et hoc quidem ordinei IV £v. 
Acta Ap. Epp. Jicob. Pctri L IL Jo, J,— IIL Jud«. 
Fauli ad Romanos cet. 

In ora foliorum fuperiore n9<P(th»mf riT>j$i^ 
aurOj dies fefti et anagnofinatum initia minio no« 

tantur. Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. LXXVii 

tintur* Litters titulorum> initiales capituni, indi« 
cis KiCpaXetioov iingulis Evdngeliis Epiftolisque pne- 
fixorum, canonum itemEufebianorum auro diftinct^e; 
horumque tabulas cingunt ornamenta mira arte va« 
tiisque coloribus auro intermixtis confpicua. Pne» 
terea in iingulorum Cv. fronte appatet auctoris ima* 
go penicillo non imperito adumbrata; eminent ta- 
men, qu» Joannis Evangelium excipiunt, atque Lu^^ 
cam et Jacobum > Petrum et Joannem , Judam deni* 
que et Paulum binos in area deaurata exbibent. 
Kefpondet intemo decori omatus extimus exquiiitior. 
Dt codicis indole, in quo, ut id obiter moneam> 
Jota neque fubfcriptum neque poftfcriptum cemitur, 
nonniii ea hic loci obfervata afFerentur, qus proxt- 
tne ad Evangeiiomm textus pertinent; qualem fe 
]prxbeat in cxteris N. T. fcriptis, dicetur fuo locOi 
tibi ad hsc fuerit perventum. Haud dubie exara- 
tus eft a Ubrario admodum diligente, atque accuratae 
fcribendi rationis apprime gnaro; duaus quoque ex 
exeifiplari haud vulgari, antiquis probisque lectioni- 
bus prsfertim in Marco et Luca iniigni/ cum A. D. 
h. ^ft. fxpe numero confentiente, denique ob iectio- 
nes aliquot fingularcs memorabilf) quanun exempla 
vid. Matth. XXVI, 65. Marc. V, 30. Luc. VII, g. 
XXin, 4g« Hujus vero generis prseftantiam fert 
omnan oblitterare vmifus cft corrector rocentior, 

qui t Digitized by VjOOQIC LXXVIII PROLEGOMENA. 

qm codicem ad fidem libri junioris, prope ad tet* 
tus ufitati rationem accedentis, ubi vero de ea de- 
flectit, codd. 62 et 83» valde affinis recenfuit; at« 
que in horum conatuum obfervationem , id quod ex 
Efc. d. in fingulis locis commemoratione facile pate* 
bit, fedulam inprimis curam et attentionem contuli. 
In Epiftolis rarius cernuntur, quam in Evangeliis 
et Actis Apoftolorum > rurfusque in Marco et Luca 
multo frequentius quam in Matthso"^) atque Joanne, 
in quo ferioris emendationis pauca veftigia obfervan- 
tur. His ftudiis, codicem ad normam delectam con- 
formandi, dum intentus eflet corrector» nil facile 
oculorum aciem efFugifle videtur. Et vitia quidem 
graphica, fi qvse a prima manu irrepferant, fuftulit. 
Scribendi compendiiil licet raro ufurpatis nec ex difE- 
ciliorum genere, quod morari poterat legentem, ubi« 
que plense fcripturse perfpicuitateiti prstulit. Quse 
demenda fuafit libri fui auctoritas, radendo delevit; 
qus addenda, vel lineis interferuit^ vel fi commode 
fieri non poftet) allevit margini; quae emendanda, 
modo levi verborum inftexione) modo erafis antiquae 
fcripturs litteris novas fuperinducendo mutavit. De« 
nique ne ievifiimum quidem diftenfus genus ferens» 
ac fi forte in minutiore yocularum ordine ac confe< 

quutione 
*^ Frstennifla aliqvot e Matth«o exempla hic fubjttngam: XXV» 
29. X9H txu exemend. XXVI, 4^* nry*^'^ cxemend* 
<5. iri tpiK9t9<pn^fiu omictit t pf« mant B» Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. Lxxix 

qautione cernerecur, hoc quoque Ikterts numeralibus 
fuperimpolitis removens, omnem utique operam ad* 
hibuifTe cenfendus eft, ut codex nofier coUato exem- 
plari prodiret fimiltimus. Csterum ifta recognitione 
facta accidit, ut lectionum vetuflarum ac genuinarum 
plures, quae exftabant primitus, exulare juberentur; 
contra alis licet numero pauciores in textum immi- 
grarent) quas correctoris exemplar prs illo, quo li- 
brarius inTodice defcribendo ufus eratj fortuito di* 
Hgentius tenaciusve confervaverat. 

Efc. 3. (XIU> 12.) Evangeliftarium membrana- tx^ifJ. 
ceum formse quarts ad ufus Chori et Eccleilae qui- 
tdem Conftantinopolitans olim exaratum; aherum li- 
quet ex accencibus notulisque> quae ad defignandas 
vocum inter legendum canendumve inftectiones lineis 
e minio imerferuntur, alterum ex firequentiore fancto- 
rum templorumque iUius urbis mentione colligitur. 
Litterarum forma eft uncialisj quam fatis conftat in 
bujus quidem generis libris defcribendis decimo> quin 
undecimo ladhuc feculo obtinuifle. Inierea eminet 
in noftro, et omnino cvum prodit, quo nondum in 
defuetudinem abierat anciquior in hifce litteris pin- 
gendis elegantia atque iimplicitast Saltem feculo X. 
ineunti mihi vindicandus videtur> cui quo^ue stati 
fufFragatur univerfa ejusdem facies, nec repugnat 
iwcconun ijuse in co habetur commemoratio. Hac 

vcro Digitized by VjOOQIC LXX< PROLEGOMENA; 

vero antiquitatis nota omni^ quoque abfolvltur eo^ 
dicis prxftantia; internam ejus indolem eo vilio^ 
rem tentando cognovi. Ubi vel per mediocris li-r 
bri varietatem notatu dlgnam iiftunt, perpetuom 
fere deprehendi concentum cum textu vulgari<» a 
quo ne in Joh. quidem V, 1 — 5. VIII, r. fcqq. 
transverfum unguem recedit. Ne igitur nimia exi- 
gui temporis pars inutiliter mihi prcriperetur> ma« 
ture eum priftinx obfcuritati reddidi. 
£^. i^z,. Nec praeclarius ftatuere licet dc gemello huic 
Evangeliario membranaceo, nobis Efc.4. in 6ibl.}r. 
III. 13. kiitio mutilum incipit a tertia AtaiceMftah 
/jtov feria. Duplex in eo apparet litteranim forma 
uncialis, in priore voluminis parte nonnihil in dex« 
tram partem deflexa ; erectior tamen multoque gra- 
cilior quam in pofteriore, qux a fol. 191 ad finem 
usque procurrit. Ab eadem utramque manu exara- 
tam difHculter crediderim; prioris fpecimen qui de- 
fideret, adeat velim Montfauc. Palsographiam p. 923» 
ubi quae e Cod. P.JP. S. Bafilii n. II. exhibetur pagi- 
na, cum tota fcripturse ratione, quoad hanc partem, 
tantopere in minutiflimis adeo concordat, ut ex no- 
ftro «^xprefla videri poflet. Senfus quidam vel tactus» 
cui nonnihil in his dandum, fi eum plurium codi- 
cum ufus acuerit, hunc codicem praccedente paula 
antiquiorem pronuntian Ceteroquin una eademque 

tttriu9« Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENAr LXXXI 

itriusque^idterior 0iiU¥§fAia ^ergo haud dubit fimile 
10 utroqae concinnando confilium et communis qus<» 
4am deftinatio, quam in noftro adhuc frequentior 
Patriarcharum Conftantinopolitanorum menriofirmati 
uterque ut et hoc addam, nec indolis et pretii habite 
r^tione magnopere difpar. Ne quid de profundo in 
locis gravioribus iilemio dicam, en cx accurate coU 
latis Joh. I — IU. V. XIV. XV, i — ii. (ab hoc 
iode verfu usque ad 19. unius fblii lacuna) XVIL 
capitibus congeftam lectionis variantis copiam omnem» 
1> 38* J« •— 4^» c — 44. «ur« 4- Iifflrouf» 
45. — 47» (IvvflM 49. • — II, la. Ke$Te(ifi) 
tih^ey aa. avrotff — IH, i. mvd^(»ifog + ris-» 
5. ^ — eg* t^^t — V, 41. oi^vd^Mfor^. XIV> 
3. %m fecund. — 6. gwi^trott. 14. oartiafirg -(^ 
fA8. as. Kvfio + xcKi. XVI, 3. J/uiv — 15. Alf* 
>|;erapi) ?ia/x0ocvti. 16. «y«— • 33* ^^tro) «%mf 

Efc. 5. (X. IIL 15.) membranaceus formae pau* 
lo fupra quanam> feculo> ut videturi decimo tertio 
fcriptn^ continet IVEvangeliai prsmiflis %t(paKuiosiif 
andicibus et argumentis* Anni 6%t6 (Chr. 1308) 
mentionem) qua? in primo folio habetur, adjecit 
manus recentior. In margine apparent tiumeri Am« 
moniani. SinguUs Evangeliis prsfigitur auctoris effi» 
gies mifere detrita ; fubditur de fcriptionis anAo iii 
plurimia libris pbvia traditio. In Marco tetradie 

£ quaM Digitized by VjOOQIC i^. Z2.7 txxxft PROLEGOMENA; 

qusdaiti alienum in iQcum trajecta ec fcdia ktiquo( 
inverfe collocata Bibliopegi ofcitantia. Matthanim 
curfim perluftranti nec hic codex ultra vulgarium 
codicum ignobile vulgus fapere vifus eft. Si quam 
interdum fingularem profert lectionem (vid. Matth; 
V, as. VJI, 17. XVIII, 31. XXVIII, 8r) aut rc. 
cepta prsftantiorem, id quod raro accidit nec absque 
innumerof um librorum fuftragio, eas fere omnes cu* 
ra recentior ad textus ufitati rationem transfbrmavit. 
^ Nullibi fsepius quam in pericope ilh de adultera li« 
brarius ac emendator ab edito deflectit. 
iyj^ 1^3. Efc. 6. (X. III. 16.) Evangeliftarium membra- 

naceum, initio mutilum, litteris grandiufculis ac cur- 
(ivis, paginis bipartito divids, feculo, ut conjicere 
fas eft, undecimo in finem vcrgente exaratum. Ti- 
tnlos , quibus certis ftatisque diebus propria Evange- 
lia aflignantur, in fuperiori paginarum ora notatos 
Bibliopegi culter abftulit. Recurrit autem vix tenia 
codicis parte abfoluta indiculus, in quo Evangelio- 
rum per feftos anni dies diftributio recenfetur. Eo 
extra omnem dubitationem ponitur, hunc quoque 
codicem deftinatum fuiflfe Templi cujusdam Conftan- 
tinopolitani ufibus, iisque olim inferviilfe. Quo 
vero fato hoc codicum Eccleiiafticorum genus cum 
pluribus cognatis in Coenobium Efcurialenfe itiigra- 
Verit, narrabitur in Bibliothec» hiftoria commenta- 

riis Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA, IXXXin 

rus noftris prantiittend«. Caeterum pfaeter nonnuUas 
omifliones, quibus tamen in margine fupplendis ma« 
ture cautum videturi praeter ejusmodi additiones, 
quales tequirit novs lectionis initium, ac librarii 
peccata e vitiofa ut plurimum pronuntiatione enata, 
mc in hocce Evangeliftario nid textum vulgarem 
decantari inftitufa pailim cum eodem comparatione 
cognovi. Omnino nemo» qui horum librorum ra* 
tionem ac indoiem jam aliunde perfpectam habeti 
ex iis lectionis varietatem operoie eruere aggredietUTi 
oec 11 quam inde conqui(iverit> oper» pretium feciflei 
ft peritis arbitris exiftimabitur. 

Efc 7. (X. IV. la.) chartaceus octavae fbrma! £Ur. z^s^ 
ieculoXIVdefcriptus, olim Nicolai Nathanaelis Crc- ^4^- '^*^ 
tenfis, dein Andrese Darmarii Epidaurii» quem inter ^' ^ ^?' 
Calligraphos iaudat Montfauc. Palaeogr. p. 91 et 94» 
&pius ob infignem in fingendis ctvtK^orM impudei|*« 
tiam alia opportunitas merita cum laude commemora- 
bit; continet IV Evangelia praemiffis canonum Eufe» 
bii tabulisj Aeta Ap. et Epiftolas Pauli XIV« Evan- 
geliis et Actis X#|^i^ fubjicluntar dudum in vulgua 
0Otae. Scriptus eft emendatti manu licet feftinantii 
iinde innumeris difficillimisque litterarum compendiift 
(catef. At ttbicunque eum confuluii nil notatu dig« 
num reperi« Abeft tamen adulterse hiftoria» 

Digitized by VjOOQIC txxxiY prolegomena: 

"Lru-, Z-1-OI. £fc. g« (X. 4« 31.) tnembnmaceus fiirnift oeta« 
vc minoria fbliorum 296, Quatuor Evangelia caiw 
tinens, et prouti in fine perhibetur, manu Bafilii 
Argyropoli Notarii anno 6648 (Chr. 1140) exaratus 
pscipuam attentionem mereri mihi vifus eft. Mu« 
tilus eft fine Marci et Joannis initio; illius quinque 
verficuli uitimi, hujus undecim priores exciderunt. 
£ praefixis olim auctorum imaginibus una tantum« 
modo Marci fuperfles. Jota fubfcriptum vel poft^ 
fcriptum nuUibi in codice obvium^ * Spiritus modo 
rectam » modo rotundam formam referunt. Fre« 
quens vocalium ac diphthongorum permutatio, nea 
rara kvitatis in ominendo exempla; eleganter magis 
quam accurate defcriptus. Paflim inprimis in Mat- 
thaeo litteris decoloribus ac pame evanefcentibus no- 
vum atramentum fuperinductum , ab eadem, ut vl» 
detur, matiu, qus pericoparum diebus dominicis fo» 
ftisque publice pnelegendarum notationem orae adje- 
cit, ^tque plurimas antiqua^ fcripturae immutationes 
modo textui inferuit, modo margini Jitterarum forma 
feculum XIV prodente adfcripfit. In hunc vero tan- 
topere defaevivit Bibliopegi culter, ut pars fere di« 
midia lectionum notarumque'huc rejectarum prorfus 
interierit« Contuli Marcum omnem, inqtte excer* 
penda numerofa varietate ne minutiora quidem nc- 
gl$xi. E csteris quamquam fubinde capita integra 

perlu* Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. UDCXV, 

perluftraverim, prscipue tamen obferyavi enotavi* 
que loca ea, qvs emendatiopis ac additamentorum 
€ fecundis curis veftigia (ignificabant. Licet enim 
in codicibus N.T. inveftigandis panes, quc in ac« 
curata recognitionis ferius factae animadverfione ver* 
fantur, vulgo negligentius tractari confueverint, ejus 
taihen permagnam efle vim ad fubtilius perfpicien« 
clum, quomodo et variarum recenfionum permixtio 
enata, et textus ulitati facies et fbrma libris antiquit 
magis magisque fuerit inducta, nemo facile intelli* 
gentior infitiabitur. Attentius omnia conliderantt 
variarum fe obtulit obfervationum copia , quam 
quum omnem perfequi hic nimium foret, brevifli- 
-ma iumma complectar. Nec librarius in codice de- 
fcribendo, nec corrector in eodem caftigando ufi func 
exemplaribus, quorum cum certis codicibus in uno 
tlteroqueEvangeliftarum confenfus ad reliquos etiam 
pateret vel extendi poflec» ^Et lectionibus quidem, 
quae in Matthxo primc debentur manui paucisque 
libris communes reperiuntur, plerumque Wetft. D. 
ct I. fuflragantur. In Marco mire prorfus cum A 
K 72. confpirant. In Luca manet quidem illa cum 
^2. aflinitas, at minus jamarcta cernitur; remotior 
adhuc cum A et K; propinquior cum D E 73. In 
Joaime denique cum 71 fere evanuit, jamque pro- 
piore cognatione 69 attingir. Sa^pius tamen in liber- 

f 3 tat € Digitized by VjOOQIC IXXXVi PROLEGOMENA; 

m^ omitiendi, (}uibu9 fftcile carere te^ttot poterati 
tb eodeiii fecedit, eamque £ H G K et, ubi ab ho« 
rum panibus ftat, D quoque focietate tuetur. Quod 
td correctoris conatus atcinet, non diligentiores £ue« 
runt in vitiis a librario adroiiHs emendandis, quam 
in exquilitioribus lectionibus ejiciendis; inque iis fe^ 
quucus eft normam iibri ad occidentalem recenfio» 
oem propius accedentis, at quam plurimis interpo* 
lationibus referti, quarum nbnnuUse vetuftatem fpi^* 
rant, alias ex Evangeliftariis derivatas» plures ab 
inepta fedulitate profectas eflfei vel me non monente 
quivis incoiliget. Fra^fertim abundat otioits articulo- 
rum> pronominum) particularum additamentis, quse 
fi fingulatim percenfere tanti ibreti lat longa lectio* 
num peculiarium feries fifti pofTet, 
?^. 2.30. Efc, p, (^, III, g.) meltnbranaceus fornMe quai> 
tae foL aig , in quorum uUimo defcriptus dicitur ma* 
nu hu(ix fjLovo^x^ ^"^ j^dsfiMs Ufew ae abfolutus 
jnenfe Octobri 99 die Parafcer. hora IX, a, m« 6§%% 
(Chr. 1014) indictione duodecima. Paginx in binas 
columnas diftinctae; cb^racter rotundulusi craffus, 
dilucidus, Qvatuor Evangelils duplex feftorum ac 
anagnofmatum indexi alter coaevus Utteris quadratis 
miniatisque fcriptusi alter recentior et priore con* 
aracriori nec non Kf<pec\mm catalogi et Euftbii ad 
Carpianum epiftola praemittuntur. Singulis fubjici- 

tur Digitized by VjOOQIC PROLEOOMENA. iXXXVll 

mr de fmnow, loco^ tempore, quo quedvis^ ibriptuQi 
fit> deq\ic fn/MTW et ?i%ane, . quem comincat, nume- 
ro Qotai vulgari illa haud duhie accuratior, quam ve^ 
ro, qumn totidem VerbiA e jRcgio zS6sl exktbeatur a 
. Mootftuconio '^) , e noftro non eft quod xtfgunu In 
utroque etiam) quod obiier obfervoj f^fiuT» in Joan« 
n% 19%S computante numenis 900 ex recentiorum 
Gr^corum i^atione p^ miafifm 2w iti exprimitur **). 
Accurate contuli Matdi. I —V. XXUI. XXIV. Joh. 
I — V, 4. XVI. Pr«eterea codicem tractans potiora 
ct horum et reliquorum Evangeliorum loca adii^ ubi 
a texm vulgari diiTeQfus vel cum ipfo oonipiratio ad 
Judtcandi de codici$ indole ac pretio fiu:idutem con- 
ferre ceo(etur. 

Cuivis allata ex hoc codice fpecimina omnia 

cum Wetfteoiana kctionunix variam, farraginc con£e- 

rcnti patebit facile, £ic, 9. fiepienumerQ conientire 

cum Ubris notabilioribus ^quippe cum D» L. 1. 13. 33. 

item 69, ubi vero ab hia deflectat, fofe 11. 19. 79. 

adjungere. . Quale igif ur. pretium ei ibimerc.fas fit, 

vix dttbium efle poterit lectori egregiae de&riptionis 

, Syinhoiis Griesbachiaois prscfixae, e qua me- profi^ 

cifie gcatus pro6t^or. .Proinde hunc pre caeteris 

curatiorc examine dignum judicavi> eoque nomihe 

• £4 ipfum 

♦) Paiaogr. p. lo^ ^ 

. . ^^ Corfini in prolcgom. td Not Gr. p. XXV. Digitized by VjOOQIC -XXXXVni .PItOLEOOM.EKA; 

ipfutn 4:omtnendare fuftidui Rever. Cuenca Viro ttm« 
eiffimo/quiCoenobiumffurialenfe doctrina, fervido 
litterarom grxcarum amore et humanicate ornat. 

Efit lo. (O. IIL 6.) membranaceus forme qua« 

'drat£ continetlVEvangelia cum lectionum ftatarum 

noratione. Litterarum fbrma luculentai pinguis, pa« 

tula, feculum XII redokns. In fronte tabul« cano* 

num Eufebianorum femilacene. Singulis Ev. prse^ 

mixtitur x€(pihmoov catalogus, et auctoris imago fo« 

liorum atrritu psne deleta; que Marcum mentitur 

rudi admodum arte delineata , utcumque setatem m« 

lir; fubditur ufitata hypographe cum ^4%«iV numero. 

Ad calcem adjectum eft Synaxarium et Ktenologium. 

Attcntius cvolvi Matth. capita IIL V. VL XIV. XV, 

in quorum tihimo V. L. reperi nuUam; in reliquis 

parcam) nec facile commendabilem. Vocibos (xne- 

eis tdentidem in Matdiaeo fuperimpofita ktina eariim 

verfio. Habev pneterea a manu recentiore glolTas» 

• quasdam in margine fcriptas v. c. Luc. XI > fg, ubi 

. cum nontuillis adjicit Marci ilk : nui enfmif&HS 

nrKBt^ ^o^r iumrm Zccnrma^ JLdTxvxvi neiSMAAfiv; 

eadem contra obeb notavit pericopam de adultera» 

quae rucfus:^ in texm > ut fit, mirifice ab edito 

difcrepat. 

^. z^Z/. Efc. II, ($. III. 7-) membranaceus in quarto 

folL a88 litterorum ibrma perelegantii at vix ineun- 

te Digitized by VjOOQIC PROLEOaMENA^ LXXXlx 

tt ftctdo XIII antiqutore exaratus, continet IV^van- 
gelia praBmiiTo duplici Synaxario. Ke^ccXixtoov hypo- 
riiefos in^ Matthsi ec Lucs margine fcripra? ; Marci 
et Joasnis feorfim habentur. Marrhsum, Marcum 
«t Joannem curilm attigi; ex hoc quaiicmique codicis 
ufu mihi quidem dc propiore quadam ejus* afliiutate 
cumWetft. 3, mediocris auctoritatis codice Cinrrtur.' 

Efc.-i«. (T. n. 8.) charraceus partim, pu-rim S^. -?3 3. 
membranaceus, ob innumera licterarum compendia 
nexusque impeditos kau diAciliimus feculo, quan- 
tum fufpicari licet, XI defcriptus, IV Evajigelie cum 
cateoa inedito complectitur; fuit olim Matthsi Dan- 
duli Patricii Veneti. Eolia male a tineis habita; 
margines agglutinatis recentioris charta? fegminibus 
inftaurati. Evangeliis fingulis K8(p»Katoi>y index, 
interdum et hypothefes cum Jambis Tetr«ftichis prae- 
fnirtuntur. Matthaeo et M^co fubjicitur ^i%ci^ et 
ff\IA%rw numerus; Lucac et Joanni noh. ieem. Eu- 
febii Canones iingularis quatemio exbibet ContuU 
Matth. capita priora IV, plura curfim infpexi; at 
qu\dn bonae firugis perparum inde liceriit repete- 
re, attentionem in catenam converti, de qua cum 
ad Bibliothecae eyvfxJWcv pertineat,' ubcriua expone- 
tur in commentariis de Codictbus graecit Efturiaien- 
fibus, in quibus parandls noflra nunc verfatur in- 
duftria. 

iS Et * Digitized by VjOOQIC XC PROLEGOMENAt 

Et hcc quidem dc codieibus E vaogcltonim Efci^ 
fifllcnfibus hac oppoitunitate oblata milii dcUbanda 
videbantur« Si quis Criticcsi inde proycntum m^ 
dioci^m exiftimat, me parum diirenticotcm habcbit; 
iin exfpectatione fua infcriorem, hanc.a mc qui- 
4em nec erectam ncc excitatam vclim memiocrit. 
Eodcm vcro candorc» quo qualecunque meum dc 
illis judicium profe0us fum, ad reiiquas N.T. par- 
tes me coilatnnim fpondeo» quibus non defutura ik 
fructuofie ubertatis commendatio. Froinde paratia 
iitere benevole, et meliQra> fi placet» exfpecta. 
Scrip£ Havnisc d. xx Aug. 1788* 

D.G. MoUmhautr^ Dr« |[ Pramofunda ad CodiiBm EuMgeti&rum$ 

i^. ( 3 . qui in catalogo D. Grtesbachii codicum grscorum Mi^ 
nufcriptorum litteris minoribus laudatnr fub nume- 
ro 13; hic codex fuit olimTcUerianoRhemcofis ^tf, 
deinde Hegiuf ^^44 , nunp 50» Kujltro Porif. tf, 
cft membranaceus, quadratae forme, IV Evangelia 
continens. 

Contigit, ut mihi Partfiis aliqyot menfes anno- 
rum 1796 ct 97 commoranti, hor« ab aliis ncgotiis 
vacuar, quas in iitilitatem Cn£eos N. T. confecravi, 
datae eifcnt. Putavi, operam, quam fufceperam, 

utilius Digitized by VjOOQIC PROLEOOAtENA. XCI 

udlius iae expletnnitn» fi td famginem lectionum 
variflntium adjicerem Excerptaoptimorum Mff., qu« 
quidem Critici> in quibus paullo feftinanter perl^ 
gcndiS) omiferant, quam (i nova adderem a MfT. oS- 
foiris hauftai quorum fides et auctoritas eflet dubia, 
eorumque cognitio docti^ minoris, fbrtaflfe nullius 
momenti foret. 

Cum vero manus operi admovendc eflent, cum 
codice E^angeliorum a P. Griesbachio, fub nume- 
ro 13 laudato, incepi, Rationem hu|us propolui 
cognofcas> t^B^ ex eo, quod diflferit de codice no« 
ftro cfU. Griesbachius in libro qui infcribitur: Synh 
bota frHiccf Vol. I, Hake 1785 p. 156. ipfius vcrba 
adferam; » Accurate contuli capita 13, 14 et 15; 
coetera pauUo feftinantius percurri; ex pofterioribus 
autem Lucse capitibus et Joanne vix leaiones aliquas 
raptim decerpfi. Operam vero perditurus profecto 
non eflet, qui integrum codicem» faitim Lucam et 
Joannem denuo excuteret Perquam enim negligen* 
ter prxfertim in duobus pofterioribus Evangeliis col- 
latus eft, et quamquam Specilegium noftrum profe- 
rat circiter tfoo lectiones a Kiiftero et Wetftenio prse. 
termiffas, permultae tamen fuperfunt, quas qui erue* 
rct,'bene de re critica mereretur. Pertinet enim 
hic liber ad eorum codicum claffem, qui textum ex- 
hlbent vetuftifnmum noftraque attentione inprimijs 

dignum. Digitized by VjOOQIC XCii PROLEGOMENA; 

dignuin. Ac (i vel nullae eruends reftent lectionet 
nondunicognits, criticorum tamen intereft, univer- 
^m cognitam habere lectionis varietatem> partim ut 
de confenfu eodicis cum vulgaii textu certi eife que- 
ant iis omnibus in locis> ubi nuUa lectionis difcre- 
pantia ex hoc libro notata eft> partim ut de indo- 
le et pretio iibri tam memorabilis judicari rectius 
poflet. „ 

Nunc fupereft, ut ad rectum noftrarum Lectio* 

num Variantium ufum de ratione, quam in iis cot- 

ligendis fecutus fum, nonnuUa addam: 

I. Secutus textum Griesbachii N. T. fecundnm edi- 

tionem priorem , tunc temporis editio akera noa 

mihi fuit ad manum^ praetuli hac de caufa tex- 

tum Griesbachianum Vulgari, feu Elfeveriano, 

cum noftrae lectiones velut Supplementum in fuas 

judicari cupio. *) 

s. Lecttones quas ex codiee noftro decerpfit et ia 

mar^he interiori editionis fuse N. T. notavit 

D. Griesbach, omifi; equidem lectiones, quas 

jam habet, iterum adnotavi, fi illa? in tanta far- 

ragine lectionum variantium fignorumque Mff.> 

quibus ufus eft editor> aciem oculorum fugere 

' videri 

^^ In obfervfitionibQs doct. Begtntpii rtdigendis fttq«« difponen- 

di$» Editor ntramque Editione^m et Stcphani tertiam et eL 

. Griesbachii ad manus habuit , rummainque adhibnit cataiHft 

ut V. L. Codicis pretiofiduni cnrate exhibecentttr. Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. XCTH 

videri poflTunt; qtiod in iis locis prscipue oc« 
cutrit» ubi voces in textum receptae in codicc 
noftro abfunt. f- 

2« Quam accurate contuli verba textus adhibiti cum 
Mff.9 minimamque aberrationem religiofe db* 
fervavi) quin etiam errores graphicos> aliaque 
vitia orthographica indicavi» cum in collationc 
codicis, gravifCmo examine anentioneque digni, 
curam fummam criticis caram efle pu^em. 
Quod reliquum eft, ut iabor nofter ad utilita* 
tem Crifeos N. T. aliquid tribuat, ex animo opta- 
mus; perfvafi enim fumus, neque novo Specilegio 
efle Jocum^ neque recenfionem codicis noftri repeti- 
tim iuturam ttk fructuofam. 
Scripfi Havnie^ menfe Majo 1799. 

' Gr. Begtrvp^ Ph. Dr* Cum prope ad finem perductum eftet opus, en t 
munere d. Miintcri afteruntur obfervationes feqven<>. 
tes, ex Codd. grxcis N.T. in Sifilia reconditis col- 
lectae ftudio doctiflimi viri, £icta iimul poteftate haec 
libro noftro inferendi. 

Codex Meftanenfis I. Bibliothec» public», Se* £^ ^-^^^ 
culi XIV aut XV, forma qvarta, a diyerfis librariis 
exarattts^complecciturlVEvangelia. Paifiminmar- 

ginc Digitized by VjOOQIC Jtciv PROLEGOMENA. 

gine occumint adnotationes critic^ ex tliis codicibitf 
manu antiqva fcripte. Loca fekcta, ex codice ex- 
cerpta, funt feqventia: 
. Matth.VII, 14. cVi) T/. Vni, 28. yffye^vwv) yi^ 

yectvw. in margine: tv otKK^^^yotiu^m. X| 

8* viK^ovff syii^ere defunt in codice. XII, 6. 

fcf/^flDv) /x^/gov. XXVII, 34. o£cp) Oivov. 35. 

Defunt verba : h» ^Aijf (wdij i^hov 

xAfffov* 

Marc UI, 2. Koci Trocferfifow) KUi yotq mi^ovy. in 

marg. y^. Koct '^rxferfifow. 
Luc XXIV9 23. i^sovroc) hcocrov f^nonoc^&d hcoo*^ 

rov deletum a correctore. 
Joh. V, 3. 4. Adfunt hi verfus in codice, fed aflc^ 
rifcis notantur. Pericope de Muliere adultera 
Joh. VII, 53 — VIII ,1 — 11 adcft in codice. 
c^/ys7 Codex Meflanenfis II. Monafterii S. Bafilii, 

'p. ^a. mcnibranaceus, fbrma qvarta, Sccuii XII, com- 
ti plectitur Acta Apoftolorum, Epiftolas Pauii et Ca- 
tholicas. Ex hoc notavi feqventia. 
Act. VIII, 37« Integer hic verfus omittitur in Co« 
dice. IX, 5* 6« Verba: mAi^fov voi ts^. x. K 
T^. r. le. d. 0. ic. r. fi. 3. «. le. Kvfioff Tt^oc ocvro¥ 
defunt. X, 21« Verba: rov^ octt. oc. r. %. 'xqos 
ocvrov non adfunt in Codice. XX ^ ag* «MieAir* 
9ioev rou dopv) onichficiocv Kvfiov fm d^v. 

Ep. Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA- XCV 

^. tfd RoA)anos XIV, 9. Kdi ecve^fiasv) K»i e^tfjev» 
XIV, aj. Hic in codicc inferuncur vff. 25 •— a/ 
Capitis XVI. 
Ep. a ad Corinthios I, 6. 7. eite 7ra(ocH»Xoofiidaj 
v^nt^ rf\s "viju^v Tru^xKXfiffews Kca o^arriff i«r Keu 
^ eTofiS vi^m ^efSocitt vTfe^ ifJiMv) kcm n eXifsff 
fllMov (^licciec vme^ vtdav^ eire Trec^mKaXoviJteBa 
vTte^ rif\s viJLm TrecfectcXtiaeGos Keci awn/i^iocs. 
£p. ad Ephefios III, 9. 91 Kotvemviec) 19 omovofMcc. 
£p. ad CoIolTenfes I» 13. iioc rov etifjtecros ecvrov) 

Defunt in Codice. 
Ep. I ad Tim. III, 16. In codice legitur Beoc. 
Ep. ad Ebraeos I, 4. ^ z(r%mm) rn e^eutcv. 
Ep. I Petri III, 7. (ruyxAjyfwo/io/^) tsxffKN^qovofMi. 
Ep. 2 Petri II, 2« wntii^iocis) uireKyeiXis. 
Ep. I Joh. V, 7. Verba : ev ry ovqocvt^ ad fioc^rvqcviv* 

res ev rti yp defunt in Codice. / 

Ep. Judx 1,12'. 'Tre^tCpe^fJieveci) 7rec^oc<peqofAmfou^ 14» 

fjtvfiUffiV dyiecis) ecyiUis fAv^iU9$v. 
Notandum qvoqve Epiftolam ad Philemonem iumc 
habere titulum : t\^os ^iKnifiovu Koa An^piuv kcu 
A?X<^ov rov SiUKovov. Sic ct l Cpiftola Jo- 
bannis diverfam a confveta habet infcriptionem; 
EvuyyehiKfl deohoyiu loi>eevyov Tffc^rfi.. la Digitized by VjOOQIC XCVl PROLEGOMENA; 

In Bibliotheca Regia Panarmi tflervattir coclex 
membranaceus, forttia qvarta, Seculi XII > Epifto<- 
las Pauli coinplectens, paflim mutilus. Incipit cum 
8 Cor.IV, i8« finitur cum Ebr. II, 9. In 2 Ep/ad 
Timoih. eft lacuna a Cap. 1,8 — II> 14» Epiftoli» 
prsfiguntur Prolpgi Euthalii et index capitum : fub« 
fcriptiones esdem ac in Editionibus imprefliSk £x 
hoc codice feqvuntur lectiones nonnulls: 
a Corinth. XI j i. rtiff cc<Pfoavvfiff) rv aCPfoffWif. 
Gal. III, 8. €vhoyi(Tdn(royrott) eveu^ioytiBfiirm^eU' 
Ephef III, 9* ^ KOivoovtx) ri oiKovoiMU. V>.8i« (p^ 

I Timoth. III, 16. In codice cxpreflc cxftat Btofi 

8(p0CIV8f0i>dll K. r. A. // Syraeujth, in Bibliotheca illultiflJmi Eqvititf 

^' ^^'' Landolinaj reperitur Codex membranaceus, Seculi* 

^' '7^' iit videtur, XII, integrum N-T* excepta Apocalypfi 

^ ^ ^ ^ complectens* Evangeliis ptaefiguntur Canones Eufe- 

bii 5 Actis App. index iectionum, ut et Euthalii com- 

mentatio 9T«f < wv %f ovav rov KfifvyfMrw rcv uyiov 

Hoivhov^nou Trsftrfiff A« ixa^rvftov uvrov r$hsiO)^ 

eeooff; Epp. Pauli anteponuntur prsfariones Theodo- 

rcti. Scriptus eft characterc juniorum fecuIorum,L 

fed diftincto, ita ut librarii curam ubiquc agnofcas* 

Digauf Digitized by VjOOQIC JPROLEGOMENA. XCVH 

pigtm omniDOj qvi per omnia accurate examine- 
fur, cujus rei cum mihi non fuppeditaret occaiiOt 
aliis qui Crifis S. curae cordiqve eft commendo; qve 
curforia infpectione obfervare licuiti hic afferam: 
Matth- m, II. Keci Trvft) Decft. VIII, 9. uVf 
t^waiav) Addit rocaaofJtevoff. X, g. mt^ovs $yiif$' 
re) Defunt in codice. XI, a. rov x^s^pu) rov in" 
<rov^ XII, 6. iJtet^ooy) fJtesioy» 35. rtiff Kaf &«$•) Dc- 
funt. XXVII, 35. iva TsKn^ooBv ad efiaKov x)^qov) 
Defunt. Marc. I, 27. \eyovreef) heyovreg. III, 
32. %oLi 01 uieh<poi aov) Addit kou oci uie\(poct aov. 

VII, 8« ^e^ooy Koci TFortifiosy) 'jrortj^iosv Koci ^ij^ow. 
Luc. XVII, 36. Deeft hoc comma in codice. Joh. 

VIII, 3. ocyovffi ^e oi ygufJt/jiocreiff xm oi (pocfiaocioi 
Tffoff ccvroy yvyociKoc ev iJ^oi%ei» KocreiMf^l*^) ocyov' 
ci ie oi (pocfiereciOi yvyeciKoo eTti iJkorxfioc KecrecKif^^ei* 
cetv. 4* ecvrn i\ yvyti Kecreih^nifpdfi e7favro<pooqoo fjtoh' 
%euc/tfvi;) recvrtfy evqoofjxy e^ecvro(po(oo ixoi%evofieyify, 
5. iJU»(rvig ni^gy evereiXocro recs roiocvrecs hjdqHoKei" 
c^oci) nHw eveteiXecro recs rosuvrus XiBu^egy. j^ 
Xflft* V7S0 rtis cvyeiiticeoos eXey%eiJLevoi) Defunt in co- 
dice. 10. ayecKvy\jets Se iticovs KUi lAtiSeva ^eacec^ 
fjteves crAnv rtis yvveciKos eiTtev avrv' n yvyti ttou eictv 
Me0oi ei Karnyo^oi cov) ie itfcovs et^ev avrtfy Kat 
€f7re* ywai ttcv eiciv oi Kartiyofoi cev. 11. KUi iJtifi* 
Ken) Kai aTifo rev vvv iJOfiKen. Act. VIII, 37, Deeft 

g hoc DigitTzed by VjOOQ lC XCViil PROLEGOMENA; 

hoc comma in codicc. IX, 5. 6. ckKti^ov ffci ad S 
Kv^toff Tt^os avrov) Omifla in codice. X, tf. ovrac 
h%Xti(T€t 0". r. (T. J. Tfoiitv) Defunt. 21. aifo rov xcf- 
vvihiov TT^off oivrov, efTTBv) vTTo KofVfi/^toVy eiTre TF^off 
^vrovff. XVII, 5. ^tiXcoaavres Se ol WTreibovvres $oth 
ioctoty Koci TtqovKafioiJ^evot) Tr^o^Aoc/Bo/xevot ie el ioth 
l^utGi ot ocneidovvres. XX, ag- rov B^eov) rov Kv^iox> 
Kott Beov. Rom. VIII, 12. Stot rov evotKovvros ecvrot> 
mevfjiecros) ^toc ro evoiKOvv uvr&> TTvevfxoc. % Cor. I, 
6. etre TtccqocKochoviJLeBoc , v^ne^ rfis vfJLoov TTocfecKhfi' 
ceois KUi coDrfiftecs' Koctfj eXTtts YHJim ^e^ectu v^e^ 
vfAoov) Koct fi ehTFis ^fim ^e^octec v^e^ vfxe&v. etra 
Troc^ocKxXovfieB^oc vTre^ rfis^ vfioDV Tfec^ecKXfitreeis Koec 
ee^rfiftecs. Ephef. III, 9. tj Koivo^iec) ^ eiKovofJitx^ 
V, 21. (poB^ d^ev) (pcjSy x^i^ov. PhiKpp. I, 11. 
KocfTFm ^Kecio^vfjs r6i>v) KU^frov iinecteavvfif re^ 
CalofT. III > 16. e^evres) ec^vres neci "^eeMiovres. 
ft Theffi III, 12- Kvftev vifmt) Deeft if/w^v. i Tim. 
1,4. etKo^ofAtecv) efKovofjttecv. III, 16» Codex nofter 
.exprefle hahet ®ees e<pxvefeodff. Epiftok Jacobi i»- 
feribitur titulo fecundo : y^ufJLfJtm Trfos E^eaevs lee* 
Koodev ecSeK(pcv Beo\>. Jac» IV> 13. 7re(ev(rofJteBee) 
Tregevfre^fJteBec. i Pet^i IIl, 7. avyKAfifovefJLets) cvy^ 
uhrifovofjtei. ieofts) ^ooafis. 1 Joh. V, 7. Decft locus 
de tribus teftibus in coelo. Jude I^ 12. 7fe(t(pefafJi^ 
Wi) 7recfec(pefof4eveci. 

/tn^ Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. XCIX 

AndrecB Birchio 
^acobut Qeorgiuf Chrijlianur Adter S. D, Periifti a nie> mi optime et eruditiiCme Birchli 
ut egregium tuum inftitutum de paranda Novi Te* 
ftamenti graeci editione critica^ opera mea quodam** 
roodo adiuvarem variasque lectiones Syriacas, maxi^ 
mam partemj dum Romac tecum fui(rem> coUectas, 
operi tuo inferendas mitterem. Pauca quidem ec 
exigua funt, quae habeo, fi cum illo quo tu editio^ 
nem tuam exornafti, farragine comparantur: fed li^ 
bentiflime tamen, quidquid petiifti, tibi concedo» 
tum ut aliquid minimum auxilii huic ftudiorum ge^ 
ncri afferre viderer, tum etiam ut hifce parvis ac 
teouibus miinufculis tibi magnitudinem obfervantiae 
•rga te mes teftarer* 

Duae veriiones Novi Teftamenti Syriacae iam 
fl Wetftenio aliisque cum grsco contextu collats fue- 
tunt, (implex nimirum vel antiqua, et Philoxenia« 
tia: his tertiam addo, Romoe a me inventam et per- 
luftxatam. De fingulis quid tibi mittam> brevibus 
enarrabo* 

Primum igjitur varias lectiones antiquas Syro^ . 
rum verfionis accipis. Hse funt e libris impreftis^ 
ti(;^vero e codicibus manu fcriptis coUectae, quo* 

g a runpi Digitized by VjOOQIC C PROLEGOMEKA. 

rum multod quidem evoIvi> atque examinavi, fed 
cum gnecis diligenter conferendi otium non habui. 
Omiii, ut par eft, eas, quae in aliis editionibus, 
Wetfteniana in primis et Griesbachiana laudantur; 
quas autem temere laudatas, vel praetermiflas animad- 
verti, hoc veluti fpeciicgio comprehendere volui. 

Eiusdem generis funt vkriae lectiones verfionis 
Philoxenianx, nifi quod e libris manu fcriptis iinc 
coUectae. Ridley, Wetftenius, White aliique fuos in 
hanc verfionem labores contulerunt, et m\;Ita$ etiam 
varietajtes, quibus difFert Syrus a grjeco, dederunt. 
His addidi, qus codicesRomani, Florentini, Parifini 
nova mihi fuppeditarunt, in primis in adnotationibud 
niargini codicum adiectis, a quibus magnum verfio- 
nis pretium pendet. 

Maioris, ni fallor, cftlmands funt lectiones ter« 
tiae verfionis, quam ob dialecti indolem , qua? proxi*" 
de ad Chaldaicam accedit , Hierofolymitanam cutn 
ill. Michaele nuncuparem. Vidifti unicum huius 
vcrfionis codicem , mi Birchi , cum Romae in Biblio- 
theca Vaticana eum perluftrarem , nec ipes tua te fe- 
fellit, diligentiorem eius coUationem infigni facrae 
criticae adminiculo futuram efie.. Multas enim fer- 
vat fingulares bjnasque lectiones, quas in plurimis 
exemplaribus graecis fruftra qua^ras , licet a patribu9 
et^^fcriptoribus antiquis, vel ab uno alterove pro- 

bata Digitized by VjOOQIC proxegomena; ct 

• 
bato codice commendentur. £ quibus cum in pri« 
mis cognorcatur verfionis indoles, et, ut ita dicam, 
fanguis et cognatio: commemorabo codtces, quorutn 
in Evangelio Matthsei flngularem, vel in lectionibut 
e nullo alio codice erutis, vel faltem in rarioribus^ 
cam Syro noftro cohcentum inveni. 

Cantabrigienfis Matth. IV, 4. IX, ag* XVII, 14. 
XVII, 114. XXI, 7. XXI, 29. XXVI, 79* 
XXVII, 26. 
Vaticanus Matth. V, 11. XIX, ap. et prxterea 
cum uno duobusve aliis Matth. V, ii. XVII, 
ai. XVIII, II. XXVI, 60. 
Ba£ieenfis Reuchlini et alius Matrh. VIII, 13. 31. 

XXVII, 16. 17* 
Efremi Matth. X, 19. 
Baffleenfis B. VI, ai. Matth. XXI, r. 
Gonvillenfis Cantabrigiae Matth. VIII, 24. 
Stephani octavus Matth. XIX, 29. XX, 30. 

et praetcrea latina verfio ante Hieronymum 
apud Blanchinum, nuUo confentiente codice 
graco, Matth. VII, 25. VIII, 9. IX, 17. 

Tx, 28- xxvn, 40. 

Patctex his exemplis, mixnim quidem effc con- 
textum Syriacae verfionis, maxime tamen cum occi- 
dentalt recenfione fitcerei quam exhibte codex Canta- 
brisienfif. 

g 3 Ceterai Digitized by VjOOQIC CII PROLEGOMENA; 

Cetera) qu&e de hac et reliquis Syrorum verHd^ 
nibus in itineribus meis memori» tradidi, pleraqu^S 
nova^ in curis meis in verfiones Syriacas Novi Tefta« 
menti, quae prelo parantur, uberius pertractabo. 

Supereft, ut fcribendi compendia explicem» qui-» 
bus in recenfendis codicibus ufus fum. Syr. et ^r» 
vet. indicat veterem Syrorum verfionem, vel Sim- 
plicem Syr.phiL Syriacam Philoxenianam> Syr. hie* 
rof. Syriacam hierofolymitanam. Cod. AngeLAJfem. 
L et 11. Barber. (ingulos codices Philoxenianae , ni» 
mirum Angelicum, Affemanianum primum et fecun- 
dum, et Barberinum, omnes in bibliothecis Romanifl 
affervatos. 

Attigi breviter ea, qude me, ut has litteras ad 
te darem, impulerunt. Nunc a te, vir ornatiflimey 
etiam atque eciam pcto, ut munufculum hoc non ex 
fua magnitudine, fed ex meo tibi gratificandi animo 
ponderes, donec alia fuo tempore, qvae tibi gratiora 
efle poflint, proierantur. Vale, meque, ut facisj 
amare perge« 

Defcriptto Codieum graeorum iV* 7! , qvi Havnia 

in Bibliotheea Regia adfervantur. 

Codex inter Rcgios primus, e bibiiotheca Fried« 

Roftgaard pervenit in Regiam. Emtus fuerat a viro 

doctiiHmo, prout ab ipfo in Umine Ubri notamm eft; ; 

Vene^ Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA. cm 

Venttiis a. 1699. Membranaccus eft, qvatcrnis: 

flc textum facrum cxhibet binis columnis, formis iit- 

terarum elegantibus, Qvatemionibus conftat XXXIX, 

qvibus duo accedunt qvadragefimi folia. Libri fa- 

cri fingulari ordinc coUocantur: Actus enim App. et 

£piftol£ (Pauliinge primum, deinde catholicae) prae- 

cedunt, feqvuntur Evangelia. Servant eundem op- 

dinem codices duo a Wetftenio memorati , Reuchli-i 

nianus fcilicet ct Laudianus fccundus. Ufibus ecclc^ 

fiafticis inferviifie codicem, adparct, tum cx co, 

qvod cnumcrantur in frontc libri uvecyvoixrfJLotToc j 

qvibus abfolvuntur Actus App. ci Epiftolae, tum 

qvod ad cdccm Epiftolarum adjccmm eft Mcnolo- 

gium, cum aliis lectionum et prccationum publica* 

rum indicibus. 

Compcndia litterarum ncc multa funt nec lcctu 
difticiliora : nonnulla tamen ita funt comparata, ut 
crroribus facile occafionem dare poflint: fic yr^os fac- 
pe ita cffingitur, ut a tt^o vix diftingvas^ fyllaba ouffj 
particula qvoqve «V ductu adeo exiii formantur, ut 
vifum faciie efFugiant. Eamdem paene figuram re- 
ferunt » ct un ct 17 aliqvot locis ita fcribitur, ut 
fimilc admodum videatur rov /. Majori ut pluri- 
mum diftinctionis figno utitur codex, raro minori. 
Paucis modo locis « et 97 fubjectum vel adfcriptum 
babent jota. Litterae /, 97, ct «/, opi ct ^ , ct o? fae- 

g 4 pi"« Digitized by VjOOQIC CIV PROLEGOMENA; 

pius in codice pennutantur. Omnia ab una eademqve 
manu exarata funt, qvse nonnuUa etiatn vitia, nec 
tamen nifi lcviora correxit. In altera Evangelii Jo< 
hannei parte, ubi formae litterarum ob atramentuiQ 
pallidius paullulum cvanuerant, multa ab aliena ma- 
nu hinc inde expleta funt. Cseterum correctoris mu* 
nere unus praecipue functus cft : qvi qvidem qvam 
in emendando rationcm fecutus (it, fatis docebitur 
exemplis in variantium lectionum fdva obviis. A 
codd. Wetftenii 74, 89» 90 9 ii difcefleris, proxime 
accedit nofter ad codicem 51. Nonnihil etiam cum 
cod. I. commune habet. Notari qvoqve non indig- 
num codicem noftrum cum Editione Complutenfi mi- 
re confonare, etiam iis in locis ubi omnes codd.Mftl 
contra hujus Editionis textum confentiunt. Code^ 
exaratus eft Seculo XIII, anno fcilicet Gnecorum 
67S6 (aerae vulg. id78)> ^d calcem enim libri haec 
notayit librarius ; gnAfi^(»Bfiaocv rcc TQiuvrec ^ifihta 
iioc xsi^o^ ' a/jLov rov ocfxec^To^Xov koc$ %a)f/xou yfoo* 
(f)eoi>s dsoim^ov rov ecytoTrer^trov Koci Kocrec ocyecyHfif 
ecvecyva>*;ov . . . ev erei fs^^s. Eidem Theodoro 
in Atho monte degenti duo debentur Evangeliorum 
codices, qvorum primus cft Wolfianus f Jacobi Eabri 
Daventrienfis (Wetft. 90.), alter codcx Wakianus fe- 
cundus (Wetft. 74,) 

Codoz Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENA* CV 

Codex Haviikiiiis Rtgiui ieiUiiida^» t S^rael^ 
Itfiilgaird ettntus Venetii« «• 1699 i Qvataof £v«a« 
.gelu cokcinet cum indicikid nrX«iw ec ie«0ftA«i»V4 
tKiu £cde(iaftieo deiUnatiun faiffe libnim exinde 
tdparet) qvod lectione$ Ecdefiaftktf in tnargine no« 
M£ &it» etrumqve o^ er r^Xor, ut ^urimtim ki 
lezht Compendiis vocum uticia: nonnullii» ex qvi* 
tms entoe6 nmlti ortum dmceret fic 9 omilTum ia« 
dv^atar ikeola " (fic etiam xn Regio t) qvi eiL gr» 
MMli. ^i 31« «'cX>u?v ita (cribit mXA(S% ubi non« 
buUi codices stoAXo? habent» liac ratione fine dubio 
ex ftroXXMT mrtum). Voces male faepe diviftt et figna 
inaerpurtctiottum perperim eollocata: eadem iiegli' 
^tia iu 'etcentibus et circum^exisi oblerv^tur v^ c» 
uyb^ pro €cy^ Kdfatch^ XI5 id« Memoriter noii« 
Aulla fcripfifle videtur librdrius) nifi forte culpa ei 
^riWnda) qvi codicem exaravit) cujus hunc apo^ 
graphum habemus. Omiftteudo et trin^uendo 
qvampiurimum peecat» rarius addendo. A Mare« 
^i 33« diverfo etremefito foiptu^ eft codeici forfetl 
tb alla etiam m^u« 

CumCodd.Wetftenii t>. K. r. 13^ 33« 42^ 5^4 

6^* SP*^^' ^- 7'* 7^* S3« 8<$' 87' 8$' 90< ioe« 
eotifeMit> jn peimis eutem cum 44 (Minyano) 60 
(Leiceftrienli) et 106 (Winchelfi^no), ut et Mffi eo^ 
4iee Vat 360« SudC^tiain ieca^ qv» lectiones ex« 

kibenti 

Digitized by VjOOQIC CVi PROLEGOMENA. 

hibent) in nullo prsterea codice> cxcepto Cantabri^ 
gienfi, repcrtas, ut Matth. X, 17* XII, go. XXV, 
17. Marc. I, 40k IIj i6* III, 30* IV, 31. V, 30. 
41. VI, ft8- X, 5* Luc. XX, 3* 31. XXIV, 34. 
His fi addaAs confonantiam noftri cum Verfionibus 
S/ris, Philoxeniana prae primis, non opus fuerit co- 
dicis praeftantiam mukis demonftrare. Seculo XIV 
cxaratum fuifie patet ex fubfcriptione ad calcem cd- 
dicis fubjuncta, hoc modo: srsXetadfi 97 Tfx^ova» 
^i^Kos Sscc x^ifoff efJtov rov ecfJtec^roohov IsgOfJtoyxxov 
(piJ^diov^ tros fioa k^/S. 

Codex Havnienfis inter Regios tertius, a Fr. 
Roftgaard Romse emtus a« 1699, continet Evaoge- 
liorum pericopas praelectionibus Ecclefiafticis adapca.* 
tas. Pagina^ funt 389* Codex hinc inde mutilus. 
Non ab uno eodemqve librario neqve uno tem* 
pore exaratus eft codex, a pag. 247 ad finem us- 
qve, multa a correctore fuppleta reperiuntur. Dc 
codicis astate nihil cerci pronunciari poteft \ ro* 
centioribus tamen feculis adnumerandum efie nulo 
lus dubito. 

CoUectionem variastium lectionum in his co* 
dicibus obviarum , amice mecum communicavit Vir 
Cl. Chriftianus Gothilf Hensler, \jx Univerfitate Kir 
lonienfi S. litterarum Profeflbr. Digitized by VjOOQIC prolb^omena: cvit 

'AdiitaMefitum ad defcriptionefn Codicii Laurn^ || 
tiani VI\ 33. pag. LX. 
Luc. XXIV) 13. citavi Scholion codicis Laureii^ 
tiani VI, 3 3- pro lcctione i%arw Sj^Kcvrx^ omnino 
iiotatu digniinmum, qvod hic codex unicus fit, in 
qvo expreflb Origcnis teftimonio hsec varietas cpm- 
prdbetur. Wetftenius qvidem ad h. 1. afFert fcho^ 
lion cod. Coisliniani 195, in omnibus cum noftro 
confonans, nifi qvod nomen Origenis ibi non repe- 
riatur; at penitius rem confideranti habita qvoqve 
contextus ratione, in qvo Origenis nomine adempto, 
i^vid ad fenfum recte conftituendum , meo qvidem 
judicio apprime neceflarium deiideretur, facile ad- 
ducor> ut credam, in Coiisliniado Origenis nomen 
irevera atlefle, pari modo ac in Ldurentiano noftro, 
monogrammate fcilicet expreflum, fed ideo a colia- 
tore neglectum, qvod vei feftinanter codicem in- 
Ipexerit, vcl (atqve id mihi vcrO vidctur fimilius) 
fignificatio monogrammatis , qvo in catenis P. P. 
Mflf. hujus viri nomen fcribi folet, ubi dupptici £or- |«d nia> netnpe JJc et Cf^> utuntur librarii, ipfum 

lateret. Ut omnis igitur tollatur ambiguitas, neqvc 
forte accidct, ut qvis in Palaeographia graecorum pa- 
nun verfatui^ cui contigerit Laureatianum VI, 33« 

iterum Digitized by VjOOQIC itdram I9taniiitie> ine incal^ nomen Or^etUB eie 
logenio addidiiSs) tnoaognittiina^ljvo in Laiirentiano 
4i«)iia vmttomenhoctoeoeaDpdlmitU]^> dcljAqanduni 
corwi atcpre eum Ipfo Scholio hic ful>jmigend«ittl 


"'f /f podicibu^ BibliotheCae Csfaress Vindoboneti^^^ 

qvorum defcriptionem pagg. LXVI-LXX exhibitanl 
iaveniesi Codicem adde k indice Keflelii (ignarum 
XXXI s «^ud Lambecium KLll (olim ^79), mem' 
hranaceumi foliofum4^4> Seculi, ut opitior, >CIL 
Complectitur hic Evangelium Luca^ cum P. P« cateni 
in margine. In Ubri fronte ipfa Augerii Busbekii 
tnanu adnotatut) librum ab ipfo emptum fuifle Coti« 
AmtinopQlii » Priou Lucae Capiu examinavi« EVAN- 

Digitized by VjOOQIC Codecc Uritfto -^T^aticanuj- . 2 . 
lOH.V. 3-5. 

'4j</^raj^ lcu.or f^ctrTt/f^ctnro -tiA M (^Q. 

>^>^^K • I^Hp OOl/ • MUclVVlir-cU/oT 

Codex Patica^f6S 35 4, 
LuC.XXn.43. 44. 

i^. Mf Nof fmrtt;«r\.l ^ 
«• KTrfMfCTfpoNnpofiiy 

x- vf T^ ?rrrif TjAftf )* 

k |4TK^^'"*NTfff \ > 


•^- ^:-M \ ^? 5 '^4 DigMblLjQOgle- Sfcctmcn oodictJ- L^rizno -VaticAne 2 . Spcoifnen co(/u>lr faticKtn-c ^^-f. 
«7 /O^. /^ -# . ^ Xl f 'rXTHM TAf \Y HH ■* ■.■■ -';.,/(. I * ? » »• iiM . , • ^ r« DigftizedbyLjOOgle EVANGELIVM MATTHiEI. 

Xinilus: Kctr» fiuBBuicvVtt. i2og» »^rou 
Y,»rot fjtccrdociOf tvccY/ehiov Vat. 365- ro necroo 
fiurdoaov ooytov fvtcyyehiof Vat. 356. alii. #ig rw 
%ocrot iMrBoosov oiy$ov svocyyehjox} Angcl. i. 

CAPVT I. 

1 ^ajSij) jflcueij Vat. 1109. Ita femper. 

4 afjwa^x^) afjuveciocu Vatt 349. 665. Urb. 2. 
Havn.. I. 2» 3» alii. ufxeofaSad Vat. 1209. 

5 BooO /3o/i-Vat.i209. o&Qfi^) iw^jf^Vat. laop. 
Vmd. Lamb. 31. 

6 ^oufihevs) OmittitVat. 1209. cohofJLocvra) (To^ 
A^^ava Vatt. 349. 354. 66^» laio. Laur. IV, i u 
Vind. Lamb. 31. Koil. g. Havn. i» 2. c^ta) 
a$$eep Vat» 360^ 

7 »M cv^iipp VfiCt 3^0« lABmi Sjvt phil ia 

A mar* Digitized by VjOOQIC 3 EVANGELIVM MATTHiEt ^ 
Cop. L 

margioe. aaa) ucec(f> Vat. 1209. hic et com- 

mate fequentL Ven. 10. 

8 eitetv) c^€tu¥ Vat. 1209. 

9 o^^ets) o^eiM Vat. 1209. 

ZO aiju^) afM£ Vat. 1209. Urb. 2. Efc. lo* iO)- 

trtccv) i»(ra9X¥ Vat. 1209* 
II twrtu^ J« eymfiat) Addunt rcv *ooecKe$fi' toDotyMfA 

ie eyewfi(re Vat.349. Vcn. 10. Efc. 9. 12. Syra 

hierof Syra phil. cdit. Whitii cum afterifco, fed 

in codice Aflcm. 2 in margkie. 
Xt eyemicre bis) ym» bis Vat. 1209« o-a^AAdiifA) 

aeXecBi^Ti Vac. 1209. 
I3 eyewtice ter) yma ter Vat. 1209. eyewfjae reu 

ehmimfA* eXtetiKeiiA ie t/emfae) Omittit Vind. 

Lamb. 31. 
X4 «%«/a) w%iir Urb. 2. Vcn. 10. «%i/* Vat. 354. 
ig iJucrbecv) fJLoc^detv Vat. i209> ^^^ ^^^ ^^^^ 

/xecrBetv a fecunda manu. 
27 «J) Omittit Havn. 3. 
X8 c9iaev Xff^ou) %?<^ /ww Vat. 1209. ywifa/f) 

yevecic Vatt. 354. 1209. Pal. 220. Syra phil. 
' y^) Omittit Vat. 1209* Ven. 10 a pr. manu. 

nf^) OmittitVen,ioapr.manu. ^^(»^)Omit- 

tit Havn. 3» 
19 'jfecfecieiyfAecrttreci) ieiyfiecr$Mi Vat. 1209. 
flO Kufiov) Omictit £fc. 12» nmr ovecq e(p%n\y fMcr 

wecf Digitized by VjOOQIC EVANGELIV^ MATTHiEL 3 

Ctp.L 

mcf (patifiTcu Vind. Latnb. 31. lAccfiecfA) ficc* 

ficof Vat. 1209. 
Sl dfda^tw »uToai¥) d/dec^to» oMrw Urb. s. 
22 1^0 r0u xi/fieu) Omittit Vat. laio* difo leuf/cu 

Vat. 349 a prima matiu. Vat. 1909. ^^ '^^ 

Offo(pfrrov) f$u ^^eciov rov 7rfe<pf}rov Vat, isio. 

Sjrahierof. Syra phiL Whitii. Aflcm. a in mar* 

giiie. 
ft3 oBios) drcr Vat. 1209« 
24 iteyif^ii) «y^fSw Vat. 1209. Ven. 10. 
^*5 €M ov ereKey) loof mr.mf Vat. 1209. «vrifr rov 

9$«roroxoy) Omittit Vat. 1209. 

CAPVT II. 

ft 9*^ officuvifo^ai oeur») ^^oKuyiio^tfi otvrov Urb. a« 

Havn. a. 3» 
3 itfotif\s ^MihMvs) ^aiksvf I7C0D jirs* Vatt. 360* 

1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. iefocofiviAOc) if 

Ufocc^v/jLa Vat, 360. 
5 fi^rov) eiTTxy Vat. 1209. iS^^Atff/tf nr^ lovJev/o^s-) 

^^dhjEtfA icvieo S/ra hierof. ifios rou Tr^o^ffrov) 

Syrz phil. in margine habet JUicha. Glofla eflfe 

videtur. 
tf yn ^ouJ!») yty ioviuiw Syra hieroC «c) t J Vat. 

2a09> fod inter lineas «» a fccunda mauu« 

A % a%fh 

Digitized by VjOOQIC 4 EVANGELIVM MATTH^L 

Cap. II. 

8 ccK^i^s s^etcccccre) e^erecaccre ccKfif^M Var. 
1209. xTfayyeiXccre) xvccyyei/iccre Vindob. 
Lamb. 3 1. ^^oaxvviiaA) ccurof) Tr^cnvvfiaa» ccv^ 
rcv Havn. 3. 

9 cc^fi^) cc<7fi^ Havn.3. e^9i) e<^u&n Vat. laop. 

11 e^dovre^) eurshBovres Verfio Syra philoxen. ut 
videtur. nv^ov) fiJev Vatt, 349,351. 354.359. 
360. 665. 1209. 12 10. Pal. 220. Urb, 2. Cod. 
Zelada. Borg. 2. Lajar. VI, ir. 14. 15. ig. 256. 
Ven. 5. 8* 10. Vind. Lamb. 1.32.33. Kol.g. 9» 
Efc.9. Havn. 1.2. 3. Syravct. Syra phii. Jcj?- 
res Vind. Lamb. 3 1 . Tr^cirerMVficruv ccvrai) ir^c(re» 
Kvvfiaccv ocvro Urb. a. ccvoi^avres) avot^ccv Vat. 
349 a prima manu; additur r^^ a correctore. 

12 x^fccv ccvroi>v) eavroov xoaqocv Urb, 2. 

^3 ctvo^x^?^^^^^^ ^^ avroiv) avaxoot^t\aavrodv ie 
rm fJLayoi>v Havn. 3. ob initium Lectionis Eccle- 
fiafticse. Addit eis rffv %a?f«v avrcov Vat. 1209. 
(pacverai fLar cvo^) Kar ova^ (patverai Urb. 2. 
Havn. 2. Kar ova^ €(pav%j Vat. 1209. heyoav) 
Xeycov ccvro) Syra vet. i^Bi) eap Efc. 12. 

15 vifo rov Kv^icv) vTTQ Kv^iov Vat. 1209. J/a rcv 
7rfc<ptirov) ev rof 7rfc(pfiry Syra vet. 

16 ^fibheeiA) Rfibheek Havn. 2. Karo^re^o^) Ka^ 
recre^ovs Havn. 3. ^ 

xy rc ^n&ev) rc ^ti^ey virc rcv Kvfiov Valeqt. i. 

VTTP Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L f 

C«p. IL 

17 v^o igfgfiiov) Stec tifeidiov VatL 360. ISO9. Urb. a. 
Syra vet. Syra phil. cum fcholio in margine : in 
gmcis vTto feribitur^ non itoc. vyto U^efJiiov Tov 
7f^o(pii\rov) iicc rov Tr^bcpfirov Valent. i. et in 
margine : gv uWa>' viro iffsijuov. 

18 ^ffyvo^ MCi) Omittunt Vat. 1209. ^T^ hierof. 
^X^^) ^ccXifiK Havn. r. 

19 ^f^iov) fifo^iov rov /iecciXMooc Sjrra vet« Koor 
ovecf (poc0treoi) (pocwtrcti ymt ovec^ Vatt. 349« 
1209. tJrb. a. Ven. 10. Vind. Lamb. 31« 

ftt ifX5fy) «loifASfV Vat. 1209. 

ftft r^ri) Omittunt Vatt. 349. 1209. iftio. VincL 
homh. 31. tjfooiev rov Trecrfof ecvrov) rov Treh 
Tfoff eevrev tifo^iov Vat. 1209. eevex^ffl^tv) ocvee* 
Xoo^ficeci Syra hierof. 

23 KiyofAmf» vec^ec^rr) fec^ec^id XeyoiAtvffy Vindt 
Larob. 31. vec^ecftr) vec^ecfeB Vat. 360. iioe 
rm TTgoCpffroBv) isec rov 7r^o(pfrrov Syra phil. in 
cod. Afiem. i , fed in margine het rosv 'jr^o^pff- 
rogv. vec^cofecios) In margine cod, Aflem. i mone* 
tur, haec fumta efle e libro ignoto, licet S. Efrtm 
ea ad JeC XI, x* referre velit. 

K 

CAPVT III. 

2 Je) Ominunc V«tt. 354. xaio. I^ur.VI, xt» 
A 3 iut$) 

Digitized by VjOOQIC 6 EVANGELIVM MATTH^I. 

Op III. 

d K«/) Omittit Vat. laop. lAirotvoBirs) dmittit 

Havn. d. y«f ) Omittunt Havn. a. 3. 
3 evros) avros Havn. 3. uVo) itot Vat. 1209* 

Urb. a. Vind. Lamb. 31, Keyenos) Omittunr 

Syra vct. Syra hiero£ 
.4 motms) Dccft in Parif. 50. rf/%«y Ktffeir- 

Acu) r^rxfis Kotixn^^ Syra phil. in nonnull. codd. 

Tf/%«» XflPfciyAeuv Vind. Lamb. 31. r^o(p^ «u* 

rouijy) Tfo^if nv avTou Vat. 1209. 

5 t^e7fofe\ftro) i^fTfofivovro Vat. 360. U^offQXv 
/xoc) rcc UfotFoKvfJt» Urb. 2« ^ f^^us) Omittunc 
Efc. 9. Havn. 3. 

6 io(iocvy) Addunt ^otfiC/ju» Vatt. 1209. ?aiO. 
Urb. a. Vcn, 16. Vind. Lamh. 33. Havn. i. 2. 
Syra hieroC 

f f^o/xevovs) iKTTofevoiJievovs Syra phil. in margi* 
ne cod. A0em. 2- ecvrov) Omittit Vat. 1209. 
vTteiec^ev vfjuv) vfov vneie^^ev Havn. 2. 

8 M^yrovs a^iovs) KXfvov a^$ov Vatt. 354. 359. 
360. 66$. 1209. Pal. 220. Urb. 2. Barb. 20$. 

. Laur. VI, 27. 33. 25«. Ven^ 10. Vind. Lamb. i. 
31- 3^' 33« KoL g. 9. Efc 9. 10. 11. Havii. 
I. 2. 

9 'xotreqoc) ort Trare^oc Havn. i. 

10 Kas prius) OmittuntVat. 1209. Havn.2* /ia\- 
htrou) Addit KacKaieroct Urb. ft* 

py) Digitized by VjOOQ lC" EVANGELIVM MATTHAl 7 

Ctf. IIL 

it lu») Oroittit Havn. 8. ^enTtTi^m vfuts) CfitK 
^tfjtri^oi Vat. laop. Vco. lo. ncu irvfi) Omit- 
tunt Vatt. 354. 359. 665. laio. Btrb. aog. 
Laur.VI, 11. 34. Vind. Lamb. 3«. 33. KoL 9. 
Efc. 5. 9. la II- Hava. i. Sjrra hi«rat 

X% tcKuvti «wTov) Decft [«ivrov in Vat. 349 a fr. 

manu; fopplfetu» a «orrewoire, r» orrw) rar 

fim vrro» Viad. Lamb. 31. ttma» mvrcn) m>ttm 

. oratttnnt Urb. a. Ham a. trinAivafi) Addoa 

Mvrcu Vat. ia09> ^^* '* ^^ ** 

Z4 4«Nwyiif> Omittit Vat. xao^. IwutAviy) Araif^ 
^va-w Vat 360. 

Vind. Lamb» 31. *!»• wffls «oT«') trirw «wr« 

Vat. laop. Vind.,LMnb. 31» PariCjo^ 

16 tuu &etatriadtisy HetiirurBtis ieVat, lao^. Vind. 

Lamb. 31. PariC 50. teft&n evdits) wfl»* «vt- 

^ Vati. 349» I ae^. eafioixdnret»), nttti^f^niretr 

Vind.Lamb.31. «uT«) OmittitVat.iaQ9. •» 

mfeeret) Syn ve». in iingulari. rt irvtvfAet rtt* 

dtov) inivim Qeev. Vaic lao^. «w nWiWW^ 

Omittit Vat.. xaoj^ 

CAPVT IV. 

A 4 «W Digitized by VjOOQIC '■■■,. -"., ■ ' *:>'. :^. r " .:. j '«/".. .•: I \ ■ 

r • * 


, i ! /• •> 

1" ^^^ 


• ' . 1 • .' 
> . ■ •• ■ /i • •■ , >>■• . ; I . DigitizedbyLjOOQlC '■'/• EVANGELIVM MATTHiEL 

X itulus: Kar» fiu^deuevV^t. 1209. u^x^ rou 
y.aru fxccrBaiw tvccY/ehicv Vat. 365. ro xecrcc 
fjic^rdc^cv ccytov ivccyye?iief Vat. 356. alii. #ig rem^ 
YMra iiecrdcciov ccysov evct,yye>jo\> AngcL i. 

CAPVT L 

1 ^a/3i^ Jlotuei^ Vat. 1109. Ita femper. 

3 C«C«) <«f^ Vat. 1209. 

4 aiuifotix^) ccixiuxSccM Vatt. 349. 665* Urb. s. 
Havn.. I. 2. 3» alii. uiJUiuaS»(i Vat. 1209. 

5 BooO /3o#i^Vat«i209. a^iSifd) iA)/3}f^ Vat. 1209. 
Vind. Lamb. 31. 

6 ^aaihevs) OmittitVat. 1209. cehoiJL(uvra) (ro" 
XofdmaVM. 349. 354. 665. 1210. Laur. IVy 1 1. 
Vind. Lamb. 31. KolL 8* Havn. i. a. cc^ta) 
a^cav Vat. 360. 

7 tfiSm) <v^i«v. Vm 3^9 oB^ovi Syn phil 1«. 

A mar« Digitized by VjOOQIC d EVANGELIVM MATTHiEt ^ 
Cop. L 

marginc cum) uau(p Vat. 1209« hic et com- 

mate fequemL Ven. 10. 

8 ciiccv) e^€iX¥ Vat. 1209. 

9 o^^ccg) c^eiM Vat. 1209. 

ZO cciM>u) aiMs Var. 1209. Urb. 2. Efc. lo. la^. 

XfMii) i»(rff9ec¥ Vat. 1209* 
II iC9aiccg J« eymfiae) Addunt rcv iooccKSifi' iooccKsiiA 

ie eyewfi(re Vat.349. Vcn. 10. Efc. 9. 12. Syra 

hierof Syra phil. cdit. Whitii cum afterifco, fed 

in codice Aflcm. 2 in margine. 
>t eyemicre bis) ymx bis Vat. 1209« <rcc?<M^ifih) 

aeXccBin?< Vat. 1209. 
I3 eyewtiae tcr) yma tcr Vat. 1209. ^ewfiae rof 

efisccxeifJL* ehiXKeifi ie eyev¥v\ae) Omittit Vind. 

Lamb.3i. 
X4 «%«/a) w%/v Urb. 2. Vcn. 10. ccyfyL Vat. 354. 
IS /JUcrBccy) fJiocddecv Vat. 1209» fed inter linegs 

fucrbcw a fecunda manu. 
27 oi) Omittit Havn. 3» 
z8 «/o-ou Xf»^^) %?<*5^ cnmi Vac. 1209« ywiyo-zr) 

yeveais Vatt. 354. 1209. Pal. 220. Syra phil. 

ytff) Omittit Vat. 1209. Ven. 10 a pr. manu. 

mis) OmittitVen,ioapr.manu. fM^cu;)OmX' 

tit Havn. 3» 
19 'jfecfxieiyfAccntreci) ieiyfMr$Mi Vat. 1209. 
flO Kufifu) Omittit £fc. 12» imr ovccq e(pccniy Kocr 

avcc( Digitized by VjOOQIC EVANGELIV.M MATTHiEL 3 

Ctp.L 

mcf (puwiTou Vind. Latnb. 31. l^^ccfi) fiu» 

ficcv Vat. 1209. 
Si d/dafrtM »uroaii) d/JictfTto» otvrw Urb. s. 
22 JTTtf rcu xi/fiov) Omittit Vat. laio* u9re leu^iou 

Vat. 349 a prima manu. Vat. 1909. ^^ '^ 

Offo(pfrrev) fm ^^aiov rov TFfo^ppirev Vat, isio. 

Sjrahierof. Syra phiL WhitiL Aflcm. a in snar* 

gine. 
ft3 o Bios) dvop Vat. 1209« 
24 ittyef^af) oye^BM Vat. 1209. ^en. 10. 
^95 iot^ ov ereKov) Iw ereKev Vat. 1209. ^^V '^^ 

v^cororoKOii) Omittit Vat. 1209. 

CAPVT IL 

ft 'X^oaxxMiiffoci ecvr») ^fomuvii^tfi ecvrov Urb. a* 

Havn« 2. 3» 
3 i)f»Af^ ^et^iTsjevs) /iocaiXevf iffwAfy Vatt. 360. 

J209. Urb.2. Vind. Lamb. 31. le^otrohviAec) if 

Ufoae^vfjtec Vat. 360. 

5 fi^rov) enrecy Vat. 1209. iSifdAwfc nf^ louJevioss-) 
)3i|dAf«f4 iouJos S/ra hierof. 1^100 rou TFfo^tfrev) 
Syra phil. in margine habet JUicha. Glofla eflfe 
videtur. 

6 yti toviu) yn ievieuas Syra hieroC «c) t J Vat, 
2209; fod inter lineas «k a fccunda maou. 

A % UKfh 

Digitized by VjOOQIC 4 EVANGELIVM MATTH^L 

Cap. II. 

8 ctY^Sois s^eracare) €^eTU<rccTt e6Kfil3oos Vat. 
1209. UTruYyeihecre) avayyei^»re Vindob. 
Lamb. 3 1. Tf^oaKvvnaof) xvra) TFfcaKvvtjaco uu^ 
rcv Havn. 3. 

9 a^^rif) cc^tlf Havn.^, ts^if) e^x% Vat. 1209. 

11 e?^ovreff) etaehBovreff Verfio Syra philoxen. ut 
videtur. gv^ov) f^fev Vatt, 349.351. 354.359. 
360. 665. 1209. 12 10. Pal. 220. Urb, 2. Cod. 
Zelada. Borg. 2. Laur. VI, ix. 14. 15. ig. 25df. 
Vcn. 5. 8* 10. Vind.Larob. 1.32.33. Kol.g. 9. 
Efc. 9. Havn. i. 2. 3. Syra vet. Syra phil. iioYr 
res Vind. Lamb. 3 1 . 7r^o(reKvvt\(rctv ccvrt») n^cae* 
Kvvfiffotv ocvro Urb. 2. ccvoi^ocvres) ccvoi^ccv Vat. 
349 a prima manu; additur res a correctore. 

12 %«fav xvr(»v) euvrosv xoo^uv Urb. 2. 

13 ii0vci(%A7f97^ocyra;y J!? UMroiv) uvuxo^fiaccvrm ie 
r(»v fJLocyoov Havn. 3. ob inkium Lectionis Eccle- 
fiafticse. Addit eis rffv %«f«y uvroov Vat. 1209. 
(pcciverui Kocr ovccf) Kur ovu^ (puiveruc Urb. 2. 
Havn. 2. x«r oy«f f<Pfl{v>; Var. 1209. Xeyoov) 
Keyoiv uvro} Syra vet. itrBi) ea^ Efc. 12. 

25 ^'^^ '''^^ Kuf/ou) uVa Kv^iov Vat. 1209« Jios rou 
7ffe(ptirov) ev ro) 7r^e(pfiry Syra vet. 

16 QfibKeeij) ^fibXeeK Havn. 2. xarA)«(»«) xflf- 
rcare^ovs Havn. 3. ^ 

17 rp ^«1^«') re ^n^ev vze rev xvfiov Valent. i. 

vTTe Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L j 

Cap. II. 

17 vito UffiAsov) h» iefefdiov Vatt. 360. XSO9. Urb. d. 
Syra vec. Syra phil. cum fcholio in margine : in 
griBeif vifo fertbituri pan A«. vno itfei^iou rov 
'jr^o(pnrov) Si» rov 7e^b(pi\rov Valcnt. i. ct in 
marginc : «y ecKKar vtto iefe/Jtiov. 

18 Bfffvoff KUi) Omittunt Vat. 1209. Sjra hicroC 
^«%»?A) ^ax^fiK Havn. r. 

29 ^fooiov) itqooiov rov BeeaiXtac Sjrra vet« neer 
ovecf (peciifereci) (peesverui Ke$r evee^ Vatt. 349. 
1209. Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31« 

%x ifA^ev) wjfASFV Vat.iao9. 

sa eifi) Omittunt Vatt. 349. 1^09. iftio. Vind^ 
Lamb. 31. i^fceiev rov Trecrfof eevrev) rov '^ec* 
rfoff eevrov fi^ei>iov Vat. 1209» ecvexcofffaev) ecvec* 
Xooffltreci Syra hicrof. 

23 heyofienf^ vec^ec^er) yec^ec^ed Xeyofjievriv Vind 
Lamb. 31. vec^ec^er) vaiec^ed Vat. 360. iiee 
rm 'TTffo^hrruv) iiec rov 7tfo(pffTov Syra phil. in 
cod. AiTem. i , fcd in margine isec roav ^f 0(^9- 
T(w. vot^oiqecios) In margine cod. Aflem. i mone- 
tur, hacc fumta cfle e libro ignoto, licct S. Efrcm 
ea ad Jef. XI, i. refcrre vclit. 

K 

CAPVT MI. 

z J«) Omitrant Vatt. 354. xsio. l^ur.VI, ir> 
A 3 tau) 

Digitized by VjOOQIC € EVANGELIVM MATTHitL 

C«p III. 
d H»s) Omirtit Vat. laog. fAerccycsirs) Omittit 

Havn. a. yec() Omittunt Havn. a. 3. 
3 cvroff) uvroff Havn. 3. vtto) ^m Vat. i^op» 

Urb. a. Vind. Lamb. 31, hsyovrcs) Oroittunt 

Syra vet. Syra hiero£ 
.4 c iooecmi^) Deeft in Parif. 50. Tftx^^ Kec/Jtni-' 

Acu) Tf i%op Kcc/jLfiXw Syra phil in nonnull. codd. 

Tfix^^ XflffcffAwv Vind. Lamb. 31. rfc<p9i au- 

wujjj') Tfo^if ijv avrov Vat, 1209. 

5 i^eTrofevtrc) i^eTfcfevcvrc Vat. 36^ fcfwXu* 
^a) rcc UfcacKviM Urb. 2. ^ prius) Omittuot 
Efc. 9. H^vn. 3. 

6 icfiocvp) Addunt Trcr^fji^ Vatt. 1209. 12 10. 
Urb, a^ Ven, lo. Vind. Lamh. 33. Havn. i. a. 
Syra hierof 

? 'f%Ww) t^^ncqBvcfjLivcvsi Syra phil. in margU 
ne cod. Affem. 2* ucJrcu) Omittit Vat. 1209. 
VTreSei^iv vijuv) v/uiv uVf Je^^^v Havn. 2. 

8 ic«$7T«u^ a^iouf") xivf^ov a^icv Vatt. 354. 359. 
360. 665. 1209. Pal. 220. Urb. 2. Barb. 208. 

. Laur. VI, 27. 33. 25«. Ven. 10. Vind. Lamb. i. 
Sr- 3^- 33* KoL g. 9. Efc. 9. 10. 11. Havn. 
j. 2. 

9 ^eer^f flc) cr/ Trotre^a Havn. i. 

10 ic«i prius) OmittuntVat. 1209. Havn.a. /3«A- 
Aerflw) Addit ki^i ici»i«r»i Urb. a* 

pv) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHAl 7 

Cop. IIL 

IX im) Omittit Havn. a. /3onrr/fi» vfMs) vims 
^aTfTi^oo Vat* laop. Vco. 10. x«/ Ttv^i) Omit- 
tunt Vatt. 354. 359. 665^ laio. Barb, ao8« 
Laur. VI) iz- 34* Vind. LamU 32. 33. KoL 9. 
£fc. 5* 9. 10. II. Hava. !• Syra hicrof» 

la «AoiveK ^et^r^v) Deeft [ewrw in Vat. 349 a pr. 

mami; fttpptetum a cQrrettoreu r» 9trw) rt» 

IM 9irQv Viod. Lamb. 31. ^irav «vroo) avr^m 

' oraittunt Urb. 2* H^vq. 2« avtfd^iJivO Addanar 

fl0t;rct; Vat. 1209« ^^* ^- Havn. 2. 

24 if»eginn\ij Omittit Vai. 1209* ^iixttAviy) hmm 
Xvm Vat. 360. 

Vind. Lambi, 31. ivx9 TTfot: etiorcv) nTrmf^ «vr^ 
Vat. 1209. Vind.;Lamb. 31«. PariC^o. 
x6 Kcu ^inrut^etsy ^enrkvbHs J« Vat. 1209^ Vind^ 
Lamb. 31. Parif 50« me^n ludiKi:) fu2k«^ «vff« 
jSff Vate. 349. 1 209. W9<ax^eti»\ ifvm%dno*aiK 
Vind.Lamb.31. eiior^) OmictitVat.1209. ei 
wfxfofi) Syra vet. in fingularl r^ weviM rg$^ 
dscv) TTvevfm Qeeti Vajc z2Q5h tteu iiltiioum^ 
Omittit Vat., laoj^ 

CAPVT IV. 

A 4 ««X* Digitized by VjOOQIC t EVANGELIVM MATTH.^T. 

Cap. IV. 
I uvt^x^^d ^^VC^^ Vat. ^754. ft^ Tfjv eqv\ixov vfr$ 

rov TfvBvfjtato^) vTT^ rov 7rvfu/*«roi- eis rtjv «^if- 

fjiov Urb. 2. 
• d y^oti vvKvots refra^otfocKovrx) Omittit Barb. 208* 

Ven. 10. rea^x^ocKovra) Omiftit Vat. 3,59. 
3 dcvr^ Tret^oc^oov^ emev) o 'net^oL^m trnev ocvr^ 

Vat. 1209. Urb. 2. Ven. lO. Vind. Lamb. 31. 
»•4 eyrt Travri) ev iFotvT$ Vind. Lamb. 31. enito^evo* 

^evo) ^ioo ^ofAocroff) Omittit Syra hicrof. 

5 o^toc$oAos) Addit 'n\eco¥ Laur. VI, 34. fcd punc- 
tis inotavit correaor. hmtv) e^ftcrev Vat. 1 209« 

6 Keyet) ense Urb. a. i3«Af) ^ocKke Vat. ^60. 
Havn 3. dii* ceocirov) Syra phil. cd. Whitil 
addit in margine: Jiine^ vcl ex hoc Inco. fdfiTTo* 
re ^Tf wrjcpv^jfr TPfoi Kt&ov rov tioSoc aov) Ne im^ 

•^ pintyat in lapidetft pet tutu Syra phil. Tr^offKO* 
"4^^^) ^^o(rKo\\)fovv Vat. 360. 

7 «wi^tWwtf) eKTret^octrxis Vat. 354. Havn. 2* 

8 rtv "^ctTfJtov) ocvtov Vat. 360. 

-9 Xi^yw (tvr^) es^ev ccvra> Vat. 1209. Urh. 2. Pa» 
rif. 5^. ^ocvtec cos ^aoo) cot '9fxvroc ^axroo Vat. 
1209. Ven. 10. ruvtx ^ocvroc troi iooac», eocv 
7reao)v Tr^onvvfitrxis fjioi) eocv iretjm Tr^oaKWficrtis 
fjioty rocvrwTrecrrwmiooKroD^Hwti.t. TrfocKxj' 
VfiaxiS fxoi) 7t^omvvf\(riis fxe Havn. 3. 
Xtf ^oBy^ Addunt oarira /udu Vatt. 349. jtfo* idT& 

Urb- Digitized by VjOOQIC fiVANGELIVM MATTH^T. 5 

Cap IV. 

Urb. 2. Barb, 208- Laur.VI, 11. Ven. ro. Vind, 
Lamb. i. 32. 33. Kol. 8^ Efc 9. Havn. i.a.3. 
ftova)) Omittit Havn. 3. 

X 1 vfocn/iXdov) Addit «uTft> Efc. 9. 

la i tffcovs) Oniittit Vat. 1209. 

13 va^u^er) v«^flff«Vat. 1209, fed inter lineas ha<« 
bet vec^cc^FT a fecunda manu. vx^ecfsd Vat. 360, 
KocTte^vccovij) Koc(pecfv^ovix Vat. 1209. ff^ctf»- 
^«Ae^o-^T/av) Troc^ec ^ocXuwuv Wak. 5. 

15 nut) Omittit Syra vet. yjf pofterius) Oiniftunt 
Efc. 9. Havn. 3. 

16 tTKOT**) O-KOTf/op Vat. t209« itff <pw) ^OT f/(J* 

Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. ^iie ^co^ fjteycc^ 
Kcct rots Koc^fifjtevotff ev %a>f«) Qmittit Havn. 2. 
Xod^oc) Addit (TKorov Urb. a* 

18 tfi<Tovs) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 1209. 
12 10. Urb. 2. Laur. VI, 11. Ven. jo. Vind. 
I-amb.3i. Efc. 9. Havn. i. a. XsyofJLevov) kcc^ 
?ioviuevov Efc. 9. Havn. 3. Syra phil. in margine 
codicis Aflem. i. 

19 Xeyet) e?^ev Syra phil. in margine cod. Af- 
fcm. i. ecvroti) Addit tticrovs Syra vet. In 
nomine Jcfu vel addendo vcl omittendo, fappe 
variat Verfio Syra. •notritn» vfAus) Addunt y#. 
vetTdut Urb. a. Syra phil. in margine codd. Af- 
fem. I. 2. 

A 5 ev^em) 

Digitized by VjOOQIC 10 EVANGELIVM MATTH^l 

Ctp.IV. 

20 tvBsMs) Omktit Vat. 349 a prima manu. rm 

iiKTv») Addit MvTGDV Syjra vct. 
91 fv ro) TFhouk)) Ominit Havn. 8. K»r»fri^ovTw) 

Kecrecfri^evTfff Havn. i. 
«3 iXfiv Tffv y»hj\a$ecv tfiaovf) e nfaevs oKnv rvfv 

yetX$Koc$ecv Ven. 19. c imtrovs) Deeft in Urb. a* 

^ecffiXeiecs) Addit rotf.deov Urb. 2« 'Trecaeat /xec* 

}iecKiav) Omittit 'Tfecaecv Syra vct. 
24 «vnA5#v)f|^AdtfyVatt.349.36o. Havn.2. /3«- 

Viapvoif mVf^ofCA^ou^} (iecaeevi^ofjtevovff Vat. 12 lO» 

iM»i fotifJLOVi^ofAsvev^) Deeft fe«/ in Vat. 1209. 

Havn.2. PariC^o. ic«i o-f Ajyv/a^ofwvoui') Omit* 

«nt Vat. 1067. Havn. i. 

CAPVT V. 

I 'Tf^eatiXBev) Tr^otniX^uv Vat. 1209, fed inter li- 
ncas TPfo^xBov a fecunda mana. eivroB) Omit-^ 
tit Vat. 1209. 

9 ci)0mittitVind.t.amb.3i. aeuroi) OmittitVind. 
Lamb. 31. 

10 ivenev) evtKOC Vat. 1209. 

Zi cfveiiwomiv vfiecg) Addit ei ecvBf 00/90$ Syra hicroC 
^eevvovtifov ^ec fucd^ vfdoi») KmSf vi4m ireev !;fgO' 
vn^ov iniM Syra vct. Syta jpkil. cd. Whitiu ^ In 

cod» Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL ii 

Cap.V. 

cod. Parilino eft receptus ordo. ^ff/M) Omittunt 

Vat. 1209. Syra hierof. 
12 %flwf m) r w %«<f rr< Syra vct. %«i^«Parif.5o. 

cvroD yaf t&oo^ccv rovs 7rgo<ptirM Tour ^fo v/moiv) 

Omittit Havn. i a prima manu. 
X3 Rk(/\Btvoti e^oD^ KUi) ^h$\div e^oo Vat. 1209. 
IS ictficuai) x«i9u PariC 50. 0sur0y)OmittitSyraphiL 
%6 io^acaxn) io^atTotxn Urb, 2. ^anfec v/aw) Trt^ 

req» ^/mv Havn. 2* 
J7 0m fiXBov fMraXvam) In cdd. verf. Syra vet, 

miittitur ^Ai&w, fcd temere: adeft in cod. Ni- 

trienfi i. 
j8 yccf) Omittit Efc. 9. ct» prius) Omittit Parif. 50» 

pcjfc rov fcfiov) airo rov vofiov kccs rw 7rfo(piirw 

Vind. Lamb. 31« Syra hieroC ckvo rv¥7r^c(pn^ 

rw Borg, 3. 
19 0V19) Omittit Havn. 2» nutc iiccj^^ ovros ftt/o» 

xAifdifo-n^as/) Kou iticclii cvroos^ fuyw xAndif^ff- 

ccci Urb. 2. AngcLa. Laur.VI, 23 intcr liocas 

alia mahu. Vind. Lamb. 33. Kol. 9. Parif go. 
^O ^ icKasonvii vfim) ifjtm n iiKeciowv^ Urlx 8* 

Vind. Lamb. 31. Havo. i. Pari£ 50. vAf/ov) 

^fito^ Havn» a. 
ax o^iBn) o^^vi Havn. a. p^ ^^«) Syra vct. 

Omnii quL 9<;m) «<rij,Syra phiL cd. Whitiits 

alii codd. Ko^i^ Digitized by VjOOQIC it EVANGELIVM MATTH^F. 

Cap.V. 

^2 €iKfj) Omittunt Vat. laop. Laur. 256. ^ajcot) 

^ccKKoc Syra phil. cdit. Whitii in contextu lyria- 

cc, et in marginc literis graecis. esjFfi /ua?fe) fii 

TTfi T« «(JIf A<pa; /ua?f F Parif. 50. 

83 f%« T/ K»roc\(rov) Addit ev rtj Koc^hoc ocvrov Sjr- 

ra hierof. t/) Deeft in Parif 50. i 

^S '''^X^) Omittit Efc. 5. foo^ Irov es) ka>s ov w 
Vind, Lamb. 31. eW ors fj Havn. 2. fv t^ oj« 
/i^fT «uTcu) /JLsruvrov ev rxj c^a> Ven. xo. Vind. 
Lamb. 31. fv oJ!» /xerocvrov Parif. 50. d^e Tra* 
f aJljy pofterius) Omittit Vat. 349, fed margo ha- 
bet alia manu. 
%6 ioos uv) ioos ov Havn, i. a. 
»7 rois oc^ociois) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 
1209. f2ia Urb. 2. Barb. 208* Ven. 10. Havn* 
I. 2. Efc. 5. 9. 10. II. 
%Z ie) Omittit Parif 50. ^Xsttoov) €fji$Xiypecff 
Urb. 2. sTi^idviJtficoci ocvrfis) iTnBv/Afiaxi ocvrtjpf 
Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 12 10. Pal. 
220. Urb. 2. Vindob. Lamb. 31. Havn. i. 2. 
Efc. 9. €v rti Koc^iioc uvroxj) Omittit Syra 
liierof. 

29 Roche) /3aAAf Vat. 360. (^hn/l^v) /if^ftBfivoct 
Havn. I. 

30 si) Omittit Vat. 360. ij ie^soc <rov %«f ) n %«f 
90V }) ie^ioc Vind. Lamb. 31. /io^) ^uKKm 

Vat. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHitl. 13 

apv. 

Vat. 360. ro avfM aov Bm^v) ^M^V to <rah 
fia cov Vat. 360. IShfiB^ w ytmm) ne yf« 
«wccv OTSshB^ Vat* 1209* Urb. 2. 

31 ie) Omittunt Vatt. 349.. 360. cVi) Omittunt 
Vatt. 349. 10^7. 11C9. Vcn. 10. Vjnd. Lamb. 
31. Havn. 2. Parif. 50. av) Omittit Efc. 5. 

32 os oDif o^o\\)9i) 'Ttocs wnoh»)^ Vatt. 349. 1067. 
1209. Urb. a. Vind. Lamb. 31. Kol. 9. Havn. a. 
^wxocaBxt) fJLoi%evdfivUi Vat. 1209. ^^^ ^^- 
Vind. Lamb. 31. os oot;^ ovnohjtKvyim^ y»l^fl^v) 
ocTtoKeXvfjLmtv yaii^aote Vat. x 209. 

83 Tfio) Decft in Vcn. 10. 

g6 iJL$»v r^ixoc TsjeuKWf n f4e?iatvocy ^noniaoci) "notfitrai 
l^tuv rft^xfic ?\yevtnv n {Jte^satvoiv Ven. 10. Kevntjy 
n fxe^iXtvuv Trottiaai) hevKfjv TTotnaoct n fJieT^tvuv 
Vat. 1 209. TTotncroct Aeuwjv n lJ^?<ociVocv Vind, 
Lamb. 31. 

88 ^Koct) Dceft in Parif. 50. 

39 eTTt rnv iej^tocv) eis rfiv ie^tav Havn. i. 2. Val. r. 
In margine: ev ochku^ eist rnv ie^toev. cov <noc- 
yovoc) (Ttocycvoc aov Vat. 1209. uov) Omittunc 
Vatt. 349. 1067. Urb. 2. Val i. Havo. jji. 

40 <rov) Decft in Vcn. 10. Havn. 2. Ifiocrtov) IfxeC' 
rtov <rov Havn. i . 

41 ocyya^evffe$) i^T^^u^if Urb. 2. 

42 StSov) Soe Vat.i209..yind. Lamb.31. Parif.50. 

evKo^ Digitized by VjOOQIC 14 EVANGELIVM MATTH^I. 

Cap. V. 

44 ivXeyeiXt rovs K(trxfa>i4evM v/jtctfy KflcAo?^ '7ro§^ 
nn rovff fAitrwrroLc vfMs) Omittit Vat. 1209. 
Ven. 10. rovs fJuvowrM) ro$s /JMovfrgv Vatt# 
349- 354* 3<So. 1067. laio. Pal. 220. Urb, a. 
Laur. VI, ii» 256. Vea.8. Vind. Lamb. i. 31. 
32. 33. KoL 8« 9* Efc II. Havn. i. 2.3. kou 
'nqoowxtifBB v7P€f rw) Omittit S/ra hierofoL 
rjm^sov^ovros^ vfAots^ Ko^t) Omittunt Vat. 1209. 
Ven. 10. Syra hierof. vfiocf) Non habet Urb. 2. 
imKovroov) rot¥ iMKcrrw Vat. laiOb u/xce^) 
Omittunt Havn. 2. Syra hierof. 

45 itotr^os vfjuiov) isotrqos tjf4o^ Efc. 9. Havn. i t 
primamanu. of ov^ocvois) iv roiS ov^avoisVini» 
Lamb. 31. Havn. i. 2.3. on rov lihjov) os rov 
^Aicv Syra vet. et phil. 

4<J rxjrre) l^en Vind. Lamb. 31. £%t|w Haviu 3; 

n Tfe^iwov) ro Trefiatrov Havn. 3. 
47 Tovs otQe\(povs vfA0i>v fjiovov) fjLovov rovff <pt\ovg 

vfAoaiv Havn. 2. ot^X<povs vfjLo^v) (f)iXovs vfjwv 

Vatt. 349. 354. 356. 358. 359- 3<Jo. 665. 1067. 

2210« Pal. 136.22^ Urb. 2. Barb. 208« Vall. 

C.61. F. 90. Laur.VI, n. 15. 34. 256. Vind. 
! Lamb. i. 32. 33. Kol. 8- 9. Efc 9. Havn. j. 3% 

re?iOWoct) eSvtKOi Vat. 349 a prima manu, quod 

mutatum in re^m^ou a cprrectore. Vatt. 360. 

x-aop. Ven. io« Efc 9. Syra hierof. Syra phiL» 

fed Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHAL ij 

Cip-V. 

fed in margine rfXosvca. oiroi!) ro cturo Vat. 

349« Laur. VI, 15. Ven. la Vind. Lamb. 31. 

Havn. a. PariC 50. 
48 tffeaBe) ymaQe Urb. 2. Tfurtif ufco^y) 'zetrfiff 

filMw Havn; z* 3. sv rois ov^ayoi^) ov^uvios 

Vatt. 35g. 1209. 2^'^ ^^ margine alia manu* 

VincL Lamb. 31. Havn. a* 

CAPVT VL 

I ^^offrxfre) Addunt JS? Ven. lo* Havn. i. Syvx 
pbil. e?ieffiA07XJVffv) iiKmotrvvffy Vat. 1209. Vcn« 
la Syra hierof. In margine codd. Aflfem. i et 2 

• ver£ Syrx phil. optime adnotatur» i?{8fifJio9vviiv 
fynonymum efle fyriacae vocis 1AJ3?| [^iKcc$o* 

ffXJVfl^), 

% 'Xoifis) ^oieiff Havn. i. (rwceyoayccig) Addit et 
* i» ptateis Syra hierof. ^jjlous) ^fJLous rfff *no^ 

Keo^s Urb. 2. tffctp^) ctfii/sv^ uimh^ Havn. 3. ume* 

Xovffi) on ccTfeyfivffi Havn. 3. 
4 u\rros) Ominunt Vat, 1209. Urb. 2« Ven. io« 

coi) Omittit Vat. 360. ev rt» (puvefaj) NoA ha« 

bent Vat. 1209, Ven. jo- 
*JJ Trfoaevxtjy ovk eag) Ttqoaevx^ade ^ oiM eeead^ 

Vat. 1209. odOTref) ctfVVat. 1209. wrofifirui) 

Addit nvd^omoi Urb* %. Imus uv (powuvi) 

Omit* Digitized by VjOOQIC 16 EVANGELIVM MATTH^El 

Ctp VI. 

Oniitrunt «v Urb. a. Vind. Lamb. 3 t. Havn.i/^. 
cTi) Omittunt V*t. 1 209. Viad Lamb. 31. Efc. g 
a prima manu. 

6 rafAtfi^) rctfHiPf Havn. r. xAFio-a^) Syra vet, 
in impcrativo et ihude Xic.tt Syra phil. in mar- 
ginc codd. Angel.-et Aifem. 5t. ^v^tcv trcv) Omit- 
tit (Tov Havn. 2. ro) «/ ry KfvTTTw) Ta> prius 
non habent Vind. Lamb. ^r. Efc. 1 1. gy rc9 
(pccvefco) OmittUnt Vat. 1209. Ven. 10. 

7 Rocrroh&yif\(rnrs) RocrrocKoyv\(Tv\re Vat. 1209. 
u t^vsKci) oi vnoKfirui Vat. 1209. ocvro») 
Omittit Syra vet. MecMvadtfaovroci) Mecr.ov^ 
c^trereci Parif. 50. 

S i Tfccnn^) Beosr ^ccrtif Vat. 1209. ufxo^) 

ifjLOov Havn. 3* uirn(foci) eciraaBeti Urb. t. 
9 ovv) Omittit Syra vet. 

10 iTfirfi^yfi^) PTT/yi^ff Vat, 1209. 

ja ec<Pi8iJL€v) ec(piOfA€V Ui^h. 2. u(PfiKUf/9V V^t.i20g» 
Vind Lamb. 31 in margine a correctore. 

13 «o-^vfyxjyi-) etcrgvsyitets' Borg. 3, or/ o-ov ^W if 
^ec<nKeiec^ koci ij ^vvufxis^ Koci ^ Jo^os, f/^ rov^ 
«icnvc^^ a/wnv) Non habcnt Vatt. 359 gr. laf. 
1209. Ven. 10. In codd. Vatt. 756. 1 229. Cod. 
Zelada. Laur. VI, i8-.^4- Vind.Lan1b.38 fcho- 
lion reperirur: ro Se' on <rov e^iv ri liccaiXeioc^ 
Koci j} iwecfJLi^y Koci V io^ocj ev naiv ou rSKroci^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 17 

Cap.VI. 

/**%?' rw ociifiy. ^ io^cc) Addit rov Trocrfcc^ 
Koci Tov vlov^ KXi TOv oiyiov irveviiecro^ Urb. 2. 
Bis rovs eciosvocs) Addit roiv ximoiv Vat. 350. 

24 yocq) Non habet Havn. 2« ob initium Lectionis 
Ecdefiafticse. ov^mtoc) Addunt roc Tfct^aytrQ^^ 
imrx v/M)y Havn. 2. Parif. go. Syra hieroC 

25 ros TfecqccTtroaiMroi ecvr&ry) OmiiTa in Ven. lo. 
c ^ecrtif vfia^v) Addit ovqecvios Havn. 2* a(pn* 
cii) Addunt vi4iv Syta veL et phiL 

z6 eh7f€f) w Vat. 1209« ^<^) Addit ec» Havn. 2 
alia manu. osro»^ (pecvo^i) Ttqos ro Bfoc^rjyecc 
Urb. 2. eciind) Addit 700^ Havn. 2. on) Omit- 
tunt Vac. 1209. Vind. Lamb. 31. 

17 ec?i€iypeu aov rfjy xsCpocKifjy^ kocc ro itqofrooTtov trov 
Vi^^eci) ro Tr^occ^Tfoy cov Viyl/eci , ncci ecXeiy^cci 
ffov rtfv K€(pechj/iv Syra phil. aXaylfUi) tvAf/^/oi^ 
Havn. 3» Tf^oae^irov aou) Deeft aov in Ven. 

10. 
28 TOis ecvdgazoiff vfi^evoDv) vir^evocv ras uvBqoynois 

Vat. 1 209. K^virra bis) Kfv<poci<o bis Vat. 1 209. 

«V ra <pocve(a>) Oniittunt Vatt. 349. 354. 360. 

2209. 1210. Barb. 208* Laur. VI> 11. Havn. 

X. 2* Syra hierof. 
dO Bfitrccvq^eTe) dfiaccvficecre HxvtL 2* evov(ecvco) 

ev ov^ocvois Havn. 2. 
ai dficecvgoff ^viMv) dvcrecv^os <rov y^U 120^ Syra 

B phil. Digitized by VjOOQIC i8 EVANGELIVM MATTH^L 
Cop.VI. 

phiL in margine cod* AfTem. 2* naqii» vfxow) 
KOfJ/cift cov Vat. 1209. 
da o^pduKfjios) Addit o-ou Vat. 1209. eCpBuhiios 
Gov uTsKovs v) V ^ o^BuXfxos ffov dTsKovf Var. 
1209. e«ra/) cs^^v Ha.vn. 3. 

23 e^oti) fs^/Havn.^. o-Kcrf/vov) o-xorc^ Syra phil. 
ed. Whitii : alii codd. morexfov. 

24 ixoclifxoovot) fjiocixmvoc Vatt. 349. 354. 360» 1067. 
1209. 12 10. Urb. 2. Barb. 208. Laur.VI, 11. 
34. Vind. Lamb. 31. Kol. 8- Havn. i. 2. 3. 

25 ixs^iiJtvecri) /Ltff/juv>;cr>frf Vind. Lamb. 31. Havn. 
2. Parif. 50. Mi r/) fi n Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. -sr/iyr^) 'xotnre Parif. 50. 
^rXf/ov) TfhjBiODv Havn. i. 2. 

26 u/xft^) iJ/Kwv Havn. 3. i$oc(pe(ere ecvrarv) SntCpe* 
^ere ocvrois Urb. 2« 

27 ixe^iixvoov Svvocroci) ^vvocroci iJLe^iiivosv Havn. 3. 

28 «u|t»V5/- ou wnMy ovie vttBet) xv^ocvovanf ov 
KOTTtovatVj ov^e vfiBovaiv Vat. 1209. Ven. 10. 

29 ori) Omittit Havn. 2. TSe^teliochjtro) ^ff/f/2«A- 
Aero Vat. 360. Havn. 2. 

30 ei ie) iie Ven. 10 a pr. manu, fcd mutatum in 
« Jff a correctore. viJtxs) ^fJtocs Vind. Lamb. 31. 

31 (pocyoDiJUBv) (pccyoiJLev Havn. 2. 3. Tfe^ifiocXaiixe- 
Boc) Tfe^idocKKoixndoc Vat. 354 a prima manu. 
Havn. 2. 3. mqi^ocKKo^iJiedcc Vcn. 10. 

Tfot/vroc Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH'^1. 19 

C«p. VL 

31 Trecvrx yccq ruvroc) rxvru yec^ Truvrec Orb. 2. 

rzr/^ifT«) eTFi^nrovatv Ven. 10. PariC 50. Vind. 

Lamb. 31. otSs yu^) otSe is Havn. 2. 

33 Tffv liu(r$X€$uv rov Bsovy xus rnv (Jirxaiccruyifv uv 
rov) rffv iiKUioffvvfiv y ku$ rt\v ^ufrtKtiuv uvrov 
Vat. 1209. 

34 ru iuvTfi^) Omittunt ru Vatt. 354. 1209. Vind. 
Lamb. 31» cc^Kerov) Addit yu^ Urb. 2. 

CAPVT VIL 

2 hu iifi f^iBfirs) Kut ov fdfi HftBfjrs Vat. 1210 in 
margine a fecunda manu. 

ft ecvTt/xer^dfiaerui) /Aer^tidfiaeTui Vatt. 349. 354. 
359* 3^0. 1067. 1209. laio. Barb. 208. Laur. 
VI, II. 14. 34. 256. Vcn, 10. Vind. Lamb. i. 
33. Havn. I. 

3 Tfiv (fc ev ro) cro) c(pBuhi4co ookov) rtiv ie ^okov ev 
ra? a^ o^BuAfjico Havn. 2. 

4 «cjSaA») ey.QuKXoo Havn. 3. utto) fx Vat. 1209. 
Vcn. lo.' Parif. 50. Havn. 2. 

5 eKBuhe) eKduKKe Vat. 360. Havn. 3. rtiv Jo- 
Kov eK rov o^pduh/^ov trov) eK oCpBuKiAOv <rov rfjv 
ioKov Vat. 1209. *^ *^^ oCpBuhjJiov pofterius) 
U7S0 rov o(pBuK(Aov Urb. 2. Vind. Lanib. 31. 

6 ioare) ^ore Vatt, 354. 360. ro ecytov) ru elyiu 

B a Vat. 

Digitized by VjOOQIC ao EVANGELIVM MATTHJEL 

Cap.VIL 

Vat.i2lo. Urb.2. Laur.VI, 34. 256. Efc. 8 « 
corrcctorc. /3«AirrO /SaAAer* Havn. 3. tJ/i«0 
Omittit Havn. 2- ev) Omittit Havn. 2. 
7 ectreirs) cciretre Se Vind. Lamb. 3 1. ^nrsttey xect 
ev^fiaere* K^overe^ Kcct ocvsynaerat vixtv) Omit- 
tit Havn. 3 ob eiiotoreXevrov ut vidctur. 
9 «^«y) Omittit Vat. 1209 a prima manu : in mar- 
gine additur a corrcctore. e^ u/tt^v uvB^osTfos) 
ocvdqoiTSOs e^ u>(W Vat. 349. eQ Omittit Vat. 
360* eocv) Omittunt Vat. 1209. Efc. g. octrti" 
(Txi) octTfia-et Vat. 360. Urb. 2. 

zo K€Ct) Omittit Havn. 2. fi Kut Vatt. 354. 3^0. 
1209. Laur. VI, 34. exv) OmittuntVat. 1209. 
Havn. 2. ocn:n<ni) Omittit Havn. 2. utrn<^st) 
«Vat. 1209. 

12 ovv) Omittit Vat. 349 a pr. manu. uv) Omittit 
Vat. 349 a pr. manu. Urb. 2. ovroi v,ut v/Jtets) 
Kou vfjietff cuVo) Vat. 1067. ovros) ovreos' Vat. 
349 inter lineas a correctore. Vat. 665. Pal. 220« 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn, i. 

13 ettrehS^ere) etaehBure Vat. 1209. Urb. 2. ««•- 
efx^*^^) stinro^evoiievotlJTh. 2* ff%«f(wiVind, 
Lamb. 31. iiuvrfjsi) ets uvrtiv Urb. 2* 

14 ort <;evfi) rt wt; Vatt. 349. 354. 665. 1209 ft 
eorrecjtore. Vat. 1210. Pal. 136 a prima manu. 
PaL 220. Barb« 208* Vall. C. 6x. F. 90. Angel. a. 

Cod. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^l 21 

C4p.VU. 

Cod. Zelada. Laur.VI, ir. 14. 15. x6. i8* 95^ 

«7- 3»- 33- 34- Vcn. g. Vind.Lamb. i, 31. 33. 

Kol. 8. Efc. 8- Havn. 1,2. II kccs <f9Vfi Ven. 10. 

Kat rsdXti/fjisvfi) Deeft kus in Ven. 10. ti Tfv» 

Kfi) Omittit ^ Laur. VI, 11 a prima manu. 9 

oios^ fi) Non habct Vat. 354. 
15 h prius) Omittit Vat. 1209. 
m6 /jam) fifi riveff Parif. 50» ^os^uAifv) ^ck^uX^^ 

Vat. 1209. Ven. jo, 
77 isctfzrouf tcccXovg 7ro$et) fWf^ovs 'XPoifi KMhffOs 

Vat. 1209. ievi^9Sf pofterius) Omittit Efc. 5 z 

prima manu. 
18 Tromi^ovs 'Ttoieiv) ^oyjjfcuf^ Fvryxwv Vat. 1209. 
ip «Ttfi') 9ray ovv Urb. 2. Laur. VI, 11. Havn, i a 

correctore. ie«f ^ov) Omittit Vat. 1067 a prima 

manu \ additur in margine a correctore. 
21 «V ov^ocvois) €v rois ovqotvois Vatt. 360. 1209; 

Vind. Lamb. 31, Havn. 2. 
d2 ra)(rQoovojAuri\Aumxax\) OmittitVind.Lamb«3i« 

In margine additur a correctore. 
24 ouy) Non habent Havn. i. 2. ob initium Lectio- 

nis Ecc!efiafticaf. rovrovs) Omittit Sjrra hieroC 

cixomrt» uvrov) oi4otoi>dfi9srui Vat. 1209. ViAdk 

Lamb. 31. Syra phil. in margine. rf[v otKiCC» 

avrov) uvrov rff» otKtcev Vat, 1209. 
as rM Kocre^n ^ Bgoxny ^^^ qAdov ol jfotuiMi,. 

B 3 nuA Digitized by VjOOQIC 22 EVANGELIVM MATTHi^f. 
Cop. VII. 

%cti iW$v7UV oi ecvsiJLoi)'Keci gyrvevaw oi »vefxo$j 

KUS KOCTf0tl ^ a^OXfl^ KOCl >|Ai&OV ol TfOTUfJlOi 

Syra hierof. ^^oae^eaov) Tr^ocsTFsaav VaL 1 209- 

Havn. 3. 
26 ocKovm) o^sff UKovsi Parif. 50. rovrovff) Omit- 

tit Syra hicrof. ttww) T^oiet Vind. Lamb. 31. 

Parif 50. 
»7 'TT^oceKo^focv) TT^oireTrea-ov Vat. raio. Syra vc^. 

Tf^oaeTTerrocv Havn. 3. Syra philox. in margine 

codd. Aflcm. i et 2. TffocrsK^ova-ocv Vind. Lamb. 

31. /xeyocXfi) Addunt a^oi^oc Vind. Lamb. 31. 

Parif 50. Syra hierof. 
ftg ffvvereKeaev) erehsaev Vatt. 349. 1209. Vind. 

Lamb. 31. Havn. 3. 
.29 ocvrovs) Qmittit Havn. 2. y^ocfjiixecreis) Addunt 

avroiv Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Syra hicrof 

Addit avrcov^ kus ol cpagiaatot Syra phil. 

CAPVT VIII. 

• I jcflcrflf/Bflcvri ^e avr^) Kare^Ravros is avrov Vat. 

IS09. Ven. 10. Kocrcc^aivovros ie avrov Parif 

50. Vind. Lamb. 31. 

% efiBcov) Qmittunt Vindob. Lamb. 31. Havn. a. 

Tr^oaeh^ooy Vatt. 3;6o.. 1209. Urb. 2. Vcn. 10. 

.,,HaYn. 3. Parif 5Q, Tff^aiKvvei) TrgoaeKvvfiaev 

. . Havn. 3. Parif 50.. X^*?^) Digitized by VjOOQIC EVANQELIVM MATTHiEL aj 

Cap. Vlll. 

3 %^'?*) 5f f* ecvrov Vind. Lamb. 31. irjaovs) 
Omitrun^yat. 1209. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 
^eXoo) hey<» Havn. 3. ccvrev) oLis ctvrov Vat, 
354- 

4 fJiriSevi) fAfiSevt f/9i^ev Havn. 3. * U^ei) ot^ieqet 
Vat. laco, fed in margine Uqe$ alia manu. 
TrqoaeveyKe) Trqoa^eyeyKov Vat. 1209. ico^ov) Ad- 
dit ffcv Havn. 3. ccvroi^) xtvroov Syra phil. 

5 e$(TeKBovrk ie ro) tfi<rov) etaeXBovri ie avro) Vatt. 
349. 354.360. ra 10. Urb. 2. Barb. 208* Laun 
VI, ir. Vind. Kol. g. Havn. a. e$aehBovros ie 
«uTou Vat. 1209. Vcn. 10. Vindob. Lamb. 31, 
TrqopihBev) Addit tt^ or Parif* 50. 

7 Koct) OmittitVat. 1209« tfiaovs) OmittitVat* 

1209. • 

8 K«* xnoK^tBetg) otTroKqtQets Se Vat. 1209. Jx«- 
voi) Dceft in Parif. 50. ijlovgv) ijlov(» Parif. 50. 
Xovay) hoyt» VatJt. 349, ^54. 360. 1067. 1209. 

12 10. Pal. 220. Laur. VI, 11. 256. Vcn. 10. 
Vind. Lamb. 31. Kol. 8* Havn. i. 2. Tfutc 
IjLov) pccft in Vcn. 10. 

9 vTfo e^ovatocv) Omittit Syra hicroC vtTo e^ovatctv 
raacofjievcs Vat. 1209. vtto e^ova^tuv fcquentibus 
jungunt Vifh. 2. Cod. Nanii. Iren»us Lib. III^ 
Cap. I.. 

10 ocKohovBovatvy Addk «tiToi Parif, 50^. Havn. a. 
, B 4 ecf^nv) Digitiz^byGoOgle 24 EVANGELIVM MATTHitr. 

Cap. VIII. 

10 (tfJtfjv) ocfXfjVj »iJtffv Parif. 50. ovSe ev r» t&fxtfih) 
TTaf ov^evi Vcn. lo- ovoe ev rta sa-^cctjA roaotv- 
Tfjv TTt^sv evfov) 7rocf\v^evt rococvrtiv Trt^tv evrot 
t&^ocfiK ev^ov Vat. 1209. 

11 f4erx ocl2^occcfji) ev rots Y.oKisois oc^^uufi Vat. 12 lO 
in niargine ^lia manu. 

13 eKocrovroc^xv) ^^-ocrovroc^xv^^^-SS^' 3^0-106^. 
1209. Pal. 220. Vind. Lamb.31. K0I.8. Havn.r. 
fcoct o^ eTft^evaocs) Deeft xoct in Vat. 1209. ^^' 
rov) Omittunt Vat. 1209. Syra hierof. ^i^ rij 
ojfoc e^efvii) Addunt Kcct uVo<?f ^a^ (t)^o<?f i\|/«- 
ro Vat. 12X0.) eKocrovru^os ets rov otKov ocv* 
rcu, ev ocvry ru oo^oc^ ev^e rov itoctioc vytxtvovroc 
Vatt. 349. I2I0. Barb. 10. Laur. VI, 11.15. 
ag. Ven. 10. Vind. Lamb. i. 33. Havn. i. 2. 
Syra hierof. Koct vTfo^qe^^ocvres v^TtefKp^evres 

' ^ (lcge, ol 7refx<pBevresy ets rov otKov, ev^ov rov octr^e^ 
vovvrx iovKov vytatvo)rroc Vind. Lamb. 31. 

14 tfjaovs) Omittit Vind. Lamb. 31. 

15 Kxt ec(p>jKev) Koct TFoc^ocxftifJioc a(pfjKey Urb. 2. 
Kut evdeoos ocCpfHKtv Vind. Lamb. 31. itfjKovet 
ccvrots) itfiKovet «ura? Vatt. 354. 3(^0. 665. lotf^. 
1209. laio. Pal. 220. Barb. 2o8- Laur.Vt, 11. 
14. 25(5. Vind. Lamb. 33. Kol. 8- 9. Havn. 2. 3. 

18 TToh^ovs ox^ovs) ox^ov Vat. 1209. ^^S^ avrov) 

^TTgos avrop e^ofjuvovs Havn. 3« 
^ ^' * avr^) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL ftj 

Cap. VIIL 

J9 ecvr(k)) Deeft in PariC 50- 

ao xfl(/prius) OinimtHavn.3. >cAiVv) 9eAiWiUrb.d. 

Havn. 2. 3. 
ai ecvrcv) OniittitVat.|a09. ecTfiT^ftv) a^TreX^ev* 

r/ Urb. 2. m$ &cCyput) Omittunt neu Urb. 2. 

Havn. 3. 

22 imev) hjeyei Vat. 1209. 

23 roTtXom) DeeftrcinVat.1209.Vind.Lamb.3x; 

24 rcTrAo/ov) OmittitHavn.2. usro) ceoroVat. 1209 
inter lineas a correctore. xvfxecroffv) Addit f/ir yci^ 
e uvsixoff svecynes ecvrois Syra hierof. 

25 0! fJiecdtireci ecvrov) Defunt in Vat. 2209. avrov) 
Omittunt Vatt. 349. 354, 360. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 3 1. Havn. 2. i^fMs) Omittunt Vat. 1 209. 
Vcn. 10. 

26 roiff avifxots) r^ ecvsfM) Ven. lO. Vind. Lamb. 31« 
Parif. 50. 

27 vTfecKovova^iv ecvro}) «urfl; uVaxwcuw Vat. 1209. 

28 sX^om ecvroo) s?iBovros ecvrov Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 3 r. Parif. 50. ysy^sofivcav) yeciec^nvw 

^ Vat. 1209* 

49 sK^ec^xv) SK^ec^uvCpmfi fzsyecKtiyind.Lzmh*2U 

nj(Tov) Omittunt Vat. 10^7. 1209. Ven. 10. 
31 s^tr^s^ov ^fjLiv ecnsKdsiv) uito^stKov tiizus Vat. 

I20p. Syra phil. in margme cod. AngeL Syra 

hierod 

r B 5 Mcc Digitized by ogle ^ EVANGELIVM MATTHitl. 
C«p. Vlll. 

32 KUt fsTrev xvTOiffj i-nttrfrtr oJ JIp e^€%doyriff uit- 
* jfAdcv w riyi' ot-yeXifOf ro^v %o/fay) JDcfunt in 

Urb. a. $ts rtfv ocyeXffv rm xoi^m) m rovs 
Xotqcxjs Vat. 1 209. ^ xye?ifi r«v 5^©/f <wv) Dccft 
ra)V %c/fa)V in Vatt. 1209.' 12 10. Urb. 9. Vind, 
Lamb. 31. Syra phil. 

33 Kocs roc) Kocroc Vcn. 10. 

34 ^uvocvrfi<r$v) uVavrijw Vat. 1209. c^w fwr«- 
jSj) fv« fAerocByV^Lt. 1209. fjtsru^nvoci Vcn. 10. 

CAPVT IX. 

1 tiJL{i»s) Addit /ficrouff Parif. 50. ro) Omittunt 
Vatt. 1067. 1209. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31, 
Havn. 2. 3. srAo/ov) Addit ntfi^ovs Urb. 2. 

d ot(peosvroci) oc(p$evroc§ Vat. 1209. o-o/ »1 ocf/x^r 
rtoci cov) (Tov ul ocixocqnai Vat. 1209. Vcn. 10. 

3 emcv) eiTtocv Vat. 1209. 

4 /(J(wv) f/Joj^ Vatt. 1209. 12 10. Urb. 2. Barb. 208- 
Havn. I. 2. evbvfJLiiitrets) itocKoytafJiovs Ven. 10. 
etTTev) etTfev ocvrots Vind. Lamb. 31. Havn. 3. 
PariC 50. vfAets) Omitjunt Vat. 1209. Ven. 10, 

5 yoc^) Dccft in Vcn. 10. oc(l>eoi)vroct) oc(ptevroct 
Vat. 1209. (To/) ercu Vatt. 360. 1067. 1209% 
Urb. 2. Barb. 208- Laur. VI, 11. Havn. 3. 
tyetgoct) eyetqe Vatt. 354. 360. Barb. ao8- ; Co- 

. dex Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEr a? 

Cap IX. 

dex Zelada. Vind. Lamb. 31. Havn. 3. nui) 
Omittit Syra vet. 

6 et^ffre) sSfirsH^vn. 2. ry^f^w) eyet^sVzu laop. 

8 eQKvfjiecaecv) e(po0fidtiffay Vat. 1209. 

9 ifiaov^ eKSiBev) SKei^ev iffffovs Vind. Lamb. 31, 
IMrBeciov) fxu&Becioy Vat. 1209; fcd intcr li-* 
ncas fxecrScciov. /iecrBeaov Xeyoixevov) iAecrdecio)i 
ovofAecn Vat. 354. jpcpAw^ifw) f\fLoKovbetV^ 
10. 

10 ^f AAc# r^^Atvvtf/ x(»/ eciJLec^ra>Koi) ec/xec^rojhoi Koct 
reXoaffoci iroWoi Urb. 2. «A^ovrw-) Omittit 
Havn. 2. 

11 fiTT^v) eKeyov Vat. 1209* «0*^1^1 i JflsJamM^Aas* 
J/<a;v) it^octrKocXos vfjiafv iirBieiVen. 10« ecBiei) 
Addit xcti Wiv« Havn. 2. 

12 nfffovf-) Omittit Vat. 1209. «furc/i^) OraittiiVat. 
1209. 

13 Tfo^evBevres Se /AocBere n e^iv' eXeov S«At»» Koci 
ev Bvcixv) Defunt in Vat. 360. fAfov) eXeos 
Vat. 1209. eis fjterocvouicv) Omittit Vat^i^o^. 
Ven. 10. 

14 ^oAAo^) Omittit Vat 1209. 

15 oi vtoi) Dceft oi in Vat. 354. ^evdeiv) vffleveiv 
Syra phil. in margine. Cod. Affem. a. 

17 Hic vcrfus, qui omiffus dicitur in verfione Syra 
pbiK omnino ibi legi,tur> et in ed.Whitii quoque 

- r^pc- Digitized by VaOOQlC 1« evAngelivm matth^l 

Gap. IX. 

reperitur. « ie fJtfjye) a h fJifi Vat. 1209. ^ir- 
yvuvra/ ol etaKoi) ^fima o^vos rovs ecaxovff Syra 
hierof. ceAAo^ /SceAAcuo^iv pivdv Vfov ei^ ectrKOVff 
kecivovffj Koct ufx(poTe^ec (rwrfi^ovyrai) Defunt in 
Vat. 354. echXec RecTiKovatv oivov veov etff ecmovs^ 
fcocivovff) ec>sKec otvov veov e$s eccncovs ^ecKkov(T$v 
vwu^ Vat. 1067. ecTtohjowreci) ec7roKKuivrec$y^t. 
X2IO interlineas, alia manu. ecfACpere^ec) ecfJL' 
(poreqoi Vatt. 349. 360. 1067. 1209. laio. Pal. 
236. 220. Urb. 2. Barb. 208* Cod. Zelada. Laur. 
VI, II. 14. 256. Ven. 10- Vind. Lamb. 32.33« 
Kol. 8- 9« Havn. i. %. 
j8 ecxyrois) Omittit Havn. r. u^oav) Addunt hs 
Vatt. 354. 360. 1209^ I2I0. Cod. Zelada. Laun 
VI, 1 1. 14. Vind. Lamb. i. 32. Kol. 8- 9. Ad- 
dunt ris Vatt. 349. 1067. 12 10 in margtne. PaL 
220. Barb. 208« Laur. 256. Vind. .Lamb. 33. 
Parif. 50. Havn. 2. 3. fA&»v priu») eiaehbooiv 
Vat. |2io in mar^ine, alia manu. Paiat. 220* 
Laur. 256. Yen. 10. Vind. Lamb. 3 1. \\ Tf^orr^ 
e?^a^ Vatt. 349. 1067. 1209. Urb.2. Laur. 256 
a fecunda manu. Parif.50. Havn. 1.3. Addunt 
r» tfiaov Vat. 349. Havn. 3. '^^oaeKwei) TTfoae' 
fiWfj(rev Havn. 3. ort) Omittunt Vat. 349. Vind. 
Lamb. 31. ecfrt erefievrfjaev) erehjevrfiaev a^ 
Urb.2. eXboov) cemA^wv Havn. 3. e^necvmv) 
err ax/rv) Parif^a ^k> Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 29 

Cap. IX. 

19 fiKoAov^fiaey) n^cofiov&tjffecv Urb. 2. 

flO oTrsadev) Addit tou ijfcrcu Urb. 2» 

21 y»f) Omittit Havn. 2. rqv i/jiuriov ccvtov) rov 
K^ocaTTe^ov rov ii4urtov xvrov Urb. 2. rov tc^ma^ 
Tfeiov ocvrov Vind. Lamb. 31. 

22 «zr/^f«^w) f^^et^8$s Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
Havn. 3. ctvrTiv) ecvrp Havn. i. es:^e) Addit 
cfvrtf Syra hierof. 

»3 Aey«) ^A^«» Vat. 1209. ^^^^i^* 50. <»urd/^) 
Omittit Vat. 1209. 

aS nyf^^fl) eyss^ev Vind. Lamb. 31. Parif.50. 

a6 ^if/i4if ceuTjy) ^>f/b(i|«ur}}^ Vind. Lamb. 31. 

37 «urA?) Omitnjnt Vat. 1067 a prima manu. Vat. 
1209. Kcci Keyovres) Omittunt Vind. Larab. 3 1* 
Havn. 2. vie) viog Vatt. 360. «09. Havn. i, 
e vios Havn. 2. 

%Z ehdovn ie) Addit ecvr<^ Havn. 2. 'TrfoctiXBov) 

Tf^ofTTihBav Vat. 1209. ^' ru(pAci) Z?ao ^«rf 

petenUs ab eo Syra hicrof. sficrovs) Omittit 

Havn. 2. iwecfjLeci rovro) rovro ^vvec/jteci Vat. 

1209. 

30 eve^^tixfiaccro) eve$(tfjifidfi Vat. 1209 a pr. manu 
in tcxtu; fcd intcr linctLS . eve^^si4fi<rocro t cor- 
rectore. 

31 AeCpfifJiicrocv) heiptiiJifiaccv Havn. 2. 

32 e^e^x^f^^y) ^ie^eqxofievwv Vat. .3^50* * «y5f(W- 

?rcv)' 

Digitized by VjOOQIC 30 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap. IX. . 

^cv) Omittunt Vat. r 209. Vind. Lamb. 3 r. Jctfi- 
/MVi^ofJtivov) Kut ieciiAovt^oixevcv Vat. 349. 

33 ort) Omitnfct Vatt. 349. 354.360. 1209. laro. 
Urb. 2. Vcn. lo. Vind. Lamb. ^r. Havn. r. 2. 3. 

35 (iuatKitas) Addit rov ^eov Urb. 2. sv ra Xoto!) 
Omittunt Vatt. 354. ^209. Urb. 2. Ven. ro. Vind. 
Kol. 9* Addit %ut 'noKKot tiKoKovBtiaotv avr» 
Parif. 50. 

36 /JW ie) Addit tnicovs Urb. 2. gK?^\vixevot) etr^ 
KvPifxevot Vatt. 349. 354. 359. 360. ^209. r2io. 
Palat. 136. 220. Urb. 2. Cod. Zelada. Borg. 2. 
Laur. VI, rg- 256. Vcn. ro. Vind. Lamb. 31. 
KoL 8- 9* Havn. r. 2. o^o-f/) a;V Ven. lo. 

38 «c/BflcAff) «c/3«AAff Havn. a. 

. CAPVT X. 

X i^ovatecv) Addunt K«ri»Borg.3. Havn. r. 2. «c* 
^ocKKeiv avroc) avra eK0a?O^tv Havn. 2* f4o^ 
XocKtav) Addit «/ ra? Aflw» Urb. 2* 

a «<»/) etat Vind. Lamb. 3 r. 

3 iJLarbatos) fxabBatos Vat. 1209^ fed intcr li- 
neas {jtarbatos a correctore. Ke^^atos mt^ 
%Kf{bets) Omittunt Vat. 1209. Vind. Larnf). ^r. 

4 Kmavtn/\s) KavavatosV^x.iio^. tcKecftoorvs) 
Deeft in Vatt. 349. 360* 1067. Kat) os Kat 

Barb. 

Digitized by VjOOQ lC ' EVANGELIVM MATTttitl. gi 

Cap X. 

Barb. ib in margine. Vind. Lamb. 31. PariC 50* 
Tfoc^nhvs) TTo^ccitioxjs Urb. %. Tfot^eioiKtv Btrb. 
10 in margine. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
5 rovs Sco^eKoc) Omittunr Havn. i. 3. 

7 x^ifvmsrs) nfi^(rdere Parif. 50. 

8 X^feuf Kecdocfi^erSj vexfovs eyet^ere) vek^ov€ 
eyesferey hsTt^ovs KaSocft^ereVzt. idop. Urb. 2* 
veKfcvs eyetferej iutfjteyix «c/3«AA«tf) ioctfxoyioo 
exBochXerej yeK^ovs eyei^ere Borg. 3. yeK^ovs 
eyeiqere) Omittunt Vatt. 349. 354. 359. 360. 
io67, 1210. Pal. 136. Barb. 208. Codex Zcla- 
da. Laur. VI, ii. 14. ig. 23. 25. 28* 29. 32. 
33. 34. 256. Ven. 10. Vind. Lamb. i. 31. 32. 
^3. Kol. 8. 9. Havn. i. 2« 3. iutfAoytce) Socifio^ 
yus Codex Zelada. 

XO ^a^iov) ^adiovs Vatt. 349. 354. 360. 1210. 
PaL 136.220. Urb. 2. Barb.208« Borg. 2. Co- 
dex Zelada. Laur. VI, ci. i8« 23« 256. Viiid. 
Lamb. i.^i* 32. 33. Kol. 8- Efc. 11. Havn. r. 
, a. Syra fhil. , fed in margine cod. Aflcm. 2 ^uQ- 
Jw. eqyocrtis rtis rqo(p7\s «utov e^sy) r^tv 
efyartis rtjs rqo^tjs avrov Vat. 1067. e<;ty) 
Omittunt Vat. 1209. Urb. 2. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. 

II ets >?V J^av TToAty tj Ko^fAffy ei<r£h^t\re) ets ^y S^ccv 
7ro?av etcreXByire fi Kcofzny Vind. Lamb. 31. >f k®- 
fxey) Omittit Ven. lo* a^Troc* 

Digitized by VjOOQIC 3« EVANGELIVM MATTH-SL 

Cap. X. 

oiica> rourctf Vat. xo67. PaL 136. Laur. VI, 11. 
18. Ven. lO. Havn. !• 

13 eXdert») weA^rrflp Vat. 354. Efcii. Havn.a. 
ehBaroo Parif. 50. ^r^ c^ vims) e(t> viaccs Vat. 
laop. eni<iqu<pirroi)) e^i^^e>\fe$ Havn, 2. 

14 /«n ^«^«0 ^®^ "* textu Vat. 1209J fcd in 
margine fcriptuni a prima manu. e^efx^/Aevct) 
Addunt f|« Vat. laop. Urb. 1. Addit ie Havn. u 
TfoTsjeoas) Addit ti Kofjois PariC 50. tgdv TfoSm) 
eKToov TroiajyV^t. 1210 a fecunda manu. Urb.a. 

J5 yofJto^^oDv) yc/4c^(»^Vat.jfo67. Vind.Lamb.33. 
Havn. 2. 

itf ev l^e<r<f)) eis /xeffov Vat. laop* ois ei o<pe$s) dffei 
&^is Urb.2 in textu; fed inter lineas adjecmm 
cl a prima> ut videtur, manu. oom o(pe$s Borg. 3» 
eis ui iteqi^eqou) «crw Tfegi^efoci Borg. 3. 

27 is) Deeft in Havn. a* 

28 ^O Omittit Havn. 2. 

39 Tfo^eoSiSa^ffiv) 9r«f«J«<rwo-ivVat. 1067. Pal. 136. 
Urb. 2. Borg. 3. Vind. Lamb. 31. 'jru^oc^ooaiv 
.Vat. 1209. iodtiaeroci yocq v/juv ev eKeivv ry oo^ee 

\ Ti hMXmere) Omittit £fc 2 a primamanu, alius 
adfcripfit in margine. u/be/y ev eneiv^i ry d^et) ev 
eKeivv rj/ «f ep tJfc/v Urb. 8« A^AijarrO A«M^- 
T9 Urb, 8. 

re 

Digitized by VjOOQIC tVANGELIVM MATTHiEL 33 

Cap. X. 

flO ro TfViviAet rcv Trecrfoi; vfJLw^^ ro KaXovf ev J/wa) 
To 'JFvevftoc ro ocym^ro huKovv ev v/jhVj rov Tsot* 
r^o^ ^fJUKV Borg. 3. 

k I BTruvoc^jficovroci) enotvoc^trsrai Vat i aop. Ha vn. 2* 

fi2 ovros) ovro^ff Vind* Lamb* 32* 

^3 «y rjf TToA^i rocvrifj (pevyere) ex, rtif itohMOis roLV'^ 
rv{s (f>€vyere Urb. 2. u^?m) ire^av Vat 1209. 
Ven. 10. Vind. Lanib« 31. Addunt koov eK ruv* 
rns hoiKoddiv v/jLUfy ^evytre eis rnv uKknv Ven. 
10. Vind. Lamb. 3 1. yxq) Omittunt Vat. 349. 
Urb. 2. Bgrg. 2. rov wquf\7C) rov omittit Vat. 
1209« ^O Omittit Vat. 1209. 

fi4 hSu(nMKov) Addunt «Jrou Vat. i2ia Havn. 2. 
Farif. 50« 

fi5 x«i ^ovKoi) KUi ra» iovKai Vat. 1067. Syra vet. 
Sjra phil. e/ rov oiKoSeaTrortjv) et r« oiKo^ecmo- 
ry Vat. 1209. Qeeh^elBov^) Hee^eQovh Vat. 1 209. 
eKOLhecuv) e7feKuKe<ruv Vatt. 349. 354. 3<Jo. 1 209* 
Pal. 136. 220» Urb. 2 inter linaas» Laur. 256* 
Vind. Lamb» 32» uHimheCuv Urb. 2 a primt 
manu. Barb» 208* Laun VI, 14. Vind. Lamb. 
33. HaVn« I» rovs o^KtUKovs) rovs oiKetuKov^ 
Urh. 2. Havn. j. 2. ro$s o^MUKots Vat. 1209» 
ied inter lineas rovs oifctuKovs a correctore. 

Sl6 mkoc^v/jl/juvov) avyKeKu/^vfjifjLevov Vind. Lainb» 31« 

fi/^ «x^v^r^) fiKov90i/ti Ven. zo» Digitized by VjOOQIC 34 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. X. 

a8 (poBfl^fire) ^oiSwdeVatt. 349. 360.1209. 12 lo- 
Pal. 220. Urb. 2. Barb. 20g. Laur.VI, ir.256. 
Vind. Lamb. 3 1. 33. Vind. Kol. g. (pDQtiade Var. 
360. Havn. I. uTroKreivovrm) ccTroKrevovroov 
Vatt. 349. 354. 360. 1067. 12 10. Palat. 136. 
Urb. 2* Barb. 1208- Laurcnt. VI, n. Vcn. io« 
Vind. Lamb. 3 r. 33. KoL 8- 9. Havn. i. 2. Kcct 
\|;u%ifv Kui (roi>fM) Koc» rtjv \|/u%i/y kcc$ ro aa>i^x 
Vatt. 349. 354. Havn. i. kxs 'v|/u%iyv Km ro 
(TODfjLoc Parif. 50. 

29 m rtfv ytiv) sTfi rvi$ yf\s Vat. 1067. rov tco^ 
rqos vjMiv) Addunt rov ev ov^avois Vat. 1210 in 
margine alia manu. Havn. i. 

30 fifid/jLyiiJievui Bivi) m^idfjinvroti Vat. 1067. 

3 1 (poQfidifire) (poBeitrBe Vat. 1 209. Urb. 2. Vcn. 10. 
Addit ocvrovs Parif. 50. ^oAAav) ^roAAo; Pal. 
136. Barb. 208* Laur. 256. 

32 ow) Omittit Havn. 2. tv ovfocvois) ev rois ov^eC' 
vois Vind. Lamb. 3 r. 

33 Hic verfus decft in Urb. 2. o^is S^ocv) o<iis ia 
Vat. 1209. ecvrcv tcecyoo) Kocyoo «urwVat.^^^. 
Kocyoa ev ecvro) Havh. 2. ev ov^uvois) ev rois ov- 
fecvetsV^t. 1209. Vind. Lamb. 31. 

34 vofJLicnrre) vofJLfi(nire Havn. 2. eTFi rtfv ynv* ovk 
flKbov ^ecKeiv eifftvnv) Omittunt Efc. 5 a primt 
manu. Efc 8. eTfc rnv ynv) em rfi^ yn^ Vat. 349* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEI. 35 

Cap. X. 

36 oiKtxKoi) onrMotMi Urb. 5. Ven. 10. Havn. r. 2. 

Sy Koci (ps\ooy vlov fi ^vyoiTe^x vtsb^ efjLSy ovk e^t 
/xov a^ios) Omittit Vat. 1209 in contextu, fed 
adduntur in margine prima manu» v\ov tj dv^ 
yxrefoc) vlovff Koci bvyocrifi^xs Havn. 3. f^ dvr 
yotreqoc) Keu\bvyetre^ot Vat, 354. 

38 otKoKovbei) UKoKovdy Havn. fi. ijlov pofterius) 
Deeft in Havn. 2. 

39 eiJLov) Addit kcci rov eveeyyeXiov Havn. 3. ev^ 
ftl<rei ocvrffij ovros (ra>ae$ ocvrry Ven. 10. 

42 eot^) «V Vat, 1209. rovrm) Addit rav eXotx^' 
<9(W Urb. 2* lAovoi) Sequentibus jungunt Pal. 220. 
Vind. KoL 8* iMBtjrov) Addii ixoyov Havn. 3. 
ocnoKetry) unoXeaei Havn. 3. 

CAPVT XI. 

1 mAffl-ffv) (ruvfTFAjwVat. 1067. itaovs) Omit^ 
tit Havn. I. uvrov) Addit ifjaovs Havn. 1« 
alia manu* 

2 Se iococwfis UKovffus) UKOvaccs Se ioouwfis Vat. 
1210 in margine alia manu. X^^^cv) mitrov Vat. 
1067. Havn. I. ^ejxyl^us) uTre^eihe Havn. 3. 
Svo) SiU Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 

4 uMw^) rta iwmii Pari£ 50. 

5 TssTS^oi) KUi hevrgoi Syra phil. veK^oi) KUi veyfoi 

C 2 Syra 

Digitized by VjOOQIC ^6 EVANGELIVM MATTH^L 

Cap. XI. 

Syra phil. vfy.fot -eyei^cvrecij kxi Trrooxot evxy* 
yeKi^ovrut) %ai Tsroyxfih evocyyBKi^ovrui^ xat v?- 
K^oi eyei^ovroci Vind. Lamb. 31, 

6 e^iv) Omittit Havn. 2. fw) av Vat. 1209. 

7 e^fjhdere) e^fjA^areV-Jit. 360 in textu; fed intcr 
lineas e^tjXBere a correctore. Vat. 1209. ^^'^- ^* 
ei^ rtfv effifjLov) ev rti e^iico Havn.3. 

8 e^fjhdere) e^fjhBare Vat, 1209. Urb. 2. ifjta* 
T/dii-) Omittit Vat. 1209. /iaffi/^oov) Hatri^^eioov 
Vatt. 349. 360. 12 10 inter lineas alia manu. PaL 
ft20. Barb. 208. Laur. VI, ir.255. Val. i. /2«. 
o*/A^ia?K Vatt. 354. 1067. wiv) Omittit Vat.1209. 

9 «AAflc n e^fihdere iSeiv^ TFfoCpffrfiv ^) ahXa n 
e^fj?<^ere; TT^o^pnrfiv iSesv ^ Vat. 1209. 

10 yec^) Omittit Vat. 1209. ^^?' ^^ yey^aitrai) 
TTe^i ov eiTTov vfjtiv. Havn. 3. eyod ct9sro?fAAa?) 
e^^aTto^eXXoa Havn.^. 

II' roov ov^avmi) ro\) Beov Havn. 2» 

12 toaavvov rov ^amn^^ov) Haec in Vat. 12 lO, punc- 
tis a fecunda manu fupra pofitis, ut dubia no^ 
tantur. 

13 yaf) Omittit Havn. 3. /«aw«u) Addit,Tou ^rf^- 
^f/Tou Havn. 3. Tf^^oe^fn^svcoev) OmittitHavn.^. 
tTTfoCpnTevaav Vind. Lamb. 31. 

14 xai ei Behere ie^aa^ai) KUi ei i&f Am ie^aada 
SytB, ytu 

TFOCiSo^ 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 57 

Cap. XI. 

26 ^a/J«f<wr) 7ru*9iCi£ Vatt. 349. 354, 360. 665. 

1067. 1209. '210. Pal. 220. Urb. a. Borb. 10. 

fl08- Vall. C.61. F. 90. Ai^d. i. Codex Zelada. 

Laur.VI, 11. 14. i8* 34. 256. Vcn.g. la Vind. 

Lamb. 1,31. 32. 33. Kol. 8- 9. Havn. 1. 9. «v 

ayoqms KecBfifimi^) Kccdfifdifeic ev rec$£ ecycf octff 

Vat. 1 209. Vind. Lamb. 3 1. Kctdn^efjuyis ev rcns 

ecycfcCK Vat. 1 067. KaBfif4€v^^ $y aye^uis Urb. 2. 

mycqats) ecycgef Vatt. 360. 665. Barb. aoS* An« 

gel. I. Codex Zelada. Laur. VI, ii. 14« j§. 256. 

Ven. 8- Vind. Lamb. 33. Kol. 9. Havn. 2. Kac 

^qoc(pQ^9v(n rcis erai^etff avra»yj neci ?<ayowiv) 

7f^o7<f>mcxjvrc^ rae hre^cifj heyewiv Vat. 1209. 

ec '7r^o<T(f>(uvcvyra ret^ ire^cts avrov^ Keyevtxiv 

Vat. 1067. Vind. Lamb. 31. irat^cts) ere^cts 

Vat. 349 a prima manu. Vatt. 66$. 1067; 1209. 

Val. F.90. AngeLi* Liiir. VI, 18.^56. Ven.8% 

Vind. Lamb. i a prima manu. 31« 33. KoL 8« 9^ 

Havn. I. 2. 

27 ^tv poftei'ius) Omittic Vat. 1209. 

28 ^y^e yec^) Addit Tf^cs vfAas Vind. Lamb. 31. 
PariC 50. 

J9 reMmv (ptXcs) (pthes rehxavQav Urb. 2. ee^a) 
Addit 'navrcdv Vind. Lamb. 31. reKvav) sfyo^ 
Var. 1209, fed in nurgine reKvofV a fecunda m^ 
nu. Vind. Lamb. 31. S/ra vet. et phil. 

C 3 nd^ Digitized by VjOOQIC 38 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cttp. XI. 

ftO tif^ocro) Addunt c movs Vat. 349. Val. G. (Si. 

Vind. J.anib. 31. Havn. i. 
21 Xo^u^iv) xoi>^% ^iv Vatt. 349. 12 10. Laur. VI, 

II. Havn. 2. %cf«^f/v Vatt. 354. 360. Vind. 

Lamb. 31. ^tiBircclixv) HtjBaaiScc Vatt. 3^0. 

1067. Urb. 2. Xaur. VI, 11. 256. Havn. i. 2. 

rysvovro) syevrjBfi<r»v V'at. 1067. Urb. 2. a^o- 

S(x>) Addunt KccQ^yjfJievat Vat. 1067. Havn. i. 

23 KXTre^ocovfJt) Ke«(pc»^vaou/Lc Vat. 1209. 17 tar^- rov 
ovfocveu vylf0i)B€iO'cC') fjirj tccff ov^uvov Jxl/o^d^/o-^/ j 
Vat. 1209. u\Jy(»d«c7«) v\l/a>Bi^s Vatt. 349. 354. 
Pal. 220. Barb. 10. 208- Val. i. Ven. 10. Parif. 
50. Kocra[ii^U(xdfi(Txt) Kocroc^titrxi Vat. 1209. 
ryrmro) ryevt\Bn<Tav Vat. 1 209. Urb. 2. ysvo- 
f4€Voci €v (TOi) ev (Toi-yevo/xevcciV^t. 1209. ^l^f^ocv) 
efjL€iV€V Var. 1209. 

24 Afyo) vfjiiv) Xryoo troi Syra phil. 

20 eyevrro fv^oKi») evSoKiu eysverc Vat. 1209. 

27 ocTroKocAvyl^ui) Addit unoKuKvTSrec Syra hierof. 

28 TT^os fjte) Qmittit Val. i a prima manu, fed ha« 
bet in margine. 

29 TT^ocos) Tt^uvffV^t. 1209. TrfojToi' Havn. 3. 

30 X^ti^off) Addit e^iv Urb. 2. eXoUpqw e^iv) Omit- 
tit Urb, 2. CAPVT Digitized "by VjOOQ lC EVANGELIVM MATTH^l 39 

C«p XIL 

CAPVT XII. 

i TOiff (ra(i(ixfft) rets (tU^^xtois Vat. 1209. r» 
Gu[^(iurco Syra phil. cd- Whitii , fed in cod. Pa- 
rifino TOis aul^Bocai. ?<»%uii^) Tovff ^etx^ecs 
Havn. 2. 

a liorrss) Addit etvTovs Vind. Lamb. 31. PariC 50. 
9mov) eiTTccv Vat. 1209. ^ coc^HaTa) ef Tots 
aocRfiaaiv Urb. 2. 

3 ie) Addit iffo^oif^ Havn. 2. i«um) Omittunt 
Vat. 349 a prima maniu Vatt. 354. 360. 1209» 
12 10. Vind. Lamb. 31. Efc. 5 a prima manu. 
Havn. 2. %ec$) Addit TtmTts Havn. 2« 

4 e(pccyev) e(pecyovVAt. 1209. euir wk) c wxVind. 
Lamb. 31. 01 /4if) «AA* n Vat. 349. ro/p le^evai 
fiovois) lAOvois TOiS U^evai Vat. 1067. 

6 fJteiioDv) fASi^ov Vatt. 349. 354.665. 1209. 12 10* 
Pal. 220. Urb. 2. Baib. 208» ValL C. 61. An- 
gel. I. Codex Zelada. Laur. VI, ii. 14. i8* ^8- 
32. 34» 256. Codex Nanii. Vind. Lamb. l. 32» 
KoL 8- Havn. i. 2. 

7 eXeov) eheos Vind. Lamb. 31. 

8 Kvfios yccq e<ic Keci tcv <recl2liccTov vlos T9V w-^ 
Bfomov) Kvfios vlos Tov ocvdfQi)7rev KUt rc¥ 
cec(i(iocTGv Vat. 1067. Urb. 2« koS) Omittunt 
Vatr. 349. 354. 360. 1209. 1210. Barb. 908« 

C 4 Codex; Digitized by VjOOQIC 40 EVANGELIV^f MATTH^I. 

Cap. XII. 

Codex Zelada. Laur. VIi ii, 33. 356. Ven. la 
Vind. Lamb. 3 1 ex cmendatione. Efc. 5. Havn. 
I. 2. 
9 fiX^ev) OmittitHavn. 2. 

10 t|v rtjy) Omittit Vat. 1209. lyv) Addunt «cw Vatt. 
349. 1067. Urb. a. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. 

11 erui) Omittit Vind. Lamb. 31. ^«?iv Vat. 12 10, 
Urb. 2. Havn. 2,. suv) Omittit Havn. i. «/4- 
«rwj/) 'Tretru Havn. 2« «utc) acuTav Parif. 50. 

12 TFeaa)) tsoioo Vat. 354. ovv) Addunt fjLaKKsv 
Urb. 2. Parif. 50. Vind. Lamb. 31.. aaQfiocai) 
ffccli(3uTots Vat. 1209- ^e/wv) 7Fotvi<roct Havn. 2. 

13 '''^yv %^'?^ ^^*^) ^ov rf}v xetfoc Vat. 1209. Urb. 2« 
Vind. Lamb. 31. Kut e^ersiVF) Addit rffv %ei(oc 
ecvrov Ven. 10. Syra phii. ed. Whitii in textu 
addit cum aftcrifco t^v %^/f «e avrovj fed cod. 
Aflem. 2 ei in textu omifla rejicit ad marginem, 
UTroKocref^xBfj) ec7tey^ocre<;otdfi Vatt. 354, 1209« 
Urb. 2. Vcn. 10. Vind. Lamb. 3 1. Havn. 2. Ad* 
dit fi x^0f ecvrov Ven. 10. vytf\s) Omittunt Sy- 
ra vet. Codd. Latt, Verc. Veron. Corb. ceXAif) 
Addit f[ ^ei^ ocvrov Vat. 1210 in margine atia 
manu. 

14 ol ^e (poc^tvuioi ffvfJi(iovXiov ehoc/Sov ttocr ecvrov 
e^eX^ovreff) e^s^ovre^ ff ol (pa^ioxciot ervfjtBov'- 
hAQv ehoc^v Kocr ecvTovV^t 1209. Ven. 10. oi ^ 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHAL 41 

Cap. XII. 

^a^tvtim e^eX^evTfffj (rufe/Sot^A/cv eK»^o¥ Kur^ 
avrov Urb. 2. Vind. Lamb. 31. eha^ov) eTToifh 
eeey Vat. 1067. e^eh^ovres) «A^ww Havn, a. 

15 Trocvrxi) ecTrxvrus Havn, a* 

17 cyrofs) hee Vat. 1209. 

18 iqeriffet) p^erfiaocfjLffv Havn.a. ess) OmittitVatf 
1209. ecTTuyyeKet) eevocyyeKei Havn. 2* 

fO er.lbctKij) ^xiSaAAjy Havn. i. Kf/triv) Addunt «in 
rov Vat. 1210 in margine a corrcctorc Havn. % 
a fecunda manu. Syn phil. 

ai €v) Omittunt Vatt. 349. 354. 350. 1209. 12 10. 
Barb. 208- Laur.VI, 11. 14. Vind. Lamb. 31. 
Havn. I. 2. 3. Loco ev habet em Ui^b. 2. 

22 7Ffc<n\yex^n ecvr^ ^usfjiovi^cfjievos j rv^hos km 
xoo(p&s) TrfofftjveyKUV uvr^ iutiiovi^ofjievov rv<pXov 
nut Haf(pov Vat. 1209. rov rv(pXov kus K06(pov) 
rov Kcoipov Vat. 1209. rov Koi>(pey kou ru^Atfi^ 
Vind. Lamb. 3 1. rov koo^ov) Omittit Syra phiU 
xui AreAfiv) Omittunt nui Vat. lotf^. Vindolv 
Lamb. 3 1. 

»3 Kui e\eyov) Xeyovres Vat. 349. 

34 ^e^X^efoovX) $ee^el5ovX Vat. 1209. 

«5 d sTjaovs) Omittit Vat. 1209. ^cc^ fccvrtif) Kud^ 

• euvrtiv Havn. i. e^fxevrut* ku» iruvu THoXst 

fl otKtu fJLeqKrBetau Kub^ euvrtfs) Omittit Vat, 

laio a prima manu, fed in margine addun^ 

C 5 W 

Digitized by VjOOQIC 4^ EVANGELIVM MATTHiEL 
Cap. XII. 

wr a corrcctore. ^aBfi<rtr»i) ^fitrerut Vind. 

Latnb. 3 r. 

27 KflfieOk^J^Vat. 1067. iSwAff/StfuA) Rie^edovK 
Vat. 1209. BK^o$hJ<o\}(Ti) eK$uKov<rt Urb. 2. 
u)ua)v etrovrui K^iTUi) Kgirui ea-ovru^^ v/xm Vat. 
1 209. Urb. 2 a prima nianu. K^trui vfjLcov eaoV" 
TUi Vind. Lamb. 31. 

28 fy(» ^ mevfjLuri Beov) ev TrveviMn deov ey» 
Vatt. 349. 354. 360. 1209. 1210. Pal. 220. Vind. 
Lamb. 31. eyoi>) Omittit Havn. 2* 

29 AjcTj^ rov /(7%uf ov) rov icrxyqov ^fjtr^ Vind. Lamb. 
31. iiU^Truaei) iiu^otaxf Vatt. 349. 12 lO. 
Urb. 2. Barb. 208- Laur.VI, ij. Vind. Lamb. 
31. Havn. I. oc^TTuaei Vatt. 1067. 1209. 

31 u(peBr,irerui prius) Addit v/AiV Vat. 1209. j} Se 
rov icvevfjLUTos BAuaCpfjfJtiu ovk u(pedf\<reTUi rois 
uifBqoiirois) Defunt in Havn. i. Trvevfjiuros) 
ccyiov TrvevfJLuros Vind. Lamb. i. rois uv&^oo' 
Trots" polterius) Omittunt Vat. 1209. Vcn. 10. 
uvTOis Vat. 12 10. 

32 w) euv Vatt. 349. 1209. Havn. 3. u^fe^fiae' 
rui prius) ovk u(peBfiaerui Vat. 1209. Kuru 
rov TrvevfJiuros rov dyiov) kutu rov uyiov Trvev^ 
fjLuros Vind. Lamb. 3 1. rov ocyiov) Abcft a cod. 
Angel verf. Syr£ phil. > fed additur in marginc. 
ovK oUpeBfi<rerui) ov fJLff e$<pedfjan Vat. 1209. 

ey Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 4$ 

Cap. XII. 

«V Tpura> ry uiosvi) evToowv wosin Vatt. 349. 354, 
360. 12 10- Laur. VI, 11. 34. Vind. Lamb. i. 
Kol. g. Havn. i. 2. 3* €9 r^ ctiavt rovrw Vind* 
Lamb. 31. 

35 Tjyp KU^Siccff) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 
1209.1210. Barb. 208- Laur. 256. Codex Na« 
nii. Vind. Lamb. i. 31. 33. Havn. i. 2.3. Ad-» 
dunt ccvrov Urb. 2. Havn. 2 a corrcctore. «e^ 
/BflcAAf / r» ecyccBcc) TtqoCpt^ei ro ccyecBov Havn. 
fi. rcc uyaBu) ra omittunt Vatt. 349. 354. 
360 1209. Barb. 208* Laur.VI, 11.256. Vind, 
Lamb. 31. Havn. 3. dtiauv^ov poftcrius) Ad- 
dit Tfi^ KU^^iUff uvrov Urb. 2. Tscfifti^u) ru ifo- 
Vfj^ec Vat. 1210 a prima manu, fed ru punctis 
fupra poiitis damnatur a correctore. Urb. 2. Ven. 
10. Parif §0. Havn, 8. 

36 §fifJtu) Omittit Vind. Lamb. 31. ^oyov) Omit- 
tit Hayn. 3. 

$^ KuruStKuadfltry) KuruK^tBfjcif Vat. 360. Laur. 

VI, 34. Ven. 10. Havn. 2. 3. 
38 uTrsK^t^ficruv) Addunt uvra Vat. 1209. Vind. 

Lamb. 31. Havn. 2. kus Cpufiauioav) Omittunt 

Vat. 1209. Havn. 2. 
40 viOi;) KUi vios Vat. 1 2 10. Laur. VI , i r. Efc. 6. 
42 UKovaut) ivu i^ei Havn. 2. (roXofjioivro^his) aoXo' 

tAoovof his Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. i^ '^* 

Barb, Digitized by VjOOQIC 44 EVANGELIVM MATTHif:!- 

Cap XIL 
. Barb. aog» Laur. VI, ir. 34. 256. Vind. Lambw 
31. Havn. I. e») ecTfo PariC 50. 

44 eTn^fgyl/oo) v^o^fe^i/a) Vat. laio a corrcctore. 
Vind, Lamb. 31. Havn. i. PariC 50. o$Kev) 
roTTcv Syra phil. in margine cod. Affem. a. eyr^ 
^f e\|/ft? eii rov oiKov fjtov) itff rov oiKov ixoxj eTfi^qe* 
\|;dtf Vat. 1209. thBov) bKBosv Urb. a. Havn. a. 
frxfi>Miovro^) Addunt kou Vat. 1067» Havn. a. 
Syra phil. 

45 (Tfra Ire^x wevpuArcc) he^ot 7(vevfiecrct lirrek 
Urb. a« fiveK^ovrQt) eiceT^Bonv Vind. Lamb. 3 1 . 
PariC 50. titTehJBovroc K«ro<x«/) €i(T€KBovres Kocr^ 
roiKovo^i Syra vet. Syra phil. . Codd. Latt. Vcrc 
Vcron. Corb. Brix. rawry rp vovii^oc) rj ^tf* 
vfifoc rxvru Vat. 1067. 

46 Jf) Omiltit Vat. laoj^ ecvrt» Xec\n<^xi) A«Aii- 
o"»! ecvro) Vat. 1067« Vind. Lamb. 31. 

47 Hic vcrfus decft in Vat. 1 209. liov) Omittit 
Vat. 360- e^oD i^fjKoccfi ^firovvreff ffOi XaKfi^oci). 
iKfjKxa:» f|« ^fifovvres as ihiv Vat. 1067- 

48 eiTSovri). heyovn Vatt. 1067. lao^u Kca nvee^ 
eiffiv oi a^€h<poi fiov) Koci ol echh/poi fiov rofes sk^ 
ff/y Havn. 1 . 

49 ecvrov prius) Omittit Havn. a^ 

go ^v) Omittit Havn, a« uvrof) ovros Havo. a. 

Syra Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 4$ 

Cip X1L 

Syra phil. in margine cod. Aflem. s» «J^fA^pf) 
KCM (tieh(pos Havn. a- Farif. 50. 

CAPVT XIII. 

2 (Jip) OmittitVat. 1209* ifi^ov^) Omittit Havn. 
a. ocTTo) Omittunt Vatt. 1067. 1209. ^'^^* 
Lamb.31. oixii»^) Addit miKif^ Havn. 8. eKa^ 
B^re) «c«^/o-F Vcn. 10. 

2 Kocdfi<rBeti) KxBtaeci Vat. 1067» t9ri tm^ «Myifls- 
Xov) €is rov oayiochov Havn. a. W^ifKf/) g^^ifxfi 
Havn. I. 

3 ^oAAo^ ^ 7eufx(icKDCi^) (V Tfa^u^ohjBCii 'jroKKoc 
Urb. fli. (nreifeiv) (nrsifoci Vatt. 360« laio in- 
ter lineas alia manu: Ven» 10. Havn. 2. 

4 n^O ^-^^ Vat. 1209. ihAovroc Vind. Lamb.' 
.31. yfereivoc) Addunt rov ev^xvov Vat. 1210 in 
margine. Urb. 2^ Vind. Lamb. 31. Koci Kure- 
<Payev) Deeft KUi in Vat. 1209. Vind. Lamb. 31« 
Parif* 50« 

5 TfohAnv) xctfAijv Urb. 2. elocveret\^) e^uverei^ 
A«v Vat. 1209. y^O 0"™>^^*^ Havn* i. ms' yij^ 
Vat. 1209. Sta) KUi ^ioc Urb. 2. 

6 «c«v/*«ri(r&i|) eKocvfAxroodfj Vat. 1409» ^^C<*'') 
^ocBoc ^t^f\g Vind. Lamb. 31. 

7 oczeTFVi^ocv) f;Tv<|t«v Vind. Lamb. 31. Patlf.50. 

xosf^ov) 

Digitized by VjOOQIC 45 EVANGELIVM MATTHiEL 
Cfip. XIII. 
8 y.ac^ov) y.(x^7rovf Syra vet. 

10 ocvrois) Toijs oxhot^ Vat, 1067. 

11 T&)Y ov^uvoov) rov dsov Urb. 2. sKsivoiff Ss ov Jf- 
^orcct) eKstvotff ^s sv 'Ku^ot^oKuis Vat. 1067. 

13 uvrois AaAoj) AaAo) uvrots Vat. 1067. Vind. 
Lamb. 3 X . cT/ QhsTtovrss ov /i\s7rov<n^ koci ax«u- 
ovrss mjK ocKcvcvaSy ov^s ^Viova$) ivc^ ^Ksitovrss 
fxfi /SAfTTft)^/) xm uK^vovrss fJLt\ uKovQocrtv^ kui /ai/j 
cvvioixnvy /jLtiTTors STn^^syJ/Mi Vind, Lamb. 31. 
irt ^hsntvrss fiii fihsTr&xrt^ xat uKovovres fAti 
uKovooat ) iJtri^s (xvvoixri , fJt$i7rore «^f^^FVJ^a)^/ Vat. 
1067* (Tvvtavfft) cvvootrt Vat« 1209 inter lineas 
a correctorc. ffwtootrt Urb. a. 

14 uvuTTXfj^ovrut) rors 7rKviqoi>dft(rsrut Vat. ictf^. 
fTr') Omitrunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1*209. 
laio. Urb. 2. Barb. 208- Laur. VI, ir. Ven. 10. 

•Vind. Lamb. 31. Havn. r. 2. 1; 7r^o(pfjrstu) 
Deeft )5 in Parif. 50. if Xsyovtru) Deeft »; in 
Vat. 360. UKovtrsrs) uKovtrurs Vat, 1209 a pri- 
ma manu. uKov(rf\rs Havn. 2. /SArvl/^re) /SAc- 
^nrs Havn. 2. 

15 a)o-iv) Addit uvrm Urb. 2. iyHdufl*«v) ffKov(rt 
Havn. 2. oxrvflpci) ax»v/(»o'i Editio Wctftcnii. 
tU(roi)fjLUi) tu(rofjLUi Vatt. 354. 360. lotf^. 1209. 
Urb. 2. Laur. VI, 34. 256. Vind. Lamb. 31. 
KoL 8* Havn. 2. 

UKOVSt) 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 47 

Cap. X1IL 

16 uKovst) uKovovaiv Vcn. 10. Havn; 2. aiKovo^ti^ 
Vind. Lamb. 31. 

17 7af) Omittit Havn. a. «(Jev) wj«y Vatiaop. 
aKOiiadti) Addit jaov Parif. 50. 

x8 (nrnfoyroff) (rmt^ecvros Vat. laop* Syra phil. 
19 avvieyroff) (rvv$cvros Urb. 2. ro ecnrecfixevw) r^y 

"hjffoy rov 8(nr»f/jL€Voy Syra vet. 
do hoyov) Addunt fxov Syra phil. Cod. Lat. Brix. t 

prima manu. K»iJL^ctvoiv) Kafj^ficivei Ven. lo* 
22 cwwop rw;rou) Dccft rovrov in Vat. 1209. r«i 

^Acurou) rou Koaiiov Urb. 2.' 
«3 rnv yifv rifv KaAifv) riyv x«A>n; ynv Vat. 360. 

Vind. Lamb. 31. Havn. 2. rov Adycv) Addlt 

fjuv Syra vct. rfiaxovra) Addit £%«v arrflft 

cKxoueiv, uKoveroQ Havn. i in marginc a fecun* 

da manu. 
^4 cTfet^ovrs) o^wfavn Vat. 1209. ^7*'^ phil., fcd 

in marginc cod. AfTelm. 2 (nrei^ovrh uvrov) iocv 

rov Vat. 1209. 
dS e(nret^e) e7re(me$qe Vat. 1209. Urb. 2. av«) 

Ominit Vat. 349. %oct ultimum) Dee£t in 

Ven. 10. 
atf %ofrof) ffiro^ Syra phil. in margine codd. 

Aflem. I. ct Angel. kus ru ^i^uviu) Deeft KUi 

in Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
27 aco) Omittunt Vat. 1067. Laur. VI, 11. Vcn. le 

r«) 

Digitized by VjOOQIC 48 EVANGELIVM MATTHAT* 

Cop. XIIL 

«7 ra) OmittuntVatt» 349. 354. 369. lotf^» 1209. 
Urb. 2. Barb. 208- Havn. j a prima manu. 

28 «^* <5^^ Ji^uAw ^i^ov avra>) 0/ jl? avro) Xrycvfniy 
Vat. 1209. ciJlp heycv(riv uvrc» Urb. 2. 0/ & 
JduAoi ^/7r«v «uTft? Parif. 50. ocnshbwrBs) f A- 
^ovTf^ Parif. 50. av?^e^a>fw) «"u AA^Ic/Mfv Vat. 
360. Havn. I. 2. 

69 e(pyi) heyei Syra phil. in margine cod. AlTem. 2. 
cu) ovxi Parif. 50. Tde ^/^«v/oe) uvr» Havn. 2« 

30 a^^rf) Addit $vv Havn. 2. /^«XfO ^^^ ^^** 
J209. Toj Kosi^A?) ro? omittunt Vatt. 354« 366- 
1067. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 

31 TTu^e^fjKev) fAaAi|c7€V Vind. Lamb. 31. 

32 roov (TTre^fjiecroov) rm omittit Vind. Lamb. 31* 
ocv^riSp) ocv^fjay Vind. Lamb.3 1. Parif. 50. /fc»i* 
^ov) Addunt Trocvrwv Vat. 1210 a fecunda manu. 
Urb. 2. Laur. VI, 11. Havn» i a correctore. 
Hava. 2. £fc. 2 in margine. Efc. 5 ex emenda* 
tionc. Kurunvivovv) xuaucKtivovv Vat. 1209 in 
textu ; fed inter lineas KuruoKnvovV a fecunda 
manu. 

33 uvrots) Addunt Xeym Vat. 360. Urb. 2. Vind» 
Lamb.^r. Parif.50. eVeK^vsl/ev) *jcfu\|/fv Vatt» 
349. 1210« Urb. 2. Barb. 2084 Laur. VI, ii. 
^4-34- ^S^* Vind. Lamb* 32* 33« KoL 8« 9« 
Havn. I, a* 

Digitized by VjOOQIC EVANOELIVM MATTHjEL 49 

Cap. XIIL 

54 3C®f '^ TTtc^u&oKfis) Xfljf/r 7ru^(tBo?<m Syra vet. 

Codd. Latt. Verc. Veron. Corb. Brix. cvh) cu jW 

Vat. 360. Havn» a. 
iS ^^ct) Addit i|(7eeiou Vindob. Lambk 31. ic«(r/Licu) 

dmittit Vat. laop* 
j6 aCpstff) Addit /i;aouff Urb. 2. e /iftr^u^) Omit- 

tit Vat 1209» (p^et&ov) JiAa^a^J/a^oj/ Vat. 1209* 
47 avro$s) Omittit Vat. 1209. «<?< o/W rou «v* 

B^osTfov* ^e «yfop^ f<?/v Koctfxof' ro Se %uho9 

^mjLoc) Defuht in Vat» 360» 
89 ie €X^^o€ xrvfu^otv «lirai ««rivo hotfioKoi) 

j? e%B^09 e^sv (XTte^qoie ayroc, o iiufiohof 

Vat. 1209* &vvrehesx) ^ avyreheix Vat.^^tfo» 

nrov) Omittit Vat* 1209* 
40 KocraKU$eroct) KUieruiV^tt. 349. 3^54. 360. iotf^i 

1210; Urb. 2. Barb. ^o8- Laur. VIj rr. 14. 34; 

256. Vind. Lamb. 31. 32. Kol. 8- 9- Havn. li 

%, cvvreKeiu) Addit «urou Parif. 50. rovrov) 

Omittunt Vat. 1205^. Laur. VI, 14. 34^ 
4t uvroM prius) Omittit Havn. 2. ku$ rovs Tfot^ 

ovvrus) KU$ Tfuvruff rovc Ttotowru^ Syra vet* 

Syra phiL 

43 8HXufi^o\)(jt) XufjL^^ovtTi Vind, Lamb. 31; rov 
TTurfOff uvroiv) roov ov^uvo^v Vind. Lamb. jti 
UKove$v) Omittit Vat. 1209* 

44 7ru?^v) Deeft k Vatic. 1209; r^) Omlttunt 

D Vatt< 

I 

Digitized by VjOOQIC 50 EVANGELIVM MATTH^T. 

Cep. Xlil. 

Vatt. 1067. xaio a fecunda manu. Laur. VI, ri. 
jt«f «^ ccvTGv) %aqo(,s ecvrm Parif. 50. tcxvtoc 
eaoc f%fi Troohei) '^^oohsi ttccvtx oaoc f%« Vat. 349. 
7ra?Af/ ctroc r/jsi Vat. 1209. 

45 ocvd^ooTfo)) pmittit Vat. 1209. 

46 §voc) Deeft in Vind. Lamb. 31.- 

48 ocvoc(ii^oc(TuvrBs) ava^ocfTocvrssV^Vk. 10. Addit 
avrffv Vat. 354. vLUi) Deeft in Vind. Lamb. 3 1. 

51 \sy8t avrois sn^ovs) Omittit Vat. 1209. (rvvfj- 
Kare) oiSare Kai <Tvyr\Kare S}Ta hierof Kv^ie) 
Omittunt Vind. Lamb. 31. Syra hierof 

ga Se) Addit g ititrovs Urb. 3. eiTtev) heyet Vat. 
1209 alia manu, primitus fcriptum fuerat emev. 
e$s rtjv RatTiheiav) r^ /SacriAwop Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. rm ov^avm) rov Becv Vat. 1210 a 
prima manu. Urb. 2. «c rcv ^vjcav^ov) eK rm 
Qfiaav^m Syra vet. 

53 eKei^ev) Addit rov is^amesv Koa Ktj^aceiv evrats 
TTohjetTiv avrm Vat. 1067. 

54 eKyrhifirreadai) eKTThtiwetTBai Vatt. 360. 106^. 
1209. Ven. io« 

55 fMc^iafji) fxa^ia Vat. 349. tacrtfs) ioo<nj<p Vat. 
1209. Syra phii. in margine codd. AiTem. i. 2» 
ct cod. Angel. toQtTff Vat. 354 in marginc. Urb. 2. 
taawfjs Vat. 349 a prima manu. Vatt. 354.1067. 
Efc. 8 a prima manu. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 51 

Cap. XIII. 

56 TT^oQ i^fJtecff) Trec^ ^/46?y Vat. gtfo* ratr^ '^uvru) 

"Truvrct recvrcc Vat. 349. 
S? ae irj^ovs) acci ifi^ovc Vat. 360. iv ry tfoc* 

r^tSi) ev rij ihoc 'Trocr^i^i Vind. Lamb. 31. 'nu* 

r^t^i ocvrov) ocvrov omittunc Vat. laop. Vind. 

Lamb. 31. 
58 Me* ivvccfAM) ivvccfxsic mt Havn. a* 

CAPVT XIV. 

ft itoct Stcc rovro) y.ect omittit Syra vct. 

3 %^ocrt\cccs) rore K^urtj^oc^ Vat. 1 109* Vind. Lamb. 
31. ccvrov) Omittit Vat. liop. y.oct edero ev 
(Pv\ecy.g) mt ev rp <pv\ocictl ccTte^ero Vat. laop* 
Vind. Lamb. 31. eBero) e$x\sv Vat. 360* ev 
(f>vXocKti) ^ rti 0v\ocftti Vatt. iaop. laio ex 
cmendatione- rnv ywcctm) Omittic Vcn. lo* 

4 ocvrco tooccvvris) todxvvfj^ ccvra> Vat* laop. 

5 e(po$fiBfi) eCpo^stroV^t. 1210 in marglne. ort) 
e^net Vat. lao^j fcd ort in margine> a correcto- 
te» dos) eti Vind. Lamb. 31. 

6 yeveotm Se ocyciJtevoov) ysvectot^ $e ymfxevots Vat. ^ 
xaop. ev r^ fxeffo)) Coram accumbentibujt Syr* 
vet. /« convivio cod. Corb. 

7 ^/4dAeyiy(r«/) dfjiocev Vind. Lamb. 3 1. uvrti iov* 
)fut) Sovmt uurti Urb. a* eav) uv Vat. laop. 

D a «At/* 

Digitized by VjOOQIC 52 EVANGELIVM UATTHJEt 

Cap. XIV. 
9 eXvyrfjdfi) hvTrfj^etff Vat. 1209. Vind. Lamb. gr.. 
Se) Dceft in Vat. 1209. Sc&nyoc^) ' Addit ecvTif 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

10 rov) Omittit Vat. 1209* 

11 fjvsyKs) Addit aur»; Urb. 2- 

12 ocvrov) Omittit Efc. 2 a prima manu. crBofx») 
Trrooixx Vatt. 1209. '^io- Vind. Lamb. 31.^ Ad- 
dunt otvrov Vat. 1210 in margin^ a fecunda ma- 
nu. Urb. 2. Havn. 2« 

13 Kooi unovaus) UKovaocs (Jp Vatt. 1067- 1209. Vcn. 
10. Vind. Lamb. 31. ttf^^) Tre^otVrh. a* Syra 
pliil. in margine cod. Aflem. 2« Codd. Laft. Vc- 
ron, Brix. San. Germ. 

14 {yjffovff) Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
avrovff) auroii-Vatt.349.354. 360- 1067. 1209. 
1 2 1 o. Urb. 2. Vea 10. Vind* Lamb. 31. Havn* 
X. 2. 3. 

15 Tr^oafjA^ov) TTfo&fiK&uv Vat. 1109. ^^^ '^^^ ^^' 
fxus) esffTUff KVKho) }(Gofjtu^ Syrahierof. SyrapUil. 
in margine cod.Angel. uyo^ucrcoaiy euvrcps ^^t»" 
lAuru) r^o(pus uyo^UGootTt Havn. 3* 

16 uvrois vfjiets) vfjLet^ uvrots HaVn. 3. • 

18 siTTe) Addunt uvrofs Syra vet. Syra pbil. t«v- 
rovs oSie) ooSe uvrovs Vat. 1209- 

19 Kehevaus) KeKevaure Vat, 1209 a prrrtia manu. 
rovsxo^rovs) rov %cf rw Urb. 2. Vind. Lamb. 3 1. 

Hava. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEI. 53 

Cflp. XIV. 

Havn. 3. tccci A«/3ft>v) kxs omittunt Vatt. 349. 
354. 360. 1067. laop. 1210. Urb, 2« Ven. 10. 
Vind. Lamb. 3 1 . Havn. i. 2. 3. ixccBrirocs!^) Ad- 
dit ocvrov Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

22 c ifiiTov^) Omittunt Vatt. 1 209. 1 2 1 o. Vind. Lamb. 
31. S/ra hierof. avrov) Omittunt Vatt. 349. 
354.360.1210. Havn. I. ro^nXoiov) Omittit 
ro Var. 1209. ^^^ ^^) ^^^ ^^ Havn. i. 

23 c\^;«f oe) Addit jjj^ij Vat. 349. 

24 fih) Omittit Vat. 1067. tjSfi fxetroy^ rt\s Bcc^oca- 
cris Jtv) rjSfi f^oc^ous TfoKhovs wno ry\s yfjs ecmet- 
3gffv Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 97^9} ^xStoM 
'jTohXavs ocTto rfis ytis wneir/ji^ fjtsjov rfis 3"«- 
Xoc(T(Tf\s Syra hieroC 

«5 XTffiXBs) fiKBs Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. #jf- 
ccvs) Omittunt Vatt 354. 1209. 12 lO. Urb. 2. 
Efc. 8 a prima manu. Havn. i. Syra phil. rf^ 
bocKcc(T(rfis) rf\v BuKoc(T(tocv Vat. 1209. Vindob. 
Lamb. 31. Parif. sa 

26 Kut iSovres uvrov oi /jtuBfirui e-ni rf\v Buhua&uy 
ve^mosrovvru) oi JIf fJLocQf\rui tSovres ec/urov cref 1- 
TTQcrowru em rn^ duKoc(T<Tf\s Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. f^fiv buKu(T(iuv) rf\s duXucrcrfis Efc. 
10. Havn. 3. Parif. 50. 

27 ev&eoos) evBvs "V^at. 1209. eXuKf\(Tev uvrois, 
^n^Qvs) eXocXxiffev tj^ffovs ocurois Vatt. 360. 1209. 

D 3 J in- 

Digitized by.VjOOQlC 54 EVANGELIVM MATTH^I. 

Cap. XIV. 

«7 $fiaovs) Omittit Efc. lo. avro^i) Otnittit 

Havn. 2. Boc^asiTs) Omittit Havn. a. 
a8 ccvrof) Omittum Urb. 2, Ven. 10. «rf*) Addit 

ccvro) Vat. 1209- fce) Dceft in Havn. 3. Tf^off 

<re ^A-^w) e?i&ent 'n^o^ <re Uth. a. 
ap Tter^os) Tter^os Vat. 1209. eX^eiv) kxs rih^ev 

Vat, 1209% TTfos) e^TTt Havn, 3. 

32 efji^ocvro)v) uvocfiocvrosv Vat. 1209. Vind. Lamb. 
31, Parif. 50. «urw) Omittit Havn. 3. 

33 e^K^Qvres) Omittunt Vat. .1209. Laur. VI, 14. 
Tt^oQeh^ovres Vind. Lamb, 31, PariC 50. 

34 eis rm y^v yewtia^oc^er) em rtpf yfjv ets yewfjcoi- 
fer Vat. 1209. Syra phiK eTTt rriv yfjv yewfjax^ 
^eB' Urb, 2» Vind. Lamb, 31. 

35 Tpu roTFov eKeivov) eKemv rov ronov Vindob, 
Lamb. 31*^ 

36 $iecQi)^tTo^v) eo-Wi^iyo-ccvVat, I2I0 a prima mana. 

CAPVT XV, 

t 0!) Qmittunt Vat, 1209. Ven. 10- y^ec/jL/jtocrets 

KOCi (poCfiacCiOt) (poC^iCXtOi KUi Vf «/U^OJTe/iT^. Vat. 

1209. Vind, Lamb. 31. 
2 ocvr(k>v) Omittit Efc. 8 a prima manu, 
4 everethocro Afiyw) efjrev Viit, 1 209. Vind, Lamb. 

31. 'ffxre^x cov) aov omittunt Vatt. 349. 354. 

3^0. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^EI. sj 

Cap. XV. 

360. 1067. laop. 12 10. Ven. lo* Havn. i a 
prima manu. 

5 av) eocv Vat. 354. e eecv) cVav Efc. g. kcc*) 
OmittitVat. laop. niJifia-ti) rs/Aficrei Vat. laop* 
avrov ultimo loco) Deeft in Parif. 50. 

6 rnv svrohfjv) rov Acyov Vat. 1209. rov vofAov Vind. 
Lamb. 31. 

7 Tt^oeCptjjevae) eTrjgo^firevae Vind. Lamb. 3 r. 

8 eyyi^si fJLOi) Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 
3 r. ro) t^ofjtun avroovj Koct) Omittunt Vat. 1 209. 
Vind. Lamb. 31. 

11 stve^xo/JLgvov) eqxofjievov Vat. 1209. eicrTro^evO" 
fjLevov Urb. 2. rovro kosvoi rov avdf<w?r©v) De- 
funt in Vind. Lamb. 31. 

12 '^TfotrehBovrec) Addit ocvro) Vat. 349. uvrov) 
Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
esTTov) Agyouw Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. P'a- 
riC 50. rov Koyov) Omittit Efc. 2 a pr. manu, 

13 ov^ocvioi) ev ov^avots Urb. 2. 

14 cSfiyoi ettTi rv(f>Xoi rv(phMv) rvCpXoi etat oSfiycf 
Vat. 1209. ^^^^ 10. rv((>hoi ei(Ti ohyoi rv<ph6of 
Vind. Lamb. 31. oSfiyoi eiVi rvCphosv rv\p\oi Vat. 
360. eavoSfiyn) cifiy m (r(paXfiareraiVmi. L^mb. 
31. afji<pore^oi eis BoBvvov Trea-cvvrai) Kai afJL^ 
cpcre^oi Treacvvrai eiffrov l3oBvvovVind. Lamb. 3 f . 
^s7ovvrat) efjiTreaovvrai Vat. 1210 a fcc. manu. 

D 4 eiTTsir 

Digitized by VjOOQIC jfi EVANGELIVM MATTH^l. 

Cap.XV. 

15 et7r€v ccvrai) mrco utsbv Vaf. 1209. n?v 'Scc^m'* 

jioKfiv rocurfiv) rccvrtiv rtiv Tfa^a^oKvtv Vind, 

Lamb. 31. rcLvri/\v) Omittit Vat. 1209. 
j5 iY\(Tovs) Omittit Vat. I209, ^msv) Addit otvr^ 

Urb. a. mfAYiv) ocfxttv Laur.VI, n' ^ prim^ 

manu. 
X? cvroo) ouVat. 1209, 

18 xafAflfs*) y.oiX$us Havn. i, 

19 KKoTToci, y\/6vioi4u^rv^t»ii) '^BvSo(Aoc^rvqm^ kA»« 
TTcei Urb. 2, 

82 fKfauyao-cv) bk^oc^sv Vat. 1209. eK^u^ev Vind. 

Lamb. 31. Parif. 50. auT&;) Omittunt Vat. 

1209. Vind. Lamb. 31. PariC go. 'v/V) vlo^ 

Vat. 1209. 
23 Tf^oDrcoy) fj§a)rovv Vat. 1209. 
>5 Tr^oiJeKvvst) TrqoaeK^vvYicev Vatt. 349. 354. laiOt 

Urb. 2. B^irb. 208- Laur.Vl, 11. Efe. g^ Havn, 

^6 cvK e^i Kuhov) ov KuXov e^$ Vat. 1210. Syra 
phil. 

27 «uVa)v) Addit Kei«4 ^v\ Syra hierof 

28 rore uTTOK^t^ei^ tri(rovSy etTTev uvrp) roTs eiTTi» 
uvrtn tY\fTovs Syra vet. Syra phiL 

30 rv<pKovs^ Kcopovs^, Kvhkovs) Kvhhovs^ rv(pKovs^ 
KooCpovs Vat. 1 209. rvCpKovs) Omittit V^t. 354. 
yiiOoCpousj wKkovs^ KvhhevSf Koo^povs Urb. 2, 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHJEI. 57 

Cap. XV. 

30 rev ^fjaov) uvrou Vat. laop. Viiid. Latnb. 31. 

3 j rovs dxAoui*) rov oxXov Urb. 2. Vind. Lanib. 31, 
Parlf. 50. Sravf4c$cxi ^hsTfwrois) ^XeTiovrus 
BocvfxaaxiV^i* 1209. ^^(povs KxKovvrxi) ym^ 
(p6vs dKovoyrobSj ecXocXovs h»\owrots Vat. 1067^ 
hochowrus) ocKovovrus Vat. 1 209. kv?^ovs) kou 
KvKKovs Urb. 2. Parif. 50. Syra phil. xooXovi^ 
tcui xoiKovs Vat. 12 09. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. 'Tfe^iTtxrovvrots) TCf^nrcorstv VincL 
Lamb. 31. KT^ocr\}<) rou /erf«>jA Vat. 360- 

32 f^TTf) Addunt avrois Havn. 2. Syra phil. in mar- 
gine cod. Aflem. a. lyjfj) Oniittit Vat. 1209, 
^fj^s^QCs) ^ixs^oci Vatt. 354. 360. 1067. J209^ 
1210 inter lineas a fecunda manu. Barb. 208« 
Laur. VI ^ r i. 34. Ve|i. 10. Haviv 2. 3. ocvrovff 
vri^ets) v'/i<^s$s ocvrovs Ven. lo. 

33 ocvrov) Omittit Vat. 1209. 

54 Kut) Omittic Havn. 3. ot ^e) ym Syra phil., 

fed in margine ol h^ 
35 Kock BKeXev^e rois o%Xo$s ocvocnef^esv) nect Tfoc^u/^^ 

ysihus ro) ox^^ ocvocnetre^ Vat. 1209« Vind. 

Lamb. 31. Parif. 50.. rots ox^ots) r» a%Aa? 

Urb. 2. Sjrra phil. rovs *%A6uf Havn. 3. 
3d Kocs AaiSfiuv) fA«j6^jA Vat. 1209. Vind. Lamb. 31, 

Koci e?i0i(2e Parif. 50. Koct rovs) Addunt ivo eodd, 

noniiulli verf. Syrae phil. eK^iOcae) Omittlt Efc. g, 
D 5 e$m^) 

« * Digitized by VjOOQ lC 58 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cip. XV. 

3(S iiooKs) fJ/JouVat. 1269. Urb.a. Vind.Lamb.3r. 
Parif.50. xuTov) Deeft inParif.50. * rw oxAo)) 
Toiff oxXois Vat. laop. Urb. a. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. 

37 »«* ?;? «J^ '''^ TTffiacivov ro)y Khoca^fxaToDv) kus ro 
m^KTtrevov rtov KKobfffAocrodv p^o6v Vat. 1209.' 

38 m»^) Addunt (wV Vat. 1209- Vind. Lamb. 31. 
oo<r€i Urb. 2. 

39 .m&fi) ocve^fi Vat. 349 a prima manu. Vatt. 360. 

1067. Urb. 2. Laur. VI, 11. Ven. 10. Viiid. 
Lamb. 32. Havn. i. 2, 3. ro TfKosov) Dceft ro 
in Parif. 50. ixxyiochoc) fxxyocioov Vat. 1209. 
Syra hierof. 

CAPVT XVL 

1 'jf^oasXBovres) e?^BovT€s Vat. 360. ol) Omit- 
tunt Vat. 1067. Vind. Lamb.^!. eTFtjgcoTfitrocv) 
eTftiqoiTodV Parif. 50. 

2 Ab o\//iai' yevofjievfis ad finem commatis fcquen- 
tis) Omittunt Vat. 1209. Urb. 2. Borg. 2. Laur. 
VI > 33. Vmd. Lamb. 31. Parif. 50. 

3 TT^oDi) yr^ooiui; Havn. i. 2. vTroK^iroci) Omittit 
Vat. 1 067. ^vxaBe) crwiere Vatt. 349. 354.360. 
Laur. VI> 1 1. Ven. 10. Vind. Lamb. 33. ^woaTde) 
Addit iixyvoovoci Vat. 1 067. Addit yv&>vai Ha vn. i . 

yevex 

» DigitizedbyGoOgle EVANGELIVM MATTHiEI. 59 

Cap. XVI. 

4 ym» TTovfi^oe) ri yev€x ccvTfij ysvsec Trevti^ecVini. 
Lamb. 31. fjLo^x^hj^) Addit ^;v Vind. Lamb. 3 1. 
i7r$^vir8i) ecireci Vat. laop a prima manu in tex- 
tu ; fed mi^firei in margine a correctore. roo 
'n^o<Pfirov) Omittit Vac 1209. 

5 ecvrov) Omittunt Vat. ^209. Ven. 10. • ecfrovf 
XxQeiv)' Aa/3«/v «fTfluff Vat 1209. 

6 (pufi(rocsa)v Koct (reciiovKXic^) (recMovKocsoay KOCi 
(pu^icocioov V^t. 360« KUi (roci^ovKociosv) Omittit 
Havn. 2. 

8 ecvroi^) Omittunt Vatt. 354. 1209. Urb. a* Ven. 
10. Vind. Lamb. 31. Syra phil. fKufSsrt) r/jB' 
re Vat. 1209. Parif. 50. S/ra phil. in margine 
cod. Aflem. 2. 

9 ov7ra>) ov Parif. 50. 

u u^rov) u^roov Vatt, 354. 1209. 12 lo ex emen* 
datione. Pal. 136. Urb. 2. Laur. VI, 11. 14. 15. 
Vind. Lamb, 31. 33. Kol. 9. Havn. 2. eiTfov 
vixtv) vfjLiv eiTTov Ven. 10. ^feaf%piv) Trfoaex^* 
re Vind, Lamb. 31, Tr^e^rexere ie Vat. 1209. 
'nqo(TexeiVy 'nqo(terxjne h Pal. 136. Havn. i a fc- 
cunda manu. uito) «AA* uno Vat. 360. 

12 rov u^rov) Deett in Vind. Lamb. 31, fed addi* 
tur in margine a correctore. rojv «^rwv Vat. 
1209. Urb, 2. uito rtis' ii^uxts) eK ri/ic Mec* 
X^^ Havn. 2« (^u^tauiw KUi cuSiouKUictfv) (rua^ 

Digitized by VjOOQIC €o EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap. XVI. 

iovKcci6^v v.ui (poc^iaociooy Vat. laop* koci (tocooqv 

Kxium) Decft in PariC 50. 
13 oi>f(r«ur) QinittitEfcg. /we) OmittuntYat. «09. 

Syra hierof. 
16 Je) Dceft in Itavn. 2. 
J7 ¥M MTfoK^i^eis) ocnonqiBsts h Vat. laop. en 

rois ov^ocvois) ov^ocvios Vind. Lamb. 31. Fariu 

50. Tw^) Omittit Vat. laop. 
IJ8 H»ri(TX^(rov<riv) KocnaxvQmiv Havn. 5. 
19 KA^i^) xAfijai" Vat. lao^ a prima manu. eocv) 

av Vat. 1209. 
dO he^sff^ocro) ^^firi//jfwVat. 1209 a prima.manu, 

ocvrov) Omittit Vat. 1209. ifiaovs) Omiitunt 

Vatt. 349. 1067. 1209- 12 10. Vind. Lamb. 31. 

Kol. 9. Havn. 2. ifjcrovs Parif. 50. 

21 iffl^To) Omittit Parif. 50, itfi<rcvs) Addit ^d^^a* 
^os Vat. 1 209. ocTTeX^siV sis UfotroXv^u) sts If- 
^oaoKviAoc ocxeX^iV Vat. 1209. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. 'ff^eaBvrs^cov Koci ec^Xie^eoov y Koci 
yqociiiJiocrem) oc^x^e^^v^ ^^^ 'n^ea^vrs^o^Vy kxa 
•fypociJt/jiocreoov rov Xocov Vind. Lamb. 3 r. Parif. go* 

eye^Bnvui) ecvtic^tjvoci Vat. 360. Urb. 2, 

22 ff^^ocro e7j:iriiiiocv> ocvra:^ hey(M)v) Keysi ocvrco eTSk- 
nfj^ocv Vat. 1209. ocvroj) ocvrov Havn. i. 

23 ^^ccCpeis) ejSi^^oc^eis Parif. 50, Havn. 2. ficv ei) 
u (l^iQv V^t, I2Q9* Parif. 5Q, 

iif' Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 61 

Cep. XVI. 

24 tfjaovff) Oniittit Vat. laop a pr. nidnu. Urb. a. 
Ven. 10. &s\gi) BeAg Havn. 2. «x©AduS-w«) 
«xoAou^ijTai Havn. 2« 

25 ^^ y«f «v) cf yaf fflftv Vat. 1209. ifxGv) Addic 
F/s* ^(3i?9/v 0(/&?v/oy Efc. 8« ev^ficsi) ovre^ ^oocrsi 
Ven. 10. 

sl6 (»(p€h.inul) 6o(peXfjdii&tr(Zi Vat. 12O9. ^^^* ^* 
Vind. Lamb. 31. Syra vet. Syra phil. eecy) orccy 
Urb- 2. (feycTf/) Jaffjf Havn* 3« 

»7 rnv Tr^oc^tv) rcc €^e$ Vind. Kol. 8- Syra vat. 
Syra phil. 

28 «Jteijv) Addit ^e HaVrt. i- f/c/) eV/ tf/c/ VaM2d9# 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Efc. 8 cx emendationci 
rA?v fiJJ^ hfi^or(k>y) cois haom Vatt. 349* 360« 
1067* 1210 a priraa manu. Barb. 208- Laut. Vl, 
33. 256. Havn. I. roDV ooSe ko^roov Vatt* 3544 
1209. 12 10 a «drrcctore. Urb. 2. Vcil. 10. Vii!d# 
Lamb. 31. yev<TOi>yrui) yev&oyra§ V^t. 360» 
Urb. 2/ Havn. i, 2* gy rff Roo&tKeioo Mrov) ey 
rxi ^oj^ rov Ttocrqos ocvrov Syra phil. in niargi« 
ne ed« Wbitily et codicis Barb« 

CAPVT XVIL 

1 ioiKa>l3oy) rcv'iUKo^oy Urb. 2. 

a eyeyero) Omittij Vat. 354. eyeyffyfo HaV0.f. ^ 

Digitized by VjOOQIC 62 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. XVII. 

3 «95ifff«v)a>^5ifVat.i20p.Virfd.Lamb.3r. pj». 
ffjjf) fxuwtif Vatt. 360. 1209. /^eravTOv <ruA- 
A«AouvT«) (TvKKocKowree jjterctvroxj Vat. 1200. 

4 5rwj^r«//fl')7ro/>Kr«Vat.i209. 9ro*>?(r«/ufv Havn. 3. 
TfPtf (WMp-af) OKnvocs rfsts Vat. 1309. yuwiry /u/- 
»v) ^/«v/<4><rjVat.35i. ^a„ry) /«««^ Vat. 349. 
lAwC^m Vat. 360. /Kao<r« Vat. 1209. /u/«v ijA/») 
«A/flf fM«v Vind. Lamb. 3 r. Efc. g. 

5 ^«Tf/vn) <paTW Laur. VI, r 4. Ven. ro. Vind. 
Lamb. 3r. ^<wv»;) Addit eyevtro Urb. a. uv 
rev aKovere) otKovere etvtou Vat. rao^. 

. 6 eTnicev) e7ie<r»v Vat, ^209. 

7 j)\p<»T* «t»T<»v, Kou ^inev) xeti d-^^ctimes etryroii 
emev Vat. raop. ei4iecf*eves ecvrosv entev Vind. 
Lamb. ^r. Parif. 50. tyefdtire) Omittit Syra 
hierof 

8 ecvrm) Omittit Havn. 3. rev) «vwvVatiaop 
a prima manu. 

9 ctTro) sK Vatt. 349. 354, ^60. r aop. raro. Ui-b. a. 
Laur. VI, ir. Ven. ro. Vind. Lamb. ^r. Havn. 
1. a. iticrovs) Omittit Ven. ro. ro o(eciMc) 
.\ddit TouT<j Havn. 2. ecvec^tt) tyes^it Vat r aop. 

10 «uToi;) OmittitVind.Lamb.3r. 

11 tfiffovs) Omittit Vat. raop. m^oarw) Omitfit 

Vat. rao^. •necvr») ret Tfttnet Vind. Lamb. 
3X. 

fjriyM' 

Digitized by VjOOQ IC EVANGELIVM MATTHi^L 63 

Cap.XVlL 

12 mByvwfttv) eyvoxrw Havn. 2. . £v ctxyrt») Deeft 
8v in Vatt. 349. 366. cj«) ^ww oa» Syw 
phil. 

13 fec«^»|r«i) Addunt avrov Urb. a* Havn. a. 

14 «Adovro^v o(ura)y) «Ado^v Syra hierof. etvrosni) 
Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. mroo) 
roo sfi<Tov Vat. 349. avdfooTfoi) Addit rif Havn. 
2- «urA)) ccvrov Vat. 349 a prima manu. Vatt, 
354» 360. 1067. 1209* 1210. Laur. VI, 11. 
Virid. Lamb. 31. Havn. i. 

15 fJLov rqv viov) /jlov rov viov fiov Vat. 1209» Trce- 
ff%f/) rxfi Vat. 1209. 

l^/ uTft^os) oCTFi^e Vat. 1210 a prima manu. fco» 
fjfcct fxeBf" vfMv) fJieS' vfMv eaofAat Vat. 1209. 
Vind. Lamb. 31. 

19 roo ifj<Tov) Omittit Havn. 3. 

ao etTfev) Ary« Parif. 50. oovrot^) Dceft in VaL 
12 10 a prima manu. ecTn^tocv) ohjyoTtt^toov 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. fjoroo^rndt) fjie- 
ru^eo Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. evrevBev) 
evdev Vat. 1209^ 

21 Hoc comma deeft in Vat. 1209. et in verdone 
Syi:a hierof. eK^TPo^everxt) e]^e^xerut Ven. 10. 

22 ccvcc^^eCpofAevoov) av^^ecpofjievm Vat.i20g. evrn 
yoc\t\octoc) ets rnv yccP^hcaccv Vat. lotf^. «v- 
d^omoDv) Addit ccfAcc^oohjm Urb. a« 

eyef^ 

Digitized by VjOOQIC «4 EVANGELIVM MATTMiEL 

Cap XVII. 

fi3 iys^&ficrerui) uvcce^yj&srxs Vat. 1209. laid In 

margine alia manu. Vcn. 10» Parif. 50. Vini 

Lamb. 31. 
fi4 KXTrB^vUdvfi) tecCpa^etoviJt V^t 1209« ^i^fct%^ 

fe«) SiifuyiAoc Vatt. 349. 1067. Urb. 2. Havn*^, 

to) Tt^rqca^ Kots etTTov) HXi fiTTov rof frifMiVi Syra 

hierof. bitsov) f/7rrtlf Vat. 1209* 
^5 ore eicrti^Bev) eT^ovra Vat. 1209* eicreKBovroalf 

Vind, Lamb. 31. ore «(rifX&ev Vat.349, Havn. 

iif KOCi ei(re}sBovroi>v Pafif. 50. et\>rov) Ortiittit ^ 

Mavtu g« cifAQiv) Tterqos Syra hierof nvoBv) 

r/vo^ Vat. 1209. ^ 

ft6 Ary^/ avrcp) e(f^ uvra> Vat 1067* tiTSorros Se 

Vat. 1209* e Trerfoff) Omittunt Vat. 1 209* Sy* 

ra hieroC (Tiixoov Syra vct* e(pfi ecVrai) >^ei 

uvr» Vat. 10674 
47 rwv) Omittit Vat, laio a prima manu. (ioche) 

/3«AAff Havn. i* 3. eLvecdebvroo) ecvec^eavevre^ 

Vat. 354. Havn. i* 2« 

CAiPVT XVIIL 

2 mtvtf) Addit (S? Vat. 1209* rg prius) Omitrif 

Efc. 8 a prima manit. 
ft irjcrov^) Omittit Vat. 12)09. ft^^?') "^f h^^^ 

Havn. ^« 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 6$ 
Cap.XVlII. 

4 oVif) KXi o<^ig Parir 50. r<t7f€iv(»<ry) rxTrsiVooffei 
Vatt.349. 354. 3^0. 1067. laop. 1210. Urb. a. 
Barb. ao8* Laur.VI, ir. Vind. Lamb. 31. 33. 
Havn. I. 2. 3. Parif. 50. 

5 TTcciSiov roiovrov h) iv TtxiSiov roiovrov Vind. 
Lamb. 31. iv) Omittunt Vatt. 354. 360. 1209* 
e^i) ev Vat. 349. 

6 sTfi) iis Vatt. 354. 360. 1057. 1210. Barb. 208« 
Laur. VI, 11. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. 33» 
Havn. I. 2. 'Tteqi Vat. 1209. Urb. 2. 

7 t^iv) PmittitVat. 1209. shBm) 'nx^shdetvVzU 
1067. €K€iva)) Omittunt Vat. 1209. Havn. 2. 
Syra phii. ro (tkocv^Kov) ru (nuxivSuhx Vind. 
Lamb. 31. gkuvSuKov Vat. 1067. 

8 aKccvSochjiiei) aKXv^xht^tl Havn. i a fccuqda ma- 
nu. ocvroc) avrov Vat. 1209. ^^^- ^* ^ind. 
Lamb. 3 1. Syra vct. %(»Aov ^ kvWov) kvKKov 
fl xooXov Vat. 1209. Urb. 2. 

9 (TKXvSuKi^ei) (TKUv^xKt^ij Havn. r a fccunda ma- 
nu. (TKXvSxhei Vat. 1209. f4ovo(pBxhfAov eis rnv 
^oDifv eKTihBeiv) eKTshBeiv fAovo(pdxKfJi,ov sis rtfv 
^(wtjv Havn. i. exovrx) e%eiv kou Vind. Lamb. 

10 ev ov^xvois prius) Omittit Borg. r. ^y r^ ov^xv(» 
Vat. 1209. 

11 Hic vcrfus dccft in Vat. 1209. PariC 50. ctVcrf. 

E . SytA 

Digitized by VjOOQIC 66 EVANGELIVM MATTH^EI. 

Cap. XVIII. 

Syra hierof. ffa>^xt) ^firfiacct kocs aooaxt Vat. 360« 
Urb. 2. Havn. 3. 

12 yevfirxi) ysvcovrui Vind. Lamb. 3 1. xcpei^) u(pf\' 
csi Vat. 1 209. Vind. Lamb. 31. rx prius) Omit- 
tit Vat. 1209. evvevfjKovroc) svsvfjKovroc Havn. r. 
3. Sic %t commate fcqucnti. iwsvfjKovrx swsoc) 
Addunt TT^o/Bocroc Vat. 1209. Parif. 50. sTTt roc 
e^ff) Antecedcntibus jungunt Vat. 1209. Urb. 2* 
Vind. Lamb. 31. Syra vct. phiL et hieroC tto- 
fsv&stff) Koct TTo^sv&stff Vat. 1209. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. ^fjrsi) ^irnicrf/ Vind.Lamb. 31. Pa- 
rif. 50. TrXxvQofxsvov) TrsTrXocvfJixsvov Urb. 2. 

23 sv^stv) rou fi)f«v Vind.Lamb. 31. sTiavro)) sv 
ecvrck) Vind. Lamb. 31. 

14 vfMv) fjiov Vatt. 1209. 12 10. Urb. 2. Laur. VI, 
II. Vind. Lamb. 3 1. Borg.3. Syraphil., fed in 
margine cod. Angel. vfxoov. ^fjioov Havn. 3. sk) 
iv Vat. 1209. Urb. 2. Havn. 3. 

15 ocfJiocfrfj(Tti) ocfjLoc^r^VM. 349. 1067. Vind.Lamb. 
33. Havn. 2. sts^ as) Omittunt Vat. 1209. 
Havn. 1 a prima manu. Koct prius) Omittunt 
Vat. 1209. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Syra phil. 

x6 fJLsroc cov srt svoc ij ^vo) srt svoc fi ovo fjcsroc cov 
Vat. 1209. cov) (Tsocvrov Urb. 2. ^vo fjtoc^rv^ 
qmv fi r^iGov) Svo f\ r^toov fjioc^rvfoov Urb. 2. /ua^- 
rv^oDV Svo fi rqtoov Vind. Lamb. 3 !• s^aSff) ^ocBfi^ 
^sroct Bprg. 3. Havn. 3, «$•«) 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^I. ej 

Cap- XVIII. 

17 €^a>) f^flSi Vat. 360. s&viKoff KUi reXoovfis) 
reAmfjff KUi sBvskos Syra vet. 

18 ccixfiv) Addit ya^ Urb. 2. Addunt Jg Vcn. 10. 
Havn. I. r(k) ov^xva) rois ovqocvois Urb. a. ou- 
f av6? Vat. 1209. 

19 ^«A/v) Addunt «fc^/vVatt.^^^.^^^. lotf^. 1209. 
Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. 3. 
ivo ufcfiyv) ^vo fj rfsis Urb. 2. ivo e^ v/xoov Vind. 
Lamb, 31. Parif. 50. vfjm^ avix<pa>vyiaooartv) (rvfJL* 
<paAffi<Tco(nv e^ vfAoov Vat. 1209. carficrayvrut) u$^ 
rfj(Tovroct Vat. 360. Havn. 2. 

ao ov) oTTov Parif. 50. 

21 «uTfi? TTsr^os siTTe) Tterqos ente ocvroo Vat. 
1209. ^'^ ^A*^ ^ uleKCpos fxov) a^eK(pos [xov ets 
e/jie Vind. Lamb. 31, 

24 «uTou) Omittit Urb. 2. «urtw Wi) g/ir ocvroD 
Vat. 1209. 

25 aurcu prius) Omittit Vat. 1209. 

26 TjrqoaeKvvet) TrqoceKvvfjaevVai.iiiOy fed in mar* 
ginc TTqoaeKvvet acorrectore. Kv^te) OmittitVat. 
1209. (Tot ocTro^oocroo) ocTTo^ooaoo coi Vat. 1209« 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 

27 eKetvov) Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 

28 oovKos eKeivos) Omittit Havn. 3. jxot) Omit- 
tit. Vat. 1209. 0, rt) et rt Vatt. 349. 354. 
360. 1067. Jrao^. 1210. PaL 136. 220. Urb. 2. 

E 2 Barb. 

Digitized by VjOOQIC ^g EVANGELIVM MATTHiEt 

Cap. XVIII. 

Barb. ao8. Laur. VI, ii. 14. 16. ag. 33. 34, 

256. Ven. 10. Vind. Lamb, i. 31. 33. Kol. g. 9. 

Havn. I. 2. 3. 
99 w rcvg TSoias xvrov) Oraittunt Vat. 1209. Vind. 

Lamb. 31. TTocvrx) Omittunt Vatt. 354. 360. 

1209. 12 10. Barb. 208* Laur. 256. Vcn. 10. 

Vind. Lamb. 33. Havn. i» 2. 3. ccTfuvrco Vind, 

Lamb. 31. 

30 )f&FAfv) fi^e^aev Parif. 50. Havn. 2. ov) Omit- 
tit Vat. 1209. cc7roSa>) ecTroSo) ttocv Havn. 2. 

31 iSovreff Se ol (TvvoovKoi ocvrov) iSovres ovy ocvrov ol 
avvSovKoi Vat. 1209. oLvrov) Omittit Havn. 3. 
roc yevojxevoc prius) Omittit Efc. 8 a prima manu. 
roc ysvoixevx Vatt. 349. 1067. Havn. 3. ehBov- 
res) ocTtehBovres, Parif. 50- Havn. 2. ccvrofv) 
iocvra>v Vatt. 349. 360. 1209. Havn.i. 2. 

32 Aeyw) «TTfV Urb. 2. 

33 KflCi fyfiy) Kocy<k> Havn. 3. 

34 ou) OmittitVat. 1209. ^^'^^) OmittitVat. 1209. 

35 f*^^) ^l^^^ y^ti. 10. eTrovqocvios) ov^ocvios Vatt. 
349. 1209»* Urb. 2. Barb. 208- Vind. Lamb. 33. 
Havn. 2. vjxoiv roc Trx^xTrrooixccra ocvroi)v) Omit- 
tit Vat. 349 , fed adduntur in margine , recen- 
tiori manu. rec Tfoc^ocTtrodfAxroc ocvro^v) Dcfunt 
ia Vat. 1209. 

CAPVT 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHjEl €$ 

Cap.XIX. 

CAPVT XIX. 

1 erfXBffsv) cvvrtsKsaev Vat. lotf^. 

3 o\) Omittit Vat. 1209. ocvrco pofterius) Omit** 
tunt Vatt. 360. 1209. Vind.Lamb.31, Havn.2« 
avdqutTtco) Deeft in Vat. 1209. ^ - 

4 uvroii) Non habet Vat. 1209. moni\(rocs) Kriaag 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. octt) i^ Vat. 349, 

5 heKSv) iveKoc Vat. 1209. Ttooreqob) Addunt «J- 
rov Vat. 1210 a fec. manu. Havn. 3. 'nqotTKoK* 
hyiBfiaerocs) KoWtidficrerxt Vatt. 349. 354. lotf/. 
1209. 12 10. Urb. a. Vind. Lamb. 33. KoL g* 
Havn. 3. m ywocsKi) Ttqos rtjv yvvoctKoc Barb* 
208« ol ivo) ol isKUios Vind. Lamb. 3 1 in mar^ 
gine. 

6 ovKert) ovk Havn. 3. 

7 cr/) Omittit Ven. 10. ixooctis) [Jioov^Tfis: Vat. 1209. 
ct commate fequenti. fJLoov^vis Ven. lo. ocvrnfv) 
Omittit Syra hierof. 

9 oTi) Deeft in Vat. 1209. uv) OmittitVat. 1210 
a prima manu , additur in margine a correctore. 
es fxfi eTTi Ttoqveioc) Ttoc^eKros Koyov TTo^eiocg 
Vat. 1 209. Vind. Lamb. 31. ei) Omittunt Vatt, 
349. 354. 360. lod^.*! 209. 12 10. Urb. 2. Co-iX 
dex Zelada. Barb. 208- Laur.VI, 14. Vcn. 10. 
Havn. 2. 3. Koct y«/uij<xj «AAijv) Omittit Vat^ 
E 3 2209« 

Digitized by VjOOQIC 70 EVANGELIVM MATTHi^L 

Cap. XIX. 

1209. yocixfi^oci) yct/Jtoov V^vit. ;^o. iJLot%urui) 

TrotSt UVTfjV IXOiXSV^fjVOCl Vat. 1209. KOCI OCTTO' 

K€XvfjLsvY\v yoc/jtfjcoc^ , ixotxocrui) Defunt in Var. 
354. Havn, 1 a prima manu. 

10 uvrov) Omittit Vat. 1209. 

1 1 jf ) Additur movs in Havn. i a corrcctore. 
rovrov) Omittit Vat. 1209. 

12 oinvsff 8K KotXius ixfir^oc symfiBfjo-uv ovrtk)* kus 
emv svvovxot) Omittit Efc. 2 a prima manu. 
Svvuixevos) ^vvofxsvos Vat. 1209. 

13 TT^offfjvex^v}) Tr^oa-fjvexd^tfjauv Vat. ^209. Barb. 
208- Havn. 2« 

i/^ tfjCTovs) Omittit Vat.. 3(5o. ^TTutStu) Addit e^- 
X^^^oct TT^os [xe Urb. 2. xa)?^vere) zooAvafjrs 
Vind. Lamb. 31. 

15 uvrots) Omittit Havn. i. uvrots rus %«?a^) 
rus %?/fai- uvrotg Vat. 1209- Vind. Lamb. 31. 
rus %f/f«f uvrov y^VL. 10. 

16 e\s Tf^otrehJ^oov^ etTrev uvra>) veuvtaKos rts TrqotT* 
nKBev roo tfjaov , yovv7Feroi)v uvra> Kut ?ieyooy 
Havn. 3 ob Lect. Ecclef. ets) ets rts Barb. 208^ 
rts Ven. 10. veuvtaKos rts Havn. i. etirev uv* 
Tft?) uvr(A> etTtev Vat. 1209. Urb. 2. uyuBe) 
Omittit Vat. 1209. rt uyuBov Trotfiirooy ivu 
exoo ^oofjv utoovtov) rt uyuBov Trotfjaus^^ ^oofiv 
utoovtov Khfi^ovoixficoo Urb. 2. rt TrotfitToo uyu^ 

^ov. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 7« 

Cap.XIX. 

Sov, iyec ^cofiv xt^iov^ rx/» Havn. i. r/fii) 0^« 
Var. 1209. 
ijr Ti iJLs heysis uyctBov) ri fJte sqoyrecs 7te^$ rov 
ayccBov Vat. 1209. ovieis etyooBos^ bi /4fi els 
c Beos) €ts e^iv ccyxBosV^t. 1209. Syra hierof. 
« Se) Omittit Se Vind. Lamb. 31. eiaef^Besv ess 
rwf ^fiwjv) eis rfjy ^anfv etaehBegy Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. rti^ifiGov) rfi^e$ Vat. 1209. 

18 >jsyei) e(pf\ Vat. 1209. Se ifiaovs eme) ie e(pfi 
Parif. 50. 

19 <rov prius) Omittunt Vatt. 349. 354.360. 1209. 
1210 a prima manu. Urb. 2. Efc. g a prima 
manu. Havn. x. /Jtnre^oc) Addit cov Havn. 2# 
Kou ecyoc7rfi<reis rov TrP^fj^nov cov oSs ceocvrov) De- 
funt in verfione Syra hierof. ceocvrov) eocvrov 
Vat. 3(So. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. r. 

20 TTxvrec recvra) recvrec Trecvrec Vatt. 349. 1209* 
Havn. 2. 3. eCPvhec^ecfJLffv) eCfivKoc^oc Vat. 1209* 
fx veornros fJicv) Omittit Vat. 1209. 

ai e<pfi) Af7« Vat. 1209. vTrecye) Omittit Havn. 2. 
Trrooxois) ro/f OTa^o/f Vat. 1209. ov^uya>) ov^ 
focvotsY^iU 1209. Havn. r. 2. 

23 ivcKoT^s TrKQvcrtfis) TrKovcios ovmoT^s Vat. 1 209* 
Urb.2. Vind. Lamb. 31. 

24 KXfxfi?^v) KXfJttKov Havn. 2. r^vTrfJixaros) r^n' 

E 4 fAocros 

Digitized by VjOOQIC 72 EVANGELIVM MATTH^L 

Cap. XIX. 

Ijiaroi Vat. 1209. r^vfjLccXixs Urb. a. Laur. VI, 
23 in margine. Vind. Lamb. 31. SteKdsiv) siO'-' 
fXdetv Vatt. 349. 360. 1210 in margine. Urb. 2. 
Codex Zelada. Laur. VI, 11. Ven. 10. Havn. x. 
stf Tfiv ^(TtKetxv rov Qeov et^reXBetv) et<Te?idet)f 
ets rfjv (iacthetxv rov Beov Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. rov Beov) roDV ov^xva>v Urbin. 2. 
eicTeKBetv) Omittunt Urb. 2. Havn. 2. e}\Begv 
Havn. 3. 

25 avrov) c^OmittuntVat. 1209. Laur.VI, 11. Vind. 
Lamb. 31. (r((>ciqot) Omittunt Vat. 1210 a pri- 
ma manu. Syra hierof. 

26 e^t prius) Omittit Havn.3. e<it pofterius) Non 
habent Vatt. 349. 354. 360. 1209. Barb. 208- 
Vcn. lo* Vind. Lamb. 31. Havn. 2. Syra phil. 

27 rore uTToK^tdets) oc7rov.^tdets ^e Havn. 3. etvr^) 
Addit Kv^te Havn. 3. 

^^ ev ry '^ccKtyyeveatoc) Haec antecedentibus jun- 
gunt Vdtt. 360. 1210. Urb. 2. Laur.VI, 32.34. 
256. Vind. Kol. 9. ^ Ad fequens vcro KocBtaeaBe 
referunt omncs fere, quos vidi, codd. MfT. Kxt 
v/jLets) Koci uvrot Vind. Lamb. 31. 

29 cV) os T/f Vat. 1209. ^^'^' ^* Laur. VI, 1 r. Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50. .Havn» 3. ctKtocs) poft 
cc^y.vs ponit Syra hierof fj ywectKa) Non 
habent Vut. 1209. Syra hierof. cvof^ecros /jlov) 

9I40V Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^I 73 

€>tp. XIX. 

efjLov ovofixroc Vat. i aop. Vind. Lamb. 3 1. f ««. 

TovrxTr/ieccriovet) TtohJKaTthMtnovoc Syra hieroH 

Addit fjLtcBov Havn. 3. 
30 Jlp) yuf Vat. 349. ^^orroi Baxoerct^ xoa t^xjo^ 

roi TT^ooroi) taxccroi 7r^a)roij koh Tr^ooroi tTxjoL^ 

roi Urb. a. Koci) Addunt oi Efc 8 ex emenda- 

tione. Havn. 3. 

CAPVT XX. 

1 c/Lcoie« yof ff<>iv) co/jtoioo^ Havn. 3. yo^f ) Omit- 
tit Vat. 349. uvB^ooTTO)) Deeft in Vat. 349. 

S av/Jt^covfiffocff ^e) KOCi aufe^a^vijortt^Vatt. 349. 3(^0* 
655. 1067. 1210. Barb. aog- Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. 33. Havn. x. a. 3. Ab «Tr^wAfv 
«uTflui* ad Tf/Tnv oSf^xv) Defunt in Havn. 3. 

3 Tjjv) OmittuntVatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 
12 10. Urb. 2. Barb. 208» Ven. 10. Vind.Lamb. 
31. Havn. I. 2. hcorocff ev Ty uyofoc u^ovs) 
ev r^ ocyofoc i^oirus oc^yovs Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. 

4 nocY^tvois) Koci eKetvois Vat. 360. Havn. i. 3 a fe. 
cunda manu. uiiTseKonvoc) Addunt fxov Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. 3. 

5 eKrtiv) r^irtfv Havn. 3. 

6 oo^uv) Decft in Vat. 1209. u^yovs) Omittit Vat, 
2209. £ s ufJLm- 

Digitized by VjOOQIC 74 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap XX. 

7 otiJL7fBKa>voc) Addit ixov Havn. 2. xa/ ^«v |/ J/- 
jcflc/ov, Aiy\|/fffS'?) OmittitVat. 1 209.1 A*j\|/faSf) 
Jiwtxft? i!fc/v Syra hierof. 

9 fA.&cvTfi') Addit ovv Vind. Larab. 31. eKu^ov) 
Addit K«i «vToi Parif. 50. 

10 eXdovrsff ^s) kxs aA^cvw Vat. 1 209. Vind. La|nb. 
31. Parif 50. TrAsiovoc) ^XstovV^u 1209. Vind. 
Lamb. 31. icas uvrot olvoc ^nvxfiov) ccvcc Sfjvoo^ 
qtov Koci uvrot Vat. 1209* 

11 Kotdovres ie) Addit Kut ocvrot xvoc Stfvoc^iov Syra 
hicrof. 

la ort) Omittit Vat. 1209. ovrot) Omittit Vat. 
1210 a prima manu. ^/Jitv uvrovs) uvrov^ ^fJttv 
Havn. 3. 

13 etTTsv evi uvroov) ivt etitev Vat. 1209. evt uvrm 
etTtev Vind. Lamb. 31. eiTsev uvrots Havn. 3. 
ifjyu^tov) Sfivu^tov Havn.3. 

14 ^eXoi) Se rovro)) dfAw eyo^ rovra> Vat. 1209* 

15 ff prius) Deeft in Vat. 1209. e^e^t [jloi) e^ov 
/jLot e^t Urb. 2. TTotfiffut ^eho)) deXa> Tfotfi" 
aut Vat. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Be- 
Aft) ev rois e/xots) ev rots ejxois BeXco Havn. 3. 
f\ pofterius) st Vatt. 349. 354. 360^ lotf^. 1209 
in raargine, alia manu. i2iO. Pal. 136. Urb. 2« 
Barb. 208. Laur.VI, 11. 14. 15. 256. Ven. 10. 
Vind. Lamb. 31.33. Havn. i. 2.3 a corrcctore. 

c 

ot Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEI. 7$ 

Op. XX. 

16 ol etrxf^rci Tt^orroi^ Kcct ol TTfwro/, eaxccros) oi 
7rqo)roi ecxccrot^ Kcct ol eaxccrosj TT^oDrot Havn* 
a. TtoKhot yot^ st<nv Khfjroty ohryot Ss eK?iSKrot) 
Defunt in Vat. 1209. 

17 xod uvoc^octvoov tfjaovs) fjteXhoi>v Se uvocQxgvetv 
iiH<Fovs Vat. 1209. ^ tfjaovs) Omittit Parif. 50* 
fjiccdfirxs) Addunt uvrov Vat. 1067- Parif 50. 
Havn. 2. tv rtj oJ», Koct) Koct ev rti cJy Vat. 
2209. Vind. Lamb. 31. 

18 Bccvccro)) Omittit Vat. 1209. 

ao TToc^^ ocvrov) ccTT ocvrov V^lU i20g. 

21 heyBt uvroo) fj ^s etTrev Vat. 1209. aov prius) 
Dccft in Vat. 1209. evoovvfxoov) Addunt cov 
Vatt. 349. 354.360. 1067. 1209. i^iO- Urb. 2. 
Barb. 208- Laur.VI, 11. Ven. 10. Vind.Lamb. 
31. Havn. I. 2. cov poftcrius) Deeft in aliis 
Codd. verC Syrae phil., in aliis adeft. 

22 Kui ro (iuTtrtaiJLU ^ syoo (iuyrrt^o/jtut (iuTtri' 
aBnvut) Defunt in Vat. 1209. eyoo fjLeKho^ 
%tvetv) eyoo Trtvo) Ven. 10. ' Kut) fj Vatt. 349. 
12 10 inter lineas, alia manu. PaL 136. Barb. 
208. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. 

23 Kut prius) Omittit Vat. 1209. Xeyet uvrots) 
Addit tfiaovs Parif. 50. KUt ro BuTrrtafJiUj 
eyo) /iuTfrt^ofxutj ^wTfrtaBfjaeaBe) Omittit Vat. 
1209. svoovvfxoDV fAov) Dccft fjLov in Vatt. 354* - 

1067* 

Digitized by VjOOQIC 7« EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap. XX. 

1067. 1209. Efc. 8 a prima manu. ^sfxcv) Ad- 
dunt rovTo Vat. 349. Syra phil. vtfo) ttu^x 
Vat. 360. 
d5 KocrocKv^ievovffiv) KocrxKv^iivaovaiv Havn. i. yu^- 

yaKoi) Addit etvroov Syra phil. 
16 ^e) Omittunt Vat. 349 a prima manu. Vatt. 354. 
§60. 1067. 1209- 12 10. Urb. 2. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. Efc. g a prima manu. e<^xi) e<^iv 
Vat. 1209. ev pofterius) Deeft in Vat. 349. 
ev vfjiiv (jLeyocs) jjLeyocs ev vfxtv Vat. 1209. e<yQj) 
e^oci Vatt. 349. 1067. 1209. Laur. VI, 11. Vcn. 
10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. 
«7 ^ i5/LeiV etvoci Ttfooros) eivoc^ vf4<»v is^ros Vat. 1 209. 
e^oo) F^«/ Vatt. 349. 360. 1067. Urb. 2. Angel. i. 
Barb. 208» Laun VI, 11. Ven. 10. PariC 50. 
Vind. Lamb. 31. 
fL% TtoKKoov) In niargine Cod. Aflem. i. Verfionis 
Syrae phil. hxc adduntur: Vos autem quceritisy 
de minimo augcri et de magno minui, Quando 
ingredimini et fccumbitis ad coenandiimy ne difcu- 
bueritis in tocis eminentibus , ne forte dignior te 
fuperveniat y et accedens qui invitavit ad coenam 
dicat tibi: adhuc deorfum defcende, et confunda' 
ris. Si autem difcubueris in toco inferiort, et 
fuperveniat minor te^ dicet tibi is qui invitavit 
ad coenam, afcende adhuc fuperius y et erit tibi 

hoe 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHjtL 77 
Cap. XX. 

hoc honorifictm. — Hcec quidem in exemplis 
antiquis in Luca tantum ponunty capite 53; in- 
veniuntur autem in exemplis grcecis hoc toco^ 
quam ob reni nosmet ea hic adpofuimus. 

29 eK7ro^svoiJL€va>v ocvrcov) eKTTo^evoiAevov ocvrcv Havn. 
I. eKTSofevo/JLevov rov sricrov Havn, 2. 3 ob ini- 
tium Lect. Ecclef. le^ixcc) le^e^x^ ^^^- 1^109. 
tjlKohovdfitsev ccvro) o%Aoff ttoAu^) fiKo?\ovQfi<rxy av- 
ro) oxKoi TfoXXoi Havn. 3. Syra phil. 

30 "TToc^ocyei ad (noyTrtiamiv) Defunt in Vat. 349 a 
prima manu, fed adfcribuntur margini recentio- 
ri charactere. eK^oc^xv) eK^uvycc^ov Parif. 50. 
ehet\tTov rifiets Kvqte^ vios ioc(iiS) Omittit Parif 50. 
xv^te eKeticrov i^/Jtccs^ iticrov vsos SulZt^ Syra hierojl 
Kv^te) Omittunt Vat. 1209. Ven. 10. Kv^e tfjaov 
Vind, Lamb. 31. vios) vte Vind. Lamb. >3r* 
Havn. 3. Efc. 8 cx emendationc. 

31 Hic verfus deeft in Urb. 2. omiflus, ut videtur, 
ob oixotoreXevrov. eK^oc^ov) eK^oc^ocv Vat. 1209« 
wf«i>ya^cv Vind.Lamb.31. Parif 50. eXerjaov 
illAOCs Kvqte) Kvqte ehgfiaov fiiAUs Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. Syra vet. Kvqte) Deeft in Ven. 10. 
PariC 50. ct verf Syra hierof vios) vie Havn. 3. 

33 ocvotxBcjtrtv) ecvotyaxrfv V^t. 1209. Vind. Lamb* 
31. fiiMvoi o(p^ocKiMt) oi o(pBcchiAot fiiMiv Vat. 
J209. 

« ' 

Digitized by VjOOQIC 78 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cop. XX. 

34 rcof o(pdoch/jLoov ocvrot>v) uvrm roov ofjt/xxroov Vat. 
1209. roov o/Afjixroov avroov Vindob. Lamb. 31« 
avroov ol o(pdoo?^iAot) Defunt in Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31 a prima manu. S/ra hierof. 

CAPVT XXI. 

1 ffyytffoov €ts U^oaoKvjJLoc icoa tiA&ov) uyyicsv i>f- 
covs eis U^otToKvfJLXj KUt rjh&ev Havn. 3. tfyyt' 
cev €ts UqotToKviJLoc^ xa/ viKBbv Syra hierof. /SjjS"- 
<PoLyri) dti^cCpxyYi Vatt. 349. 360. 1067. 1209. 
Vind. Lamb. 31. Havn. r. a. Addit xa/ yS^^a- 
vtoov Syra hierof. tt^os) €is Vat. 1209. ^ '^" 
covs) Oniittit Havn. 3. ffjcovs U7re^et\s) ot^Tte» 
^eiKe sfjcovs Vat. 12 10. [JLoc&firocs) roov /Lta^jj- 
roov ccvrov Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Parif. go. 

2 ocvrots) Omittit Urb. 2. 'no^evBvire) Trc^svecde - 
Vat. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. ccTrevxvrt) 
xocrevocvrt Vat. 1209. Vind. Lamb. 3 r. Parif go. 
ayocyere) ayersVat.i2og. 

3 rt) rt TToteire Urb. 2. e^etre) ovroos e^strs\5rh. 2. 
aTTo^eKet) airo^eKKst Vatt. 349. 351. 354. 360. 
1067- 12 10. Barb. 208- Laur. VI , ji. 14. 15. 
32. 34. 256. Ven. 10. Vind. Lamb. i. 31. 33» 
Havn. I. 2. 

4 hoc) i)7So Vind. Lamb. 31. 

ttTtare) 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH.EL 79 

Cap. XXI. . 

5 eiisurs) etTTe Syra phil. KUi yrooXov) Kott e7f$ 
'TtooKov Vat. 1 209. Vind. Lamb. 3 r. 

6 KotBoos) Koc^oc Urb. a. Tf^oaeru^ev) avveroc^ev 
Vat. 1209. 

7 nyocyov) Addit (R? Urb. 2. ^av6? aurav) fttoC' 
yo) ocvrov Vat. 360. eyr ocvroov Yat. 1 209. ocvra 
Vind. Lamb. 31. f^i rov 'tfooXov Syra hieroC a 
correctore. eTTeKocBiaev) e^^exoc^itrocv Edd. Wet- 
ftenii et Griesbachii , fed eweKocBttrev plurimi Edd. 
ct Codd. Vatt. 349. 351. 354. 360. 1209. i^io. 
Pal. 220. Urb. 2. Barb. 208- Laur. VI, 32.34. 
256. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 33. KoL 8- 9. 
Havn. I. 2. Syra phil. eKuBtaev Vat. 1067. Pal. 
136. Laur. VI, ii. 14. ig. ocvroov) ccvrov Sy- 
ra hierof. 

8 locvrm roc Ifxocnoc) uvroav ru ifJLunu Urb. 2. 
ru ifxuriu uvrm- Havn. 3. Parif. 50. ^e^qoov- 
yuov) f^^oivvvov Parif. 50. ^ 

9 Tt^ouyovres) Addunt uvrov Vat. 1209. ^^- ^t. 
Vind. Lamb. 31. 

II n[<Tovs) Omittit Vind. Lamb. 31. iffaovs itqo' 
(pr\rTf\s) '^^oCptjrfjs tfitrovs Vat. 1209. Urb. 2. 
yu^u^sr) vu^u^eB Vat. 360. alii codd. Mff. 

X2 rov Beov) Deeft inVat. 1209. B^wneius) k«- 
Be^^us Urb. 2. 

13 Kf^riBfiaerui) yevfiaerui Vcn. 10. e^osfioure) 

TfOh 

Digitized by VjOOQIC 80 EVANGELIVM MATTHiEr. 
Cap.XXL 

Ttoieirs Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 

14 rv(pXoi Koci xooKoi) xoohoi Koci rvCpXoi Vat. 354. 
Havn. I. 2. 

15 oi uqxupis Koc$ ol yfUfJL/Jiursiff) ol y^oc/jiiJtocretf 
xoct c/ u^Xis^etff Vind. Lamb. 31. K^u^ovrus) 
rovs K^u^ovru^ Vat. 1209. 

16 UKovets) ovK UKovets Urb. 2. 

18 sTruvuyw) sTruvuyuyoov Vat. 1209 ^ P^* ^^*^u. 

20 t^ovres) Addit uvrov Vind. Lamb. 31. ttu^u* 

X^fll^u s^^uv^fi) e^fi^uv^ri ttu^ux^^I*^ Vat. 

22 uv) suv Vatt. 354. 360. utrfi(nire) utretr$ 
Havn. 3. 

23 eh^ovrt uvr(») eX^ovros «urou Vat. 1209. Vind, 
Lamb. 31. etcreTsBovrt uvra> Havn. 2. ^tSu^ 
aKovrt) Deeft in Havn. 3. eSoi)Ke rriv e^ovatuv 
rocvrviv) rnv e^ovcrtuv eSooKe ruvrtjv Urb. 2. 

%4 s§oorYt(roi)) e7re§ooryi(roo Havn. i. vfjius Kocyoo) koc* 
yoo vfJLUs Havn. 2. Koyov Ivu) evu hoyov Urb.2« 
Havn. 2. ov euv) Kut euv Syra ven Syra phU* 
in margine. eqoi) heyoo Urb. 2. 

25 (iu7rrt(Tixu) Addit ro Vat. 1209. 'ncoq luvrois) 
ev iuvrots Vat. 1209. Urb. 2. 

26 ffxouo"/ rov toouvvffv ds Tr^o^firriv) oos TT^otpfjrffy 
sxov(Tt rov tcouvvfjv Vat. 1209. Urb. 2* 

27 r« ifldcu) Omittit Havn. 2. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEI. 81 

Cap. XXI. 

28 Jf) Omittit Parif. 50. Havn. i a prima manu, 
uyd^ooyros) Addunt rjsV^i. 1067. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. Havn, i. 3. Syra phil. rmcc ^vo) 
$uo rwc» Vatt. 1209. laio. kcc* Tr^o&sXBoov) 
Omittit Havn. i. a prima manu. fxov) Omittimt 
Vind. Lamb. 31. Syra hicrof. 

Sp ov Be?^' v^sqciv ie [Mrcc/xe^KfiBsiff ^ U7n>i?\.&e) eyo» 
Kv^iej Koct ovK X7rii?^ey Vat. 1209. Syra hicrof, 
v^^ocyo» Kvftey Kcci ovk aif^hBe Vind. Lamb. 
31- 

30 Kcu 7tqo(TehBoi>y) Tr^otreXBoov Se Vat. 1209» Vind* 
Lamb.31. Wfoo^fAdw Parif. go- ^refa>) ire" 
fa> Vatt. 349. 1067. 1210 a prima manu. Pal. 
136. Urb. 2* Vall C. 6f . Laur. VI, 1 1. 34, zg6m 
Vind.Lamb. 31. 33. Havn. a. Syra phil. eyoif 
Kvfie^ Kcci qvK uTrtihBey) ov deKoo' v^e^oy ie /4ercc* 
fwAjj&w, ccTttihBe Vat. 1209. Vind. Lamb. 31« 
Syra hierof. ccTnfih^ey) Addit eis roy cciiTseKoo^ 
ycc SytA hieroC 

31 ru) nff ovy Havp. 2. »vra}) Decft iri Parif. 50. 
7f(urfc) .0 uwfoff Vat. 1209. e<rxjx>ros Vind. 
Lamb. 31. Parif. 59. Syra hierof. rov deov) 
roQV ovqccym Parif. 50. 

32 ^n^es vfAccff i09xyyfjs) icoccyyffff tt^os v/jius Urb. 2» 
Ven. 10. ov) ovSe Vat. 1209- Urb. 2. Vind. 
Lwb. 31, rov) Deeft in Viad. Lamb. 31. 

M Tid Digitized by VjOOQIC 82 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. XXI. • 

33 T/i") Omittunt Vatt. 349.354. 1209. 12 10, fed 

in margine additur alia manu. Efc. g a pr. manu. 
35 ol yeoo^yot) Deeft in verfione Syra hierof. e^ei^ 

^ocv) sSfj^av Vat. 12 10 inter lineas a correctore. 

Havn. I. 2. 

37 ^fos' ccvrov^) ocvTOtff Havn. 3. 

38 HocTocaxoDixev) <r%a>ftfy Vat. 1209. 

41 ev Tois %oct^Ois) eis Tov Ku$fov Havn. 2. 

42 et^t) £5'iyHavn.3. ^fjtoav) u/icw Vind. Lamb. 3 !• 
Havn. 3. 

43 eBvei) Decft in verfione Syra hierof. 

44 Koci) Omittit Vind.Lamb. 31. Addit ttocs Syra 
phil. 

45 Tocs 7rocqoc(ioKocs) Tfjv TToc^xBc^fJv Urb. 2. 

46 K^ocTfiaoct) TfOifiaoci Parif. 50. o^s) ets Vat. 1 209* 

CAPVT XXII. 

X ocvTots ev Troc^oc/ZoKxis) ev Troc^udohocis ocvTots 

Vat. 1209. ^^"' ^^' Vind. Lamb. 31. 
4 ^ovXovs) Omittit Havn. 3. iyro/fca<ra) ^TOijuLoc- 
Koc Vat. 1209. (TiTt^jOc) ctTt^oc fJiov Syra vet. et 
phil. 
' 5 /Jiev) os fJtev Vat.1209. Vind. Lamb. 3 1. Se) 
os ie Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. ets poftcrius) 
eKi Vat. 1209. Uib. a. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^I. 83 

Cap. XXII. 

7 ccKovaccff ie) Kcct ecKovcrocff Vatt. 349. 354. 360« 
1067. Urb. 2. Barb. 2o8« Havn. 1.2.3. cc^ov^ 
cocs Jle ^octnXsvs) o eJV dacnKevs Vat. 1209. 
Ven. 10. ^B QoccrtAevs' ocKovtrocs Vind. Lamb. 3 r. 
/ioc&thevs) Addunt «cwc^ Vatf. 349. 354. 1067. 
1210. Urb. 2. Barb. 208* Laur. VI, 11. 256. 
Vind. Lamb. 33. Havn. i. 2. 3. Syra phil. rcc 
^qocreviiocroc) ro f^^ocrev/JLoc Ven. 10. uTra^Xecre) 
ocmhe Ven. 10. eKetvovs) Omittit Syra hierof. 

9 eTri) yrqos Vat. 349. ocv) euv Vat. 1209. Havn. 

2. 3* 

10 e]^eXBovres) eXBovres Havn.3. ocrovs) ouWind. 
Lamb. 31. yocjjios) vujw<p(wv Vat. 1209 in textu; 
fed in margine yociJLos a correctore. otKos Vat. 
1210. avocKe^iJLevccv) r(wv «vaxf //icf v«v Parif. 50» 

13 eiirev 0oc(ri\evs) ^octnKevs etyrev Vat. 1209. 

"proSocs Kocs xesfxs) xetqocs ku$ ttoSus Vatt. 349. 

360. Urb. 2- Laur.VI, ri. 32. 256. Havn. i. 

a. oc^ure) Omittit Vat. 1209. oc^ocre ocvrov 

xeci) Non habent Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

ccvrov, Koct eK^ocKere) eKfiocXere ocvrovV^t. 1209. 

nec$ eK^ocKere) Koct ^cchjere Vat. 349. liuXere 

Vind. Lamb. 31. Parif 50. e/A^uT^rre Laur. 

VI, 34. ^u\here Havn. 3. 
15 e\u/iov) Addunt xuru rov tti^ev Vatt. 1067. 

laio in margine. 

F 2 uvrta) 

Digitized by VjOOQIC «4 EVANGELIVM MATTHiEr. 

Cap.XXII. 

x6 ccvTco) Ttqos miTov Syra phil. xa/ ol) Deeft cti 

in Ven. lo. ov yu^) ovSe yoc^ Urb. a. «vS'f(»- 

^<wv) oLv^^ooTfov Urb. a. Ven. lo* 
17 ri aot SoKei) ^Omittit Vat. laio. 
ao ecvroi^) Addito /jyo-cuf Urb. a. jf mwv «uVif, 

KUi Yi e7riyfoc(f}fi) tj stmvj Kca r\ €7ny ^u(pfi ocvrfi 

Urb. 2. ^ €7riy§x(pfi) Deefti} in Vat. 360. 
fii Aeycu<r/v) Kt)^/ Ksyovatv Vat.349. ccvrod) Omit-« 

tit Vat. 1209. ovv) Deeft in Urb. 2. 
S2 a^jyA^w) (tTrijAS-flfv Var. 1209. 
23 riiJis^cc) ^^oc Havn. 3. ©J) Omittunt Vatt. 354* 

J067. 1209. Urb. 2. Laur. VI, 11. Ven. lo. 

Havn. 3. fjifi etveci uvoc<^occsv) mvx^^occriv /Jtfi eivocs 

Havn. 2. eTtfi^oorficocv) f7r)?fo«5Tav Laur.VI, 23. 
2(4 fJLOi>(n\s) fMvdfis Vat. 1209. koci ocva^fitret aTTe^^ 

/xoc ra ahK(p<» ocvrov) Defunt in Havn. 2 ob 

oi40toreXevrov. 
»5 yocixf\<Tocs) yfjfjtus Vat. 1209. ^^^- ^- Ven. 10. 

Vind. Lamb. 31, (TTte^fjLu) rsKVu Havn. 2. 
38 cvv) Omittit Vat. 36^ ovv uvu^utrei) uvoc^eo* 

aet ovv Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
»9 ie) Omittit Efc. g a prima manu. uvrots) Noa 

habet Vat. 354.. 
30 eKyufJLt^ovrut) ypc/jtt^ovrut Vat. 1209. ^^^' ^^* 

yuiJLt<TKovrui Urb. 2. Vind. Lamb. 31. ^wV ay- 

yehoi tov^ ^eow ev §v^uva stat) etfft oSs uyyehot Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 85 

Cap.XXII. 

ev Tft; ouf«vy Ven. lo. rov ^eov) OmittuntVat* 

1209. Ven. 10. rov ante Beov non habent Vatt. 
349.106^.1210. Urb. 2. Vind.Lamb. 31. ev 
cv^ocvco) evrco ov^ocv^ Vat. 1209» Urb. 2« Vind. 
Lamb; 31^ 

31 vfjitv) Deeft in Vind. Lamb. 31 a prima manu. 

52 ovK e^iv) Addit Ji? Parif. 50. &eo^ veK^oov) Beof 
omittunt Vat. 1209. Urb. 2 a pr. manu. Vcn.'io* 
ccKhoc ^oovToov) uKkx Beos ^oovroov Urb. 2. 

3J^ Se ttjaovff eiTTev) Deeft ttjcrovs in Vat. 1209. 
emev) e(pn Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 

1210. Urb. 2. Laurent. 256. Vind. Lamb. 33. 
Havn. I. 2. 3. ocyotTfficreis) ceyuyrfjcris Urb. 2« 
^ cA^ rt; Koc^Stoo cov Koa) Defunt in Havn. s.. 
rn KU^Ssoc) ry omittunt Vat. 1209. Havn. i. 3. 
rj? ^i/^xv) Omittunt rt/ Havn. i. 2. 3. Sfo^voidf 
cov) Addunt KUi ev oXg rri taxvX cov Vind. Lamb^ 
31. Syra hierof 

38 "Tr^oorfi Kut fjLeyuhfi) n iJieyuh.f1 KUi Tr^oorfi Vat. 
1209. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Syra hierof. 

39 ievme^u Se cfjiotu uvrtf) Sevre^u cfJLoioos^ uvrfi 
Vat. 1209. (reuvrov) iuvrov Vatt. 349. 360. 
1067. Urb. 2. Laur.VI, 34. Vind. Lamb. 31. 
Havn. I. 2. 3. 

40 vofjios xui ol irqo<pfjXUi f^qefjLUvrut) 9 vofAos K^e^ 
[Mcrui KUi oi TP^oCpfirui Vat. 2209« 

F 3 hjtfei^ 

Digitized by VjOOQIC S6 EVANGELIVM MATTHiEL. 

Cap. XXIL 

43 AFy« ecvrois) Addit o tfi<rovff Urb. 2. ^vfu/u^- 
r/) Additur ccyico in Syra hierof. a correctore. 
Kv^fovuvrov KuKsi) kccKsi ccvrovKvfioyV^t. 1209. 

44 vVo^o^Jiov) uVcjcaTw Vatt. itfop. 12 16. Laur. 
256. Vind. Lamb. 3 1. vTroTroSsoy vTroKurco Sy- 
ra phil. 

45 ioc^fS) Addunt ey yryevfJtocrt Vatt. 350. r2ro in 
margine. Vat.Piill, 53 in margine. Vind.Laqib. 
31- 33- Efc. 8 ex emendatione. Havn. 1 a cor- 
rectore. Havn. 2. 3. Syra hierof. KocXes ocvrov 
Kv^iov) Kv^tov ocvrov Kochsi Havn. 2. 3. 

46 fjJuvaro) >;(5uvfltro Vat. 1209 a fecunda manu. 
Havn. i: 3. ccvr(k> ocyroK^iQfjvoct) ocTiOK^tdfjvoct 
auro? Vat. 1209. Urb. 2. Vind.Lamb. 3X. Havn. 
3. YiiJLe^xs) d^ocs Syra phil. in margine Codi- 
cis AfTem. 2. 

CAPVT XXIII. 

I tfiaovs sXuhfiae) e?\,oc\fja€ ifjaovs Vind. Lamb. 

31- • 

3 ccv) eccv Vind. Lamb. 31. Efc. 9. Havn. i. 3. 
Tfi^etv) Omittunt Vat. 1209. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. rfi^eire koci TFotetre) Ttoifjaccre Koci 
Tfifetre Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. S/ra hierof. 
Tfotene KUt rfjgetre Vcn. io« 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 87 

Cap. XXIIL 

4 7^?) e^ Vat. laop. Laur.VI, ii. Vcn. lo- Sy- 
ra phil. Qu^eot koc() Omittit Vat. laio a pri- 
ma manu. k»/ ^va/icc^ocKra) Omittit Vcn. io« 
ro) A? ^etKTvXa) uvrooy) ecvrot oe Vat. 1209* av^ 
ro$ Se ro) ^uKrvXo) ocvroov Urb, a. 

5 Se prius) yuf Efc. 9. ^e poftcrius) yxf Vatt. 
. 1209. 12 10 in margine a corrcctore. Urb. 1. 

Vind, Lamb. 31. Havn. 3. ^e roc <puA«Knffi« 
avroDV^ Koc$ fjteyocXvvovat) Dcfunt in Havn. 2* 
roov Ifxccrtoov ocvroov) Omittunt Vat. 1 209. Vcn. 10. 
' 6 re) yocq Urb, 2. JSp Havn. 3. rty tc^wtok}^ 
fTiocv) rocff TF^oDroKXitrtus Vcn. 10. Syra phil, rijv 
7F^ooroKXfi<rtocv Havn. i. 2. 3. 

7 ^ocBQi poftcrius) Deeft in Vat. 1209. Vcn. 10. 

8 vjjtets Se fjifj KXndrire ^ocd^t) Omittit Vind. Lamb. 
31 ob ofJLotoreXevrov. e^t iJfcw) vfjicove^t Havn. 
3. KocBiryfirfjs:) hioctrKccXos Vatt. 349. 1067. 
1209. 12 10, fcd in marginc KuBfiytrrfis a cor- 
rcctore. Barb. 208* Efc 2. 5 cx cmendatione. 
Havn.3. Syra hicrof. %^t<Qs) OmittuntVat. 
1209. Vind. Lamb. 31. Syra hierof. In Edi- 
tione Whitii verfionis Syrjc phil. verba xff^os 
aftcrifco notantur. In cod. Aflfem. 2 omnino dc- 
funt, in margine intcr varias lectiones adfcripta. 
Tfocvres Ji? vfxnts cc^eK<pot e^e) Omittunt Vatt.349. 
1067. 

F 4 K^OChji' 

Digitized by VjOOQIC 88 EVANGELIVM MATTHi^I. 

Cap. XXIII. 

9 Kx^eoTire) s7fiKcc?\^^te Havn. 3. vfjuov prius) 
Omittit Havn. 3* e Tturtiq vfjLoay^ ev ro^^ ou- 
^ocvo^s) vf4a>y Tfocm^ ev^ocvsos^ V^u 1209. o 
Tgocrti^ VI4MV ovqocqtos Vind. Lamb. 31* Ad- 
duntur viJLSis Se ^ocvrss ecSsK^poi e^s in Vat. 349. 
ct, Ttocvres Se v/jieis ocSeXCpoi e^e in Vat. 1067- 

10 els yoc^ viAccv e^tv KocBfiynrfis) er$ Kocdyiytirfjs 
vfjia>v e^ty els Vat. iso^. Vind. Lamb. 31. eri els 
e<?iv vyioov KocBffyfjrfjs Urb. 2. . ufMav e<9tv) f«?iv 
vfjwv Efc. 9. ^ u/Lcw e^iv KocBfiytirtis) e<9tv jc«- 
Bfiytirns vfJLoov Havn. 3. 

1 1 ie) ovv Ven. 10. e<^oci) e^a Laur.VI, 1 1. Havn. r. 
J3 Hic verfus deeft in Codd. Vat. 1209. Vind. Lamb. 

33. Ven. 10. Poft comma 14 ponunt Wetfte- 
nius, Griesbachius, aliique Editores. Koci tt^O' 
(pocaei) Deeft kus in Vat. Pii 11^ 53. In margi- 
ne codicis y^. Kca oc(pocaei. 
14 Se) Omittit Urb. 2. yu^) Non habet Efc. 8 a 
prima manu. 

16 ev ro) vocoo^ ovS<y e^sVj cs S^ ocv eixoatj) Omittit 
Havn. 2 ob ofJLotoreXevrov,- 

17 ocyioc^oov) ocytocaocs Vat. 1209. 

18 KUi os eocvofJLotryevr^Xi^vdtx^eqiGo^ovSeve^iv) De- 
funt in Havn. i a pr. manu. euv) uv Vat 1209. 
Havn. I a correctore. Havn. 3« m^rov) rov S^u- 
cia^fiqiov Syra hierof» 

fjLoo^et 

" Digitized by VjOOQ lC EVANGELIVM MATTH^l 89 

Cq>. XXIIL 
. 19 ijuo^oi K«i) Omittit Ven. 10. n) ris Vat. 1067. 

yotq) Addit ««71 Parif. 50. ijl€i^ov) ixet^afy Vatt. 

360. 1067. Urb. 2. Additur e^i in Efc. g a 

correaore. 
510 o ovv ofjtotrxff cy ro) Bva$u^fi^ta>j o/Jtwet sv ocvrai) 

c ovv ofiotTots ev rao oco^Mj ojjLwet ev ccvr<x>]{ic. oo>' 

fa>) xou ev eKetva> (fc. Bvatoc^fifto)) Ita Syra phiL 

Ed. Whitii. Codd. veroBarC et Parif. ut graecus. 
%i Hic verfus omittitur in Vat. 360. KocrotKovvn) 

KurotKfi^ocvrt Vatt. 349. 1067. laio. Pal. 136. 

Urb. 2. Vall. C. 61. Laur. VI, 11. 34. 255. 

PariC 50. Havo. i. 3. avrov) ev ocvr^ Vat» 

Z2I0 in margine a fecunda manu. 
»3 u^Kocre) oc(pfjKere V^t. 1209; fed inter lineas 

u(pfiKocre a correctore. (ioc^refoc) ^uqeoc Ven. 

10. rov ehsov) ro e\eos Vat. 1209. ravroc) 

Addunt Se Vat. 1209. i^io. Urb. 2. 
24 ot) Omittit Vat. 1209. 
^S TTcc^oylftios) Addit rov TtwocKos Efc 9. etrosBev 

ie^ ye/JLovatv) ro Se e(ra>Bev yefjifi Laur. VI, 25. 

eaoodev ie ye/Jtei Urb. 2. e^) Omittit Laur. VI, 

d5- XK^octnocs) aSMtocs Vatt. 349. 354. 360. 

1067. 1210. Pal. 136. Urb. 2. Barb. la 208- 

Vall. C. 6r. F. 90. Codex Zelada. Laur. VI, 11. 

^4- ^3- »5- »8* »9.32. 33. 34. 255. Vind. Lamb. 

2* 32. 33. KolL 8* 9- Efc, 9f Havn. i. a* $• 
F 5 ro 

Digitized by VjOOQIC 50 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. XXIIl. 

26 ro svTO^) etreo^sv Havn. a. 3. koci mis 7rcefo\|//- 
^os) Omittit Ven. ro. '7rx^o'\\;$^os) Addit ku$ 
rov TTiVoLKos Syra phil. Ed. Whitii. Addunt rov 
TtifocKos Codd. Barf. Bodl. Parif. ocvra>v) uvrov 
Vat. 1209 ^ pj^inia manu. Urb. a. Laur. VI, 25. 
Vind. Lamb. 31. 33. Parif. 50. Havn. 1 cx 
emendatione. 

27 'Troc^ofJioioc^ers) ofJLotoc^ergV^t. i20g. oinves s^oo" 
Bsv fJLsv (pccivovroci oo^usoi) olrms (puivovroci «^ci?- - 
Sev Qo^ocm Urbin. 2. s^oo&sv fj^ev) fisv s^a^ev 
Vind. Lamb. 3 1. Havn. 3. 

29 rovs rxcpovs roi3V 7S^o(pviroi>v ^ nou KoafJLSirs) Dc- 
funt in Vat. 349 a prima manu. 

30 fif4sv prius) Tifjis&x Vind. Lamb. 31. tifjisv bis) 
fjfjisBx Vatt. 349. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 
33. Havn. 2. jyfeev pofterius) i/jUfSa Vat.360. 
Vind. Lamb. 3 1 a fecunda manu. Kosvoovoi ocvroDv) 
uvroiv Koivoovoi Ven. 10. 

32 TTAfj^oocrurs) TfKri^oocsTs Vat. 1209 in textu, fed 
i^ter lineas TrXfi^ootTurs a fecunda manu. 

33 iTQos. (pvytfrs uiro rf\s K^scrsoos rns yssvvfis) Syra 
phil. non in textu, ut ait Wetftenius, fed in 
margine Ed. Whitii ita habet: ttoos ^vvfj<Tsrs ^u- 
ystv uTTo rfjs Kfiffsoos rfjs fJLsKKovaifis ^ et codex 
Affem. 2 . TToos (pvyfjrs wno rfjs xfiorsoos rfis fjisK- 
Kovofisi 

iiov 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEI. 91 

Cap. XXIII. 

34 iiov ey®) Omittunt Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
aTro^eXXoo) uTTo^eXoj Parif. 50. koci tcrtio loco) 
Omittunt Vat. 1209. tJrb. 2. Ven. lo/ Koct e^ 
ecvrocv ocTroKreygire y,ui ^uv^oocrere) Defunt in 
Havn. 2. 

35 oTToos) Addit otv Vind. Lamb, 31. rov ulixaros 
a^eK rov ^iKocsov^ ioos) Defunt in Havn. i a 
prima manu. 

36 vfjuv) Addunt on Vatt. 349. 354. 360. 1067. 
1210. Pal. 136. Urb. 2. Barb; 208- Laur. Vlt 
II. 34. Vind. Kol. g. 9* Efc. 9. Havn. i. 2. 3. 
rocvroc 'nuvroL) ituvroc rocvroc Vatt. 349. 1209. 
Urb. 2. Havn. i. 2. 3. / 

37 ocTroKreivovaoo) ocTfoKrevovtroo Havn. i. 2. 3. «^/- 
avvuyet o^ti) o^ts eTntrvvuyet Vat. 1 209. Vind. 
Lamb. 31. euvrtis) avrris Y^x, 120^* Trre^V" 
yus) Addit uvxfl^ Syra hieroC 

38 ^^fiy^os) Non habet Vat. 1209. 

39 y«?) ^* Urb. 2. «v) Dceft in Efc. 6* 

CAPVT XXIV. 

z e^o^evero wno rov ie^ov) utto rov le^ov eTfofevero 
Urb. 2. Laur. VI, n. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. 
Syraphil. Syrahicrof. um) «cVat. 1209. 9rfO(r- 
fl^ov) Addunt uvroo Urb. a. Havn. 2. uvrou) 

roo ifie-ov Vat. 360. sficovff 

Digitized by VjOOQIC $2 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap.XXIV. 

2 ifitrovs:) Omittunt Vat. 1209. Parif. 50. etTTfv) 
uTroK^i^sis siTTev Vat. 1209. Ven. 10. Parif. 50. 
Vind. Lamb. 3 1. Syra hierof. cv liT^el^sre ttxv- 
rU rocvrec) Omittit Vat. 1067. ov) Deeft in 
Vat. 360. TTocvroc rxvroc) rocvrx Tfocvroc Vat. 
349, Efc. 9. Havn. i^ 2. 3. fJLti pofterius) Omit-^ 
tunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 12 10. 
Urb. 2. Barb. 208* Vind. Lamb. 31. Havii. x 
a prima manu. Havn. 3- 

3 fAocBf\roci) Addunt ocvrov Vat. 349. Havn. 2. j. 
Syra phil. in Codice Barf., fcd Editio Whitii et 
Codex Parif. ut graecus. rris ovvreXetxs) rfi^ 
omittunt Vat. 1209. ^^^- ^- 

6 UKoocs) UKocroc<90c<riocs Havn. 3. B^oestrBe) B^o- ♦ 
Tjdfire Ven. 10. TTocvrx) Omittunt Vat. 1209. 
Vcn. 10. ruvroc Syrahicrof. e^t) e^oct Havn.3. 
aMCovTroo e^t) ccKf^ ovk ev^eoos Vat.^^^. Laur. 
VI, 23 in margine. 

7 Koct hoiiMoi) Omittit Vat. 1209. 

8 Ttocvroc Se rocvroc) rocvroc Se Tfocvroc Ven. io« 
Vind. Lamb. 31. 

9 SA/\|//v) Bht^l^esff Urb. 2. Ven. 10. r«v) Omit- 
tunt Wetftenius> Griesbachius , et alii Editorcs. 
In plerisque Codd. adeft. ra>v e^voov) Non ha- 
bent Vat. 360. Havn. 3. ovo/jloc jjlov) Addit Ja 
vTrofJieivxff eis reKosy evros 7w^ficerai Havn. s. 

TrXecvfl-^ 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 93 

Cap. XXIV. 

1 1 TThccvfiaov^t *zro><Xovs) TroKKovs ^hxvfiaovat Urb, a. 

^S ^^0 ^^ ^X^*^ P^'^* ^" margine Codicis Aflrem. 2. 
^ro prius) Omittit Efc g ^ prima manu. Sio) 
t^o Syra phil. , fed Sioc in margine Cod. Aflfem. 2. 
rev 55rfo(p>frou) Non habet Havn. 2. i*?»^) e^^os 
Vat. 1209 ^" textu; fed inter lineas i^ooff a cor- 
rectore. Efc. g. 9. 

16 ra*/) «f Vat. 1209. Vcn. lo. Vind. Lamb. 31. 

17 0) K06$ Havn. 3* xcicr«/3«/yrr«) Kocro^liccroi^ 
Vat. 1209. Laur.VI, 23. Havn. 2. r/) Deeft in 
Parif. 50. roc Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 
I2I0. Pal. 220. Urb. 2. Barb. 208- Laur.VI, 
"• 34- 256. Vind. Lamb. i. 31. 33. Efc. 9. 
Havn. I. 2. 3. 

3$ oTfiaa) Deeft in Havn. 2. roe iiMcrtoc) ro ifxoc^ 

Tiov Vat. 1209. Urb, 2. Barb. 208. Ven. 10. 

Vind. Lamb. 31. Efc. 2 a prima manu. ocvrov) 

Deeft in Vat. 349. 
20. /ujfjlff 8v) n Havn. 2. «/) Non habent Vatt. 349. 

354. 360. 1067. 1209. 1210. Urb. 2. Ven. 10. 

Vind.Lamb. 31. Efc. 9. Havn. i a prima manu. 
21 ^flfci yocq rore Bfa^^is (JteyocXti) e^ut yoc^ 5A/\|//ff 

/jteyocXfi rore Vat. 360. rore) Omittit Havn. 2» 
«3 fj oiie) Defunt haec in Havn. 2. t^ov «cfiUrb. 2. 

TTi^evafire) Kt^evere Vat. 1209 a prima manu, 

fed inter Uneas m^svffte a corrcctore, 

Digitized by VjOOQIC 94 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap. XXIV. 

47 K»t pofterius) Omittunt Vatt. 349. 354. ^(So, 
1209. 12 10. Havn. I. 2. 

28 yocf) Non habet Vat. 1209. 

29 ':fre(ro9vrut utto rev pvfccvov) rov ovg»y9v TriffoW" 
rai Syra phil. 

30 ro)) Deeft in Vat. 1209. rore Koyltovreei) xo- 
yl^ovroci rors Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Ko^^ovrou 
Parif. 50. 

31 fxerx cochTtiyyos (poDVtjc f/eyuXyfi) /Jtsrx <p&>vtiff 
cuXmyyos iJLsyxKfis Syra hierof. Syra phil. Ed. 
Whitii, voce ^(wj/jyi- afterifco notata; Codd. vero 
Barf. BodL Parif. delent vocem cpoovfiff. Deeft 
quoque (pa^vtiff in Ven. 10. octtuk^oov ov^uvgov^ 
iooff UK^ow uvroBiv) wn UK^odv uvroovj ioos uti^oov 
roov ovguvow Urb. 2. uTr" uK^m rosiv ovquvoDV i<ac 
rojv UK^oov Parif 50* ioos uk^oov) ia>g roov uk^gov 
Vat. 1209. yivoocTKers) ysvoo^ncerui Vat. 1209 
inter lineas a correctore. 

33 'TTuvru ruvru) ruvru Tfuvru Vatt. 349. 3'6o« 
Urb. 2- Vind. Lamb. 31. Efc. 9. Havn. i. 2. 3. 
fw) Deeft in Vat. 360. Bv^uis) Bv^us codi- 
ces nonnulli VeHionis S/rs phil. , fed codex Parif» 
in plurali, ut graecus. 

34 uiJLY\v) UfJirjVj uiAfjv Havn. 3. ioos uv) ioos ov Urb. 2. 
TTuvru ruvru) ruvru Tfuvru Vat. 360. Urb. 2. 
Vind. Lamb. 31. ruvru) Omittunt Vat. 12 10 
a pr. manu. Efc. 8- Ttuqn- 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 95 

Cap. XXIV. 

35 Trdc^e^^svcroyreci) TfGcqsKiwetoct Vatt. 349. 360. 
1209. Laur.VI,34. Havn. 3. 

36 x«i) if Syra phil. rf\s poftcrius) Omittunt Vatt. 
360. ia09- 12 10. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 
Havn. j. 3» eutJle oi flcyyeAoi roav ov^ocvodv) Ad- 
dunt ovie vles Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Sy- 
ra hierod ^ov) Non habent Vat. 1209. ^^^* ^- 
Syra phil. 

37 Hic verfus dccft in Havn. 2. <J!p) yoc^ Vat. 1209. 
Koci) Omittit Vat. 1209. 

38 Vcrfus 38 et 39 omittuntur in cod. Havn. 3. 
Lapfus librarii effe videtur. dotnts^) dos Vat. 
1209. YiiJLBquts) Addit fxf/va/f Vat. 1209. ^^' 
yuf^i^ovrss) yocfJti(rKovrss V^t. 1209. ^^) Omit- 
tit Parif. 50. ettnfjXds) ifA&F Vind. Lamb. 31. 

39 Kcct ultimum) Dceft m Vat. 1209. 

40 Svo eaovrai) sajovroci ivo Vat. 1209. ^ utroque 
loco) Omittunt Vat. 1 209. Vind. Lamb. 3 1 . «ai 
eU) KU$ ire^os Syra phil. Edit. Whitii ct cod. 
Parif. , fed codex Barf. ut graecus. 

41 iAvXa>vi) fjivha) Vatt. 354. J209. 

42 o^^oc) tiixe^oc Vat. 1209. Syra hierof. 

43 i^uAax^) do^ec Syra hierof. av pofterius) Deeft 
in Efc. 9. 

44 noci v/Jieis ytvetrBe) ytvecrBe KUi vfjtets Urb. 2. ort 
if oi^oc ov ioM$re) ori y ov ioKstre oo^ec Vat. 1 209. 

ioxei' Digitized by VjOOQIC 96 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. XXIV. 

44 ^oKeiTs) y/vwxm Ven. lo. 

45 iovXpff) Addit €K€ivoff Havn. 3. xufiof* otvrov) 
Deeft ccurou in Vat. 1209. ds^UTrsioci) oms' 
reMS Vat. laop. Jij^ova/) Jouvai Vatt. 349, 
360. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 33. rtpf 
r^o^fiv sv Koci^(X)) 6V Koci^o) rnv r^o^pn^ Urb. s. 
rfjv) Dceft in Havn. 3. 

46 fAXKoc^io^) Addit fiy/y Vind. Lamb. 31. <«urou) 
Omittit Havn. i a prima manu. ^e/cuyrce ov- 
r(»i) cOrtwff 5Towuyr« Vat. 1209. Urb. 2. Vind* 
Lamb. 31. 

48 Kv^iOff fJLov) fJLOv Kvqios Vat. 1209. Urb. 2* 
uov) Non habetVind.Lamb.31. sXBsiv) Omit' 
tit Vat. 1209. €^%eq^oci Urb. 2. Ven. 10. 

49 (TvviovXovs) Addunt ocvrov Vatt. 1067. 1209; 
1210 in margine. Urb. 2. Vindob. Lamb. 31. 
Efc. 9. Havn. 2. 3. ecBiSiV Ss kou Tdvsiv) saBiy 
is KOCi 'TTiVti Vatt. 349. 354. 360. 1209. 1210. 
Urb. 2. Codex Zelada. Laur.VI, 11. 34. 256. 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Koll. 8- 9- Havm 

2. 3. 

50 eKeivov) Omittit Havn. i a prima manu. ev n/4^- 
foc ^ ov TT^oc^oKoc) Dcfunt ih Vat. 349 a prima 
manua adduntur tamexi in margine a corrcctorc. CAPVT 

. Digitized by VjOOQ lC EVANGELIVM MATTHiEI. 97 
C«p. XXV. 

CAPVT XXV. 

X oi4oi<k)dvi(r€TUi) oofxoioo^fj Havn. 3. Syta phil. in 
margine codicis Barb. ccvrodv) iuxrroDV Vind. 
Lamb. 31. rpv yu/^^/ou) rt»' vvfji^m Urb. 2.. 
Addunt Kofi r>7$' vv/x(pfjff Ven. 10. Vind. Larab. 
31 a prima manu. Syra phil. cum aflerifco^ et 
in margine adnotatur : „ xcti rfis w/Ji<p7js non in 
omnibus codicibus reperitur^ nominatim in AleX' 
andrittis „ codd. Affem. i et 2, vel, in Alexan* 
drinoy cod. Barb, et Ed..Whitii. 

ft ficrav €^ «t>T«v) e^ uvroov fjO-ccvV^t, 1209. Urb. 2. 
(P^ovijjLGi^ Koci eu Tsevre fxoo^cct) /jLoo^oci, KXi Trev»- 
re (p^ovifjtot Vat. 1209. Urb. 2. Vcn. 10. Syra 
hierof. Eandem transpofitionem in vcrfione Sy- 
ra fimpiici reperiri dicit Wetftenius, fed temere; 
Tum fimplex tum philoxeniana legit, ut greecus 
receptus. cct) Omittunt Wetftenius, Griesba- 
chiusi, et alii editores. In plerisque codd. adett. 

3 eclriveff /jLo^eCi, \u0ovffoci) KccBovcrxi ^e a\ /Jioo^cci 
Ven. 10. ulnves fjLoofoci) Omittit Efc. g a prima 
manu. Uinveg) ui yu^ Vat. 1 209. ul Se Urb. 2. 
iuvrcovfvivLs) uvroovV^tt. 349. 360. 1067. 1209« 
Urb. 2. Borg. 3. Havn. i. 2. 3. Parif. 50. 

4 uvroov pvivLs) Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 
L 31« uvroov poftcrius) iuvroov Vac 1209. 

Q vvKroff) 

Digitized by VjOOQIC 5^8 EVANGELIVM MATTH^I. 

Cap.XXV. 

6 fvKToi) Tfiff vvKToff Havti. 3. yeyovev) ey^v^ro 
Vat. 1209. ^X^rui) Deeft in Vat. 1209. >^- 
g^XecBs €is ccTrccvrffCiv) syet^eaB^ sis vTrocvTficiy 
Urb. 2. ccvrov) Omirtit Vat. 1209. 

7 Tfccacct) Deeft in Borg. 3.- avrcov) toCvroov Vat. 
1209. 

8 fiTtov) eiTrocvV^t. 1269. 

9 ovk) Deeft in Urb. 2. ov f^ti Vatr. 349. 354. ^tfo. 
1067. 1209. 12 10 (fed margine habet ovk^ alia 
manu) Havn. 1. Se pofterius) Omitrunt Vatr. 
349. 354. 360. 1209. 12 10 (in quo tamen in 
marginc additur a correctore). Havn. j^. 3. 

12 eiTFev) Addir ocvrccis Mavn. 3. 
l^ .sv Vi vios Tov ocvB^OQTrov e^xeroci) OmitruntVat. 
1209. Laur.VI, 11. Ven. jo. Syra hierof, 

15 evbeois. TSo^evbeiS Se) evBeoss Tro^evBeis Var. 
1209. evBeoos ie TTo^evBets Syra hierof, 

16 KXt eTTOtticev) Defunt in Havn. 2. eTroino^ev) 
eKe^^mev Vat. 12O9. Urb. a. Vind. Lamb. 31. 
Syra phil. ed. Whitii in marginc. TuXctvroc) 
Deeft in Vat. 1209. Vindob. Lamb. 31. Syra 
hierof. 

17 Svo) Addit Aoc/Sqov Havn. a. koc* ccvtos) Non 
habet Vat. 1209. 

18 sv T{f y^) yt\v Vat. 1 209- 0C7reK^y\fe) eKfvy^ 
Vat. 1209. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEI. 99 

Cap. XXV. 

19 Se) Omittit Vat. 349. ^fovov ttoXvv) TrcKvv x^o^ 
vov V^at. 1209. Vind. Lamb. 31. fjier ccvranf^ Ao- 
yov) Xoyov fJLsr ocvroov Vat. 1209. Vind. Lamb. 
31. Havn. I. 2. 

20 STT uvro$s) OmittuntVat. 1-209. Vind.Lamb. 31. 
iv ocvroiff Havn. 3. 

21 (Jf) Omittunt Vatt. 349. ^60. 1209. Vind. Lamb. 

a2 hocjBm) Omittunt Vat, 1209. Vind. Lamb. 31. 
8tKfi(pa)^ Urb. a . bt/ ocvrots) Omittunt Vat. 1 2 09. 
Vind. Lamb. 3 r. 

24 » u.vBqaynos) otvB^oDTtos w Urb* 2. Vind. Lamb. 
31. oVou) odev Syra phil. 

25 r«A«vrov) oc^vqiov Havn. 3. 

2(5 jJttf) et tj^ets Vat. 349 a prima manu. ottov) 

o&ev Syra phil. 
27 ejfi ouv o-ff) e^et KUi (re Vat. ^tfo. e^et cre ovv Vat. 

1209. (iothetv) KccrajSaAw.Vat. 349. ro a^- 

yv^tov) roc oc^yv^tx Syra phil. 

29 06-^0 (fc reu) rcu <Ji? Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
exet) SoKet exetvVat.io6j. ocyrocvrov) Ad- 
dunt rocvru Afya>v e^poovet • e f %ajv (wrflt wov«v, 
ecKoveroD Vat. 360. Havn. 3. 

30 eKfiocKhere) eKdccKere Vatt. 349. 354. 360. 
1209. 1210. Urb. 2. Laur. VI, 11. Ven. ro- 
Vind.Lamb.3j. Havil.'i. roov o^ovroi>v) Addunt 

G % rocvroc 

Digitized by VjOOQIC loo EVANGELIVM MATTIJ.SL 

Cap. XXV. 

recvTcc Ksym sCpccvei^ o rxfioy corx UKoveiv, ukov^-^ 
roi> Vind. Lamb. 31. Parif. 50. Addit o 6%ooy 
oorot oiKovsiv^ ccKovsroo Havn. 2. 

31 J!?) euv Vind. Lamb. 31. ay/ci) OmittuntVatt. 
1209. I2IO a prima manu: additur tamen ia 
margine a correctore. Urb. 2. Vind. Laii^b. 31. 
Syra hierof. 

32 avvocxdfffferui) (rvvocx^yicrovrut Vat. 3^0. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 3. oc(pQ^t€i) a<pof«7« Ven. jo. 

36 riK^ere) jy^&are Vat. 1 209. Urb. 2. 

37 siiofiev) et^xixev Vat. 1209 ^^ textu; fed ei^oixev 
inter lineas ab emendatore. eTTonauiJiev) Addit 
(re Urb. 2. 

38 7re^ie(iuXoiAev) Addit (je Urb. 2. 

39 h) Deeft in Urb. 2. ce eiSofJiev) aSdfJiev ae 
Vind. Lamb. 31. «(r5eyi|) ao'&evouVTfle Vat. 
1209. Vind. Lamb. 31. 

42 e^iyl/fi^u) KUi e^iyl/fifTU Vat. 1209« 

43 ^svoff fH^W^i KUi ov avvfiyuyere fjts) Defunt in 
Havn. 3. yv/Jivoffj KUi ov 7te^is(iu\ere /jie) 
Omifla in textu Vat. 349 J fed margini adfcri- 
buntur recentiori charactere. . Defunt quoque in 
Vind. Lamb. 31. 

44 uvrx) Non habent Vatt, 349. 354. 350. 1209» 
Urb. 2» Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 
^- 3- ' 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL loi 

Cap. XXV. 

45 »/^^^) ccfxfjv, ocfxyfv Syra hicrof. m rovr(k>y) Ad- 

dunt Tojv ui€?\,(pa>y /^ou Urb. a. Vind. Lamb. 31^ 

Havn. a. 

CAPVT XXVI. 

I TTccyrxs)' Omittunt Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 

3 Kxi ol yfoc/x/JiQcreii) Defunt in Vind. Lamb. 31. 
ol fecundo loco) Omittit Vat. 354. 

4 K^ocrfia-ooa^ So\oo) JeAajxf«r»/<r(W(7/ Vatt.349. 354. 
360. 1209. Vcn. 10, Vind. Lamb.^i. Havn. i. 
a. 3- 

7 aXccdoc^^oy {xvqov exovaoc) r/fivcoc ctXoc^oc^^a^ 
fxv^ov Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. ' oc\ec/ioc^^oy 
sxovcrx fxvqov Urb. 2. Qx^vnfjiov) 7tohvr$ixov 
Urb. 2. Havn. i. Syra vet. Syra phil. in mar- 
gine. rfjVK6(poc?^ffv) rfiff K€^»hf\s Vat. 1209. 

8 ocvrov) Noh habent Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
ocTrooXstx ocvrfj) Addunt rov fxv^ov Urb. 2. Syra 
hierof. 

9 rovro) Deeft in Urb. 2. ro /Jtv^ov) Omittunt 
Vat. 1209. Urb. 2. Ven. 16. ^o^fivoct) Addunt 
rotff Vatt. 351. 354. Urb. 2. Barb. 208- Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. 2. 3. 

1 1 TTuyrors yocq rovs Trrooxovij rov^ Ttroy/fivs yocq 

TTocvrore Vat. 360. Urb. 2. Havn. 2. 3. rovs 
Trrcoxovs Trocyron Ven. lo. 

G 3 ecfxfiv) 

Digitized by VjOOQIC 102 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. XXVI. 

13 ociAftv) Addit (fe Vat. 1209. 

15 7F06^ec^ot)aa) uvrov) ocvTov yroc^oeoaxroo Urb. a. «f- 

7uf /rt) ^ocrn^ocsi oc^yv^iov Ven. 10. ra uqyvqioc 

Parif. 50. 
l5 Troc^ocio)) Addit auro/i* Syra hicrof. 
17 ocvro)) OmittuntVat. 1209. Syraphil. iroi/Jiec- 

coDfJiev) iroifJiucroixsv Vat. 349. Havn. i. uiteX' 

Bovre^ erotjjioc(ra)ixey Parif. 50. 
iS ^s eiirev) ^e n/iaov^ eiTtev ocvrois Vind. Lamb. 

31. Parif go. 
20 SooieKoc) Addunt fjLocd-fita^v Urb. 2. Syra hicrof. 

Inter comma 20 et 21, in codice Vind. Kol. 9 

inferitur hiftoria de pedum ablutione, ex Johan- 

ne Cap. XII La verfu 3, ad finem verfus 17. 
ai eiTtev) Addit ocvrois Havn. 2. 

22 ocvrso) Omittit Vind. Lamb. 31. iy.oc^os) ek 
hoc^os Vat. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 
ocvroiv) Deeft in Vat. 1209. 

23 ev ro? r^v(iKi(f) rfiv xet^oc) rriv xetqoc ev ry rqv- 
(ihico Vat. 1209. Urb. 2. 

26 rov) Omittunt Vat. 1 209. Havn. i. evKoyr\<rus) 
evxcc^^^fiauc Vatt. 349. 351. 354-360. 665^ 
1067. 1210. Palat. 136. Laur.VI, 11. 15. 29.. 
. 32. 34. Laur. VIII, 14. 256. Ven.«. 10. Vind. 
Lamb. I. 31. 33, KoU. g. Havn. i. 2. 3. fJ/- 
iov) Jcuf Vat. 1209. Vcn.'io. Parif.50. lAU^n- 

ruis) 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^I. loj 

Cap XXVI. 

rui^) Addit uvrov Havn. 3. kui etTTf) Deeft 

Kcct ih Parif. 50. 
47 rc) Dceft in Vat. 1209. Koci poftcrius) Non 

habet Urb. 2. 
ag yoc^) Omittunt Vat. 351. Havn. 3. Kecsvfis) 

Non habet Vat. 1209. 
29 Tovrov) OmittuntVat. 360 a pr. manu. Havu, 3. 

IxeSt^ ifjLm Kocivov) kolivov /Jiey vfjLoov Ven. 10. 
3 1 SioccrKo^TTKBmBrut) ^ixaKQ^Ttt^rjdovrcct Vat. 1 067. 

Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 3. itocmo^^ 

m(r^fj(rereci roL 7i^oQ>ocroc rns: 7totfjLvt\s) rcc Tcqo» 

(iocroo rfjs 7SoiiJLvr\s itoccrKo^madtiaovroci Urb. 1. 

33 KXi) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 
1210 a prima manu. Urb. 2. Ven. 10. Vind- 
Lamb. 31. Havn. i. 3. syo)) Addunt Se Vatt. 
351. 1067. Havn. I. 2. 

34 ochsK,ro^oc (pa)vtfi<roct) ocT^eKrofoCpoovtuff Vcn. io« 
UTTU^VTicry fjte) (jls uTTU^vfjtr^ Urb. 2- 

35 uTru^vfitrofjcut) UTrufVfjfroo/xutVtit. 349. Havn. x. 
2. cfjLotoos) Addunt Je Vatt. 349. 351. 360. 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. 3. 

36 ifi^rovs) Omittit Havn. 3. yeBafjfJLUVfi) yeB- 
cnf^uvfi Vat. 349. ye^trrjfjiuvet Vat. 354. yeBfri- 
fAUVi Vat. 360. rots fJLu^fjruts) uvrots Vind. 
Lamb. 31. Addunt uvrov Vatt. 360. i<)<57. 
Ven. jo. Havn. 3. Syra phil. ioos oi) eoos uvt 

G 4 Urb. Digitized by Google 104 EVANGELIVM MATTUJEl. 

Cap. XXVI. 

Urb. 2. ^^o^sv^oofjieci mi) exet Trfoasv^od/Jteci 
Vat. 1209. ^^^' ^» ^^0 Non habct Syra vct. 

38 ocvroi^) Addunt d mcrovs Vatt. 349. 351. 354. 
360. 1067. 12 10. Urb. 2- Havn. i. 2. 3. 

39 'n^oshd(»y) 57f©(rfA&ft?v Vatt. 349.351.354.350. 
1067. Laur.VI, 15. VIII, 14. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. 3. Tfecrs^ f\ov) Decft fxou 
in Ven. lo. eyco) Omittit Havn. i. ocKfC o^s 
cv) Addunt oo^pbti ie ocvr<o ayysXos ocit ovqmov 
m<rx,v&3V xvrov. noct ysvoiAsvos sv xyoovtoc^ sKrsvs- 
c^s^ov 7tqo<n\v%sro* sysvsro Ss \i^<os ocvrov ooasi 
B^ojxfiQi at/xocros Kura(iatvovrss sTTt rtfv yfjv 
Codd. Vatt. 351. 360. 1067. Borg. .2 in margi- 
ne, a fccunda manu. Vind. Lamb. 31. Havn. 3. 
Haec dcfumta ex Luca XXII, 43. 44. 

40 Kut s^xsrut) Kat ava^as ayio rtfs 7r^o<rsvxfls 
s^X^rat Vatt. 351. 360. 1067. Havn. 3. fxa- 
Briras) Addit avrov Havn. 3. ovroos) ovroosy 
Laur.VI, 11. VIII, 14. 256. Vind. Lamb. 31, 
33. yqv\yo^ti<Tat) a^yvTTvtj^rat Havn. i. 

42 rovro ro Ttortiqtov Tta^shBstv ait sfxov) rovro 
TrafsA&siv ais sfiov ro Trorfj^tov Urb. 2. ro tto- 
rtj^tov) Omittunt Vat. 1209. Havn. 2. Syraphil. 
aTT* sfjLov) Non habcntVat. 1209. Vcn. 10. av^ 

: rq Trtoo) Ttto) avro Havn. 3. 

43 sh^(f)v) Tsahjv sh^oov Syra phil. Ed. Whitii in 

mar- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 105 

Cap. XXVL 

margine. ev^taKei) sv^ev Vat. 351. Urbin. a. 
Laur.VI, 11. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. fu- 
fKncei uvrovff TTuXiv) 7ru\iv ev^ev uvrov^ Urb. 2. 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. uvroov ol o^buXfxoi) 
ycl o^pBuAfJiot uvro^v Havn* i. 3. ^ 

44 UTfeh^oav TTuKiv) TfuXiV UTSeKBoav Vat. 1209. 
iruKiv) Omittunt Vat. 1067. Vind. Lamb. 3;!. 
^aA/v, Tr^oafjv^uro) Tr^oo-tiv^ro Tsuhav Vat. 1 2 10. 
Urb. 2. Havn. 2. Syra phil. eK rqirov) Defunt 
in Urb. 2. eiTSoav) Addunt Tfuhjv Vat. 1209* 
Vind. Lamb. 31, 

45 uvrov) Omittunt Vat. 1209. ^^^* ^* Havn. 2. 
Syra phil. ro) Dceft in Vatt. 1209- i2ioJ'a 
prima manu. i^ov) Omittit Ven. 10. iSov [yo^ 
Vat. 1209. Jjyyc^v) Addit ya^ Ven. 10. oft- 
f(o^T(3t>Aa?v) uvB^ooTTav oc/Jiu^roofs^v Urb. 2- 

48 uvros) ovro^ Havn. 2. 

49 KUi xure(^iKfiaev uvrov) Abfunt a Syra hierof. 

50 o?) Vatt. 351. 354. 1209. Barb. 10. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. 

51 *^ou) Omittit Vat. 360. 

52 aov rrtv ixuxuiquv) rnv ixu%usfuv cov Ven. 10. 
l^uxcci^cc) ixuxoci^V Vat. 1209, fed inter lineas 
^a%a/f « a correctorc. uTroXovvreti) uTroBuvovv- 
rui Vatt. 349. 351. 354. 360. 665. 1067. Barb. 
10. 208* Laur.VI, 11. 15. 34. VIII, 14. 256. 
Havn,i.2.3. G 5 So^ 

Digitized by VjOOQIC io6 EVANGELIVM MATTHiEr. 

Cap. XXVL 

53 \^oKS(^) SoKBi (TOi Barb. lo, Ven. lo. Havn. 2. 

u^Tt) Ponitur poft fjtot in Vat. 1209. Syra phil. 

TThsiovff fj) TsKsm Vat. 1 209. 

55 ^^>I><B€tf) €^Tf\Kdxrs Vat. 1209. ^f^^ vfJiocs) 
Omittit Vat. 1209. ey^ccBs^cfJtrjv A(?a(7)C(wv ev ra> 
ls^(f>) sv rcp le^co SKocde^oixfjv ^iSxctkodv Vat. 1209. 
Vind. Lamb. 3 1. sKocBs^ofAt/jv s\' rt» is^(k) iiSocaxw 
Urb. 2. sv ro) Is^of skocBs^oixyiv Ven. 10. 

56 fjtocdfirut)' AA&[xni uvrov Vat. 12 10 in margine. 
Urb. 2. Ttxvrss oc(psvrss ecvrov) u(psvrss ecvrou 
TCavrss Urb. 2. 

57 y^^Hh^^'^^^^) «f^ffw Havn, 2. 

58 ^ ocTTo) Deeft in Ven 1 o. 

59 Koct oi 7r^s(r0vrs^of) OmittuntVat. 1209. Urb. 2. 
uvrov ^ocvocrot)(roo(rt) BuvocraxTGo^n ocvrov Vatt. 349. 
354- 3^0. Borg. 2. Havn. i. 2. 3. 

60 Hoci ovx svfov) Omittunt Vind. Lamb. 33. Parif. 
50. Koci ovx sv^KTKOv Vind. Lamb. 3 t. Koa po- 
fterius) Non habent Vat. 1209. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. Ab sv^ov ad sv^ov) Omittunt Laur. 
2,56. Borg^ 2. 7roKK(k>v ylfsviciuoc^rv^oov TT^casK' 
Bovroov) 'STcKKo^v TT^o&sTsBovroov '^sv^ofjicc^rv^oo/v 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Syra hierof. sTf^cr* 
sKbovrcov TroKKoov -^svSofjLX^rvPoov Venet. lo. 
'TC^ofTsX^ovroDv) sXBovrodv Havn. 3. ovx sv^ov 

. poftcrius) Omittunt Vat. 1209. Vcn. 10. Vind. 

Lamb. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL 107 

Cap. XXVI. 

Lamb. 31. Syra hieroC ivo) Svo r$v€s Urb. a. 

^sv^oiAU^v^ss) Omittunt Vat. iftop. Vcn. 10. 

Vind. Lamb. 31. Syra hierof. 
6t uvrov) Omittunt Vat. 1209. Ven. 10. 
<S3 U7roK^t&8ts) Dceft inVat. 1209. PariC^o. ?^cf- 

jw^(w) o^Ki^a> Vind. Lamb. 3 r. rov ^oovros) Omit- 

tit Havn. 2. rov Beov pofterius) Addunt rov 

^mros Urb. 2. Havn. 3. 
65 ori) Omittit Vat. 1209. rr\v ^KoLff<pT/\\AiUv) rfjs 

£hoca(f)rifJLius Urb. a* uvrov pofterius) Deeft 

in Vat. 1209. 
6p €^(M> EKuBtiro) sKuBnro 8^a> Vat. 1209. Urb. 2. 

Vind. Lamb. 31. Syra hieroC 

70 vj^cTuro) Addit uvrov Havn. 3. 9r«Kr«v) au- 
roDV TtuvroDV Vatt. 349. 351, 354. 665. 1067. 
12 10. Pal. 135. Barb. 10. 208. Laur. VI, ir. 
14. 32. 34. Vcn. g. 9, 10. Vind. Lamb. i. 31. 
32. 33. Havn. 1. 2. 3. ^uvratv uvrm Laur. 256. 
Keyeis) Addunt.cu^» eTn^uiAUi Ven. 10. Syra 
hierof. 

71 uvrov prius) Omittit Vat. 1209. uvrov poftc- 
rius) Omittit Ven. 10. rois eKer Kui) uvrois 
eKer Kui Barb. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 
a- 3* oivrois • «cei ku$ Vatt. 349. 35 1. 360. 665. 
1067. 12 10. Pal. 136. Barb. 208- Laur.VI,ii. 

• 14. 15. 16. 28* ^9- 32. 34. 256. Ven. 8- 9- lo* 

Vind. 

Digitized by VjOOQIC 108 EVANGELIVM MATTH^I. 

Cap. XXVI. 

Vind. Lamb. i. 32. 33. Kol. 9. avroic fKWij' 
xut Urb. fl. cvTos) uvros Barb. 10. 

73 (Jff) Addit ^aAiv Urb. 2. 

74 Kotrxvoc^siAurt^etv) Ko&roSsixxrt^ssv Vatt. 349. 
354*3^0. 1067. 1209.1210. Urb. 2. Barb. aog. 
Laur. VI, 14. 15. 28- 34- Ven. 8- lO. Vind. 
Lamb. 31-32. Kol. 9. Havn. i. 2. 3.- ocvB^oo» 
'TTov) Addit rovrov Syra hicrof. ev^eoos) svBvs 
Vat.'i209- 

75 rcu tifi7ov) Omittuat rov Vat. 1209. Havn. i. 3. 
e$^nKoros) et^rjiAsvov Vind. Lamb. 31. Sed et^ti- 
y,oros in margine. ecvro)) Deeft in Vat. i209» 
ci?\eKro§pc (pot>vi\<TUi) ocXeKro§o(poovi»s Vcn. 10* 

CAPVT xxvn. 

I wVf) OTTODS Vat. 354. 

iJi TTovrstji) Omittit Vat. 1209. 

3 ecTPeif^sype) f^f«\//e Vat. 1209. rois pofterius) 
Deeft in Havn. 3. 

4 uBoDov) itKUiov Vat. 1209 ^" niargine a fecunda. 
manu ; in textu legitur cc&ojov. o\j/f^) o\J/j Vatt, 
354. 1067. 1209. Vind. Larab. 31. 

5 A Kui ^iyl/us ad uvex(^?^<^e) Omittit Havn. 2. 
ev roo vuco) eis rov vocov Vat, 1209. Vind. Lamb, 

K0f« 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^I. lo^ 

Cap. XXVII. 
6 Ko^Bccvm) Ko^Bxv Vat. 1209 intextu; inter li- 
neas Ko^(ioc9oc>v a correctore^ xo^lixvx Urb. a« 
Kof/Bovxv Vind. Lamb. 31. Havn. 2. 
9 ie^s/juov) Omittit Urb. 2. ov) m Havn. 3. 

XO eSo^KXv) i^odKX Syra phiL 

II 9^v{) B^xdn Vat. 1209. c^^^ff^) OmittitVat. 121O 
a prima manu. Syra hicrof. 

13 (Tov) Ad(}it,oJrw Urb. 2, ^xrxfAx^rv^ovai) %oc>' 
rtiyo^ovci Ven, 10. 

15 ivx ro) o%Af) ry ox?<a> ivx Vind. Lamb. 31. 
Ha.vn. 2. 3r .. 

x6 rm) Omittit Syra phiL ^otqx^^xv) intfovv 
/3fltff ajS/3av Vcn. 10 a prima manu, /jjcroui/ /3«f 
^^^xv Syra hierof. Addunt 09"/^ »fv ^m ^xav 
nvx yevofievffv ev m TtoXei xxi (fiovov /3f/SAij/M5vev 
Bis ^uAaxijv Vind. Lamb.31. Syra phiL in mar- 
gine codici^ Aflem. 2. Addit c^s^ SixCpBcvcv t/fv 
/ielihflixevoff ets <pv\XKf[V Parif.50. 

X7 ovv) D«eft in Parif 50- XTtohvoo^ u/w/v) Ad- 
dunt roDv (Juo Ven. ip a prima ipanu. Syra hierof. 
Q>x^x(i^xv) ii/](rovv rov /3«j«iS/3ccv Ven. lO a pri- 
rna manu. ifico^ rov 0ec^ ^aH^xv Syra hicrof. 
In margine Codd. Vatt. 354. 358. 756. 757. 
1229. PaLVat.5. Cod. Zelada. Laur.VI> i8*34* 
VIII, 14. Cod. S. Mariae Bened. Flor. Ven. 27» 
Vmd. Lamb. 38. 39^ KoL 4, ad vfF. j6> 17 hoc 

Scho- 

Digitized by VjOOQIC 110 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap. XXVII. 

Scholion reperimr: j^ Avct^umos' BnsaKOTToff «v- 
Tiox. Ho^Kxtoiff TTotvv ocvriy^oUpoiff evrvxoovj eu- 
f ov KXi ocvrov rov ^ocqufi^ocv itjaovv hsyo/xevov^ 
ovro^ y ovv etxev ») rov yriXocrov Ttsvtri^ sKer 
rivct ^ekere cinto rojv ^vo WTtoXvaco v/jtiv, itj^ 
trovv rov 0ugct(5(3ctVj «/ iTiffovv rov Xeyafjtevov 
JCP^^o^; ft^V yoc^ eosKsv i^xrqQavviA$oc rov Ajyg^oi 
ijv ^ocqocR^ocSj oTTff i^ixsveverut^tixaKochei 

ViOS. „ 

•19 <Tf]fJLS^ov) Decft in Havn. 2. 

20 rovs ox^ovs) rov c%Aov Havn. 3. 

a r nTfov) Addit ocvrcxt Urb. 2. Addit rcv Vat. lizop* 

22 uvrcf) Omittunt Vat. 1209. Urb. 2, Ven. lo- 

23 i^yefJLGov) Non habct Vat. 1209. ^eyovres) De- 
elt in Vat. 349 a prima manu, fed habet margo 
reccntiori charactere. f^ocv^ojBtjroo) <^xv^oDaov 
uvrov Urb. 2 a prima manu; inter lineas t^xv^ 
fa>&fir(A). 

%^ WTrevocvrt) Kocrsvocvrt Vat. 1209. rov ^iKXtov} 

Omittit Vat. 1 209. rovrov vfjLet^ o\l/8(rds) Dc- 

funt hsBC in Vat. 1067. 
26 TFoc^s^ooKsv) Addit ocvrits ^n. lO. Addit ocv- 

rov Havn. 3; Addit ocvrov ocvrots Syra hierof. 
" » ^ocv^oa^Xl) ^ocv^oocroiXTiv ocvrov Syra hierof. 
28 tfx^ucravTfi') fV(5u(ravr^f Vat. 1209. Urb. 2. «u- 

rev) Addit ifjtocnov TrofCpv^cvv Urb. 2. TrsqtsBfi' 

HUV 

Digitized by VjOOQIC EVANGEL-IVM MATTHiEL m 

Ctp. XXVIL 

KCCV XUrO) %At»JMU JflC KOKyjVflv) XXoCfJlV^CC KOKm^ 

Tfefig^flKecy etvrco Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
Sp BTrs^i/jKocv) edviKocv Urb. a. Vindob. Lamb, 3 r. 
Efc. 8 « piinia manu. Havn. 2. Trs^ieBrr/ccv 
Vatt. 360. 1209. rnv x^cpaAifr) rtis Kf(J>ccKt\s 
Vat. 1509. Vind. Lamb. ^r, sTn rtjv ieliuv) 
ev rn Se^ioc Vat. 1209. Vcn. 10. Vind. Lamb. ^r, 
Syra hierof. eveTtoci^ov) evei^ui^uv Vat. 1209. 
c /Sacr/Aeuf) JlocaiKev Vat. 1209. Ven. 10. Barb. 
10. Sed in margine adnotatur: ev ocKKois^ ^ot^ 

ClhMVS. 

30 eis prius) Omittunt Havn. r. 3. 

3 1 avra>) ocvrov Urb. 2. e^e^vcrocv ocvrov rr[v %Ko^ 
fjLvix) e^eivmv «uro? njv xKocfxvSx koci ro IfAoc^ 
nov ro 7r.o((pv^ovv Urb. 2* eveovauv ocvrov) eve^ 
^(Tuv ocvrof Urb. 2. ocvrcv tertio loco) Deeft 
in Efc. 8 a prima manu. 

83 of) Vatt. 1067. 1210 a prima manu. Havn. i. 
3. XeyofJLevos) Deeft in Vind. Lamb. 31. Ap- 
yofJtevov Barb. 208- Laur.VI, ii. fjLe^e^ixt\vevC' 
fjuvov Vat. 1067. Efc. I. Hayn. 3. KocKcvf/siov 
Havn«2. heyofJLevcs K^ecviov rcTSos) K^ocviov rc* 
TTcs KeyofJLevos Vat. 1209- Urb. 2. Vcn. 10. 

34 o^os) oivov Vat. 1209. Ven. 10. Vind Lamb 39. 
Syra hierof. Ti^ehje) tiBeKnaev Vat. 1209. Vind. 
I^ib. 3£, 

iSaA. 

Digitized by VjOOQIC 112 EVANGELIVM MATTHiEL 

Cap. XXVIL 

35 (iahKovrss) (^oLKovrK Ven. lo* Ab hx -nXri^os^ 
dy ad edocKov K^jjfov) Omittunt Vatt, 349. 354. 
360. io67,ia09. 1210. Urb.2. Pal. 136. Barb» 
208- Vall. C, 61. F, 90. Laur. VI, 11. 14. 16. 
18. 29. 32. 34. VIII, 14. 256. Ven. 9. Vind. 
Lamb. i. 32. 33. 39. Koll. g. 9. Cod. Nanii. 
Efc. I. Havn. 1.2.3. ^ margine Codd. Aflem. 
I. 2. et Ed. Whitii verfionis Syrx phil. adnota- 
tur : Hac x^ritTis Prophetce non reperitur in tri'» 
bus (Ed.Whitii: duobus) eodicibus gracis^ nequc 
in antiqua fyriaca verjione. Deeft revera in 
codd. veriionis fimpl. et in editione principi 
Viennerifi. 

37 eTtsdviKuv) e&tjKocv Efc. g a prima manu. itiaovs) 
Omittunt Vat. 1067. Laur- VI, 11. 

40 rov vuov) Addit rov Bsov Syra hierof./ oixoj©- 
/u(w)I Addunt ocvrov Vat. 360. Syra hierof. a 
vioff m rov ^eov) gg vlos ^eov ei Vat. 1209. ^^ ^^^^ 
fi rov Beovj Kocrufitiri otTSo rov ^ocv^ov) KUi kU' 
ru/ifin uttjo rov ^ccuf ou, si vioff ei rov deov Syra 
hieroC 

41 y^ufjifAurecov) Addit KUi (pu^icdcicov Vat. lotf^. 
KUi Tr^etrBvrefoov) Omittit Vat. 1067. Addunt 
KUi (pu^icruioovVtiXX. 349.354.360. 12 10. Urb. 2«. 
Efc. I. Havn. i. 3. 

42 «) Dccft inVat. 1209. ynfSev^oim) Tn^eva^ixev 

Vat, Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTH^L 113 
Cap. XXVII. 

Vat. 35a Urb. 2. Havn. a. uvra>) €7r^ ocvroy 
Vat. 1209. ^^' ^i^™ V^tt- 349- 354« 3^0. 1067. 
1210. Vind. Lamb. 32. 33. Havn. i. 2. 

43 TrsTTcidev) €i 'TrfTFoSey Vcn. 10. rov Beov) rm 
^eco Vat. 1209. ^^) Omirtunt Vatr. 349. 1067. 
1210 ex emendatione. Ufb. 2. Vind. Lamb.33. 
Efc. I. Havn. i a prima manu. ccvrov prius) 
Omittit Vat. 1209. 

44 Hoc comma dccft in Havn. 3. aViecv^ooBevrs^) 
cv^ocvfm^evreff avv Vat. 1209. (rv^ecv^codfvreff 
fjter Urb. 2* ecvroi) prius) ocvrov Urb. 2. au- 
T» potterius) avrov Vatt. 349. 354. ^(Jo. 1209- 
12 10. Urb. 2. Vcn. 10. Vind. Lamb.,31. Efc x. 
Havn. I. 2» 

45 ffKorcff eyfvero) eyevero c%oros Vat. 349. 

4<J uve^$iaev) efioiiffev Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
jjA^ ^A/) «A(ii)M) fX®« Vat. 1209. ^H^) ^yil^c$ 
Vat. 1209. A«/tece Vat. 354. alii. Ai/l(« Ven. 10. 
Vat. 1 2 10. Urb. 2. hetiAu^ Vind. Lamb. 31. o-«- 
^t»%d«w) (TccQocxBxve$ Vat. 1209. cadccxBocvn 
Vat. 1067. Urb.2. ocBcexBocv$ Vind.Lamb.31. 

47 f^raray) etrfiKoroov Vat. 1209. 

48 ^^ «vTfiov) Omirtit Vat. 1067. 

49. eKtyov) etTrxv Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. w 

(pes) oc(f>ere Urb. 2. <roo<rm) <raxroct Borg. 2. xdti 

ffflww Ven. 10. «uTov) Addunr «AAes- J« A«)S<»v 

H A©y- Digitized by VjOOQIC 114 EVANGELIVM MATTHjEL 

Cap. XXVIL 

Aoy%ijv, svv^sv ocvTov rniv TrAwf «v, kx( €^f\hBt¥ 
vioD^ Kcct a(JjuosVat.349 aprima manu. Vat. 1209* 
Syra hierof. 

•51 ul) Omittit Vat. 12 10 a prima manu. 

52 uvearx,^(rxy) ryecoxdncruv Vat. 1067. Urb. 2. 
uvswx^n Havn. 2. ttye^^tl) nye^Bfiauv Vat. 
1209. Vcn. 10. Vind. Lamb. 3 1. 

53 /leru rnv eye^asv uvrov) Omittit Syra hierof. /4«- 
ru rf\v eyeqaiv uvro^v Vind. Lamb. 33. Sequenti- 
bus haec jungunt Vatt. 354. i2iO. Vind. Kol. 9. 
Syra phil. 

54 deov vios) vios Beov Vat. 1209. 

55 ^e) Addit ym Havn. 3. eKes) Omittit Havn. 2. 

56 tooafj) fGQaf}(p Urb. 2. Syra phil. in margineCodd. 
Aflem. I. ct Barb. 1} iOQTti Vat. 360. /uiyriyf) if 
fifirfif Urb. 2. 

58 rore) rore ow Vcn. lo. ro aoDfJiu pofterius) 
Omittunt Vat. 1209. Vcn. 10. Syra hierof. 

59 everv?\j^ev) evei\fi<rev Vind. Lamb. 31. 

60 ev r<o Kutvo) uvrov /jLVfiixettu) ev rco Keva> uvrov /uvif- 
fjuiO) Ven. 10. Vind. Kol. 9. 

63 eKesvof 7r?<uvos) ttXuvos eKesvos Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 3. fjLeru) or$ fjteru Urb. 2. 
eyetfofjtut) eyeqBfi7oiM$ Vat. 360. 

64 ms) Oraittit Vat. 360. uvrov) Decft in Var. 
1209. vvKros) Oipittunt Vatt. 360. 1209. 12 10. 

Urfc. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MATTHiEL iij 

Cap. XXVII. 

Urb, a. Vall. F, 90. Vind.Lamb. 31. Havn. 9.3. 

In Vat. 354 transponicur poft KAn|/«^(r/v o^vrov. 

fry$(Bfi) ors fjyf^^fi Havn. 1 a fcc. manu. Havn. a. 
65 ie prius) Omittunt Vatt. 1067* laop. Urb. 2« 

£fc. j. Havn. 2. 3* 

CAPVT XXVIII. 

1 /jiocfix ^ /uapyJtftAiyvii) i| fMiyiaXffVfi iiu^ia Urb. s. 

a sytvrro /^eyotff) fxeyocff eyevero Vcn. 10. ^foaeh* 
Bm) Koti ^(ocef^w Urb. 2. Havn. 2. «wo rfje 
Bufecff) Omittit Vat. 1209. Addunt rov fjc^iieiov 
Vat. 349. Urb. 2. Efc. i. Havn. 2. 3. 

3 iieoc) eiiec$ Efc. 11. mei) ds Vat. I2I0. 

4 uvrov) Omittit Havn. 3. flj<r«) de Ven. 10. 

5 roy e^uvqo^iiem ^fireire) ^nreire roy e^otvfofiuvop 
Havn. 2. 

6 yocf) Decft in Havn. 3. iiere) Deeft in Vind. 
Lamb. 31. fcv^ios) Omittit Vat. 1209. 

8 e]^e}^ovaai) ecTfeXBowuiYvaA.lsZXtAi.^u ocTro) 

«c Efc. 5. 
.9 dff ie eTto^evovro uTtuyyeihjXi rois ixu^rociff uv^ 

rov) Omittunt Vatt. 1209. 1210 a prima manu. 

Efc. 2 a pr. manu. Efc. 5. roiff iJLuBf\ruis uvrov) 

Defunt in Havn. 2. 0) Omittunt Vat t. 349. 1210.. 

Efc I . Havn. 1 . 3. wnnfrntrev) vfrn^rficev Ven. i o. 
H a i) Digitized by VjOOQIC ti6 EVANGELIVM MATTHiEI. 

Cap. XXVIIl. 

lO o) OmittitVat. isop. uisX^pbis) iJLU^tiruisVrh. 

a. KUKBi) YMi sKSi Vat. 360. Havn. i. 
XI ysvoiJLeya) yivo/MfVflc Urb. a a prima manu ; intcr 

lineas habet ymiABvot. 

13 vujcrof BhBovTss^ f kA^ \|/ay «urov) «cA5\//av aurov, 
vvvxos ehBovrss Urb. a. 

14 €7ti) uVoVat.iaop. 7r«o-e/Lc€v) issiQc^ixev Havn. 
2. aurcv) OmittitVat. 1209. TfoiritToixsv) Troirj' 
(TOi>iJL€V Urb. 2. Havn. 2. 

X5 ^t^^ov) Addit i;^f«^ Vat. 1209. 

19 ouv) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 12 10. Urb. 2. 

Vind. Lamb. 31. Efc. r. 5. Havn. j. 2. 5. 
ao ccfjtYjv) Dceft inVat. 1209. u/jLfiVy a/Afiv Havn. 2. 

Subfcriptioncs Codd. : To xar* fAurbotiov evuy* 
•^eKiov sy^uCpn tfo^^uvtov ev te^ovauhtifji rps^fU" 
i(R Siu?KeKra)^ fjieru XS^^^^^ oKro^rris rov x^t^ov 
eBVU?^fiylfsoiJS j v^e^ov ^e i^/jLevevBri ttu^u ioouvvov 
Vatt. 361, 353 et alii multi. ex€i ie ^ixovs 
i8%^^<jBarb. 13. f^sxovs {iv7j:S\Jvh.2. c^ixovs 
/3% Vatt. 354. 356. 360. ^ixovs (i(p^ ^fi/jiuru 
$(P Barb. 10. ^ixcvs /3(p|, ^nnuru (i(pK(i 
Barb. 12. In codicc Vat. 1209 Evangelium Mat- 
thsi in CLXX Capita dividitun EVAN^ 

Digitized by VjOOQIC »»7 EVANGELIVM MARCL 

1 itulus: Kocroc MctfKov Vat. 1209. Af%fr rw 
K»ra M»fKov evuyyeXiov Vat. 365, I0 Kocreo 
lAocfxcv ay/ov svocyyshtov Vat. 356. alii. Ejc rov 
Kocrx M«fKov ocytov evocyye?\jov Angel. i, 

CAPVT L 

X rov pofterius) Deeft in Vat, 1209« oS^) nxQoog 

Vcn. 10. 
2 rots 'TT^oCpfirocis) ^Heocioc roo 7r^o(pnrfi Vat. ^6o* 

Pal.Vat. 227. Barb. 10. Laur.VI, 15. Vcn. 5. 

6. 10. Vind. Lamb. 39. Syra hicroC raf'H<Tuibf 

r(k) ytqo(pr\rtl Vat. 1209. ^*^* ^^^* ^Y^ P^^'* ^^ 
margine codicis Aflfem. i. habet „ Maleacku ,9 
In aliis vcro codd. „ In Efaia propheta, ,> In 
margine cod. Aflem. 2. n /» Efaia propheta. Et 
in Maleachi propheta. „ rya?) Omittit Vat, 1 209« 
e/jLTrfocrBev aov) Non habent Vat. 1209. ^X^* 
hiero£ 

H 3 Hv^iov'^ 

Digitized by VjOOQIC ii8 EVANGELIVM MARCL 

Cap I. 

3 Kvftov) Addit K»$ Syra ven ccvrcv) Addit rov 
Beov fj/jLcov Syra phil. in margine. 

4 'f»l/wy) Addit rn^ loviociots Urb. Vat. s. 

5 f^sTTO^evero) f|^^efwovTe Vatt.349.354. 1210. 
PaL220. Urb. 2. Laur.VI, 14. Vind. Lamb.^T. 
Havn. I. 3. Koci efiotTrn^ovro Trocvrss) mocvresj 
Keci eHxTrn^ovro Vat. 1209. Koct isocvres ejiocTr* 
ri^ovro Vind. Lamb. 3 1. Tfocvres) Omittit Vind. 
Kol. 4. ev rcf io^^ocv^ 7roru/Jia> vir ocvrtov) vis 
uvrov ev ra lo^ixvn TrorufAco Vat.i^o^. ^ uVau- 
rov) Omittit Vat. 1210 a prima manu» Havn. 3. 

6 fjv ^e) KUf iffv Vat. 1209. 

7 fxov pofterius) Decft in Vat. 1 209- tov uVoJiy- 
/Auroov) rov vTroSri/Auros Syra Phil. 

8 ft^v) Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. ev 
prius) Non habet Vat. 1209. uvros (fe Quirrt- 
cet v/jucs) uvros vfjtus ^uTrrtcei Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. ev pofterius) Deeft in Vat. 1209. 
uyi(k)) Addit KUi Trvfi Havn.3 alia manu. 

9 Kut prius) Omittit Vat. 1209. tfi(rovs) mioovs 
Parif. 50. rfis yukiKuius) ess rnv yuXthutuv 
Havn. 3« vyro loouvvov eis rov $o^iuvf\v) ev ro? 
iogSuvp viro loouwov Vat. 360. Ven. 10. ets rov 
iofiuvfiv VTTO loouwov Vat. 1209. Vind.Lamb.31. 
Vind. K0L6. Havn.3. Parif^o. iogiotiniv) Ad- . 
dit Troru/Jtov S/ra hierof. 

evBeo)s) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl 119 
Ciip. I. 
JO ev^ecos) ev&v^ Vat. 1209. ecjro) «6 Vat. 1109. 

Vind. Lamb. 31. Havn. 3. eiSe) Kcci eiie Vat. 

360* mevfAoc oiaei ifeqi^e^etv Karu/ieciyov) mev'- 

fjuc Kura^uivov <»<rei 7se^i«;e^xv Urb. 2. cJra) ois 

Vatt. 349. 354. 1067. laio. Vind. KolL 4. 6. 

^(nteq Vat. 1209. ^) ^'^ Vat. 1209. Vind. 

Lamb. 3 1. 
II fiJ) froi Vatt.360. 1067. 1209. Ven. 10. Havn. 2. 

Parif. 50. evioKfitrec) fivioKtiaet Urb. 2. Ven. 10. 
22 evBvff) ev^ecos Ven. 10. Vat. 360. ro meviAec 

ecvrev eKBocKKei) eK^ecTOsjei ecvrov] ro TFvevfM 

Vind. Lamb. 31. 
13 exei) Omittunt Vat. 1209. Havn. 2. ev rtf ffif- 

fjuo) Non habent Vat. 360. Ven. 10. Vind. Lamb. 

31. ftfJie^us) €7ti riiJteqecs Vat. 360. Vcn. 10. 

Vind. Lamb. 31. Parif. 50. ^/^efocs reaaec^eC" 

Kovra) (re7(rec^ecKovrx ^fAe^ecs Vat. 1209. Addlt 

Kcu rtwec^ecKovru WKrecs Parif. 50. 
Z4 ftfTtf ie) Kcci fjterec Vat. 1209. "^^O O^if^U'*^ 

Vatt. 349. 354. 1067. rt\s HectriKeiecs) Non ha- 

bcnt Vat. 1209. Ven. 10. 

15 KUi prius) Non habent Vat. 349. 354. on) 
Dccft in Vat. 360. Vcn. 10. Td^evere) TgiW 
ceere Havn. i. ev) Omittit Vat. 1067. 

16 TFefiTTecrcov ie) kou iru^ecyoiv Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. cifJti^vu) rov aiixoovu Vind. Lamb. 3 1. 

H 4 uvrov) Digitized by VjOQQIC I20 EVANGELIVM MARCr. 

Cap. I. 

»vrov) cifjLoovoff Vat. 1209. uvrov tniimc^ Vat, 
360 a prima manu. rov (nfjioovoff Vat. 360 cjc 
cmcndationc. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. uvrov 
rov mfjiowos Vatt. 349. 354. 1210. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 33. Koll. 6. 9. Havn. i. ^aKXwrus) 
ctfxCpifiuKKcvrus Vatt. 354. 1209. Vind. Lamb. 
31. ^uKKovrus u/Ji^pS^^^ov) Ufji(pS^n^fu 
QuhKovrus Vat. 360. Ven.. 10. UfJiCpSKti^qov) 
ru ^iKrvu Vind. Lamb. 31. ev ry duKuacrif) 
€ts rfjv duXutrauv Vind. Lamb. 31. 

17 yma^ut) Omittunt Vatt. 349. 360. Vcn. lo. 
Vind. KoL 4. Poft, «v&^ «TTiMy ponit Urb. 2. 

28 uvroov) Omittunt Vatt. 360. 1209. 

19 eKii^ev) Non habent Vatt. 360. 1209. Vcn. 10. 
Vind, Lamb. 31. Kuru^i^ovrus) KurutrKevU' 
^ovraf Vind. Lamb. 31. isKrvu) AdduiW «v- 
roov Urb. 2. Havn. 2. 

20 evdsoos) Omittit Vind.Lamb.3r. cc^evres) ev* 
Beafs u<pevres Vind. Lanob. 31. evB\)S cUpevref 
Parif. 50. 

ai ei<r7Fo(ev:vTat) eta-yrofeverui Vat. 360. KUTfeq^ 
vuovfx) KuCpuqvocovfJt, Vat. 1 209. Vind. Lamb. 3 r. 
evdeoos) evdvs Vat. 360. Mehbm sis rffv cvv» 
uyooynv ehSxcKe) eSsSuCKe eiCe?^oev eis rnv ow- 
ayooytiv Vxni. Lamb 31. In PariC^o ^ lacu- 
m a vf. 21 usque ad finem capitis. 

e^eTTXfi^- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL lax 

C«p. L 

22 t^eTrhv^rtrwro) t^e7r?iftrrcyro Vzt. 354. 

«3 Kxt fjv) K»t sv^vff tfv Vart. 360. 1209. Vcn. 10. 

24 8cc) Omimint Vat. 1209. Urb. a. 

25 8^) «7r'Vat. 360. ificov^) Omirtit Vat. 1210 
in textu ; fed habet margo , ubi ad jectum a cor- 
rcaorc. 

26 ro 7rv8vi4oc) Omittit Vat. 1209. K^u^etv) (p(W- 
vfiaeev Vat. 1209. e^) om Vat. 1210* 

27 iraYtti) dTrxvrec Vzi. 1209. Urb. 2. ecvrov^) 
iavrovs Vat. 360- Urb. 2. Vcn. 10. Havn. 1.2. 
T/ 8^i revro) Dceft in Vat. 1067. w n AJ«%i? 
}i K«ivif ost^);) J!(Je»%n >7 KMiVfi Vat. 1209. JSfJoc- 
%n KXiVfi avrfi Vat. 350. Vcn, 5- 6. 10. r/p 1} 
Karvfi Maxn avrff Vat, 12 10. Vind. Lamb. 31. 
jf xaiwi) Omittunt Vind. Lamb. 30. Havn. 2. 
er$) Non habcnt Vatt. 360« 1209. Vcn. 5. tf. 
10. 

tS f^>^e ii) fcai t^ftAdaVM. 1067. 1209. ev- 

^up) Dceft in Vat, 3 60. fravraxov Vat. 1209. 

fvBvff tsavrarxfiM Vind. Lamb. 3 1. rif^) Oniit- 

tic Vat. 360. 
39 ^dwf) zv^MsVzxx. 360. 1209* Vcd. 10. *^- 

^Addvr^i^) 8^?kBo^ Vatt. 360* 1209. Ven. 10. 

Vind. Lamb. 31. Syra phii. in margine. ^jA- 

5cy) jyA^fv Vatt. 36O. 1209. 12I0 in margine. 

Ven. xO. Vind. Lamb. 31. Syra phiL In margine. 
H 5 w- Digitized by VjjOOQIC 122 EVANGELIVM MARCL 

Cap.I. 

siafjK^ov Havn. r. iccKoo/iov Kecs $a>uyyov) tooeeV' 
vov Koci iecKOi>^ov Vat. 360* 

30 <rtixQ)V0ff) rov (n/Jicovoff Vat. 360. Vcn. 10. $v 
deoof) fvBvff Vat, 1209. 

31 KfocTfjffocff) Koci y^etrfi(Tocs Vind. Lamb. 3 1. a>- 
Beois) Omittunt Vat. 360. 1209. Ven. lo- Ad- 
dit KXi fjyef^yi Syra phil. cum afterifco. 

32 eiv) eSv(rey Vat. 1209. eCpe^ov) Addit Tfotvres 
Vind. Lamb. 31. 

33 KOLi fi TfoXis oM eTFicrvvyiyfjtevtfi nv) Koci tiv oXfj 1; 
TTofiis <rvvYiyf4evfj Vatt. 1067. 1209. eTfttrvvfjy' 
fxevfj ffv rffqos rnv Bv^ocv) fjv (rvvfjyiJLevfj tt^os rocs 
Sv^ocs Vind. Lamb. 31. 

34 TFohhovs) TTxvrocs Efc. 8 ex emendatione. Aae- 
A^/v roc SocifJtovtu) roc iui/Jiovtoc XuKeiv Vat. 1 209. 
ccvrov) Addunt x^tf^ov etvoct Vatt. 360. 1209. 
Ven. 10. Vind. Kol. 6 a fecunda manu. Vind. 
Lamb. '31. Efc. 2 ex emendatione. Havn. i. 

35 evwxoy) ^yvxec Vatt. 360. 1067. 1209. Ven. 10. 
avccf^xs) Omittit Efc 2 a prima manu. Addit 
ie Urb. 2* KUt ocTTfjT^ev) Omittunt Vat. 1209. 
Havn. 2. Addit njaovs Vat. 349. 

3(J 0) Deeft in Vat. 1209. Addunt re Venet. 10. 
Vind. Lamb. 31. Havn. 3. ot) Omittit Vat. 
1209. 

37 iu^ovres) ev^ov Vat. 1209. heyov^rtv) Kect Xe- 

yovatv Digitized by VjOOQiC EVANGELIVM MARCL 123 

Ctp. L 

ywctv Vat, isop. ^fjrovai (n) <ts ^ttrcvci Vatt. 
349- 354- 360* Vind. Lamb. 31. KoU. 4. 6. 
Havn. I. 2. 3. 

38 »y<k>/JLBy) ayers Syra vet. Syra phil.^ Addit «A- 
Aa%oy Vat. 1209. y.XK€t) Y.Ui iKSi Ven. lO- 
9^eXfj\v&cc) e^Xdov Vat. 1 209. ehfiKv&x Vatt. 
349.1210. Laur. 256. Vind. Lanib.31. Kol. 6, 
Havn. I. 

39 n^) fi?^ev Vat. 1209. ev rui^ <rvvecyooyociff) eis 
rocs <ruy«»y<»yflw Vatt.gfio. 1209. ^^^' *• ^^"' *^' 
Vind. Lamb. 31. Havn. 2. 3. Koci rx ^oaiiovicci 
eKdocXKoDv) Defunc hsec in Havn. 2. 

40 'noc^ar.ocXoiv ocvrovj Koci yovvTteroiv ocvrov) yow* 
Treroov ecvroVj Kcci ira^UKOcKoav ccvrov Sym vet. 
K»i yowTreroov xvrov) Omittunt Vat. 1209- Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. xoci yovvTteroov Ven. 10. 
Koci yovvTrerGov avro) Vat. 349 ex emendatione. 
KCCi Keyosv) A^y»»' Vat.1209. BeK^s) Addit ku- 
fie Vind. Lamb. 3 1. hvcctrui) ^vvy Vat. 1 209. 

41 i h intrcvs (r^nXecyxvifrdeis) Koci cirhccyxvicrBeis 
Vat. 1209. xei^cCy j)\|/<»to ccvrov) %Fiffl6 ccvrov^ 
V^l/ocro Vat. 1209. heyei) Xeycov Vind. Lamb. 
31. ccvrof) Deeft in Ven. 10. 

42 fi^^sTc^ o^urcu) OxnittitVat.i209« ev^eoos) ev 
Bvs Vat. 1209. u'^^ oovrov 1} Ara^f») ly heTTfoc 
9C7S ocvrov Urb. %. Syra phil. i| Keiffcc ccvrov 

Havn. Digitized by VjOOQIC 124 EVANGELIVM MARCL 

Cap. I. 

Havn. 2. €Kocdoc^i<r&fi) sKecSs^KrB^i Ven* lo. 
43 €v^eooi} ev^vff Vat. 1 209. 
^4 ixyjSev) OmittuntVind. Lamb. 31. Havn. 2. /jtoo- 

cfjs) fJiODvtTtis Vatt. 360. 1209. Havn. i. covtgis) 

avrv{s Ven. 10. 
45 (petvs^s €is 'nohjv €i(rehlbeiv) sts TtoJsjv (pave^oos 

notBK^e^y Vind. Lamb. 31. ev iqriixois) ern ffif- 

/lois Vat. 1209. ^O Oi^ittif Vat. 1209. 5r«v- 

tptrxfi^€v) TTocvrodevVzxt. 354. 360. 1209, Urb. a. 

Vciu 10* Havn. 2- 

CAPVT II. 

J KUi tso^Kkv eKrtih^Bv) kcu etafiXQ^ev TTocXiV Vatt. 

349. 360. 1209* 1210. Urb. 2. Ven. 10. Vind. 

KoL 4« Havn. i, 2« kcoi eiceX^oov tffaovs vro^ 

A/v Vind. Lamb« 31, TTochiv) Omittit Vat.354. 

^ooTre^otovfA) KoUpaqvoLGviJi. Vat. 1209. Vindob, 

Lamb. 31. r,oot pofterius) Omittunt Vat. 1^09. 

Vind. Lamb. 31. ets otKov) ev oixo) Vat. 1209. 
a ivBsoos) DQ^Qi itiVzu i20g. TroKKoi) oxKoi Trohr 

Kos Vat. 360. Ven. 10. roo) Omittit Vat. 360. 
3 7r^osxvroVj7rocfooKvrsKov(pefovres) (pefovres tt^os 

uvrov Troc^ocKvriKCV Vat. 1209. Tr^os avrov (fie* 

qovres Tra^oKvrsKOV Vat. 360. Vcn. xo. Vind. 

Lamb. 31« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 125 
C«p. II. 

4 Tr^oaeyyKTcci) Tr^oaeveyKUiV^t. 1209. Syra phiU 
avra)) uvrov Parif. 50. f^eytjy) me-nr^v Vat. 3 49. 
i(^ do) o?rou Vat. 1209. *^'oVat. 360. 

5 i^m h) %ot,i iicov Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
PariC 50. uipeoovreci) a(pievroti Vat. 1 209. trci 
al elfJtocfrioci aov) (rov cii oc/jtoc^noci Vatt. 360. 
1209. 1210 a prima manu. Ven^io. ^ov a\ oU 
/Mfriai <rcv Parif. 50. Vind. Lamb. yi. 

7 n) on Vat. 1209. ovroo) Omittunt Efc. 8 ^ 
prima manu. Havn. a. &?<aa(pfjfJLiocs) /3Aa<r^^- 
fiei Vat. 1209* 

8 evBeofg) evdvff Vat. 1209. c itfcovs) Dceft in 
Havn. 2. ovroos) Omittit Vat. 1209. Addunc 
avroi Vatt. 349. 354. 1210. Vind. KoU. 4. 6. 
Havn. I. 2. 

9 coi) cov Vatt. 349. 1209. laiO- Urb. 2. Vcn. 10. 
Vind. Lamb. 3 r. Koll. 4. 6. Havn. i. 3. a/u«f- 
T/«i) Addit cov Parif. 50. tyei^ai) eyet^e V^at. 
354. Vind. Lamb. 31. Havn. 3. eyetfov Vat. 
2209. nai prius) Omittunt Vat.360. Ven. 10. 
xai ccfov cov rov K^a(i(iarov) Omittit Havn. 3. 
nai ccfov rov xqa&^arov cov Vatt. 360. 1209. 
Parif 50. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. oc^ov rov 
Kfa^darov cov Vcn. 10. 

10 a^ievai eiTi rtiff yvis ccjAafnai) a(pievai ccfjiocf^ 
nas errn rtis ytis Vatt. 1209. laio. Urb. 2« eTfi 

rtis Digitized by VjOOQIC 126 EVANGELIVM MARCI. 

Cop. 11. 

Tfjff ytfff ccCpsevui ecfJtcc^necff Vcn. lo. Vind. Kol. 
6. Havn. 3. a(Pisvxi «ri Tfi^ yfjf ecfjLXfnav Pa- 
rif. 50. 

11 eyet^ocs) ey«f « Vatt. 354. laop. Vind. Lamb. 3 1. 
Kol. 6. Kccs prius) Deeft in Var. laop. 

12 ev&ewy Koct) kus ev^^ Vat. 1209* evecvrsoy) 
eixTT^oaBev Vat. 1209. Laur.VI, 23 in margine, 
alia mlnu. Xeyovrocs) Omittit Vat. 1209. ou- 
oeTtore cvrcos) ovrooff cvSeTSere Vat. 1 209. 

*3 ^^^Bs 7ru\sv) e^?^e ni<rovs Parif. 50. 

14 Kus Traqccyoiv) Troc^ocyouv ^e Parif. 50. hevsv) 
socvM^ov Vind. Lamb. 31 ; fed in margine adno« 
tatur: ev ocWosff^ AeuiV. 

15 eyevero) ysverecs Vat. 1209. accs sr^AXoi) Keci 
s^ov TToPO^s Havn. 2« fjKoKovBticecv) tiKoAffvBovv 
Vat. 1209. 

16 Kccs os y^ufz/jiocresff kus os (pu^scruscs) y^u/jiiJiurei^ 
roov <pufs(ruso^j kus Vat. 1209. Kccs es y^ufJtfJiU' 
ress roDV cpu^s^usoov Vind. Lamb. 31. kus os yfUfJi^ 
fAuress roov sovSusoov Syra hierof. kus osCpuqsauses^ 
Kus os y^ufjLfjLuress Havn. 2. kus ufJLUfrooKosv 
prius) Deeft in Syra hierof. rs ors fJteru rosf 
reKoovoov kus Ufiu^roohjoov ec&ses) ors ecBses fjse" 
ru roov ufjLu^rooKoov kus roov reKo^oov Vat. 1209. 
ecbses) Addit SsSutrKuXos vfJLOov Havn. 2. eaBsec 
Hus mves) etrBsere kus ^rsvere Vind. Lamb. 3 1. 

Syra Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 127 
Cip. IL 

Syra hierof. kxs ^iyet) Omittunt Vat. 1209. 
Havn. a. 

17 avToi^) Omittit Vcn. 10. esff idrravototv) Omit- 
tunt Vat. 1209. Urb. 2* Ven. lo. Efc. 2 a pri* 
ma manu. In Vat. 1210 adefti fed punctis dam- 
natur a conrectore. 

18 rm ^uqtcottoov) (potfscrottoi Vat. 1209. Urb. 2. 
Efc. 8 a prima manu. Havn. 2. xut ot roa^ (po^ 
ftaxtow pofterius) KUt ot fdotB^nrott roov (potftaoctM¥ 
Vat. 1209. iMbnrett pofterius) Omittunt Vatt* 
349. 1209* 

19 A vfi^evetv ad vti^evetv) Omittunt Vcn. lo. Havn, 
2. fjtey euvTomv exovGt tov wfiCptov) exovat rov 
WfJi(ptov /^^y «wTdav Vait. 350. 1209. exov(rt fJieS' 
ocvToov Tov vvfJL^ptov Vind. Lamb. 3 1. 

20 ocTTu^&tf) oc^dy Vind. Lamb. 31- vfi<yev<rovatv) 
vrj<9evov(rtv Havn. i. 2. eKetvoctff rotts YifJLf^octs) 
eKetvy ry tifjieqoc Vat. 1209. Urb. 2. Ven. 10. 
Efc. 8 a prima manu. S^a phil. txi ^fie^oc eKet* 
vy Vind. Lamb. 33. 

dl Koct prius) Omittunt Vatt. 354. 360. 1067. 1 209. 
Urb. 2. Vcn. 10. Efc 8« Havn. 2. Syra* phil. 
eviets) Addit fe Havn. 2* tfjiocrtik) *nocKoct<») ifjioC' 
rtov 'xochoctov Vat. 1209. ro TrXti^oDfAoc uvrov) 
ro Tfhfi^oofjLoc oc<^ eocvTov Vat. 1 209. ro isXr\qoi- 
1400 ocTT ocvrov Vat, 360. Vcn. 10. Havn. 2. «^* 
« ocvrou Digitized by VjOOQIC 128 EVANGELIVM MARCI. 

Cop. 11. 

uvrov ro 9iAiffw/wa Vind. Lamb. 33. Efc. g. Sy- 
ra phil. xvrov) Dectt in Vind. Lamb. 31. Pa- 
rif. 50. Kocivov) Addit utto Vind. Lamb. 3 r. 

ft2 ^(r(res) ^Ti^ei Vat. 1209. ^ ''^^'^) On^i^^if Vat. 
1209. KflSi c o/yci* ^K%fir(»i, xotfol ouncoi UTtO' 
Kovvrui) KUi osvos oLTTohKovrou Koci ol ocaxot 
Vat. 1209- (^^vreov) Dceft in Vat, 1209. Ad- 
dit KXi ufJi(f)ors^oi avvryi^ovvroci Vat. 1067. 

^3 Koti eysvsro) Koci ttxXsv eyevtro Vind. Lamb. 31. 
Additur ev ro) in Havn. 1 a fec manu. Ttoc^x- 
TTo^eveff^cci ocvrov ev rois (roc^^ocai) xvrov ev roiC 
cuBl^ocai SiocTTo^everrBxi Vat. 1209. ecvrov ^o- 
^evetrbxi ev rois <ru(i^aai Vind. Lamb. ^r. ev) 
Omittunt Vat. 360. Havn. 2. 3. KOCi ti^^ecvr^ 
oi iJLocdfiroci uvrov) Kcci ol lAoc^firui avrov fif^xv* 
ro Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. oSov TfOieti) oio^ 
Tfoieiv Vat. 1209. o^oi^no^ovvres Vind.Lamb. 31« 

24 r/ TroiovfTiv) Addunt o\ fJLocBfiroci (rov Vat. 360« 
Barb. 10 in margine. Vind. Lamb. 31. Syra 
hicrof. ev) Omittunt Vatt. 360. 1209. Urb. a* 
Vind. Lamb. 31. Havn. 2**3. 

«5 Koci avros eKeyev ocvrois) kou \eyei xvroiS /i|- 
aovs Vind. Lamb. 31. Koci eXsyev avrois Vat. 
1209. 

ft6 TToos) Omittit Vat. 1209. rov poftcrius) Omit- 
tunt Vatt. 354. 1210. Urb, 2. Havn. 2. %• ei /Jtti 

rois Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl 129 

Ctp. IL 

rcis ief€V(7i) Omittit Havn. 2. « iJtfi fJLovoi^ roiff 
U^svci Vind. Lamb.31. Parif. 50. « /ifi rov^ Is- 
^iis Vat. 1209. x«/ fJlwwv Koii rois <rov ocvroi 
cuji) Defunt in Havtu 3. cuv ocvrco) /icr «v« 
rov Vat. 360, 

«7 syevero) sKnaBti Vat. 360. Vcn. la 

CAPVT IIL 

jc jjv) Omittit Vat. 1209. 

s si rois o-«/3>3aw ^s^aTrswsi ocvrov) Non habet 
Urb. 2* 

3 ro) s^^ocfJtfAevnv sxovn rnv %«p«) rvfv X9i^m 
r/fivn ^fi^ocv Vat. 1209- ra> rt^ X^^» sx^vn 
s^^ocfjtfjisvnv Vind. Lamb. 31. sysi^xi) sysi^s 
Vatt. 354- 15^09. Urb, 2. Vind.Lamb.31* KoU. 
4. 6. Havn. 2. 3* 

4 s^s^i) n e^st^i Vat. 360. rois) sv rois Vind. 
Lamb. 31. Havn. s» owo-aei) Addit fittKKoif 
Vind. Lamb. 31. xMoKrsivoci) ccTfohsaoci Vat, 
36a Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 

5 aov) Omittunt Vatt. 349. 354. 1209. 1210 a pri- 
ma maniu Vind. KoU. 4. Efc. 2 a prima maniu 
ocTroKars^ocdfi) oc7rsKurs^otdi/\ Vatt. 354. 1209. 
Urb. 2. Laur.VI, 34. Ven. lo. Vind. Lamb 30- 
31.33, HavA*2t3. wy<v) Omittoni Vat. 360% 

I Sym Digitized by VjOOQIC 130 EVANGELIVM MARCL 

Cap. III. 

Syra hicrof. iJywjs- oJf n «AAi|) Non Iiabent 
Vat. 1209. Vcn. lo. Vind. Lamb. 30- Efc. 2 
et g a prima manu. 

6 e^s^^d^ovres) eXdovrFff Vat. 360. sv^ew) Omit- 
tit Urb. 2. ev^vff Vat. 1209. Poft Yt^osStotvoav po- 
nit Syraphil. fTroiouv) eJiJouv Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. 

7 YM prius) xosi yvwi* Havn. i a corrcctore. olvb- 
XGo^ff^e fderoc r«v /Jiocdyircov uvrov) fjteroc roov 
fjiocBfiroov ocvrov avexoj^fjce Vat. 1209. Ven. 10. 
Vind. Lanib. 31. tt^o^) ets Vat. 360- Ven. 10. 
'nu^oo Vind. Lamb. 31. jyx^Aoudtjcrav) Omittit 
Vind. Lamb. 3 1. moKovBncrev Vatt.3 49.354.360. 
1209. Vcn. 10. Havn. 2. uvra>) DeeftinVat. 
1209. Vind. Lamb. 31. v.ui octto rtis lov^octots) 
Deeft in Havn. 2. TK^oii tovSoctus Vind. Lamb. 31. 
KUi UTTo rv\i; tov^utus^ KUt wno ^e^ofroXvfim) %ut 
UTto ie^ocro^vfJLOi^v^ tcut utto rt\s lOvSutusVau 360. 
Ven. 10. 

8 KUi UTTo rtis t^ovfxuius) OmittuntVat. 360. Ven. 
10. ol) OmittitVat. X209. UKovcruvres) ukov- 
ovres Vat. 1 209. Ven. 10. Vind. Lamb. 3 1. o<ru) 
muvru ocru Syra vet. Syra phil. e^otei) Trotei 
Vat. 1209. 

9 TtKoiuqiov) TThoiu^iuV^t. 1209. rov c%Aov) rovs 
o%Kovs Syra vet. Syra phil. uvrov) Addit oi o%Koi 
Vind. Lamb. 3 1. uvrov) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 131 

Op. IIL 

10 ecvrov) xvtm VL\i. Lanib.3i. «>^«yr«<) «V- 
rosvreci Havn. 2. 

11 xoc$ roc Trvevixuroo roc UKec^ecfra) neci Tfvfv/iuro^ 
uKocBoc^x Vind. Lamb. 31. PariC 50. eBeoo^ 
f«) edsoi^ovv Vatt. 1067. 1209. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. yf^ocmmrev) it^ovmntrocif Vat. i aop. 
'Tt^wfeTtntroDf Vat. 1067. Vind. Lamb. 31. Parif. 
50. Havn. 2. «cfflf^*) tKqoc^w Vatt. 1067. 1209. 
Vcn.io. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. 

12 woAAa) Ttjisyj Syra vct. Syra phil. \voc) Omit- 
tit Efc. 8 a prima manu. oc\yrov (pecve^ov) (pecve^ 
qov ot^yrev Vat. 354. Vind. KoL 4. Havn. i. 2. 
^c/jycwi) ^oiftj^j Vind. Lamb.^!. 

13 ccvxHecivei) ecve09i Ven. lo. e^os) Addit e $t\<rovs 
Paiif. 50. TnBe}^) vjBehecey Vat. 349. Vind. 
Vind. Lamb. 31. PariC 50. 

14 SooSercec) Addunt evs Koa ecno^oKovs owoiMcaov 
Vat. 1209. Vind. Lamb.31. PariC 50. Ivec po- 
fterius) Omittit Vat. 1209« 

15 Be^ecTtevetv recs voaovffj Kui) Omittit Vat. 1209. 
iecii4ovsec) Addit Koa e7toifj(rev rovs: Soo^eKoc Vat. 
1209. ^foyrov aifMovx Vind. Lamb. 31. 

'16 rM ffifjiuvi evoiJtx) ovofJLoc ro) aifjLoovi Vatt. 1067* 

1209. ovofJLoc) Deeft in Urb. 2. 
17 rov iocKQoBov) ecvrov Havn. 2. toi^) Omittunt 
Vatt. 354. 3(So« 1210 a prinia manu. Vind. 
1 a Lamb. Digitized by VjOOQIC ,„ EVAUGELIVM M« 

.r.i;cx«v.3- 

r,«** * 

■mT 
S —' r) Oi" 
^ Syi» vrt. Sy« 
i c^nL^^^^GELIVM MAKCL lu 
,_ ^^ VI- -L Lamb. 31. mylmrrm) «V 

II U» tlK ^ 

**!r?f** Vini Lamb- 31. PariC 50. f^w* 

W^^^ Vatt. 10^7. 1209. Vind. Limb. 31, 

^ ^feorrfirr^) ^f^f^/5rr«yVaMa09. 

*r^*^^ VjL X057. Vind. Lamb«3i. Parif. 

^'^^ ai^^J^^^^VatMotfy.lftOp. 

^^ ^Lomh. 31. Havn- fl. 

^ ^^ ^ ^Jtavtt Syra phiL ;v«) Omif- 

- **^ maDij» ofuTcv (pa»i^cv) (pcivf* 

^•^'^«.^ Vlfli KoL 4. Havn. i. a. 

s) -am ViiuL Lamb. j r. 

^> ii?/59 *3>A.g«» Vir. 349- V,n/J. 


J M iimm Jieim r— - >r» ^c^^^^^ j^^^u^'^ / Digitized by VjOOQIC 132 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. III. 

Lamb. 31. Kol. 4« viot) 0* vtoi Havn. 2. 
j8 fJiocTButov) Addit rov re^avfiv Vind. Lamb. 31. 

Kxvocvtrtjv) Kocvuvociov Vat. 1209. 
ig iaKoc^tooTfiv) saKoc^iood^ Vat. 1209. 

20 sqxcvroci) cvvsqxovroct Vatt. 360. Efc. g a prima 
manu. Addit TrccKiv Urb. 2. oxXos) ©xAof 
Ven. 10. Addit ttoKvs Vat. 360. 

21 Y.^ocri/\(Toci) KUi sK^ocrf\(rxv Syra phil. in tcxtu; 
fed in marginc K^ocrfiaxt. f^s^^fi) e^s<^f Vat. 
1067. ^^ 

22 oJ pofterius) Deeft in Parif 50. on pofterius) 
Omittit Vind. Kol. 4. (ieeX^s/iovX) (iss^sliovK 
Vat. 1209. 

24 eocvT^v) eocvrrjs Uvb, 2. ^oc&rfvoci) ^>|Vflfi Efc. g* 

25 K«/ sccv omoc e(f>^ eocvrtiv) ttoct oiKtoc s(f> eocvrriv socv 
Havn. 2. iJis§i(rBti) sfjis^itrdti Vat. 1209. «?«- 
S^^jva; >J CiK/06 fXf/vij) n o<x*« sKSiVti f^fivecs Vat. 
1209. 

26 ^oc^ffvut) ^fivxi Vat. 1209* 

27 ov ^vvuroci ov^sis) ouJleif (Juvarai Vatt. 349. 354« 
1067. 12 10. Pal. 220. Urb. 2* Laur. VI, 34. 
255. Vind. Lamb.33. KoU. 4.6. Efcg. Havn. 
I. 2. ecW' oviets ivvxicci Vat. 360. Ven. iO# 
Vind. Lamb. 31. ocK?C ov Svvocroci- oviets Vat. 
1209. r» uKsvfi rov t<r%vqo\)^ etaeXdnov ets rf^ 
ctKtxv xvrov^ ^txqnwToct) ets rtjy oKtccv rov /ff%y- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL ijj 
Cflp III. 

govj T« ffKevft eLurov ita^ecacci Vat.iaop. «- 
a^Tfaaeci) d^ecacci Pvif- 50. Havn. a. ^av) 
Omittit Vind. Lamb. 31. ^faTov) 'ff^er^w 
Vind. Kol. 4. hccqitocaBi) ^oc^a^ Vatt. 349. 
12 10. Laur.VI>34. Vind. Koll. 4. 6. 

a8 T« ecfAX^fiiJLccroc ras vms ra>v uvd^oo7ra»i) ras 
vscis ra>v ecvbqo^Ttoaf roc ecficc^rfiiJtecra Vatt. 360- 
JO67. laop. Vind. Lamb. 31. ras ocnd^aTrciS 
rcc dixa^rniAccrct Vcn, 10. ras vUis rosy av- 
Q^coTrctiif) rois avd^oynots Urb. a. Havn. 2. xa<) 
Addunt al Vatt, 1067. laop. Urb. 2. Vcn. 10. 
Vind. Lamb. 31. ccas av) oaa eav Vatt. 1067. 
1209. ^^* ^^ Vind. Lamb. 31. 

29 eis rov aioova) OmittitVen. 10. %qiceoi>s) diioc^ 
rfJiJLaros V^t, 1209. facXa^eais Laur.VI, 15. 

30 €xei) exeiv Havn. 2. 

31 e^ovrui ovv) Kai f^Ff %ft«i Vat. 360* x«/ *f- 
%FTa/ Ven. 10. >ca< e^%cvrai Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 3 1. Parif. 50. 0/ ahX(poi KUi >} /^ijTn? 
«uTou) »1 fWfTijf lecic/ w a^KCpa avrov Ven. lO. 
j5 /LWfTijf «vTou fLou oi aSe\(f>oi avrov Vatt. 360. 
1067.1209. e^a^res) ^fiKovresV^t.i20g> hfi^ 
icores Vat. 360. Vind. Lamb. 31. (pa^vovvres) 
KaXcvvres Vatt. 360. lao^. Vcn. lo* Vind* 
Lamb. 31« 

I 3 «%^o^ Digitized by VjOOQIC 134 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. III. 

32 ^Aof Tfe^i otvrov) 7fe^$ ecvrov o%\os Vatt. ^tfo. 

1067. laop. Vcn. 10. Urb. 8. Havn. a. citt^v 

ie) Koci heyovci Vindob. Lamb. 31. Syra phil. 

aSsKipoi aov) Addunt kocs ocl ociehjtpeci trov Vatt. 

349* 354- 1210. Pal. 220. Laur. VI, 14. 15. 

256. Codcx Nanii. Vind. Lamb. 31. Koll.5. 9. 

Efcg ex emendatione. Havn. i. ae) ce KaM'- 

cec^ Havn. 2. 

33 ««0 Omimt Ven. 10. Aey<»v) kocs hsyes Vatt. 
360. 1209. Ven. 10. Parif. 50. jy) kocs Vat. 
2209. Efc. 8. Havn. i. a. /kou poftcrius) Omit- 
tit Vat. 1209. 

34 Hic verfus deeft in Havn. 2. xa/ prius) Omit- 
tit Vat. 1209. kvkX^ rovff 7rs§i uvrov) rovs ku- 
xAy TTff i «Jrov /xuBfjrocff Vind. Lamb. 3 r. Pa- 
rif 50. rovf tfs^s ocvrov xujcAo; Vat. 1209. f^^^ 
kvkKo) Trs^t uvrov Ven. 10. rovs) Omittit Vat. 
360. Ksyet) siTTev Vind. Lamb. 31. $Ss) liov 
Vat. 360. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. Kol. 6. 

35 ya?) Omittit Vat. 1209. ocv Trotfjffv) 'Troifjm 
Efc. 8* ro BeKfj/jtoc) roc BeKfiiJLocroc Vat. 1209. 
ovros) Addit koc$ Havn. 2. [xov pofterius) 
Omittunt Vatt. 360. 1067. 1209. Venct. 10. 
I^nrtis) Addit /uou Efc. 3. Havn. 2. 

CAPVT Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 135 

Cap.IV. 

CAPVT IV. 

I Keci prius) Omittit Ven. 10. kus TTaAiv) ttuK» 
ie Vind. Lamb. 31. PariC 50. TrcftA/v fi^^xrc) 
fjf^aro TraAiv Vcn. 10. ^uvnx^^) ff^yffX^^Tm 
Havn, !• a, Syra vct. Syra phil, fcd Codcx 
PariC habet fingularem. avvccysrcfi Vat. istop. 
Vind. Lamb. 31. awe^x^'^^^ ^^^' ^^' (f^y^^X^' 
rxi Vat. 360. TT^cs) Ttct^cc Ven. 10. TgcKvs) 
TFAsi^ci' Vat. 1209. efjLlSocyra ns ro TrKcioVj x«- 
driaBui) efjt/iccvrcc KocBria^Xi eis ro 7r\cicv Vind. 
Lamb. 31. eis ro TsKoiov e/jiliccvrx KccBti^dui 
Vat. 1209. ro) Dceft in Vat. 360. Vcn. 10. 
sv rti BaKccatrv) ttoc^cc rniv Bcc/icc^raccv Vat. 360. 
fiv) ri<rocv Vatt. 1067. 1209. 

3 /Jcu) OmittitHavn.a. rov) Decft in Vat. 1209. 
tmei^eci) Addit rcv (ttfc^cv ccvrcv Urb. a. 

4 fysvero) Decfl in Syra phil. rov ovfcevov) Omit- 
tunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 1210. 
Urb. 2. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. KoU. 4. 6. 
Havn. I. 2. 

5 ocAKo ^e) KUi uhKo Vat. 1209. ro 7rerfa>Ses) 
ru Tferfco^fi Vat. 360. Vcn. 10. TToAAnv) KU* 
Xnv Havn. 2. *yd£fl?f) exj^vs Vat. 1209. *|- 
uvere$}^) e(ihju^fi<Te Vat. 360. e^e&Xcc^ffffe Vcn. 
10. Vind. Lamb. 31. 

I 4 i|A/ou Digitized by VjOOQIC 136 EVANGELIVM MARCL 

Cap. IV. 

6 ^Puov is motrtuKoLvros gKUVfJtarta^) xoci otB 
etvereiXeif o iihjos €KUv/jiccri(rd9i(rocv Vat. 1209» 

7 aweTTVf^ocv) sTTvs^av Vind. Kol. 4. 

8 «AAo) ochKa Vat. 1209. etff) em Vat. 360. 
,VerL 10. ocv^ocvovrx) uv^ocvoiJievov V^t. 1209. 

e^^e^ev) (^e^et Vind Lamb. 31. ev) ets Vat. 1 209. 
ev Vcn. 10. Vind. Lamb. i. KoU. 4. 6. Havn. r. 
Syra phil. 

9 uvrots) Omittunt Vatt. 349^ ^tfo- 1209. I2I0« 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2« Vcn. 10. 
exa>v) os e%et Vat. 1209. 

10 ore ie) Koct ore Vat. 1209. oruv JS? Havn. 2. 
7i§a)rti7uv) fi^oorojvV^t. 1209. eTrti^^fiffuvVind» 
Lamb. 31. uvrov prius) Omittit Havn. i. ot 
Tfeqt uvrov avv rots SooSeKu) ot iJtudfirut uvrov 
Vind. Lamb. 31. rfiv Ttuqu^oKi/jy) rts ri Tfuqu» 
^cKti uvrti Vind. Lamb. 31. rus Tfocqu^oKus 

Vdt. 1209. 

ji hSorut yvoovut ro ixv^ti^tov) ro fxv^fi^tov ieiorut 
Vat. 1 209. ro fcu^jff iov) ru fJLv^fi^tu Havn. 2. 
Syra phil. rov deov) rm ov^uvoov Havn. 2. 
e^oo) e^oodev Vat. 1209. ^ TFU^u^oKuts ru 
^uvru ytverut) isuvru ev 7FU§u0oKuts Keyerut 
Vind. Lamb. 31. 

22 UKovoifft) uKovcoiXTt Havn. I. 2. avvtootrt) awaat 
Vat. 349. Vcn. 10. eTft^^e-^oixrt) e7ft^§oc(pooct 

Vind. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 157 
Cap IV. 

Vind. Lamb. 31. u^gdtf) uCptBmfTcct Vind, 

Lamb. 33. Efc. g. rec dfAuqrniiotra) Omittit 

Vat. 1209. Ven. 10. 
J5 Ka/ orotv) o\ orctv Vat. 1209. fvBso^) evdvs^ 

Vat. 1209. €v rocts KccfStuss uvrwv) sis uvrovs 

Vat. 1209. Vcn. 10. 

16 ofjtotoos) Ominit Vat. ^tfo. Ven. 10. ev^goos) 
evBvs Vat. 1209. XuiA^uvo\j(Tiv) isyfivrut Vat. 
360. Ven. 10. uvroi^) Omittunt Vat. 360. 
Vind- Lamb. 31. 

17 x«i 01;» rxfiv7$) ov% sxovai ie Havn. 2. ^rfoff- 
Kxt^oi) Tr^oarcus^ov Havn. i. tf Sioifyixov) Omit- 
tit Vcn. 10. evBeoifs) Omittunt Vcn. 10. Havn. 
2. fu^u^ Vat. 1209. 

18 ovroi eifftv prius) Omittunt Vcn. 10. Vind.Lamb. 
31. uWoi eiffiv Vat. 1209. ovroi eiCiv poftc« 
rius) Omittunt Vatt^ 349. 354. 360. 12 10. 
Urb. 2. Vind. KoU. 4. 6. Efc. g. Havn. i. 2. 
UKovovres) uKovcuvres Vat. 1209. Vind. Lamb. 
31. Parif. 50. 

19 cci fxe^ifjivui) 1) fjie^ifivu Havn. 2. Tourou) De- 
cft in Vat. 1 209. uvrov Parif. 50. KUi ui Tre^» 
ru XoiTTu ejndvfxiui) Dcfunt in Vat. 360. Vcn. 
10. uKu^TTos ysverui) UKuqifOi yivwrui Vind- 
Lamb. 31. 

20 ovTOi eiaiv) Omittit Urb. 2. ovroi) eKCiVOi Vat. 

I 5 ^209. 

Digitized by VjOOQIC 138 EVANGELIVM MARCL 

Cap. IV, 

1209; mv yi/y Ti/y Kahrjv) rf\v KctKtjiv ynv Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. (nrocqevres) Dccft inVcn. 
10. h tcr) €v tcr Vindob. Lamb. i. Kol. 4. 
Havn. I. Syra phil. sv fecundum ct tcrtium) 
Dccft in Vat. 1209. 
di fA^yev) Aeyf/Vat.360. fcj;r/) cr/f«nriVat. 1209. 
iSeTB fjLifrs Vind. Lamb.31. c Au%vor e^eras) 
efxeras Kvx^off Vatt. 360. 1209. Vcn.- lo. 
Au%vof Kecieroci Vind» Lamb. 31. ivcc) ti Ivoc 
Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. xAiVifv) Addunt re^ 
Vind. Lamb. 3 1. Parif. 50. eTri) vtfo Vat. 1 209 
a prima manu. eyrtreB^) re&^ Vatt. 1 209. i a 10. 
Vind. Lamb. 3 1. Kol. 9. Parif 50. Havn. i. 2. 
Z2 rt) Omittunt Vatt. 360. 1209. 12 10 ex emen- 
dationc. PariC ga Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 
Efc. 8 a prima manu. 0) Omittunt Vat. 1209. 
Vind. Kol. 4. Efc. g a prima manu. eocv fxti) 
ei ixfj ivoc Vat. 360. ov Havo. 2. ess ^xveqov 
ehBxD <Pocvef<»^9 Vat. 1209. 
%/^ ev <i) ev <i yu^ Havn. 2. iJier^dticeroti) uvn- 
/jtergfldfjfferui Urb. 2. Vmd. Koli. 4. 6 cx emen- 
datione. Havn. i a fecunda manu. Havn. 2. raff 
ocKovov(Tiv) Oniittit Vat. 1209» 
^S «y ^v) ccv exei Vat. 360. «%« Vat. 1209. *%^' 
yetq Parif 50. coTf uvrov) Addit ev ci fxer^co fJLe^ 
r^eire^ fjierffi^aerxi vfjuvy fcus 7rgoaredfi(rerui 
vjjuv Parif 50. f Arycv Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 139 

Cip. IV. 

26 €Xey€v) Addit ccvrots Havn. i alia manu. a;V) 
(wWff Vind. Lamb. 31. eccv) Omittunt Vatt. 
360. laop. Vind. Lamb. 31. jSaAj) orxv 
0ocXXe$ Vat. 360. Havn. 3. (iochhsi Efc. 8- 
rov) Dceft in Vind. Lamb. 31. rtj^ yj/i^) rnv 
ytiv Vat. 36a 

»7 KocBev^fl Koci rysiffiroci) KocBev^ei Koci eyeiferai Vat« 
360. ^Koc^ecvtj) (ihu^oc Vat. 1209. HKx^uvec 
Urb. a. Ha vn. 2. fjLfiKWfiroa) ixiKvvereci Vat. 1 2 09. 

28 «urcf««T)|) Decft in Vcrfione Syra vct. ocvro^ 
IJLxr(»ff Havn. a. y«f) Decft in Vat. 1209. 
Kec^o(po^ei) (peqei Havn. 2. TrAiyfif aircv) ^Aij- 
ftis (Tiros Vat. 1209. 

29 TToc^oc^a!) 'noc^o^oi Vat. 1209* fuS^a^^) evBvs 
Vat. 1209. ror^ Vat. 360. ocTSo^eKKei) e^ocyfo* 
<?eAA^i Parif. 50. 

30 rivi) ifoiis Vat. 1209. Syra phil. in margine. 
'noioc) nvi Vatt. 360. 1067. 1209. Vcn. 10. Pa- 
rif. 50. Tra^ocBo^ 'nuqoc^ochMijav ocvrtiv) av^ 
rtjv ifoc^u^oK'^ BooiJLev Vat. 1209. ^ocfa/ioAfi ocv- 
rnv 5a>fJteVj 7rocKoc/iu?^/4ev uvrtiv Parif 50. 7r«- 
^ec^oKxt) oiJLOiooixun Vat. 360. Vcn. 10. Tfuqoc^ 
/Bu^iGciJLey) ^ufuda>iJLev Syra phil. in margine. 

31 KOKKco) xcxxcvVatt. 349. 354.360. 12 10. Laur. 
a§6. Vcn. lo. Vind. Lamb. 32. 33. KoU. 4. 
<J. 9. Havn. !• 2. lAiKqore^os) lAiK^oreqov Vatt. Digitized by VjOOQIC 140 EVANGELIVM MARCL 

Cap. IV. 

360. 1209. Havn. 2. Ttocnm rm fnt^^^wtm 

€^i) e^i 'TsoLYvm rm <me^iJLxrm Havn. 2. t^i) 

Dccft in Vat. 1209. 
52 cTtx^xi) ccv^By Havn. i. ifoDrtm rm httx"^' 

vm fJtsi^m) /jui^m KOLvrm rm Kot,%oL)fm Vatt. 

360. 1209. ^^"* 'O. Havn. 2. Kocrxmti^ow) 

KarcccKffvoiv Vat. 1209. 

33 7ro?0iocis) Omittunt Vatt. 349. 360. Vind. KoL 4. 
Efc. 8- tiivyocvro) sSvvavro Havn. i. 2. 

34 %^f'^ ^O *^^ %«?^^ Vat. 1209- 'nocfa^okns) 
ttoc^oc^oXmv Syra vct. Syra phil. [JLocdirtais) 
iSiots^ fjiocBfirociS Vat. 1209. f^^Auf) ocTtihve 
Efc. 8. 

35 heysi) e\sysvyind. Lamb. 31. Parif. 50. 

36 Kxi oc<psvrss) oc(piov<riv Parif. 50. -fv ra TtXoico) 
ro itXoiov Urb. 2 in textu \ fcd intcr lineas fcri- 
bitur TO) rffXoia) a correctore. y,oci ocKK» h 
^?^iu^ix fjv /jisr ocvrov) Koci roc ochhoc^ roc ovroc 
fjtsrocvrov TfKoix Vat. 360« Vcn. 10. %oci uKhoo 
TtKoioc yfv [JieT ocvrov V^U 1209. Urb. 2* 

37 ecvsfjiov fjteyec^ifi) uve/jiov {JLsyocs Urb. 2. ixsyocM 
ocvefJLov Vat. 360, Vcn. 10. roc Se Kv/Jiocrec) kou 
roc KvfAxrec Vatt. 360. 1209. PariC 50. ye^Jti' 
^ecr&oci) BvBi^ea^cci Vat. 360. Vcn. 10. Addit 
ro TtKoiov Vat. 1209. ^Y^^ P^^* ^ marginc 

38 tpf uvros) uvros ijv Vat. 1209. m^ prius) sv 

Vatt. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 14X 
Ctp. IV. 

Vatr. 360. 1209. Ven. lo. Vindob. Lamb. 31; 
m ro 7r^o(TK€(p»?^tcy) xa^fAsvo^ mt cfTf otrx^- 
(paXutov Havn. 2. tnt 7rfo(rK€(pochoctov Vat. 360. 
xocdevioov) kui Kocdevicoy Havn. 2. Steysi^ovcrtv) 
eyet^otyrss Parif. 50. Vind. Lamb. 31. %xt ulti- 
mum) Deeft in Vind. Lamb. 3 r. 

39 YMt prius) Decft in Parif, 50. Steye^dets) Cor- 
rige Wetftenium, qui Parif. 50 (ipfi 13) tribuit 
eye^BetSj quod falfum, cum in codice lectio tex- 
tus reperiatur. KXt etTte rti BxKoLQtrxi) Koct r^ 
Bochocca^j Koct etTte Vat. 360. Ven. lo. y«A»y- 
vjf fjieyxhfi) ixeyothxi yxhtivti Urb. 2. 

40 rt ^itKot e«se ovro^ rt ovroos ^et/iot e^^e Vat. ^60. 
Vcn. 10. ovra>) Dccft in Vat. 1209. '^^^ ^^^) 
ovTroo Vatt. 360. 1209. Ven. 10. ovk) Omittit 

•£fc. 8 a prima manu. 

41 Koct penultimum) Non habent Syra vet. Syra 
phiU ooveixos Kott if docXu(T(rot) 1; BxKoca(Too 
xott ot uvefiot Urb. 2. uvefjLos) ol uve/Jiot Vat. 
360. Ven. 10. Efc. g ex emendatione. vttukov^ 
ov(Tiv uvr(j)) uvrof vTfUKovovctv Vat. 360. utto- 
Kovet uvr(k) Vat. 1209. Parif 50. uvro) vTTUKovei 
Vcn. 10. 

CAPVT V. 

Z Kut n^^) ^^ n>^^ Vind. Lamb. 31. Kol. 9. Digitized by VjOOQIC 142 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. V. 

ycc^tt^fr^oov) yffyFff>fy«y Vat. 360. Ven. 10. Vind, 
Kol. 9. ygf «ffify«v Vat, laop. 
d e^ehBovTi civra>) s^^shBovros uvtov Vatt. 360. 
1209. Vcn. lo. Vindob. Lamb. 31. evBsoos) 
Omittit Vat. 1 309. a^Trnyrtjtr&i) vTffirrrtiffey Vatt. 
360. 1209. Ven. 10. Parif. 50. 
3 KocroiKfi(Tiy) otxfiaiv Laur.VI, 14. rois) Deeft 
in Vat. 1210 a prima manu. {jcmixeiois) /jtvfj^ 
l^ocai Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1209. 1210. 
Urb. 2. Laur. VI, 14. 15. 256. yind.Lamb.3r. 
Koll. 4. (J. 9. Havn. i. 2. ovre) ovie Vat. 1209. 
ccXvaeffiv) othvaei Vat. 1209. ovoeis) ovieis en 
Vat. 360. ovKen ovSeis Vat. 1209. Vind. Lamb. 
3 1. fjSvvocro) eivvxro Vat. 360. Vind. Lamb. 3 u 
Havn. I. 2. Sfiaui) 'Tseifiaui Vind. Kol. 9. 
4 Hic vcrfus in Codd. Vat. 360 ct Vcn. io*ita 
legitur : A/ck ro ccvrov 'noXKus Tfeiecs kcu d\v^ 
aeis ocis e^fjffccv uvrov^ itetr^UKevui^ KUi mvre* 
r^iCpevuij KUi ovSets t^vaev uvrrov iu\iuxTou. 
iteffTTuadut) hucTfuadut Vat. 349. Havn. 2. «u- 
rov taxve) ttr/pe uvrov Vat. 1209* Vind. Lamb. 
31. Efc. 8- 
5 ^tuTTuvrcs) StuTrucms Urb. 2. ev rots oqetn Kut) 
Decft in Vind. Lamb.^r. o^eat Kut ev rots lAVfi" 
fjLuat) fJLvfifjLOLtn KUt ev rcis o^eatVM. 1067* 1209. 
Laui\ VI, 15. Vind. Lamb.33. Kol. 6 a correc- 

tore. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 143 
Cap.V. 

tore. Kol. 9. Efc. g. fjoffiiJtsms ncci sv ras efm 
Vat. 3(5o. Ven. 10. f^vfjixaciv) jxvtiiJLSiois Vind. 
Lanib.3 r. nLqa^m) Kfocvy»^(»v Vind. Lamb. 3 1. 
Kol. 9. focvrov) Addunt roiff Vat. 1210 a prima 
manu. Vind. Kol. 9. 

6 i^oov is) Kce/ /Jo^v Vatt. 350*1209. uTfo) Omit^ 
tunt Vatt. 1067. 1210 ex rafura. Efc. g. 

7 siTTe) Ksysi Vatt. 360. 1067. 1209. rov ^eov) 
Non habet Havn. 2* (jls ^ccaocviafs) ^otauvicys 
fjis Vat. 349. 

8 sk) octto Urb. 2. 

9 n cci ovoiJioc) n ovoijlx aoi Vatt.3tfo. 1209. Vcn. 
10. Efc. g. n ovoixoc (tov Vat. 1067. ocTrsn^idii 
KsyoDv) Keysi ocvro) Vatt. 360. lotf^. 1209. ^fc 
g. Syra phil. Ksyeoov) K^iOi>v Vat. 1209 in tex- 
tu; fed inter lineas Keyeoav a fecunda manu. ixoi) 
Addunt esfiv Vat. 1209. Vind.Lamb. 31. 

10 TToc^eKuhei) 7r«f 5K«Aeuv Vat. 360. Vcn. 10. eTtot' 
feKocXei Urb. 2. ocvrov^) ocvroc Vat. 1209. *^* 
rov^ ocTto^eiKg) ocTto^eihxi ecvrov Efc, 8- uvrovg 
UTro^eiXfi e^oo rfi^ %<^^ocs) e^oo rffs yfiJ^ocs ocvrovff 
ec7ro^et?4i Vat. 360. Ven. 10. 

21 rsc offi) ry efei Vatt. 349. 354. 1209. 1210. 
Urb. 2. Ven. 10. Vind. KoU. 4. 6. 9. Efc. 8- 
Havn. I. 2. Tf^os roc offf uyeXfj xoi^oav iJteyx- 
Kfj BomoiJisvfi) ccyeKfi xoi^oov TTfos to? ofsi ^ocko^ 

IJLevfi 

Digitized by VjOOQIC 144 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. V. 

fwn Vat. 360. ecysKi/i %o/f«y /LcryaAjy r^os r^ 
o^8i l^oaKOfisvTt Vind.Lamb. 31. Syra phil. aye- 
Kn XOi^<ev iJLeyocKfi HofTKoidevn ^pci" ra> oqt$ Vat. 
1067» Efc. 8- ^omofJLeni) ^otncc/Jifjpfajv VincL 
Kol. 9* 

12 '"TrecfeKxXeffXv ecvrov) 'TrctqeKochxcavres avrov, «- 
Tfov Parif. 50. 'Trec^eKochecav) Trec^eKocKovv Vind* 
Lamb. 33. Efc. g. Tfecvre^) Dccft in Vind. 
Lamb. 33. Efc. 8« ^ecvre^ ol oo^iJLovei) Omit- 
tunt Van. 360. 1209. Vcn. lo. 

13 evdeoas) Omittunt Vatt. 360. 1209. Vcn. 10. 
Vind. Kol. 4. i introvs) Dccft in Vatt. 360. 
1209. Vcn. 10. ei^hBov) F/o^A^^fiv Vat. 1209. 
Havn. I. co^fxfiae) Addit 'necaoc Havn, i. tiaec^ 
ie dos Stax^Xiot) Dcfunt haec in Vat. 1209. 

14 oJ Se) Koct ol Vatf. 360. 1209. Vind. Lamb. 31« 
PariC^o. Syraphil. rovs xo^^ovs) ocvrovsV^x. 
1209. Vind. Lamb. 31. avf\yyeiKecv) wneyyet* 
A«v Vatt. 360. 1067. 1209. Vind. Lamb. 33. 
e]^flXdov) y\Xbov Vatt. 1067. 1209. Efc. 8. 

15 KecBnfJL&fov) Addit Tfocqa rovs TioSocs rov ifiaou 
Urb. 2, ex LucaVIII, 35- k»i ifjtanafjtevov) 
Dceft KU( in Vatt. 360. 1209. Urb. 2. 

16 Kai hviynaavro) Sifiyfiffavro Se Vat. 349. Urb. 2. 
Vind. Kol. 4. Havn. i. 2. eyevero r» SatfJLovt' 
^ofJLevoa) SGooBfi SatfJLOVKT^eis Vcn.lO. iSovres) 

^%Aci Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 14$ 
C«p.V. 

o%Aoi Vatp 12 ic in rextu; fed in margiae ii$vT€g 
a correctpre. 

18 e/x^earr^s) ^iJiBatPoyroa Vatt. 360. zaop* Viad. 
Ltimb» 31, Efc. g. 17 /urr*«urcu) fxtrxvrov p 
Vatt. 360. lotff» 1209. Vcn. 10. Vind. Lamb. 
31. Efc 8 ^ prima manu. 

19 ie ii/i9ovs) fM oroTui* Vind. Lamb. 3 1. nou 
Vatt. 3<So* 1067. 1209. Ven. 10. Efc. 8- A«- 
yet) einsv Sfra vct. Syra phil. uvceyyeiKoy) <&»• 
«TTFiAov Vat 360. Ven. 10. Parif 50. cot 
Kvfioff eTfDtfiaiv) Kvfto^ troi mTfotfiKsvV^t. 1209« 
'O Kvjgtoc €7Son\fre o-ci Syra phii. eTTotrjtrev) yr^^ctn* 
rev Vatt, 349. 354^ 1067. 121O. Urb. 2. Vin^ 
Lamb. 31. 33. Koll. 4, 6. 9. Efc s ex emenda- 
tionc. Efc. 8« Havn. i. 2. 

81 fv Tw irAwf) Omittit Vat. 360. ev 7rXot<» Vat» 
1209. TraAn^) Addit ijASfv Parif. 50. awnx" 
&y) xcti vvwjx^ Ef^ 8- tTvvyfx^fi<rocv Codd. non» 
nulii Verfionis Syrae phiL evr owTov) ixer ccu- 
rm Vat, 3^0. 

S'2 iJou) Dcett in Vat. 1209» mTtret) Tr^ocTnyrre^ 
Vind. Lamb. 31. Parif 50. tt^o^ ravs^ miott 
avrov) ocvrov ^fos" row Troioc^ Vnt. 360. 

«3 TrohKot) Omittit Havn.2. crt) Deeft in PariC 

50. aurjf r«f %^if a^) %f/f t» oLvrij Vind. Lamb» 

31» rw xetfois. ecvry Vatt.^iJa 1209. Ven* 10. 

K %wfw Digitized by VjOOQIC 146 EVANGELIVM MARCI. 
Cap. y. 

%si^»s ccvrp Parif. go. oVfttf) Im Vat. 1209. 

Parif. 50. ^fiaercci) ^j;<rj/ Vat. 2209. Vind. 

Lamb. 31. Parif 50* 
24 ecTTfi/^f) vTfnysv Vind. Lamb. 31. fiKoXovBet) 

tjKohovBfjtrccv Havn. 3. o%Aof ^oAi»^) ©xAc/ 

TtoKKoi Havn. 3. 
»5 w) Omittunt Vat. 1209. ^^^- 1<^- »^»y ^«(^fic«) 

ia>SeKec erti Vat. 3(50. Vcn. lo. Vind. Lamb. 31. 

26 roc) roo Efc. 8 ^x cmendatione. irot^^) Omit- 
tunt Vatt. 360. 12 10 in margine. Vcn. 10. ee^v- 
rtis) obvrfis Vatt. 349. 354. 12 10. Urb. 2. Laur. 
95^« Vind. Lamb. 31. Kol. 6. Efc. g. Havn. i. 
2.3. «unyy Vat. 1209. '^civroc) ap^aevrofi Vind. 
Lamb. 31. 

27 ocKovauaoc) Addit ru Vat. 1209. ev n» oj^Af) 
eis rov o%Kov Vind. Lamb. 31. ii-^lfocro) Addit 
Tou K^oca-Treiov Ven. 10. 

28 eAfyf y«f ) Addunt ev iocvrxt Vat. Pli 11. 53 in 
margine. Vat. 1210 in margine. Ven. 10. Vind. 
Kol. 4. Efc. 8- Kocv ra)v IfAocrtoov ocvrov «\|/w- 
fjioci) eocv ccypGo/AOci kccv rm i/jiccrioov ocvrov Vat» 
1209. 

29 evbeo^s) evBvs Var. 1209. 

30 ev^eoos) evdvs Vat. 1209. ev euvra>) Omittit 
Efc. 2 a prima manu. ev ro) c%Aa?) ^fos rov 
«%Acv Syrz phiL eheye) «^e Havn. 2. rss 

fJLOX) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL i/tj 
Cap. V. 

fxov i7\|/aro) r/p o d-^ctiJLevos fiov Var. 1210 iQ 
contextu , fed in margine editam habet lectio- 
nem a correctore adfcriptam. Sic et fequenti 
commate. 

3X ro¥ oxKov cvvBKiHovru) rovs c^Xcu^ cvvBhjRw' 
rots Syra vct, Codd. aliqui Verfionis Syrae phiL 
h\ Codice Parifino eft fingularis. 

83 TfF/uoura) Addit Ji' 7rs7roifiK€t Koc^qot Vind. 
Lamb. 3 1, BTt) Deeft in Vat. 1 209. smev «u- 
r») Addunt efJTr^eaBev Trccvroov Vind. Lamb.^i* 
Parif 50« a^fidesav) ecmecv uvn/\s Parif 50. 

34 ^b) Addunt tfiaovs Ven. lo. Vind. Lamb, 31. 
Havn, 2. 3. Bvyccre^) Baq<re$ Bvyctre^ Havn. 
3- vTTocye) Trcffvou Havn.3. 

35 eri) Omittit Vat. 1067. e^ovroti) Addit o\ 
Efc. 8. 

36 fu^fwff «jcw(r«$') «xwo'«^^udF«^Vatt.349.35o. 
1 2 1 0. evdeoi>s) Non habcnt Vat. 1 209. Ven. i o. 
oc%ov7ocs) 'nu^otKov(TUS V zt. ito^. KocXoviJLevov) 
Deeft in Verfionc Syra vet. 

37 cvvaYMhovBfiaai) TrafaKoAou^ijo-aciVcn. 10. Vind. 
Lamb. 31. axoAoudijo-ai Efc. g. /«kwjSou) rou 
iOffKo^iScu Vind.Lamb. 31. 

38 ^?%«Tai) «f%ovr«iVat. 1209. Ven. 10. ^ofu- 
(^ov) Addimt xcvi Vatt. 1067. 1209. Vind.Lamb* 
31. Efc. 8* 

K a avrov Digitized by VjOOQIC 148 EVANGELIVM MARCL 

Cap. V, 

40 ocvrov) Addit Bt^oru^ iri xireBayev PariC 50. 
Je) ecvroff Jir Vat. 1209. ie stiaovs Ven. lo* 
Vind. Lamb. 31. elTrxvras) Tfovrots Vat. 360. 
'nuvrots f|« Parif. 50. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 
Havn. I. 2. rovs fJisrocvrov) rovs laurou Vind, 
Lamb. 31. ocvocKeiULevov) Omittit Vat. 1209. 

4Z ecvry) uvroD Havn. 2. ruXidoc Kov/jLi) rot^if\* 
_doc KDu/Lcff Urb. 2. rochei&x Kovfji Vac 1209« 
eysi^oci) eyei^e Vatt. 354. 1209. Vind. Lamb. 3 u 
Kol. 6 a prima roanu. Efc. g. 

42 evBeo^) fudui* Vat. 1209. $roov) ooaei erenvVind^ 
Lamb. 31. e^e^fiaxv) Addit evdvs Vat. 1209« 

43 yvoo) yvos Vat, 1209. 

CAPVT VL 

X no64 fiX^ev) Omittit Vat, 360. t^ooi €^rreci Vat. 

1209. ecvrcv) locureu Vat. 1067. 
ft ^oAAci) ci TTcAAoi Vat. 1209. OKcucvr^r) axcu- 

o^avT^f Vind. Lamb. ^i. in) Omittunt Vatt. 

349' 354* 3^^ 1067. 1209. laio. Urbin. fl« 

Laur. VI, 14. Vcn. 10. Vind. Lamb. r. Koll. 4. 

6. Havn. i. ]voe Vind. Lamb. 31. 33. Havn. a. 

Syra phiL ivvotiJiSis) ou Svvuf^eis Vac 1209* 

yivovroct) ytvofjLevoci Vat. 12P9. 
3 oriKreov) Deeft in Syra hierof. r^rcvc^ Havn.z 

inter Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 149 
Cap. VI. 

iitter lineas a!ia manvi. fiecf^ij Tffff fjLcc^ius 
Vatt. 1067. 1209. Vind. Lamb. 31, o^eh(pos 
ie) HCC0 oc^eX<pos Vat; 1209. toixni) ioa^Tos 
Vind. Lamb. 31. %xi ovk sioty ai oL^eh^poci ocv 
rov «JjF TT^os rif^ocs) Dcftmt in Havn. 2. 

4 ocvtok) Deeft in Parif. 50. on) Omittunt Vat. 
354. VinA Lamb. 31. Havn. 2. ocvrov prius) 
iocvrov PariC 50. ovyy^vw/v) <rvyyev€v<rt Ven» 
10. avyyevev7t ocvrov VWt. laop. Havn. 2. 

5 ovoe/JiMv SvvoLiJn» trosYiaui) Trottto^oct ovie/juxv Svvoc^ 
fjuv Vat. 1209. ovSe/jLtav 7roiff(roct Svvocfuv Vind. 
Lamb. ^i. e^eqocnevoe) Addit ecvxovsi Vind« 
Lamb. 3 r, 

6 ire^tiyev) Addunf tfjorovs Vhkd. Lamb. 31. Pa« 
rif. ^Ok no^fjucs xuxAcu) nvKhof KQctiecs Vmd« 
Lamb. 31. Harn. 2. 

7 Tr^eaieec/ieiroci) 'rrfotrKocf^aocfjtevos Ven. 10. im 
ieKoc) Addit fiuBnras uvrov Havn. 2. iKt^rovp 
UTto^eKketv) uiro^eXXetv uvTovs Vea lO» X0M 
«A^ou utfToss e^ovffiuv rwv ^rvwfcarw rorv meot* 
du^Toov) OmittitUrb. 2. e^ovcnuv) Addit xccroi 
Havn. 3. rcM^ poiterius) Omittunt Vkid. Lambu 
31. Havn, 3, 

8 9re»firyy«A*v) TrocfnyyehXev Vat 349. Havn. 2* 
eT^ev Urb. 2. /4if flwjf «v, /lc^ fl^f rcv) fen uqrov^ 
tdnTTfifuv Vatiao^» ^<3^v)7v) Syra pbil. in mar- 

K 3 Siao Digitized by VjOOQIC ijo EVANGELIVM MARCI. 

Cap. VI. 

gine Codd. Aflem. i. d. et Barber. faiabet: „ Tm 
grttcoy ets rn» ^omjy avrcav. n In cditioneWhi* 
tii : „ In grwco ttgitur, stg nfv (f»vn^. n 
9 vTroieSef^svovs:) vnoieiefuyoi Havn. 3* «yjutfii- 
aBe) eyivffatrBm Editio Wctftenii. Vat. 354. 
Vind. Lamb. 31, evie^adxi Vat. 1067. ^^^ 
caode Vat. 1209 in textu; fed inter lineas ev* 
ivoaa^at a correctore. 

II eooi av {jo/i ^e^anfrat) cs av roTSos fcif Se^nTa$ 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. oV av /iiy Se^at 
Ven. 10. ^e^ofvras) ie^ovrect Vat. 360. Havn. 
3« aKov(Ta>osv vpLoov) aKovati rovs Aoyovs v/io^ 
Ven. 10. exTfo^evoixevot) e^efx^l^^ot Vind. Kol. 
■ 6. eKetSev) eKet Vat. 360. €Krtva^are roy %cuv) 
rov Kovto^ov eKrtva^are Ven. 10. «ftiyy Afy» 
J/Lc/v usque ad fj ry TScKet eKetvy) Defunt in Vat. 
1209. <*A*^) ^H^j a/ujjv Havn. 3. e^at) f^i 
Havn. 3. fi ycfJLO^^ois) Omittit Vat. 36^ €V 
^/wff^ Kf/ffw^) Decft in Vat. 360. w fXfivef ry 
ijfcffap Havn. 3. ev Kai^^ K^t<reocc Ven« 10. 

xa eKff^troov) ewfi^^av Vat. 1209. Syra phil. in mar- 
gine. fjteravo9(<Tooot) ideravoQxnV^t. 1209« 

13 e^e/iaKXov) e^e(ia\ov Ven. 10. e^efavrevov) f- 
de^uTgevovro Havn. 3. Addunt avrov^ Vind. 
Lamb. 31. Parif 50. 

14 dacrtKevs ii^oditi\s) viqooifis ^OfftXevs Efc. g. 

Addunt Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. xji 

Cip. VI. 

Addunt rifv uKoffv rov stiaov Vat. 360. Vind. 
Lamb. i. KolL 4. Efc. 8 in margine. Havn. i. 
3. eXeyev) ehsyov Vat. 1209. i^ccvvtiff ^ccif^ 
n^oov) Defunt haec ex librarii negligentia inver- 
fione Syra hierof. In margine ex mente fup- 
plera videntur „ Ilte eujus eaput ego abfeidu t, 
/8»?TT/^<»y) i8«OT/s'nf'Vat.-354. ef^ vent^w iffe^ 
Bfl) eytiye^oit «c vwcfwv Vat. 1209. eK vexfow 
ecve^fl Vind. Lamb. 33. Efc. 8* evefyovasv ai 
ivvxiASiff) oci ivvufjtetff eveqyov<TSV Vatt. 349. 360. 
Vind. Kol. 4. Efc. 8. 

15 aAAw prius) Addunt JS? Vat. 354. Vcn. 10. Vind. 
Lamb. 31. Kol. 6. Efc 8* Havn. 2. cri tihjccs 
«f/v, uKKos ie eXeyov) Defunt in Vat. 360. h) 
Omittunt Vat. 349. Havn. a. 3. ^Xry^'' poftt- 
rius) Deeft in Ven. 10« e^tv pofterius) Deeft 
in Vat. 1209* Ven. 10. n) Omittunt Vatt. 349, 
354. 360. 1209. 12 10. Urb. 2. Viod» Lamb.31, 
Kol. 4. 9. Efc. 8* Havn. i. 2. 3. 

16 e) Decft in Vatt, 349, 360* Havn^ x a prima 
manu. Havn. 3, nigev) eKeyev Vat. 1209. on) 
Omittunt Vat. 1209. A^en. 10. Vind. Lamb. 31. 
e^sv^ oLMTos) Defunt in Vat. 1209. ^ mfw) 
Omittunt Vat. IS09. Verfio Syra hierof. 

27 FV rxi (pvhttK^) Kec$ e^ochev ets ^vXocKtiv Vind. 

Lamb. 31. PariC ga rti) Oniittunt Vatt. 349. 

K 4 354. 

Digitized by VjOOQIC 152 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. VI. 

354* 3^0- 1209- 12 10. Urb, 2. Efc g* Havi» 

I. 2. 3. 
18 oV/) Non habet Vat. 360. 
jp €vstx&f) auvnx&f Havn. 3. 
ao ici/ dyiov) Omittit Vcn. 10. %m fccutKliim) De* 

cft io Vat. 1209. ouMvcus) «exotxvv Havn; »• 

'sqKKcc) Addit d Vind. Lainb.^!. €7g9m^ ijTro* 

fwVat. 1209. 
az sTseuL^ f2ro/>;w Vat. 1209. Vind.Larab.31. Pa- 

rif. 50. avTou pofterius) Deeft in Vat. 360. 
%% ^vyxrqos aurms rt\s ^^^S^ecSos) ^vyecr^os ecu- 

rov i^onStetios Vat. 1209. ^vytcr^os rtif n^ooS^a^ 

ios Vcn. 10. tton fccundum) I>eeft in Syra vfet. 

ct Codd. nonnullis Vcrfionis Syra? phil. Scd ad- 

cft in Codice Parifino. nocr e^effoifffis) fi^icev 

Vat. 1209. emev i (^(Tt\$vs) i h^aa^h^vs st^ 
, vev Vat. 1209. eccv ^sKss) i Beksis Vcn. 10. 

JoxTtM aci) Addit gW ^ iaktovs rif^ ^ocaiKeucs 1^00 

Ven. 10. 
S^J Koci oDi^oaev eovrp ad Sooa-a) aot) Dcfont haec in 

Vat. 360. ct in Vcrfioiw Syra hicrof. crt) Omit- 

tit Havn. 3. iie a/rjf(Tfff) ocirticifs /Jie Vat. 1 210. 

I^e) OmittuntParif.50, Havn.3. Syravit. ^fju^ 

cevs) nfJLureoDS Vat 354. 
24 n JV) Koct Vat. 1209. ecirnffetJLX^ eurv^cofieti Vat. 

1209. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. ^ecTgri^ov) 

BecTnrt^ovres Syra phil. fu- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 153 

Cap. VI. 

25 wdwf) tvBvs Vat. 1209. ^ffw-) fi^ Vat. 360. 
VrrjaxTo Keyovcoc) uTts Ven. 10. iW fcc# j!»^ 
B^vrn^) /Va e^ocyyrfii ^tps /AOi Vat. 1209. 

ft6 jjSMjjw) i^dfAfv Vcn. lo- aunj»' ocBsrtt^rocs) 
adertjaeci ecvri/jv Vat. 1 209. 

SL7 *uA£«ir) «^^us- Vat. 1209. a7So^9ihots) oCTtf^ti^ 
Xiv Urb. 2. UTroXvffXf Ven. iq, (r^rwccuAcer»- 
f») ff7r8Koo/\ocrofx Vatt. 354. 360. 1210. Urb. 
2. Vif>A K0I.4. Havn. i. 2, 3. Bjnra^ev) xoci 
mFroc^Bf Urb. a. £vf%&j?i«/) eveyKxs Vat. 1 209. 

^8 e ie) Kou Vind. Lamb. 31. ^Tri tt^vc^k/) Dceft 
in Havn. x a prima manu. 

«9 liXBov) nXbocv Vat. 1209. rA>) Omktunt Vatt, 
349 354- o^- '^09. 12 lo, Urb. a. Vind Lamb, 
31. Koll. 4. 6. Efc. 8. Parif. 50. Havn. i. 2. 3, 

30 YM ocoL {»iu$) 090^ Vatt. ^60* 1067, 1209^ 
Havn. 2. 

31 avroti) Addit /i^irtfvi- Vind. Lamb. ^x. ' i^u-^ 
r^/) Omittit Vcn. 10. egfoc^ocvFa-^e) oBvocnecv^ 
cocffBe Vatt. 349. 1209. oi vTroiyovTti) Deeft 
el in Parif. ga jjuKi«/fduv) evxoc^ovv Vat. ^tfa 
Havn. I. 

32 «sTijA&dv) «TrnAS^^Vatt. 349. 360» 1210» Lanr. 
VI, 34. Vind. Lamb. 31. w s^fffiov roTCov roe 
TfXoKki) gv r(a itKohm w Ffi/juw rmov Vat. 1209. 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. rm 'Vhorn e$s ^if^ffiov 

K 5 rofnc$ 

Digitized by VjOOQIC 154 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. VI. 

«^cv Urb. 2, -ra; ^Ao/fl?) sv rt» ftXomVtt. 3(J#. 

Havn. 2. iv mXom Vat. 1067. 

33 tihv) tSovTBs Vcn. 10. iJlwv Parif. 50. tcvrovc 

vTFocyovrocs) ecvrov vT^xyovrx Vind, Kol. 4. 0/ 

c%AoO Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 

1209. 12 10. Urb. 2. Codex Nanii. Laur. VI, 

34. Ven. 10. Vind. Koll. 4. 6. 9. Efc. g* Havn. 

!• 2. xa/ mtepmtfm uvn» TtoKKoi) xec$ «Tf- 

yvQoaocv ecvrov PariC 50. ^cAAoi, Koti eneyto^ 

cocv ecvrov Vind. Kol. 4. fTrfyvcoo-flCv) ryvwirflcv 

Var. 1209 a prima manu. Ven. 10. «urcv prius) 

Omittunt Vatt. 360. 1209» ^^"* '^* ^^^^ Var. 

1067. Vind. Lamb. 31. Kol. 9. Havn. 2. (»i;- 

Tov TrcXAo/) ^oAAo/ ecvrov Urb. 2. ^r^^jf) 9rf<Jj/ 

Vat. 360. Urb. 2- Vind. Kol. 9. ^rawv) Dccft 

in Vind. Kol. 9. ic«i Ttfofihdov ocvrovs) Omit- 

tit Ven. 10. ^rfojyAdov) ^^o<niXdov Vatt. 360. 

^ 2 lo in^er lineas alia manu. PariC^o. ecvrrovs) 

^roi Vat. 12 10 intcr lineas a coirrectore. av* 

rois Vat. 3(5o. ik«/ auvi;Ai&ov Tf^oQ eevrov) Owiit- 

tunt Vat, 1209. Vcn. 10. 

34 ofitf^vs) OmittuntVat. 1209. Ven.io. b^^ ocv- 
roK) r7P ecvrovs Vat. 1209« 

35 uvr<») Omittunt Efc. 2 a prima manu. £{c. 3. 
Havn. 2. ecvrov) Deeft in Ven. 10. Parif 50. 
A^7^ua-/v)eAryovVat. 1209. Addunt ceury Urh. 2. 
Efc. 8- ii\h) ^ Efc. 8. uy^ovs 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL ijf 

Cnp. VI. 

3(5 ecyfovff Koci Ko^fJLx^) KcofAM Kect uy^oos Vcn. lo* 
a^Tovs) Omittit Vat. 1209. 7«?) I^^^ft in 
Vat. laop. Urb. 2. ovk sxovciv) Omittk Vat. 
1209. 

37 Sore uvrotg) iors otvrovff Vat. 360. SsecKctriw ' 
ifivocfsav) ^fjvocfscov rqwKoaioiP Vind. Kol. 9. Jiy, 
vx^ioov iiocKc(Tioov Vatt. 349. 354. 3(So^ 1209, 
Laur. 256. Vind. Lamb. 31. 33. Koll. 4. 6. Efc, 
8- Havn. i. Syra phil. ^as/Aev) ^oxtoo/jlsv Vat 
1209. Vind. Lamb. 3r. Efc. g ex emcndatione. 
<[>xystv) Addunt Ivoc efcoc^os (^qocx^ ^cc^V Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50. 

38 oc^rov^ nc^^) «%^^^ oc^rovs Vat. 1209. oc^rovs 
exsre vfASis Vind. Lamb, 3 1. kocc prius) Omit- 
tit Vat. 1 209. yvovres) yvosvres Urb; %. Atf- 
yov(Ti) Addit ecvrr<f Vind. Lamb. 31. 

39 Koci initio commatis) Omittit Vcn. 10. uvuKht- 
yoci) ecvecK\iBffvect Vait. 360* 1067. 1209 * P"" 
ma manu. Urb. a. rco ^Aw^ay X^?^?^) Toy%Aa^« 
f ov pc^fT-cv Urb. 2. 

40 avFTTso-ov) ocveTreaeifv Vau 1209. 'TfqMtoa) Ad- 
dit OT/ Tft) %Aa>fft> XOfTA? Vat. 1067. uvoc tKOO» 
rov Koct ocv») Kocroc sKocrov Koct Kocreo Vat. 1209. 

41 rovs ecfrovis) ocvrox/c a^rovs Parif. 50. avrov) 
Deeft in Vat. 1209. TT^fuBoofftv) rnu^uri^oiKTtf 
Vat. 1 209. Efc. 8- eusqtGs) nutefieftce Vat. 354, 

Digitized by VjOOQIC 15« EVANGELIVM MARCL 

Cap. VL 

42 exo^uffBfjauv) Addit Truvrsff Vcn. 10. 

43 Kc(pivovc Tshyi^M) KoCpivomf TFXti^afxxrxV^t. zsop. 
Vcn. 10. Vind. Lamb, 31. ixdva>v) ive tx^vofP 
Vind. Lamb.^r. Parif. 50. 

44 Tow oc^rovff) Dcfunt in Vcn. 10. «V«) Omit* 
tunt Vatt. 349. 354. 3(Jo. 1209. i2io. Urb. 2. 
Laur.VI, 14.34. Vind.Lamb. 30.31.33. Koll, 
4« 6. 9. Efc. g. Havn. j. 2. 

45 $v&ea>s) svBv^ Vat. 1209. fivxyHete$) Addit 
tfl^ovff Parif. 50. v^oxyeiv) Addunt ecvrov Vind. 
Lamb. 31. 33. ro Tre^otv TTfos) Dcfunt inVcn^ 
10. ico^) ms ov Vcn. 10. ecnoKvaif) otTfohvm 
cet Vat. 349. ocTfokvei Vat. 1209» rov c%Xoy) 
rovs oxKovs Syra phiL 

46 ccirtih.Bev) ecvfi^Bev Vcn. 10. 

47 fjv) Addii Trecheci Vcn. lO* e^i rfiff yfiff) nv «ri 
rfiv yfjv Vat. 360. 

48 ««v) «JiMV Vat, 1209*. ^ iw^/we^ evecfncs) ^ecv^ 
noff i av^oc Vcn. 10. €Vocvr$os ocvrois) Ad- 
dunt a^oSqx PariC 50. Vind. Lamb. 31. »u- 
Toir) Omittit Vcn. xo, fteu ire^t) Dcdl ie«i in 
Vat. 1209. Tge^vnecroiv rxc rns duhmT7f[e) eTSc 
rfis BccKxnffOfis Tre^sTPocro^v Vcn. 10. Keu fi^eAa 
ad Boc\ec(r(rfis vf. 49.) Omittit Efc. 8- 

49 'STe^tTFocrovvra eyn rfis docXecaaf\s) em r^s Bec^ 
hscfTtms Tge^murovvrec Vat. 1209. eiolm <pecv- 

recaiJLecy Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 157 
Cap. VL 

rc6cfA%) (fiarruaiM f^o^av Ven. lo/ (pocvrecafjL» 
Mivui) en (pavrc^im m Vac. 1209. ecveK^u^ccv) 
eK^cc^xv Vat. 360. 

50 fiScv) e$iw V$L 1209. (po^eiffds) (poBnBfir§ 
Vcn. 10- 

51 ex TTeftc^ov) Omittit Vat. laop. ev ixvrciff) 
Defunt in Havn. a. e^i<^ecvro) e^e7rhfi(r<rcvr§ 
Ven. 10. Kcci e^ccvijut^cv) Non habent Vat, 
I1209. ^^**' ^o. 

52 rtiff u^rois) rovff oc^rovs Vat, 360. lyv y«f ly 
Ku^Sioc ccvrm) cc?oC ijv «ur«v n KccfSicc Vatt. 349. 
354- 360. 1209. ^^^* *• Havn. i. 

Si fl^^cv eTTi rnv ytjv) erti rnv ytfv fi?\dov ea; Vat. 
1209. yevfjccc^er) yewfjcoc^ed Vatt. 349. 354. 
Kcci TTfoaoo^iMadfiffocv) Omittit Ven. 10. 

54 evdeoos) evBvsV^U i20g. xvrov) Addit cl ocv^^es 
rov roTTov eKeivov KcCi Ven. 10. Addunt cl uvS^es 
rov roTtov Vind. Lamb. 31. Efc. 8 in margine, 
Addit KUi Efc. 8 ex emendatione. 

55 '^f^^uiiovres) Tge^ieS^uiiovViX. i20g* Tre^te^^cc- 
IMv ets Vind. Lamb. 31. Parif. 50. fif^uvro) 
Kut fif^uvro Vat. 1209. Parif. 50. Vind. Lamb. 
31. rois) Omittit Vcn. 10. mqi(pe^e^) (peqetv 
Ven. 10. eKet) Omittit Vat. 1209. eft^t e^t) 
etyi eKet Ven. 10. 

§(5 oTfcv) Qzor Vcn. lOi 9 TrcAeiSy n uy^ovs) ets 

TfoKets^ Digitized by VjOOQIC 158 EVANGELIVM MARCL 

Cap. VL 

^ohEtf^ fl w etyqovs Vat. 1209. ^ ayi^ovs) 
Omittit Ven. 10. ttaBeyowrocs) u<rBevs$s Ven. 
10- eriQovv) €ride7ocv Vai. 1209. ivu jtflfv) 
Omittit Efc. g a prima manu. uv fjTfrpvro uv 
rov , eaoo^ovro) etv i^^oLvro ocvrov , iieaoD^ovro 
Vind. Lamb. 31. ea-oo^ovro) iieoroo^ovroVtn. lo* 
^vrov poilcrius) Omittit Efc. 8 & prima manu. 

CAPVT VII. 

% e^Btovrots) e(rB$ov<r$v Vat. lao^. ecfrovs) «f- 
rev Vatt. 360. laio. Laur.VI, 14. rovs oc^rovs 
Valt. 1209. Vind. Lamb. 3 1. eiAe/jLypuvro) Omit- 
tunt Vatt. 1209. 1210 a prima manu, fed addi- 
tur in margine a correctore. Urb. 2. Laur.VI, 
14. Vind. Kol. 6. 

3 Hfurovvres usque ad e<rB$ov<rtv commatis fequen. 
tis) Omittit Vind. Kol. 9. Kcct TTocvres oi) ot KUt 
TTuvres Pj»rif. 50. 

4 UTTo) uTrV^t. 1209. (iuTtrtcoBivrut) ^uvrttrogfv» 
r«/ Vat. 1209. %uKyjoi>v) xuhxetoiv Vat. 360. 
Havn. I. v.ut xAijw) Defunt in Vat. 1209. 

5 eyietrcc) Hut Vat. 1209. Ven. 10. eTSe^o^roixriv) 
e^osrooa-ty Vind. Lamb. 31. nut ot yfu/ji/Jturets) 
ol Kut ol yquixfjLurets heyovres Parif 50. K&)t ot 
y^ecfA/jLurets heyovres Vind. Lamb. 3 1* ct /JLot* 

dmreu Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 159 

Cap. Vll. 

dnrflc/ aov ov Trefnfxtovirs) ou 'Tfgfi^arovffi #1 
/MBirteci aov Vat, 1209. uyt^nrois %*fflriv) xcu- 
vu^s xtqcf» Vat. iao9* Vcn. 10. notvasff x^i^^ 
ecvsTtroi^ Vind, Lamb. 31, saBiovat roy opfTcv) 
Tov u^rov €aBtova$ Vind. Lamb. 31. rov) Omic- 
tit Efc. 8- 

6 uTtoK^&ets) Dceft in Vat. 1209. ^^oe(pfirev» 
aev) eTT^o^fjrevaev Vat. lao^. Vind. Lamb. 31. 
if(r«/*«f) Addit 7r^o(ptirii\s Syra vet. ovros 
Kxos) ori Ketos ovros Vat. 1209. uvroov) au- 
rov Vat. 121O a prima manu, fed in margine 
uvroov a correctore. 

7 (reBovToct) ae(iovres 'P^iC 50. 

8 y«f) Omittunt Vat. 1209. Vindob. Lamb. 31. 
^aTmafjiovs ]^e<;m usquc ad Tromre) Defunt in 
Vat. 1209. ^^"* 'O- roiuvroc TSoKKot) 'TtoKKot 
roiotvrec Vat. 360. Urb. 2. 

9 rti^afire) rff^nre Vat. 1209. 9ijo7jr« Ven. 10. 
10 jJiflT^ot aov) Deeft aov in Parif. 50. 

I r fAfirqi) Addit «urou Efc g. 

12 xflci) Deeft in Vat. 1209. cuxm) fluxVat. 1210 
in contextu; fcd in margine ovft,eri a fccunda 
manu. ocvrov bis) Omittit Vat. 1209. olvto^j 
pofterius) Omittit Parif. 50- 

13 ^TroKXot) Deeft in Vind. Lamb. 31. HaVn. i. 
rotocvroc TfeKK») TfoKKec roMvreo Vat* ^iSo* 

5jrf flo"- Digitized by VjOOQIC i6o EVANGELIVM MARCI. 

Cap. VII. 

94 ^pr^ocKcchirruiABvo^) Addit c /fro^ou^ Efc. 8 ^^ ^^n- 

datione. TFcfvrcc) Decft in Havn. a. TrxKtf Vat. 

1209- tfcxoufrf) fl«ceuo"ar« Vat. 1209* ^rvysers) 

ffvvers Vat. 1 209. 
15 ^ ivvarou uvrov Koivatroti) ro uoofovv eevror Vat. 

1209. fK7ro^6vofJLs\'OC w^^ uvrov) iK rov ocv^f®- 

Trcv eKTrc^evofjLevoc Var. 1 209. ti/Lewa) Dceft in 

Vat. 1209. rov uvB^^TTov) Decft rcv in Vat. 

1209. 
i6 Hic vcrfus decft in Vat. 1209. 
J7 «(TifA^f^v) f/ffifA^ov Vatt. 349. 360. Addit e nf- 

ccuf Vat. 354. 'neqi rns Troc^cc^hJis) rfiv irec* 

(cc/icXfiv V^x. 1209. 
28 ^i5t» x«/ uV«$") owto) uf<«f Vat. 360. 
)9 rov) Omittit Vat. 354. jcadafi^ov) %uba^i^o» 

Vatt. 354. 1209. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

Efc. 8- Havn. 2. 
%l r«v «v^fftJTTiwv) Omifla in Vcn. lO. lAoexjttui^ 

Trc^vstocf^ (Povci^ K\o7rcct) «•ofr^/oci» KhcffCU^ (PO' 

vci, fjLctx^ioti Vat. 1209. ^ovw, itAocTai) kAo- 

7r«i, (povoi Vcn. lo. Vind. Lamb. 31. 
t2 oCpBxKiJLos) o^bocXfiov Efc. 8* 
^4 jcai tKei^iv) ey.eidev Se Vat. 1209. fJieBt^icc) 

o^iU Vat. 1209. Vcn. 10. rtiv) Omimint Vatt. 

S54- 360. T209. 12 10. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 

PariC 50, Efc. 8. Hayn. x. 2. ti^if^f) n^^M- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. x6i 
C«p. vir. 

« Vind. Lamb, 3r^ n^vvndfi) n^vvuaBfi Vac 
1209. 

iS ciKovcwx yec^ ywi/i) aAA* ivdv^ UKOvtrocm yvfti 
Vat. 1209, y&^) JSp Vat. 1210 a priina manu, 
fed inter lineas ycc^ a correctore. ^) )J Parif. 
ga avTTj^) Omittit Parif 50. TFvevfjLcc ockoc^ 
Sx^^roy) ev mevfxoert ockocBoc^^ PariC 50. «f o^- 
eTTe^e) Decft in Havn. 2. 

fttf i;v & sj yuvif) if (J^ ywfi vjv Vat. 1209- Vind. Kol. 
6in margine, alia manu. <rufo(po/v/<r(r«) avfx^ 
<pom%iQ(Tco Vatt. 349. 354. 360. 1209. 1210. 
Urb. 2. Laur. VI, 34. 256. Vind. Lamb. 31-33. 
KoU. 4, 6. Havn, 1.2. av^o(pcmKi(r(roc Vat. 354 
in marginc a prima manu. Ven. 10. trv^octpcma^ 
trcc Efc 8 cx emendatione. ^uK)s^) eKJBu?^ 
Vatt. 349. 354. Havn. 2. «c) Omittunt Vat. 
360. Vcn, la 

*7 ^ <^« /lyo-wi' f^TTfv) KUi eXeyev Vat. 1209. «ur?^) 
Omittit Vcn, 10. Ku\ev e^$) e^t ku\ov Ven. 10. 
^uhew roi^ Kvvu^ioiff) rois Kwoc^ois ^hetv Vat. 
1209. ^^^- '^ 

ftS x«^ Keyet uvrtk)) Xeyovffu Vcn. 10» yu^) Omit* 
tunt Vat, 1209. Parif> 50, evBi€t) eaBiovatv Pa* 
rif. 50- \|//%/aw T«v 9r«/J//wv) \|/*3g/(»)v rwv ^r/^r* 
TovTW «wo TJ^f r^uTTB^/ic roov Trat^toov Urb. 2. 
^ociiiOQv) Addit „ ^/ wua»/ „ Vcrfio Syra hicrof. 
L Sicc Digitized by Google i62 EVANGELIVM MARCL 

Cap VII. 

dp iioc ravrov roy Aoyov vTTocye) ^itayt J/ce rovrou 
/ioyov Veo. lo. e^eXfj^vBs) s^sKfiKvdoos PariC 
50. Addit yaf Urb. 2. ro iocsiJiovtoy ck rvjs du- 
yarqos qo\j) w rii[s ^vyotrqos qov ro ioLifjLoviw 
Vat. 1 209. «c) aiso Vat. 349. Efc. g a pr. manu. 

30 To iusjdovtov f^eKfiKvBos, %ou rfjv dvyocrefx /3«- 
Hhfjfxsvfiv em rf\s %hjvns) ro Tgociitov $e/iXtifievov 
eyn rfjv xA/vi|v, kx$ ro ^ouimvsov e^e^^fihvSos Vat. 
1209. Vcrfio Syra hierof. nyv dvyotre^oc /?£- 
liKfjfi9Vflv ens rfis xA/viff , x«i ro SxtfJLovsov f|fAiy- 
Audoi- Vcn. 10. 

31 ej^ehBoav) Addunt ificovs Vind. Lamb.31. Efc. 
2. 8 ex cmcndatione. Havn. 2. kus (Xi^oovos, 17A- 
de) i^A&F itoc ai^odvocs Vat. 1209. Syra hierof. 
'Tsqos) efs Vat. 1209. Vcn. 10. Vind. Lamb.31. 

32 /UoyiAaA6v)3ca/jwoyyiAaAovVat.i209. /uoyy/Atf- 
Acv Vart. 349. 360. i2io a prima manu. Urb. 2. 
Vind. Kol. 6. Havn. i. 2. 3. 

33 UTToXecBoiAevcs) eitiKocRoiJi^ifos Vatr. 360. I2XO 
in contcxtu,; fcd in margine oc7toKu(iofjf,evos a 
corrccrorc. ocvrov) ocvrcv Vat. 360. octso) eK 
Havn. 2. eHocXe) eTfe^ccKe Parif. 50. Vind. 
Lamb. 31. Kca TfTvtrocs^ ^v|/aro rfis yAaxraTis 
ecvrov) .>f\(/aro rtis yAaero-wf" ocvrov Trrvcocs Vind, 
Lamb. 31. xoc/ OTutraf w roe cura aurou, xoti 
jJ\|/aro riyp yhxixrafis c^vrov Parif. 50. Digiti^ed by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 163 
Ciip. VII. 

34 £?^m^«) ctvs^tva^e Vind. Lamb. 3 1- 
$S ^^ew) Decft in Vat. 1 209. A*;yoi%5ij<r«v) tfveh 

ytlffav Vat. 1209. ^ifivotyfjcruv Vind. Lamb* ^i. 

euyrev prius) uvr^ Vind. Lamb. 3 r. 
^6 finim) fjLHi^ev Efc. g. Havn. i. (mmiv) Aryw- 

{T/v Vat 1209. uvTos) Dccft in Vat. 1209- 

Ven. 10« lAuXkov) uvtos iauXKov Vat. 1209* 

IJLuhXov mfiaaorefov) Tfe^tnore^ov iauKKov Syc^ 

phil. 
37 vTTe^Trefitrffoos) v^xeqeicne^uTcoAg Vcn. 10. revs 

poftcrius) Dceft in Vat. 1209* 

CAPVT VIIL 

I vu/JLTfoXXov) 'nuhxv TToKkov Vat. 1209. Vcn. 10. 
Parif. 50. Tfuhjv TfuiAitohKov: Vind. Lamb. 31. 
cvroc) ehBovros Vind. Kol. 9, ifjcov^) Dccft 
in Vat, 1209» ^^"- ^^ Efc.*'8 a prima manu. 
avrov) Omittunt Vcn. 10. Vcrfio Syra^vci. ct 
phiL Ary^i) iiTrev Vind. Lamb. 31, 

ft flh) iSov Syra vct. i^ov vifl Vcrfio Syra phiL 
Cod. Brixianus ct Vulgata. fi^fi r.fAe^eti) fifie^us 
Kjfifl Vcn. 10. '^fiefus^ r^eis) r\t e^cci r^eis Vatt. 
349* 354- 1210 inter lincas» lia manu. Vind. 
Lamb. i. 31. Efc 9. rifiefUis re^tn Vat. 1209* 
rqm rifiefccs Havn. 2. fjt$i) Deeft in Vat. 1209. 
L a euv) Digitized by VjOOQIC i64 EVANGELIVM MARCL 

Cap. VIII. 

3 sm) Omittit Urb- 2» oikov) rov otKov Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. otxov^ Verfio Syra phil. in 
nonnulUs Codd. In aliis eft fingularis. nvsff 
yecf ocvTGov) Kcct r/w ecvroDV Vat. laop. Vcn. lo* 
rtvsff y«f e^ ecvra>v Vatt. 349. 12 10. Havn. i. 
fjiotK^oBev) xTFo /JLXK^a^dev Ven. 10. 97x0^1) if- 
xovtr^ Editio Wetftenii et Codd. q)ios vidi, fere 
omnes. sm Vat. 1209U 

4 TToBsv) cV/ ^odFvVat. 1209. Tii") «/$• Parif. 50. 
Svifffcreroti rts coSe) oo^e iwmcerect ris Ven. 10. 
%ofrflW«i) Addit etvtovs Ven. lo. 'Xfiqret(rotc 
oc^rosv eyi e^tJiJLtXff) sTt e^tif4ixs %of rowai «f r«v 
Vatt. 349. 3(5o. *;r' e^tiiAtee %ofr«cr«i afro)? 
Vind. Kol. 4. «f rw) «f rou Syra vet. Syra phil. 
oc^ev Ven. lO. 

5 eTTfjilooroc) fi^(A>rec Vat. 12^09- f%fr? ecfrovs;) 
u^rovs ex^rs Vatt. 349. 360. Vind. Lamb. 31. 
Kol. 4. 

6 'yrecfffyyet^e) Trcc^ecyyeKKei Vat. 1209. «^%^?^- 
^f\cocs) KUi evxecf^^^^ocs Vat. 354. Ttx^ecBmt) 
or«fariJ^a>o^i Vat. 1209. rctf o%Afitf) rots oxKots 
Syra vet. et phii. 

7 evhsyf\(rocs) recvrec evXoyf\(rocs Vind. Lamb. 33. 
Efc. g. evKoyf\(rocs ecvrec Vat. 1209. fl^^^* fuAe- 
yfltrecs Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Troc^ocdeivocc 
Kou ecvrec) recvreo Tfoc^ovndevoci Vat. 1209» Tia- 

{oeri- Digitized by VjOOQIC IVANGELIVM MARCL i6$ 
Cflp. vu\. 

^UTtBeyect Vind. Lamb. 31. TrxfecBeiyui uvr» 
Urb. 2. Vind. Kol. 6. Havn. 2, mt ccvru) 
Omittit Vcn. 10. 

8 €<f>ccyov ie) Kcct 8(puyov Vat. 1209. Vind. Lamb« 
3 1 • sxc^rwdnaav) Addunt Tsccvres Vat. 1 2 10 
in marginc. Efc. 8« o^ufiA»^) Addit 5arA)/fw 
Vind. Lamb. 31. 

9 oJ (payovres) Decft in Vat. 1209. 

10 evBeois) evBvs Vat. 1209. 9^^€a>s e/A^xs) fjk- 
Bccs evdea>s Vind. Lamb. 31. Efc. 8- Bf4$ocs) 
Addit «uros' Vat. 1209. ro) Omittunt Vatt. 
349. 1210 a prima manu. Efc. 8- ti?^sv) ifA- 
Bov Vind. Lamb. 31. JS»A/uw©ud«) JosA/itf- 
youvdos Vat. 1209. fixyioc\$c Ven. lo* 

11 ^firovvres) Decft in Parif. 50. 

12 ecvcc^evoc^ocs , . . A«yw) uve^evcc^e . . . Ary«» Sy- 
ra phiL Sed Codex Pariilnus ut reccptus. (t^- 
fxetev efTfi^firet) ^firei cfifJLetov Vat. 12 09. Vcn. lO» 
vixsv) Decft in Vat. 1209. et) ov Vind. Lamb^ 

31.^ 

13 flJiRccs graA/v) TTocXtv ejjL^iocs Vat. 1209. eiJ^ocs 
Vind. Kol. 4. «^ ro ^Ao/ov) Dcfunt in Vat. 1 209. 
ets -TfKotonf Vatt. 349. 354. 360. 1210 a prima 
manu ; fed inter lineas fcriptum ro a correctorc* 
Urb. 2. Havn. i. 

24 %cu eTTehecBono ad «%ov) Omittit Efc 8 « 
h 3 emen*> Digitized by VjOOQIC xS6 EVANGELIVM MARCl 

Cop. VIII. 

emendaTione. BTfBhctBcivre) eTnXocBevTo Vaf. 
1209 a prima manu; fed inrer lineas eTreXec" 
Bovro a correcrore. Addunr oi iJtxQnrxi otvrou 
Varr. 349. 360. Vind Lamb. 31. Efc. 2 in mar* 
gine. Koci ei fJLfi im) hx fjtovov Vcn. 10. 

15 itec^eWero) Sie^e$Xotro Var. 360. o^otre) Deeft 
in Vcn. 10. Addir k»/ Vind. Lamb. 31. kom 
pofterius) Addunt u7to Ven. lO- Vind. Lamb. 31. 
iJfaJou) roov Yi^oD^iocvoiV Ven. lo* 

jtf Xeyovres) Decft in Var. i^o^.Vcn. 10. ej(ftlJ^) 
exoxxTiv Vat. 1 209. Ven. 1 o. 

•17 m(rovg) Omirrir Var. 1209. i^cc\oy$^e<rBe) Ad- 
dir ev ruis Ku^oiocts; vfjim oXiyoTfi^oi Vind. Lamb. 
31. cuJV orwtere en) Dcfunr in Ven. lo. ' ert) 
Non habcnr Var. 1209. Vind. Lamb. 31. 

18 »«' ov fJivfj/Aovevere ore rovi' irevre oc^rovc eK\»* 
aoc eis rovs 'nevruKicxiXtovs i Hoc modo jun- 
gunr Varr. 349. 360. 1210. Laur. VI, 15, 32. 
34. 256. Vind. Lamb. i. 31. 32- 33. KoU. 4. (J. 
9. ore) crt Var. 349 a prima manu; mutatmn 
in ors a correctore. 

19 ore) on Vat. 349 a priraa mami. Vind. Koll. 6. 9. 
7rXyjf€is KXcctTfjturcov) KXucfJLuro^y 7r\>]§eis Vatt* 
3(So. 1209. Vind. Lamb. 31. 

ao ore jf) KUi cr Vat. 1209. rovs eTrru ets rovs 
rer^uKi<TXf\iovs) eis rovs rerfUKicrxi^uovs ror^s 

inroc Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 167 
Cap.VlII. 

fTiroc Vat. 35o. cJ h ^i^ov) %cu hjeyc/om «ur» 

Vat. 1209. 
%i sXey^) hsyst Efc. g. Havn. i. ttw ov) ffo^s 

oxyxoa Vat. 360. Vind. Kol. 6- ^w ouv ou^» 

Vind. Lamb, 31. Parif. 50. euira Vat. 349, 

Ven. 10. Vind. Lamb. 33. Efc. 8 cx omenda- 

tione. (rwisrs) vessre Vat. 1209. 
S2 efxere^) e^%evrobi Vat. 1209. Laurtat. VI, 32» 

Vind. Lamb. 31. OA^rov «\pur«/) a>|/)rr«^ 0«- 

reu Vatt. 349. 360. Vind, Kol. 4. 

23 %«f of ) Addunt avrw Vat. 360. Efc. g^ «^7«^'" 
7«^) e^eym Vat. 1209. «7ri*&«$^) koci eTPiBeis 
Vind. Lamb. 31. 

24 eheye) Xeyei PariC 50. ort ds ^evS^oi o^oo) dif 
ievSfob Editio Wetftenil Vind. Kol, 9, Reccp- 
tam Lectionem habent Codd. Vatt. 349. 354. 
360. 1209. 1210. Urb. 2. Vindob. Lamb. 31, 
Kol. 4. Efc. 8 a prima manu. Havn. i. 2. ^ff #- 
'nxrovvrocf) ms yre^iTfxrovvrocs Efc 8 a prima 
manu. 

25 eTreBme) edify^e Vat. 1209. xtfi eTTomifrev ocvrov) 
Omittit Vat. 1209. eTPoititrev uvrov) Omittxt 
Ven. lo. uvuB^eyijoct) m^Ke^\fe Vat. 1209. 
Ven. 10. wti Sis^K8y\jev Parif. 50. ec7toY.ocre' 
^ocBfl) UTt^ocre^n Vat. 1209. wneKure^uBfi 
Vat. 354. Vind. Lamb, 31. Havn.,2. Parif. 50. 

L 4 ^9n Digitized by VjOOQIC i68 EVANGELIVM MARCL 

Cap. VIII. 

«^F^Af\|/tf) m/3Awr^Vat. 1209. «vf j8Af>//^ Vatr, 
360. 12 10. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. aAav. 
rui) uT^avrcc Vat. 1209. Parif. 50. Vcn. 10. 
Syra vct. Syra phil. 

a6 Tov) Omittunt Vatt. 354, 1209. Urb. 2. Efc. g. 
Havn. I. Kryoiv) Addit Jgrayg fjj- «v o/xov 
<rov Koc$ Vind. Lamb. 31. sicsXdtis) «TTfA^e;^ 
Vind. Kol. 9. ^ijJe «^^^ i^^v* w ry k»^?;) Omir- 
tunt Vat. 1209. Ven. 10. 

aS ec7r€K^sBfi(ruv) emxv ocvr^ heyovrsff Vat. 1209- 
ec7F€K^Bfi(Tccv uvTc» XsyovT€£ Vind. Lamb. 31. 
Parif 50, ia>uw7\v) oTi t(k>uvvfiv Vat. 1209. ^' 
f*^v /«awTjv Vind. Lamb, 3 r. Parif. 50. kus aA- 
Aoi) «AAo/ '^e Parif 50, ccAAc/ eJ"^, hu) uhho^ 
Ss, cV# w Vat. 12C9. Kut aAAa/, tVa Vind. 
Lamb, 31, Parif 50 ' kre^oi ie ivu Havn. 3. 

29 A^y^/ auTc/f) eTrn^coru uvrcvs Vat, 1209. 3Cf'- 
«yof) Addunt u/W rou dfcu Urb. a. Vind, Lamb. 
31. VcrfioSyra hicroC 

30 uvTov) Addit cV/ uvroff e^iv x^i^os Vind. Kol. 
6 in margine alia manu. 

3X K«/ prius) K«/ ocTTo rore Vind. Lamb. 31. -jroA- 

Aa5 TTflj^f/v xa/) Defunt in Urb. 2. «tj©) uV^ 

Vat. 1209. ^'ind- Lamb. 33. Tr^eaQvre^m kui 

ecfx^efe(k>v) a^x*^f^<»^ ««' 7rfe7&vTe^0i>v ^ind. 

' Lamb. 31. u^x^gem) roov u^x^eg^^v Vatt. 

349* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 169 

Cop VIII. 

349. 12 ro. Havn. i. 2. 3. y^u/jtfxxreoi)v) roi>)f 
y^xfjtfjiursav Vatt. 349. 360. 12 10. Vind. Lamb, 
31. Kol. 4. Havn. I. 2. 3. fjifrcc rqsis fiixB^as) 
VM rxi rqirn ^fjtt^cc Vind Lamb. 31. Parif. 50. 

32 Kctt 'na§^Y{(TM rov Koyov rA«A«) Dcfunt haec 
in Vat, 360. etvrov TTPrqos) 'ner^os ocvrov 
Vat. 1209/ (TrmiAocv ocvro)) ocvr^ eTrtnfJucv 
Vind. Lamb. 31. 

33 ro) Trer^co ^eycov) TTsrqa)^ zoct ^,eyei Vat. 1209» 

34 o<^ts) « Tif Vat. 1209. Laur. VI, 14. Ven. io« 
Parif. 50. Vind. Lamb. 31. e^^etv) UKohovBenf 
Vatr. 349. 354. 360. Vat. Pii IL 53 in margi-. 
ne. Urb. 2. Ven. jo. Vind. Koll. 4. 9. Efc. a 
ex emendatione. Havn. 2. 3. 

SS ^^^v) ^^Af/ Vat. 360 a prima manu. ^ccnohM^ 
c^) ocTfoKecet Urb. 2. Havn. i. a* rtfv \|/v%>jk 
uvrcv polterius) rvfv eocvrov \^t^%)|v Vatt. 349. 
354* 3^0- 1209. 1210. Urb. 2. Laurcnt. 256. 
Vind. Lamb. 31. 33. KoU. 4. 9. Efc. 8- Havn. 
I. 2. 3. ovros) ^urav Parif. 50. Decft in Vat, 
1209. Efc. 8. Syra vct. Syra phil. 

36 Gi)(peKn<ret) oi)<pe\et Vat. 1209. ecv^qod^&f) u»* 
^qoaTtes Laur. VI, 34 cx emcndatione. Havn. a* 
rov ocvdqoDTrev Vat. 12 10 alia manu. Vind.Lamb» 
31. eecv tteq^xi) Kef^fjcoct Vat. 1209. ^fifJtto^ 
^) ^fjfJttoi^&nycct V^t. 1209. 

L 5 fi rs Digitized by VjOOQIC 170 EVANGELIVM MARCT. 
Cap. vm. 

37 fi Ti S<»98t) rt yotq ^t^ Vat. isop. avrov) l«u- 
rov Vat. 1109. 

38 oLv) eocv Vat. 1209. rtf fAosxot/^i) rp jrovtifM 
YM /JLOiXo^KiSi Vind. Lfmb. 31. rw dysoAf) 
Omittit Vcn. lo. 

CAPVT IX. 

l en) Decft in Vat. 360. Havn. 3. rA)V die) cofs 
T«y Vat. 1209» ysvtroovroti) ysvcovrui Vat. ^(Jo, 
Urb. 2. 

S ^d') /Lc*r<» Vat. 1209. rov tertio loco) Omit- 
tunt Vatt. 349. 354. Urb. 2. Vind. Kol. 4. Efc 
ft a prima manq. Havn. i. u\|/ijAov) Addit htonv 
Vind. Lamb. 31. zoa /xer€/Jtof(pa)dvi) ^coct fv r« 
TffofffvxeaBui ocvrov^^ iJLersiAoq<p<M>bn itiaovs 
Vind. Lamb, 31. Parif. 50. 

3 iyevgro) eymvro Vat. 360. Parif. go. Havn. 2. 
^iA/3oyr«) Dceft in Ven. 10. . ds) ooaei Efc. g. 
Ajjf %i«v) OmittitVaM209. yva^cui") Kva^fu*" 
Efc. 2 ex cmendatione. ?\.evKavoci) ovroof Xev- 
xocvoci Vat. 1209. Parif. 50. 

4 09(p^fi) o9(pdfi(rocv Vind. Lamb. 31. iSov oi(pBn 
Parif. 50. lAostrei) fAovGXl Vatt. 360. 1209 a pri- 
mk manu ; intcr lineas habet fioiQei a corrcctore. 
Efc. 8« Havn. i. 3. 

heyei) Qigitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 171 

Cap. IX. 

5 \ey8t) tXeytv Vind. Lamb. 31. Parif. 50^ %ou 
^ 7rotfi(Ta>f4ev) deAetff TFotm^l^^ Vind. Lamb. 31» 

Parif. 50. cKtfvots rf€4^) rqtic (rKffvc^c VaiC 

1209. 12 10. fAooast) /Koji/V^ Vatr. 360. 1209. 
Havn. I. 3. ff^^toc /u/av) /Atxv TiXtoc Urb. 3. 

6 KocXfia^) wTSoK^tdy Var. 1209. Xxhif\(nt Vatt. 
3+9- 354^ 3^0- 12 10. UrK 2. Laurent t^tf. 
Ven. 10. Parlf 50. Vind. Kol. 4. Efc. g* Havn. 
!'• 3. vicuv yoc^ eK(po(iot) eK<po(2ct yoc^ eysvovr^ 
Vat. 1209. 

7 ^oct eysvero) xcct tiou ^yevrro Vind, Lamb. 31. 
Parif 50. otxjrois) avrou^ jVind. Lambi 31. 
Kol. 4. Efc. g. Havn. 2. jfAAf ^«vn) tyevn^ 
(poovfj Vat. 1209. ^(vv>r fX^^ Vind. Lamb. 31* 
Keyovaa) Omittunt Vatt. 349. 354. 360* 1209. 

12 10. Laur. 256. Vind. KoU. 4. 6. Efc. g. ocv* 
rov ocKovere) ecKovere uvrov Vat. 1209- Vcn. lo» 

8 ecKAoc rov tfiaovv fJLcvov fAeff iocvro^) /leroc iecuto^ 
et fxfj rov tfiagvv fxovov Vat. 1209. 

9 Kocr<cQoctvovra)v ie) Kut Kocroclioctvovro9vVtiUi20g^ 
fAeru(ioctvovrcov ie Vat. 354. wno) evc Vat. 
1209. itfiytifroovrut d et^ov) cc etiov iteiyfiaoov- 
rut Vat. 1209. eK vetc^oov) cruv fk mfw Pa« 
rif. 50. 

10 Kut) ot ie Vind. Lamb. 31. Parif. 50. av^ff 
rovvres) ^tjrowreff Vind. KoL 4. ro eK wxf«M Digitized by VjOOQIC 172 EVANGELIVM MARCL 

Cap. IX. 

ccycc^mcc() oruv sk veKfcov ecvx^ Vcn. lo. Viftd. 

Lamb. 31. 
ji enti^oorm) eTrfj^Mrtjcrxv Parif. 50. ors Afyou- 

ff/v) 'Tfoos ovv Keyov(T(v Vind. Lamb. 31. or/ . • >. 

yqocfJLfxocrsis) Defunt in Efc. %. oVi pofterius) 

Deeft in Vind. Kol. 4. 

ja JIp OCTfO^i^SiS ftTTev) JIf 9(pi/\ Vat. 1209. /Wflf 

ehBosv) yy Quando veniet ^i Syra phil. in margi- 
ne. Decft /xev in Ven. 10. kocs ifoos) KacBa>ff 
Vind. Lamb. 33. Efc. g. ocTrotuSt^oc) octtokoc- 
^i^ocvei Vat. 1 209- Ven. 10. Ttocvra) roc Ttuvro^ 
Parif. 50- e]^ovSevoi>Bis) e^ovSevfi^if Vat. 1209. 

13 Kui prius) Deeft in Havn. i. Hca pofterius) 
Omittit Ven. 1.0. ' eXtjXvBe) ijivi fihde Vcn. lO. 
eyfoin^rocv) Addit ev Efc 8- ■ o<roc) r^ocvrec oaeo 
Havn. 2. iideKfio-ocv) ty^pAov Vat. 1209. en 
ecvrev) TSe^i ocvrov Vind. Lamb. 31. 

J4 ehBoov) ehBovres Vat. 1209. eiiev) eiio^ Vat. 
1209 in textu; fcd e^Sov intcr lincas acorrcctorc. 
TfoXvv) Omittit Ven. 10. y^uiifAocreis) rous 
yf«^/Liflcw^ Vij1d.Lamb.31. uvrois) tt^os uv^ 
rovs Vat. 1209. V^"* 'O* Vind. Lamb. 31. 

15 evBeoi>s) evBvs Vat. 1 209. Ven. 10. Parif. 50. tfo^ 
uvrov e^eBufjiByi^^) i^ovres uvrov, e]^eBuixBfl^- 
^«v Vat. 1 209. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. PariC 50* 

26 revs yqufJifMreis) uvrevs Vat. 1209. Vcn. 10. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 173 

Cap. IX. 

av^fjreire) ^fjrssre Havn. 2. ecvrovs) eMrovff 
Vat* 349. Urb. 2. Vind. KoU. 4. 6. 

17 Kut ccyroK^tBetff) Kut ecyre^idti etvroo Vat. i%og. 
eU «c rou o%Adu) w rou e%Aou «V Ven. 10. 
Vind. Lamb. 31. eene) Omittit Vat. 1209. eh 
Tte avr^ Ven. 10. Vind. Lamb. 31. tre) ccvrovff 
Efc. 2 ex emendatione. 

18 ecv) Deeft in Vat. 349. Havn. i. eetv Vat. 1209. 
avrov) Omittit Vat. 1209. emov) emec Vat. 
2209. eK^Xooai) fxjSaAAa^a-i Vat. 360. 

l^ ie ocTtombess avrco) Kai aTTOH^idesff ifi^ovff 
Parif. 50. ^e a^oKf #^«r $fj(rovff Vind. Lamb. 
31. avrc^) avrois Vat. 1209. Efc. 8 a prima 
manu. aTr^^os) Addunt K,a$ Stet^^afjtfJievfilJrh. 2. 
Vind. Lamb. 31. Havn. 2. ^fop v/xac e<roi4a$) 
etrofxat ir^os vjdas Urb, 2. 

20 $ia)v) $iov Vat. 354. Syra vet. et phil. gvBsoos 
ro Trvevfjia) ro TrvevfJLa evdvsV^t. i20g. ecrrra^ 
ga^ev) (TwetrTra^a^ev Vat. 1209. avrov pofte- 
rius) ro 7ra$S$ov Parif. 50. 

Si eTrfi^corfiae) Addit jTjaovs Vind. Lamb. 31. av- 
rov) Addunt heyoov Vind, Lamb. 31. PariC.50. 
cos) «(p'ou Vind. Lamb. 31. Syra vet. Syra phiL 
ioos Vat. 1 209. ie esTre) Dcfunt in Parif. 50. 
7ra$S$oBev) ex 7ra$8$odev Vat. 1209. ^^^- ^^. . 

%% avrov Kat e$s ttv^) Kas e$s ttv^ avrov Vat. 1209. 

Trv^) Digitized by VjOOQIC 174 EVANGELIVM MARCL 

Ctp. IX. 

«•uf). ro ^rufiVat. 360. Vind. Lamb. 31. KoL 4« 
Havn. I. 2. a^uhjB) tfiaKKs Vat. 360. ivyu^ 
cm) iyi^ Vat. 1209. Vcn. 10. 

t3 r#) Omittunt Vat. 360. Vind. Lamb.3t. Efc. g 
t prima manu. Havn. 2« Syra vet. Syra phiL 
^cccui) ivvxi Vat. 1209. Ven. lo* "ni^svaw) 
Deeft in Ven. 10. 

SI4 nai t\}diois) svdvs Vat. 1209. ^ 'yfomfi^ rov mou* 
itav fJLerot Sx%^vo^) fJLer» Jceicf vodv 7t»r^ rov 
^cciiiov Vind. Lamb. 31. fxfr» ^ccK^voinf) Omit- 
tit Vat.. 1209. fAfye) eine Parif. 50. Kvfte) 
Deeft in Vat. 1209. /uov) /lOi Vat. 354. 

%S mavvrq€X$i) trwr^sx^i Vat. 360. o%Acf) i 
cx^ Vind. Lamb. 31. Efc. g ex emendatione. 
r^ ecKecBufr&>) Dcfunt inVen, 10. ecvra>) Omit- 
tit Havn. 2. to TrveviAcc ro ech<uKoy Keci k«^cv) 
ro ecKocXev Koci KooCpov Trvsv/x» Vat. 1209. eyoo 
coi eTnrectrcroo) fyoD^ eyco eTnrocatroo aoi Vat. 1 209. 

%6 Kfoc^uv) Kfa|<xs- Vat. 1209. KUi ttoXKu) iroKm 
Aa( KUi Havn. i. (TTru^cc^uv) cttu^u^u^ Vat. 
1209. uvrov) Deeft in Vat. 1209. 

27 «uTtfV Tifi' X^/fCff) r»ff %f/foff auTou Vat. 1209. 

d8 eitreXBovru avrov) ettrehBovre^ «utcu Vat. 1209* 
eTrtifoorm «utcv) Addit Keyovres Verfio Syrt 
hierof. eTrn^oiTa^v uvrov Kur ihuv) Kocr i&uv 
fsnjf »r«y uvrov Vat. 1 209. Kur iicuv^ kcu eTrff^ocm: 

rnau¥ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 17J 

Cip. IX. 

rffcccy ccutov^ Xiyovrob Parif. 50. cVi) on ii%r$ 
Vat, 360. ifocn Vind. Kol. 6. Efc. 8. Havn. 2. 

«9 K«i prius) Omittit Vcrfio Syra vet. xxi Vfi^eix) 
Omittit Vat. 1209. • 

30 '^recfeTTofevovro) eTTofevovro Vat. 1209 a prima 
manu, fcd intcr lineas TTocfe^ofevovro a correc- 
tore.^. yyo)) yvoi Vat. 1209. 

31 Troc^ociiSoreCi) irec^ocSo^(xereci Parif.50. c^vd^oi- 
^w) Addit ccfmfrooXoixv Urb. 2. ry Tf/Tjy i}/ue- 
fflf) /LWTflc r^eiff ftiJLefccs Vat. 1209. «v«5^iy<rrrcci) 
eye^Bfja-ereci Parif. 50. 

33 uAdFv) fj?^ov Ven. 10. «cnyA&ev Havn. 2. «u. 
rpw) rovs ixocbf\rocs Vind. Kol. 6, fed in mar- 
gine ocvrovs alia manu. ^rf o^ lccvrovs) Omittit 
Vat. 1209. 'Tt^os iocvrovs SieKoyi^etrde) <J/M^- 
Qffre TTgos ecvrovs Ven. 10. ^ieXoyi^ec^e Tfqoc 
iocvrovs Parif. 50. 

35 s^oci) e^oj Vat. 360. eQX^ros Koci TTocvroov) Dc- 
funt in Ven. 10. e(rx,ocros) ^ovXos Vat. 1067. 
ituKovos) iovXos Vat. 1210 in margine a cor- 
rectore. 

37 euv) ocv Parif. 50. iv) Omittunt Vind. Lamb. 
31. Havn. 3. eTTi) ev Havn. 3. e/M SexiToci* 
xeci os eocv efjie Se^reci) Defunt inVen.io» ie^f\-^ 
reci pofterius) ie%v\rui Vat. 1209. 

38 ocneK^idfi) i<pnY^x*i%og. x«i«;rfxfi&flPari£50. 

Se) Digitized by VjOOQIC 17« EVANGELIVM MARCI. 

Cap. IX. 

ie) Omittunt Vatt. 1067. 1209. Parif. 50. 0) 
Omictunt Vatt. 349. 354« 360. 1210. Urb. 2. 
Havn* a. Xty0w) «arrv Parif. go. ev) Omit- 
tunt Vatt. 354. 1210 a prima manu. PariC 50. 
Havn. I. 2. 3. #gr< Vatt. 349. 360. JO67. 12 10 
in margine alia manu* cr cvK ccKohov^ej ^f/uv) 
OmitturttVat. 1209. Havn. 3. vm eK(»hv<rocfJLS¥ 
mjTovj cTt ovK aKohjovbii i^fjui) Dcfunt in Vat. 

360. 6f OVK XKOKov&ei ^fMVj KUi eKO0\WUI4€V OCV" 

' rcv PariC 50. eKo^hvcuf^ev) eKookvcfjtev Vat. 1 209. 
Ven. 10. ort cvk «KoAoodw n^iv) Defunt in 
Vcn. 10. UKoKovdei) nKo/^ovSei Vat. 1209. 

39 /iforcuf) OmittuntVcn.10.Parif.50. rocxv) De- 
cft in Ven, 10. KXKohcyiiQUi fjte) fjie KUKoXoyff^ 
cui Ven. 10- 

40 Jffc^v bis) vfJM>v bis Vatt. 349. 354. 3^0. 1210. 
Vind. Lamb. 30. 31. 33. KolL 4. 6. Efc. g» 
Havn. r. 2. 3. 

41 T^) Omittunt Vatt. 354. ^60. 1067. 1 209. 1 2 10. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. . fjivv) 
Omittunt Var. 1209. Efc. 8 a prima manu. cv) 
in ov Vat. 1 209. 

42 r«v ^/Kf ftjv) Deeft in Vat. 354. tovtgov rojv fc/- 
, xf«v Vat. 1209. Havn. 2. Syra phil. uvro)) 

•^Omittit Efc. 2 a prima manu. i^tBo^ fxvXtKoe) 
fJLvKos cviKos Vat, 1209. Ven. lo. 

U7S0* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 177 

Cip. IX. 

43 cc7reKoyl/ov) mKc\{/oy Vind. Kol. 6 a pritna tnanu. 
aoi e^i) €^i ae Vat, 1209. w rifv ^«ijv wfA- 
^ff/y) gi<re\Ss{v €$s rtjy ^«>;y Vat. 1209. ^ 7*- 
w«v) Decft rnv in Vat. 1067. wp w ruf ro 
mHs^ov) rov Ttv^os rov e^(2s^oy Vcriio Syra 
phiL 

44 Hic verfus deeft in Vit. 1309. 

45 KxXov) Addit yec^ Havn. a. ^i (roi\ (rot e^i 
Vatt. 354. 1067. Urbin. a. «<?# <re Vat. 1209. 
iSAn^ilvai w np^) xAij3'in'«i «/$• Parif. 50- w 
ro TTv^ ro oca/ieffoy) Omittit Vat. lao^* rov ttv* 
^os rov U(r^€<90v Syra phil. 

46 Deeft hic vcrfus in Vat. 1209« 

47 aoi) <T€ Vat. 1209. rrfv poftcrius) Dccft in 
Vat. 1209. "^^ '«vqos) Omittunt Vat. X209« 
Ven. 10. 

48 ctvrosv) Omittit Vat. 354. 

49 Tiocs yecq) Addunt cc^ros Vind. Lamb. 33. Kol. 
($. £fc. 9* nect Trecaec Bvatx d\$ elAi(rBfi<r€rec$) 
Omittunt Vcn. 5. 6. lo. Efc 8 ^ prima manu. 
eiXi) Omitttmt Vind. Kol. 9. Havn. a ex emen* 
datione. 

50 is) yaq Parif.50. <v nn avro ec^v(rere) Omit- 
titVcn.5. evrm ecfrvdfi(rereciVen.6»lo. evrm 
avro uqrvffereci Vind. Lamb. 33. Kol. 9. Efc. 9. 
ecvro) Omittit Efc. ii. f%m €y eecvroic echMs^ 

M %cci Digitized by VjOOQIC 178 EVANGELIVM MARCI. , 

Cap. IX. 

Kus sifffysveTi h echhf}\04ff) Omittit Vind. Lamb. 
30. ev fccundo loco) Omittit Efc, g a prima 
manu. 

CAPVT X. 

I KUKstBsv) Kcci EMtBsv Vcn. lO. A« Tov) Omit- 
tunt Vatt. 1067 1 2091 Ven. lo. Vind. Lamb. 31. 
Kol. 9. TTffav) KXi TTsfocv Vat. 1209. (rvfxTro^ 
^evovroct) avfATrcfsvfToci Vcn. 10. Parif. 50. (tuv- 
TTo^evcvrat Vat. 1 209. 7r»h$v prius) Omittunt 
Vind. Lamb. 31. Parif 50. ox^ot) c%Acf wo- 
Auf Ven. 10. o%Aof Parif 50. 

SL oi (pocfKrxioi eTfr.^ocrricccv ocvrov) sTrfi^oorfjaocv au- 
rov ol (puqi(roctoi Ven. lo. c/) Omittunt Vatc. 
349. 354. 360. 1 209. 1210. Vind. Kol. 4. Efc. g. 
Havn. j. 2. PariCgo. sTrfi^oortitrxv) iTrfiqaroiv 
Vat. 1209. 

4 {JLm^s eTrerqeyl/s) Omittit Vat. 360. fJLoovoTt^ sv* 
srfi?ixro. Ven. 10. sTrerqe-^s /xoovafis Vat. 1209* 

5 uvroiff) Omittit Havn. 2. Addit /uoxnfi- Havn. i. 
syqocyl/ev vfjiiv) f;rfrfF\^^vVind.Lamb. 31. syqc^ 
slfsv Efc. g. 

6 KrtaeoDff) Oraittit Vat. lotf^. dsos) Deeft in 
Vat. 1209. 

7 ivsKsv) Koci siTrsVj svsKsv Vind. Lamb. 31. Kcci 
'nqe(TKoKKflBfi(Tsroc$ irqos rfiv yvvociKoc ocvrov) 

Omittit Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 179 

Cap. X, 

Omirtit Vat. 1209. Ti^osrrjy yvvcCMca) ry\ yu- 

vutYA Vat. 360. Vcn. 10. 
8 ixict (Toc^^) aoc^^ fxix Vat. 360. Vc«. 10. Vind. 

Lamb. 31. 
to ev rxi otyjec) tis rinv osxiocv Vatt. lotf^. laop. 

ecvrov prius) Omittunt Vatt. 1067. 1209. m^i 

Tov ocvrov) Omittit Vat. 360. Tre^i rovro Var. 

1209. TTs^i rovrov Vat. 1067. Tre^t ecvrov Vind. 

Lamb. 31. Trs^t rov ocvrov t7tYi^'&itr,(Utv xvrev) 

tTrti^oortidocv ccvrov Tteqt rov ecvrov TJfb. 2. f^r? 

fffarifjaocv) sTtfi^odrocv Vat. 1067, 
Xi os Bocv) Bocv avfif Vind. Lamb. 31. Pari£^50. os 

ccv Var. 1067. uvroKvjff) ccTrokvm Van. 360. 

1067. 

12 yvvfj ocTtoXvati rov ccv^oc uvrt\s^ kccs yccfxti^xi 
ccXK(k>) ccvrij a7foKv(Toc<rcc rov avS^a avrffs^ y«- 
fjLfl(r^ aXKov Vat. 1209. yvvfi eav i^shdy aTTo 
av^^osj icoM yafjtficjf aKKov Vind. Lamb. 31. 

13 d-^firou avrov) avrosv d^virat Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. ntrtfAQov ross 7r^oa(pf^ov(rsv) eTrsrs" 
fjifl^rav avToss Vat. 1209. 

14 esTTev avrots) eTrersfAffvccc avrois^ etirev Parif. 
50. Vind. Lamb. 31. fcas pollcrius) Omittunt 
Vatr. 349. 354. 360. 1209. 12 10. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. Kol. 6.' Efc. 2 ex cmcndatione. Efc. 8- 
Havn. I. 2« rov decv) roov ov^avosv Urb. 2* 

M 2 cci^nv 

Digitized by VjOOQI^ I80 EVANGELIVM MARCI. 

Cop. X. 

25 ec/jLfiv hxyos vix^v) Defunt in Vat. 350. 

16 TidiK) ic«/ r/&f/sr Ven. 10. tiB<»v Parif. 50. r/- 
Bsis ras xe^^cc^ m ecvrx^ f\vKoyn avru) Kot 
•fuXoyw, r^Beis rcc^ %«f«^ sTtavrov Vat. 1057. 
leareu Aoyei, r/&w ruc xn^cts BTsavra Vat. i aop. 
nvhoyes) svKeysi Vatt, 349. 360. Havn. i. 

17 7rqo<x^^uiAow) TTfcJfix/iw Vat. 12 10. TFfoaS^u* 
/jto^ fls) ioov ns TrXovfrsoff Tt^ocS^ocixoDV Vind. 
Lamb. 31. Efc. g. Havn. i alia manu. Havn. 2. 
bU) ns Vind. Lamb. 33. Efc. 2 cx emendationc. 
ns TTAovGiOff Syra phil. in margine. yovv^erti» 
cccs otvtov) yovvTtsroiv ccvrov Vind. Lamb. 31. 
ecvrov) uvrco Urb. a. Havn. i. sitfiqooru uv' 
rov) Addunt hsyoov Vind. Lamb. 31. Parif 50. 
hu ^ooffv Uioovtov K\fifovofJii/i<roi>) Ivu sxoo ^d?ifv ccsoo" 
vm Vat. 1067. 

28 obvr<^) Omittit Vat. 1067. 

19 /wjf iMiXsvaxis^ /xfi (povsv<rifs) fJifi (povsv<Tigis^ fjtsi /loi- 
X^^^ ^*^- 1209. /joj (povsv<Tus) Omittit Vcn. 
10. fJtfi uTPo^sffiapff) Omittunt Vat. 1209, in 
margine vero adjectum alia, fedantiqua, mano. 
Ven. lo. Efc. 8 ^ prima manu. fJi$ire^u) Ad« 
dunt cov Vind. Lamb. 31. Havn. 2. 

30 is UTTOK^lBstS^ SiTfSv) Ss s^ Vat I209r uv^ 

roo) Omittit Efc. 8 a prima manu. ii^umuT^) 
Omittunt Ven. ig. Efc. 8 a prima manu. ixox}) 

Addunc Digitized by VjOOQ lC EVANGELIVM MARCI. igi 

Cap.X. 

Addunt n srt uVf^wj Vind.Lamb.3r.33. Efcg. 
Havn. I alia maniu Codd. Vcrfionis Syrx phiL 
in marginc- In cditionc Whitii in ipto tcxtu 
leguntur, afterifco notata. 

21 HTref) Xeyei Vind. Lamb. 31. ev aoi ^f^f*) f§ 
SeXet^ reXeiof eivou h api v^e^ei Vind. Lamb. 31. 
33. Efc. 8- Havn. i alia manu. h ce v^eqei Vat, 
1209. m ev aot v^e^^t Havn. 2. rois) Omit- 
tunt Vatt. 349. 354. 3(Jo. 1067. 1209. 12 10. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Kol. 4. Efc. 8* Havn. 
J. 2. iev^o^ ocKoKov&et jxoi^ oc^M rev ^xvfov) 
et^oLs rov wufov, ievqo UKohovBei fjtoi Vcn. io« 
Parif. 56. ocfocff rov ^av^ov cou, Awfo kKo^iOv^ti 
pLOi Vind. Lamb. 31. c^as rav <?(xufev) OmittU 
Vat. 1209. Addit (rov Vat. 1067. 

%% roo) rovroo ra> Vind. Lamb. 31, 

«3 ei(Tehe\j(Tovrat) Addit evKOTTosre^ev 9^1 KUfMfjjM 
iioc r^vfJtxXioCf mf ^oc(piioff wfXdwv, if wAou- 
ffioi eig rtp^ ^ecaiXeiocv rov Biov iurekevtrovreu 
Havn. 2. Ex Matth. XIX, 24« 
24 reKvx) Omittunt Vind. Kol. 6 a prima manu. 
Efc. 8. rovff 7f97toiborxs rm rois x^fi/Maiv) 
Dcfunt hacc in Vat. 1 209. rois pofterius) Omit- 
tunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1210. Urb. a. 
Vind. Kol. 4. 6. Efc. 8» Havn. i. 2. «r rtfv 
^(TiP^iecy rw Bmj noreJ^Bnv) w^XdaV' m Ttpf 
M 3 /3atr«^ Digitized by VjOOQIC iga .EVA>JOELIVM MARCL 

Cap. X. 

^uaiXtsetv tov Beov Vind» Lanib. 31. 

$5 •i>K49r«rff«/v) Addit yoc^ Vat, ^60. ni\s bis) 
Omittunt Vatt. 349. 360.. 1067. Vcn. 10. Vind, 
Kol. 4. Efc. 2 ex emendatione. Efc. g. T^ujuflp* 
hMi rnt; ^uCp^^^r^vffvit^uros (isXoDvr.s Vind 
Lamb. 31. >/crfA-&^/v prius) J/|Adf/y Wetftcnius. 
Lectionem tcxtus habent Vart. 349. 354. -^60. 
1067. 1210. Urb. 2. Laur. VI, 34. Vind. Koll. 
6. 9. Havn. !• 2» ^A^vci.w) Tihjovfftos Vind. 
Lamb. 31. 

^7 Jle) Qmittit Vat. 1209. ^»^« uvB^oo-not^ ^aSv 
vmriDfy aW' ov "TTUfoc ru ■&^a>) ttu^u uv^^ooTfois 
^oSvvurov f^ij Tso^u Js dicy ivuurov Urb. 2 ttu- 
fu.fJt£V uv^qomois rovro uSwurov^ u?\\' cv Tfoc^u 
• Seu Parif.50. Vind. Laxnb. 31. ry prius/ De- 
cft in Ven. 10. . Tfocnru yu^ Swuru ^^t jgra^o 
rco &eoo) Omittunt Urb.i. Vcn, 10. Havn. r. %<, 
9^1) Deeft in Vind. Lamb. 31. rcf pofterius) 
Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. . ^ 

28 y-ut prius) Omittuiit Vatt'354. 1067^ 12C9. 
12 10 a pqn^a manu. Urb. 2» Efc. 8- f\^^uro) 
Addunt ie Vind. Lamb. 31. Efc. 8- Hjivn. r. 
i Trrfotf \eyesv uvrof) o^rc» 7<eyeiv Ttir^os 
Vipd. Lanib. 3 1. P^eyetv Trrr^f uvrtitVcti. 1209. 
fiMhovbna.UfAiv) ffiKoKovStttKoff^ev Vat. 1^09. ^' 

29 UTTOKgidess Se) e(pfi Va^. »99. kou u^0K^\Beis 

Parif. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl 183 

Cop. X. 

Parif. 50. Vind» Lamb. 31. Kol. 4. Havn. i. 
ecTTGK^ideiff Vatt, 349. 354. fj yvvectKoc) Omit- 
tunt Vat. 1209. Ven. 10. kui) Addunt fvsKsy 
Vat. 354 alia manu. Vatt. 360. 1067. ^209. 
12 10 in margine alia manu. Urb. &• Ven« lo. 
Vind. Lamb. 30. 3 1 . Koll 6. 9. Efc. g. Havn. 2. 

30 focv) Kcci Fuv Efc. 8"- cV Vcrfio Syra phil. AflC- 
(ifl) «TToAajSiy Ven. 10. Kut fjtfire^u^) KUi wic- 
tffflc, KUi fjiftre^u Vat. 1067. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 33. Kol. d. Efc. g. Havn. i ex emend^- 
tione. KUi 'nure^us^ KUt iJtrtrtqus Hdvn. 2. KUi 
fj^efu Urb. 2. Syra phil. y.ui fjofire^u^ KUi yv- 
vuiKU Vind. Lamb. 33. 

31 ci) Omittunt Vat. 360. 1067. Vind. Lamb. 31. 
Koi. 4. In Vat. 13 10 adeft, fed punctis damna- 
tur a correctore. 

32 KUi UKo?s.ov^ooirsff eCpelZcvvro) Omittunt Urb. 2. 
Vind. Kol. 6 a prima manu. Kut uKo^^ovdovv- 
Tfff) el Se UKoKovBowreg Vat. 1 209. Addunt au- 
rev Vind. Lamb. 31. Parif. 50. ioaSeKu) Addh 
fjiuBfjruff uvrov Vind. Lamb. 31. uvrcis) De- 
eft in Urb, 2. 

33 roiff y^ufjifjturevai) Deeft ras in Vatt.349. 354. 
360. Vind. Kol. 4. Havn. 2. 3. uvrov prius) 
uvra> Parif. 50. duvuTA>j KUi Tfuquioo^rev^tv 
ecvrcy) Omittit Havn..2. 

M 4 KUi Digitized by VjOOQIC i»4 EVANGELIVM MARCl 

Cap. X. 

34 zeci fJM^tywovcriu ccvrev^ Kcci wnrwcvtrtp ecLrcjl) 
%m tfi^Trrvacvaiv »vra>j Koci fjLcc^tyooaovaiv ecvroy 
Vat. laop' Syra hieroC KUi eiJLTsrvcovcsv ocv^ 
rmy KOCi a7roKreyov(Ti)f onvrov) Defunt in Urb. 2- 
Havn.3. ceurov pofterius) Omittit Ven. lo- ry 
rfirp ^t^ffoc) /jLeroc r^as Vf^foc^ Vat. 1 209. 

35 ol vioi) Ci Svo uifl/Vat 1209. viCi Urb.2. Havn. r. 
Xsycvres) Addit ocvr» Vat. 1209. «iTJjo"»/i4)f>') 
Addunt ci Vat. 1209. Syra phil. 

36 'TFCifiaoa /JLs) lAS Ttcifiao^ Vat. 1209. '^otffa'^ Ven. 
10. 7rcifi<rai Parif. 50, 

37 d <Rp) Omittit Vcrfio Syra vet. pk ie^iw acv) 
acv $K ie^ioov Vat. 1209. Koci eU e^ evoow/Jicay 
aov) Koci eis e^ u^i<?e^odV Vat. 1 209. ry ^c^^ aov) 
rn liocai?\^ioc rfjs ic^ns aev Vind. Lamb. 3 1. 

38 9iifev) ecncK^ideis e$7fev Vind. Lamb. 31. Km) 
fl Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 

39 ecvrt») Deeft in Havn. 2. ifiaovs) Addit aTrc 
KfiBsis Vcn. 10. 

40 Kai) fi Vat. 1209. fjicv pofterius) Omittunt 
Vatt. 354. 1209, 12 10. Vind. Lamb. 31. Koll. 4. 
6 a prima manu. Havn. i. 2. ahh\is) aXkas 
Codd. Latini Vcrc Veron. Corb. fira/Jiafjai) 
Addit uiTo rov jfarqos /jicv Vcn. 10. 

41 icKa) Addit p^oiTroi Vcrfio Syra hierof. 

42 ie i^lQovs 7rfc<TKa?\jgaaiJuyos avrovs) fcea Tr^ca^ 

Kahe- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL i8s 

%mKicaiJmos avrcvs o n/icrovffV^t. 1209/ ciietn) 
§vn ciiccr$ Vat. 349. Vind. Lamb. 3 u 

43 ^O (^i^^t^it E£ 8 a prima manu. e^cci prius) 
i^t Vat. 1209. yev€(rBcc4 fJteyus) fisyecs ysvc* 
edect Vat. 1209. Vind Lamb. 31. StccKovof J« 
fcani) vfjucv iuticovos Vatt. 349. 354. 360. 1309. 
«10. Urb. 8. Vcn. 10* Vind. Lamb.31. Koll. 
4« tf. Efc. 8- Havn. x. 2. 3. 

44 ocv) focv Ven. lo- vf^a/v yevtBa^oct) yMtr^eu ^ 
IM/v Havn. i. J/uovv uvu$ Ven. 10» 

46 vics) vios Vatt. 354. 106^. 1209. II 10» Vind^ 
Lamb.31. Havn. r. c rvtphcs) c omittnnrVatt, 
io($7.x209. Vin4.Lamb.31. if^c7ecnm) De« 
eft in Vat. jio^* 

47 itn(Tcvt voc^oo^ectos f^/y) cnacvs a?# c fcc^ecfnvos 
Vat. 1209. niaovff c vec^ecfnvcs e^ir Ven. io> c 
vhs iecHtS) vio iecv$tS Vat. 1209» In margine 
Codd. Veriionis Syvz phil. adnotatur : „ In duo* 
iur ixemplif gracis^ filiutfilii Davidir legHuryf 
tviaov) Omittunt Vatt. 349. 3(56. Vind. Kol. 4, 

48 avrcc) ocvrov Vat. 1209. ^oAA^i) Deeft in 
Havn. 2. vU iec^ti) nv^tc xios Sec(^ Vind. 
Lamb. 3 1. 

49 ecvrov (poovtjBffvect) (f^omiaeerc avrcv Vatt. 1067» 
1209. dafaet) da^aecyVtn. iO* V^£. go. eyu^ 
fat) fyt/ff Vind. Lamb.31. PariC^o* Havn. 2. 

M s ^^^ Digitized by VjOOQIC 186 EVANGELIVM MARCl 
Cop. X. 

eyet^ov Vcn. lo. Pari{!^o. ae) Deeft in Vind. 
Kol. 4. 

50 ecvct<sU^) ccvetTrfi^fiexff V^u 1209. 

51 AFy« uvroi ifiaov^) etvrm iti<rovs eimev Vat;_ 
1209. ^ehei^ TFOtfjaa) aos) aot BeXsts^ Troniaca 
Vat. 1209. Efc. 8- ^ccddovi) ^a/oBovvi Vatt. 
349- 354- 3^0. 1067, 1209- 1210. Urb. 2. 
Vind. Lamb. 31. 33. KolL 4. 6. 9. Havn. i. 

52 eiyrev) heyet Efc. g. vTruye) Deeft in Havn. 2. 
av«/3Af\|/oy Efc. 8 ex emcndatione, fjKoAov^ed) 
ffKohovBfice Vat. 12 10. ra> ifiaov) ccvr^ Vau 
2209« Vind. Lamb. 31, 

CAPVT XI. 

j eyyt^ovciv) nyyiauv Vind. Lamb. 31. eyyi^ev 
Parif. 50. eiff le^ovirahaiiA) Omittit Havn. a. 
w le^ocroXvfjLcc Vat. 1209. Vind. Lamb. i. 31. 
Addit KUi fi?^dov Vi«d. Lamb. r. lied(pocyn) 
Be^tr<pccyfi Vatt. 349. 360. 1209 in^er lineas 
alia manu. Vind. Lamb. i, 31. Kol. 4. Havii. 
1. %* M<pccyfi Vat. 1209 a prima manu. .rtwv 
«A«<(»i/) To eXccim Vat. 1209. ccno<i;e\?iei) ocire- 
^ei\8 Vind. Kol 6. 
d icflC4 Aeyei ccvrois) Keyoov Ven. lo* Keym ecvrois 
Parif. go. jow/uijv) ^reAiv Havn. a. <vAf«$^) Digitized by VjOOQ lC ■ EVANGELIVM MARCL 187 

Cop. XL 

fvBvff Vat. 1 209- t<p* 9v) Addunt wtt» Vind» 
Kol. 6. Havn. i alia mnnu. Havn. s. ^igsff 
mvB^conm) ov^m TrodTSGrt avd^ooTfoov Vat. ^067. 
cvSfiff avd^coTToov ovTTca Vind. Lamb. 31, ^Setc 
evTfoo uv^^ooTFo^ Vatt. 1109. I2i0f fed cvttu 
fcriptum in margine alia manu. KSKudtxe) eKc^ 
Btae Vat. 1067. Xvactvreff) xeci hvaarrsff PariC 
50. XvcoLvref covrov uyayere) hvcara avrcv 
Hat (feqere Vat. 1209. 

3 rt Trcteire revro^ esTrare) n Kvere rov ^rojAoyj. 
etnare Vind. Lamb. 31. n Tfomre^ rovro «- 
Tfure Vat. 360. Vind. Lamb. 33. Efc. g. Troh 
etre rovro) Dcfunt in Vcn, lO. uvrovluTro^e" 
A«) uffC^eKXet ifuKtv avrov Vat. 1209. uvrov 
a^no^eKhet.TtaXiv VeiX. 1067. uTro^eKet) ptTro* 
^eKKet Vatt. 349. 354. 360. 12 10. Urb. 2. Laur. 
d56. Vind. Lanib. i. 30* 31« 33. KolL 4. 6. 9. 
Havn. I. 

4 wntiKBov Se) Kut UTfnhBov Vat. 1209. wntiK^ov 
cvv Vind. Lamb. 31. Parif 50. rov) Omittunt 
Vatt. 349. 354. 360. 1209. 12 10. Urb. 2. Vind. 
Lancib. 31. KoL 4. rw) Decft iri Vat. 1209. 

5 x«# rtvei) rsves h PariC 50. e^viKoroov) t^onroiv 
Vind. Kol. 6 infcr lineas a correctore. 

6 everetKaro) et^rev Vat. 1209. Vcnct. 10. Vind. 
Lamb. 31* Addunt avrcts Vat. 1067, Veo. 10. 

PariC Digitized by VjOOQIC 188 EVANGELIVM MAR.CL 

Cap. XI. 

PariC 50. Vind. Lamb. 31. c tficrovs) Deeft in 

Vat. 1067. 
,t ^^y^) (Pf^ovai Vat. 1109. ocyovai Vcn. 10. 

Parif. ga Vind.Lamb.3r. TTfos) m Havn. r. 

eiTf^ocKov) eni(iuKhffv(rtif Vat. 1209. Ven. 10. 

mfHaKKov Havn. r. aJrav) iavroov Vat. 1209. 

eKoc&tasv) Koc^^^et Vcn. 10. tir ccvr&>) eyr «u- 

rov Vat. rao^. Vind. Lamb. i. 

8 TfoKKoi h) Km TtoKKoi Vat. 1209« ocvrosv) iecv* 
rm Vat. 1909. e^^oaactv) e^fooWvov Ven. 10. 
ii pofteriu^) Omittit Efc. g a prima mtmu. s*©/- 
^ociocs €Y,o7trov) ^tliocias Ko-^avres Vat. 1209. 
^oidoc^ecs) ^i^aiocs Vcn. 10. «c) tfTrc Vat. 1067. 
#a^Jf»y) ceyf«y Vat, 1209. x«# e^fcovwov w 
rnv cVov) Defunt hac in Vtt. 1209, w tv c- 
^ov) fv Tff oJ« Efc. 8» 

9 Keyovres) Omittit Vat. 1209. «Vavv») oo<rocwoc 
ry tJ\//i?'« Pai-if 50. Vind. Lamb. 3 r. 

10 evKoyfi/xevfj a? e^o/ievfj (iocciXeM ev ovo/jLocri icu- 
f/ou) Omittit Vat. r2io; fed additur in margine 
a correctore. efxo/J^evf]) Deeft in Ven. ro. ev 
cvo/iccn Kvfiov) Omtttunt Vat. 1209. Vcn. 10. 
Codex Nanii. Vind. Lamb. ^r. rov) Omittit 
Efc. 8 a prima manu. oo&ocwoc ev rois u\j/i<»ci^) 
Addit si^fiyfi ev ov^ocvqo KCCi io^oc ev v\|//9'<?;f Ven. 
10. Verfio Syra fliil. ita : Eigfivfi ep ovfavm^ Kat 

* Soloa Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl ig^ 
C«p. XI. 

io^oc «y vyi/t^oi^y oo<ruyyco ev roiff v^l/t^otg. In 
mlrgine legituradnotatio: ^erba fi^nvfi «v ov 
focm^ Kocs io^oo ev u\|/i?oi^, ooaavyoc ev roig vy^Ji* 
^ois (hxc ultima verba, daavfoo ev rois v-^i^fiit^ 
defunt hoc loco in codice Whitii, et quidem rec- 
tius) fion in omnibus (odicibus gracis hguntur^ 
nequi itiam in eodiee Xenaia: in nonnuUis au* 
temt $t quidem probatis, ut nobis videtur^ ea 
invenimus. 
XI ttiaovfj Koci) Defunt in Vat. iiop. o sfitrev^) 
Omittit Ven. iq. njf oi^us) OmittitVat, 1209. 
Tu^ i^/jie^ocf Vind. Lamb. 31. 

13 ovKTfv) Addunt fjuxv Vind. Kol. 6. Efc. g. Havn. 
j a fecunda manu. fjLocy^o9rey) oomo fzxK^odsv 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. ^jAd^^v) Addunc 
«f avrffv Parif. 50. Vind. Lamb. 31. evqficu 
ri) n eC^fKsei Vatt. 349. 1067. 1209. ^®"* '^* 
<Pv?^) Addunt /jiovov PariC 50.. Vind. Lamb. 
31. ov yxf fjv fwsfoff) yocf ft,m^os ovk 9}v 
Vat, 1209. 

14 tf\(Tovs) Omittunt Vatt. 1067. 1209. Efc. g ^ 
prima manu. ex, aov etc rov Xioovx) e$ff rov uioi* 
yoo ey, 9ov Vat. 1209. eis rx atcevoo nc aov Ven« 
XO. fJLfiieis) ou Jw Wetftenius ; fed fjLfiins ha- 
bent Codd. Vatt.^ 349. 354. 360. 1067. 1209. 
laio. Urb. 2« Vind. Lamb. 31. Koll. 4. 6. 9« 

Efc. g. 

Digitized by VjOOQIC 190 EVANGELIVM MARCL 

Cap. XI. 

Efc. 8- Havn. I. a. iav\^m nuqTrov) xecfyrev fxtj* 
iets^ Ven. lO. ^xyoi) Cpxyv Vat. 349. Vind. 
Kol. 6. 

15 f^x^^'^^') Addit TfaXtv Vat. 1067. tfi^ovs) 
Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. TroohovV' 
rots Kocf uyoqot^ovrocs) uyo^u^ovrocs ku( %oi)\o\jV^ 
rus Syr^ycu %oKko(ii^oi)v) Addit flfj^w Vind. 
Lamb. 3 r- 

17 Afyav uvrots) Kut eKtyev Vat. 1209. xa/ eXEyev 
uvtois Parif. 50. uvrois Keyoov Vind. Lamb. 31. 
iTtonfifjurs) TreTroifjKure Vat. 1209. eTrotfiaurB 
uvrov) uvrov e7rotfi<rure Ven. lo- 

Jg y^ufJifAurets Kut o\ u^%te^ets) y^u\JL\JLurets KUt ot 
(pu^tcutot KUi ot u^%teqe'ts Vat. 360. u^te^ets 
Kut ot y^ufxfxurets Vat. 1209. uvrov pofterius) 
Omittit Efc. 8 a prima manu. ort ttus c o^Aofi") 
^us y«f oxXos Vat. 1 209. PariC 50* e|OTAiio'- 
cero) e^eyrhfjcaovro Vind. Kol. 4. 

19 ore) oruv Vat. 1209. Efc. 8« e^eTTofevero) #^- 
evo^evovro Vind. Lamb. 31. Kol. 4. e^eTTo^eve* 
ro e^oD rfjs TtoKeois) e^o) rtis TgoKeoDS e^eTTogevero 
Vcn. 10. 

ao tt^odI' Tfu^wno^evoiJLevot) Ttoc^UTtoqevofAevot '7rgo)l' 
Vat. 1209. Ven. 10. 

tx tie) t^ov Vat. 1210« 

aa fX^re) et exne Vind. Lamb. 31. 

yu^) 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 191 

Cap. XI. 

23 yccf) Omittunt Vat. 1209. Urb. 3. Vind. Lamb. 
3 liT TouT») Addit eVi Vat. 1210. ec^^fin Kcci 
(ihft^firi) oc^Qffvect K»i (i?jjSfiMi Vind. Lamb. 31« 
d.heyn) \u\€i Vat. 1209. ccvrof) ev etvra 
Vind. Lamb. 31. euv esTFy) Defunt in Vat. 1 aog^ 
Ven. 10- 

214 TTocvrx) in isavroc Vat. 360. ocv) Non habcnt 
Vat. 1209. Urb. 2. Tt^ocevxfifAevoi) isqotTev^xfi* 
c^e Koci Vat. 1209. ha/Jt^ocvere) ehoc^ere Var. 
1 209. Kfi^^^/etrBe Ven. 10. 

%S ev rois ovfocvois) ov^xvios Vind. Kol. 5. 0(^9) 
oc(pfi(Tei Urb. 2. vfjtiv) Deeft in Urb. 2. 

a6 Hic vcrfus deeft in Vatt. 354. 1209. Urb. 2. 
ev rois ov^xvoiff) ov^ocvios Vat. 12 10. tto^ 
focTrrou^lxuroc vixoov) In Codd. Vind; KoU. 4 et 5 
hsec adduntur: Aey» (fe u/wiv oareire Koci Ja- 
Bf\7eroci vf4iv' ^fireire Koa ev^aere' Kqovere KOCi 
ccvoiyTfcerui vfjnv. -nus yu^ Uiro^v Xaix^uvei^ 
KUi ^jjTw ev^iffKei^ KUi rof K^ovovn uvoiyfice^ 
rui. „ KUi oi TF^etrQvre^oi) Omittit Ven. lo» 

2S heyovtriv) e7\jeyov Vat. 1209. Ven. 10. KUi ns) 
fj T/i- Vatt. 1067. 1209. X2IO. rffv e^ovaiuv 
ruvrtiv e^o^Kev) e^ooKev mv e^ovffiuv ruvrffv Vatr. 
1067. 1209. eSoi)Kev) ^eiooKevVzUS^O. Troins) 
'Ttoteis Urb. 2. Havn. 2. 

29 wnoKqibw) Omittit Vat. 1209- ^^Y^) ^^^ 

in Digitized by VjOOQIC 192 EVANGELIVM MARCL 

C8P.XI. 

in Vat. isop. rM ryu Vat. 360» Hava« t. 9. 
fy« Urb. 2. Ivos Aoyov) Acyov tvcc Vcn. 10. 

30 ioiofivvou) rov lomwox) Vat. 1209. «^ ovfccvcv j/v) 
^cdfv tfv; «^ oufoevou Efc. 8« 

31 fXoyi^ovTo) iahoyi^crro Vat. 1209. ^"^^- *• '*^^"* 
lO. PariCso. Vind.Lamb.31.33. K0I.6. Havn^ 
2 a fecunda manu. Savrovs) ocvrovip Urb. 2. 
Ktyoitrif) Addit n omwfdtv Vind. Lamb. 31. 
€ft$) efn niMf Ven. 10. Vind. Lamb. 31. ovv) 
Omittit Efc. 8* 

^a i^AA*) Omittit Vat. lotf^. Ven. 10. ooc») Dceft 
in Vatt. 349. 354. 360.7209. Ur^. %. Vind. 
Kol. 4. Efc 8- Havn. i. 2. «v Vcn. 10. «v5f a?- 
sra)v) Addit %»$ £&. 8 ex emendatione. s<po^ 
^ovyro) cpo^fMQoc Vind. Lamb. 31. on ov* 
ra»^) ovra?^ ors Vat 1209. ^^^) Omittunt 
Vat. 1067. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. 1 

33 Afyou^i ro) ii/iffov) r^ ititrov hgyovai Vat. 1809* 

CAPVT XIL 

X AfVfiv) AaAfiv Vat.i209. Vind.Lamb.31. cefc« 
STf Ao^vos e(f>vr€V(rev ecvB^»7ro^) avd^onfos: e^fhrrev^ 
cev o^jL7re?sMveo Parif. go* e(pvrevaetf a»d(oa7fos) 
avBqoynos e(pvrewe9 Vat. 1209. 

a rou m^isov) rw KO(f zrc^v Vat. 1209« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCC 193 

Cap. XIL 

3 ei h) KM Var. 1209* ^*^«v) <A?ffl?v Vatiaio 
inter lineas a correctore. Urb. a. Havn. i. 

4 T^c/iohtfarecyres) Deeft in Vat. jlaop. aTT^ti^ 
\c6¥ nri/JiaD/jtsm) nriiJt^cccv Vat. 1209. 

5 ttckAiv) Omittit Vat. 1209. rovs /xgv) cvc fm 
Vatt. lotfy. 1209. ie^ovrei) &tifovrsff Urb. a» 
Havn. I. rovff &i) cCs ^ Vatt. 10^7. 1209* 
cBXOKrmovrH) otTfoKrgvovrss Y^x. ^60. Havn.i, 
«^ojcrwomp Vat. 1209. Havn.2« azoKrsvoW'- 
rss Urb. a* 

^ m wv) v^tf^y JSi «r/ Vind. Lamb. 31« cuv) Omit* 
tunt Vat. 1209. Ven. 10. viov r/fisv) €ty(P w> 
Vat lao^. cfirov) Omittit Vat. 1309. lec^i av^ 
rov Tfqos uvrovff etrxarov) ecvrov oa%arw it^os 
avrovff Vat. 1209. PariC 50. on) Omittunt 
Vat. laio a prima manu. Efc. g. Havn. i. 

7 yssifycs) Addunt Btecax/Jtevoi ccvrov e^c/jievo^ 
TTfcg cuyrovs Vat. 1067. Vind. Lamb. 31. Syra 
phil. in margine. smov tt^os iocvrcvs) Ttfos f- 
avrovs wnocv Vat. 1 209. Ven. lo. Tt^s iocvrovs) 
Omittunt Vat. 1067. Vind. Lamb. 3 1. Kut i/Jioo^ 
t^cci n nkfi^ovofAicc) nai fwrcc<Txa>iJLev avrov njv 
K}Ji^ovofjtiocv Urb. 2. ex Matth. XXI, 38. 

S Hoc comma in Vatt.349 et 360 ita habetur: Ka$ 

iK^aKovres avrov e^oi) rov aiJLTteXmcs^ aTtexrei* 

vav. ex LucaXX, 15. Kca Kafiovres avrov «|f- 

N ^%Acy Digitized by VjOOQIC 194 EVANGELIVM MARCL 

Cip. XII. 

iSasAov f^« Tov oiiiTSthmcs^ xect wjreKTMmVixuL 
Latnb. 31. ex Matth. XXI > 39. ecvTovy ceTrnc* 
Tiivecv) a7cn%TMW9 «urov Vat. laop. ceTTfxriPi- 
mv» %on e^B^ec\ay e^oo Tov afjnreXmos) kom e^e* 
/SocAov e^oi Tov otiiTCehmos^ ccyreKTeivxv Parif. ^d. 
Koci e^e^ocTiev) %Ui e^^e^ecXov xvTov Vat. 1209« 
Efc. 8* eK^ocKKovTes ecvTov Urb. 2. 
9 ouv) Omittit Vai. 1209. yeoofyovff) Addit mi* 
vovg Von, 10. 

la rifv 'necqec^ohxtv) Decft rifv in Vat.360. ^rtf^os* 
/BoAifv) Addunt TxvTftv Vait 349. 360. Vinfi. 
Kol 4* 

14 0/ j!e) 9^o(/ Vat. 1209. hgyovatv ecxytos!) fj^^ccvTo 
efocTocv ecvTov ev SoXa)^ KeyovTes Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. e^i) «^ov cuv ijfciv, f^«s'i Vind, 
Lamb. 3 1. nffvveiv Kecstrecfi iovvxs) eiriKe(pecKeciov 
Keaaecfi iewui Vind. Lamb. 31. ioweu xffvoov 
Koci^ec^i Vat. 2 209. ly /41; Ja?/^^) 17 cu /M17 J!»/4fv 
Vat.349. 

15 c ie) Addunt nn^ovs Ven. lo. Parif 50- Vind. 
Lamb. 31. eiioos) iioov Parif. 50. Tfet^ec^riTe) 
Addunt v7i:oKfireu Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 

z6 avT^) Deeft in Ven. lo. PariC 50. 

17 IM»! ecTToKfi^eiff mtrevg etnev ecvTots) e ie moous 
etTtev Vat. 1 209. ecTroioTe Tec Kecta^eciiof) toc- KXi^ 
coc^os ecTroioTe Vat. 1209« ^^^^^« ^ ^^* ^^^" Digitized by VjOOQIC £VANGELIVM MARCl 191 

Cap. XII. 

aoc^off Viiid. Lamb. 3 1. eBccvfJicccray) s^sBavfM^ 
{ov Vat. laop. 

x8 ecvoc^^ecffiv /Afi atvoci) ocvu^cc^ig ovk e^tv Vind. Lamb* 
31. f^njaTifo-«v) «TTffOTav Vat. laop. 

19 ryf «\J/«' fifJLtv) ^iJLiv ey^x^^ev Havn. a- on) Omii- 
tit Vind. KoL 4. tcoci reKVoc fxfi ot(f>^) tcoct fAfi oc^ 
rnevovVat.iaop. «trrouprius^OminitVat.iaop. 
uvrov pofterius) Deeft in Ven. 10. 

ItO iirroc) Addit ow Editio Wetftenii, fed in pluri- 
mis etoptimis Codicibus non legitur. fj^ocv) Ad- 
dit ^ae^' ^fiiv Parid 50. xosi a^TTOi^ilffXw) xosi 
UTTeBxvi Hooi Ven. 10. ocTFoBvfimm) ocTtedocv&^ 
Sjr^ phil. in textu, fed ocTToBvfimc^ in margine. 

flz Koci ovitocvroff oc^^) Koci ovie ocvro^ ovk U<PflKB 
Vat. 1067. fjLfi Kuruh^Ttoav Vat. laop. rqiro^ 
titTuvrois) r^iros eKu^ uvrfiv Ven. 10. 

fta KUi e?<uliov uvrnv ol eTrru) dcuvro^s oi i^nru 
Vcn. 10. eXudov «uTiyv) Defunt in Vat. 1209. 
Parif. 50. irxficrfi '^uvroov uTfeduve KUi ^ ywfi) 
Omittit Vat. 1067. effxoerri) ecxurov Vat. 1 209. 
Vind. Lamb. 33. Havn. a- ecxurov ie Ven. 10. 
Parif. 50. TTUvrodv) Omittit Syra vet. uTfedoc- 
ve KUi ^ ywfi) KUi ^ ywfi uTfe&uve Vat. 1209. 
Vcn. 10. Parif. 50. 

«3 ev rg ow uvwyucei^ oruv uvoc^a>fftv) oruv dw uvu* 

^oMtiV ivTU ^yec^ocaei PariC 50. ^v) Omittunt 

N a Vatt. Digitized by VjOOQIC t96 EVANGELIVM MARCL 

Cap. XII. 

Vatt. 349.*354. 3^0. laio a ptr. manu. Urb. a. 
Havn. !• ovv av»raca€/) avec^ecm wr Vcn. lo. 
itav eevMWi) Omittit Vat. 1209. ecvreov) rw 
hrr» Vcn. 10. «utijv yvfcuKcc) yvveciK» «irnfy 
Vcn. 10. 

04 ii»t ecTfoK^Afis) uitoK^ABis Jf Vini Lamb. 31. 
Parif. 50. 

25 f% vBKfoov ecvec^oo&iv) ecvec^a>ffsv eK yflcftw Vcn. 10. 
cvre prius) ov Syra phil. yocfjucnwvrect) yec/ju^ 
(pvreu Vat. 1209. Vcn. 10. Vind.Lamb.31. sk* 
yecfjumovreci Var* 1210 a fecunda manu. Vind. 
Koi. 6. Havn. 2. yecfjii^oivrecc Vat. 1067. «7* 
ysKoi) oi ecyyiXoiV^t. 1209. of) Omittunt Vatt. 
349* 3^<^- 1067. Urb. 2. Vcn. lo* Vind. Lamb. 31. 
KoU. 4. tf. Efc. 2. 8* Havn. 2. 

a6 rcav vtK^) rtjc eevec^utro^s rw viKqosv Vindob. 
Lamb. 31. Parif. 50. njtf* fiecrov) rov Becrov 
Vatt. 349. 354. 1067. 1209. 12 10. Vcn. 10. 
Vind. KoU. 4. 6. Efc 8* Havn. i. 2. 6)V) ttw 
Vatt. 349. 360. 1209. Vind. Kol. 4. c»ura>) 
Omittit Vcn. 10. r/os) eyon ei/JLi Vat. 360. 
Qeos uit. loco) Omittit Vat. 366» Beos itrececK 
Kou deos) beos KrecuK kou deos Vat. 1209« . 

»7 deos v«cf«v) Beoff vwcfOTV Vat. 1209. ^ ^^^^9 
^eoff veKfoov Vind.Lamb.31. Havn. i. 2« deot; 
poftcrius) Omittunt Vatt. 360. 2067. 1209« 12 10 

cx Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 157 

Cap. XII. 

ex emendatlone. Ven. 16. Vind. Lamb. 31. 33. 

Kol. 6. Havn. 2. vi/w ovv) Deoft in Vat. 2209« 

OUV 7ro\v) Jff 7foX\9t Efc. s. 
aS ek) Tif Vat. 366. tiicrt) kKvv Vat. lotf/. Pa- 

riC 50. Syra vet. Syra phil. avrot^) Deeft in 

Efc. 8. ecvTOiff ccveK^iBti) ecTfsKfiBff «vrw Vatt. 

349' 3^o* laop. 'n^oorti 'nxcav tvroXti) «vroAi) 

^fiwrjy Trwrw Vatt. 349. 360. 1209. Vind. KoL 4. 

^(MTfi 'Ttomosv irrohni Vatt. 354. 1067. laiq. 

Urb. 2. Vind. Lamb. 30.31.33. Kol. 6. Efcg. 

Havn. I. 2* TT^oyni tvroXff Parif. 50. 

29 ie ifftrov^ uneKfi^) UTrtK^t^ff ifiaov^ Vaf. 
1209« en Tffonifi TTotfODV row fvroX«v) Defunt 
in Efc. g. 'Tt^oirfi isww rm mroK^^y) 'jf^orrfi 
r;i Vat. 1209. «rfcorif Tfuaoiv Ven. 10. ^rfflDriy 
^etvrow evroXm Vatt. 349. 360. 1067. 12 10. 
Vind. Lamb. 33. Kol. 4. Havn. i. 2. 'TT^oorfi 
9Puitro0v rortf svroXMv Vat. 354. Vind. Lamb. 30. 
31. KoL 5. TTfomi Ttefyrm rosv evroKoBiv 99 t 
Urb. 2. 

30 K9Ci e^ oAiyr rifr \[/t>%ifff' cov) Defnnt in Urb. a. 
Efc. 8« Koci e^ ohaf\s rfjs iionmecs 9ov) Omittunt 
Urb.o. Syra hieroC rns ter) Omittit Vat. 1209. 
eevTfi TrfooTfi evrohfi) De&nt in Vat. 1209. srf«« 
Tfj) Addunt gravrav Vatt. 349. 360. Vind. KoL 4« 
»roAij) yrecvtoBiv evroXm Efc. g. 

N 3 fuek Digitized by VjOOQIC X98 EVANGELIVM MARCl 

Cap. XII. 

31 Kui) Omittit Vat. laop- o/xoia) Dccft in Vat. 

1209« ofAotcc^ avTfi) o/Jiciec avrxi Vind. Lamb. 

31. ciuxyrov) iecvrov Urb. a. Vind. Lamb. 31. 

KoL 4. Havn. i. 3. evro?iri) Dcclt in Parif. 50W 
.32 iwci) Omittit Vat. i aop. ^&fo^) Omittunt Vatt. 

349* 354« 1209. 12 io a primar manu. Vcn. lo. 

Efc.8* Havn. I. Syravct. InVcrfioncSxraphil. 

aftcrifco nonatur. Bfos: Vind. Lamb.^i* 

33 Kccfitecff) Huic fubfcqvuntur xcei e^ oK^ff rns 
i(TXvos in Vcn. 10. x«i f| oAif^ ri^s \J/u%iff) 
OmittuntVat. 1209. Vch. lo. Havn. 2. wA^wv) 
^efiatrcre^ov Vat. 1209. rw poftcrius) Non 
habcnt Vatt. 354. ^tfo. 1067. 1209. 12 10. Urb. 2. 
Havn. I. 2. 

34 xai /yjcr^s*, i^ ccvrov) xxi iiosv itKrovs av 
rov Parif. 50. avrcv prius) Omittit Vat. 1067. 
cinceri eroXiAa) ercKjjia cvwn Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. eTre^corfiaai) eTte^oorcfv Parif 50. 

8S ^^ ^»BiS) Sa^i^ «51 Vatt. 349. 360. ^aveii e^ 

Vat. 1209. 
atf V«f) Dccft inVat. 1209. «/) Omittit Vat. 1209. 

tta mevfian ra dyu») ^ev/jtan ay^o; Vatt. 354. 

360. 1067. 12 10. Urb.2. Ven. 10- Vind. Lamb. 

31. Kol.5« Havn. 1.2. «/^ev fccundo loco) A«- 

ya Vatt. 354. 360. lotf^. 12 10. Urb. 2. Vind. 

Lamb. 31. Kol & Efc. 8* Havn. i. 2. ko&cv) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI- m 

Cap. m 

Kctd$ffev Vit. laop. vTroTreim} vTroKocr» Vat. 

1209. 
37 ouv) Omittit VaMaop* Aeye/) xaAe/Vat.a^p. 

Vind. KoL 4. TFoBev) r«tf Parif. 50. Vind. Kol. 4. 

vloff avrov e^i) ecvrov e^t vloff Vat. xaop. 
^8 ««' «Ary«v «urc/ff «v ry Mocxv otvrov) xoci ev T» 

^^ccxv «vVw FA«y«y Vat. laop. ocvrois) Oitfit- 

tit Vind. Lamb. 31. r»y pofterius) xect ro^v 

Vat. 360. 

39 TF^ooroKXiaiecs^ frfo^roKXfta^iecff Havn. i. 9. 

40 KecreaBiovres) KxreQbovres Vat. 1209. ^^0 
Omittir Efc. 8- X^i'^) Addunt xta^i o((pxvwv 
Vind. Lamb. 31. Vcrfio Syra hierof ovroi) oU 
rgves Parif. 50. 

41 KocBicrecs) e^coc Vcn. lO- introu^) Omittit Vat. 
1209- Kecrevxvn) ocTfevecvn Vatt, 349. 1209. 
Vind. Kol. 4. Kocrevoimiov Parif. 50. Roch3\Mi) 
eliochXev Vind. Lamb, 31. PariC 50. e^ecKov 
Vat. 360. Havn. 1. 2. 

43 f^eyei) */^fv Vatt.349.1057.i209. Vind.Kol.4. 
Efc 8. TfXsiov) Tfhiio^ Vat. 349. Vind. Kol. 4. 
(ie0h(Ke) edecKe Vatt. 349. 1067. I8O9. Vind. 
K0I.4, /3aAcvrw) /3^*AAovr«vVatt. 349. 1209. 
Vind. Lamb. 31. Havn. i. 

44 Tfe^icraevoifroff) 7fefi<r<reviM»ros Vat, 349 a prima 
manu. Vat. 1067. Vind. Kol. 4. 

N 4 CAPVT Digitized by VjOOQIC fioo eVangelivm marci. 

Cap.xin. 

CAPVT XIIL 

X ik) Addit eK PariC go. 

% niaow wnoK^&ets) aTfor^Aii^ oii|ar0urVat.349t» 
Ven.io* etmoK^Aw) Htdi inYzx. i^og. roLC 
fJteyo^^M^ oncoiofiocff) rou osKoSofiuff roLs fxeyoiKocs 
PariC 50. Vind. Lamb. 31.. Addit X$yoo vfw 
Vcn. 10. Addit ufJLtfif Keyeo aos Parif. 50. ec^f- 
i^y) Addunt oJJSp Vatt. 349. i aop. Vcn. 10. ?uStkf) 
Judov Vatt, 349. 360. iao9- Ven. 10. Parif. 50. 
Vind. Lamb. 31. Karoc/<vBtf) Addit n Efc 8 
ex emendatione. 

3 enfp^ooroov) mfifcorxV^t laog. Parif.50. Efcg. 
mKosRos Kou MocyVfis) ioifamig kocs iocKoodos Vind» 
Lamb. 3 1. 

4 etm) iiTTov Vat. lao^. PariC 50. orotii) ors 
Vind. Lamb. 31. ^ocvrot) Omittont Parif 50. 
Efc 8 a pr. manu. "jrxvroc rocvroc) recvjru 7r«y- 
TO Vat. 349. Havn. 2« 'Travroc rocvroc (rwnXeh 
aBoci) recvroc cwnXenr^ocs "rrocifroc Vat. 1209. 

5 Jlr si\aovs ocTroK^iBets) Koct a7(oK^tBets tfjaovs 
Ven. 20. Parif 50. Vind. Lamb. 31. dcTroK^t-' 
Bm) Omittunt Vat. 1209. Syra vct. avrots 
nf^oero Aryw) fif^an Kr/itv avrots Vat. 1209. 
Ven. 10. Parif. 50» avrots Xeyttv fif^aro Urb. 9. 
flf^aro avrots Aeyny Vind. Lamb. 3 u ennv oou* 
nts Vind. KoL 4« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. aoi 

Ciip. XIII. 

6 y«f) Omittit Vat. laop. tifjti) Addit i ^i^ov 
Vind. Lamb. 31. 

7 ciK^crnrs) ccKovtTf Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 
TfoXeixovs) Addit KUf «Kecr»<9CC(TiXff Venet. jo. 

• yccf) Omittit Vat. laop. Addit Tfurrcc Urb. 2. 

8 Kcuhis ante etrcyrat) Omittit Vat. 1209* kcu 
prius) Deeft in Vind. Lamb. 3 1. Kcci rcc^uxcct) 
Non habet Vat. 1209. 

9 «f%^') *»f%fl Vatt. 360. 1067. 1209. Vind. 
Lamb. 31. Efc. g ex emendatione. Syra vetus. 
Syra philox. cc^ut a>itvm ruvtu) ruvru i!r 
vuvru u^fi ooStvo^v Vmd. Lamb. 31. PariC 50. 
liKiTsere Se vixet^ fuvrovf) Omittit Vind. Lamb. 
31. yru^uSwacvfft) Kut 'Ttu^oc^o^cvct Vindob. 
Lamb. 31. y«f) Dceft in Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. Kut ante ejrt) Omittunt Urbin. 2. 
Havn. 2. Poft iuqtiaeabe punctum habent Co- 
dices plerique et Verff. Syra vet. et phiL Wct- 
ftenius fequentibus jungit. t^uBnjaeaBe) cif%^>f- 
ceaBe Vat. 3^0* Ven. 20. eveKev) iveKu Vat, 
1209. etff iJLuqrvqtciv uvrct^. Kut etf TTuvru rcc 
idvfi Set yr^oDTOv Kfi^vxdffvut) ets ixcc^rv^tov uv* 
rots^ Kut ets 'nuvru ru edvti. TTforov ie oet xjj- 
fvx^ut. Sic jungunt Vatt. 349.360. Urb. a* 
Vind. Lamb. 31. Kol. 4. 

20 Deeft Jn^ comma in Vat. 2067. ^t Trgocrcv) 
N 5 arf •^- Digitized by VjOOQIC ao2 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. XIII. . 

9rf<»r©yJ«Vat. 1209. TTfoorov) Non habetVind. 
Kol. 6. tvccyy8?^v) Addit fiov Syra vct. 

11 oruv Se) Kciw^r«v Vat.iaop. eryxyotffiv) ayoD* 
ffi» Vatt.349. 360. 1209. Vind. KolL 4. 6. Efc. 2 
ct 8 cx emendationc. Havn. i. Trfofc^^/fcyosra) 
fjttfifjLVMTe Vat 3(Jo. Vind. Kol. 4. Efc 8 a pri- 
ma manu. Hlvn. i. 2. r/) ^w fi ri Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50. /wi»J1p fjxhrran) Omit- 
tunt Vat 1209. Urb. 2. Vcn. 10. rcvr^) «e»- 
vo Vind. Lamb. 31. 

12 Trecfo^oj^et ie) kou 'Jfocfc^ffsi Vat. 1209. «dleA- 
0of ) Omittit Parif. 50. iirocyoc<9fi9ourut) F^«va&- 
^^0"«^«' Vat. 1209. 

14 ro ^fi^ev vTto ^ocvttiX rov Tr^o^nrov) Omittit Vat. 

1209. hoi) e<?M Editio Wctftcnii. htiKoroo 

Vat. 1209. ^^^^^ Parif.50. iiff) mi Vatt.349. 

360. 
25 ^£).Qmittit Vat. 1209. ' €ic rnv otKsecv) Dcfunt 

in Vat. 1209. FicrfXBerco) e$(re?<Bccro9 Parif. 50. 

ecfoci rt) r/ oc^oa Vat. 1209. 
16 oav) Omittunt Vat. 1209. Vcn. 10. 
Z8 yevnreci) Addit rccurflc Parif. 50. n (^yn ^h^) 

Dcfiuit in Vat. 1209. P^if S^* xeijJLoovoi) Ad- 

dit n (radliocrov Havn. 2. 
19 jjV eKriaev) fjv efcrittev Vat 1209. xam ov) ovh 

m) Urb. 2. g^ 

KO^iOg) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl »03 

Cop XIII. 

<0 Kvfioi) BfOff Parif. 50» Kv^fO^ SKoKo^coet) sko» 

Ko^oocf Kv^ios Vat. 1209« ^AAeK iioc) Sioc i$ 

Vcn. 10. PariC 50. 
ftl vfjisv siTf^) siTffi vfJiiy Vat, laop. iiov) iie Vat. 

1 209. fi) Omittunt Vatt. 349. 360. 1067. Urb. 

2. fiyiSov) Koci ih V^u i20g. m^svffnrs) m* 

^svsre Vatt. 360. 1067. Urb, 2* ^find. Kol. 4. 

Efc. 2 ex emendatione. Havn. 2. 

22 \|/«uJd%fi?0i «(»i) Omittit Vind. Lamb. 31. ico^ 
eovai) ^oiffo-ovo^iv Vind.Lamb.31. ocTFoirKoevocv) 
ithMvm Havn. i a prima manu. %cni pofterius) 
Decft in Vat. 1209. 

23 ihov) OmittitVat.1209. ^fltvra) %7S%vraVzx. 
349. Vind. KoL 4. 

25 u^s^ss rov) w;s^ss sk r^ Vat. 1209. rov ouf««- 
vov saovroLi s¥/ni*nrcfvrss) rov ov^avw Tfsaowrcu 
Vat. 360. scovroci sk rov ovfocvov sK^mTfrovrss 
Vat. 1209« saovreci sk rov ov^ocvov Tfivrrovrss 
Vatt. 349. 1067. Vind. Lamb. 33. KoL 4. 

26 \s<ps\ocis) vs<pri\i/i Parif. 50. TroAAiff Koci ^^s) 
Koci io^s TfoKKns Vatt. 349. 360. 12 10. Urb. 2. 
Vind. Lamb. 31. 33. Kol. 4. 

27 ccTfo^sXsi) otmo^^shXsi Urb, 2. ocvrtA^ Deeft in 
Vat. 1209. ^^^ sitmjiva^si rovs sK?^rovs ocv* 
rov) Defunt in Efc. 8 ^ prima manu. 7^) mis 
yif^ Parif. 50* ocK^ov ovfocvov) ecKfos^ oufficvo^ 

Ven. Digitized by VjjOOQIC 504 EVANGELIVM MARCL 

Cflp. xi^. 

Vcn. lo. ev(eevcv) rov evqmev Vind. Lamb.^r. 
Parif.5a. Havn. i alia manit 

fig «tm?f fih i KAflwfof) ot\yn/\s o KKaioc f\ifi Vat. 354. 
nJi; Khxios avms Vat. laOp. Parif. 50. Vind. 
Kol. 6 a fccunda manu » in litura. eiTgothos ye- 
vnroti) ywjT»* «V«Aor Vat. 349. Vind. Kol. 4. 
enjpvxi roc ^TJ^x) roo (pvKKx nc^uff Vat. 349. 
Vind. Kol. 4. «xipuS') *K^y» Wetftcnius. «c^« 
Vat. 360. Urb. a. (pvKKoc) Addit iv uvrif Vind. 
Lamb.3i. yivo^ciQerf) yivoDaKsroci Vat. 1209. 

Sp Hoc comma dccft in Vat. 1067; fcd in margine 
fcribitur a corrcctore hoc modo : Ovrco^ nou v- 
fcw, otxv ihre ruvroc «ievr«, ytvoitnure ort 
tyyvf e^tv. viiei^) Omittit Vat. laio; fcd in 
margine fcriptum a corrcctort. ravroo iinre) 
iSfire rocvroo Vatt. 349. lao^. Vind. Lamb* 31. 

30 fJtexfi^ ov)' iifXi^iS irov Vat. 1209. €M ocv Vcn, 
10.Vind.Lamb.31. I»f Parif.50. Tfocvroc rocv* 
roc) rocvroc TTocvroc Vatt. 349*360. 1209. laio. 

31 nocfe\evaovrai) Troc^ehevcreroci Vatt. 354. 360. 
Urb. a. Vind. Lamb. 30. Kol. 4 intcr lincas a 
correctore. Kol.tf. itocqehBo^i) TtafihMVQOfvrou 
Vatt. 1067. 1209. 

3a iMti rtfff cofocff) fi rfiff flJfo^VatL^^p. 1067. laog. 
fl w^as Vat. laio a fecunda manu. Vind. Lamb. 
30. KoU. 4. 6. Efc g. Havn. i. fLoii d^ccs Vatc 

354 Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 205 
Cap. xm. 

354 (fed habet pi <o^»s a correctore). 360. Urb. 
2. Vind. Lamb. 31. Parif. ^a oi ayyehoi ci) 
ccY/sKos Vat. laop. oi «y ov^ocvoi)) row ov^ocvoo^ 
Vatt. 349. 1067. sv rto ovfotvuV^t. 360. Havn.i. 
'Trxrn^) Addit fdovoff Vind. Lamb. 3 !• 

33 /3Af^m) OmittitVat36o. Addit ««1 Parif. 50* 
xai TPfocrevxeade) Omittit Vat, 1209. Koci) De* 
efl in Havh. 2. 

34 w) (w^^Tff yoof Vind* Lamb. 3 1. da^e^ Vzn. 10. 
aTfo^fioi) ocnoifiiwv Ven. lo- eKvrcu bis) ioru» 
rov bis Vat. 1209. xc»/ eKoc^») Deeft xdti ia 
Vat. 1209« %oct inco^o) ro efyov ocvrov) Omittit 
Efc 8 a prima mana. 

35 oyl^e) n o^e Vat. 1209. lAecmKrm) fiecrowKr 
r/ov Vat. 1209. 

37 cc) c Vatt. io67ti209. ^affihgy») J^oottoc- 
ai Vat. 360. 

CAPVT XIV. 

z e^ifrovi) Addit c^t^r&v Havn. 2* ^ (K^Aoi) JcAfii 

Veri. 10. 
2 Jie) 7flCf Vat. 1 209. fjifjTrore bo^Hos e^ou rov 

?iocov) hfcc fjLfi ^o^vl^os yevfiroci ev rof hoco^ Vind. 

KoL 6. In margine le<tio textus fcribituri cha- 

ractere, ut videtur, recentiori» dp^^os Kai) 

e^ou do^v^os Vat. 1209. 

Digitized by VjOOQIC 106 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. XIV. 

3 ry) Omittit Efc. 8. tjh&e) ^fo(ni\dev avra> Pa- 
riC 50. Vind. Lamb.^!. '7roKuTi?s,ovs) Tr^Aur/- 
fjLOv Ven. 10. Parif. 50. kocs avyr^i^^ocffo) Dc- 
cft Koci in Vat. 1209. ro) rov Vatn 349. 354. 
Vind. Lamb. 31. m)^ Vat. 1209. Kxru) Dccft 
in Vat. 1209. 

4 rivss) Addit roov fjtocBftruiv Parif 50. ^f cf f«u- 
«uf , xa/ Afiycyrff) k«/ hjeyovrBs tt^os iocvrovs 
Ven. 10. Koci Asyovrss) Oraitrit Vat. 1209. 
Kxi) Dccft in Vat. 10674 w r/) r/p Vat. 349, 
rcu iJivfov) Dfecft in Vcn. lo. 

5 rourc "TrfocBnvoci) '^focdfivoci ro fJLvqov rovro Vind. 
Lamb. 31. Parif 50. rcuro) rouro ro /jlv^ov 
Vatt. 1067. 1209. Vind. Lamb. 33. Efc. g^ «u- 
m) Addit ifoKKoc Vcn. lo. 

6 ocvrv wjfovs Tfoc^txm) kottovs TFu^exfrs ocvry 
Parif. 50. f/p sija) sv sfJioi Vatt. 349. 354. 360- 
1067. 1209. 12 10. Urb. 2* Vcn. 10. Vind. Lamb. 
31. Koll. 4. tf. Efcg. Havn. i. 2. 

7 ocvrovs) ocvrots Vind. Lamb. 31. Addit ^otvra- 
re Vat.1209. 

8 stx^) srxfv Vatt. 349. 354. 1067. 1209. i^iO. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 33. KolL 4. 6. Havn. 
I. 2. avry\) Deeft in Vat. 1209. PariC 50. 
Vcn. 10. fAQv ro (foofxoc) ro aodfjioc [Jtov Vatt. 
349* 1209« 

oci^nv) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM M ARCL loj 

C«p.XlV. 

9 »/4ijy) Addit7a^Vat.349. Addunt ^Vat.i209» 
Havn. 2. oTtox) ot») oTi ottov eetv Vind. Lamb. 3 1. 
oTTov eav Ven. 10. rovro) Omittit Var 1209. 

XO KDci) Koct liov Vind. Lamb. 31. prius) Omit* 
tunt Vat. 1209. Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 
31. Havn. 2. pofterius) Omittunt Vat. 1209* 
Vind. Lamb. 31. ek) sk Vat. 1209. ^*?««- 
Jw avrov) ocvrov Tfo^otioi Vat. 1209. 

11 eTrfjyyethxyro) ocmf/yei?\avro Vind. Lamb. 31* 
ecfyv^iov) ocfyh^ioo Vatt. 349. 360. Vind. K«l. 6 
ex emendatione. Efc. $• Havn, i. 2. Veriio Sy« 
ra phU. tvMCiqoK onorw) ocvrov evKUifoo^ Vatc. 
360« 1209. Tfocfociof) Tfx^ocioiVzt. 1209. 

12 v/^Bfoc) Omittit Urb. 2. iroifiocffwfiep) Addit 9*01 
Efc. 8- 

13 9ToAiv, Koci) Addit ennJ^ovrcdf vfmf eis npi tto* 
Aiy Vind. Lamb. 31. Roo^ec^osv) "Addunt %ou 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

14 eocy) uv Vat. 1209. Efc. g a prima manu. on) 
Omittunt Vat. 349. Vind. Kol. 4. » Havn. 2. »0** 
eh^xi) ocTteh^Tn Efc. g a prima manu. KocrocKv- 
fjLoc) Addit fxov Vat. 1209. (pecyoj) (f>ecyoixou 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. PariC 50. 

15 ecwyeov) «vwyoww Vatt. 354. 1209. Vind.Lamb. 
31. .Havn. I. 2. «vosyo^iov Vat. 360* Vindob. 
Lomb. 30* l^cc) Omittunt Vat, ^60. Efc. 8 

/ t pri- 

Digitized by VjOOQIC 2ot EVANGELIVM MARCI. 

Cap. XIV. 

A prima manu. hoiiioy) Deeft in Vat. i2icu 

Efc. 2 a prima manu. Havn. i. eKii) x,m m/ 

Vat laop. 
l6 f|ifA&ov oi /J^ecBfircci ecvrov) s^PiT^ov irotfAWM 

oi iM^nrcct xvr^ Vind. Lamb. 3 x. ecvrov) OmiN 

tit Vat. 1209. 
if ff%rrai) ccvtKfiro Havn. a. 
z8 «^^v ifjaovg) ifjcovff fi^fv Vat. laop- w^i- 

w) T»v ea&iovrm Vat. 1209. 
Xp cJ Se) Omittit Vzu 1209. ««$*) Kocrec Vat, 

1209« ey« prius) Addunt f/^/Vind.Lamb.3i. 

Efc. 8- Parirgo. k»i «AAo^, /^iy r/ ey6?) Omit- 

tunt Vatt, 360. 1067. 1209. 
ftO ecTtoKqidsis) Decft in Vat. 1209. sy) Omittunt 

Vatn 349. 1209. Sig ro rqv^Kicv) sv ra> r^- 

^hi(o Vat. 360. ev rqvRhJOv Vat. 1209. 

21 fxiv) on im Vat. 1209. Kcchjov nv) Dceft rp^ 
in Vat. 1209. 

22 movs) Deeft in Vat. 1209. sv\oyt\(Tocs) Kect 
sv?^joyfi&ecs Vat» 349. Urbin. 2. sSoiKsv) sSiSov 
Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. ecvrois) rois /JiocBfi^ 
ruis ecvrov Havn. 2. (puysrs) Omittunt Vatt, 
1067. 1209. Ven. 10. Efc. 8 a prima manu. 

23 ro) Deeft in Vatt. 360. 1209. 

d4 uvrois) Oipittit Vat. 1209. KUivfi^) Deeft in 
Vat. 1209. ro feciindum) Omittit Urbin. 2. 

'ffS^i) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl 109 

C«p. XIV. 

^s^i) v7;aq Vat. 1209. Vind. Lamb.31. ro TTfft 
TfoKKoiv BKXfjyofJievov) re m^uvo/Acvoy Tre^i TroKkm 
Yat. 1 209. f x%uyofC£vov) Addunt w oi<ps<nv dcfiotq" 
rmv Vind. Lamb. 31. PariC gO- 

«5 ocfJLfiv) Addunt h Vat 360. Urb. 2. Efc. 8 « 
emendatione. Havn. 2« ymtiiMros) yeveixocro^) 
Ven. 10. 

27 cVi prius) Omittit Vat. ^60. 'navres) Addunt 
vfieis Vind. Lamb. 31. Farif. 50. ev e/jioi ev r^ 
vuKTi TauTjf) Omittunt Vatt, 354. 360. 1209. 
laio a prima manu. Efa 2 a prima manu. In 
Barb, 10 adfunt quidem, fed punctis fupra pofi» 
tis notantur. «y ry v\i%rt roourfi) Omittit Urb. 2. 
rt WKn rocurg Parif. 50. iMano^Trttr^fifferoct 
roc 'TTfoliotroc) rcc Ttqo^otrob StucrKofTXiaBri^eroci 
Vatt. 349. 1209. 'rr^o^xroc) Addunt rfis Troi* 
fjoffis Vind. Koi. 6. Efc. g. Havn. i a correctore» 

ftg ahXoc fieroc) fiaru ie Havn. 2* oc?0<oc Koci fMt» 
Parif. 50. 

»9 ^0if) cbTTOKfideiS Keyei Ven. 10. Parif 50. Vind. 
Lamb. 31. Koti ei) et Koci Vat. 1 209>Vind. Lamb. 
31« oux) OM Koci Parif 50. OKavSahiQdnffovroci). 
Addunt ev aoi Vat. 349. Vind. Kol. 4. 

30 on) Addunt av Vat. 349 a fecunda manu, Vat« 

354* 3^0* 1209. 12 10. Urb. 2. Vcn. 10. Vind. 

Lamb. 31. Kol.<$. Efc. g. HaYn*j. 2« tfifMe^ov 

O $p Digitized by VjOOQIC dio EVANGELIVM MARCt 

Ctp. XIV. 

iv rt pvKTs rwrv) Omittit Vat. 354. gy rp wxr 
n rxvrv) rccvm rj wKn Vat. 1209. rt wxr 
ri rccvrt Parif. 50. fi ^s^ e^^ro^cc) uhMKro^ec 
its PariC 50. ocTra^qr /<0 /^ «s^a^fvifqr Vac 
Z209. 

31 oh) Addunt Tfer^os Vatt. 349. 354. X067. Vcn, 
zo* Parif. 50. Vind. Lamb. 31. Koi. 4. €k ^rc* 
fsnov eXeyt iJtccXXoy^ ea¥ fjte Jq;) sk Tfeficaofff 
eKcchsi^ eccv ieff /Jie Vat. 1209. {jlccKKov eK 9r«- 
fiocov eKeye^ eccv fJte iep Ven. 10. imKKo¥ TSe* 
ftaaci)^ ehiyev^ ors eccv iitf fie Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. imKKbv fcqucntibus jungunt Vat. 1067. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 1. (rvvccnodccveiv aoi) ov9 
coi UTToBccvegv Vind. Lamb. i. ie pofterius) 
Omittit Vcn. zo. TTuvres:) Tfccvres oi /jiocdnTUt 
Vcrfio Syra vct. 

3a e^ovrcci) e^%erut Vcn. 10. %af /ov) roTtav Sy- 
ra vct Syra phil. in marginc Wctftcnios va- 
riantcm lectioncm eiTc putat; mihi autcm cor- 
rcctio vcrfionis cffc vidctur. ye^crtifjiccvti) ye&- 
c$fAccvii Vat. 349. alii. yedatifJiUvet Vat. 354. alii^ 
«J!p) «urcuVcn.io. eoas) Addunt flCTr^A^aiv Vaf. 
349. Parif. 50. Vind. Kol. 4. Havn. 2. TTfoffev' 
^oofiui) T^^oaev^ofjLut Vatt. 349. 360. Havn. r. 

33 rov prius) Omittit Vat. 12x0 ex cmcndatione. 
rov poftcrius) Omittuat Vatt. 349. 354. 360. , 

1067« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. atw 
C«p. XIV. 

1067. i^'0* Urb.a. Vind. Kol. 4. Havn.i.a. 

K»i rOV iUKOi^OV KOCi iO^OCWflv) KOii iOmWfJIV KOCi iX' 

•c«/3ov Vind. Kol. tf. ioicowfnv fxsSr^ iocvrov) rov 
firr uCrov io^ayvnv Vat. 1209. icouyvtjv) rov ioo^ 
uwnv Vind. Lamb. 31. n^lo^ro) fjft^yro Vat. 
354- 

34 KUi initio commatis) rore Parif.50. Vind.Lamb. 
31. h^si) ?<syfivHwa.z* y^ofetre) Adiit 
fjier e/iov Vcn. 10. 

35 Tf^oehBaiv) 9Jfd(rfA^wVatt. 349. 354. 3^0. 1057. 
Vind.Lamb.31.33. Koll.4.6. Havn. a. «r©- 
cev) eTfiTgrev Vat 1 209. rns yn^) njv yf(v Vini 
Lamb^ 31. PariC 50. Ivu^ ei ivvurov e^i) e$ 
^vuTov e^i^ ku Vind Lamb. 3 1. Parif. 50. 

36 Trecni^) Addit fdov Vind.Lamb.31, aoi) w Pai- 
riC §0. ffoi e^iv Vind. Lamb. 31. ro TTorfi^iov 
UT^efMv royro) rovro ro Trorn^iov uTre/jtov Ven^ 
10. uis efiov rovro) rovro uTr^e/jiov Vatt. 349, 
36a 1209« Vind.Lamb. 31. K0L4. uX/Covn) 
«AA* ovx «V PariC 50. «M») aAA*« Vat. 349. 
Urb. 2. Vind. KoL 4. 

37 '^^^«^0 ^^^^^Te Vcn. 10. Vind. Lamb. 31* 

38 '^ff^oaevxeade) Tfqoae^vxere Vat. 1209. 

39 TipqofTfivluro) f^luro Parif. 50. 

40 KUi vvo^^eypuc ev^ev uvrovff 7ru)^iv) ePi&o^y^ fcut 
5r«A/v vTfo^^e^us ev^ev uvrofvs Vat. 1209. eJ 

a 0^^ Digitized by VjOOQIC «a EVANGELIVM MARCI. 
CBP.X1V. 

c^pbuhfJtoi mrtm) avrosv ot o(pBcthiAo$ Vatt. 349. 
zaop. Vind^ KoL 4. ^i^aftjl^ei) Kotra^i^ofr 
fvyoiAiVOi Vat 1209. Kocrafiec^voiAsvoi Vatt. 349« 
1067« laio in margine alia tnanu. Ven. lo. 
Vind. Lamb. 31.33. KoU. 4. 6 a correaore. Efc. 2 
ex emendatione. avr(^ »7roK^sBooas) XTFOK^sBoiai 
ocvro) Vatt. 349. 1209. Vind. KoL 4. 

41 ro prius) Deeft in Havn. 2. ro pofterius) Omit- 
tunt Vatt. 354. 360. wnsxsi) Addunt ro reTs^s 
Vind. Lamb. 31. Syra phiL ifA^cr) Deeft in 
Urb. 2. rocs) Omittunt.Vatt. 360. 1210 a pri. 
ma manu. Efc. g & prima manu. Havn. 2. 

43 evbe(»i) ivbve y^t' l%Qg* sovSui) avSxfV^t. 

1209. Addunt soKa^iGorfjff Vind. Lamb. 31. KoL 

6; fed punctis notatur. a>v) Omittunt Vatt. 349. 

354. 1067. Vind. Lamb. 31. KoL 4. Efc. 8 a 

prima manu, , roov) Deeft in Vat. 1209. tto- 

Au^) Deeft in Vat. 1209. ^X^* ^^^' ^^ philox. 

|uAw) Addit uTts^echiJievoi Vat. 1067. Tru^oe) 

UTTo Vat. 1209. Kus rm y^UfA\jiurem kus roiv 

9rfwi3ur#f«v) Kus y^ufAfJtureoDV j kus Tt^ecRvre^ 

foov Var. 349. KcCs Tr^ea^vre^wv kus- rm yqufj^^ 

/jucreoov Vind. Lamb. 31. 

44 ieiooKes) eieSmes Ven. 10. ^vaafifxov) aff/Jtefov 

Havn. 2« uvros^j /isyo^v) fieya)v uvross Vind. 

Lamb. 31. uv) Addit eyoo Efc. g^ uTtuyeeysre) 

ocnofyt'* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCl axj 

Cap. XIV. 

aitocyiTM Vat. laop. onvuivrrM Vat. laio; fed 
inter lineas tffnayxy^i a corrcctorc. Addit csu^ 
rov Urb. d* 

45 fAd«v) Omittunt Urb. a. Vind. Kol. 6. tvBto^s) 
9v^ff Vat. 1209. Aryw) Addunt cevra» Vatt. 
354.360« 1067. laio. Urb. a. Vind. Lamb.3r. 
KoL 6. Havn. i. 2. ^e»^i3« prius) %«ife ^/3/3i 
Vat. 1067. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. ^«/3^# 
poftcrius) Omittunt Vatt. 349. 1067. 1 209- Vind, 
Lamb. 31. In margine Verfionis Syrae philox. 
damnatur. 

46 tneBccKM^) «riiS^w Vat. 1209. mMTcvTM 
%n^ airm) rots x^i^as bts ctvrov Vat. 1209. 
rois %«f «f oboroov rn uvrov Vind. Lamb. 33. uv 
T(»y) OmittuntVatt. 354. 1067. 1209. Havn.a* 

47 w ie) KCCi ek Ven. 10. o^iov) o»ro^w Vat. 
1209. Verfio Syra phil. in margine. 

48 elfihBvn) fl^fiTsB^eore Vatt. 360. 1209. Parif. 50. 

49 eK^xrfiaocre) «cf«r«« Vat. 1209. alyfot(poci) 
Addit rw 9rf o^jfTwv Vind. Lamb. 31. 

50 Koci oUpevres avrov) rore 61 iJLotdi/\rai\e^evres 
«urwVind.Lamb.31. Parif. 50. Syravet. xm 
ooCpevres avrov oi fAulbrirai avrov Barb. 10; fed 
verba oi fjiaBnrai avrov punctis fupra fcriptis 
notantur tanquam delenda. itavres e(pvyov) e^pv" 
yw vavres Vat. 1209. e^uyiv Pari£ 50. 

O 3 e]s) Digitized by VjOOQIC ai4 EVANGELIVM MARCL 

Cep.XIV. 

$1 eis) Dccft in Vat. IS09. rsff veMsaKci^ veoa^ 
CKos Tiff Vat. laop. fiKO?<ovBes) cvvfjKo}<ovBe§ 
Vat. 1209. fiKo?\^v^fjaev Vatt. 349. 354. 350* 
1057. 12 10. Urb.2. Vind. Lamb,3i.33. KoiL 
4* 6. 9. Efc. 8* Parif. 50* Havn. 1. 2. erfi 
yvfjivov) Omittit Ven. 10. xecs xfocrww etvrov 
ci veccvsmos) k^s os veotvscKos Kfotrcvcsv avrw 
Vcn. 10. os h veotvscKos eKfocrficociv ecvrov Vini 
Lanib.31. Parifgo. os veoevscKos) OmittitVat, 
1209. Kfocrovcgy) eK^ecrficocv Sytfi phU. 

52 cctt' ecvroijv) Omittit Vat. 1209. 

53 af%/ffw) Addunt Kecsec(pxv Vtn. 10. Parif.^jo^. 
Vind. Lamb. 31. Efc. 8* Havn. i a correctorc* 
ecvra) ecvrov Ven. lo. Dccft in PariC 50. 

54 ffKoXovBficev) ifx©Acud«Vcn.io. Parif.50. Vind. 
Lamb. 31. ecoo) Omittit Vcn. 10. w rfjv av 
/ifjv) rffff ecvhfjff Vcn. 10. vTtfi^erosv) Addunt 
uvrov Vind. Lamb. 31. Parif. ga 

55 evfscKov) Yiv^icKOV Vat. 1209. 

56 fucruvrov) Addit Keyores Urb. 2. fjtu(rvfsus) 
Addit uvro^v Vat. 349. i 

57 Kus rsves) uXhos Se Vind. Lamb. 31. Parif. go. 
Kocruvrov hsycvres) Omittit Urb. 2. r&v po- 
ftcrius) Omittit Parif. 50. 

59 wy ijv ij fjLu^vfsu uvr(k)v) fiv jj fJLoc^^tu ecu^ 
rosv scii Vind. Lamb. 31. $9f{) xvrn Havn. i. 

DigitizedbyVjOOQlC . EVANGELIVM MARCL aij 

Cap. XIV. 

if fxec^rvftu) cu lAuqrv^tm Vat. laop. 

60 o^Xisqevs) ccvroffv ec^te^mjff Vind. Latnb. 3r* 
re) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 1209. 1210^ 
Urb. 2. Vindob. Lamb. 31. Koil. 4. 6. Efc 8« 
Havn. I. s* tt) crt Vat. 1209. 

61 is) Addit ifjaevff Efc. g ex emendatione. cuJ«y 
eCTTSK^iueere) evK ec^sKftvecre evisv Vat. 1209* 
iraAiy e ec^tsffvs) xect itechRf «c ievrf^ey e cc^ 
Xte^svt Vind. Lamb. 3 1 • 'irecTitv) Kect Tfcchjv Ven. 
ip. eTTfifocrec eevrev) Addit nc Jieur^f w Parif 50« 
vtes) Addunt rev Beov Efc. 8- Havn. i. 

fSz tfiaevff eiTfev) ccneKftBets etnev ecvr» PariC 50. 
etTTev) ociteK^tBets etney ecvrcoj <tv eiTSecserkVixA. 
Lamb. jr. KetBtiimev «c ie^tm) eK ie^te^v xfl^- 
Bfllieyev Vatt. 349. 354. 1209. 12 10. Urb. 2« 
Laur. VI, 34. /ycnet. 10. Vind. Lamb. 31. 33. 
KolL 4.6. 9. Efc. 8« Havn. 1. 2. xa^iffcivay) 
Deeft in Vat. 1067. ivvecfxeM) Addit rev Beet} 
Urb. 2. /4rr<») eirt Vat. 349. Ven. 10. 

6^ itec§^^ecs) Addit «u^fw Vind. Lamb.31. revs 
Xtreovecs) rev x^resvoc Vat. 354. 

64 ifxoucarf) Addit ictcvrcos Vat. lotf^. ^ocmp 
Vind. Lamb. 31. ry[8 /SAow^iy/KWf) rf(s RhxC" 
cCPflf^tecs avrev Ven. 10 i fed ecvrev recentiori 
manu. rifv &heca<pfifjuccv Parif. 50. rijv /8A«c<r<pih 
fcicev isvr0V» M Toi; f;eiJiccres ecvrev Vind. Lainb.3.i« 
O 4 Syra Digitized by VjOOQIC 1x6 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. XIV. 

Syra phil. in marginc. ei ^f) Kctt Vind. Lamb* 
31. Parif. 50. HocTSK^ivocv) m^ivm Havn. a* 
esvui evoxov) ev*%ev eivoti Vat. 1209. 

65 Koc$ prius) Dccft in Urb. a. i/47rrveni) efjLTtoci* 
^eiv Vind. KoL 4. ro 7r^oeroi>7rov ocvrov) xvrov 
ro Tt^o^oi^nov Vat. 349. Virtd. Kol. 4. ecvrov 7t^6^ 
ffooTTov Vat. I ft09. ecvra> pofteritis) Omittunt Pa- 
rif. 50. Vcrfio Syra vct. 7rfo(pfirev(rov) Addunt 
ijfciv xf /5'^, w ef;sv Trociffocff ae^ Vat. 349. Vind. 
KoL 4. Addunt ctiam Vind. Lamb. 31 ct PariC 
50; fcd loco. ^/LCiv ' Habcnt wv. efiotKKov) ehM* 
/3w Vatt. 354. 1209. «/3«Aov Urb. a. Havn. d. 
eKuiA^ocvov Syra phil. ' 

66 ev rxi uvKri ^otr^) Kuroo ev rp uvKf Vatt. 349. 
1067. 1209. 

67 uvra>) eis uvrov Havn. i. rov vec^u^tfvov $t\<rov) 
tfiaov rov voc^oo^uiov Vat. 1067. njcov fiada) 
fia^u rov ifjaev Vat. 1209. ^^^^) ^^ Vcn. 10. 
Parif. 50. 

68 ovK otSuj ovie) ovre otiu^ ovre Vat. 1209. ov" 
ie) ovre Vat. 354. Havn. i. rt av Keyeti) av 
rt heyetsi Vat. 1209. Vcn. 10. *|<» w ro it^O' 
uvKtav) ets rtfv e^eo uvXfjv Vcn. 10. eis rfjv e^oo 
Trqouvhtov Parif 50. KUt uXeKroi>^ e<posivfiae) Dc- 
funt in Vat. 1209. 

d9 uvfovTruKrv^TruXtvuvrovXiTh.t. mA/v lcqucn- 

tibus Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM.MARCL «7 

Ctp. XIV. 

tibus jungunt Vat. i sia Vind. Lamb. 1.31« ^rot- 
Aiv, nflflPTo A«y«v) tPTse Vat. laop. vf^ar^ ^«- 
Aiv Ao^^iv Vat. 349. Vind. Kol. 4. fi^^ecro Arytiv 
TrflcAiK Vat. 360. ^raefe^^nxoo-iv) TTtff^^awiv Vat. 
1209. or/) oTi xo» Parif. 50. 

70 fifvetro) fifPffffuro Venct. 10. Parif. 50. Vind» 
Lamb. 31. xtfi yotf yo^AiAa/ap ») Omittunt 
Vatt. 360. 1210 a prima manu. fuci fj A^Aiee 
(Tov ofJiOie^es) Defunt in Vat. 1209. Ven. 10. 

71 ofJLinja») ofAvvvai Vatt. 349. 354. 1S09. i^iO. 
Laur. 256. Vind. Lamb. 30. KoU. 4. 6 ex emen- 
datione. Havn. i. (In Parif. 50 exftat o/Jivveiv. 
Corrige Wetflenium, qui ipfi tribuit ofjivvvmi). 
rovrov) ov Ven. la 

72 Kai primum) Addunt ev^ew Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31. ecveijaffiaQfi) evefJtVfiaBn Vat. 1067. 
Havn. I. avetiAVfiabeig Ven. 10. Parif. 50. rov 
^flfjietroff ov) ro ^fjieo w Vat. 1209. '^^ ^^f*^ ^ 
Vatt. 349. 354. 360. 1067* laia Urb. 2. Laur. 
VI, 14. 15. 256. Vind. Lamb. 1« 33. KoU. 4. 
6. 9. Havn. i. 2» ov etnev oBvreo ifiaovs) rov 
ifiaov eiVfovros Ven. 10. on Tt^sv ocKeKrofee <pc^ 
vfiaui SiSj ecnecfvfi<rtf fjie r^is) Omittit Vat. 12 ro 
a prima manu ; fed margo habet a jcorrectore. 
<Posvfl(roii iis) Siff (pemiaA Vat. 1209. ceitet^vfi* 
>9 fjL8 r^is) rfis fjte anecfVfiTt Vatic. 1209. 

O 5 rfis) 

Digitized by VjOOQIC tig EVANGELIVM MAltCl. 

Cap. XIV. 

72 Tfii") Omittit Vat 1067. ^* ultimum) Otniu 
t\t Ven. 10. 

CAPVT XV. 

z 9vdwf M$ ro ^fo^i) tudvc prgm Vat 1S09. 

ee^ifvcyiMey) ecjrnyuyoy Vcn. 10. Vind. Lamb. 3 1, 

7Fafeia>Kesv) Addit osum Urb. a. nxf) Omittit 

Vat. 1209. 
a mAeerp^) Addit Aevoiv Parir. 50« enfiif) KeyB§ 

Vat. 349. Vcn. 10. MtTfBv uvr») aur^y hsyw 

Vat. 1209. 

3 uvrov) avra> Vind. Lamb. 31. groAA«) Addunr 
avroff ie.eviey ecTTfK^ivecre Vatt. 349. ^do. Vind. 
Lamb, 31. KoL 4. Havn. 1. 

4 7rec\iv) Omittunt Vatt* 349. 360. nnfi^oyrfitT^) 
eitti^oyreo Vatt. 349. 360. 1209. ^*"^* Lamb. 31. 
Keyosv) Deeft in Vcn. 10. KurecfMfrv^evat») 
Kecrnye^evffiif Vat. 1209* 

5 UTTeK^tBfl) eCTrficfivecre PariC 50. 

6 ecMKvsv etvrpis) emStei e nye/Ji^y eCTreXvtiy uvroic 
Vind, Lamb. 3 1. ovTref tirevyro) ov ecv jrouvTo^ 
Vind. Lamb.^i. ov eecv mrevvro Parif.50. 

7 ffv (fc) Addunt rors Vind. Lamb. 31. Parif. 50- 
cv^^ecaiWtO^v) ^eccioyroBiv Vat. 1209. ^eeciec^ow Pa* 
rif. 50. • 

8 ecvu^Qus) c»wi8« Vat 1209. ocxAe^) oAoff 

p c%Aoc Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCI. 315 

G«p. XV. 

i ox>^os Efc. 8 ex emeiidatione. tif^e^ro) fff^M* 

ro Vind. Lamb. 31. 
xq r/iVtams) eSss PariCso. f^^iy<v(ncF Efc. 8- 9rt*- 

fxieimiierecy) TfocfiSmuy^l^^rilt. 50. oi ot^iM^ 

fw) Defunt in Vat. labp. 
11 et»e<Tei7a») oeyeife^ow Vat. 360. Havn. 2. 
Z2 dCTfoK^tSeiSyirahjv) 'yrecfav ocnoK^iBeiffV2Lt'.j20p. 

eiTTev) MFy*v Vat.i209. behere 7teni(rQi>) 'jton^ 

90i> hxyere Vat. 1209. ^" Acym) Omittit Vat. 

1209. fioctnKeoc) rov ^ooonKeeo Vat. 1209. Efc 

8 ex emendatione. 
i3 f^^fec^ecvj eK^ec^ov^ ctvecaetoiJievoi vtto rw «f^ie- 

ffo^y, xai eheyov Vind. Lamb. 31. s^cvu^a^crov) 

^uv^ooaov^^ocv^o^ov Havn. 2* 
24 Hic verfus deeft in Urb. 2. koomv e^oifirrev) 

eTTOiVive KOCKOV Vat. 1209. 'jreficaore(w) 'yrefia* 

cois Vat. 1209. Vind. Kol. 4. eK^ec^ecv) eKfec^ov 

Vind. Kol. 4. 

15 o%Aa;) Aosoi Vedio Syra phil. in margine. ^ro/if^ 
o^flSi) ?r0/#/y Vat. 1209. ^^^ ^os^eiJa^Xf) areKf^JiEi»* 
X€ ie Vat. 12.09. 

16 fo-ft) rtjs avhjji) ewff rtjff avKvig Urb. 2. eis rffv 
uvXf\v Havn. 3. Tr^earco^iov) ro '^^earoo^iov 
Vat. 349. 

17 «yJuoueriy) evitivnovtrrv Vat. 1209. 7rof(pv^xv) 
XXecfJivSbc KOKKivnv kocs ^^f^ufosy yind.Lamb. 31. 

Vcrfia 

Digitized by VjOOQIC ft2o BVANGELIVM MARCI. 

Cap. XV. 

Vcrfio Syra hicroC ^gfmBeeiani) Td^vriBovciV 
Vind, Lamb. 31. myr(o) ecvrc» Vat. 360. 

j8 ccvtw) Addunt mi Aryf/v Vat. 349. Vind. KolL 
4, 6 in margine alia manu. ^ Addit ^cvrec 
Urb. a. Hecaihev) /Bcw/An/r Vatu 349. stfo* 
1067. Urb. a. Vind. Lamb. 31. 33. KolL 4. 9. 
Ef^. 8* Havn. i. 2. 3« 

19 ccvtcv rn» x«^flftX«fv) nfv x^^Aifv «urpu Vat. 349. 
Havn. I. 

%0 ccvra>) ecvrw Urb. a. r»iv 'Xa^^eai) rijv %A«- 
/LtuJeu X00< rifv 7rof^uf«v Vind. Lamb. 31. Syra 
hicrof. rec iSiec) avrev Vat. 1209. ecvrev re$ 
iSiec Syra phil. h» ?flfuf «flr«?o'/v aurov) Defunt 
in Vat. 1209. ^ecvfwe^aw avrev) ^cvufoidv 
Vat. 360. 

fti rivcft aifMvec) tritxewec rivec Ven. lO' 

aa <pef ouo-iv) tcyovrt» Parif. 50. «r/) w rov Parif. 
50. fif Vind.Lamb.31. yoKyoBec) rov yoAyo- 
dt» Vatt. 349. 360. 1209. '^'O * fecunda raa- 
nu. Vind. Lamb. 31. yeKyoBecv Vat. 12 10 a.pri- 
roa manu. /xeBefiJifivive/Jievoy) fJtebeqfirpfevofAevos 
Vat. 1209. 

13 miiv) Dccft inVat. 1209. is) os <5o Vat.1209. 
Koci yix)(fecfi9vos Vcn. 10. 

24^ ^ocv^o^ecym) ^ecvfovai Vat. 1209. e^ecvfo^aecv 
Syra phiL in textu; fcd «so^^oiaecvris in mar- 

gine. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MAROt ait 

Cap XV. 

gine. iseixefi^ov) KCCi ii»fAe^i^orr»i Vat. 1209« 

iiifjie^i^orro Vind. Lamb.31. iiecfjtafs^orroci Vatt. 

349' 354- 3^0« 1067. 1210. Urb. 2. Ven. 10. 

Vind. Lamb. 33. KoL 4. Efc. g. Havn. i. 2. 

ii€iJL€^imuvro Havn. 3. ^otXKovres xAiffoy eTf 

ocurx) Kcci eyfi rov i/Jtocna/Jioy avrov ^othKovres 

Khfi^ov Urb. 2. r/i- n ocftj) Omittit Urb. 2. 
25 eofoc rfirti) r^irti m^oc 5fc 8- r^trn) Imrn Syra 

phil. in margine. xcti) ore Vind. Lamb. 3 u 
a6 eyrr/eyfccfA/jtevTj) yey^UjAfJL^ri Havn. 3. 
27 9«ufew/) e^ocv^o^ocv Vat. 1209« osurcv) Omit- 

tit Vat. 1067. 
Sg Hoc comma omittunt Vat. 349 a prima manu. 

Vatt. 1067, 1209. 1210. Urbin. 2. Borg. 2. 

Havn. 3. 

29 ecvrov) ecvra> Urb. 2. ev r^iatv tifJie^ocis ciKoSo* 
fxoov) oiKo^ofMV ev r^itriv ^fxe^ocis Vat. 1209. 

30 Kcci KxruBcc) TMcra^ccs Vat. 1209. x«i Kocroc» 
litlBi Vcn. 10. 

31 ie) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 12 10. 
Urb. 2. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 
TFfoff «AAifAou^) Dccft in Vat. 1067. iecvrov) 
Kcci eccvrov Urb. 2. 

32 rov prius) Omittunt Vat.i^o^. Efc. 8 ^ prima 
manu. sr/^yfuo-aj/ua^) Addunt ccvro) Vatr. 360. 
2067« X2I0 a prima i»anu; fcd pimctitf nocavit 

cov« Digitized by VjOOQIC aai EVANGELIVM MARCl 

Cap. XV. 

corrector. Urb. 2, Ven. lo. Vind. Lamb. 31« 
KoL 6* Efc. 8 ex emendatione. Havn. i. a. 3. 
«wTto) (Tvv avT» Vat. 1209. 

33 yfyepievfiff Se) xoti ymiASinfff Vatt. 354. idop.- 
Parif. 50. * 

34 rfj of^oc Tn ewurti) '^tf sw^th do^» Vat. 1209. 
ijion^tv) «w^cijo-fv Ven. 10. firyw) Dceft in 
Vat. 1209. «Aa>i', fA^r) i|Ai, jyA/ Vat. 36^ 
h»iJLfJLct) A1/40S Vatt. 360. 1210. Ven. lo. Parif. 
50. Havn. I. 2i Aw/iifl6 Vatt. 349, 354. Urb. 2. 
Vihd.Lamb. 31. Aflffco^ Vat.i209. ac^liux^^ 
w) ^»^0L<pBum Vat. 1209. /'^^ prius) Omit- 
tunt Parif. 50. Efc. 2 ex emendatione. Havn. 2. 
i dioff /Jiov fecundum) Omittit Vat. 1209. /jlb 
tyKccrehjTfti;) eyK0CTe?umff fjie Vat. 1209. ^^ 
re}>j7fes /Jte Vind. Lamb. 31. /jie ey%ecTehniobc 
Havn. 2* 

35 Tfoc^^nKQToi^) e<tfiKorc9¥ Vat 1209. fAtyov) Ad- 
dit on Efc 8* '^ot;) 4^e Vatt. 349. 1209* 

36 ^fof/4»y ie eky noct yefjucfocs tnroyyov o^ovsy Ttefs* 
Be$f re KocXafMy enort^ev oivrov^ hjeyw^ «^e- 
Tf) Koct ifXfjmreg eyeijucrocif (rpfoyyoiv oj^ovSf koc$ 
TfefsBevreg KechMfJu^^ eyron^ov avrov^ Keyovres* 
ec(pn Parif. 50. Vind*Lamb.3i* e]g) ri^ Vat» 
2209. KoL$) Deeft ia Vat. i20j^ re) Deefl: 
W Vat. 1209. 

wno) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MARCL 223 

Cap. XV. 

38 »yre) MT Vat. laop. 

39 ^<y|^) Deeft in Vat. 1209« ^ uvB^oanos evros 
vicg fi¥ Beov) Qvres avd^oynos vlcs &eov tp^ Vat. 
1209. Qeov) rov deov Vat. 349. 

40 Becofovaui) e^ccaui neci ^ev^evttai Vat. 349. ^v) 
Deeft in Vat. 1209. ^^' fecundutn) Omittunt 
Vatt. 349- 360. I2IO. Urb. 2. Vlfid. Kol. 4. 
Efc« 2 ex enaendatione. /Aecpec) ixecgiXfjt Vat. 
1209. Ven. 10. fi rev) Omittunt Vat^'349 a 
primamanu. Vind. Lamb.3r. Efc. 8« io^fl) n 
iootni Vat. 360. j5 ioitnrros Vat. 1209. 

41 eti) OmittuntVat. 349 a prima manu. Vat. 1210 
a prima manu. Urb. 2. xui) Deeft in Vatt. 360« 
I209. (Tvveeva^aaeci) (rvvecvec^ecvevceeiV^n» lO^ 

42 nv Tfecfecmevfi) Troc^ecaKevtj ffv Havn. 2. 'n^oauli- 
Becrov) sTfco-aa/SiSarov Vat.1209. Havn. i. 2. 

43 fi?<Bev) eP^Bojv Vatt. 349. 360. 1209. ^^^' ^^- 
Parif. 50. Vind. Kol. 4. Havn. i. 2. ro^iAfitrocs) 
Deeft in Verfione Syra hierof. eroT^fificecs Vat. 
1210 a fecunda manu. Koa ToA/xfycrai' Verff. Sfra 
vet. et phil. fn^ecrov) rov Tnhocrov Vat. 1209- 

44 'frecXxi) fiiff Vat. 1209. Syra hierof. 

45 U7ro) "frufu Vind. Lamb. 31. (to^iau) TrroofjLU 
Vat. 1209. (ToofAU^r^) Deeft in Havn. 2 incu* 
ria librariL ico<rfi(p) ioocrfi Vat. 1209. 

46 KUi^ uyefocaus) c Se i»afi(p uyegecaecs Syra phil. Digitized by VjOOQIC 224 EVANGELIVM MARCI. 

Cap. XV- 

in margine. Syra hierof. xoct fecundum) Omit- 
tit Vat. 1209. Tjf) €v rjf Vcn. 10. xcire^fiKey) 
edflKev Vat. 1209. Vind. Lamb* 31. Parif. 50. 
lxytifjL€ta^) /jcvfHJLanaf VaL 1209« tK vtrfM) €V 
rn Tferqu Parif. 50^ rov fjLvti/jieiov) Addit xom 
aTTfiAdev Urb. 2. Addit «stjjA^a' Ven. 10. 

47 /^^^^ /a)<rn) fccK^^os mkm^v Koci so^tni fcifriff Vind* 
Lamb.31. Syrahierof. ^o^ati) 1) wwif Vat..36o. 
^ imfiros Vat. 1209. ^ '''^^ '^^ ^^^* 1210 a 
correctore^ ri.&£ra(i) rsSarut Vatt. 36^ 1 209. 
Efcg. 

CAPVT XVL 

I ^ rou) Omittunt Parif.50. Vind.Lamb. 31. Efc. 
g. Havn. I. 2* 3. iryofao-av) 7ro^ivde$coci fiyo^ 
fuaecv Visrfio Syra hierof. oivrov) rov ifiaow 
Vat. 1210 in margine alia manu. Vind. Lamb. 
31. Efc. 8 ex emendatione. Havn. 2. 

a rn^ fjLiui) /juoc Vat. 1209« aec/il2ecrm) ra>v aoc^ 
^otrosiv Vat. 1209. 

3*ne) «?r0 Urb. 2. 

4 Hic verfus in Verfione Syra hierof. ita haberur? 
^ 7^f y^os a(f>oS^tt. Koci ocvocfi?^ocacci Beof* 

qOvatV^ on OCTSOKiKvhi^OCi A^doP. 0C7FOKiKV?J* 

^cci) ocv$cKeKv?\s^ociyAU i%og. 

naeK'' Digitized by VjOOQIC EVANGEHVM MARCL sa^ 

Cip. XVI. 
5 eieehJ^ovffcci) ehBovcdu Vatr. 349. 1^09. ly rois 
J1p|iw) Dccft in Vcrfionc Syra hicrod 

7 lr$) Addit tiyt^^ii uno rw vfK^c^f^ m$ si^o 
Vcn. ro. 

8 9^eKdov(mi) uxDvcmffm .s^nf^^ov Vcrfll Syra vct. 
€t phil. in margtnc r«%u) Omittunt Vatt. 349. 
354- 366. iflOp. 12 10. Urb. a. Vcn. 10. Vind. 
Larab. 3^. Koll. 4. 6. Efc 2. 2- Havn. x. s. 3. 
Syra hicro£ ^e) yc$q Vat. ito^* «^vyov) 
Omittit Syrs hicrof. 

Ultima Evangclii Pcricopa, a commate nono ad fi« 
ncm^ omnmo dccft in pta^ftantUiimo ct anti« 
^uiffimo Codicc Vaticano 1209. In Codd.Vatt. 
75<$. 757. ad vcrfum nonum afterifcus adponi* 
tur; t}uo iigfto tamquam ccnforia virgula ufi 
funt librarii» qua Evangcliftarum nartationcs» 
in omnibus Codicibus non obvias, tamquam du« 
bias notarent. Omiftioncm quoque tcftatur fcho« 
lion, quod in Codd. Vitt 35$. ys6* 757. 1229« 
Cod. Zclada. Laur. VI, xg. 34. Vcn. 27. Vindi 
Lamf). 33. 39. Kol. 4. ita habctur: 

Tiot^u T^hm^oig mriy^a^ois w xefvTtci rocvt» ^m 
mitpe^oimcc ev rt» xecrcc ijluj^wv evayyeXi»^ cis 
YoBec voimxvres ecvra rmc esvoci* iifXM ie ej^ 
UKfifiocv avrgyfcc<pcev 9 eos: ev irhei^ois eu^cvreg 
ccvrec^ Kuroc ro Trcchea^iveciov evccyye?^ov fcccf* 

f 9C0Vp 

Digitized by VjOOQIC fls^ EVANGELIVM MARCI. 
Cap.XVL 

Tf|y «y »UT» eTrUfiifoiiBnfy iia^erwnu eevcB^afrnf^ 
IJtita ro' i(pc$ivvre yetf. Codex IV. S. Ma.- 
riae Bened. Flor. ad verfum nonum haec habet: 
tv r$at re^ cfmty^eUpos» eo Knyreci recvrec* «yae* 
-^ee^ X. r. A. In Codd. Ven. 6. lo* adnotatio 
ejusdem argumenti reperitur: & rm fuv ra>f 
eivriyfeUpe9V rac ciie 7tha\^vreci c ivetr/yihj^fiSf 
io^s «J 1KM ewi^tcff e 7io^A(p\jho\) eKeafcytfft»* i¥ 
7rehKc$ff ii Kut rxvrcc (pe^irm* Av«<^m icr. A. 
t^. iu. j<^icV. Hoc fcholion egregie confirmatur fuf&agio 
plurimorum optimas nots Codicum^ qui nume- 
ros capitulorum» quibus Eufebius in harmonia 
iifus^» ultra verfum octavum non habenti et re- 
liqua Marci qu£ fequuntur a commate nono» 
tamquam pericopam ab ipfo Evangelio fejunc- 
tami feorCm exhibent, In aliis quidem Codi- 
cibus hi numeri ad finem Evangelii usque pro-* 
fequuntur; fed hoc non nifi in junioribus obti* 
I net, atque ut plurimum recenti charactere mar« 
) gini adpinguntur. Ex quibus facile efHcitur, 
«numeros ultimorum Marci commatum, qui in 
ipfis Canonum Tabulis occurrunt> non ab Eufe- 
bio pofitosj fed a librariis pia quadam fraudc 
ibi infertos, quo facilius hujus capituli authen« 
ciam vindicarenc» 

eevu^eig Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM MAROl d^y 
Cip. XVI. 
9 mtxffxi^ is) Addont c 4$iffM Vatt. 349. 360. 

Barb. 11. Vcn. 10: Vind. Lamb. 31. Havn. 2. 

9rf<»rt) ^(<»rfiff Laur. VI, 32. ac^fi^xrov) <ru^ 

G^rw Vatt. 35 f. 3(5a Alcx. ag- Laur. VI, 33. 

Vcn. 10. Vind. KoII. 4. 6. Efc. g. Havn. x. «. 3, 
ZO Trofevdiiffo) cifnshBow» Vat 360. Efc 8* fJLer 

avrou yevofieyoiff) Defunt ha*c in Syra hieroC 

* KKeuovci) Addit fjtsr cevrfi^ Syra hicro£ 
1 1 KotKimt) BKsnoi Vat. 349, 
la f^9f(pii) Dceft in Hava 3. 
Z4 uVfffoy) Addit ie Havn. a. «ur^) DQcft in 

Vcrflr. Syra vct. phil. ct hicroC rytfyef/jupoy) 

Addunt eK veKfcoy Barb. lo* Havn. i. 3 alia nia« 

nu in marginc. Syra phiL 
18 c^sff ccfovai) Kcct ey rats %?f^/v o(pe§s ccfovcre 

Syra philox. cum aftcrifco. ^hx-^et) /3a^ \^9 

Vatt. 349. 351. 354. laio. Vcnct. lO. Vind. 

Lamb. 31. KoU. 4. tf. Havn. a a prima manu. 
29 Kvftoi) Addit /j^a-ovF Vind. Lamb. 3 1. roy ovfco^ 

vov) roup ouf^vw^ Vind.Lamb. 31. P^ if. 50% 
%0 tniiietosv) rm aniixetc^y Parif; 50. 

Subfcriptioncs Codd. : To Kccrcc fiufKoy evay^ 
yehjoy e^eiodn fJtercc 'xxoyo^s t, rtis .rov xf*^^ 
«vflfAir\|/f(W Vatt. 354. 356. 3^0. 363. Barb. ao8* 
fvayyeh^y Korce fMfKoy eygaipfi ^o^fJiaPst ey ^ Digitized by VjOOQIC M EVANG£LIVM MARCL 
&p. XVI. 

/i#, tuf($ sB. 9T9I rnc moihr\f9o^ rw nvptS 
B«rbb« 9. 10. <%« ^tx^vg « %. Vatt. 354. 355^ 
Barb. ao8* «%« '^iXP^^ K»ip^. Barb. 13. 9^$$ 
^IAotra «4 ^rxfiv£ Ui. Barb. lo* ^fifmr» ixpu 
^f/fl^^ ^X^C ^^^* <^* EviisyyfAicy leo^ree fiofi^* 
noy^^u^fn Kecs enrrt^T^Bn efiosw mc rm ovntio^ 
iow^Mm^ <y ?/%0iff 3giAi0i^ ^rATaneotfiOiS' ^rcvrif^ 
fmroM^ %i<pocAocietg ffK^ Urb. s. ^idooroe ob%et. 
^OQov^ ?X'^ ^^°^* Lamb. 31. In Codice Vat« 
xaop Marci EvaDgcUttm in LXII Scctiontt 
dividitur. eVAN-: 

Digitized by VjOOQIC 4a$ EVANGELIVM LVCiE. 

^ Xitulas: Kccrx hMtecv Vft. tao^. Af%if r#M 
9tccr» ^^ouKccy ivccyyik$w^^t. 365- T« luetm 
hfi\)%cBif eiyw)f ivmyythM Vat. 356« alii. Eic r#v 
iM0T«ft Acyjcttv ci^yi0u fy«yytfAi0v AngeL i. 

CAPVT I. 

Verfus z -^ 4 omittuntur in Codice Vatictno 359 

gr. et lat. 
X fv) Omittunt Vatt. 349. ^61. Havn. i. a* 
s TrccfeSoaccy) ^ccfeimecnf liavn. 3. yeveimci rou 

Aoyw) rcv Aoyw yevoimoi Havn. a. 

5 ry^ym) Decft in Vat. 359 gr. rov) Omittit 
Vat. 1 209. jj y wn «urov) yuwf «urft' Vat. i ao^t 
eXitrecder) eXeicccBer Vat. 1209. In PariC 50 
cft lacuna a verbis e^ eCfini^f^ccff usque ad x^o^^i- 
ro^lAeyfi commatis 28* 

6 ie), Omittit Vat. 1254» isKcciOi ec/jUporegoi) ocfj^ 
(porefOi iiKcciOiV^u 359 gr. et lat. evoyffiov) evccv^ 
nov Vat. 1^09. 

P3 ^) Digitized by VjOOQIC i$& EVANGELIVM LVCJR 

Cfip. L 

7 ))) Deeft in Havn. 3. ^* €>j(rulier ijk ^esf») ny 
e\isaeclier f^es^x Vat. 1209» 

8 *vam) fv«vr/wVatt. 361.3153. 1548. AIcx.i89* 
. Vind. Lamb. 31. Havn. 3. 

9 MtrcK) Ko^/ Hccr» Vind. Lamb. 31. Bvt/utTea) 
Addit Kxt Havn. 3. ^/^ rw vuov rav) evctvti 
Alex. 189- Kvfsov) ^eov Vat. I254« 

10 rov ^xov) Deeft in Havn. 2* rev A«0u i^) jyr 
^' rev Kxov Vatt. 349. 354, 353. 359 gr. 361. 364. 
3^5- i'.58- 1209. laio. 1229. 1254. 1548* 
Vat. Pii IT, 53. Alcx. 189. Urb. 2. Vind. KolL 
4« 6. Havn. i. Scd Vat. 359 lat. ut textus. 
cTf o<r^u%o/u«/ev) Tr^oa^exoiJtevov Vat. 360. Havn. 3. 
Vcrfio Gothica. 

13 TT^os uvroy) etvroo Havn. 2. tXsffu/ier) ehgstre^ 
Ber Vat. 1209. ^^^ femper; 

24 eyrs) ey Havn. 3. ywi/crw) yevefres Vatt. 354. 

1209. i^ap- 1548 a prima manu. Laur. VI, 15. 
Virtd. Lamb. 30. . 

15 rov) Omittunt Vatt. 349. 360. 361. 363. 1158. 

1210. Alex. 28. 189- Vind. Kol. 4. Efc. 2 a pr. 
manu. Havn. i. 3. rev ku^sov) rov i^fcu-Urb. 2. 
Vind Lamb. 3 r. ov) Dceft in Havn. 3. 

i6 evrs^^sy^si) Omittit Efc. 8 a prima manu. em) 
TT^os Vatt. 360. 364. Alex. 189. ecvrodv) Dc* 
eff in Vat. 1210 a prima manu* ecvrav Hava 3. 

TTfd- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA ajx 

Ctp.t 

J7 'jr^oeXtvwreci) Tr^oTrc^tv&Btccs Ham 3. flXiov) 

^TiSicc Vat. laop. 
Ip AaAuo-t»/ ^foff p-e) X«Aif<re«i ffo/ Vat. 359 gr. ^J^o^ 

^€ A«A»|(r«/ Havn. 2. q-o/) Deeft inVat, 359 gr, 
%t ccvtev sv Tco vuo)) ev rof vocfc ccvrcv Vat. 1209* 

€v roo vot(o) Omittit Vat. X2io a prima maniu 

Vind. Kol. 4.* 
%% elnXbodv is . . . . . veca>) Omittit Havn^ i ob 

c/JLOioreTievrov. tiSvvxrc) e^xre Vat. 1209 a 

prima manu. 
jt4 fAsroc h rocvruff rus ^fJLefccs) tv rocis ^fjufcc^s 

eKifvocts Havn. 3. ob initium Lect. Eccl. eKtffcc- 

(ier) Decft in Havn. 2- j} eXsauHer Vat. 361. 

Havn. I. lavrtiv) ccvrtiv Havn. 3. 
26 vTTo rev Beov) pcise rov^eov Vatt. 366- I109. 

vTTo ^eov Vat. 1229. yaA/Aeififlcs^) yochetKDC$ecs 

Vat. 1209. ita fcrapcr. vec^oc^er) voc^ocqe^V^xt. 

349- 360- 361* 363. 1254. 1548 a prima manu. 

Vind. Lamb.^r. 
%J ijufjvfi^evixevnv) e/jiVfi^^eviJievnv Vat. 1209. eiKov) 

Addunt K^ Tsurqtus Vatt. 358- 3^0- 3^3- 3^4* 

1210. Vat. Pii II, 53- Alex. i89- 
88 uyyeXos) Omittunf Vatt. 360. 1209. uvrfjy) 

Addit evffyyeXsauro uvrffv %cu Efc. 8 «x emcn- 

datione. evhoytiyievn \tv ev yvvui^sy) Omittunt 

yatt. 360. laop. Havn. 3. Syra hierof. 

P i| ^cvffu) Digitized by VjOOQIC »32 EVANOELIVM LVCA 

Cap.L 

t\g Aw») Omitmnt Vatt. q6o. 1209. Palat. 227« 
Laur.VI, 15. €um audijfet Vat^^p lat. ittr^ 

f«%^if Vatt. 3(So. 1209. PaL 227, Laur. VI, 15. 
90 Mct) Deeft in PariC 50« c (iyyi>M o^urg) c «y» 

yfAof 9rf oi* (vurTfv Urb. 2. «uri^ a ^yyihpc ViniL 

Lamb. 3 1. Pari£ 50- Havn. Jk 
^2 o^Bipg) Dceft in Havn. 3. 

34 ewi) Addunt /40^ Vatt. 359 gr. 3<Jo. 3^4. 3^5 
a fecunda manu. 1209 alia manu. 1254. Vind. 
Lamb. 31. Efc. 8 ^ emendatione. Havn. 2. 

35 Svvanis) ivyccfieis Vat. 1209. YfvvA^fcevov) yartf* 
fccvcv Vat. 360. Havn, z. a. 3. Addunt mc aoxM 
Vatt. 359 lat. 3($o. Alcx« 28 ^i^ manu. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 3. 

^6 awitXftipviec) avvii^jjifiiv Vat. 1209. ViTfop) ytlfiM 
Vatt. 349. 358- 359- Z^o. 361. 3^3. 364. 365. 
1158- 1209. 1229. 1254. 1548. Vat, Pii II, 53* 
Pal. 89* Urb» 2. Laur. VI, 34. Ven. lo* Vind» 
Lamb. 31. Havn. 7. 3. 

87 '''V ^^?) '^^ ^^^ ^*^* 1209. 

39 »yMX9ec Se fca^ lac^ cv racir nMifXif ntvraK) «9 

rflc/p n^^i^cus iKisyeciff avec^^ucec fjixgiecfji Havn. 3. 

ob initium Lectionis Ecclef. ecfec*^ecaec Se) neu 

ecvec^ecqec Vat. 1548» ^pAa^) rijv srcA/v Vat* 

349- Digitized by VjOOQIC CVANGELIVM LVCA z^ 

41 f{ iTuaecQer rw cMTtoMpLcv Tfjff ficcficcc) to¥ c^ 
97rccafAoy n sXtaec^er Vat. 360« rov ccff^ccfffjtc^ 
rn^ lAcc^iuc 9f €>j9cc(ier Vat, 359 lat. Vat. 1209« 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

42 ccy^anitTc) cByeQon^i Vat. 3(53. Alex. %%. Vind. 
Lamb. 31. ^w|y fuyccAn) fJ^eyech^ rj ^vy 
Var. 360» K^ecvyj! fJtcycc?^ Vat. 1209. 

43 ^f^O ''^^^f ^^**- '^* A«^) ^A*' ^*^- laop, 

44 cv ccyecMjccaei ro ^qc(pos) ro Bfi^os cy ocyoch» 
hkwci Vatt. 349. 351. 354. 358. 359 8^- 3^0. 
361. 363. 364. 365. 1067. 1158. 1210. 1229. 
1254. 1548- Vat.Pii II, 53. Pal. 89. Alcx. 28. 
189 Urb. 2. Ven. lo*. Vind. Lamb. 31. KolL 4. 6* 
Havn. I. 2. 3. 

45 Poft gri«?w^a(T»punctumponuntVatt.3tf4.i2io. 
1229. Vat. Fii II, 53. PaL 89- Vind. Lamb. 31* 
KoL 6. 

49 f^ec?iei») fAtyecXcc Vatt. 359 lat. 1209. 

50 iis yeyeccc yeyeosy) ecs yevexv Kcci yeveecv Vatt. 349, 
3($b. 361. 363. 365. Pal. 89* Urbin. 2. Vind. 
Lamb. 31. 33. PariC 50. Havn. 2. eis yevtigf^- 
%eci yeyeeccVzu 1209. 

51 imfifi^ecyovs) vTte^cpecyogiy Vat. 1209. iiccvoicc) 
iiuvoixs Ven. 10. 

SS *'^ '^^ ccicovec) ioos cciooypc Vatt. 349. 354. 3(Io. 

3^1* 36S- xaio. PaL 89. Alcx» 28- 189* Laur. 

P 5 VI, Digitized by VjOOQIC 434 EVANGELrVM LVCA 

Cip.I. 

VI, 23. Vcn. 10. Vind. Kol. 6 in marginc ali* 

manu. Havn. 2. 
56 wii) w Vat. 1209. «. 

$8 oV^ euryxKwB kv^ios to $\BOf etvrev iast flfiut^) 

Defnnt inVcn. 10. avrov) OmittuntVatt.345», 

361 a prima manu. 
09 ry cyJ(?27 >?V^f») ry if/uff^ ry cyJi^jf Vat 1209« 

Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
61 or$) Deeft in Havn. 2. fv rj oruyywiop) «c rif^ 

myyfveixff Vatt. 360. laop. x«X«rflw) Addit 

ffST/ Alex. 28- 
€% To) Dceft in Havn. 3. ocvtov) uvro Vat. 1209* 
63 r?/) f<r«/ Vatt.364. laio. Pal.89- Alcx.28alU 

manu. Vind. Kol. 6 ex emendationc. Syra pWl, 

in margine. eBccvixurrav) e^ocvixoc^ov Havn. r. 
^4 Koci ly yXoi<T(Tot ocvrov) Addit ^iffi&fa?.^ Vat.i 158* 
<^ «ri or«vr«f <po(ios) <()o^os e7f$ ifoLvroks Havn. 3. 

avr&vs) ocvrois Vat. 349. xvrov Efc. 8 a prima 

manu. 
€6 UKovaavres) ocKovovres Vat. 359 a prima manu. 

Vcn. 16. Havn. i. auVfiJv) Deeft in Parif.50* 

Koci xei^) Kcci yoc^ %wf Vat. 1209. Syra phil in 

margine. j^^et^ Kv^iov i?v) tfv %«f xufiou Vat. 3^0. 

firr*e»urou) ixer ocvrosv Vind. Lamb. 31. 
^9 ra?) Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. rov) 
. Decft in Vat. 1209. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 23J 
Cip.l 
70 rw pofteirius) Deeft in Vat. 1209. Parif. 50. 

73 Tov Trecre^a) roov 'nwrsqw Parif. 50« ^fc<»v)| m* 
rm Vat. 359 gr. 

74 iK xesfo^) Omittit Vat. 12 10 a prinia manv, 
ro^ iX^^osv iifAm) sx^S^^ ^^^* 1209. ^^^ ^^ 
cBtvroLs interpungunt et fequentia iic jungunl: 

' hMT^Miv ecvro) $¥ octorfin Koct ^ikocioavvy Vatt^ 
349- 354- 359 S^. et lat, 1210. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. " 

75 wawaf" rocff ^fis^ocs) rfrocfrocis; rutff ^/xsfoctff Vat. 
1209. W ioofjs) Ottiittunt Vatt. 364. 1209. 
1229. 1254. 1548 a pr. manu. Vat. Pii II, 53. 
Vind. Lamb. 30- 

76 Koc$ av) av os Vat^ 1209* Wfo Tr^oao^Trov) evoo^ 
mov Vat. 1209. 

77 uvrosv) f\fAQi>v Vatt. 349. 361. Ven. 10. ocvroA 
Vat. 359 gr. 

78 eTremeypocro) sTtttTKr^erocc Vat. 1209. 
80 TTfoi' rov) 8v ra> Vat 36^« 

CAPVT IL 

" X U7rdyfoc(peadoci) ocTroy^ocypectrBoci Vatt. 360, ^&ti 

Parif. 50- 
a ij) OmittuntVatt. 360. 1209. eye^ero) y^ovev 

.Vat.36o» rn^ cvgwc^) Omiirum in teianu-Verf. 

Syrae 

Digitized by VjOOQIC »i€ 5VANGELIVM LVCA 

Ctp. IL 

Syrtt hicrof. additur in margine. nv^iov) ku^ 
fetvcv Vat. 1209. KufiViou PariC 50« Havn. 8« 

3 iSioty) imvrcu Vat. 1209. 

4 v«^«f«r) v«^«?e^ Vatt. 360. 3^3- 1548- Vini 
Lamb. 31. iccQiS) Secv$ii Vat. 1209. 

ff fjt€ixvfi99Ufie99) f/Jiyfi^evixevt Vat. 1209 ^ pnm« 
manu. yuy^/Hi) Omittunt Vatt. 360. 1209«, 
rynvf) ryyvtf Vcn. 10. Havn. j. 3. 
jf rp) Omittunt Vat. 1209. Efc 8 a prima manu« 
jR (pvKunoyres) Addit wp Vat, 360. rns vvk* 
rcs) Deeft in Havn.^, rflv ^ci^jjy) fv^oifcwir 
VinA KoL 6. 
' ^^cv) Omittunt Vat.)i209. Syra hieroC Kufiev) 
Omittit Ven. x9* 9«i3oy fjityxv) cr(poi^ Vat» 
1209. 

iz v/JLiv) ^fjuv Havn. 2. %fi?of Kvftos) UhctusD^* 
mini Syra hieroC J^^iSiJ") ietveS Vat. 1209* 

t2 ro) Omittunt Vatt 359 gr. 1209. Kei/ievcv) Kai 
Kei/jievov Vatt. 354, 1269. ry) Omittunt Vatt, 

549- 354- 358* 359 gr- 3^o- 3^'- 3^3- 3^^^ 
^6s» 1209. C2IO. 1229. 1548* Vind. Lamb.31, 
Efc 2 ex emendatiohc Havn. i. 2» 

%S w rav cvfctvcv) Defunt in Havn. 2. ac rcv cv 
fccvcv ci ecyyeXci) ol ecyyeXci as rcv cvfocvcv Vat. 
35^9 ST* ^t lat. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. KoL <f. 

i ucn ccvB^oi) Non habent V>t. 359 gv. et lat. 

Vat- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA n% 

Var. 1209. ^^^) '^*Apuv Vat. 1209. uhM^ 
hovs) ixvTovf Havn. 2. i^oofjLSv) iiia>fMt PariH 
50. « ^fjfix rovro) rovro ro ^fifM Havit tt« 

/uflr 7ro/if(ra^ Vat. ^59 gr. Qnod /?*«r Dommur 

et ojhndit nobis Vat. 359 kt. 
x6 cevwfdv) wwfav Vat. 1209 'iJf^vVar.stfo.VUA 

Lamb. 31. PariC 50. rj) Decft in Hava. 3. 
Xlf iisyvoffiaccv) eyvoo^iffcsv y^t 1209. Ven. xo« tw* 

rw) Omittunt Vat.360. Vind. Lamb. 31. 
19 fMifmiA) fdafm Vat. 1209. ^oevros cweTfifis 

ru ^imra rxvrec) irwerTifit TroBvree ree ^/m* 
t rec Vat. 358. recvrx) Deeft in Vat. 1209. 

etv)JL^etKKov(Tet) <rvfJL&ethiov(rec Hava a* nti0eh 

Xov<roe Havn. 3. 
BP wrr<?frv|/«v) u9rr?fe\|/«v Vatt. 349. 354* 358» 

359. 360. 361. 3^3- 3^4- 3^5- ^^09. 1210. 

1229. I548' Urb. 2. Ven. lO. Vind.Lamb.3r« 

33. Koil. 4. 6. Parif. 50. Havn. 1. a* 3« %m 

euvMrree) Omittit Efc. 8 a prima manu. Havn. 3. 

flKievaeeu tceci niov) nSev Koci fiKovaecv Hai^n. a. 

irf off ecurevs) Addit «tto roi^ uyyehois Syta 

hierof. 
j|M il^^oci) eu Yifjnqeci Pafif! 50.. ro ^a/Jirov) osuror 

Vatt. 349» 354. 359 gr. 36^ 361- 364. 365. 

1209« laio. larap. V«q. 10. Viftd. l^mb^ 30. 

Digitized by VjOOQIC «38. PYANGELIVM hVCJE. 

Gap IL 

Kbl. 6. Havn. i« kccs pofterius) Deeft in ViaiL 

LamK 31. 
ftft al) OmittitVat.ift09. rov) Deeft inVat.id09 

a prima manu. uvroni) ccvrov Vat. 359 lat. Vini 

Lamb. 33. fjLo^aeoi^i) fjtoDvaeo^ Vatt. 1209. 1229« 

Havn. a. Trecfx^fiaoa) 7faqa^nvoc$ Havn. 3. 
64 k,ot.Sh»s yry^ocTfroti ev yofjL&> Kv^tov) Omifla in Pa« 

rif. 50- vofji^) r^) vofJLO) Vat. 1209. v^omovs) 

vooiQovs Vatt. 354. 1209* * 
«5 jyvprius) Deeft inVat. 1229. fjv ocvB^oottos) av* 

B^<»7fos nv Vat. 1209. euAa/3if^) evcre^s Vat* 

3^3» T©^) T« Havn. 3. aym vfv) nv ayioi^ 

Vatt. 351. 354. 358- 359 S^- 3^3- 3^4- 3^5- 

1909. 12 10. 1229. 1548- Alex. i89. Urb. 2. 

Laur.VI, 34. Vind. Lamb. 30. 31. 32. Kol. 5. 

Havn. I. 2. 3* i/v) Deeft in Vat. 360. 
^6 TT^tv ri) Tr^iv av Vat. 1209. ti iSp) tieiv ViniL 

Lamb. 31. 
517 ifl(row) rov $fi<rovv Vat. 359. 
S8 avros) cvfjieafv Syra hierof. avro) Deeft in Vat. 

359 gr. «uTtfv Vatt. 358* 3^0. Havn. 3. aJ- 

rot;) Omittunt Vat. 1209. Efc8 a prinu manu« 

^eov) Addit /^f ai|A Vat. 360. 
^ iodtrfi^) Trarn^ avrov Vatt. 359 lat. 360. I20g* 

mcfi^ Trarfig avrw Urb. a* «sgr/) Addit ^aa 

Vat.j6o. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA 239 
Gtp n. 

35 if) Omittit Vat. xaop. 

36 uvTfi) Km ccvrn Vat. 359 gr. et lat. mr furm 
avi^gof €7rra) fjtera mvi^os erfi i^^rcc Vatt. 360« 
1209. Parif. 50. Havn,3. i^rcc) Addunt rpv 
Vind. Lamb. 31. Efc. 8 ex emendatione. 

37 flJp) icoff Vat. 1209. Two-flcfav) ifKccrswafo^ 
Vind. Lamb. 31. «^o) Omittit Vat. 1209* 

38 ocvr9i) Omittit Vat. 1209. Urb. 2. Kvftcu) Bec» 
Vat. 1209. TTccai) mi itwi Havn. 3. tv) Omit« 
tunt Vat. 1209. Efc. 8 A prima manu. Ufovo^cc* 
Afjfi) iafccfi\ Vat. 359 lat. Wctftcnius Codici 
Vaticano 1209 tribuit lectionem ia^ccffTi^ fed 
male, cum in Codice lectio textus lefovaccf^iJC 
reperiatur. Millius hoc loco codicem Vaticanum 
non afFert, fed tantum monet, Codicem aliquem 
veterem apud Lucam Brugenfem ita legifle. 

89 rec) Decft inVat.361. Parif 50. Kv^tov) Omit- 

tit Vat. 360. rfjv pofterius) Non habet Vat. 

1209. ecvrci)y) iocvrcffv Vatt. 349. 36^ 1209. 

Pii II, 53. 1229. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 

ycc^ec^sr) voc^cc^id Vatt. 349. 360. 361. 363. 

1209. Vind. Lamb. 31. 
40 Trveviiecn) Omittunt Vatt. 359 lat. 1209* i!A<x/flp 

Syra hierof. co^Piccs) ao(Picc Vat. 1 209. Urb. 2* 

Havn. 3. 87r ecvro) «r* ecvr^ Vcn. 10. Vind. 

KolLtf. Havn.3. Digitized by VjOOQIC a40 EVANGELIVM LVC^ 

Cap.IL 

41 Ji^eveu?^ix) UfoadXvfjix Havn. s- 

4a ico^eKa) JVxaJuoVat. q6o. avoc^ec»rm) ttvct^ 

Qowwrm Vat. 1 209* e$s ie^ocof^vfjtcc) Defuot 

in Vat. laop. 

43 v^nejJLeivev) ecTrefjietyev Vat. 360. Ven. 10. ^asff) 
Addit «ur«y Havn. 3* fyv«) eyvoocxv Vatt* 
359 lat. 360. laop. Urb. a. Ven. 10. Syra hie- 
rof. mafi<p) Addit Trariff ceurou Syra phiL 
in margine. mo7i<p icu$ 17 fJtfirfif uvrov) ei ye* 
vets avrov Vatt. 359 lat. 360. 1209. Urbin. 2» 
Vcn. 10. Syra hierof. 

44 ^ TV cvvoiie^ etvoci) e$veu ev rn ox^voJ/et Vat. 1209« 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. cvyyeveat) avyye* 
vewi Ven. 10. Parif. 50. ev pofterius) Omit« 
tunt Vatt. 354. 360. 1209. Vind. Lamb. 3i* 
Havn. I. 

45 axnov prius) Omittunt Vatt. 360- 1209. Vind* 
Lamb. 31, ^rirowresi) ecvu^fjrovvreg Vatt. ^tfo, 
1209. Laur. VI, 25. Ven. 10. Parif. 50. Vind. 
Lamb. 31. . 

46 fjied') fxeru Vatt. 3^0. 1209. ev r» ieg^) Omiu 
tit Vat. 361. 

47 m uvMovres uvrev) Defunt inVat. 1209* 

48 yffoff uvrov ii fAftrri^ uvrev eme) eiTge Tfqes uvrw 
^ fjLfirflf uvrov Vat. 1209. Vcsjj 10. e^nrevfwi) 
^ftrevfJiev Vat. 2209« Digitized by VjjOOQIC EVANGELIVM LVCiR 2/^t 

Cflp.IL 

Parif. 50. 

50 «A«Ajjw) «TTgv Vat 360. Vco. lo. 

51 PC6^ci^sr) VBt^otqeb Vatt. 360. 361, 363. Vini: 
Lamb. 3 1. xoa i\) n Se Vind. Lamb. 31. Havn. 3« 
ra (fifJtara) Omittit Vait. 354. ruvru) Dccft 
in Vat. 1209« 

jfa Qo(fM9 KUi ijA/xiflp, Kcu %cKfm) Staturaf et/a^ 
pie«tia » ^f experientia , f ^ gra^ia Syra hieroC 
€o^icc) rfi aotpiot Vat. lao^. 

CAPVT IIL 

Z ie) Omittit Havn. i ob initium Lect» EcdcL 
$roij^ociecs) ya/uAa/ap Vind. Lamb.31 cum fcho* 
lio in marginc: «y uKKo$s* rtis irovfusotff, a^* 
hryns) «iSiAiavn^ Vat. 361 a prima manu. u^et^ 
Aifvn^Vat 1209. 

a eis ec^teqeodv) eTft «fx/ffwff Vatt 349. 354. 358; 

359 gr* 3^- 3^1- 3^3- 3<54- 3^5- 1^09. 1229* 
J548. Urb. a. Vall. C. 61. Vcn. 10. Vind. Lamb. 
30* 31. Koll. 4. 6. Havn. 2. rou) Omittunc 
Vatt. 354. 358- 359- 3^0. 1209. 1229. i548- 
Urb. 2. Havn. i. 
3 yrouruv rnv) TSoufuv Vat 1209. 'W ^«wv Vind. 
Lamb. 3 1* rov) Dccft in Urb. 2 a prima manu^ 
adfcriptum a corrcctorc. 

Digitized by VjOOQIC &49 EVANGELIVM LVCJL 

Op.III. 

4 iS//3Aa)) ^iB^mVut. laog. Xiyoncs) Omimm^. 
Vat, laop. Vind. Lamb. 31. heym PariC 50. 

5 cudff/osv) evBit»ff Vat. 1209. 

7 ouv) J« Vat. 360. Vind. Lamb. 31. Pari£ 56. 

8 ne^oMS c^^ms) ec^ms Kccfirovs Vat. 1209. 

20 ouv) Omittunt Vatt. 349. 361. ^onitro/jLev) Tfoim^ 
coojjiev Vatt. 354. 360. 361. 363. 1209. Vind. 
Lamb. 31. Havn. 3. 

11 Xeyei) eXeyw Vatt. 360. 1209. 

12 /3«5rri^5iyva/) Addunt vnewrov Vatt. 359 gr. 
363- Efc. 2 cx emendatione. 7fotti<rofjLev) Troifi^ro^ 
fxev Vat. 1209. Havn. 2. 

13 ito^x) Tte^i Havn.3 aliamanu, utvidetur. viia) 
Omittit PariC 50. 

X4 opurov %ai) Addit o\ Ven. lo. xai ^fxeie n Troiti' 
co/Jtev) ri 7Coifi(ro)fJLev koc$ fifieis Vat. 1209. tp^os 
etvrovs) avrois Vat. 1209. Addit fjti/iievu uSi" 
Kficfire Efc. 8 ex emendatione* 

15 TPe^i rov icooewov) OmittitVat.360. rov) Deeft 
in Havn. i. fjtfiTPore) /jtfin Vat. 360. 

x6 e ioixwfis aTroLct Kryoini) TFuat toocvvfis Arya^v 
Vat. 360. Xeyojv Trxat toouwfis Vat. 1209. ^ 
tooocwfis) Dceft in Vind. Lamb. 3 1. v^ocrt 0otn* 
n^oj vfAocs) ^wnn^oo vfjtocs vSccrt Vatt. 349. 361.' 
vfJLocs BocTrn^co ev vSocrt Vat. 360. Vind. Lamb. 
31* l2o67rrt^oi> vfjLocs Havn. 3. tpv ifjiocvroo rajv 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCiR 54^ 

Gap. IIL 

vTtoiniMrm) Corrigiam vefiimentorumV^t. 359 
lat. 

17 Kcct itUKecBu^m) iiccKcc&cc^xt Vat. 1209- kocc 
iiUKccBccfttret Urb. a. Kut KccBccftet Havn. i. 
cvvu^et) avvecyecyef» Vat. laop. sjufi) «v ^j-ufi 
Vat. 1229. 

18 rcv hMa\i) rt» heco» Vat. 3^0. Urb. 2. uvrotc 
Havn. 3. 

19 (piAw^cu) Omittunt Vatt. 349. 354.-358. 359 
gr.et lat. 360. 361. 363. 364. 365. 1209. 1210 
a pr. mami. 1229. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 42. 
Koll. 4. 6. Havn. i. 2* TTcviyfar fj^coitig) iff«- 
Jifff Tfo^ri^oov Vatt. 349. 36 1. 

ftO x«/ prius) Deeft in Varf 1209. Tff) Omittit 
Vat. 1209. 

Si c»9r«vra) Omittit Vat. 360. uTtuvru rw hjxov) 
rov Kecov uTfuvru Vatt. 349. 361, 

fifl (sJ(r«) w Vat. 1209. y^^t^But) Addit ^^c^ e«u- 
rov Efc. 8 ex emendatione. Keyovcuv) Deeft 
in Vat. 1209. cot) (i Vat. 360 a prima manu. 
Efc.8 aprima manu. tivioKticu) evioKncuYzxx. 
Vat. 349. 1209. Havn. i. 2. 

«3 (^cret eroav r^tuKovru oc^ofxevos) u^xoiAevog me^ 

eroifv r^tuKovruVM. 360. 1209. Ven. 10. c^%o- 

/Lcfvcf etvut docet ercov r^iUKovru Vind. Lamb. 3 !• 

o?!', «V evofxt^eroy viof) a?v uw, cwV evo/Jif^ero Vatt. 

Q a 360. 

Digitized by VjOOQIC 344 EVANGELIVM LVC/E. 

Cap. IIL 

360. 1209. Ven. 10. Mf) Omictunt AngeL i. 9« 
Vind. Lamb. 31. <ig) Deeft in Vat.361 a prK 
ma manu. Vind. Lamb. 32. ico(ni<p) rov iomip 
Vatt. 3<yo. laop. Ven. 10. rov jyA/) Omittii 
Vat. 3<Ji a prima manu. rw nA« Vatt. 354. 359» 
366. 1209. 1229. Urb. 2. 

In Codd. Vat. 363 et Havn. 2. tota quc fequituc 
Gjenealogia, magna nominum confufione exhi- 
betur. Qvam exinde ortam arbirror, quod Ge- 
nealogia in multis antiquis codicibus, in binas 
vel plures coiumnas dividatur; poftea incuria 
vel infcitia iibrariorum> omnia continua ferie 
fcribentium» factum eft, ut mixta finc bsec at- 
que turbata. 

«4 Deeft hic verfus in Vat. 361. lAecTdocr) /ju^t- 
da» Vatt. 349. 359. 360. hgvi) hevn Vat. 1 209» 
rw /i4«A%i) Deeft in Vat. 1209. fKA%fi Vatt. 
354. 359. Urb. 2. wwoC^ imomoB^ Vat. 360. 
umoci Vat. 1209. 

•5 wAi) wA« Vatt. 354. 359. 1209. Urb. 2. wAi/« 
Vatt. 358. 360. 1229. vayy^i) m77« Vatt. 349. 

359- 3«i- 
•tf /Aocrro^iov) fAocrroc&oiVfit. ^60. f^ocrot^iovV^u 

1209. aofdei) ceixest Vat. 354* Havn. i. ^^/i^* 
r tfiv Vat. 1209. i»(rfi(p) $oi>fffjX Vatt. ^tfa 1209. 

yen. xo* tovSoc) i»^oc VatL 360. xao^. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA »4$ 
Cip.ni. 

27 s^awec) icjva;^ Vatt. 349« 359. i»wvM Vat 356« 
Havn. I. $o;>wuv Vat. 1209. Miui^m Vtt. 1229» 
fiffi) vffftfi Vatt. 354. 1209. 

%Z IMhxi) f«*A%« Vatt 354. 359. 1209. ceAR) «^ 
Jypi Vatt. 354. 359. 1209. Urb. 2. 0^8^/^ Ven. lo» 
wauiA) Kcoaxv Havn. 1« ihiju^xix) fchMict»V^U 
3($a eX/4aiec/4 Vat. 1209- f^ifjioicey Havn. x. 

29 Kvo*)^) iijo^tf Vat. 360. ii;^ou Vat. 1209« ia?^f/fc) 
i(wfif* Vatt. 364. 365. Havn. I. rou iada/u Syra 
phiL in margine. /jutTdcor) imt^ccv Vat. 360. . 
X8Ui) X«u« Vat. 1209. 

30 (TviMcani) o^ifcfdtfv Vat 1209« 9viMou Havn. z* iai* 
vccv) io^ecii Vat 1209. Syra phiiox. in margine» 
icccwuv Vat 1229. ioovvccv Havn. j. 

31 i^uivccv) iuvocVrh.2» /LMvav Vat 360. ;<m(«Vat. 
1209. fco^iMvcevVat 1229. iMTTocbco) lAXTBocy 
Vat 3(5o. vuBuv) vuBuia Vat 1209. ^«/3iJ) 
iuvfii Vat 1209. 

32 «igijt!) iOi>M Vat 361. iaiS^J Vat 1209. /3m^ 
jSo0^ Vat 1209. ^co^ifMv) (TuXiJLUvecv Vat 360* 
o-aAot Vat. 1209« 

33 uiJiivuiu^) ctffCiVcvJig^/brVatt 349. 354. 358*3^^ 
361. 365. Urb. 2. Havn. i. u^uix) Deeft in 
Vind. Lamb. 31« Addant rou soi>(uix Vatt 349. 
354- 358- 359 8T. 3^5- laio. 1229. 1548. Vea 
20.^ Vind. Lamb. i» 30. 32. 33« 42* KolL 4. 6. 9. 

Q 3 Havn« Digitized by VjOOQIC U^ EVANGELIVM LVGiE, 

Cap. IIL 

Havn. I. 2. Codex Whitii S/rae phil. In alitt 
codicibus abeft. Addunt rov uKfJieif rov ic^es 
Vat. 349 a fecunda manu« rov u^iifi^ tov ec^vfi 
Vat. 3tfo. rov oLXfist^ rov iovu^ rov io^fufi Vat. 
361. rov x^i/JLSif rov ccfveij rov io^fuixVtkt.^6^m 
rov ocifieiVj rov a^vei Vat. laop. Urb. a. Vini 
Lanib.-3i. e^qodfjt) eor^o^y Vat. 1209. 

34 uQ^uocfji) oc^focxv Vat. 1209. Boc^oc) Boc^ 
Vat. 358. Havn. i. 

35 (Tocfovx) (f^^X Vatt. 349. 354-358.359-3tfO' 
361. 3(14. 365. 1209. laa^. Urb. a. Ven. 10- 
Vind. Lamb. 31. Havn. i. coc^ovy vcl ceqevy 
Syra phil. in marginc. ^aXex) ^«Ary Vatt. 

354- 3<S4- 
35 tWivocv) nuivecfji, Vat. 1209. 

CAPVT IV. 

1 Trvev/jiuroff ocytov TrKti^fjs;) TthM^fis Trvev/iutof ec^ 
yiov Vatt. 358. 360. 363. 1209. Ven. 10. ms 
ftyero ev ro) Trvev/jiuri) ijEt duxit eum Spiritus^^ 
Syra vet. eis rtjv e^fi/Aov) ev rt fff i;/i» Vat. 1 209- 

d ovaev) Addit ovSe eigie Vind. Lamb. 31. fK«- 
vuis) raura/^ Havn. a. v^e^cni) OmittuntVatt. 
359 lat. 1209. 

3 nui enfev) eine Je Vatt. 359 gr. 1209. KUi eiTTB 
ie Uxb. fl. 

fCtfl Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. »4^ 
C«p- IV. 

4 xect ccia^iKfi^fi) ec^iK^idfl 9e TmC go» ftm^rius) 
Decft in Vat. 359 gr. iti^ovs) nri^ovs Vat?. 349, 
360- 3(5i. 363. Ven. 10. ititrovs tt^os ecvrcVy Xf« 

l yosv) ^fcs avrov niaovs Vat. 1209. TTfos ccv* 
Tov, A«y»v) Dcfunt inVat.359gr. yty^ecTfroti^ 
iri) yeyqocTfrou yetq Vind. Lamb. 31. c) Deeft 
in Vatt. 349. 354. 358. 359. 3tfo. 363. 1067. 
laio. 1548- Urbin. 2. Havn. i. 2. ecX?C m 
Trecvn ^iMn Btov) Omittit Vat. 1209. ^riiJLo^ 
ri) Addunt eK7fe^evo/Jiova> iicc^oiAocrcsVzt. io6j^. 
Urb. 2. Vcn. 10. 

5 avecyecym) ocyocyosi^ Vat. 354. iicc^eXos oi^ 
o^os vypfiXov) Defunt in Vat. 1209. -^^^^^ ^^ 
Vind. Lamb. 31. Parifgo. 

6 ecvrm) Addit eocv T^eca^v Tr^cmovfitrijs /Aoi Vind* 
Lamb. 31. euv) ocv Vat. 1209. 

7 evoaTficv fJiov) Omittit Vat. 1210 a prima manu. 
Iiov) 9IJL0V Vat. 1209. Havn. i. trov) crci Vat. 
1067. Urb. 2. TFUvrcc) Tteccrec Vatt. 349. 354. 
358- 359- 3^0. 361. 363. 36^. 1067. 1209. 
12 10. 1229. 1548« Urb. 2. Ven. 10. Vindob* 

' Lamb. 31. Parif. 50. Havn. 1.2. 

S ff^eci) Omittit Urb. 2. uvrto^ eiirev ifitrovs) et» 

TTev uvrtk) Vatt. 358. 363. ifi<rovs eiirev avrto Vat 

360. Urb. 2.' Vcn. 10. Vind. Lamb. 3 r. PariC 50« 

ei7re)i) Omittit Efc. 8 d prima manu. vTrety 

Q 4 oirioeo Digitized by VjOOQIC i48 EVANGELIVM LYCJE. 

Op. IV. 

P7fi(ro9 /Aov arureev») Omittunt Vatt. 359 lat ^6m^ 
1209. y«f) Omittunt Vatt. 349. 354. 359 gr. 
et lat. 360. 361. 363. 364. 1209. i^^o ^ prima 
manu. 1229. 'd48- Urb. 2. Efc 8 a prima ma« 
nu. Havn. i. 2. 'jr^ocKvyfims Kv^iw rov ^e§¥ 
^ov) Kufiov rov Bfo^ cov 7(qo9Kvvf\(rns. Vat. 359 
gr. et lat. 360. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 51. 
9 nou fiyocyev) nyoAyev ie Vat. 1209. r k^evcrechfjfx) 
UfocoXviM Vat. 3(So* ocvrov pofterius) Omittit 
Vat. ifi09. 0) Omittunt Vatt. 349. 354. 35^. 
359- 3*0- 361. 363. 364. 1067. I2ia 1229. 
2548* Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. 
j. 2. &oc?J) /3«XAf Vat.360. ivrevdev Kocroii) 
Kecra> evrevdev Vatt. 349. 361. 12 lO. evrev* 
dev) Omitmnt Vatt. 358^ 359 gr. et lat. evBev 
Parif. 50. 

io w) Addunt ev 7(ctcecis ruts oioss aov Vatt 359 
gr. et lat 360. 364. Ven. 10. 

II on) OmittuntVatt,349.354. 358. 3S9gr. 3tfo. 
361. 363. 1210. 1229. Havn. I. oTFi %ei^osf») 
/» brachiisi, Syra vetus. 

22 ifiaovs) Kvfios Parif. 50. 

J3 Koci ffvvrehMcocs mocvroc) Omittit Pari£ 50* 

24 TTff*) Omittit Vat.^3<Jo. 

25 v7(o) Trocfoc Vat. 363. 

itf njy prius) Omitiunt Vatt. 360. 2209- ^•^ ^* 

vcc^eo' Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA »49 

fec^a^er) vcc^o^sb Vatt. ^tfa 361. 363. laop^ 
Vind. Lamb. 31. ov) o^nov Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. nb^aiAiJLevos) avecre&foc/jiiAevoff Vat. 
360. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. x«i w- 
flhBe) Defunt in Urb. a. kocs ocve^n ocvxyvoovxi^ 

%y xocc eTTeSoBfi ocvrof R$^hjov fitrutov rov TF^oCptirov) 
Koci eneSoBn ocvro^ ^tQhaov fjaxlov rov 7rfo<fifi' 
rovj Kocc ocve^ ocvocyvoaivocc Vat.360. VerCo Sy- 
ra hierofol. kocc oTteio^ ocvrt» Qt^/^ov fiauiov 
rov n^o^firov ocvayvoQcrui Havn. 3. fitruiov r^v 
^^o(pfirov) rov 7rfo(Pfirov fiauiov Vat. 1209. r» 
^Shjov) Deeft in Vat. 1067. ov) ottov Vind. 
Lamb. 31. 

X8 iveKev) eiveKev Vatt. 349. 351. 354. 358. 359* 
350. 361. 363. 364. 1067. 1209. 1229. Urb. a. 
Laur. VI, 34. Vind. Lamb. 31. Koll. 4; 9. Pa« 

, rif. 50. Havn. i. 2. evurf^ehj^ecBu^) evuyye* 
2uau<rdui^ Vatt. 349. 351. 354. 358. 359. 360. 
3^1« 363« 364. I0($7. J2I0. 1229. Palat. 220. 
Urb. 2. Laur. VI, 34. 256. Vind. Lamb. 3a 31. 
KoU. 4. 6. 9. Havn. i. 2. 3. lucucbui rovc avv- 
rer^tixixevovff rnv ku(S$uv) Defunt in Vat. 1209* 
TJjy Ku^iiuv) rn Koc^Sioc Vat. 349. Havn. i. 3, 

19 SeKrov) Addit KUi riMfUff oovruTroSoaeois Efc. 8 
ex emendatione. 

20 u:^oiovs) Sovs Vat. 1210 a prima jpanm ^uv- 

Q 5 «•^>) Digitized by VjOOQIC «yo EVANGELIVM LVCM. 

Ctp. IV. 

roov) Addit rc^ Urb. 2. fv ry (Tvveeyc^yfi ol o<p^ 
&uXiJLOi tiaav) oi oCp^ah/Jioi ef r^ crvmyosiy^ viaxp 
Vatt. 349. 36 1. 1 209. ol o^BocXfxoi iftroev ev ry rar« 
ayoryti Havn. 3. avro)) as mvrw Vind. Lamb.3 r« 
Parif. 50- Havn. 3. 

«I A?) Omittit Havn. 3. J/ua)v) tjixw Havn. 2. 

S2 K«i sKeyov* ovx ovros «w uiw io^OfiCp) Dcfunt 
in Parif. 50. i?^ov) Addit ecvra> Syra hierof. 
cvx) ovx^ Vat. 1 209. ovros ^tv vlos lawfij)) 
vioff e^iv i»<Tfi(p ovros Vat. 1209. 

•3 yevo/Jievoc) on moifi(Tocs Havn. 2« ev rff Kwne^'^ 
vccovfJL) ets rnv xoc(poefvaov/Ji Vat. 1209* ets xoc* 
Tte^uoviJL Vind. Lamb. 3 u rtj prius) Omittunc 
Efc. 8 a prima manu. Havn. 3. 

94 9i7TB ie) Addit xvrois Havn. 2. Afyoi Jft/v) u/inr. 
A«y« Vatt. 349, 361. Havn. i. 

25 fi\iov) Addit rcu 7rfo(pfjrov Syra hierofol. e9r# 
prius) Omittunt Vat. 1209. Havn. 2. 

stf o-affTrra) cecfe^rcc Vatt. 354, 360. 1209. 1229. 
Urb. 2. coc^ecTtrx Vat. 1067. ecfe(pBa Havn, 
X* 2. 0-/Ja)voi) aiSoiVias Vatt. 360. 1067. 1209« 
Urb. 2' PariC 50. 

«7 ^' f Aiwflww rov 7r(o<Pnrov ev ry ia^afih) ev tm 
itr^atih tTri eXimaiov rov TTgoCpfirov Vatt. 3S9 
gr. ct lat 1209. Parif 50. Havn. 3. /1» domo 
JfractU^ f» dieSuT Elifar propktta Syrt vetus. 

avrani) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA ayx 
Cap.IV. 

avrcQv) Deeft in Havn. 3, yeeiAxv) y«//4^ Veo. 

10. vccofxov PariC 50. 
«9 Tfiff pofterius) Omittunt Vatt. 349. 354. 358. 

359- 3^0. 361. 363. 364. 1067. laio. laa^. 

Urb. 2. Havn. i. 2. 3. rov Vind. Lamb. 31. 

Parif. 50. cv) ^ Havn. 3. «urA^v «^KoJo/Mijro) 

omoioijafro ecvrosv PariC 50. €ii' rc) «Vf Vatt. 

360* 1209« 

30 Ste^Bm) Omittit Parif. 50. 

31 K«n|Ad«v) »yAi&ev Havn. 3. Addunt sfi^avff 
Vatt. 349. 358- 361« Havn. 2. ic«9T*fv«ou/w) 
JCrt^rtfvawfi Vat. 1209- ttoKiv) Omittit Efc. g 
t prima manu. ecvrovs) Omittit Efc. 2 a pri- 
m^a manu. 

33 «V r; (rvvecyooyti niv) ffv ev rt/ avvocyoi^ Urb. a. 
Trvevfjiec iocf/Jioviov otKocBoc^ov) Demmium immun* 
dum Vat. 359 lat. 

34 Ary«v) Decft in Vat. 1209. eoc) Omittit Sjrra 
hierof* 

35 otvr<») ecvrov Havn. i. e^ octt Vatt. 349. 358- 
359 S^- ^* ^^^* 3^0' 3^'* 3^4* 1209. Vindob. 
Lamb. 31. Parif. 50. w ro (Jtscfov) Oroittit Vat, 
360. tis ro) ets Vatt. 349. 354. 358. 359. 3(Ji. 
$63. 12 10. 1229. Vind. Lamb. 31. Havn. x. a. 3« 
/jieaov) Addit ecvrodv Vind. Lamb. 31« 

37 roncv) r$v roirov Havn. i, 

fx) Digitized by VjOOQIC iaja EVANGELIVM LVCA 

Cap. IV. 

38 w) aifo Vatt 3(5o, 1209. Vcn-io. Vind.Lamb. 
31. Parif. 50. cvvotyoi^fis) Addit ijyo-ouf Var. 
359 g^- ^^ 1*^- ei(n|A^«v) f\hBiv Vat. 349. 9) 
Omittunt Vatt. 349. 354. 361. 363. 364* 1067. 
1209. 12 lO- Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. ^r» 
Havn. I. 2. Tf&fBf^ot, ie) is iSivBsqo^ Vat. 360« 

39 sTTi^ots) ^xs Vind. Lamb. 31. 

40 ivvovros) ivvocvros Vatt. 349* ^(Ji. Havn- 1. 2. 
TTo^vres) oonocvrfs Vat. 360. voo-w^ 7FotKi\»is) 
TfoiKiXufs votrois Vat. 359 gr. ct lat. e-XiBsss) 
rxindeis Vat. 1209. 

41 «^fZ«To) efy^ovro Vat 359 gr. ct lat. «^o) 
Omittit Ven. 10. Kf a^ovTcc) K^otvyot^ovrot Vat. 
363. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. Xfi^^os) De* 
cft in Vat. 359 lat. 1209. uvroc) ocvr^ Vat. 
360. Tov .%f /s^cv avTov iivai) uvrov rov ^f i^ov 
eiveci Vatt. 349. 361. Vind. Lamb. 31. 

42 enofevBfj) eito^evero Havn. i. r^i;rouv) e^ne^fi- 
rpvv Vatt. 349, 354. 359. 360. 161. ^63. 3^4/ 
1067. 1209. 12 10. 1229. Urbin. 2. Vcn. lo» 
Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2- 

43 Se) Addit ificws Parif. 50. evuyyehji^otfrbou 
l^e Sei) iei fjte evocyyefsMroccBoci Vat. 359 gr. et 
lat. /jte iei) iei fM Vat. 1209. ^'0 ^^ Vat. 
J209. Vind.Lamb.31. PariC 50- 0MTe^x\/4Xi) 
«TTf ^«A£i Vat 3(5o in tcxtu, tt oc^e^oc?^ ^^ 

iincas, Digitized by VjOOQIC fiVANGELIVM LVCJE aj3 
c«p tv. 

linea$, a correctore. a^nt^cthsjHf Vat 1209. Vind. 
Lamb. 31. PariC 50. 
44 «y roLis frvyotyosyms) m rccs (rvv»yosyecs Vat* 
1209. Parif. 50. yaXihmocs) miouots Vatt» 
360. 1067. Urb. a. Vcn. 10. Syra phil ia tex- 
ttt> fed in margine yobX$hM$ois^ 

CAPVT V. 

X rox)) «aiVatt. 360. 1209. i/\y) Deeft in Havn. 3. 
ymtKToc^tr) yfvtaocftr Urb. 2. yeyvtiffXfeBVindm 
Lamb. 31. 

a Koc$) Dccft in Havn. 3, ivo TsKoto^ 7t>^M Jvt 
Vat. 1209. ocfteTtKvvoiv) e^Auvav Vat. 1209. 

g roti prius) OmittitVat. 1209. criixoDVos) Addunt 
Trer^ov Syra vct. Syra hierof. tcxi Kecdiffocs) koc* 
Bicrocs ie Vat. 1209. KocBiaocs) Deeft in Syra 
hierof. eh^occrKev «c rov ^Ao/pu) w rcu ^rAoioti 
e^t^xaKev Vat. 1209. «x) ci^o Vind. Lamb. 31. 
Parif 50. 

4 eTFuvuyuyt) e^ccvocyccyers Syravet. eis ccyqccv) 
Dcfunt in Vat. 360. Ven. 10. 

JS Koci wjTOK^ideis anixoov^ ei*nev ocvrof) eiyfev ocvro) 
Ci/JLW Syr^ liitroC S) Omittit Vat. 1209. «y- 
roo) DecftinVat.1209. tTn^ccrx) ^oc^(ii Syra 
yet. Syra hierof. ms) Dceft ijx Vatt. 360. 1209. Digitized by VjOOQIC ay4 EVANGELIVM LVCJEU 

Ctp. V. 

9cec?<ecffoo) KaXccaoi^ Ven. zo. re SiKTvay) To$ 
iMTvcc Vat. 1209. ^^^' ^^* 

6 i%3u«v TFfifiBosi) TtKfi^os i%duw Vatt. 349. 354, 

358- 359 gr- 3^0- 3^3- ^0^7« '^^o. 1129. 
Urb, 3. Ven. lo. Vind. Lamb. 31. KolL 4. 5* 
Havn. I. 3. iis^^fiyyvro) Sss^ficrai Vat. lao^* 
To iiKTvou) rec isKTvu Vatt. 360. 1209. Ven. io« 
mvrotv) Addit oi^s fciy Juvato^dati avecyuyssy avra 
Vsit. 354. 

7 /<crro%c#f ) Addit aurwv Syra hieroC rojy pofte- 
rius) Deeft in Vat, 1209. sX^ovrui) «ASorreff 

• Havn. 3. s^fifiauv) sisKficBfiaeey Vat. 1229. 
«?e) Addit ^u^u rs Syra vet. 

8 yefyecQs) vfocsv Vat. 360. Ven. 10. rov) Omit- 
tunt Vatt. 349. 354. 358. 1209. 1210. 1229. 
Havn. I. 2. 3. as/^oiv Trsr^os) QSfJtm^ omiiTocT^- 
rf of , Parif. 50. 'nsr^os Syra phil. in textUj et ia 
margine as^oiy. ssfAs) syoo ss/jts Vat. 360* 

9 ]f) Ominit Vat* 1209. <rvvs/^(ioy) &vyshM^sv 
Vat. 354. 

10 Tf^os rov csfjLosvec) Omittit Syra vetus. 0) Deeft 
in Vat. 1209. (fisyqoav) Addunt Ad vitam Syra 
yet Syrahierof. 

zi uTfuvru) TfuvruVztt. ^60. 1209. 

22 f^us s^m) siosv Ss Vat. 1209* sio^ Vind* lAmh^ 
31- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC-fi; as$ 

C«p- V. 

l^ r$7fm) hr/»v Vat. 1209. Vind. Lamb. gf. Pt- 

rif. 50. ri hsTfq» aTrriK^ev wnuvrov) U7tf\hBiJ^ 

UTsavrov i) KeTfqu Vat, 358. Urb. a. UTfnfsB^ 

jj hBTtqu eb-n uvrov PariC 50. 
24 ra)U^ei) Saeerdotibus Syvzvti. iMcnii) iMotjanff 

Vatr. 360. 1209. 1229. PariC 50. 
JS vn uvrov) Omittunt Vatt. 359 lat. 360. laoj. 

Ven. 10. 
26 Hoc comma in Urb. 2 ita habetur : Avrof it tfp 

ey rocfs ??f?fioi^, kom Ti^ocivxoiAms tJ^cx<wfw «^ 

ecvrocis ocno rm oxKosv. 
jy Kut eysvero ev fjiioc t<»v j?/k^?w, Koci ecvroff fiv ai- 

Havn. 3 ob initium Lcctionis Ecclcf. A Jaerxftjv) 
Addit ifjtrovff Vat. 349. Addit ev fxiec rm ovv- 
ayooyav Vind. Lamb. 31. x»&Jjfwy«0 Addunc 
o\ Vatt. 354. 1209. M)?Audmr) wvfAnAvdo- 
Tfff Vat. 360. Vind. Lamb. 31. ?r«(nir xoifctfO 
9ra<n|^ rf[s KoofJtfiff Vat. 1209- ni^ ^ccofxfis Vat. 
1229. ^i^" To iocaBeci) ev ra> iocffocaBoci Havn. 2. 
avrovs) ocvrov Vat. 1209. 

18 (pe^(fnes) <pe^ov Havn, 3. detveci) Addit flcuro? 
Vat. 1209. 

X^ hocnoixs) Tfoiocs Vatt. '349. 354- Z^Z^ '^^P- 
Havn. 2. 9ra>i- Vatt. 358- 359 8"^- 3^^- ^*^^- 
1229. Urb. 2. Vcn. 10. zroi&fv Vind. Lamb. 31. 

PariC Digitized by VjOOQIC 45« EVANGELIVM LVCJE^ 

Ctp. V. 

Parif. 50. Havn. 3. itcc TfoMff oiov Havn. i; 
ei(r€veyKcofftv) eveyKoxrt Vcn. lo. Si» rov ^hM 
«d SooiJtoc) Defunt in Vat. i22g* rov /^aou) 
^rflfvTfiw Vat. 1209. 

jlO iScov) Addunt ttiaovff Vat. 354. Parif. 50. c«u- 
r«v) Omittit PariC 50. Addit i tti^ov^ Vat. 359 
gr. ct lat. uvro)) . Omittunt Vatt. 359 gr. ct lat. 
1109. II ro; ^«f«Aur/Ky Vind. Lamb. 31. roa 
mB^oojTi^ Vat. 360. ccvB^oifTre) Dceft in Vat^ 
359 P^* c^ lat. 360. Urb. 2. \ I r«cvov Vindob. 
Lamb. 31. jw) aov Vat. 359. aos a!i oc/uct^- 
riosi o-^u) cov ai diM^rtott Vat. 1210 a prinui 
manu. 

ai 0J fcQundum) Omittit Urb. 2. oc<pt&fOU dfM^ 
rtocs) ecixoc^riocff u^stvoct Vat. 1209. 

22 Tf^os ocvrovs) avrois Havn. 3. r/ iMKoyt^ecba 
€f rocts KocfStxtff vfjioov) Quid veniJHs^ mala cogi^ 
tantes in cordibus vejiris? Syra hicrof. 

»3 (Tot) <sov Vat, laio a prima manu. syet^oct) «- 
yetfe Vatt* 354. 363, 1209. Vind. Lamb. 31^ 
Havn. 2. 

24 e^ovatocv e%et vhs rov ocvS^fooTrov) }Aos rov, 
av^^ooirov e^ovatccv f%« Vat. 1209. eist rtjs ytis) 
Defont in Havn. 3. 7recfufie?iviJtevQi>) TSocKochv^ 
rtK<k> Vatt. 12 10. 1229. Urb. 2. Vind. Lamb. 3 !• 
Parif 50. iyetqoct) eyetg$ Vatt, 354. 363. 1209. 

Vind. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA t^i 

t«p.V. 

Vind. Lamb. 31» Havn. a. 3. ie«i 'ct^u^ r#>A^: 
>iiJiov ©•ov) df^v to nhiviSm^ Kcti Urb. s» ^r^ 
Ifffuou) vTfccye Havn. 3. 

«5 i»wT«v) ^«vrw Parif. ga r^' fi^') ff<p' d Vatf* 354J 
358- 359 8T* laio. 1229» Vindob. Lamb» 31% 
Havn. I. 2. Lectum in qw> Vat. 359 lat. 

a6 Ktf/ sK<icuns ad rov ;&«0v) Omittunt Van 354«' 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. ic«i «6^«^/^ MajSfiv 
ctTtctyrus) B^^i^uvto ie Tfuvres Vat. 12 10. etio^ 
/bMv) ^Jiofc^v Vat. 1209» 

^7 Kcc* ixevx Tccvrcc e^ffh^e^ Kai) n» Km^t» enesv^ 
^a^ccyofv c ttiaovs Havri. 3 ob initium Lect. Eccl* 
ie^h^i) Addit tficrovs Parif. 50. eQeccffuro) 
Addit V ifi<nvs Vat. 359 gr. ct lat. Awiv) W 
Vat. 360. Havn. s. Addit Kcchovfjwev Urb. 2» 

68 u^otvTcc) rffccvTcc Vzt. 1209. mohov^aey) tjKO* 
hovdet Vat. 1209» 

Ap » A«*) Deeft in Vat.-359 lat. £) Omittunt 
Vatt. 349. 354. 358» 359 fiT- 3^3' '^io. 1229. 
Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 3 r. Havn. i. 2. 3; 
tfA«v«v ttoAuO ^oAvi' wAfltfVwv Vatt. 360. 1209« 
Urb. 2. Parif. 50. TTohvs) Deeft in Havn. 3« 

30 yf ui4fMTeis ecvroDy Koct ol (pccficruioi) yfccidfjtcc^ 
reis Koci ei (pccfttruiOi ccvrosv Vat. ^60. ^ccfnjxtioi 
Kcci oi y^uiAfxuTeis uvro^ Vat. 1209. Urb» 2« 
Syra hierof. Keyovres) kou ?<eyevres Havn. 3. 

Digitized by VjOOQIC «5« EVANGELIVM LVCA 

litrm) Addunt row Vatt. 349. 358« z6o. 363: 
1209. laap. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Uavn. 

«. 3- ^ 

31 0) Omittit Vat. raoj. uy/«ivovrfO i^vovres 
Havn. 2. 3. «AA') ahX» Vat. 1209. 

32 £A)|Xud«) fihBw Urb. 2. 

33 J/(»r/) Omittunt Urb. 2. Vat. 1209. flTVKVfls) 
^roAPu» Vat 12 zo; fed in marginc ^uxra, alia 
manu* 

34 ie) Addunt of^rou^ Vat 360. Vind. Lamb. 31. 
y\}fjL<P(0¥Qs) vviJL(ptov Vittd. Lamb. 31 ; in mar- 
gine wii<powoff9 eadem manu. yti^evM) vffiev^ 
ffcci Vat. 1209. 

85 K«i) Omittunt Vaf. 363. Urb. 2* Vind. Lamb. 
31. PariC 50. Efc. 2 cx cmcndatione. octtoc^- 
dfi) c^$if Parif. 50. a^' ocvTGov wf4<pw) a 
yvfd^ioff wn mixm Vat. 1210. rorn) kou ror$ 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50- vn^svtrovaiy) nfiev^ 
coo<rsy PariC go. viywouw Havri. i. 2. 

36 'Tffoff ccvrovs) ocvross PariC 50. mi^KniM prius) 
Omittunt Vat. 360. Vcn. 10. l/jiocriov Kasivou) 
ocTTo tfAocnov Kocivov o^/aoBf Vatt. 360. 1209« Urb. 
2> fed pcTfo crafum a corrcctore. utto IfJtartoii 
KUiyov Vind. Lamb. 31. 9%^^^^ <^f<r€t Vatt. 
2057. 1209. avfJt^Mfn) QvfA<pmvi99i Vat. 1209. 
Urb. a. Havn. z % correctorc. iZt&KnfM po- 

fterius) Digitized by VjOOQIC fiVANGELIVM LVC/E. 255 

Op V. 

ftcrius) Omitmnt Vatt. 349. 354. 355. 359 gr. 
ct lat. 3(53. 1210. 1299. 1548. Vind. Kol 6. 
Efc. 8 t prima manu. Havn. 2. ro m^Kri/M 
Vat, 360. Urb. 2. Vind. Lamb 31. Havn. i alia 
manu. ro uno rov katvov) ro [Kanfo^ Urb. 2. 

37 wof c#y©p) civar vw Vatt. 360. 1067. 1209. 

38 «AA«) «AA* Vat. 1209. W oc/4<pcrsfos oi/vt^- 
fouvri/) Omktunt Vatt. 360. 1209. Urbin. 2. 
Vcn. 10. 

39 Koci) Decft in Vai. 1209. ^^) 'Xtvow Urb. a* 
fud^ftif) Omittunt Vatt. 360, 1209. Urb. 2. Vcn. 
10. y«f ) Addit w Urb. 2. %f if^mf c^) ^f «- 
90ff Vat. 1209. Urb. 2. Vind. Kol 9. 

CAPVT VL 

X rfnno io *v cu^^»ro9 SovrtfoTTfo^^ fiocvro^ev 
mrdeu «urcv) roi xocjf ou tK€sva> eTrofevero itftrovs 
roiff ffcc/i^orsv Havn. 3 ob initium Lcct. EcdcC 
ievre^oTrgofroi) Omittunt Vat. 1209. Urbin. 2. 
Vcn. 10. II ievre^o) ^foart» Havn. 2. Aa^rc- 
qevea^ui) Sw ro Ttoqevea^ut Parif. 50. Havn. %. 
rosv) Omittunt Vatt. 1209 laio a prima manu. 
Koti rr/AAov) erthKov ie Vat. 360. rovs r»xvetf^ 
KXi fjc^ioy) KUi tj<r&iov rovs ^•«jgiw Vat. 1209. 

% avroiff) Omittunt Vatt.350. 1209. Urb. 2. Vcn. 
10. noiiip) Dccft in Vat. laoj^ ^) Omitninc 

R a Vatt, 

Digitized by VjOOQIC Uq EVANGELIVM LVCJR 

Cap. VI. 

Vatt. 3<S6. laop. Vind. Lamb. 31. rois* <rc»i3«^ 
jSoM^i) aocH/iccr» Parif. 50. 
'3 9if cp e»urcv^ «imv c ii^acuf ) iif^ct^ monu ^rfoa 
ttuTovf Vatt. 358- 359 P^- '*^- 3^o. 363. Urb a. 
Vind. Latnb. 31. Parif. 50. Havn. 3. i s9i<rovff 
oiTTev avrosff V^n. 10. o) Dccft in Vat. 1209« 
o^on) or$ Vatt. 360. 1209. Urb. 2. Ven. 10. 
evre^) Oniittunt Vatt. 366. i aog^ Urb. a. 1 1 grc«y« 
reg Vind. Lamb. 31. 

4 wf) Dccft in Vat. 1209. 1 1 ^rw Vat 360. Urb. %^ 
Vind. Lamb. 31. PariC 50. e\cc$s xai) Omit- 
tunt Vat. 366. Urb. a. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. 
Havn.3. Syraphil. Syra hicrof. || AajSwVat. 
1209. Hea roti) rots Vat. 1209. iiovovs) /mo- 
vo$s Urb. 2. fcovoy Havn. i. 3. tcup Aff^ir) TOtf 
Ufivffs Urb. a« 

5 oTi) Omittunt Vatt. ^tfo* 1209. vUs rov ccp» 
dfoiTfov Koci rov (Tocfiliocrov) Kccs Tov ffa/i0ocrov 
o vsos rov ocvB^ooTTov Vat 1209* 

6 eyevero ad ^SocaKesv) Omitcit Havn. 3 ob Lcct. 
Ecclcf. ttus prius) Dccft in Vatt. 349. 360. 
€Hes eivdfODTros) ecvB^oimoff enes Vatt. 360. 1209« 
Urb. 2. Vcn. lo* 

7 Ttoc^ertfiqovv) 'Troc^ern^owro Vatt. 359! ^tfo. 1209* 
1548. Urb. a Vind. Lamb 33. Parif. 50. ocv- 
Tov) Orniitunt Vatt. 349. 354. 358. 359 g^- ^at. 

3^* 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA i6t 
Cap.VL 

360. 363. 12 10. 1229. 1548- Ven. 10. Haviu 

X. 2. 3« de^otmtvvei) Addit avrov Vind. Lamb. 
^ 31. Kurtrfo^Mv) KocrnyofSiV Vatt. 354. 350. 

Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. Addunt koct Vatt. 

3^3- 1548- Vind. Lamb. 31. 

8 9toci eme) €$7tt J!f Vat. 1209. Urb. 2. Vcn. lo. 
«Vi&f «TTft)) av^Qi Vatt. 3(Jo. 1 209. Vcri. 10. syei^ 
f«i) eyei^e Vatt. 3(53. 1209. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. Havn. 2. 3. Se) ku$ Vat. 1209. 

9 ouv) ie Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. stiaovs 
Ttqos UMTovs) TT^os oAvTovs ifjaovs Vatt. 359 gr. 
lat. 363. Havn. i. eTre^afTficoo) rTrefoorco Vat. 
J209. e^cortiffoo Ven. lo. n) et Vat. 1209. 
Urb. 2. n fcquentibus jungunt Vatt. 349. 354, 
359*^^' 3<Jo. 363. 12 10. 1229. Laur. VI, 25. 
34. 256. Vind. Lamb. 30. 31. 32. 33. KolL 4. tf. 
Parif 50. Havn. 2. Antccedentibus annectitur 
in Vat. 359 gr. rois cocBBccaiv) ro) (ra^/iocrai 
Var. 1209. ocTfoXeexi) WTtonreiye^i Vatt. 349. 

354' 358- Z59 8^. 3^3- ^«'O- i^^P- ^548- 
Laur. VI, 25. 256. Vind. Lamb. 30. 32. Koll. 
4. 6. 9. Efc. 8 fl ptima manu. Havn. i. 2. 3« 
Addunt o\ Se ecnoimoov Vatt. 363. isio in mar- 
gine, alia manu. Vind. Lamb. 31. 
10 ocvrovs) Addunt ev efyti Vat. 360. Venet. lo» 
yi^d. KoL 4* £fo. 8 ox emendatione» i^ero^ytiff 
K 3 Vth. Digitized by VjOOQIC ^6% 5VANG5LIVM LVGA 

Cop. VI. 

,Urb. 2. Vind. Lamb. 31. PariC 50. roi m^f^ 
TT^) »vr» Vatt. 349. 354. 358. 359 gr. 363. 
1209. I2Z0. 1229. 1548* Vind. Kol. 4. Haviu 
j. 2. 3. ^s eTTGm^) ^ca t^ereM Vat. 359 gr. 
lat. is t^eteive Vat 360. Urbin. 2. Vcn. 10. 
evroii) Omittunt Vatt. 349. 354. X229. Urb. 2. 
Vcn. 10. Vind. Larob. 31. Havn. 1. 2. 3. «»?r9- 
Kccre^udri) oLiteiMr^o^n Vatt. 354. 363. 1548 
a prima manu. Urb. 2. Laur.VI, 25. Ven. lo. 
Vind. Lamb. 30. 31. Havn. 2. 3. a^oKure^n 
Vat. 3($o. viseKecr&iotBti Vind. KoL 9. oturov) 
Omittit Parif. 50. tlyiifp) Omittunt Vatt. 360. 
1209. Urb. 2. Ven. lo. Vind. Lamb. 32. ooe 
V ocXXfj) Omittunt Vatt. 359 lat. 1209. || w 
xoct fi aX^ Vat. ^tfa 

II uvoias) idocviocs VaL i2io> fed in margine oevot' 
as a corrcctor». he>joLKws^ eXochow Vatt. 349. 
1229. r/) ro n Urb. 2. ^oijfway) ironiMiey 
Vatt. 3tfa 1209. P^ri^* 50* Tfoitfleiev Urb. 2. 
Trcijyo-a/ Vind. Lamb. 31. 

J2 fl^A^fv) e^e?^eiv oourov Vat. 1209. ^^^* ^- ^d- 
dit ififfovs Efc 8 cx cmcndationc. 

13 7r^offe^mn<Te)' e<pomi<re Vat. 360. Urb. 2. aTf) 
e^ Vat. 353. Havn. x* %ou ultimum) Deeft in 
Vat. 1229. 

J4 ^iixosQfob, iy ws moiAoc^e) Defunt in Vat. 363. 
•* oLvrov) Digitized by VjOOQ lC EVANGEUVM LVCA a«j 

Cap.VI. 

wrw) Addunt xui Vat. laop. Ur^. s. Vindv 
Lamb. 31. id^opvyyfv) Addunt k»$ Vat. 1209« 
Urb. 2. 

25 /Lce»Td«iov) xeci fjtccrBuio^ Vat. raop. rev rov) 
Omittunt Vat. 360. laop. 

2(5 lou^av prius) xm iwJav Vatt 363. 1209. Vind* 
Lamb. 31. imufiwnv) tcKUfM>B Vat. 1209. 
KUi poftcrius) Omittit Vat. 1209. 

27 kutu^m) Addit uTTo rov o^ov Vat. 359 gr. lat 
ro^ov) rov Vatt. 349 a prima manu. 354. laio 
a prima manu. KUt o%Kos fJiuBtiroov) KUi o%Koi 
TtoKvs iJtu^firm Vat. lao^. fjufu rosv fJtudnrosv 
Urb. 2. rou Kuov) Deeft in Vat. 360. KUi an- 
tc ie^ov(TuKniJi) Omittit Vat. 359 gr. 

ig c%Aou/woi) «V xXovfj^oi Vat. 1209. Urbin. 3. 
vTFo) eOTPo Vatt. 354. 1067. 1209. 12 10, fed in 
. margine uW alia manu. 1229.- Havn. x. KUi 
poftcrius) Dectt in Vat. 1209. 

19 ^nrei) i^firovy Vat. 1209: 

20 w) ^foi" Vat/i2io. 7rro0X^^) Addunt r^ Trt^u- 
fjLun Vatt. 360. 1067. Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. 
Syra hicrof. v^jiire^u) iJ/i«(»v Vat. 359. rov deov) 
ra>v ovfuvoav Urb. 2. 

%t Hoc comma in Vcrfionc Syra hicrof. ita lcgitur: 
MocKUfiot oi KKuiovres vuv, on y^Kourrre. ixukU" 
qioi oi 'neivoi>vree vuv, in xo^aaBtpreQ^, 

R 4 oroBv) Digitized by VjOOQIC / a54 EVANGELIVM LVCJE, 

Cap. VI. 

ta oruv^Actecv) Defun^in VaMds^. ivetM^ey^^, 
Kev Vat. 358- 

»3 X»'?^«) X«f Jyr« Vati, 349. 354. 358. 359- 3^0- 
363. 1067. 1209. i^io* 12^9. Urb. a. Vm. 10- 
Vind. Lamb. 31. PariC 50. Havn. i. a. 3. ra» 

[ cv^pcv») rots ovqoofois Vat. 349. nocrob rotnyroo^ 
Hotrob roti otvroo Vat. 1209. koh rotvroo Vind. 
Lamb.^r. yctq) cuv Urb. a. 

^5 oi ifJi^^fTrXnafJtevos) ro^r e/^m^Ai^erfifvoiS' Vindobu 

Lamh. 31. Addunt vuv Vatt. 358- 3<Jo. 1209. 

.^ Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. fvo^ vfjup 

oiyeKoi^vrK vuv) Defunt in Vat. 354. u/luv po- 

fterius) Omittunt Vat. 1209. Urb. a. Ven. 10. 

1l6 iixiv) Omittunt Vatt. 349. 354. 358. 359 8^* 
360« 363. I809. 12 10. 1229. 1548- Urb. 2« 
Vind Lamb. 31, Havn. i. 2. v.ot>Ms vfAocs) J- 
fjLoog mh/i»s Vat. 1209. ^rwrff) Deeft in Vatt. 
349- 354- 358» 359 Sr. 1210. 1229. Urb. 2. 
Havn. I. 2. Efc. 2 a prima manu. rocvrot) ro$ 
Uivroo Vat 1 209. otvroc Urb. a. «i vureqes «v- 
r<w) Defunt in Vat. 1209. obvroav) u/4<»v Vat. 
121 0, fed in margine otvroiA^ a correctore. 

dj^ fl(AA') otKKot Vat. 1209. vfc^^ tf/bcr»^ Efc 8 ex 
emendatione. 

a8 vfxtv) vfAoos Vatt. 358. 360. 1548. Urb. a. Vind, 
Lamb.31. jcflw) OnuttuntVatt.349.354.358- 

359 Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. s6s 
jCflp. VI. 

SS9 gr-'lat. 36a 363. 1067. laop. laio. iflap, 
i 1548* Urbin. 2. Vind, Lamb. 31. Havn. i. 2. 

sTf OiW^Xscr^^ u^^f Tflflv erni^eoc^wTooy vfAccs) Omis» 

fa in Parif. 50. uWf) ^cf/ Vat. 1209. ^l^^) 

uixiv Havn. 2* 
S9 ^«f^O ^f^^^" flcury Vind.Lamb. 31. PariC^o. 

XiToyy») Addunt reu Vind. Lamb. 31. Efc 8 ex 

cmendatione. 

30 is) Omittunt Vttt. 360. 1209. Urbin. 2. rfi?) 
Deeft in Vat. 1209. a7r$i) Deeft in Urb. It, 
«/f cvrof ) Addit acv Vat, 359 gr, , fed punctis 
damnatur a correctore. 

31 KPCi prius) Omittit Urb. 2. xpct vfAMis) Defunt . 
in Vat. 1209. 

32 rovs ctyxifomrocs ccymgoo^i) ro uvro Tfoiovcn 
Vea. la 

33 yMt socv) KXi ycc^ eccv Vat. 1209. y^() Deeft 
in Vat. 1209. ro ecvro) ruvroc Vat. 359 gr. 

3i| Suvei^nTi) A«vff/j^er« Vatt. 359. 360. 1229. Vind. 
Lamb. 3 1. Havn, 1« ^ecvattmra Wt. 1209. Urb. 2. 
Ttocq dw sXiti^sre) Omittit Efc. g^a prima manu* 
A quibus vos bene Jjperatis yy Vat. 359 lat., fcd 
verba uosbenei^ puoctis notantur. «V) ^ Havn. 
3. WTgohjxdeiv) AaiSwv Vat. 1209. w) Deeft 
in Vat. 1 209. yoc^) Omittunt Vat. 1 209. Urb. 2» 
qI) QjBUttuttt Vatt. 349. 354. 358. 359. 10IS7. Digitized by VjOOQIC 766 EVANGELIVM tVCA' 

Ctp. VL 

X209. xaia xasp. 1S4B* ^^^* ^* Htm i. s. 

9^*noXaRo^i) eczoXec^fft Parif. 50. 
85 ^w) Omittunt Vttt. 349. 354. 358. 359. 363* 

1067. 1209. 12 10. 1229. 1548* Urb. 2. Havn. 

X* 2« 3. ocx^^oug Kut venifovs) ^OHff OUf kcu 

ecx^^^^wc Vat. 3<5o. Vcn. lo. 
3tf wv) Oinittunt Vttt 360. 1209. Urb. %, tuct) 

Deeft in Vttt. 360. 1209. ilMav) Addit «vf«- 

VM Eft. 8 ez emendatione. In VerHone Syrt hicr* 

rof. cum voce otKrtffJtm copjungitur vox fynd* 

nyma: ^JU» 

37 Kcei prius) Omittunt Vtt. 360. Urb. 2. Htvn. 2. 
/Jtfl KecrecSiKee^fTe) nect i*$i imec^erf Vtt. 1209. 
K»t fjtfi KetrecStKec^ire Vtt. 354. Htvn. i. 2. 
KecraiiKecadtiri) itKecffdntM Vtt. 1209. 

38 tJ/4/v prius) Omittit Efc. 8 t primt manu. ^e* 
msa/juyov Koct ceaecXtvfWfCH^ Mct) <re<recKev/4evcv itn^ 
Tftea/Jievoy Vat. 360* fnaecKev/jieyov Kcct Tremea/de- 
vov Urb. 2. TfeTTtetr/JUvev^ ffetrecKeviJtevov Vat. 1209. 
KfiM o^o-«Atuf^w)OmiratSyravet. yaf) Dceft 
in Parif. 50. ry yecf ecvro» fJLtr^^^ £) to yaf 
fjterfo) Vatt. 360. 1209. Ven. 10. avrtfjter^vjBti* 
aercct) fjterffiBwerect Vat. 1548 a prima maitu. 

39 etyre Se) etTre ie Kcct Vatt^ 359 lat. 1209. Urb. 2. 
eXeyev JV Kcct Vind. Lamb. 31. PariC 50. w 
0oB\^ov Triffovvrect) efATfeaovivrcct ets ^o^ovVz-^ 

riC Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJL ^67 

Ctp.VL 

rif. 50. ^etrffuvrm) Bfjng^cowrou Vatt. 360. 1 209. 
Vcn. 10» 

40 axirov) Omittunt Vatt. 359 gr.et lat. 3<Sa iao9« 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50* 

41 ^%QV rnv sv reoiSti» o^bccKfJu^) iv roo w o^bxK" 
IJUti ioKOf Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

42 fi) Deeft inVat. 1209. ahx^s) OmittitUrb. 9. 
e\) /3Awr«v) /4if ^Kenoan^ Vind. Lamb. 31. Parif. 
5a tKliccKsw in fine commatis ponunt Vat. 1209. 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

43 oy^) Addunt ^oeA/v Vatt. 360. 1209. Urb. 2. 
Parif. 50. TFotovv ym^ov ceoTr^ov) koc^zov coc» 
TT^ov 7fo$ow Ven. 10. 

44 y^ prius) Omittit Havn. 2. r^yo^ai) Dce& 
in Havn. 2. rfuy»^/ ^oc<f^v\fiv) ^oc(pv?^ Tfu- 
yoo9i Vat. 1209. '9 0c(f}vhocff Tfvyaxn PariC 50. 

45 0) Addit Jtf Urb. a. «utw prius) Omittit Vat, 
1 209. TTfo^e^si prius) 'n^oa^pequ Vat. 360* i«v« 
Bfoonos pofterius) Decft in Vatt. 359 lat. 36^ 
1209. Bfiffocv^ov rffis KocfSiUff ecvrov pofterius) 
Omittunt Vatt. 350. 1209. rfi^ KocfSiocf xvrov) 
Ominit Vat. 359 lat. '7ffo(pef$i) 'nqoc<pefei Vat, 
360. rov 'Trefiaaevfiurof rfi^) Tre^icraevidocret 
Vat. 1209. ocuTov tertio loco) Omittunt Vttt» 
359 gr- 1067. Havn. a. 

46 ec) Vat. 1209^ 

nou) Digitized by VjOOQIC a68 EVANGELIVM LVCA 

Cap. VI. 

47 TTccc) Addit yuf Efc. a ex cmcndationc c/[4«w) 
Oroittit Vat. 363 cx emendatione, 

48 ctkiuv) rnv oituxv uvrov nfi rf\v 'Tter^ctv Urb. a: 
ri^eiJLfXKoro yotq sTn rnv Tfer^av) ita ro ku\09S 
csKoio/jteiadoci^ocvrnv Vat. 1209. Urb. a. m rnv 
Trer^av ad ein rnv commatis fequcntis, ob ofAeio* 
rehjevrov omittuntur in Havn. a. 

49 oiwobv) rnv QiYJXv Vat. 359 gr. Efc. 2 ex emen* 
datione. evbms) wdur Vat. 1209. nece) wv- 
e^eve Vatt. 360. 1067. Urb. 2. Vind.Lamb.3i. 
Pari£ $0. ro) Omittit Vat. 360* 

CAPVT VIL 

z eveiie) eitei^n Vat. 1209. 'TTocvrob ru ^n/JtecTei 
avrov) xvrev 'nuvreo ru ^fjturu ruvru Parif. 
go. Tfuvru) OiTiittit Vat. 360. xuTfe^vuoviA) 
KU^pu^uovfJL Vatt. 359 lat. 1209. 

2 n/JteAAe) •eiJteM.e Vat. 354. Havn. i. 

3 j!f) Omittit Efc. 8 a prima manu. TT^off uvrov) 
Omittit Parif. 50. 

4 Keyovrei) Addunt uvr^ Vat. 363. Venet, lo. 
Ttu^e^ei) TFUfe^ii Vatt. 358« 1209. Urb. 2. 

6 uTFo) Deeft in Parif 50. oiKiocs) Addit uvroo 
Vat. 360. eTfejJL^e) Tfe/Aypu^ Vat. 360. ume^ei* 

, Xf Vindob. Lamb. 31. Parif. 50. 7f^es'uvrov) 
Qmitcit Vat« laop. i kKurovroL^os ^i^ovf) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVtiE a^^ 
c«p. vn. 

(PiKovs hcatovru^Xfis Vflt. 3(Jo. (p$Xws hte^ 
rovrctfyfis Vac. 1209. <P'Aeuf iKccrovro^^of 
Urb. a. A^ywv) eXryev Vat. 360. w/ii /xavfl^) 
iKeevos" «/w< Vat* 1209. ^^* '^^*' ^ryify /icu) /wou 
Ctfo rtiv <9ryffv Vat. 360. 363. Vind. Lamb. 31. 
Havn. 3. vTTo rffv ^eynv Urb. a. 

7 aXAoc) Addit juovov Vind. Lamb» 31. Parif. 50^ 
soc^fl7ireci) ladfiro^ Vat. 1209» 

8 eiJLocvrov) e/jiuvrov Parif, 50. Tfo^evdnri) *noi^ 
fevov Ven. 10. 

9 recvroc ifiaovs) 6 ifi^ovff ruvrec Urb* a. rjT 
«xoAoudouvri ocvr^ o^Ay) r« o%Aa> r» («xoAou- 
douvri oftur» Urb. a. Aryoj} a/Kip' Afy« Vind. 
Lamb. 31. Aryoi u/iiv) Omittit Efc. 2 a prima 

' manu. ovh) ovre Vatt. 349. 354. 358» 121O 

r in textu; fed in margine ovie a correctoro, 
Havn. I. 2. 3. 

10 01 7rei4(pdevreff eis rdv oixov) Dcfunt in Vat. 358. 
1 1 eiff rov oiKov 0/ TreiA^pQevreg Vat. 363. w rov 
oiKov 7fefA(pdevreff Vat. 1209. vTTiidCp^tvreff eic 
rov oiKov Vatt. lotf^. Vind. Lamb. 31. «q-d^- 
vovvroc) Omittunt Vat. 1209. Urb. 2. Ven. 10. 
vyiecivovra) Addit Koct eio^ccaov rov deov Vind. 
Lamb. 3 r. 

IX ry) rt» Vatt. 349. 359. 360. laio. Urbin. a. 
Vcn. zo. Vind. KoJL 4. Parif. 50. Havn. i. a. 

Digitized by VjOOQIC «70 EVANGELiVM LVCJE. 

Cap. VII. 

eiF^eviro) e^o^evBfi Vat. 1209. Parif. 50. Ad-^ 
dunt t$i(rovc Vatt. 349. 360. Efc. g tx etnen^ 
datione. v«/v) vouifA Ven. 10. vcce$v Parif 50. 
axrr^) Omittunt Vat. 349 a prima manu. Urb. 2. 
Havn. a. oi) Omittit Vat. 360. «urcu) Decft 
in Vat. 36a ijc«vtf/) Omittunt Vatt. 359 gr. lat. 
1209. Urb. a. Syra hierof. TroXva) Addit rif^ 
flT-o^^flDf Vat. 363. 

Z% vtos /dovoyevfic) fiovoyevfif vlos Vat. 1209* otvr^ 
^ X^^^) ^^'^V X^i^ ^^^ Millius, hoc loco Edi- 
tionem Stephanl ^. 1549 fecutus. Wetftenius hi« 
^^ ecvTfi %nf<»- Sic et Vat. 359 gr. Havn. 1.2. 
3. rft^ TfoXeoas havos) sKcevos rfis froXeo^s Vat. 
360. iKxyos) TToKvs Syra vet. Syra hierof tif 
pofterius) Dceft in Vat. 360. 

13 oKvftos) 6 /iferovp Vatt.^tfaiSiO. Havn. 3. ejF 
etvrtj) eTF avrtjv Havn. 2. 3. 

15 aveKudicrev) eicuBi^ev Vat. 1209* 

16 dTfavras) rtavras Vatt. 354. 35», 359. 3^3. 
Urb, 3. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. 
3. eyftye^ai) fiye^Bfi Vatt. 360. 1209. ^ ^^^^) 
Kv^ics Vat. 360. Havn. 2. avrov) Addunt eis 
ayabw Vind. Lamb. 31. Kol. 6 alia manu. 

17 £y pofterius) Deeft in Vat. 1209- 

28 i09owvf3) ro) iQoavvfi Urb. 2« Addit Tfe^t cevTou 
Vat 26Q. 

Digitized by VjOOQIC JSVANGELIVM LVCA a?» 

ctp.m 

^9 o) OmitttintV4tt.349.3tfo. mcow) KvgwVtt. 
iao9. Urb. a. Parif. 50. ahhw) irt^ Vat. 
1209. Urb. 2. Vin(L Lamb. 31. 

HO ffi^roy) ijTfecv Vtt. 1209. «Tr^^^KAMv) ant^et* 
Kif Vatt. 358. 1209. «AAoif) irt^ Urb. a. 
Ven. 10. 

ai uiur^) iKnvti Vatt.36b. 1209. Urb. a. Ven. lo. 
Vind. Lamb. 31. Pari£ 50. is) Omittunt Vat. 
2209. Urbin. 2. idi^aifiMs) Addit i ^aovc 
Havn. 2. KX$ vnfiviJi»ray 'nei^fi^$s)i) Defunt ia 
Vat. 354. II Addit xat cta^efHQsv Vat. 1067. 
rxj^fi^oirro) iiooqncetro Vat. 36^ ro) Deeft in 
Vatt. 354. 359. 1209. 12 10. 1548 t prima ma- 
nu. Ven. lo. Vind. KoL tf. Pari£ ^o* Havn. i^ 
II rov Vat. 360. 

a2 in^ovs) Omittunt Vat. 1209. ^^^- ^* n^erB 
Koii fiKovffecri) fiKovaecn k»i n^m Vat. 359 gr. 
lat. on) Dccft in Vatt. 360. 1209. ^^^\ «. 
Pari£ 50. m»Rhi7fov<Ti) Addunt Kat Urb. 2. 
Efc. 8 ^ emendatione. Havn. 2. TfifiTfurov^ 
9i) Addit iccK/ £fc. 8 ^ emendatioAe. Kecba^i- 
(pvreii) Addunt KMi Vatt. 360. 1209. ^*^^^- 5^- 
Efc 8 ez emendatione. Havn. 2. 9rr»%oi) Ket^ 
Tfraerxfii Vat. 360. Ven. 10. Pari£ 50. 

«4 o^Yiihm) Omittunt Vat. 1548 a prima roanu. 
Urbio. %. 11 fteeSnrew Vttt. 360. 363* 1067. Digitized by VjOOQIC fi7S EVANGELIVM LVCifi; 
cop. vn. 

ifffoff rovs cxX&oi) rm exhois Vat. 359. •! 2 toS 
1 Urbw ft. Havn. i. 2. iljsXtiXvdotrs) «|i|ASrrtf 
Vatt. 360. 363. Urb. a. Efc. 8 « '«mendationc* 
Havn. 2« f|)jAdar€ Vat. 1067. Urb. a inter li'- 
neas V a pdma manu. Vind. Lamb. 3 r. Parif. 50« 

US e^€/<ifiXv^urs) elnK^ere Vatt. 358. 360* ^6^. 
Vind. Lamb. 31* e^hBxre Vat. 1209. ^^^•^'> 
- FariC 50. 0/ ev l/JLxrstriJiaf svio^a)[Mct r^vCPif 
vTTocfx^vt^s) Qui vefiibus fptevdidit amictijunt 
Syra hierof» uV»f %ovr«f ) iiocyovres Vatt 363* 
1210 in margine, alia manu. 

i6 e^ehriXvQocre) e^ijXSere Vat. 360. e^X^xre 
Vat. 1209. ^^^' ^* Vjnd. Lamb. 31- Parif. 50» 

«7 ouVof) Addunt y«f Vat. 358* Vind; Lamb. 31« 
Parif. go. Efc 8 ^^ emendatione. ry») Omit- 
tunt Vatt 360* 1209. Ven. 10. 

aS ^eyoi> yocq) ccfjLffv Keyod Urbin. s* Syra hiero£ 
* yoci^) Deeft in Vat. 1209. 1 1 Jl? Vind* Lamb» 31« 
Parif 50.' '^§o(pfjrfis) Deeft in Vatt. 3SS* 360. 
1209. Urb. t. Syra hierof. rou ^««ri^du) 
Omittunt Vatt. 360. 1209. ^^^^ ^ ^yra hierof. 
evSesc) ovK Havn. 2. 

ft9 rci' &eov) sffcrow Vat. 359 lat, ^ecnrttrde^es w 
liuTfrsfffxec scoocwov) Qui baptizati fuermt a jo^^ 
aufie.y Syra hierof. ro ^HitrsfriJux) r<» (iccn^ 
T4a/jwri Vat. 3^0* Digitizedby VjOOQ lC EVANGELIVM LYCJE. ijt 

Cap. m 

3X siH^e <fe xvfiof) Omittunt Vatt. 349. 354. 358^ 
360. 363. 1209. 1210. 1548- Urb. 2. Vcn. lo* 
Vind. Lamb. 31. Koll: 4. 6. Efc g* Havn. 1.2« 
evv) Decft in Vat. 359 gr. lat. 

32 xc«i Affy ouaiv) «A«y«Vat. 1209. KsyoyralJA. %i 
}\jey6yrst Vind. Lamb. 31I Parif.go. i{juv po- 
ileriu^) Omittic Parif. 50* iKhMvactn) iM>^ 
ade Parif. 50» 

33 i^firt prius) fjtti Vat. 1209. Urb. a. «fr^v fO'.^i«y) 
fo-dwy «Kf 'T^y Vat 1 209. ecrSim ecfref Urb. 2. «f- 
Tcy) Dccft in Vatt. 358. 360. fjifire oivov Trnfoov) 
fifffe mvoM oivov Urb. 2^ oivov) Dccft in Var. 360« 
A^ym) ehjeyere PariC 50. Keyovcn Havn. 2. 

34 TFAa^yo^y iPiXdi' x^i ecficcfra>?uk)v) Dcfunt in Vat« 
X2IO; fcd in margine adduntur a correctorc* 
rehmoifif Kcci dfJLoc^roihj»v (piKos Vat, 359 gr. re^ 
isjHDVosv (piKos) (ptKos rehwoiv Vatt. 349. 354. 353. 
359 ^^*- 360. 363. 1067. 1209. 1548- Urb. «• 
Vind. Lamb. 3 1. KoL 4. Havn. i' 2. 

35 Tay T£)cv«y uvrns Ttocvroiv) tsocvrosv rosv reKvoaiv 
uirns Vat. 1 209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Tfocv^, 
Ti»y) Omittunt Vatt. 359. 360. 1067. 

36 ns ocvrov) uvrov ns Vat. 360. ccvrov) ecvrooi^ 
Vlnd.Lamb. 31. rfjv oiKiocvy rov oiKov Vatt. 360. 
1209. Vind. Lamb. 31. ocveK?s4^n) 9^reK?^B9i 
Vext. 3(5o. 1209. 

8 «j Digitized by VjOOQIC »74 EVANGELIVM LVCjR 

Cap. VII. 

g^ ev ry TfoKei^ i^rt^ nv d/iccfrotXos) litsff ifv dfdceg^ 
rodKos tv Tff wcAw Vat. 360. Ven. 10. nn^ ijv «r 
Tj; 70Affi ociJiecfrooKcs Vzt. 1209. w nv ev rg 5ro- 
A« ooixoc^ojKoff PariC 50. Addunt xeei Vatt. 354. 
359 8T- lat. 1209. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
eri) Addit $fi7ous Vat. 359 gr. lat. ofvocMirat) 
KocrotKetroct Vat. 1209. Addit tti^ovs Urb. 2. 

38 70CfO0 rouf ^o^os^ ocvrou omaoi KAutovaoc) De* 
funt in Havn. 2. ^«^^eift rou^ Troixs ocvrov oTn^ 
C09) oTTt^Q) TTocfoc rovi; ifooas ocvrov Vatt. 359 lat. 
360. 1067. 1209. Urb. 2» 'TTocfoc rovs Troiocs rou 
cvicoiv OTFtao) Vat. 363. H?icctov<rx ad ^ocK(v<rt) 
Defunt in Urb. 2. vif^ocro /3ff%w roui* «"cJltw 

. ocvrov rots iccK(v<rt) rots iocK^vcrt fi^^ocro ^^rxjstv 
rovs TfoSecs uvrov Vat. 1209. uvrffs) Omittunt 
Vat. 358- Havn. i. e^sfjucace) i^/M^e Urb. 2. 

39 KuKeaus uvrov) Omittit Syra hierof. evros e$ 
t[i) et fiv ovros Vat. 359 gr, lat. 

40 f^ut) Omittit Vat. 360. (^fict^ St^ocoKU/ie etm) 
hSu<TKUhe etite^ ^fi<rt Vatt. 360. 1209. etTre) 
Addit uTfeK^t^fi tfiaovs Vat. 359 gr. laL Addit 
/^eyet uvr<k) Urb. 2. 

42 ^) Deeft in Vat. 1 209. ceura^v) Omittit Havn. 2. 
uvroov pofterius) Deeft inUrb. 2. etTFe) Omit- 
tunt Vatt. 360. 1209. Urb. 2. uvrov uyu^o-et) 
uyu7ffi<ret uvroy Vat. 1209. Urb, 2. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LYCJE. a^j 
Cap. VII. 

43 uTroKfi^eiff) Omittit Vat. j(Jo. ^e) OmitritVat. 
laop. ie asfdm) o ie int^ooy Vat. 360. Jf) 
Addunt ifi<Tcvff Vat. 358. Urb. ^, 

44 tJtRwf) ico(« uAwf Urb* (fc. u%f /<di Vzu 1209* 
TQv^ TToiecc fiou) Troiac fJLOvVzU ^60* ^o^cc^V^u 

1209. riy^ tce<pcc>^ff) Dcfunt in Vatt. 359 lat; 
350. 1209* ^^^' ^* 

45 ^A^M^* M^O 9i>^IM /teoi «y«7r«i? Laur. VI, 15, 
«(p* ^^ ^i^Ad^y) Omittic Vat. 360. $i(rfihBov) 
ei<rfiX&sv Vat. 1210. Urb. 2. Laur* VI, 15. 

46 T>iiF K^(»X^v) rouir «oJSfl^^ S/ra hier of. a prima 
manu, fcd in ttHirgfinC tcftituta lectio rfjv *^^«. 
Aiyy. /uou pofterius) Omittit Vat. 363. piov rovg 
W«^) rov^ yft&oi^ I40V Vatn 35$ gr. lat. 1209* 

12 10. Mavn. I. 2« 

47 dg(p/?Tot/) Addit 9cui Vat. 1209* 

48 (TOxj) <tOi Havit 2. 

49 «^wVci* rtrii/) £V/v duVof' Urb* 2. Parif; 50. ^yiv) 
Decft in Vat. 360. 

CAPVT VilL 

A (»i) OmittitVen. 10. re^e^xTcsvixevm u^nomet^^ 
fxocrcop wovijfdDv) «^^ 'TrpevfJtxrooyoiKocl^ufrm ?rd- 
viff av re^e^ccTFevixevoci Vat. 360. Ven, to. /ua^ic») 
f<«^/«/u Vat. 360. tcccXovfJievfj) Omittit Vat. 12 10 

' t prima manu, additur in margioc acottcccorc. * 

Digitized by VjOOQIC i7S EVANGELIVM LVC^; 
Cap.VUL 

3 twxrema) acoaeewM Vat. 358. etuTco) xvroic 
Vatt. 349. 354. 358- 1 2 10. Urb. 2. Vind. Lamli. 
31. Efc. 8. Havn. i. 2. uTfe) «c Vatt 360; 
3^3. 1209* Urb. a. Ven. lo* Vind. Lamb.3i« 
UTTO rooy ^Ttot^ovrm ocvretis) Omittit Efcw 8 ^ 
prima manu» 

4 ffvvsevroi) myovroff Urb. a. ow^A^pvw Vind. 
Lamb. 31. em^ffogevoi^eyo^) eKito^tooimoiA 
Havn. 2* 

5 ocfirox)) lecvrov Vat. 354. Havn. i. 3 ut videtur; 
* ecvroi>v Vat. 360. e fjuv) i fJLOv Vat. 1209» x«« 

re(puyev) KocreCpetyov Havn. 3. ecvro) uvree 
Vat. 1209. 
tf §7re<rev) nureneaev Vat 1209. cgr/) 'Jfecfoc Vat^ 
3<So. 

8 x«i prius) Omittit Havn. 2. oTfi) w Vatt.349i: 
354* 359- 3<So. 363. 1067. 1209. ^^io. 1548-. 
Ven. 10. Havn. i. 2. 3. recvrec ><gyosv e^pwety 
e%odv oaroc UKoveiv^ UKoveros) Defuntin Havn. 3 
et Parif. 50» qui tamen hec habent ad finem com* 
matis 15. 

9 Keyovres) Omittunt Vatt. 359 lat. 1209* ^'^ 
2. e$ifi) Decft in Havn. 3. || «/Vat^i209. n^ 
Havn. I. i Trufu&ohnj uvrtj) ecvrtf^i ^ecfoc/ie- 
Au Vatt. 360. 1209. Ven. 10. 

^O RhjBTfoiwi) $i(»9i Vat. ^(So* uKovorns) Addic 

UKOn}* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC^ »77 
eip.viiL 

ctKevcwt Kcct Vind. Lamb. 31. nvi^csv) wvvm* 
eiv Van 349. Urb. a. 

!ia uKovovrei) Addit rw X$yw Vindob. Lamb. 31. 
Tfjs KXfiiccs) T«v KOL^hw Vat. 360. 

24 'jfsoGv) $iAm<rm PariC 50. 01 uKOMtroi^rii) o\ rtv 
A^ov flMcouavw Vat. 3(Jo. «i «Kovwvwr rov Ao» 
yov Urb. a. 

J5 £V rjf xceAjf y?;) w r^v xoeAifv yiyv Urb. s. $t,%ov 
cavres) oi oLKOuGvrts Vind. Lamb. 31. Havn. 3. 
vTTOfJioyti) Addunt recvrec Xtyow £^(w«, f%«v 
corcc ovKovm axou^T« Vat. 353. Vind. Lamb. 3 !• 
Parif.50. Havn. 3. rccvroc ^^msCpoivn^ f%<»v 
oorot ecKOvemo Efc. a ex emendatione. fg(;aw o^ro^ 
aKovaxroo Efc. 8 ^x emendatione. 

I(J ^f) Omittit Havn. a. «urov ^-w^i) «urov ov 
eKevtt Vat. 359 gr. w aKsvoff Vat. 360. Au%* 
vie»0 rnv Au%viav Vat. 363. Urbin. a. Vind. 
Lamb. 31. Efc. i. Havn.3. rtis Au%vi«f" Havn. 
a. eirm^fTr») rtBncfv Vatt. 360. laop. Urb. 2. 
Vcn. 10. Vind. Lamb. 31. PariC 50. ^heTtoxri 
ro (P(»f) ro (pa>s /BAWfiwn Vat. 360. ^henwtn 
ro <po^ PariC 50. 

17 ou ad c ou) Omittuntur ob ofJLOioreT^rov in 
Havn. a^ (peeve^oy yevtiaerect) (pxyef»rfi7erec$ 
Vat. 36a Urb. a. ou yvoo<rdfi<rer»i) ev fAV) 
yv^edfl Vat. xaop. oi //97 ivot yyd0o*i&i| Urb. a. 

S 3 O^X^^'! Digitized by VjOOQIC a7« EVANGEUVM hVCM 

Cap. Vlllt 

ZS ccKov€T$) AddK ntic$ Tf^ombn^rtrm v/w Toif 
o^Kovevciv Vind, Lamb, 31, ypc^ ot») uv yec^ 
Vat. 1209, Urb, a, uv) $ocv Vat. 358- Vind. 
Lamb» 31, Efc. x. Havn, 2, otv pofterius) wooy 
Vat. 358^ Havn, x, a, 3, (p%y) exfi Vatt. ^(Jo. 
3<$3t «(vra>) Addif ko^ Tfe^i^aivBnaeroci 
Havn. 3t 

ig IJtfirtii) Addunt o^vrov Efc* i. Havn. 3. 3« 

90 KXi ocTTfiyyg^fi) uTfffyyehifi io Vat. 1209. Urb. 2. 
/<eyovrm) Omittunt Vatt, 359 lat. 360. 1209, 
Urb. 2: Vcn. 10. ^' /^nrfif) on n /*nTi|$ Vat, 
360. Urb* 2, ^9^n»w#y f^a) e^» l^ WflwiF Vatt, 
359 gr* lat* 360, 
2X p J^^ ocTi^oK^ideif) ocTTOK^i^oiff ii Havn. 3, «^^0« 
n^i^m) Omittit Vatv 360. Trf^f flwrev^) ««• 
TwVat,349. Addit 1} Havn.3*' «ai) Addit « 
Havn. 3, jxvrov) Dccft inVat 1209. ^^- ^o* 
•2 Kfl(i symro) eyevero ie Vatt, 363. 1209. Urb.2. 
mBfi) ocveBfi Vatt. 358- 359- 3^0. 121Q. Urb. 2, 
Vind, Lamb.3i« Parif 50. Havn. i, w Tfhoiov) 
OmittitVat,359lat. w) AdduntrcVat,359gr. 
Vind. Lamb.31. 

23 cruvfTrAaff^m) wye^Aiffwro Havn. i. 

24 7ffO(Te^,&ovrsf ie) Koa TffoaefiBovre^ Vat, 363. 
sTSif^ocrob prius) Omittunt Vatt, 359 gr. lat. 360. 
I5rb. 2. Vind. Lamb, 31. PariC 50. Efc, 2 a pri- 

ma Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM hVCJE. 279 

Cap. VIIL 

ma manu. Efc. 8 ^ prima manu. Addit c»aw 
Vind. Lamb. 3 1 . ry^f 5w) istye^detff Vat. 1 a;o9» 
Vind. Lamb. 31. FariC 50. e7rccva»vro) muv 
a«To Vat. 363. PariC 50. Havn. a. 7«Ai|vif) 
Addunt /iryuXfi Vat. 363. Urb. 3» Vind. Lamb. 
31. Efc. 8 emendatione» 

*5 ^ov) 'noos Vat. 360. fw) Omittunt Vatt. 360. 
1 209. <po$fidevres Jf ) ot ie (poRf\dBms Urb. 2. 
^odnbevres Vat, 359 gr. lat. hgyovres *nqos 
aKKif\Kov$) TT^off uM^Aovf hsyovres Urb. a. eJ- 
To^" ^/>) r>/» wTw Urbin. 2. Vind. Lamb. 31. 
YMt vTtoLKQvov^tv ocvro)) Dcfunt in Vat. 1209. 
uvrai) «uTou Vat, J2I0. - 

16 K«T«rA«vwv) Kfl^T«9jA^uff«vT^r Vind.Lamb. 31. 
PariC 50. yuia^&nf) ye^utntvegv Vat. 359 lat. 
1209, yefyeanvwVdX. 360* Urb. 2. Syra hicroC 
avrmefuv) Tfefuv Vat. 354. uatrt^nequ Vatt. 358- 
359- 3^0* 3^3- '548. Urb; 2. Laur. VI, 34. 
Vindob. Lamb. 31. KoIL 4. 6 a prima manu. 
Havn. I. 2. 

«7 *^^A&cvT4 J!p flpuT«) Ty K«if o; FKWVft? ehBovn Ty 
iUaou w^ Tin^ %d??«v T»v yuiuqr\vosv Havn. 3. 
tfuTO) pofterius) Omittunt Vaf. 1209. Urb. 2. 
flcvnf T/f) Tis- «vuf Vat. 1209. ^ '^^^ 'noKeoas) 
Defunt in Vat. 359 lat. os ei%e) exoav Vat. 1 209. 
Urb. 2« iuiiMViu) SutfjLoviov Havfl. 2% «k %f c- 
S 4 vw Digitized by VjOOQIC ftgo EVANGELIVM LVCA 

Cap. vm. 

vm huvcoVy Kcci tiAccrm cvk m^^ivtntsro) ms X(^ 
va> TfoKKt^ ovK €veiv<recre iixecnov Vat 360* nou 
X^ovoo hecva» ovK eveSsivcKero s/JLecnev Vat. 1209* 
Syra phil. in margine. Syra hierof. kou XS^^ 
hxvo) ovK eveivaecro f/xxrtov Urb. s. 

a^ Koci prius) Omittunt Vat. laop. Urb.a. n efjtas) 
rs fJiAiv Syra vct. 

^9 Trek^tiyyeiAe) Trec^tiyyeXXe Vat. 349. TroKXois 
yuq xfovwi") TroKw yocq j^fovov Urb. a. ocvrov) 
uvr(k) Urb. a. Havn. a. eSeaiJieiro) eieaiJiever» 
Vat. I aop. (pvKecacoiJLevo^) e<pvKocrrero Urb. a. 
u^o) flc^e Vat. ia09. 

30 Keyosv) Deeft in Vat. laop. ««r/v ovo/uo^) ovoijloo 
ef^iv Vatt. 360. iao9. Urb. a. Ven. 10. A^ywv) 
Addit ovofjLec fjioi Syra hierof. SuiiJLovioc TToKKm 
eicfiK^ev) eiotfKBev SeciiJioViec 'JreKJ^ec Vat. lao^. 
iociixoviec 'noKKoc) TroKKxt SociiJLOVioc Vat. 358. 

Urb. 2. 

» 

31 ^af£jwcA«) 9r«f«eaAeuvVatt. 354. 359lat. 3^0. 
Urb. 2. Laur. VI, 34. Vind.Lamb.31. PariCgo. 
ec7reK$etv) ucsKBesv Vat. 360. 

3a Bo(rKoiJLevoi>v) /Soo-xe/ufvjj Vat. lao^. Vind. Lamb. 
31. 7recfeKx?iovv) TrocfeKocKeaocvVzt. 1209. Vin- 
dob. Lamb. 31. enreKBeiv) wneKBerv Vat. 349. 
Havn. a. 

33 «^o rov uvBfoifTrov) Defunt in Vat. 3^0. esff^ 

ilKBev) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lYCM. 281 

Ctp. Vfll. 

jyAdw) €i<n\hB(flf Vatt. 349. 358. 3<Jo. 363. 1548* 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Kol. 6. Efc i. 8 » 
emendationc Havn. i. 3. u7tmvgyi/\) WTrsTrvs" 
ymcw Vat. 354. 

34 ytyevfiiAivo)/) yeyGvoff Vatt. 360. laop. Urb. 2. 
«wAM&cvr^i') Omittunt Vatt. 349. 354. 358« 359 
gr. lar. 360. 363. 1548- Urb. 2. Vcn. 10. Vind. 
Ltmb. 31. Kol. tf. Efc.i. Havn. i. 2. 3* 

;8S «InA^av Jf) Kcci e^?\Boy Vat. 360. ijA.&ov) g^- 
Xcvtui Vat. 360. Vcn. 10. KuBniA^oy rov uv- 
BfosTfov) rov uv&fooTFov KuBiiiJievov Vat. 360. Urb. 
2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. e^eKi^hvBei) e^e- 
XnhvBev Vat.360. e^X&ev Vat. 1209. rov iff' 
^ov) uvrov Vat. 359 lat. iffaov Vat. 1209. 

36 uvroif) becft inVat.360. xui ol iiovrei) Omit- 
tit Ps^rif. 50. KUi) Omittunt VatL 349 a prima 
manu. 363. 1209. Vind. Lamb. 31. tpw eaoQdti 
iuiiAovicBeis) Quotnodo /anus factus ejfet a /r- 
gione,, Vat. 359 lat. 

37 fifcorfitrcev) jyfomfw Vat. 1209. yuiu^ryosv) y*- 
fciwijvw Vatt. 359 lat. 1209. yefyecnfvoovVzt. 360. 
Urb. 2. Ven. 10. uvros) ifiaovs Vat. 359 lat. 
To) Omittunt Vatt. 358. 1209. Havn. 2. 

38 iieero) eiaro Vat. 1209. uvrov) Oraitiit Havn. 
!• e^e?^hvBei ru iuif^oviu) ru iuifJLoviU e^e* 
AJfAui^w Vat. 360. Vind. Lamb. 31. Pari£ 50. 

S5 Efc Digitized by VjOOQIC 382 EVANGEirVM LVCA 

Cap. VIII. 

Efc. I. c ifi<rovs) Omittunt Vatt. 360« lao^. 
Urb. a, 

39 tTfoifi^s aci) aoi fTToifiai Vatt. 360. 1209. Addir 
Koci fi/^ao ci Vind. Lamb. ^i. 

40 eyfvsTo) Omittunt Vatt. 360, lao^. i$ ev ry) 
tv i$ r<» Vat. 36a tv rco ie Vat. 1209. - urt- 
•?^€\p«i) vVc9fe^^iv Vat, 1209. Urb. 2. nfjr^- 
is^uro) vTTeSs^ecro Vat. 359. 

41 KOCi iSoVf fl?<^SV OCVflf) rO) Mif» SK8iU^ etvdfOJTTOg 

^^o(Tfi?J^ev ro9 ifitrou Havn. 3 ob initium Lect* 
Ecclef. fwi iiofj 7r^oorfi?<^sv ra> nitrov Vat. 360« 
ocvros) oyrof Vatt. 360. 1209. Urb. 2. Ven. lo. 
Vind. Lamb. 31. v7rfi^%s) eC7rfi\ds Ven, 10. 
rov) Dceft in Vat 1209. ei<rs?iBsiv) shBst» 
Vind. Kol 6. 

42 MsKot) SsKu^vo Vat. 360. ee7reBvfinsv) eeyro" 
^fiaKovaoc Syra vet. Syra bierof. a fecunda ma- 
nu. sv (fe ry vTruysiv avrov) Et eontigit^ dum 
iret „ Vat. 359 lat. avrov) Omittit Urbin. 2. 
avvsTrvryov) ovvedXtBov Vat. 12 lO. Urb. 2. 

43 yvvi/l) Addit n^ Vat. 363. ioQisKoc) isKxiv 
Vat. 360, Ven, 10. a^ ixrqovs 7r^oaocvoc>M<roc- 
troc oXov rov (iiov) Dcfunt in Vat. 1209. ' w ioo- 
rqovs) iar^ois Vatt. 349. 354. 358. 359 S^- 
360.363. 1067. 1210. 1548- Urb.2. Laur.VI, 
34. Vind. Lamb. 30. 31. Koll. 4. 6, p. Eft. i. 

Havn. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA agj 
eap. VIII. 

Havn. !• 9, 3. /3w} Addit ccvrtjff p^ai Urb. a. 

BefetTFev^ut vno cvievo^ Urb, 2, 

45 xtfi oi /ier'«vrov) Omittunt Vat. 1209. Syra 
hieroC || nai c« ovv «ura Vatt. 360. 1067. 
Urb. 2* Vcn. 10. Vind, Lamb. 31. Parif. 50. 
e^r/wrflft) is^cbTKu?^ Urb. 2. kccs heyess^ ns 
e ccylfetimQg fxev) Defunt in Vat. 360« Urb« a* 

46 ey« ycc^ eyyo^y) eyvccv ycc^ ey<» Havn. 3, e^eTsr 
devaccv) €^e>JihvQv7ecv V^X. 1209. 

47 «ury poftcrius) Omittunt Van. 359 lat. 360, 

1209. U^^- *• P^"^' 50' 

48 JV) Addit i9|o-cui' £fc. 8 ex emendatione. d^^* 
w) Omittunt Vatt. 359 lat. 360. 1209. Urb. 9. 
Vcn. 10. Syra hieroC 

49 sTosfev) ac?rcVat.3(5o* ccvroj) Deeft inVat. 1209. 
fifi) Addit fjLfiKen Vat. 1209* rcv iticcmu)\jov) 
ccvTOV Vat. 360. 

50 \eyaiy) Dceft in Vat. X209* f^i^eve) ift^evorov 
Vat. I209» 

51 esaeh^ew) eh&o^ Vatt, 349. 354. 358. 359 $v. 
lat. 360, 363* 1067. X210. 1548- Urb. 2. Ven. 
10. Havn. I. 2. 3. ei^ehdesv ovSevx) emh^esv 
Tfvcc 7VV uvra> Vat. 1209» ovSevx eiae^Betv Urb. 
*9* rivee avveXi&«/v (vurA) Vind. Lamb» 3z. r/vo^ 
Qvv(?^eiv Farif. ^o* cccko^Qov kccs mecweiv) ^o^ctv* 

vnv 

Digitized by VjOOQIC S84 EVANGELIVM tVCJL 

Cap. VIIL 

Wfv Ko$i mtwHcv Vatt. 359. 359 gr. lat 360. 363^ 
zotf/. 1209. laio. 1548- Ven. 10. Vind.Ltinb. 
31. KolL 4. 6. ttavn. i. 3, Syra hieroC rpic 
matSot tmi rtfv iJLfirifei) Koci rtf» lAfrngoc rns nou* 
ios Vat. 359 gr. lat. 

S% ovtc) cv yocf Vatt. 349. 359 lat. 1209« Urb. t. 
Vind.Lamb. 31. Efc. x^ ovk oc7reBocve)i) ovyecg 
»mdocviv rc KOfoctnev Vat. 360. Ven. lo. Sjrrt 
hierof. Syra phil. ; fed vocabulis yocf et ro xa- 
foc(ricv afterifcus prcfigitur, et in margine adno* 
tatur : yug it ro xogecffiop non adefi in omnibus 
exmplis. 

54 BK^ccKoffv 8^00 ifavrecs^ Koci) Omittunt Vatt. 359 
lat. 360. 1209. ^^"* ^O* ^1« 'Ttocvras) 'jfecvrecff 
f^tt) Vat 354. l)rb. s. Vind. Lamb.^i. hgyeov) 
Deeft in Vat. 360, Ven. lo. fy«f ou) cyei^i Vat 
1209. eyetfxi Vtn. 10. 

55 Troc^ecxffifjtoc) Omittit Syra vet. ecvrti iobnve^t) 
ioBfivect «V7V Vat.36o. Ven. lo- Vind.Lamb.31. 

CAPVT IX. 

X Ja) Addit niaovs Efc. g ex emendatione. /xo^ 
BtirM ecvrcv) Omittunt Vatt. 354. 36^ 363. 
laia 1548« Ven. 10. Vind. Kol. tf. Havn. i. a» 
1 i ecTrotfcficvs Vind. Lamb. 3 1. ecvrot^ ivvec/dtv) 
ivveciMV avrotg Vat. 1209. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCiE. agj 
Cip. IX. 

a icc^Beci) $»<rccffdccs Havn. a a prima manu, ut vt 

dctur. Tovff ac^evovvTM) DefuptinVat^iaop. 

li rovff aabmss Vat. 360. Vcn. xo. 
•3 iu&iooij iecHioy Vatt 359 lat. 360. Vrbin. a; 

Vind. Lamb. 31. aya) Dccft in Vat. laop. 

ex^iv) r/jnn Urb. a; 

4 fjv) Omittit Havn. 3. 

5 rtv) f«v Havn. 1.2. 3* Jlp|«vr«i) J(?%tt>yrflft#Vat-; 
2209. Urb, 2. Vcn. 10. lolmrm Vat. 1548 cx 
tmcndatione, if^pyrSci Havn. 2. f|«f%o/wwi 
»5rp rif^ sroAwf #xwiff) Oraittit Havn* 2. 1 1 f |- 
sfXoiJiivoi amrfif oiKtccffj ti octto rti^ TtoKeoas mkh" 
yv[s Vind. Lamb. 31. . %oci pofterius) Omittunt 
Vat. 1209.Vind.Lamb.3r. (»9ro poftcrius) Dc- 
tft in Vat. 349. uTfOTiVoc^xre) aifGTinci^errn 
Vat. 360» ocTforivaccereW^t* 1209. Urb. 2. «, 
etvrws) Omittit Syra hicrof. || avrois Vind. 
Lamb. 31. Efc. i. 

7 vTfccvrov) Omittunt Vat. 1209. Urb. 2. 'nav^ 
ra) Omittit Havn. 2. II c^Vavr» Urb. 2. vtio 
rivosv^ on iwawfiff eynye^rai €k veK^m) Defunt ia 
Havn. 2. e^ytiyefrai) fiye^dri Vatt. 360. 1209* 
Urb. 2. Vind. Lamb. 3 1. Parif 50. eK) amo rm 
Vind. Lamb. 31. Parif 50. 

t aXhm) vno rivosv Urb. 2. eis) r/f^Vatt. 360. 
4067« 1209. laio. Urbin. 2. ave^fi) eCpccvn 

UrU Digitized by VjjOOQIC ft8€ EVANGELIVM LVCM. 

Cap. tX. 

Urb. d, fed in margine ccve<tfi eadem tnanui oc 
videtur. 
9 Hcci eiTtfv) iiTfe ie Vatt« 360. laop. Urb. d. Vind« 
LamJ). 31- Parif. 50. c) Omittunt Vatt. 349» 
554- 358» 359» 3^3^ ^^7* '« 10. 1548. Ven. 10. 
Havn. f4 t/c^) Omittunt Vatt. 1209. i^^o a 
prima manu. Havn. i, ie) m Urb« a. rc/«o«- 
rct) ravru Havn. j. 

ao ecvr^) ra> w^ Vind. Lamb. 31, Parif. 56- Ad- 
dit ififecvrcc Havn. a. rcTrov f^ifjuoi^) i»f 17/iev rc^oy 
Parif. 50. To^dv iffiiJio\^ TfcXit^ m>MiAen\s) wo- 
A/v iMKovfmv\v Vat. 1209. eqfiiMv) Omittunt 
Vat. 360. Ven. lO. mchMc^s ncchcvfJLevfii) Omit- 
tunt Vat. 359 lat. Urb. a. ^fiBaaiSccj Omittic 
Urb, 2. II /^fiBcaiicc^ Vatt. 349. 359 gr. 363. 
Havn. 2. 

j 1 h^cc^Aeifc^) ccnc^e^cciASVcs Vatf . 360. 1 209. Urb. 2. 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. avrois) 
Addit r0( Parif. 50« defa^fresa^) be^aTfeMi^ 
Vind. Lamb. 31. i«ro) iawarc Vat. lotf/* Vind. 
Lamb. 31. 

♦52 1? ^f) »r(l>y Vat. 1209. ''"^ o%AcO Tdt;^ o%Xcur 

Vat. 349. Urbin. 2. aitehBovres) m^evdefreg 

' Vat. 1067. Urb. 2* Vind. Lamb. 31. mcc rovs 

, ay^dvs) Defunt in Vat. 359 lat* rarg) Omic- 

tunt yatt. 3(So. 1209. Pari£ 50« Digitized by VjOOQIC BVANGELIVM LVCJE. ag? 

Cap. IX. 

13 Tffoff ofiurcu^) ecvTc$ff Viad. Lamb. 3 r. CfiM (Poe- 
■' ym) (pceyeof viAstf Vat. 1209. e^ov) «iTfkv Vat. 
jaop. VAf/ov) irAfov Vat. 360. Juo iX^^^) 
^iX^veff ivo Vatt. 349. 354* 358- 359 8^. 360. 
^63. 1209. 12 10. Vindob. Lamb. 31. Kol. 6. 
Havn. 1. 2. ixdviiu Juo Urb. 2. f«rri) /wif Vat/ 
360. mfsvdevreff nA<tf/f ) nfcf/;" irpf^i/^fvw Urb. 
2. Tro^evBevreff Havn. 2. uyofa(r(»iJiey) ecyofcc^ 
irof*ey Vat. 363. Urb. 2. Havn. i. eis: Travrx 
rov Kccov rcvrcv B^<ofAC^rx) /ifa>iJiccrx etc tfccvtcc 
rov ox^ov rcvrov Vat. 360. 

74 coffe$ ecvife^) av^^e^ ooasi Vac. 360. HXiaicci) Ad^- 
diint ooaei Vat. laop. Urb. 2. 

J5 aveK?^tvccv ccTrccvruc) y.arey,hjvavavrcvcy^U^6o^ 
KareKhivav 'rravra^ PariC 50. 

16 xai tertium) Omittit Efc. g a prima manu. /u^- 
.&ijT«/s') Addit aur^u Parif. 50. Trafan^evai) 
Tra^abervat Vatt. 360. 1209. 

17 K«i fxofrao-dijo^av Travw^) 'rravrei v,ai e%o^a^ 
cdfiaav Vind. Lamb. 31. Parif. 50. fifdfi) flfocv 
y^^' 354- fl^^fl^av Urb. 2. me^iccevcav) Tre* 
fiaevfjia Parif. 50. Tre^icxrevcv Havn. 2. Ko^svoi 
iooSeKa) ioD^eKa Ko(pivovs Urb. 2. 

j8 /JiaBfirai) Addunt avrov Vat. 360. Vind, Lamb. 
3 1. PariC 50. avrovff) Difcipuios Vat. 359 lat. 
?<eyovffiv cl e%Aoi) oi c^^ot hgycvQi Vait. 360. 

1209^ Digitized by VjOOQIC 288 EVANGELIVM LVCA 

Cip.IX. 

laop. Xryovfri ol avBfayjroi Vat. 363, 

19 eiTTov) tnroev Vat. 1209. Addit oi ^ Vindob; 
Lamb. 31. «AAoi ie fiXsuv) Omittit Vat, 35^^ 
Addunt aKKoi ie UqifjLm Vat. 360. heqoi h le- 
fHAiOLv Vind. Lamb. 31. ni) Omittit Efc. g a 
prima manu. || $U Vat. i2io> fed in marginc 
ns alia manu. In Pari£ 50 eft lacuna a vfl 19 
usque ad finem capitis. 

ao aDTois) Ttqos avrovs Vat. 363. ocitoK^ibvs h 
Tterqos) Tfsr^os is aTrcK^iBots Vat. 1209. 0) 
Omittunt Vat. 354. 359. Urb. 2. Havn. i. 

31 TToc^yystX^) Addit auTfitf' Ven. 10. f ittw) Ar« 
yeiv Vatt 360. 1067. 1209. ^^- •• ^^°* '^. 

a2 Tou «vdf<»93rou) TPu Seov Vat. 12 10, fcd in mar- 
gine ocvBfomov alia manu. TrqeoQvre^ow KUi 
ct^ie^eosv) oc^iefeow kou TtqecRvre^osv Vindob. 
Lamb. 31. kou oc^ie^ewv) Omittit Havn. 2« 
Koti y^ocfjiixarecov) Omittunt Vat. 360. Ven. 10. 
eye^Bflvxi) ocvoc^oci Vatt. 358- 3^0. Urb. 2. 

»3 ehdeiv) e^x&T^oci Vatt. 360. 1067. 1^09. Urb. 2. 
ocTfu^tlcoc^boi) bcfvfiaocadoi Vat. ^209. Kocb^ 
V^J^e^ocv) Omitnmt Vatt. 349. 354. 358. 359* S*^- 
S63. 12 10. 1548- Vind. Kol. 6. Havn. %. 

^4 av) eav Havn. z. 2. os ^oev ^d avrnv) Omittic 
£fc. 8 ^ prima manu. 

»S 09(peheirai) a^^^Aqdii^iriKi UrU a.. rof koo^/aop 

ohov) Digitized by VjjOOQIC EVANGELIVM LYCJE. 229 

Cap IX. 

c\ov) o?ioy rtv Kott/Jtov Urb. 2. fj ^fifAiO^dM) KUi 
^fll4iosi^8$£ TJfv yl/vx^ ocvrov Urb. «. 

ft(S ^01^9 uvrovj Kcci rov ^arqos^ xeu rotv eiyMSfv oty* 
yehMv) oo^ rov Tfurqos avrovj fjurx rw ay^ 
yehm t«v «y/(wv Syra vct. 

fi7 ddSe) ecvrov Vat. 1209* ^V^od^ fequentibus juii« 
gunt Vatt. 349. 354. 1548. Vind. Lanib. i. 31» 
*Vijxor«v) k(kfrm Vatt. 354. 358- 359- 3<J0* 3*3* 
1067. laia 1548. Urb. a^ Vcn. lo. Vind. Lamb. 
I. 31. Koli. 4. tf. Efc. g. Mavn. i. $1) tirivH 
Vat. 1548. y^^evT^i) yev^vrui Vatt. 3 49. 354* 
358* 1067» 1209. 12 lO. 1548 cx emendatione» 
Vcn. 10. Vind. Lamb. i. 31» KoU. 4. 6% Havn. i. 

ft8 le^i prius) Omittit Vat. 12O9. ciVfi) av Havn. t. 
rw) Omittiint Vatt. 349. 354. 359. 366* 363» 
Ift09« I2ti0. 1548* Urb. 2. Havn. X. a. iomv'^ 
v^v KUi iooioo^ov) iu^iM>Bov Kui io^uwtiv Vat. 359 
gr. lat. Urb. s. 

30 lAOixniff) iMov&n£ Vatt. 360. 3^3. 1209. 1548« 
U|:b. 2. 

31 eloiov) io^uv Vatt. 349 a prima manu. 32^8* 
laio in margine> alia manu. 

32 u^ot)) Addit %ui Vcn. io« iiuy^dffi&uvriff io) 
Kca iiuy^fFyb^&uvre^ Vat. 360» 

33 0) OmittuntVatt. 349. 354. 3(^3. £fc«8<iprima 
manu. Havn. i. 2. eTnt^utu) JiJ«mei«Af Urb.2« 

T nui Digitized by VjOOQIC a9o EVANGELIVM LVCM. 
Ctp.IX. 

ncct 'nosfitroifjuv) Deeft KUi in Vat. 349« cKifyaff 
TfM) Tfiiff mtfvots Vat. 363. Vind. Lamb. 31. 
Ijuav coi) co» fjuocv Vat. 360. fjLa)Cit fjuoai) /juocp 
IJLOitrei Vatt. 349. 358. 359 gr. lat. 363. 1210. 
2548. Vindob. Lamb. 31. Koll. 4. 6. Havn. z« 
fjuoLv fjtafotl Vat. 354. Urb. 2. Efc. 8* Havn. 2«. 
fjuocv fiXtoc) fi^M fJttuv Vat. 360« ?<syet) wT^ahM 
Havd. t. 

34 Xsyovros) KocKouvrocVzx.^^^. manuoccev) nfi^ 
ffKtot^ev Vat. 1209. iKssvoxiS etaiXBetv) etaehBea^ 
ceurcup Vat. 1209. aurcu^ fid-^Ai&f/v Urb. 2. nc6i- 
vovs e?^etv Vat. 354. 

35 (puvfj eyevero) eyevero (po^vfi Havn. 1. fjtov) Dc- 
cft in Vat. 349. ocyecTmros) ex^a/Keyfjtivos Vat* 
1209. 

35 e) pccft in Vatt. 354. 1209. Havn. i. uoct po-. 
fterius) Omittit Havn. 2. xTrnyyetXocv) ocvnyyet^ 
AeevVat. 358* fo^^aieM^jy) ea^^^eexoevVat. 1209. 

37 eyevero oe ev r^ e^s ^h^Qcc^ Kocre^AovroiV ocvrccv) 
rm KoctfiUf eKetvo) KocreXdovros rovtfiapv I^ayn. 3. 
iv) Dceft in Vatt. 354. 1209. i^vrcov) Omittit 
Vat. 349 in textu; additur in margine a correc- 
tore. KocrehBovrow ocvrotv) KocnisBovrt rco ifiaov 
Efc. I. 

38 ccveRonai) i^offffi Vat. 1269. Urb. 2. tjrt0j\e» 
y^/ov) milihxy\jat Vatt^ 349. 354. 358. 359 P^* 

360. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM. LVCA 291 

Cap. IX. 

360. raio. i54g. Vind. Kol. 6. Ham 2* mfe* 
rerefiliiyy Syra hicrof. a fecunda mano. «^i /4^1) 
/401 ^i Vatt. 360. 120^ laio. Havn, 3, 

39 mevf^») Omittit Syra hicrofol. Kfet^ei) Addit 
x»i ^irflTflrfi Vat. 360. Kcu c^ccfeewei uurtv fc^ 
ru a^(ov) KUi fjiBT» uip^ov (necifeccfftt aurev Sy- 
ra hieroC xas fi^se ad avpr^Sev ecvrevy D«- 
fttnt in Syra hicrof. /deysff) ficj^ Vac laop. 
cecTo^wf «) vTTex^ff* Urb. a. . . ^ 

40 «KjStfAAivenv) eK^ecKoi^v Vatt. 349. 354. ^i^g^ 
35?- 3^3- 1209. »«w- '548- Urli. s. Vind* 
Lamb. 31. Kol. 6. Efc; i. Havn. u. 3* »urp) 
Aurev Vind. Lamb.31. 

4 1 e&efjm irgcf vfjteu) ^f* i^^ e^d/ucw Vind. Lamb. 
31. Kect) Im vtere Urb. a. Vipd. Lamb. ^u 
KUt fM TTore Syta phiL in margine. d^ r^ 
viey apv) rev vSev <fev ciie Vatt. 349. 354.^353« 
359 ff^S^S* ia*o- Urb. a. Vind. Lamfab 31. 
Koi. 6. Efc. i. Havn. t. a. 3. 

42 iruy«9^«^d(£«v) Addit «vr^y Vat. 3^3. 

43 eitei^triii) e^eat Vatt. 3^0. 1209. Urix a. Vcn; 
10. ViAd. Lamb. 31. Efc g. i t$iirevs) Omit. 
tunt Vatt. 359 iat. 360. Urb. 2. Vcn; la 

44 arr&) JDmitiit Vat. 3^0 * prlma maemi; adicrip^ 
tum a torrcctote. 

45 ^O vV Vw. 34^ W VA. a. eme) Deeft 

T a ia 

Digitized by VjOOQIC »9» EVANGELIVM LVCA 

Cip. IX. 

ih Vat 349* ifwrtiacu mm») mti9 "^Mrnacu 
Vat. 349. Vind* Lainb« 31. 

46 ro) Omittit Vat. 36a 

47 liow) yvM Vat» 3<So. fXf Vat« 1548. Vind« 
Lamb. 31. w iiahfiyiffiMl) tws iiuhjaiywiiovg 
Vat* 3<So. *«fff M^ims myrvni) imroov Havn. 2« 

48 ifturtfi^) Omittit Urbin. 2. 9m) et» Vat. 1209. 
«uT^ w «r«<Aw) T» flr^iJiw rwro Ven. lo* &) 
ra* Urb. 2. w«i) ^/ Vatt. 3<{o. 1067. 1209. 

49 o) Omittit Vat 1209* m^arcL) iiiecmMh» 
Urb. 2. nioiAif) tioiuv Urb. 2. w) ev Vatt. 
360.1209. T») Omittunt Vatt.349.354.358. 
359. 360. 363. 1209. 1548. Urbin. 2. Vind. 
Lamb.3i. Havn.t.2. fH«Xum/4<y) tXMAi/o/Mir 
Vat» 1209» 

50 Kou snrf) imt J^ Vat. 1209. tJrb« 2. Vind. Lamb. 
31.- Muroy) itvro\>g Havn. 2. c) Deeft in Vat. 
Z209. xwAufTf). Addit m/rw Efc 8 ^ emen* 
datione. ^fcw priuf ) uftw Syra phiL ct in mar- 
gine: Vtrba ^ yecf «^i naffvfMty nom m omni- 
tut BXimplif inveniuntur. ^fcw bii) 0/4fi»y bis 
Vatt. 1067. 1209. '548 a P^^inia maniu Vind, 
Lamb. 31. 32* . 

01 etMrw) OmittitVat.1209* «vrou) lasur^ Vat. 

354- e<riff/^0 e^niqtae Vatt. 1067. 1209. 
8t «wVpt;) tevrw Vatt. 354. 359. Havjl. 2. na^txrpi) Digitized by VjOOQIC UVANGELIVM LVCJE, »93 
Csp. IX. 

«roXiv Vat. 358* Vind. Lamb. 31. Efc g tt emeiu 
datione. ^s^O <vVVac. 1209. 

93 '''O Omittit Efc. g a prima mano. 

94 flcurou) Deeft in Vatt. 3^ 1^09* Urb. 2. ip^ 
TTw) uitm Vat. ia09* onro) ne Vat 360- ^# 
Kcisi 9fAi«f iTrcnia^e) Defunt in Vat. 1209. Urb. a. 

95 ^O Addit iiyo-wp Havn. i aUa manu in margi« 
ne» j(«i fi^tfv, oux oi^(Krf olcv mtofiuros i^$ 
-^fjtiis. 'O yaf vlcf rcv wdfcrxw ovk nA^f yl/V" 

yjxs wBfoiifm cc^nokiaeu^ «AAa ffc^acu) Defunt 
in Vatt. 354. 1067. I809- Urb. a. Laur. VI , 14« 
3a. Vind. Lamb.3a Efe 9 a pr. manu. Havn. a« ^ 
p/Mis) Omittit Vind« Lamb. 3Z« 

$6 yaO DeeftinVat3tfaVind.Lamb.3i»Havn.x 
a prima manu, m^fsnm) ^zoKTiiifm Vat. 349. 
Sorg«d* Vind* Lamb* 3Z« 

67 iyi)firo J!?) mi Vat 1209. Vind. Lamb.31. tyr- 
VfTo Jf TTofivcfJuyc^ uvro^ ev Tff oJa;) ra^ nccsf^ 
ineivtd iyevsro ifo^ivcimcv rcv n^orov Havn. 3 ob 
initium Lect Ecdef. «y) Deeft in Urb. s. 1 1 
rav Vat. 1 209. Havn. 3« ctmi^^) dfctyug Urb. 
2. KV(ii) Omittunt Vatt. 360. 1 209. Urb. a« 

H^ ecvTf) avrctff Vat. 359 lat. 0) Deeft in Vat 
ia09. jcAiv») xAw/ Vat. ^tfa Havn. a. jcA/- 
^fei Urb. 8. Havn. 3. 

59 e09r<Adfyr# ^fifQ^ov) 00 ^f AdfiV Vat. 360« crTTfA* 

T 3 aw Digitized by VjOOQIC «94 EVANGELIVM LVCM. 

Cap. VL 

&iif 9rf69Tfiy Vat. 3^3. «^m*^ t^TrO^wrs Vke. 

1209. fjiov) Qoi^it SymhiwL 
60 e tfiaovff) Dccft ki V|rt. xapp. 
tfj leosi) Omitttt Hayo. a. r(^) r^ Vtf. ie48^ 

M rc9 0UMV fcou) ^ roo oix^ ^ Ven. 10. 
4% ^nqos wrov) Defunt i^ Vat. xaop. Tffps mrrep 

c jffovvr) /ifo^oup 7f of a(urpv Vaft. 354. 3^9 gr« 

Havn. I.. i». 3. oiurcu) Omittjt Venet. xq. «#r 

rifv QmtrAiiocy) ev ry ^o^iKtHf Vat. 360« rg /Boe- 

tfjAfiop Vac 1209. 

CAPVT X. 

2 xctiprimum) OmittitVat. 1209. i^iofjmomrot) 
Addunt ioo Vatt. 359 lat. 1809. Addit imBtt 
rocg Vat 1067. otvrovg). Dccft in Van 1209. 
ivo) ivoj ivo Vatt. X209. 1548* ocvrov) iavroo 
Ven. 10. ofAih)^) ri^hXe» Var. 1 209. Havn. s. 
*f%fv0«i) ftaifx^cBocs Vat. 360. Vcn. la Jifj- 
^ff^dflM PariC 50. esa^ofovtaSoc» Urb. fl. 

a «A«Vfy) fm Vat. 360. ouv) J!» Vatt. 349. 360. 
2209. Urb. 2. Vind. Lamb 3 1. Parif. 50. oorw) 
i7foi>g m Vat. 1548. n^uHOssi) oK^Kg Vatt. 
349- 354- 358- 359- 3^3- "W- 1548. Urb.^. 
Lanr. VI , 34. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2« ix- 
i3«AA9 ofyotras) ifyonas onBoLKKit Vat. 1^09. 

3 Hic vcrfus deeft in Vat, 349 » fcd in inargine 

addi- Digitized by VjOOQIC EVA.NGELIVM LVCJL IM 
Ctp.X. 

additur t correctore. r/c^) Omittit Vat« zaop* 
€Cfvecff) 7rfc$aTccV$t. ^4g. 

4 0u)ieanriov) 0»?ietvrm Vat. 35^. fjLniie) fjm Efc: 
2 ex emendatione. Havn. %. necree n/jy oiov U" 
e7reeafic$$) ecff^emicBe Kotree rn» oio¥ Vat 34j^. 

9 oiKset¥ Mtfx^^^^) ^'X/c«F mthBnre Vatic 360* 
emhBnr^ oiKioey Vat, laop. ^roA/v we^titrde % 
OiKiocv Vind. Lamb. 31« 7fo/jv ei(ri?i^fire tj oiKiecv 
Parif. 50. eifvyfi) Addit fv Vind. Lamb. 31. 

4i /juv) Omittunt Vatt. 349. 354. 358. 359 gv. lat. 
360. 1067. laio. 1548. Urb.2. Ven.io. Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. s. y iKSi vm eifnvfi^) 
mcei tl vUff fi^nvfis Vatt. 359 lat. 1209. V ^^^^ 
9ifn»n^ Wi Vat 360. 0) Omittimt Vatt. 349. 

354* 358. 359- 3^3* ^^^7* '«lO- '548. Urb. a. 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. a. eiiecv'- 
rov) Omittit Havn. i a prima manu. e(p^) yrfdff 
Parif. 50. 
7 eff&iovrss) ecdovres Vat. 1209. ixiaBov) i^iov 
fjueBov Urb. a. e<;i) Omittit Vat. 1209- 

5 itav) ecv Vatt. 349. 354. 359. laio. Laur.VI, 
34. Vindob. Lamb. 31. Parif. 50. Havn. i. a. 
we^fl^Be) eiofih&sre Ven. 10. Jlp%(wvr«i) ^f- 
X^roci Vatt. 360. 1548 a prima manu. Urb. a. 
Havn. 2. 

9 ecvrois) Addit in Vind. Lamb. 31. 

T 4 «0 Digitized by VjOOQIC »9(5 EVANGELIVM LVC^ 

C«p. X. 

10 ets) Kcci «^ Urb.a. MefXfl^Bs) w«A&irre Vatt. 
360, laop. Urb.i. Parif.50. Jie%»VT«i) ^^oy- 
T(«i Vat. 359. Urb, 2. Havn, a. ^vrtis) axyroon^ 
Syra phil. in margine* 

XI xewofTov) Addit r«v arcJw Vind.Lamb. 31. «c) 
wno Vind. Lamb. 3 1. v^mi) Addunt f i^ rov^ ^©"^ 
JlflC^Vat, 1209. Urb. 2. f/i: rovf TroJat >j/lc«v Vatt* 
360. 363. lotf^. Labr. VI, 34* Efc. g in mar* 
gine. e^* viiots) Omittunt Vatt 359 lat. 360, 
1209. Urb. 2, Ven. 10. 

1% h) Omittunt Vatt. 349. 359 gr. 3^0. 363. i2io, 
Urb, 2* Vind. Lamb. 31. Havn. i a prima ma- 
nu. 2* «Ti aQScfjtQtf ev rjr rtl^e§oc €Ke$vfi «vficTo- 
r^^ov e^c$t) obveKTore^ov e^xi ffoh/xotff ev ^f^fof 
Kfitrew Urb. 2. in ao^ofxots eeveKrore^ov e^oct ev 
rn tifAe^oc er.eivy Vat. laiO. Vindob. Lamb. 31» 
Parif, 50. 

13 %«?«^^) X^f^^^ Vatt. 354. 35g. 359 gr. 366. 
X548 a fecunda manu. Havn. 2. Corozaim Vau 
359 lat. 5^;(»f » ^iv Vatt. 349. lo^Ji^. 1548 a prima 
manu* Urb. 2. ^ifidaai^x) Hn^auiiav Vatt. 349, 
363- ^yevovro) «ysvn^ijwv Vat.i^O^. tucBn* 
^ievoci) Kocdi/ifJievoi Vatt. 360. 1209. 

14 «yexrm^^y ^«•«1 £v rj; k^ /(r?/) ^ ry lef /0*^1 w«c- 
roreqov e^oa Vat. 360. 

25 X(»9rFfvap9Vf«) Ku(poc(voiovi4 Vatt. 359 lar. 1209. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. «97 
" C(ip. X, 

1;) fci) Vat. 1209. tJ"v{/«^w») u^l/w&ntTff Vat, 
laop. «^do) rau flJJouVat. 1067. Urb. 2. xee- 
Ta^i(ixaBfl<rt!) K«r«i3not; Vat. 1209. 

16 fcff) Addit Kod efce ecKOvonfy ukow rcv ofTto^H' 
Kotvres fxe Parif. 50. Syra hicrof. 

17 i^^oiA»iKovra) Addit juo Vat. 1209. Addit /^. 
5i|r«/ Vind. Lamb. 31. x«f«^) Ad^it ^ot* 
Aijtf Parif. 50. ilfwv) Ominit Vat. 360. 

iS ois ec^^a^ffnv eK rov ov^avov Trecovroe) eK rov pvfoc^ 

vov ds flt^jccTrifv 'noaovroL Vat. 1209. 
J9 liov) tme ie Kv^ios rois ioivrov fjLotdf^ocis^ iiov 

Havn. 3. iiSooiJu) itio9Koc Vat. 1209. ^em) 

roov o(psoov Urb. 2. Juv«fc/v) Addit riyv Vat. 1 209. 

ocitK9i(r^) otiiKficit Ed. Wetftenii. uiiKfi^y habent 

Codd. Vatt. 349. 354. 360. 363. 1067. I2IO. 

1548. Urb. 2. Laur. VI, 34. Vea«. 10, Vind. 

Lamb. 31. Kol. 6. Efc. x. Havn. i. 
ao meviJiocroo) ioaidcvix Vat. 360. Urb. 2. imKKov) 

Decft in Vait. 349. 359 gr. lat. 360. 363. 1067. 

1210. 1548- Urb. 2. Laur.VI, 34. Ven. 10. Vind. 

Lamb. 31. Efc. i. Havn. 1.2.3. ryfa<pif) *y-. 

yeyqamou Vat. 1209. iveyfoc<Pfi Urb. 2. 
ai ocvrv) Addit J« Efc. 8 ex cmendatione. 7rvevi4oc» 

n) Addunt r« ciy/w Vatt.359 lat. 1209* I848« 

Syra hieroC nicrovs) Omittunt Vatt. 359 lat« 

I209. Urb. a* eyevero evioKioc) evim» eyeverc 

T s Vati 

Digitized by VjOOQIC 498 EVANGELIVM LVCA 

Cap X. 

TTi) OmittUntVatt.359gr.lat. 360. IM^Tm) 

Addit auTov Efc. 8 ^x emeodatione. 
%% TPu^-eiedn M«0 h^* Ttaq^obn Vatt. 349. 354« 
359 gr. lat 360. 363. 1067. 1109. X210. 1548* 
Urb. a. Laur. VI, 34, Vind. Lamb. 31. KoL 6. 
Havn. I. a. Jtto) ^apf» Vat. 359 gr. mk) m^ 
Vat. 1209. ^oiihnreci) $ov?^dt Urb. 2. 
t^ ^^oUpois) Addit ;r«Aiv Efc 8 ^x emendatioDe» 
leasr Jifl^y) Omittit Vat. 359 lat. «17«) Addunt 
avrois Vat. 360. Ven. lo* 
S4 fJi^y) tfiJW Vat, 1209. aKovvou) Addit /«ou 

Vat. 1209. 
%^ K»i iSov vo/juKcs ns oofi^ti) ros xasifai^^mWyo* 
fOKos ns Tt^o^hBev ra> ifiaov Havn. 3. ave^fi) 
n^ocrvi^iv Efc. i. eKiseifa^oDv) ^gifoc^w Vat. 
359.' Efc I. Havn. 3. nai pofterius) Omittit 
Vat. 1209. Tfoifiaas) TSOiow Urb. %. Addit lyai 
Vat. 360. 
%6 ie) Addit ifi(yovs Vind. Lamb. 31. tv ra vo/M' 
n ysy fooTrrai) n yty^aitrai ev r» vo/mm Urb. a. 
27 e^ o?ifis rtis Ka^itas a-ou, Kai e^ ohais ms 'v|/uxifp 
cov^ Kou e^ ohais rtis iTx^vos <rov^ Kai e^ o>ais nis 
Siotvoiets (Tov) Kai ev oA(f Koc^iioo irov^ kou ev okg 
rv i^vi aovf kou ev 0A9 ry iieovoiOf aov Vat. 360* 
Urb. %. e^ oKiis Ku^iios tfov^ kou ev cKg rp ^^ 

X9 Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA *9K 

isuvcicf ffcv VaL 1209* e^ ikns rfiff x»fi$ctf aw) 
Omittit Syra hierof. a prima matiu. «| c%fp nrr 
iiceffciciff acv) iv of\:o Tff tictvcic^ <rcv Ven. lo* ^cu 
pofterius) Deeft in Vind. Lamb. 31. amvTai) 
iccvrcp Vat. 1067. Urb. a. Paiif. ^a Havn. i. 
«• 3- 

Sp iinci0ovi/) iiKcuecffcu Vat 1209* Urb.a« /iov) Ad- 
dit i HavQ. i. 

80 ie) Omittit Vat. 1209. iKiwonrrcij o^ivea^ 
Vatt. 354. 360. 12 10. Havn. i. ruyxofvoyrcc) 
Omittunt Vatt. 369. 1209. 

31 Kccre/icu»iy) xarcc^cuvo PariC 50* ni) Omittit 
Vat. 1209. 

32 Acurrifp) Af u^iriyi* Vat 1209. yovcidspos) Deeft.. 
in Vat. 1209. iKBanf) Omittit Vat 359 lat. 
iicw) Addunt avrotf Urb. 2. Havn. 2. 

33 Karavrcv) Kar avrwV^t. 1548 a prima manu. 
avrcv pofterius) Qmittit Vat 1209* 

34 . ra rgavfmra avrov) avrov ra r^ocviAora Ha va. 

2. iTTi) ii€ Havn. I. avrw pofterius) Omit^it 

Ven. 10. 
^ il^ihBomi) Omittunt Vatt. 359 lat. 360. 1209. 

Urb. 2. Ven. 10. ivo invccfia iioi>Ki) iiodKi ivo 

in^ccfia Vat. 1209. ivc) Deeft in PariC 50. 

avra) Omittunt Vatt. ^tfa 1209. Urb. a* av) 

iO» Digitized by VjOOQIC joo EVANGELIVM LVCA 

Cap.X. 

eeey Vat. 2209. Trfeff^Mretvnav^) ^^tf^f^t 
Efc. 8 a prima manu. 

36 m) OmittuntVat. 1209. Veii.ia Tourw) De* 
eft in Vat. 360. T9vrew rw r^m/) rm rpw 
rotrrw Vat. 359 gr. ienti ce$ ^Aifaity) TfXn^ie» 
iones <ro$ Vatt. 349. 354. 359 gr. 363. laia 
r548« Urb. a. Vincl« Lamb, 31^ Efc i. Havn. 
I- a. 3. 

37 fi7r«v ouv ef,\jrtee $n9o\»s) ^vnwt i$ avtee nio^ouf 
Vatt. 360« 1209. ^^^ *« ^^^ 8 ^^ margine. 

38 eywoTo) Deeft in Vat. 1209. ie w r») €v ie rai 
Vat. 1209. eevrovsi) eevrev Urbin. a. Ven. la 
Syra hieroH neei) Omittit Vat. 1209« 9Mnih*. 
dev) Addit tticrovs Vat. 363. eevro^) Deeft in 
Havn. 3. w rev onw mrns) Omittif Vat. 
1209. 

39 '^etfecKeedt^eeffee Tfet^ee) rfeefetimbeaBeme «f or 
Vat. 1209. tin<rov) nvqwv Vat. 1209. '^^ ^ 
yov) rea¥ Aoy»v Vatt 349. 359 gr. 360. 363^ 
1548 inter lineas a feciinda manu. Urbin. %. 
Havn. r. 3. 

40 cwecmhM&nTeu) wvetvnKetBnto Havn. %. 

fti Miiteff eevr^ tficevs) $n9ovs mrfv ocvry VatL 
349- 363- Vind- Lamb. 31. Havn. 3. i inaovff) 
e Kvfioff Vat. 1 209. Urb. a. Tvf&ee^t) ^ofujSo^y 
Vac 1209. 

ho$ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 301 
Cap. X. 

Vat. 1209. h pofteuus) yccqVtt. ixo^. Urb. 
a. Borg. 3. 

CAPVT XL 

X flrfCff«uxo/L«yoy)cBrfe^fu3coA«vo^ Vat.359. m<»v. 
mro) tiguio^ayrQ Havn. i. kuBm) w Vat, 

ft tiiAm ev row ^mvoif) Defunt in Vatt. 359 gr» 
lat. ift09. 0) Deeft in Parif. 50. i/^er») f A- 
i^asrc» Parif. 50. yrniBfiroi ro bi>aiiJiot cov^ ^ 
iv ovfe»(»^ %m m rfi^ yfis) Omittunt Vatt. 359 
gr. iat. 1209. 

^ ^tjm) Deeft in Vat 360« 

4 rots e^M^tots) r» e<p$ikiiiiiuroc Vat. 360. rai 
eiiiecfrfifAecroc Ven. io« icpci 701^ oeurci ad ^/uiv) 
Defunt ia Vind. KoL 9. yec() Addit k«i Vat. 
1067. eUpiiim) a^io/Aey Vat. 1^09. Uiur. VI> 
15. Vindob. Lamb. 31« Kol. 6 a prima manu. 
Tfocvn) Addunt r^ Vat. 1067. Havn. 1. «XA« 
^^cni if/i«tf ano nv ^o^fifov) Omittunt Vatt. 359 
gr. lat. 360. 1309. Efc, 2 a prima manu. 

$ ^^Jfctfv) OraittitVat.359gr. 'jro(Buaereui) ^rc- 
ftvereci Havm i. #i9ry) f^fi Vatt. lOdjr. 1548* 
ui margine. Pari£ fiO. 

4 /lou) Qmitnint Vatt. 349. 354, 359 gr^ 1057. 

1210. Digitized by VjOOQIC 3oa EVANGELIVM LVCA 

Ctp. XL 

1210. Efc. 8- Havn. z. 3« «^ iicv 'n^es fu!) 
vri^es ixi e^ ciov Havn. a. 

7 ieapx«/V0f) Addit ^iA^f «utou Syravct. jfjif) Ad- 
dit yuii Pafif. 50. /jlov) Omittunt Vat. 3(^0. 
Urb.4. m Tftv Min/19) Wi rjfff HOiTfiff Ven. io« 
^oi) Addit: £i ith f perftveravit pntfanf Vat. 

359 1«^- 

8 otvrev (pihov) (piKw etvTGv Urb. 2. i»ur0u ^iA/Off 
PariC 50. o9ow) o90v Vdtt. 349. 354. 359. 36^ 
J067. 1548 a prima manu. Pal. S20. Urb. 2. 
Laur.VI, 15. 25. 32. 34. 256. Vcn. 10 a pri- 
ma manu. Vind. Lamb. i. 30. 32. 33. Koll. 4« 
tf. 9. PariC 50. Havn. z. 2. i | Addit cof Vat. 
1067. 

9 ioBfiotrcci v/juv) ?(fr^ec&9 Vat. 359 gr. laCt oevoi* 
yfKrero^i) dvoixdticeroei Vatt. 349. 354- 359* 
12 10. 1548* Vind. KoL tf. £fc.8 t prima manu. 
Havn. 2. 

10 OLiroiv) Dccft in Ven. zo. eevotyfia^erai) eevoh 
yereei Vat. 12O9. ecydix^^erot^ Vatt. 349. 354. 
359. 1067. 12 la 1548- Latir. VI, 34, Vind, 
KoL 6. Efc. 8 t prima m^u. Havn. z. 2. 

IX rivcc) ns Urb. .2. ie) Adduiit *| Vatt. 359 lac 
1067. 1209. i2to « fecunda manu. Uxl^in. 2. 
Vind. Lamb. 31. Havn. z. rov vteertfee euTff- 
aei) miTfi&€i rov ^dtrffM Vtt. laop. r^ Qtiiu 

tit Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCjE. 30J 
Cap.XL 

tit Vat. 360. vUff) Dccft in Urb. a. 1 1 Ad*. 
dunt avrov Vind. Lamb. 31. Havn. a. a^rev^ 
fjin A/dov ejnimet uvrof^ n tuti) Omittit Vat. 
1209. ii Keci i%duy, i4fi ecvTi i%duei' c(f}iy em^. 
iwfi avrai) Omittit Vat. 359 gr. lat. In Vat. 
X067 transponuntur poft mo^iw commatis fc- 
quentis. ei) ti Vatt. 349. 354. 360. I548* 
PaL aao. Urb. 2. Laur. VI, 34. Vcn. 10* Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. 2. KUi) Omittunt Urb. z» 
Havn. 2. ix^^y) Addit ocirfi^n Vind. Lamb. 3 1. 
ixfi) KUi Vat. 1209. Havn. i. o<Piv) Addit ti 
cico^iof Urb. 2. imi^ffii ocvro)) ocvrof miio$^ 
fra Vat. 1209. 

22 Hoc comma dceft in Urb. 2. euv) Omittunt Vat. 
1209. Parif. 50. ccirficv) avrmei Vat. 360. 
Parif. 50. Havn. 2. ocirnat odov) o)0¥ oartiaf 
Vat. 349. fjtfi) Dceft in Vat. 1209. 

23 vTToc^ovreff) ovres Urb. 2. »700^^» <fi^fc(»ra() 
Soixetrot jxyadoo Vatt. 349. 354. 359 gr. 360« 
2067. 1209. I2ia 1548« Urb. 2. Laur. 256. 
Vcn. 10. ^ind. Lamb. 30. 31. Kol. 4. 6. Havn. 
!• %• TFurtif) Addunt vixeev Vat. 359 gr. lat. 
Urb. 2. Efc. 8 cx cmendatione. Havn. 2.. Ad- 
dit ^fMoy Parif 5a mevixeo elyiov) Spiritumbo' 
num Vat. 359 iat. 

24 HmMyro f[v) Omittunt Vatt 360. xao^. Urb. 2. Digitized by VjOOQIC 904 EVANGELIVM LVCM. 

Cap. XL 

Byiysto ^i) %ec$ «y«vm Vind. Lamb.3Z. t^eK^ 
Bevres) iKBXndtvros Vind. Ltmb. 31. 

25 t$nw) etTcav Vat 1209. tKtyoy^ or$ Urbin. 2* 
/3fFX^€i8coA) i3f«^ei3wAVaniao9. Addunt w 
Vatt. 1209. 12 10 aliamanu. Urb. 2. Vind.Lamb. 
31. Parif. 50. icciiAoviu) Addunt Koct aisoK^t* 
Beiffei^yftVy Tfoss ivvurou trotroBvocs aocroofocv e)^ 
/3«AA«vj Vat. 1548. Urb.2. 

16 ^eiqot^o/vres) eKTfei^ot^ovres Urb. 2« Addit ceu* 
rov Vat. 3<Ja 'nocq aurov e^nrow e^ ovfocvov) 
t^ ovfdcvov e^firow Tfocq ocvrov Vatt. 360. I209.. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. e^ ovqo^ 
vov) eK rov ov^ocvov Havn, 2« 

17 uvroAf ra ^tuvotiiMru) ru huvotiiAocru uvro^ 
Urb. 2^ e(p^iuvrnv iiuiieqivbewu) iiUfJieprdei^ 
cm e<p^ euvrTfV Vind. Lamb. 31. SiuizeqiffBeiau) 
fxeqtadeKru Vat. 349. Havn. 2. 

18. iiefce^iaBvi) eixe^KrBn Vat. 349* Vind. Lamb. 31. 
^eehiedovX) Hee^edovh Vat. 1209. eKHoch^en^ 
fie) eKQnchXei Vat. 359 gr. 

19 ^eXie^ovK) Hee^eBovh Vat. I20^. eK$u>Aov* 
ai) eK^uhovffi Vat. 360. eK$uM/»ai Parif. 50* 
xfir«i iV^ «urw) «wr^* K^srui vimsiv Y^^^6o^ 
Urb.2. Vind. Lamb. 31. Pari£ ga uvroiviim 
Kfirui Vat. 1209* 

di oruv) Addh^uyEfcS^xcmendatione. laxvqos) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCiE. 305 

Ctp.XL^ 
" ^tifoTFfdr Vat 3da (p^hM^ ^AcM-m Vat. 
1067. Urb. 2. Parif. 50. 

%% nosi) w Vat. 360. S) Deeft in Vat. 1^09, 
^ vi tTfeTfetldn) Defunt in Vat. 359 gr. i$»^* 
iws») JiceJW^i Vcn. lo. 

24 crosv) Addunt Se Vat. 3(50. Urb. a. i$9f%sTm) 
mft^Xy^m Urb. a. ^i;rwv) ^wtw PariC 50, 
#uf ioieov) aJ^me«v Vatt. 354. 359 gr. lat. Pftri£ 50» 
II Addunt Tore Vat 1209. Urb. %. Ary«) A*- 
7o>v Parifl 50. 

S5 cAdov) eA^w Vat. 354 a. prima ihanu. Vindob. 
Lamb. 31. e^iXdow Pari£ 50. mifmui) Ad- 
dunt (Txohx^oyr» Vat. 360. Vind. Lamb. 31« 
Parif. 5a 

tk6 i^nrnhre^cL mevixaru Trcvfifere^» lavrev) ire^» 
'Trvev/Mrec 'Trovtjforefo^ io^vrov iwro^ Vat. lao^* 
Vind. Lamb.3 1 . Par. 50. irefcc Tfovfiqoreq» airo^ 
Trvevfjucrot eTrrec Urb. %. efceXQovrx) ehBovr» 
Vatt. 354. 359 gr. ££:. g a prima mano. Havn. %. 

»7 eyevero ie) hmi eyevero Vat. 349. r<^ yuvii i^w- 
vj|v) (pomfv r$€ yvvfi Vat. 1209. 

%S (pvhetaaovres) TToiovvrevVfiX. q6o» mrtv) Omit^ 
tunt Vatt. 1209. ^548* "E&^ % a prima manu. 

«9 mnr) Addunt yeveco Vatt 359 lat. 360» 1209. 

Ven. 10« Vind. Lamb. 31. Pari£ 50. ^^f») 

Dedl:^ 10 Havn. 2. ^i) OmittiuK Haw. &• 

U Syra 

Digitized by VjOOQIC 80« EVANGELIVM hVCJL 
Cap. XL 

Syra yet. roy 'Xqo^nt^) I>^unt in Vat laop* 

Syra hierof. 

30 Mwasj i ioa/^as Vat. zftop* nf^wit tois vivwt* 
rccis) toiff vmuereus vifiijusov V^t. zsoj^ #Jrc0^) 
evT0£ Parif. 50« ayd^fo^irw) Addit ofifjuiov Syrm 
hterof. 

31 rA)if ocvi^w) Omittit Vat jdoi nff pofterius) 
Deeft in Havn. z. y^s) oiKovfjtevns Havo. a« 
«Aofwjvroi:) ceXofmvos Vatt. 349* 354. 359 gr* 
360. Z2Z0. Laurent. VI> 34. Vind. Lamb^ 3Z4 
Kol. 6« Havn. j. d. 

3s viVffui) viveoXrou Vatt. 349 & prima manil. 359 gr« 
lat. 3604 Z548- Urbin. 2. Laur. VI> 34. Vind^ 
Lamb. 3Z. PariC 50. Havn. z. 9. Vivsvii Vat. 
354« viviv8irai Vat. lao^. iwm) jana prophttm 
Vat. 359 lat. . . 

33 Jl?) Omitnmt Vat<. ^g lat zod/. icfu*rov) 
xfv^rt;!' £d. Wetflenii. cuJf v?ro .rcv fAeiiov) 
Defunt in Vat, 360. Ven. 10. cv^e) n Vat. 
iftio. Havn. z- To.^eyyos &Ksitosci) ro (post 
$?<e7roofft Vatt. 359 gr. lat. 3^4 Urb^ 24 Havn. z« 
/i\e^oi<ri ro (pois Ven. zo. Parif. 50« 

34 oCpdaKfJios^Tvxs) Addunt(rov Vatt.359lat Z209. 
ovv) Omittit Vat. Z209. ^^^ ^^0 Omittunt mh 
Vind. Lamb. 31. Efc. 2 ex emendatione. Havn. 2« 
K^) «9*11(1 Vat 360. Urb. 2« Viod. Latnb. 31. 

Ab Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCjE* 307 

Cap, XI. 

Ab F7raj> ad aiwrfitov) Omirtit Urb. a* mccv). 
erav Vat. 349. ;;) Deeft in Vac. 12 10 a prima 
ihanu. fcm rc) Kai oKov ro Vat. 360. axoru^ 
vov) Addunt b^ou Vatt. 349. 360. Ven. 10. Vind* 
Lamb.31» Parif. 50. Efc. g cx cmcndatione. 

36 oXcv tpoyrmov) ifioorHvtv. ohov Urb. 2. n i^^os) 
fcffof TiVat. 1209. Xvx^9^) Addit«fVat,ift09t 
(po^i^v) (P(»r<^isi Vat.*3<j0. Havn. a» 

Hff XaAif^od) Addunt mrov rocvrx Vat.3tfo« Vind* 
Lamb.31. 9i^o)recy§^oiraYztki(iog. ^fiMM 
ni) w <poc^i<roc$oc Vat. 359 gr. lu* w) Omit- 
tunt Vatt, 360. 1209. ^^^* ** PariC^o. «wA&»lf 
ie uveTrim) Koci wiore^doiv eis rtfv omiocf rw (fiocfi^ 
Miov^ «frncAid^ Vitid.Lamb.3i« Pari£ 50- 

3B /^ eBavfxaijev) Cepit intra /e rejmtans diceri 
Vat. 359 Jat» e^vfiotffev sSoov Vat. Xftia frfo»- 
rov) TT^orefOV Havn. a. 

39 v/Jtoev) Omittit £&; a a prkna mantt. 

40 e^eidev^ nm n €7«dw) eradcv^ Kdsi r« e^e^^ee 
Vind.Koltf. 

41 Tteevroc) amunec Parif. 50. e^tiv) e^m^exx» 360»; 
1067. Vind* L«nb. 31. Parlf. 50* 

42 %%i ro) Koci rt ocvn&bvicai Urb. a. Viiid. Lambi 
3J* Parif» 50, • mu rt> ^nYdvov) Defunt in 
Urb.a. rotvru) Addunt ieVAU$§gUu 1067« 
yi0d«Lamb»3z.'' a(pievoci) srcKfMiu VaMao9.« 

^. • : U a ^y^ Digitized by VjOOQIC 308, EVANGELIVM LVCiR 
Gap.XL 

43 9\)vurf^mi^ Addit ym rfjpf 7tqoyrw3sjiffm¥ tvrotff 
inTtvm Vind. Lamb. 31. 

44 y^otiAfMrw nui (paqwouot vnoKfirmi) Omittunc 
Vtt. 359 gr. ht. 3tfa 1209. Ven. lo. 6i pofte- 
mt) Omittunt Vatt. 349. 354. 359. 360« 1067« 

• mo. <548« Vind. Lamb. 31. Ham z. 2« 
. 45 Ar/»») iKr« Urb. s* 

46 (fio^i^itf) tpfcrrs^rra Vat. ^tfo. rou^ cKydfo)- 

• ^ot/ir) roic owdqwxois Urb. a. <pcfrM) Addic 
liSflfiffc» xtfi Vat. 360. itvroi) Addit J^i^ Vat. 
xfto^. Im) f?ri Ven. lo. 

48 IdeCfrvqimf) fiaqrvfes s^eVzt. itog. ie»i) on 
Vind. Lamb^ 3 1. ctKoiofisnre etvrosnf ru id»fifJis$cc) 
rcvg TMpovs avrosof oiKoicfJiem Vind. Lamb* 31« 
Pari£ 50« uvray rx piffCFi») Defunt in Vat. 

- iao9« tt rcfi;^ ra^cup «urttv Var. 3($o. Urb. 2. 
Ven. 10. 

49 rcv Qecv) Omittit Syra vct. «^ ccxrrcvs) irfo9 
oLvrevs lit\>. 2. Mic vfJMs Vind. Lamb. 31. xom 
e^ tfordt^y «Tr^xr^oueri x«i «xJia^^mi^-iv) f^ ceu- 

- rdtfv 'eiito)itr&9ire ym iioo^e Vind. Lamb. 31* 

eK^Mo^ovai) iiGo^ovffi Havn. i. 2. 
4$o ^^^rnrdtr) eKiiK^fBv Vat lotf^. 
jfi reu prius) Deeft in Vat 1209. »/ieK) Addunt 

rov ^tKctiov Vat. 3(S6. Urb. 2« Vind. Lamibf 31* 

vjbciy) 'Addit pn yind« Lamb. 31. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCM. 399 

Ctp. XI« 

^a Vfur§) mtfv^i/ccre Urbiiu &. «eum) fcm mru 
Urb. 2. Vind. Larob. 3 j. fmiXJdm) is^nXBetrB 
Vtt 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havo. 2# 

1^3 ?igywro^ h ctvrm) rmjrcc ^nqos avrws) ntfMt* 
div oJ^eTsBanos avrox^ Vat 1209* ^O ^^ ^ 
Ed. WetfteniL avrox)) Omitdt Vat. jda om^ 
roos) Addit t)f»igm Tfctvros rou Kotov Urb. 2* 
«^fiv) txs$v Vfttt. 354. X067. Vind.Lamb.31. 
Koi. 9. otf^vtr/fn Vat 359. 1 1 Addunt i^urai Vat. 
3(So. Ven« 10. otTro^oidxri^eiv) uTfo^ofM^iifVoXt. 
349. 354« Vind. Koi. tf. Havn. 2. %e^t «Afio- 
vtfy) Sequentibus jungunt Vat. 1210. Urb. 2. 

54 avrof) Deeft in Vat. 359 gr. 1 1 ceura? Havn. 2« 
icdci) OmittuntVatt. 360. 1209. Urb. 2. Ven. zo. 
Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. ^owvns) Deeft 
in VatL 3<Sa 1209. ^^ <0* 

CAPVT XIL 

1 rosfv prius) Omittit Urb. 2« TTfccrov) Deeft in 
Vat. 359 lat. . Antecedentibus junj;unt Vatt. 349. 
359 P"- 3^- 1067. I2I0. Urbin. 2. Ven. lo* 
Vind. Lamb. ^a 31« Koll. 4. tf. 9. Havn, 2. 
rm (pccficecsccy j f\rss F^/y vTToi/^tais) nrss e^sv 
vTtoK^ms roov <pccf$accsccv Vat. 1209« 

2 J!f) Omittit Parif. 50. 

3 raiiiiois) rfl&fcifi0if Vind. Lamb. 31^ 

U 3 «Tr^ie- ^Digitized by VjOOQIC 3ip EVANGELIVM LVCJt 

Cap. xn. 

4 wnwt^mvrm) ec^oirmferrm Vatt. 349. 354; 
359. 36a 12 10. 1548- Urb. 2. Vcn. la Vind. 
Lamb. 31. Kol. 6. Havn. i. a. 3«, nm iA$rm> 
raura fjofi f%oyr«v Trsft^^orefov^ r$ 7r^^»i) rvr 
h ^lix>%ny l^fl ivvu/Jtivanf ccTFOHrsnfas Urb. 2. ^eif 
rXfOvj^y its^uTQortqoni) TfBfiawrs^ov fiffi/l fjgovrw» 
Vat. 360» 

5 ^oiSijdifra prius) Deeft in Urb. s > fcd additur 
in margine a corrcctore. ocTfexrsiveu) ofnod^eo* 
ys$v Havn. 3. s^ovciecv sxoyroe) syjpvroi s^otH 
r^ttvUrbL2. Ven. 10. Vind.Larobw3i.. f^/^ 
TsMiv) sKHecXsw Havn. 3. rovrov) rovro' Efc. g 
a prima manu. 

6 'neoXstrus) srtuAouvrcKi Vat. 1209* PariC^a ^a»» 
Awrf Havn. 2. 

7 tifi^iJtnvreci) fifid/Jtiiidsvui siffiv Vind. Lamb. 31« 
*vy) OmittuntVat. 1209. Urb. 2. iiec(psfsrs) Ad^ 
dunt v/jLSit Vind. Lamb. 3 1 . PariC 50. Havn. 3, 

8 sv pofterius) Deeft in Urb. a. 

9 /jLs) Dceft in Vat. ^tfa svoi>nmr prius) BfAir^otr^ 
&SV Havn. 2. 

10 os) Addit av Vat. 359 gr. ro dyiov ifvsx>iJiet) ro 
TTvsviJteo ro elyiov Vind. Lamb. 31, aCpsBnasreei) 
Addit oivrco Urb. a. 

X I 7rfo<r(psfei>(riv) siatps^oeo-iv Vatt. ^60. 1209. ^^^' ^* 
yind. Lamb. 31. ir^o^s^wrrv Vat. 1210. jpwi) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA jn 

Cip.XIL 

s$s Vihd. Lamb. 31* /M^ifiyxrt) idift/imicaTB 
Vtt. laop. Jf r$ prhis) Omittit Urb. s. «1% 
ecTreKoyfi^ff^e) Dcfunt in Havn. 3. 

J4 AicflWnv if ^firnv) K^rmy ti lAeyirnv Vatt 366- 
1209. Parif. 50. i»^%pvra0 x«i JiKfl^ifv Vrb. 2. 

X5 (pvXjxmBcdi) (pvK»]^e^ad$ Urb. z. rtis) Tremie 
Vatt. 359 lat 360. 1067. 1209. Urb. 2. PariC 
5a Efc g ex emendatione. ecvrou prius) mro» 

I Vatt. 349. 354. 359 gr. 360. 1209. Vind. Lamb* 
31. Efcg a prima manu. Havn. i. a. i*fni) De« 
eft inUrb. 2. ecvrev pofterius) xvr^ Vat. 349» 
Havn. 2« 

t0 Se) Adduntiep{iUrb.2.Ven.io* 'jfetfec/ioT^^rfos 
ecorovsy Arywv) Kvfios rt^ orec^ec&o^ipf ravmp^ 
Havn. 3 ob Lect. Ecclef. 

17 ietvree) eevr<» V^t. 1209. cvvet]^») cvvec^eci Vat« 
360. Parif. 50. 

28 ^i prius) Deeft in Havn. 3. fiev recs ecTtodfi* 
Kecs) recs ecTToBfiKocs /aov Urb. 2« wvecj^oe sKSi) 
BKet avvec^a> Urb. 2. ^ecvroc) Tfecvrov Ven. io« 
T« ywjjjwarflt) rov o-ircv Vatt. 360. 1209. Urb. 2* 
Ven* 10.. Vind. Lamb. 31. Parif. go. rec ytvn* 
ficcrec Havn. i. 2. 3. fiov prius) Omittunt Vat. 
360. Urb. 2. Koa rec ecyocdoc fxov) Omittunt 
Vatt. 359 gr. lat. 360. 

19 KHfABVQc) ec7fOK9ifx$vec Havn. %. 

U 4 ecTfech Digitized by VjOOQIC |t9 EVANGELIVM LVCJE. 
c«p. xn. 

«o mfeur9U9i») tuxtuvu Vat. 1009. 
•z l«uT«») «vV» Vat. raop. Havn. 3. 9 /«„rd» 
Vind. Lamb. 3 1. ^Awtw) Adduot r«oT« A^ 

349. Vind. Lamb. 31. Efc 1. g in margine. 
Havn, 2. 3. 

*« «uW) Omittit Vat. laop. J^/y A«y») A«y» 
v/w» Vatt. 359. gr. kt. laop. Vind. Lamb. 31. 
/«fj^WTO M'f'AO'ewHavn.2. tJ^) Omittunt 
Vat. 1209. Urb. 2. 9»iwrt) Addont tJ/Mv Vatt. 
3*>- 1«09. Vind. Lamb. 31. Pari£ ^a Efc. g 
exemendarioric «(Ji/ffifffdO «-«J^ww^» Havn. i. 
Addit oVi Efc 8 ex emendationc 

«3 »») «f y«? Vatt 354. 3<So. „09. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. Parif. ^a Syra phiL com aftcrifco. 
«;X' »} Vat. 1067. Havn. i. Syra phiL in mar- 
«mc ■Tthsm) itX^m, Vat. 1543 ex emendatio- 
ne. Havn..i. xfixpns) r^^fms Vat. 354. 

»4 ^SiBt^^ouan) Omittit PariC 50. dtft^evaty) 
Addit cu(^ ruwyouffiv «f avednKtte Urbin. 2. 
T«/«*i«-) T«^«v Vindob. Lamb. 31. Havn. i 
^«r») Addit cv Vind. Lamb. 3,. ^^^ ^,^ 
<f»fne) A«^ffmiJ^/f Urb.a. T«»»mivw) 
«wTfljv Vat. 359 lat. 

•5 Wfo<ra*««i«r/ Tjp-ifAawttraiVew) m r^ir ^AiiM«r 
«iV«, flffoaaww Vat. 1209. Aw) Decft in 
yat. 2209. Digitized by VjOOQ IC JEVANGELIVM LYCM. sn 
C«p. IL 

s6 cvre) cvie Vatt. 366. 1I09. U5rb. a. 
«jr T« xf ly») Addit nv ay^ov Vat. 359 gr. lat. 0. 
fMf) Addunt iti Vat.3(Ja Vind.La1nb.31. tts* 

fiiQdcAiTo) ir«j«i3«AAmVat.3(So. Havn.i. 
^S rov %o^of ev r» eeyft» ctiiie^ov dvr») rcv %o?rav 

ofiiaqo» ev r<u ayqoo ovrx Vat. 366. «v ecy^eo rov 
yfi^e» orrot nfJte^oy Vat* 1209. ev uy^eo trmiie^w 

ro¥ %ofrof ovrx Urb. d. rcv %ofrcv r^ «yj eu 

^ldefov t)f r^ oty^ee ovra Ven. 10. ev ros xy^oj>) 

rou ecyfov Vat. 1548 in margine alia manu. «^- 

<PimvTi) aiiipM^ei Vat 1209. 'noct») 'noKh^ 

Vind Kol 6 ex emendatione. 
?9 f*^ priw) Deeft in Vat.360. ff) x«< Vat.1209. 

(peeyere) Deeft in Parif. 50. 
30 reevreo yeef ^etrree) Treevrec y«f r«ur» Vat.360. 

minrei) wri^irrouwVat. 1209. Vind-Lamb. 31. 

Farif. 50. rovroeiv) Addunt iitOGrton Vat. 360. 

Urb. 2. Vind. Lamb. 31. itocvrosiv Efc 2 a pri- 

ma manu« 

31 ifireire) Addunt 'Tffeerov Vat. 359 gr. lat. Vind. 
Lamb. 3 1. PariC 50. rov deov) avrov Vat. 1 209. 
Tretvret) Omittunt Vatt. 354. 360. 1067. 1209. 
2548- Havn. 2. 

32 viju^) ffiAesv Havn. 3. vi^iv) ^ixtv Havn. ^ ex 
emendatione. 

33 ev roig ovfeevoiff) ev ov^etafois Ven. zo« 

U 5 vimf Digitized by VjOOQIC gi4 EVANGELIVM LVCM. 

Cap. XII. 

34 v/JLa>f bis) ^oo bis Vat. 359 lat. 

35 vfianf ecl off^pve^) ai o^ves viJUSf Urb. 9. fMt^ 
lASvci) Addit fv robis %f f w vjjmf Vat. 359 gr. lat» 

36 ia8ur«v) otvroov Vat. 360. Pari£ 50. oofoXvaei) 
uvcckvtru Vatt. 354. 36Q. 1548 t prima mano. 
Vind. Lamb. 31. Havn. 1. 

3^ Ab oKefvot ad fxstm commatis fequentis» incuria 
librarii in textu Cod. Vat. 360 omifTa, in margi-- 
ne adduntur eadem manu, ut videtur. 

38 ftoci) Kccv Vat 360, eccv fA$s) Defunt in Vatt. 
360. 1209. gv rti S^efoc (pvXuK^i Koci tv ry 
r^irif 0v^ecKii ^A^j^ , Keci sv^tf evros) rp /u^ff #- 
V9 (pvXecK^ Koci ov^ti ovro^ 'notovvreos^ fjtocKocftot 
aatVj ort ecvecKXtvot ocvrovf^ Kock iiecKovfiatt ecv* 
roiffj Kocv tv rp Ssvrefoc kocv sv ry rftry (pvhMnsi 
eX^j Koct evffi ovrotff Ven. 10. (pv^Kif prius) 
Ogiitmnt Vatt. 360. 1209. Koct fecundum) kooo 
Vac 360. Kect eocv Urb. a. eXB^ pofterius) Do« 
cft in Vat. 359 gr. ev^n) sv§fi(ret Vat. 3S9 S'^^ 
oliovXot) Defunt inVat, laop. 

39 ecv prius) Omittunt Vat. xso^. Urb. 2» wv po« 
fterius) Deeft in Vat. 354. Parif. go. Ac^uyif- 
vect) heqvxdnveu Vat. laop. Urb. »• re» otKoiv) 
rfjv otKiocv Urb. s, 

40 Dceft hic verfus in Ven. 10. evv) Omitwnt 
Vattt 360. id09« Urb. z. 

eovtf) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCiE. 3^$ 
Cap. xn. 

41 «uro?) OmittitVat. 1209. xvfn) DeeftinVind. 

Lomb. 31. fuci) Non habet Vat. 359 gr. lat. 
4% 9$7S9 Se) YM fme Vatt. 360. 1209. Vind. Lamb. 

31. PariC go. jcvfw) niaov^ Parif. 50. nmi) 

e Vatt. 354. 359. gr. 1209. Urb. a. Efc. 8 *. 

prima manu. (PfenfifAos) Addit uyecBos Urb. 9. 

Kufio^) Addit «vrct; Havn. a. rif^ dsfUTfeiM) 

rns ctKMg Vat. 360. nyf «ixmas^ Vind. Lamb. 3 1. 

iiiovxi) Addit «surw Parif. 50* ro) Deeft in 

Vat. iao9. 

43 TroMuvrcft cJrdof) oirots Tfoiovvt» Urb. s. 

44 ahi/id^ofs) afjinv Vat. 359 lat. om-ov) otvro^ 
Urb, a. 

45 Sov9<os) KocKog JcvAo^ Vind. Lamb. 31. 

46 a7i9'a»') vTfoK^iTow Vat. 360* 

47 iccvrov) avrov Vatt. 360. 1209. Urb. s. Havo. 
j. 2. ^nJi? 'noaifxobg) Omittit PariC^o. ijon^) 
fi Vat. 1209. 

48 Ab TtoKv ad 'XoKv) Defunt in Havn. s. ^ros^') 
«^' Vat. 366. Ven. 10. 'ffu^BBerro) ^ecfibsro 
Vat. 359. ccirticovffiii) ocifmrncovaiv Vat. i a i o. 
£fc; 8 ex emendatione. Havn. i. 

49 ois) m Vatt. 360. 1067. ifl09. 1548. Urb. %. 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

50 Jip) Omittit Havn. i. ev) orov Vat. 1 209. Urb. s. 
Farif. 50. nAf^dy) avmfu^^ Laur. VI) 34* 

, iovyoU) Digitized by VjOOQI^ 3i6 EVANdELIVM LVCJL 

Cap. XII. 

$1 ievvm) mittiri vet dan Vtt. 359 Ut. «y vt^ 79) 
tm Tfi» 79fy Urb. a. ^X^$ Afyo» viuti) Omittit 
Parif. 50. 

S% oiTMo hi) m 6iXdi Vat. xftop* imu ^o nri rf#o-/) 
Defunt in PariC ^a 

53 iiX/jtigiadfiffBtcct) i$eciufiaBfi(rovreci V$t. 1209. 
Urb, ft. Addit yos^ Havn. x. Tremif eip^vi^^ 
%eti vie^ tni ifeer^i) vie^ m 'Xecr^i^ xect Trecrti^ 
mi vl^ Urb. 2. 9<l>) rxi Vatt. 354. ^tfa 1209« 
Vcn. 10. Havn. i. 2« dvyecr^i) rn» BvyeerM* 
f« Vatt. 360. 1209. U^^' ^' ^^ '^ f^^) 
Tify i^fjre^e^ Vatt. 360. 1209. Urb. 2- Vcn* 10. 
Vind. Lamb. 31. rifv yufc^) nff vuf^iyp Pa- 
riC 50. c^Jrq^ pofterius) Omittunt Vat. i20j^ 
Urb. 2. 

94 jccei prius) Omittit Urb. 2. rnv) Declk in Vat* 
1209« U^^« ^* Arym) Addit ^ri Vind. Lamb. 
31- 

05 ^'^^ fcetvtrosDf t^ieu) Kuvaeev e^rreu Urb. 2. ie«t;« 
0*0»^) ofx^fcff Parif 50. yivrro^i) Addunt wVor^ 
Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 

S^ rfff yfic Keci rov ouf oevou) rov evfeefov xcei n|p 
yfjff Urb. 2. rov JIp fWifev) rov Keiifov Se Vtt» 
1209. ^^ '''^ Kecifov Urb. 2« ou ioKSfiec^ire) 
^K oiSecre SoKifxec^eiv Vat. 1209« 

9? «^*) «^' PariCso. 

y«?) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC& 3»7 

Cap. XII. 

98 7^f ) Omittit HaviL 8« iof) Sms Urb. a* «^*) 
Deeft in Vat. 1209« (tb icaqaiw) at Trccfo^* 
C9$ Vtt. ittop. Vind. Lamb. 31« TfOfMOian a9 
Urb. a. <re iSttAA») w iSfltA» Vatt. 349. 354. 
154^. Vind. Lamb. 3 x. Kol. 6. Havn. i. 2. i3^ 
A17nVatt.3s9gr.12iO. (r«/3i»ApiVat.i209. cai 
/3«AA£/ Urb. 2. w) Addit tw Urb. 2. 

89 A«7« ^w) Defunt in Vat. 360. av) Dtdk in 
Vat. I209* To) T0¥ Urb. 2. Havn. i« 

CAPVT XIII. 

X avtai) iKiiva> Vat. 1210 in margine, alia maau. 

oivTCffv) avTov Urb. 2« 
ft ino^^O Omittam Vatt. 359 lat. 1209. Urb. 2. 

uvToss) DceftinVat36o. ^&fe») uwff Havn.2. 

cri) Dceft in Parif. 50. rwfliuTdc) raurflc Urb. 2* 

Tco TotecvT» Vind, Lamb. 31. Parif. 50. 
g lUTavofjTi) fjtsTeevofiTnTi Vat. 360. Urb. 2. Vcn. 

lO* Vind. Lamb. 31. Parif. 50. aScrd^ura^O i^ 

feoivos^Vatt. 366. 1209. U^*^* ^* Ven. 10. 
4 x«i prius) OmittitVat.i209- cvrci) «wrwVat. 

1209. ovTos oipnhjtras syivcvTo) c(pis?<tTeci ry^- 

wvrc «urw Urb. 2. ccv^qamovs) Deeft in Vatt. 

359 lat. 360. II «up «v;^f«wcuF V4t. 1209. 

Vind. Lamb. 31. PariC 50. cv) Dccft ia Vatc 

3<k). 1209. Urb#«« 

, #AA') 

Digitized by VjOOQIC ^J8 EVANGELIVM LVCiE. 

Cflp. XIII. 

S ctJOC) Dceft itt Parif, 50. fistet^ofiri) luruvcn^ 
cflTB Vm. 360. 1067. Urb. a. Vcn. 10. Vind» 
'^ Lamb. 31» iiiotM) ticMTobs Vatc. 360. laop^ 
Syra phiL in marginc* 
. 6 ie) Addit kc»/ Urb. s. «v tai vc/x^Trs^i tcvroo 

^ Tt^TiVlAg^Vjy) 7f8<PvtiVllgVflV &f tO) afA7fi}y^i O^" 

rov Vatc. 360. 1209. Vcn. la Tfg^rev/iMipf eu 
*" %'ai) «6/47rff Aa>vi Urb. a* Kofi^orov ^tjra^v) {trrw »00^« 
«rov Vatt, 349. 354. 359 gr. lat* 360* 1067. 1209* 
laio. Urb. a* Vcn. 10. Vind.Lan1b.31. Kol. 4« 
Havn. I. a« itui ovx iv^^. E^m ie) nuu jlcii ii^ 
. fAn/5 etTTi Urb. tt« 

7 m;) Addit uCp^^s Urb« a« Addunt «((pSJ Vind« 
.' Laihb. 31. PariC 50. «xxo\|/oy) Addunt ew 
. Vind. Lamb» 31. Farif. 50* Efc. g ex cmcikda« 

tionc hoc ti) Im f*fi Urb. a. Koctecfyn) koc" 
rocfyv Vat. 354. 

8 Ar/ei eisvtd}) ^itt? Urb« a« fe«9rfic»v) iccsrfie» VaK. 
• 349* 354- 359 8T- lat. 360. 1067. 1209. 1210. 

Urb. 2. Vind Lamb. 31. KolL 4. 6. 9« Efc g. 
Havn. I. 2. KoTFfou Parif. 50* 

9 K0ev jM^ ^o/9|07 xoff 9r0v) Dcfunt in Vcn. 10. e/ (& 
l^nyi^ 9^ rp iJLihXoy) etff ro fceAAov^ ot ie fAtfyo 
Vat. 1209« iKKOyl^its) iKKoyl/ov.lJrb.2. OKKoyptiff 

. Parif. 50. Hav;i. a* «wrijv) Addit ro^roc /Jywf 
i(p&»fii^ iYfiiv odToc OCKOWV c^XPVfTa^ Havn^ 2. Digitized by VjOOQIC BVANGELIVM LVC^ 319 
Ctp. xin. 

zo iiiumm) ^Addit #9fovu^ Hftvn. a. «y ^/ee) Ad^ 
dit rm ij/Jtefm kcu Parif. 50. cv pofterius) Omit- 
tunt Ven. 10. Parif. ga 

11 l)vprius) Omittunt Vat. xstop. Urb» 2. luti cx- 
T«) Dceft Koti in Vat, 1209. Ven. 10. 

12 tt^ tti(TBmteci) w ij uah^ttu Havn. 3. crw) 
Omiftit Vat. 1 210 a prima manu. 

13 mi^iiy^) Addit m Havn. i alia manu. 

14 l|) cTi f| Vat, 12O9. esyec^eaBcci) Addit let^i 
Vind. Lamb. 31. 'r«uTa/i-) uvtusc Vatt. 360. 
1209. Urb. 2- 

15 ovv) Si Vatt.3(Io. 1209. ^^^ '<>• ^^^^- Lamb. 
.31. KV^fos) ifi&ovi; Vat.3(Jo. Ven. lO. Vind. 
Lamb. 3 1. Havn. 3. vTriK^itu) vTroK^itea Vatt. 
354* 359 8T« lao^. 1210. 1548- Vind.Lamb. 31. 
iSfc. I. Havn. 2. 3 a prima manu. 

27 ytvoiJttvois) *yey^i4evois Vat. 1209. 

28 Se) ovv Vat. 1209. ^^^* ^* ii Addunt c^roi^ 
Vat. 360. Ven. 10. Tivi pofterius) Addit ^oitf- 
fco^Ti Vind. Lamb. 31. 

19 o/Mtei i^) ofiomdti Havn. 3. e$ff prius) Addunt 
T6V Vindob. Lamb. 31. Efc. g ex emcndacione. 
Havn. I. eetvtov) c^vrov Havn. [i. fteyet) 
Omittunt Vat. 1209. Syra hiero£ Hute^Knvw- 

Mi) Digitized by VjOOQIC jao feVANGELIVM LVCA 
Cip4Xiii. 

V> xflw) Omitcunt Vatt. 349. 354. 359 gr. lotf^* 

xara 1548. Havn. i. 2. 3. 
21 *v«cfu\|/«v) «cfu\|/«v Vatt. 349. 360. 1067. ift09* 

X548- Urb. 2. Vind. Lamb. ^x- KoL 9. Haviu 

I. 2« 

A2 xfl^i prius) Oitiittit Vat 354. mra) recc Urb. a. 
^o/isif K»t KOifius) TToAiv KXi KmfJinv Vat. 3tfo. 
Vcn. 10. U(evaaKiiii) U^oaoKvfA» Vat. 1209. 

23 r§s eexyr<^) etvro^ ng PariC 50. oh^oi) Addunt 
eiat Urb. 2. Vindob. Lamb. 3 r. 7^^ eti^irovs) 
Omittit PariC 50. 

24 ^uAifO &uf«^ Vatt. 360. 1209. 

«5 «y^f ^ff) Mi>Av Parif- 50- *|«) ^^«^fv Vat. 
359. Kvfis prius) Omittunt Vat, X2Q9. Urb. %. 
vjJLocs) v/juv Havn. i male. 

26 Totum hoc comma ad e^s commatis fequentis» 
ob oiMiGreXevrov omiflum in Vat. x2XO> addi- 
tur in marginc alia manu. ecf^etrBe) «f^ifo-i^t 
Havn. 1. 2* 3. 

2/ Asy6?) A^«v Vat. 1209. Addit ie Vae. 354- 
vfxees) Omittunt Vat. X209. Urb. 2. »i) Decft 
in Vatt. 354. 1548 a prima niaaii. Laur.VI> 34. 
•J sfyeereci rtis oiiKiees) eli ^fyaB^e/Lcow rns «Ji- 
KietSy roure^^nf o\ tfyeereei ms eeiiKtas Bavn, i. 
Scd fcholion ci e. r. ee. r. e. afteriibnr rahris in 
marginc notatur. riff) Omimt Vesc 1209. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA jax 

tkp. XIIL 

88 M$ ^avtccf TM 9fgo(pirr»^) Defunc in Syra 
hierof. 

ap ^^ov&iv) Addunt ^cXXd* Va^. 3^0* Ven. la Mi 
ivtrfjio^) Omittit Vzu 349 a prima manu. (^nc 
pofterius) Omittunt Vatt. 349. 354. 359 gr. (in 
iatina verflone dteft HOi prsecedens) 360. 1067^« 
2210. 1548* iJrb. a. Ven. 10. Vind. Lamb.3i» 
Havn. I. n. 3. 

gO fo^flcr^i) cJ t9%otXei Havn. 1* 

31 aur^/) «urj JV Vat 354. r«urjr ilf Urb. a. jf. 
f*j?f df) A)f « Vat. 360. Vcn. lO. Vind. Lamb* 3 r. 

Sa eiTrotrd) uTgotyynXari Vind. Lamb. 31. iJou) 
iJcu rya Havn. 1. ip^ir^A») a^rmAd) Vat. 1209» 
Vind. Lamb. 3 r • rf irj;) Addit fifii^» Vat. 1 209* 

33 f^) ^^^^ ^^ P^^*^- 5^- ^^F^V) ^iX^t^^V Vatt. 
359. 360. tJrb. 2. Havn. 2» 

34 iffduo-ieAJj/u ter ponitur in Vat. 1209. «^dxr«- 
yovaot) wnowrmvc» Vatt. 360. 1210« Urb. 2* 
Ven. lo. Vind. Lamb. 31. KoL tf* Havn* i. a« 
wndKrmova^x Vat. lofi^» 

85 ^fn^^O Omittunt Vatt. 349. 354* 1209. i2io# 
1548- Laur.Vlj 34. Ven. 10. Vind. Lamb.31* 
32« Kol. 6. £fc. 2 et g {| prima manu. 1 1 Addic 
vfuy Urb. 2. afeijv Jir A^d>) Aty» Jf Vatt. 349. 
354- 3S9 P* la^* 3^0. roeJ^» 1209* 12 10. 1548- 
Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31* Havn. x* 2. 
X in) Digitized by VjOOQIC 093 EVAKOELIVM LVGJE. 
c«p.xin. 

jr>) Deeft ki Vat 1809. /*$ Arrt) tSttrt f»0 
Vat. 1209. «y ^lv eT$) Defunt in Vat. laog* 
if^ ert) Omittunt Vat. 360. Urb» ft» Ven. xo* 
II flttn «f» «rt Vat. 359 gr. lat. 

CAPVT XIV. 

titnjXd» iifd-ouf Havn. 3. eXBei)) w«A$fi4^ 
Urbin* a. Parif. 50« roov pofterius) Deeft id 
Havd. 3. cximecr^) fv cccli$»t^ Urb. 2« 
|t Tii") Omittit Vat. 360* 

3 w) Dccft in Vat. 1209. Syra hierof. ry ow/S* 
d«ry) *v rotff ^u^^Mtv Vat. ^(Jo. Vcn. i o. .^f • 
fccTfivftv) di^ccTSMoct Vatt»36o. 1209* ^^* '^* 
Vind.Lamb.31. II Addunt 9f cuV^tt.360. laop* 
Urb. 2. Ven. 10. Vind.Lamb.3i4 Parif.£;o. Sy* 
ra hierof. 

4 mhecBoimoie) Addunt otufcv Vat 360* Vind 
Lamb. 31^ PariC 50. 

5 ccTiov^^its) Omittunt Vatt. 36^ X548* Vind^ 
Lamb. 31» Tt^o^ ccvrovs tmt) tnft nqos cM^ovff 
Vat. 1548. cyos) vks Vatt. 349. 354. 359 gr. 
1067. 1209. 12X0. Vind. KoL 6. Havn. 1.9« 3« 
efjiTFeaetrcci) ^eamcci Vat. 360. Urb. 2. Vind* 
Laiab.3i. PariC^d. tv) OmittiinK Viftd. Lamb« 

3ti Digitized by VjOOQIC BVANGELIVM LVCJR g^^g 
Cip. XtV. 

^i. Havn. z» Tf) Deeft in Vat. 366. rcy) 
Ominunt Vat. 366. Urb. a. 
tf ccvTunoKfi^ect) ttagokfi^fpfut Vatgtfo. Ven. 19* 
tturf) Omittunt Vatt. 360. iftOp. Urb. %. Voiu 
lo. gr^dp rfturtf) irfor «ur^ Vat. 3^0« 

7 «fo^ «uroup) Deefl in Vat 360. Vcn. la 

8 i/ire nvcf) Deeft in Vat. 359 lat. m y^fiovf) 
In margine Ver£ S/ne phil. legitur: eip yu/Jtovs 
wm in mnibui Codd. reperitur. $k rovf yecfiovt 

[ Hava.fi. MrffxAidvr w rifv ^r; AirMcAKriaiy) m- 
rxkXifti^ M Tf[v Tt^o^onJ^mv iMirivKAiyou Urb.a» 
^ 0) Deeft in Havn« 3. ^') /4ir» Vatc 360». 
1209. 

20 wfocm^oiv) uMTTofn Vatn 349. 354. 359« 3i5oJ 
2067. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. KoL tf. Havn. 
ft« 3:* otm^taou Vatt. 1209. xaia 1548* Urb. aw. 
Havn. 1. tfi9rv) uat omtf Vat. 360» efsi Vat, 
1209. <r« prius) Ohiittit Urb. a« 0*01 pofte» 
rius) Deeft in Havn. i. ovcojfiov) Addunt ^oty 
row Vatt. 360. 1209. ^^^ Lamb. 31. Pari£ 50. 

xa croiyf) iroin^ Urb. a. Havn. a. feifJlp retp cs^^A- 
^oup 0«u) Omittunt Vat. 349 a prima manu». 
Ven. 10. Efc. a e prima manu* /MifJlr yo$70¥ot^> 
TfhjOMCwoc) fjtfjii yoifovoos^ fjoiio *Aou<riouF Vat; 
359 1^^* MV ye$Tovocf gf?<ovotoyg Vat 1209. fciiJSi 
rivf yirrffoc^ rovf 'nXowmi^ Vin^ Iirfunb. 31. 
X a reri^ Digitized by VjOOQIC I&4 EVANGELIVM iVCJt 

Ctp. XIV. 

Vat xaop. ai uyrncu?\£aov(rt Parif. 50. ^01 cey^^ 

ru*nohiAu) ui^uTroSo/xu <roi Vat lao^. 
13 9To<ff^ icxny) ioxWf '^oin^ Vat. laop. uvot^n^ 

fovi) uvoc/Tfiifovff Vat. 1209. ^^^* ^* 
X4 7c^) je Urb. 8« Vind, Lamb. 31. 
1$ os) Addunt r^^Vatiaop. Vcn. 10. Viiid.Lamfri 

31. Parif. 50. ^rov) u^i^<^ Vatt, 349. 3S4* 

359 gr. 360. 1067. laio. 1548. Palaao. Laur. 

VI, 32. 34. Vindob. Lamb. 31. '$2. Koll. 6. 9. 

Parif. 50. Efc, g. Havn. i. 2- 
t6 Si iiTfi^ uvr(f>) imiv c kv^ios rtiv 'not^U^oKtjt 

rocvrriy Havn. 3 ob Lcct. Ecclef. iTroifiai) eTrota 

Vat. 1109. Veil. 10. /Jtiyu) iJieyuv Vatt. 1209* 

1548 intcr linea^ a correetore. 

17 i^itrBs, oft) oti i^XJ^bi Parif. 50. iru^uy 
Dceft in Vat. 1209. 

18 'Tru^utritcdat iruvfis) TrUvTi^ TrocfUtnt&ButV^u 
X20g. dtuTo?) OmittitVen. lo. i^iABetp) it&* 
i?^itv Vat. 3(5o. nui pofterius) Deeft in Vat» 
1209. 

flO iiu rovro) Omittit Urb. i. 

Ai Kut TTUfuyivofxivoff ad ruvru) iDefiint in Vat^ 
360. iKiivoc) Omittunt Vat. 359 lat. Urb. 2. 
Ven. 10. uvtov) uvT» Vat. 359 gr. tecvroc) 
^uyru r«vr«( Havfl. 3. «i^« rof iov?^ uvrov) 

rm Digitized by VjOOQ lC EVANGELIVM LVCJt 34J 

^p. XIV. 

ro) Jot^Ad^ uvTov eiyfiv Vftt. 360* mfmmifM) 
ctvu7i^9$fcvg Vat. xaop- Urb. dv xosi ^oiAw) 
Omittit Syra hierofoL %»Aw^p imm ru^Xou^ 
rv<pXcv^ KU$ %a)Aouf Vat. laop* Urb.2. 

-%% oit) t Vat.ift09. txitu^ecg) TffpaetuJ^UiVmiu 
Lamb. 31. rrec^g Farif. ^a 

S3 ecmynctffw) 'jrQSfitr^ Vrb. 2. oixo^ fiou) o a^ 
K0ff Vat. 1209. fcpu OiKOff Urb.2. 

'S^ JfiTTvov) Addunt ttoAAoi 70^ wiv xAifrei» oAiyoi 
Jf «xA^xroi Vat. 1548- Vind. Lamb. 31. KoL tf. 
Parif. 50. Efc. a a prima manu» £fc, 8 ^ <nar« 
gine. Havn. 2« 3« 

%6 uocvrov priuf) o^urcu Vat. 360. Parif. 50. Havn. 
i.a» Koci recs ecie\<po6si) OmittuntVatt.359gr. 
lat. Efc. 8 ^ pima manu, ie) re Vat. 1209W 
1 1 ie dccft in Vat. 349. fetvrov •v|a^%»iv) \^u%ifv 
iocvrov Vat. 1 209. fcou /M&nrfiff aveci) twoe$ fiov 
fxecBnrtiff Vatt. 354. 1209. /uou fivcei iMBtirns 
Vat. 359 gr. lat. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 

f7 ico^i ow) oVif ovv Vat, 1209. o<?i$' yo^ Urb. 2. 
osuVou) iecvrov Vat. 1209* /uou fivom /kcosdifnii') 
eivod /Aov fAadnrns Vatt. 349. 360. 1209» Havn. 

I. 2« 

a8 S«A(»v) odsh^ Vatt. 354. 360. PariCgo. Havn. 
I. 2. rof 9rfo^) roe e^s Vatt. 349. 354. 359. 
yind. Lamb. 31. Havn. 1.2.^1^ Vat 1209. 

X 3 i<7%vr Digitized by VjOOQIC $it IVANGELIVM LVCjfc 

Ctp.XlV. 

•9 ^«r%uoyr^r) w%uo'fl^vTVVat.3(Jo. Vi11d.Lamb.3r- 
1 1 Addit mrrov Vat. 354« uf^onrreti) Omittit 
Syra vet $iAncu^wmvtosl) aurm BfATfou^w Vatt« 
360* 1209« 

Afiv Vat 1209. Urb. s. Kmdure^ Tffooroy) Tff»* 
rov keB^iffuf Vat 360« Urb. s. BovXsvorcft) /?m« 
hiofrrreti Vat. 1209. etTruvrfi^ou) usrohrrifrai 
Vat. 1269. xiAiotJoiy) XiAiM^iv Efc. g a primt 
manu. 

32 eevrev itej^oo) m^ai o^urtfu Vatt. 349. 354. Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. 3. reo Tffes) m Vat. 1209. 

33 A ^ecai ad ^vyefreoi) Omittit Havn. 2 incurta U« 
brarii. ijlov eivxi) aveu /dov Vat. 1209» 

34 KflpAav) Addunt cuv Vat. 1209. ^^^* Lamb. 31. 
i$) Addit xeei Vat. 1209. cffrvBn^rreu) tfAi^ 
cdn^Titeu Vat. ^tfo. 

CAPVT XV. 

' «yy^^ovr^ «uTflp) «ury ryyi^wr*^ Vatt. 380. 

1209. Vcn. 10. rivff* ryyi^ovre^ Vind. Lamb. 

31- necvre^) Decft in Vat. 359 iat. r#:ii0^«i) 

Addit «uro^ Vind. Lamb. 31« 
d 01 prius) el n Vat. 1209. 
3 frfOff oivrevff) otvrois Vat. ^60. A«y«v) Dccft 

in Farif. go^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA i9f 

Cap.XV, 

4 €v f| e^vtw) f| «vr<wv iv Vatt. g^fo. laop. UrK 
a* ou) ov%i Vind. Lamb. 3 1« PariC 50* icarr«« 
^iTrsi) KccrecXeiTTtf Vat. 354. ffwfvifxoyr») ty»- 
wfxcvTflp Vat. 354. Havn. i.i, mw) ivwVat; 
354. Havn. a, ^»0 Addunt eu Vatt. 359 gr# 
360. 12 10. Ven. 10. Vind. Lamb, 31« PariC 50« 

1; BTrmBfiaiv rTft revs eofjiovs eecvrev) wTtk revs e^ftevt 
avrev mmBfi^^v Vcn« lO* ie^ev) eevrev Vat» 
Stfo. Havn. i. 2. 

6 ^yncc^ii) avymfifiTeci Vat. 3^0. Vind. Lamb. 
31* Havn. I. 

7 A£7(v Jfiiir, en evtoe xecfec e^eu ev ree evfecveil) 
?^af v/bc/y, in xcct^H Ar^ ecvrcf fxocXKev evTeo$ 
Xpc^ec fv ra> evfccv^ riui Urb« 9« s^ca ey re» pv^ 
Sccvm) vcv Tf evfuv^ s^oci Vat« 1209* itKcciw) 
SiKcctevff Vat. 360, 

.8 i^ccy^obs ex^veec SeneCj w uvehecrf ifUXI^ 
fjtsctv) ix^wcc iencc i^ccyixasj nm ec^e^gaeccee 
fjLiocv Urb. 2. erev) cv Vatf, 360. 1209, Vcn. lO» 
cuV^ Vind. Lamb 31. 
9 (TvyKecAeirccf) mjyHccXsi Vatt, iQtf^. 1 209* Urb. 2« 
rw prius) Omittit Vat. 1209. recc poftcrius) 
Omittit Urb. 2» ^f^X^^Jv) if^ccyixfjv Havm 2. 

XO ufciv) Addit or/ Havn. i a fccunda manu. %«• 

fec yivercc») ysverca %«f<» Vat, 1209. x^^ ^^ 

Vvh. 2« PariC 50. II Addit ev evfccvft Vindob. 

X 4 LamK 

Digitized by VjOOQIC $28 EVANGEHVM LVCA 

Cap. XV. 

L^rpb, 31, rw etyyfXw) Omittit Havn» ^ 
roiv) Dccft in Vat. 1209. 
j j J|) Addit c xuf/Of rjH' Trufcc^oKtpf Havn, !• 
ja eTTifiocAhov) Addunt /4^4 Vind- Lamb. 31. PariC 
^Q. r^f QvtTiUff) Dcfunt in Vat, ^tfa. ncu) 5 
h Vat, jaop. 
, J3 M^r cu) cu fjLrroL Urbin, a. dnecvr») va^7% 

Vat, laopii 
J4 «rxt^fos-) /(r%uf« Vatt, 360. istop. nf^tfro) Ad» 

dit rou Vat. 354. 
jg rovs ecy^ovff) rov «y(w Havn. 3. 
jtf y$IJU(teck r^v xo/Aia(v auVou flcarc) %efr«o-i&i^y«/«i 
Vatt^ 360. i20$^.Vind. Lamb. 31. ce2rc) m 
Parif. 50. 
ij 9IS iocvrov Ss eAi&^v) meX&oiiV ie 9ts iccvrop 
Havn. 3. tiTre) s(pn^ Vat. 1209. Vind. Lamb^ 
31« PariC 50« ^co-c* fJUff^ioi) 7{m oi fU(r^coM 
Vat. 360. Urb» 2. Laur.VI, 14. 15. 29. Viod* 
Ko).^. %e^i7(T8vowcv) vegiaaeyovrociVtLUJZOp^ 
n&^rwv) «^r<^ Havn. 3. Jf) Addunt qIJ!» Vatt. 
• 349? 359 '^^- 3^^ 1209. Laur. VI> 15. Ven. 10. 
Vind. Lamb. 31. «g^aMu^<^} Addit cLhJi Efc 
$ ex emendatione. 
Xp xcvi cux^i F/f(i u^ioff Khfi^ffvect vJoff a-ov) Omittit 
Ven. 10. Keci) Omittunt Vatt. 354. laop. 12 10. 
1548. Efc. 8 3 F^ • manu. nhn^fpfeU) etvect Vat.3 tfo« 

wot- Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCX. 315 

Cop. XV. 

20 avc6^ocs) Deeft io Havn. 2. mXBs) etvfihd^ 
Havn. 3. fxvrov) uvtov Vatt. 359. ^tfa Urb. 
ft. Vcn. 10. Vind. Lamb^^i, PariC 50. Havn. 
2. 3. avrov prius) Omittit Havn. 3, rjme^ 
^ev) $7rs(rev Vat. 349, Ven. 10. Havn. i. 2. 

91 ecvfi» vios) vios ccvreo Vatt. 360« 1209. Urb. 
2. ulos uvrov Ven. lo. ccvroo vlos uvrpu 
Havn. 3. KUt pofterius) Omittunt Vatt. 360. 
2209. ffov) Addunt 'jrotmov /4« oos hu rm fAh 
aBtoov <rov Vat. 1209-. Havn. i. 2. 

%2 Trurnq tt^os rov^ ^ovhovs uvrov) Trurtjf av'' 
rov Trqos rovs 7rut$uf Vat.360. Ven. 10. rovs) 
Omittit Parif. 50. uvrov prius) Addunt ruxv 
Vat. 1209* ^c»%fw Urb. 2. rnv prius) Dceft 
in Vat. 1209. '^oiocs) Addunt uvrov Vindob. 
Lamb. 31. Havn. 3. 

23 eveymvrss) ^eqsrt Vat. 1209. $]^iv$y%ovres 
Havn. I. 

84 ovros vios /jiov) vios fiov ovros Havn. 3. uve^ 
^fl<re) e^ficrs Vat. 2209. Kut UTroKoahoos tfv) UTro^ 
hoo^ioos nv Vatt. 359 lat. 1067. Parif.50. Havn.i. 
2. flC5ToAaXa^Vat.36o.Urb.2. Havn.3. fivuTro^ 
T^Xoos Vat. 1209. ev^e^fi) fivqsBti Havn. 2. 
*5 ^») «V rij Havn.3. f(M pofterius) Dccft in Vat.> 

360. Ven. 10. 
%6 uvrov) Dceft in Ed. recepta. n M$fi) n uv etn 
X t Vatu Digitized by VjOOQIC 330 EVANGELIVM LVCA 
Cap, XV. 

Vatt. 3tfo. laop. VoiL lo. Parif. 50. w« mi 

Vind. Lamb. 31.' n «y jf Havn. 3. t«ut») 

dmittit Havn. i a prima manu. 
US weh^iiv) €^w Vind. Lamh. 31,' fed in mar- 

ginc i$ff$?^$tif eadem manu. < cuv) ^ Jt Vat 3^0. 

Urb. a, 
tp ^rtiTfO Addunt «sur^ Vact. 3^0. 1209- Vind. 

Lamb. 31. Parir. 50. Efc 8 ^x emendatione. 

JbuAfuo}) ^d) JouA^A)y Havn. 3. iro^if\&ov) 

jrocfi^iw Havn. 3. iptpw) ifi<piov Vat. laofk* 
^O o-w Tflv iS/ov) Tdv /3w <rw Ven. 10. ijX^av) A4- 

dit xpM Parif. 50* w f«po^ov tcv ^rra/rcv) TCJ 

cir^rpv ticTXfiv Vat, 1209« 
31 h) Addunt Tturtif Vind. Lamb. 31, PariC 50, 
%% is) Deeft in Havn.3, avt^na^) f^ijyeVat, laop* 

xeei «cvoAo^Xa^f an^) flcaroXa)Xa)r Vat, 360. PariC 

50. Havn. a. «cirflAwAw V' Vat. 1067. Vind. 

Lamb* 31. Havn. 3. m^ wfo/^hcd^ Vat. 1209^ 

Urb. a, 

CAPVT XVL 

I xeci prius) Deeft in Vat, 354, Havn. a. mitJi 

prius) Omittit Vat, laop* 
a »mios) Addit fcei Urb. 2. rtupofterius) Deeft 

in Vat, 1548, Juwf^) ivy^ Vat, 1209. 
3 nmifAQf) Addit mivc^* Urb« a. i nvgiof ficv Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA 331 

Cip. XVI. 

e^(poufierui) cc^ecifurus KVf$off fxeu Vinci,Lamb« 
31. /<rxu») AdditxfltiVat.iao9. 

4 fwru^otBo») otTroKaret^uBco Parif. 50« Addunt 
fK Vatt. 360. 1209. yind. Lamb. 31« cskov^ 
€Cvro^) oiKovs iuvron Vat. 1209. i^^^ otnov^ 
Urb. »• 

5 %f «w^«A»w) XC^^^^ V*^» 354* ^«t>r«u) 
«urw Vatt. 359. 360. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. Havn. i. 

6 Botrovi) ^ociovs Vat. 349. ocecrovs Vind. Lamb. 
31 ; fed in margine ^urovs a prima manu. neu 
OiZtv) ie smsv Vat. 1209. Parif. 50. A y^eciA- 
fxcc uaque ad yf UfjiiAoc v£ 7.) Defunt in Havn. a. 
ro yfee/iiM) roc y^etfAfAetret Vat. 1209. ^^*^'* 
ceeg r«%«w) Defunt in Vat. 1067. retx^w 
7f»>f/ov) y^et^ov r«%fw Vat. 1209. ^«'Tifiwy* 
roi) oyioipionxVztioSf. 

y irefo>) r» ievref^ Urb. 2. xc«i) Deeft in Vat. 
1209. Urb. 2. Aryw) Ary« JSp Urb. 2. Parif. 
5a «^vrd)) ^ocurA) Parif. 50. r^ yfctfifAet) 
ret yfotfJtfJietret VdX. i2og. zcti pofterius) Ad» 
dit KetBiffUff Vat. 360* Addit KocStaetff ret* 
Xew Vat. 1067. JyJoificcvrce) 7r«yrifKcvr« Vat, 
1067. 

t «0 Omittit Vat. 359. ffiv ietvroev) etvrooy Vat. 
349 > fed inter Hncaa ietvro^ alia manu^ 

•cflpyw) 

Digitized by VjOOQIC J32 EVANGELIVM LVGJt 

Cap. XVI. 
9 Kccya>) K06i eyof Vatt. 360. zaop* ^o«iy^«r« f^t>^ 
roi^) iocvToi^ 'TroifiMTi Vat. i sop* ieivTcts) iecu^ 
rovs Vat, 1548 a prima manu. fxA/^rqre) cx^f/^ 
%fir8 Vatt. 354. 360. 1209. 1548 a prima manu« 
Havn. 2. fKAi^jf Syra phil in marginc. 

%0 fAa%i«?y prius) oAiyo^ Vat.360. «rcAA^ prius) 
cflrcXA w Urb. a» 

1 1 ro) rov Havq. 2. 

1% vfjLfTf^ov) niim^ov Vat. 1209. ffco» Urb. 2. Sic 
quoqu^ TertulHanus libr, IV contra Marcionem 
cap. 33. Corrige Wetftenium^ qui Marcioni hanc 
lectionem tribuit. 

J4 Koci prius) Omittit Urb. 2, vfsoc^cmns) omn 
Vind. Lamb.^x. Parif. 50, 

15 lQ^vro\js) ecvrovs Vat. 360. rov B$ov) Kvfsov 
Vat. 1 209. Ki) Omittunt Vatt, 349. 354. 360* 
1067. 1209. 12 la 1548- Ven, 10. Havn, i. 

16 ^w)/if%f/ir Vat.360.Ven.10. fcg%f I Vat. 1209. 
Vind. Lamb.31, Koci Tsocs) Tfots ris PariC 50. 
TTxs) Addit dovKoiAevos MeK^siy Vat. 359 gr# 
w) ris Vat, 360, 

ly lAlOCV Kt^eCMv) KS^OCieCV llUtV Vat. 1209. 7(B(T9nl) 

TPuqshBeiv Syra vet, Syra phil. ia margine. 
18 lAotxfvn prius) lAo^xareci Vat. 359 a prima manu. 

Ttocs pofterius) Omittunt Yat. 1209. Urb. 2, 
20 tpi) Dceii: in Vac* 1209* Urb. 2. os) Omittunt 

V4U Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC/E- 333 

£tp. XVL 

Vat. iCLOp. tJrb, a. «rfd^) ti^ Vat. 360. aiA- 
xa)/Lwv6ff) slhKooixsvhff V^t. laop. Havq. a. 
at e^tdvfxoov) sns&vfJti^HtLvn.^. todv yliXKn^v) De- 
funt iii Vat. laop. Syra hicrof. c^rAouer/ew) Ad- 
dunt Kcct cvhtff eiiiov ccvtco Vat. 359 gr. lat. 
' Vind. Lamb. 31. PariC 50. Syra hierof. in mar- 
gine. wneh^irxfiv) ehetXo^ Vat. 3^0. €7rehetx9f 
Vat. 1M9. 'nei^teXeixov Urb. a. 
Ad vfso ro?v ctyyehMv eti' tov KoXTtov tov uH^uctfx) 
ets Tdv kcXttov cc^fccccfjt vtto r»v uyyehc^v Vat. 
X^iO. r«iu)-DeeftinVatt. 349.354.359.1057* 
J2IO.I548- Urb. a. Havn. i. 2. 3. ««/ tfr«* 
^iy) Addit: £if ^^WA'f m f«/>t-«ttm„ Syi-ahieroC 
in marginc. iuci eru^ti. Kut ev rau d^) Etfe»' 
pultus eft in infernutn Vat. 359 lat. 
A3 fuict ey ta> diy fTFUfuc TovC o(pdukfiov!: uvrcVi 
iisu^oiKv ev Butruvot^^ ofoc rov u^^uufx urro fxoc^ 
K^cdev) Et cum cruciaretur in infBrno^ fijlulit 
' owt/d/ fuoT e tonginquo et vidit Abrahamum ^, 
Syra vct. vttu^osv ev (iucuvots) Defunt in Sy- 
ra hicrof. o^cc rov uQquufi utso fJLUK^odev) o^eo 
wno fiuK^odev rov u&^uufx Urb. a. rov) Dceft 
in Vat. 1209. 
t^ <pom\<rus) ek^ccvfjcruff Urb. 2. rtiv y\ooaauf fJiov) 

/lou n/jv y\o;><r(Tuv Vind. Lamb. 31. 
t^ i$) Addunt mfn» Urb« 2. Vind4i.amb.3t. £fc«8 Digitized by VjOOQIC 334 EVANGELIVM LVC/L 

Ctp. XVL 

ex emendatlone. ffuprius) Oeeil inVat^^^laA 

Urb. 8. cit) 00 Jii Vttx, 349 a priflia nanu. 354. 

359- 3<5o» «<XJ7« I2<^. i*io. 1548. Vini Lamb. 

30. 31. KolL 6 a prima nianu. 9, Ef«. i, Havn« 

!• 8. 3. 
t6 tTrt) n Vat. 1409. ^im lOu vftce») vfdm lettt 

tf/Mpy Vat 359 gr. Urbin. a. fuym) Omittix 

Havn. a. oneas) Uct Vat 359. la$tftcu w- 
i . Tfwdtfv^fJia/BnVflMfl-^wVatt. 349. 354. 359. 1067. 

1209. laia 1548. VinA Lamb. 31. Hava. x. 
' a. 3' «y^^ey &ia0tp>eu Urb. a. oi poftedas) De- 

eft in Vat 1209. 
ftf «* 91) <r$ mv Vat laO^. 
ftS T«wrw Tifr /Sactftcect;) -nff ^ttvw reiMn^ Har- 

nienC a. 

»9 A«y»/) Addunt«JlrVatt35o.ia09. Ven.10. «u* 

T«) Deeft in Vat lao^. imttet) lu^nm Vatt. 

354. 1209. »vrti)v) etvroie Havn. a. 
30 a^o) tK Vat 36a Urb. a. Ven. 10. lurisfo^. 

9eu9i»)_ nirtaivi^mt» Havn. a. 
3t «uJ(>)0ti^Vatiao9. <cv(K9«) Deeft in.Havn. 3. 

mmdn^enect) •ntfiiu^etcw Urb. a. 

CAPVT XVIL 

t itetdvreu) Addunt «vr«v Vat. 1309. Urbin. i. 
Vind. Lamb, ^. «?/) Addoot. r.w. Vatt 349.. 

384^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE- 335 

354* 359* 3^0. tdOp. idiO. 1548^ Urbin. a« 
Vind. Lamb. 31. Havn. i. d. /tifi e?<Beiv r^ 
WK»ySx\et) r» triftuvSuA» fja/i e)^w Van 1209» 
wXBm) et^eX^eiv Havn. z tx emendatione. evai 
ie) ^A9)V evcci Va!Ct. ^60* 1209. Urb. 2. Vind* 
Lamb. 31. 
it ^vAop oviKo^) Xii^cr fcuA<^r Vatt 359 lat. 3($0* 
1067.1209^ Ven. 10. ^dcfcyiKC^Vth.ct. ^jBc^ 
jjtv)^Ms Syt^ phil. in margine. . Sm ropv fJtiK^ojv 
roirrc^) ro^ fjUKp»v rcvt(k>v evoc Vat» 1209. 

3 eccvTCif) iccuTcv^ Havn. 3. Se) Deeft in Vat* 
1109. II yccf Havn. 2» tc/dcc^) ccfxu^rri^ 
Vittd. Lamb. 31. w ce) Omittuht Vatt. 360. 
tftt)p. Venet. 10% kcu mv^ad cevTA;) Omitti; 
Havn. 3. e»v) ccv fjo/i Ven» zo» 

4 l^c^^^) (a^/i;e^n|99 Vatt. 359 gt. lat. 3^6. tSbp» 
Urb. 2. £fc. 8 ^x emendatione. c^jwec^v» Vind* 
LamK 3 z ex emendatione. Ab ccixu^tl ^^ ^^- 
^fW^v) I^efunt inVac 1067. f/f^) «^r^ Vat.i548» 
^ nfjcfi^u^ pofterius) Omittunt Vat. 1209* Syra 
kieroC m m) Omittunt Vatt. 349. 354. 359 
gr. lat. 12 lo. Vind. Lamb. 3Z% Havn. i. 2. 3. 
1 1 if^s tfe Vat. lotfy. Z209. Urb. 2. Ary»)s /wf- 
xr^M)) f^cfv^w heycffv Havn.3. iierccvcu) Ad- 
dit tf^e^ ^i Syra hieroC ccxpn^eis xvr^) Defunc 
^ Sjrra bicr9£ a pr, «MtfiHi ftd «ddiiotwr ia margine. 

M^fv) Digitized by VjOOQIC 33^ EVANGELIVM LVCA 

Cap. XVIL 

6 e/%m) f%m HaVd. 3. «v prkis) Dccft iit 
Havn. 2. 

7 J^?) Omittit Parif. 50. MiXhdvTi) MihBdvrc^ 
Vind. Lamb. 3 1. s^fi) Addunt uvr^ Vatt. 360* 
1209. 1210 in margine. Urb. 2. Parif. 50. fu« 
Beoo^ fequentibus jungunt Urb. 2. Vind. Lamb^ 
31. umTreiTXi) uvM^s^e Vatt. 349. 354. 359 
gr, lat. 360. 1209* Havn. 2. 3. 

8 evxi) evK Vat 360* uvri») Decft in Vat. 349. 

9 X^i^^ ^*0 ^X^' X^$^^ V^^* 1209. Vind. Lamb. 
31* f%?/) rj^^/r Havn. 3. m/vy) OmittitVat 

1209. eyreifi&e) Addit ^onrrfle Vind. Lamb.^i* 
uvra>) Omittuac Vatt. 354. 359 gr. 360. 1209. 

12 10. Urb. 2. Ven. 10. Havn. r. 2. 3. ov JS9- 
xa>) Defunt in Vatt. 360. 1209. Urb. 2. 

lO.cuVa?) Addit ovv Urb. 2. «rtevr« Tflf itecruX" 
devru u/M/y) rflft iiuruxBsvru v/xiv 'TTUvru Vat. 
359 8T* cn prius) Deeft in Vat. 360. ^cv?io0 
ux^etCi e^iiev) ux^eict ec/Jiev SovXoi Vat. 1210* 
ie%f«/c/ JouAd/ ^trju^ Parif 50« Ab on ad TTf- 
^oifjKuiJtev) Defunt in Vat. 349. on poftciius) 
Decft in Vatt. 360. 1209. ^^^* *• i) f^ ^ 
Urb. 2. u(pei/iofxev) c^pesXciJiev Vatt.' 354. 359* 

II Kui prius) Dccft in Vat. 359 gf. «utcv) Dedt 
m Vau X209. ^'«* /kiftf-w) otvu fAeaov Vaf. 360. 

Vini^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 337 

Cap.XVII.' 

Vind. Lamb. gi, Parif. 50. ^tec /4Wov Vat. xaop. 

J:ft riva) rjjv Urb. a. «^j|/vr>y^flcv) vVjfvrjjo^av Vat* 
360. Urb. 2. Ven. 10. PariC 50. avTa>) De- 
cft in Vat. 1209. Af^foi avjjffi") fltvJlfff KsTf^oi 
Urb. a» 6^iyo"flcv) flcvp^yijo-flfv Vat. laop. Urb. a» 

14 lAwv) Addunt avrovs Vind Lamb. 31. Parif. 50.' 
Havn. 3. 7ro^evdsvT€f mtifs^xTe) vTrecyrre^ JIfi- 
^flcr^ Urb, a. «cfl&i&flCf/c^jyfirflcv) eKccde^iaBtiiTuv 
Havn. a» 

15 iflt*^) eKuBcc^faBn Vat. 359 lat. Urb. a. Vind^ 
Lamb. 31. 

16 cvvrflu) rau itiaov Urb. a^ 

17 aTroKgiBesf Se) Ktu ocnoK^ibets Vat, 360. ©uxO 
«u%* Vatt. 360 ex emendatione. laop. cu Vau 
360 a prima manu. «xfl^di^fKr^i/o-flev) iKU^e^i* 

. orSifo-fl»' Havn. a* 
IS flu%* evfeBfi^ecv u7rfl<?f «\|/flcvr^i' JfluVflfi) iVb» {^^ 

inventuf qui rediret et daret Vat. 359 lat. 
19 i TTt^i^ aov cetmKB cre) Defunt in Vat« lao^. 
BO Beov) Addit KOCi Vat. 354. 
fil i^ov oi^yfit i^ov€Kei) i^ov e^ie^ ei^ iKet Vat. ia09» 

Urb. a* fi) Deeft in Vat. 349 a prima manu» 
&a Se) cuv Urb* a* fA^ufl-ovr^) Addit J«^Urb. a« 

oTe tf^r/^ufcijerm) tov txtBvixficui vjaocs Urb» a» 
fi3 iiov dh^ fi^ iSov eKet) tSov eKety tiovjioSeV^UtaOgm 

fl) Deeft inVatt349 a prima manu. 3<!^q« io^/. Digitized by VjOOQIC ^$8 EVANGELIVM LVCiE. 

Cip. XVII. 

»i8) Addunt/Lci|^ia|iirfVat.3tfo.Ven.io. ««) 
Addunt %fi<?c^ Vat. 360. Vcnct. lo. Efci g. 
iift^€ASiIT£, /LcjiJip) Omittunt Vatt, 360. laog. 
Urb. 2* m^tvm Ven. lo* A«^«) *|*ASirr» 
Urb. a. 

24 9$prius) Dceft inVat. 1209. }| fccundum) Omit- 
tunt Vat 360. Urb. 2. Havn* 2. «k nfi- uVeu- 
fwev) «c reu ouf «vou Urb. a. «c riff uVo rav 
cvfctvm Parif. 50. u^' prius) uVd rov Vac ia09# 
«p njv uV^oufOftvov) Omittit Havn. 1 a pr. manu« 
fif rjjv u;t* dUfocV«v PariC 50« K«i) Omittunt 
Vatt. 349* 354. 359 lat. 3(Jo. 1067.* 1548. Vind. 
Lamb. 31. Efc. 8- Havn* 1. 2. ivrti ^ijls^cc «u- 
nv) Defunt in Vat. 1209« 

25 iei ocvrov) FuturuM eft uta Syra vet. Sjra phiL 
in margine. 

26 rcv prius) Omittunt Vatf. 349. 354* 359- 360. 
1067. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb*3i. Havn. r* 
2. recss fiiABqais pofterius) ry ^t^ifot Vindob. 
Lamb. 31. 

»7 e^eycci4i^ovro) eyuixi^ovro Vat. 1209* Urbin. a. 
Vind. Lamb. 31« dTruvrcts:) '^otvrou Vat. 1209« 

28 ^cci o^s) Kctdoos Urb. 2« Parif. 50* ficojo/Lcouv) 
oixoJo/LCouV Vat. 12209* 

29 TTvf Koci deiov) Seicv Koct TTvf FariC 50. nas 
&e$ev wn ov^ocvcv) e^-ovguvov ms Betov Vind. 

Laoib« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJt 339 

Cap. XVIL 

Lsxmb. 3 1. utt) 8^ Parif. 50. «V«vr«p) ^«y« 
recff Vat, 1209. Urb* 2. 

30 ruvrm) ru uvru Vat. 1 209. a^oKuKvTrrsrm) 
UTroKuKvTrrnrui Vat. 1209. 

31 r^) Deeft in Vat. 1209. Parif. go. $7ri^fiyl/u^ 
roo) eTTi^fuCpfirGD Urb. 2» 

33 co^aui) 7fi^i7roifi(TuaBui Vat. 1209* ^^' ^'^ '^^) 
os ^ uv Vat. 1 209. UTFoAeafi) U7fo?i8aei Vat. 360« 
Urb. 2. Havn. 2. ^cDoyovfiasi) aooasi Vat. 360« 
Vcn. 10- «vTjjv fecundo loco) Omittit Vat. 1 209« 
TJjv •v|n;xifv «vreu Parif. 50. 

34 f^co) Addit ^e Efc. 8 ^x emendatione^ f^us) 
D^tli ih Vat. 1209. prius) Omittunt Vatt. 
349- 354- 359- ^067. 1210. 1548- Havn. i. a« 

35 Deeft hoc comma in Ven. 10. Havn. 2. iv^ 
eaovrui) eaovrui Jue Vat. 1209. ^ prius) Omit* 
tunt Vatt. 349. 354. 1067. I2I0. Urbin. 2. 
Havn. I. KUi fj) KUi Va:t. 354. )J J« Vat. 1209* 
Poft ec^eBfifferui additur in Ed. Wetftenii hoc 
comma: Avo eaovrui ev r<o^uyqa% eU Ttoc^o^ 
^ifjCpdfiaerui j KUi ereqos u(pedfi<rerui. In Pa« 
rif. 50 adduntur fequentia: Auo eaovrca ev ry 
ay^oo^ eis Tfu^u^aiCp^fi^erui^ 17 h ere^u eUpe* 
Bflfferui. In plerisque Codd. non adeft ; omi€« 
tunt ctiam Codd» Vatt. 354. 360. 2209* zaio. 

Y a Urb, 

Digitized by VjOOQIC 34<> EVANGELIVM LVCjEw 

Gap. XVII. 

Urb« d. Laur. VI, 14. 32. Efc. 2 ex emendttioaeh 
Efc. 8 A prima manu. Havn. 1« a. 

36 «vTCif) Dceft in Vat. 360. Ven. 10. w/ia) 
'Hrrooixec Vatt. 359 gr. 360. «cw (ruvax^iya-wrflt^ 
c! eceroi) sKtf Kcct ot ourot (rvmxdviaovrou VaC 
1209. 0$) K»i oi Vatt. 349. 359 gt. 

GAPVT XVIIL 

X fcect prius) Omittunt Vat. 349 a prima minu; 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Parif 56. *fo^* 
fu%^erdaO Addunt uvrov^ Vatt. 349. 359 gr. 
Vind. Lamb. 31. Kol. 6. Efc. 2 a prima matiu^ 
Havn. I a correctorc. 2. iKKUKety) ocvrovs ey* 
KXKitv Vat. 1209. ekKocKsiv uvrovs Urb. 2. 

n Keyosv) Omittunt Vat. 360. Ven. 10. Havn. 2. 

3 Jf) Addit r/^ Ed. Wetftenii, quod tamen in plu< 
rimis Codd. non invenitur; neque habent Vatt^ 

349- 354- 359 ^^- ^^^7* i*^9- ^^^^* ^^548- 
Efc. 8 a prima manu. Havn» i* 2. 3. 

4 fide\e<rev) >j^f Af v Vat* 1 209. PariCgo. Havn. 3* 
Xfovov) x^ovovs Havn. 3. Se rocvroc) rocvroc 
Se Vat. 1209. eocvrof) Addit Aeyoov Vat. 1067. 
Koct ocv^^GQTTov cux) cuJ^£ avBfo^Tfov Vat. 1209» 
Urb. 2. 

5 TTocfexetv) 'ffcc^exfit Vat. 360 a prima manu, xc« 
^cy) Konovs Vat. 360. Venet. xo. vTteoTrta^s) 

V7S0* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 341 

C«p. XVIII. 

vitoitmixi Vatt. 349. 354- 359. Vincl.Lamb,3i» 
Havn. a. v^nomfiy Vat. 12 10. Havn. i. 

6 sfTfi Se) nect eiisev Vat. 360. 

7 'Tfoificrsi) 7fonfi<T^ Vat. 1209. fxAwr«v) JlouAwv 
Vind. Lamb. 3 1. Tgqos «vrov) «urft> Vat. 1 209. 
fjiocic^o&viJLoov) idocKfodvixes Vatt, 1209. 1548» 
Urb. 2. Ven. lo- stf*) ev Urb. 2. 

8 ^eyoo) vot$ A«y« Vind. Lamb. 3 1. 'Troifi^es) Trotfi" 
axi Vat. 1548* 

9 xd«i prius) Omittunt Vatt. 349. 354. 359 gr. 
I2ia 1548- Parir^o. Havn. 1. 2. koci pofte- 
rius) Dccft ih Urb. 2. e]^ovBevovvrots) e^ov^e^ 
vovvr e ff Vdt. i2og. f|«^dfvcuvrw Havn. 2. Aoi- 
9reuf) TtoKXovs Vat. 349. Omnes^j Syravetus. 
II Addit x^ Keye^ Urbin. 2- r(Kur«v) wrv 
Havn. 2. 

10 prius) Deeft in Vat. 1209. 

ji c prius) Se Urb. 2. 'tt^os iuvrov Tocvt») ruv' 
rx Ttqos eocvrov Vatt. 3^0. 1 209. Ven. 10. ^f ccr- 
^y^Xero) 7t^o7f\v]^ocro Vat. 360. Ven. 10. n^xero 
Havn. 3. ds ovros re)\mfis) reAoovfjs ovroos 
Parif. 50. dos reXoovfis ovros Havn. 3. 

12 ocTtoSeKurco) ovnohKocrevoo Vat. 1209. 

J3 K«io) oJ^f Vat. 1209. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 

reKoiVfis) Addunt ocTto Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 

Efc. 8 ^ emcndatiorie. o(pBxhf4ovs) Addunt uv 

Y 3 rfu Digitized by VjOOQIC 34« EVANGELIVM LVGJR 

Cap. XVIII. 

rcv Parif. 50. Havn. a. w rov ouf «vov mef^eti) 
met^oci w rcv cv^xvov Vat, 1209. *'^ poftcrius) 
Omittunt Vatt. 360. 1209, Urb. 2. Ven. 10. av^ 
rov) Dccft in Vat, 1209. Ihaadtin) tihjout^t 
Vat. 1209. 

i4 '^V'*') -^^^i^ ^**^' ^^^ '548- P^"'' 50* xtfwjSii) 
jcc^ruAS'^' Havn. 2, oiJrci^) Deeft in^Vat. ig^S' 
eiiurov) lccvrov Vat. 1209. fj eKstve^) ti y«f ^x^/- 
V6S Vatt. 349. 354. 359. 360. 1067. ^^^o^ ^548« 
Vind. Lamb, 31. Kol. 6. Havn. i. 2. 3. artf^* 
wfivcv Vat. 1209. Ven. 10. fiTfsf iKiJVo^ Urb. 2. 
i ie) Kxs Vat. ^60* 

15 eeor^) Deeft in Havn. f . r») Omittunt Vat. 
360. Parif. 50. flcurwv oMmrrai) »^;;r«i au- 
reov Havn. 2. fTrm/Lcifo-asv) eTrer^iMivViX. 1209. 
Vcn. 10. Parif. 50. 

x6 TrfoaKuXee-eciJieveg eujree^ eiTfev) it^oaeKechjeiro etv* 
rety hgyoav Vat. 360. ^jfPCfxaAwaro, A^yw Vat. 
1209. ei^TTey) Keyei Urb. 2. fA«7£V Parif. 50. 
reu &^cu) r»v ouf av»v Urb. s. 

17 «jui|v) («/Lcifv, flPfiijv Urb. 2. eeev) uv Vat. 1209« 
«urifv) rtiv $U(rt?ieiuv rcv 3fcu Vind.Lamb. 31. 

X8 x«i f 797f Airiyo-^ rif aurov ecfxoov) r^ KUsfO) eKep^ 
vy uvB§Go7rof ns 'TTfOfftfiXBev r^ iijo-oo Havn. 3. 
rtff uvrov) uvrev rif PariC 50. uvrov u^ofv) 
»fX«v uvrov Vat. 360. «urov roov et^evroaf 

Urh. Digitized by VjOOQ lC EVANGELIVM LVC^ m 
Cip.xvnL 

Urb. a. «re<nff«*) *"**T*** 3^' 

ao 14*1 l*ofX.^»<nis, m <P«v»u(r»f) f<>l (pevwffiftf, f«f 
^«X~'»^Vat.3S9gif-l»^ <r<n.pofteriu8) Oimt. 
tunt Vat. laop. Urb. a. Ven. lo. Addit mt fo» 
wAij(T<ev ffw <»s ietutw Vat. lotf?. ' 

81 *^uA«£w) «^u^»^»Vat.ia09. f^u) !>««« 
in Vat. laop* 

aa rtcvT») Omittunt Vatt. 360. laop. II ««y»" 

^(,0 J^or Vatt. 360. 1067. Urb. a. Vind. Kol. 6. 
= ^|w) exvf Havn. 3. euf «v») ou^wctf Vat. 359 
gr. reis wq»ms Vat. 1309. k«i ^«vff»» «k«^w- 
beiiMt) Omittit Vat. 359 gr. 

«3 «yevrro) «7«^'^'' Vat. lao^. 

84 «uTov maovs) maovs ttvrev Vat. 359 gr- ^t. 
0) Decft in Vat. lap^. 'jre^ihvTtev ymfuvov) 
Defimt in Vatt. 360. lao^. Urb. 3. «wAeo- 
(revroti eis tjjv BctaiKeietv rev ^eoo) «f t>|v Hettrf 
?\eietv rev deev eKrno^evwreu Vat. 1209. eis rn» 
Baffi?<eietv rev Beov'jitreheu(revr»i Urb. a. Vind. 
Lamb. 31. 

•5 7«f) Omiitunt Vatt. 360. 1067. Havn.a. Kof. 

/^uAov) K«iUiAov Vait. 354. 359 ^- Vind.Lamb. 

31. rfviJUiKixe) r^nfMires Vat. lao^. TfU9«j- 

usires Urb. a. ^»<piSes) ^ehevns Vat. 1209. 

Y 4 Urb. Digitized by VjOOQIC 344 EVANGELIVM LVCJL 

Cap. XVIII. 

Urbin. 2. Ven. lo. Vind. Lamk jr, PmC go^ 
WBhSefv prius) Decft in Var. 359 gr. \[ JifA.- 
Bfiv Vatr. 1067. 1210 in margine. Ven. 10. Vind. 
Lanib. 31. 

fttf UKovffocvrei} ccKovovTes^ Var. 360. Ven. row 

«7 (fe) Addir /jyo-eui' Vind. Lamb. 31. f^i TTocf» 
To) S^co) TTUfoc Toj Bio^e^i Vatr.^tfo. 1209. Vczu 
10. 'TToc^oc dfof 9^t Urb. 2. 

ftS 0) Deeft in Vat» 354. Havn. r* 2. «(ptiKocjkeir 
Tfocvroc) ' Trocvroc roc i^kt oc<p€vres Vat. 360. VeiK 
10. o^evTK Tfocvrx toc tStx Parif. 50. ec^Pniuc^ 
fiev) u^evres^ Var. 1209. ttocvtoc) too /J/» Var. 
1209. Urb. 2. 'ffocvroo roc «?>« Vind. Lamb. 31» 
Addic ro^ /Ji^- Syra phiL ki margine. xcKi) Omic- 
lunt Vatt. 360» 1209^ Vc£K ro. 

19 irt) Decft. 'm Var. 360. yw«r, jf uSeXCpovff^ 
n ywocmoc) oc^\(pov^, n ycvetr, n ywocixoc Var» 
3<5o. ywunK» r W uSe^ovs^ n y^etc Vat.^ 2209«> 
iveKBv) nveKev Vat. I20J^ 

30 ov fmi) ovxf Venct. 10. ov) cd%/ Van 2209^ 
Vind. Lamb. 31. ot^TroJ^fitt) ^Bv ^*^- 1209. 
a'oAAre^Aao'/eya) f^rawAao"4«yqs Syra phiL in 
marginc. rt» pofferius) Deeft in Var. 354» • 

3r iff 0(rflAu/4«) /Fijcwo-aAifju Var. r209* reAjeirBi/iae^ 
Toci) re/^iOf^fiffsroctVzt. 1067. r» uia?) ttc^ i rou 
viov Var, 1548, Vind. Lamb. ^r. Efc. 8 eii: cmen- 
datione. kocc Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCM. 34J 

Op. XVIII. 

32 K«i vfigsa^ffercci) icut fjtcc^iyoodii^eron Vat. 359 
gr. lat. 

33 •^r »Jf^?« 'T T^f ^r») r» rsirti ^fxe^o} Vatt. 359 gr. 
lat. 360. 1210 in margine. r§irtf Vl^e^cc Havn. 

34 Kcci ffv) cch?Cnv Vat. 1210 in margine. Vcn. xo. 
rovro) Deeft in Vat. 3(5o. Ven. 10. 

35 €i^) ry Vind. Lamb. 31. Parif. 50. itqoaocirosv) 
sTrocirocv Vat. 1209. 

36 n) Addunt ccv Vat. 360. Ven. 10. Parif. 50. 

37 ycc^oo^utoff) vec^cc^ffvos Vat. 360» 
■38 iccRiS) Jc»u«(^ Vat. 1209. 

39 Deeft hic vcrfus in Vat. 359 gr. lat. Urbin. 2. 
Havn. 2. (riOi>7ry\<Txl) (nyfjay Vat. 1209. ^?»* 
^ev) Addunt itjaov Vatt. 349. 360. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31. ^ufiii) J«uf J Vat. 1209. 

40 <=iub€is ie) xoci ^xff Vind. Lamb. 31» tt^o^ ccv^ 
rov) Deeft in Vat. 360. Ven. 10. mri^Qorfjaev 
avrov) Addit e /^o^oup Parif. 50. 

41 Affyav) Deeft in Vat. 1209. 

42 if\aovs) Kv^ioff Ven. lo. 

43 tiKoKovBei uvra>) Defunt in Syra hierof. A«c^) 
«%Acf Vindob. Lamb. 31. Parif. 50. Havn. 2. 
iScov) Omittit Vat. 22 10; additur in margine 
aiia manu. 

TS CAPVT 

Digitized by VjOOQIC 34« EVANGELIVM LVCJI. 

Cap. XIX. 

CAPVT XIX. 

I eKTeXBow) Addunt o niaovff Vat.359gr.lat.Viiid. 
Lamb. 3 x. iifj^eto) Addunt sff^ovc Vat. 34J. 
Havn. 2. 3. 

a KocXovixevo^) Omittunt Vat. 359 lat. Vind. KoL 5 
a prima manu. kocs ovros jfv) kou ocvrof Vatt. 
360. iao9» PariC 50. ovroff tjv Urh. 2. 

4 Tf^oi^uiAosv) ^^oa^focfxosv Vat. 1067» HavfU a. 
S^oc/jioffv Vat. 12 10. Efc. 8 a prima manu. Havn. 
1 a prima manu. $fjL7t^oabiv) «r ro tiATffoa^ev 
Vat. 1209. ^'^ '^^ sfjLTTfoffdev Urb. %• (tvkoiju»* 
fXiocv) avKOfjtofociocv Vatt. 354. 12 10. Havn. 2. 
avK0fji%'f9Xv Vatt. 360* 1209. ^^ofJtofsocv Editio 
Wetftenii. J/') Omittunt Vatt. 349. 354. jotf^. 
1209. Vind. Lamb. 31. Efc. g a prima manu. 
Havn. I a prima manu. 1 1 i$cc rtis oSov Havn. 3. 
fjfteAAe) «^AAe Havn. i. iie^eaBoci) TTofeve^ 
(rS^oci Vat. 359 P*- "nocqe^eabou Vat. 366. 
5 Kflfi ft>f fihBev rKi rov romovj ocvecQheyi^ecf mcovs. 
e^ev ocvrovj kxi) kocc eyevero ev r» SiefxeeBocc 
rov ifjaovVj etiev ocvro». ocvoc^Ke-^ocs h n\(Tov^ 
Urb. 2. 0) Dceft in Vat. 1209. ''^^ ocvrov^ 
Koct) Omittunt Vatt, 360. 1209. yg^os otvrov) 
uvrco Vat. 349. 1067. yocq) Omittit Efc 8 a 
prima manu. 

ditocv^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 347 

Cap. XIX. 

7 dTfavres) Decft in Vat, 349 a prima manu. 1 1 
yrccvreff Vatt. 359. 1209. i2io. 1548. Vindob. 
Lamb. 31. Havn. i. 2. 3. 

8 ie) Addit Kcci Vat, 359 gr. Addit Vat. 360. 
Kvftov) tfiaovv Vind. Lamb. 3 1 . Parif. 50. ^i^ttrti) 
flfxtffftx Vat. 1209« ^^*' uV(«f5(;ovra)y (aov) /Jtov 
ra>v vTtu^yfivrosv Var. 1 209- rw vitu^ovr^v fjiot 
Havn. I. iti^/jit rotff itrtxrxfits) Ttrosxots itico/ju 
Vat, 1209. Stiafju 9ts ro nr^aitTsavv rots Ttroi^ 
Xotff Vcn. 10. 

9 0) Deeft in Vat. 1209. 

xp Kect acoffxt) Omittit Vat. 360. 

Zl ecvra>y recvru) rocvru avroov Vcn. 16. ente Tto^ 
fa$o\flv) Ttecfoc/Sohn^ etTte Parif. go. eY^vs uv- 
rov) uvrov eyyvs Vat. ^tfo. ecvrov etvect ieqov- 
cuKfil^) ecvrov etvou ets UfovffuhfJiJL Vat. 359 gr. 
etvut lefovau?^iJt uvrov Vat. 1209. eivut ets te^ov- 
cuXfiiA uvrov Urb. 2. ^cc^uxffll^u /u^AA^i if Qw 
etKetu rov deov uvecCputveadut) j} (ie^th^tu rov 
Beov Ttufuxffl/M fjLe?^et cputveaBut Vat. 360. 

Z2 etftevovv) Dcfunt in Havn. 2. eTto^evBfi) eTtO" 
fevero Urb. a. 

13 KuXeaus ie) xut xuXecrus Vind. Lamb. 3 r. ku^ 
he(rus Havn. i. ieKU iovhovs) iovKovs iexu 
V^^« 359 ^^ l^- H^^s) uiJtvut Parif 50. Tt^os 
e^rws) uvrots Urb, %. Havn, 2. Ttguy/jiurev- 

auaBe) Digitized by VjOOQIC 548 EVANGELIVM LVCX. 

Cap. XIX. 

ecca^s) TrfccyfiurevecrBe Vat. 360. io^ff) ey a» 
Vatt. 360. 1067. laop. 1548* Urb. i. ioo^ m 
Havn. a. e^o\im) B^coixcci Vat, 354, 

15 Kctt pofterJus) Omittunt Efc. g a priraa manu. 
Havn. I. rovrovs) Omittit Vat. 360. e^»»^) 
JfJcwKw Vat. 360. Urb. s. Je^y&xev Vat 1409. 
ym) iTfsym Vat. 1067. yva Vat. i aop. w) Do- 
cft in Urb. 2. hsTrqur/fAccrBvtrciro) Awfeey/xpc* 
r^ucam Vat. laop. 

I(J pa) /LivarVat.359gr. i548.Urb.2. PariCso. 
Havn. I. 2. ctiam comm. jg. ao. ^fo<r«?7«* 
<r(*To J^fK» /xvcw) ^fx« Tr^otrsi^yccffxro fiy«p Vatt. 
3^0. 1209. 

17 €v) tfuyf Vat.1209. «yaS-eJouAO Serw bone^ 
$i fidelis Vat. 359 lat. j^cwAe ccr/cc^B Vat. 360^ 
Urb. 2. Parif. 50. Havn. a. arA^o^ rywu) fy^* 
vev Tr/^^cr Vat. 359 gr. ht. 

18 Sevre^o^) irs^o^ Urbin. 2. eTto^ivre) 7rrrroa/^9 
Urb. 2. 

19 Ke«/ prius) Omittit Vat. 349 a prima manu, ad- 
fcriptum a correctore poft etTre. ytfov eTrocv») 
eyrccm ytvov Vatt. 360. 1209. Urb. 2. Vcn. lO^ 

20 Koct) Koci Vat. 1209. 

21 ccifet^) fiC/fovUrb.2. Be^t^ets) Be^t^cov Vrh. a. 
eavret^ccff) Addunt kcci trvvocyets oBev ov Siemoq* 
Trt^ocs Vat. 1067. Parif. 50. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 349 
eap. XIX. 
fta <fc) Omittunt Vatt. 354 a prima manu. 359 lat* 

360. 1067. Urh. 2. Vind. Lamb. 31. uvr(k>) 

Addunt KvfiOff ccvrtv Vind. Lamb. 3 1. Parif. 50. 

edfiKu) sffT^fi^o^ Parif. 50. d^f /^av ovk ?crOTi- 

*f«) ffvyxyotiy o^iv ov Af wcf w/o"» Vat. lotf^. <tu- 

yotycov ov ^tecTKo^^jriCcc Farif 50» 
»3 KOt prius) Dccft in Vind* Lamb. 31. ro «fyv- 

(iov /xov) fJLOv ro a^vqiov Vat. 1209. Urb, 2« 

rnf) Omittunt Vatt. 349. 354. 359. 360. laio. 

1548. Urb. a, Vind. Lamb. 31. Parif 50. Efc. g. 

Havn. 1. 2. Kcn eya>) Kccy<» Vat. 1209. eTr^cC" 

^x ccvro) ccvro eTr^a^x Vat. 1209. 
B4 rccff SeKcc fAyocs exovri) rus ^€Kvm exovn Vat. 

354. exovTi rccs iiKcc ixvoce Vat. 360. Vcn. 10. 

Parif 50. rocs) Dceft in Havn. i. 
B5 Hic verfus deeft in Vat. 1067. emov) emuv 

Vat. 1209» KUf/f) Addit ih Urb. 2. 
a6 KeyQD yuq il/u/y) hsyod vfAiv Vatt, 360. 1209. €i- 

9te9 vcvrotSj Keyta v/ti/v Syra vct. uvros Ss nTre 

Syra phii. in marginc. ort) Dccft in Vat. 360. 

Havn. 2. Sddm^oci) Addunt ku^ Tre^iCaevQrfi^ 

trerui Vat. 359gr.lat. Vind.Lamb. 31. Parif 50. 

uTF^uvrov) Dceft in Vat. 1209. 
27 eMivovs) T©uT#uf Vat. 1209. dehnicuvrus) Be- 

Kovrus Parit 50. uvrovs) uvr<»y Vind. Lamb. 

3lt Parif. 50» nuruacpu^ure) Kuroc<r(pu^er$ 

Vat, Digitized by VjOOQIC 5SO EVANGELIVM LVCM. 
Cap. XIX. 

Vat 354, 11 Addiint ctvrovf Vat MOp. Urb. 8« 
fi8 U^o^oXvfAo) U(ovffcc?^ix Vat. 1548» 

29 (ifid^ayfi) /Bn&ff^ayif Vatt, 349. 360. 1209. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 3 1. Havn. i . 2. ^n^ccviuv) 
Qflduvtec Vat. 360. ^vc) Addit «e Vat. 1548* 
«urou) Omittiint Vat. 1209. Havn. !• 

30 tinoDv) Keyoov Vat. 1209. Urbin. 2. PariC 50. 
xccTivmrt) U7tiv»vr$ Havn. i. iv) cJ Vat. 1548* 
'TSoiynors uyd^^Troov eKuBiae) uvbqooitosv iroo^or» 
eKU&KTe Vat. 359 gr. Tromore uvb^amosv neKOb^ 
BiKe Vatt. 360. 1548- T^ore uv^^onron KfKo^d/- 
xe Urb. 2. Kvtruvres) KUt Kv(ruvres Vat. 1 209. 
Urb. a. «urov) Decft in Vat.360. uyuyere) 
Addit ;«0i Vat. 359 gr. lat. 

3 1 Aufw) Kvere rov ttgqXov Vat, 1548» uvrai) Omit« 
tunt Vat. 359 lat, 1209. 

32 uvrois) Addit i<^oi)ru 'nonKov Urb. 8« 

33 emoy) €/7r«v Vat. 1209. 

34 «/^ov) «/Tron^ Vat. 1209. Addit uvrois EH^ 8 t 
corrcctorc. Addunt cn Vatt. 3(Jo- 1209. Vind, 
Lamb. 31. Parif. ga 

35 iijfl-cuv) Kufiov Havn. 2, wr/^^rvl/avrcf) «rf^^i- 
'^uv Vat. 360« euvrosv ru i/Aunu) uvrow ru 
i/xunu Vatt. 359. 1209. Urb. 2. Parif. 50* ru 
i/iunu euvroov Vat. 1^48% 2r«A0v) Addir kcu 
Vat, 3iJo, Van. 10. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 351 

Cap. XIX. 

35 v^Tfsf^^oowvoy) Addit ctvi^aj Urb. 2. «v rjy o(5ft)) 
Omittit Efc. g. 

37 ^?^^^'^^) »??^<«w Havn. 2. aVov) ^rctv Urb. 2. 
Trcco-av) Truvroffy Vat. 1209. *^J<^0 Addit yivo- 
/ugvav Parif. 50. 

38 RumXevs) OmittitVat. 1210J additur in mar- 
gine ab emendatore. || /iecaihevs Vat. 1209. 
jcufiov) Addit gvhoytifAevos (ixaihevff tafatihUrh. 
H* et^ffVfj ev ov^uva>) ev ov^ocvof f/fi/vi; Vat. 1209. 
tv vyl/i^ots) em rris ytjs Havn. 2. 

39 eiTTov) emuv Vat. 1209. rots iJtocBfjrocif) rov£ 
fjtudfirecff Vat. 360. 

40 uvTois) Decft inVat. 1209. on) OmittitHavn. 
2* o-i^^tyo-^c/v) (Tifli^^iio-ow/vVat. 1209. o'i(W7rw- 
o-iv Urb. 2. KeK^u^ovrui) xfa^ew/ Vat. 1209. 

41 «ur?^) «urifv V^"* 3^0. 1209. Ven. 10. Parif. 50. 

42 ei) Deeft in Vat. 360. (ru, ko(i7« «^ rjy tiiJiegoc 
irov ruvrn) ev r^ ^fJte^u ruvr^ av Vat. 1209. 
KUtye) Deeft in Urb. 2. <rov prius) Omittunt 
Vat. 360. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. ra Tr^oe 
tififvip/ o-ou) fifoorfjtrus uv ru tt^os ei^fjyf\v coi 
Urb. 2. ffou) Deeft in Vat. 1209. **^^) ^^" 
dit rc0V Efc. g ex emendatione. 

43 7ri(i/Buhov<Tiv) Addit /xo/ Parif. 50. 

44 ev coi Ai&ov ^TTi hjBi») h^idov eyn A/^ov Vat. 3^0. 
A/dov. f^i A/i&a; «V aoi Vat. 2209. Urb. a% ^Bo¥ ein Digitized by VjOOQIC 35« EVANGELIVM LVCA 

Cap. XIX. 

wTTi >jBcv ev qKhi coi Vind. Lamb. 31. mS^ ooA, 
os avb^m Vat. 360. 

45 ufTtKbm) €Kboi>y Vat. z2io* cv tfuro?) Omic« 
tunt Vatt. 359 gr. 1209. 1548. II ^2r*aur«Vat;. 
360. Koci ocyofoc^cvrot^) Defunt in Vat. 1209W 
1 1 Additur in contextu Vcrf. Syrae phiL cum afte- 
rifco: xcu ra$ rgctTte^ets rojv xoWv^t^sojVf 
Ttct^ ras xa^eSgas rm rtcXwvTfav ras rtegiM 
segas » tt in marginc legitur: k»i rots r. r. k* 
K. r. X. r. or. ra^* ifep^e^obs fion in omnibui exem-' 
plis eft hoo toco» 

46 onKos) ort otKos Vatt. 359 lat. 1548- Havn. 2« 
oiKos fxov otKos 7f^0(Tex)%if\s e^sv) Koct e^at otKos 
fjLov oiKos Tr^oaevxfis Vatt. 3<Jo. 1209. Urb. «• 
Vind. Lamb. 31. Pari£ 50. ocvrov enotffffare) 
eTFotfiaare avrov Havn. 2._ 

47 ^inTow avrov Umheautj Kat oi Tf^oarot rov )^ov) 
Kat ot otfxovres rov Aoeou e^tirow aTToXe^oct av* 
rov Vat. 359 gr. lat. Kat oi TsqnT^vreqot rov hccou 
e^tjrovv aTToheaat avrov Urb. 2. 

'48 ro) Dceft in Vat. 3<Jo. grw^o-^w) ifot9iaov<ny 
Vat. 354. Havn. i. Addit ccvr^ Vat. 359 gr. 
lat. Kmos yaf ocnas) ccTras ycc^ hiaos Vat. 
359. e^eK^eiAaro) e^eK^eiAtro Vat. 1209. aKou- 
Oiv) uKovetv Vat. 360, 

CAPVT Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA Jjf^ 
€ip. X3L 

CAPVT XX. 

I xff/ pr&us) Ofnittk Havn. i. €Keivm) DeeA ia 
Va«. 359 lat. |6o. laop* Urb. 2. Vind. Lamb. 
31. «fJCfff^^ff «w 94 y^vtfJLfMTiis) yfd^fjiiJtarets 
^at oi tcqxu^s Vmd« Lamb. 31. a^ttf^is) U* 
fets Vitc 349. 359 gr. 12x0. Vindob. Kol. 6. 
Havo. c« 2« 

9 XiMcisQrA') Omittit Vat 360. «Trnr) jrigr<vy Vat^- 
1209. ''f^ €ewr«r, Aryovw) heyorrK i/rf^ 
«tvTW Vaxt 3^ 1209. Veo. la tm») emw 
Vat. 1SO9. 

3 ^) Addit « /97901^ V«. 359 gr. lat. f^rqra) 
tne^mms^ Havn. 2. luvya») ic«tt ry» Vac^dQ» 
h») Omittunt Vatt 36^ 1209. Urb. 2* 

5 cwpAcTMrflnTc) mwAoyi^wo Urf>. 2. cvr) Omit- 
tunt Vatt. 359 gr. 1209. 1210. Vind.Lamb.31» 
PariC 5a Ham z« 2. 

tf 9r«f Ao^) c Amp «^hb- Vatt.366. I209. Vind» 
Lamb. 3 1. fe«raiAi^«a«i) KomcJiicosm Vat. 360. 
STf o^ffnnr rirfl») 8rfo^i9mr70^^<y«(iVind.Lamh. 
31. ciroM sr^oi^fyriyr Haviu 2. 

7 9ro5«v) rc TTo^cr Vind. Lamb. ^r. 

9 rtfv 7tn^u^hsi(9 ricvniy) '9f»fal^}\9[» Vat ^(So. 
Ti^) OmittuntVatt349 aprimamanu. 354. 359 
gr. 366. 1209. 1210. Ven. 10. £&;$• Havn. i. 2. 
Md pafteriMs) Addit avr^g Urb. 2» 

Digitized by VjOOQIC ay4 EVANGELIVM tVCJE. 

Cap. XV. 

10 fv) Omittunt Vatt. 3(tfa r3o$. ^^Kaify) rfl; ««/- 

r :ip{0 Vajt, 360» AjWiy) Aio-wivVat. 1067. ^coffou- 

9A Vat. 1209. Parif. 50. ^;^) Qmittit Vat^^p, 

Xo»', ieifuvrn etvrw^ Kivov Vat. 1209. infctv* 
r«).Aff«vffr Hayn, I. ej[xm^t$Aecv) c^^ne^eh* 
Aw Vat. 3<Jo* 

XZ mfc\/ai ere^ev) kre^ov TtiiJe^tiu Vat. xaQp. Jl^t^ 
favrw) .^iffavT»' Vat. i^tiQ iotcr lincas a corrcc- 
tore» Havn. i. f|«^€^ci2^v}L e^eBahcv Havn. a. 

za Tseix-^oti rftrov) r^trov ^f/Le\|/ce/ Vat. lao^i Vind. 
Lamb. 3 1. r^$rov) KtKJ.r^iTw Vat. 359 gr. x«(^ 
Tdurcv) x^pKfivov Vat* 349. xoci r^nov Vindob. 
Lamb.^h . r^xviMnaotvres) ^eji^ocvresV^x. laio 
in contcxtu; fed in margine r^cc^fxxn^recvres ^ 
alk manu. . ». . 

13 iiovres) Omlttunt Vatt..36o- laop» Urb. 9. 

14 «'^uTdtMr) uXKi/j?<ovs Vatt. 360. 1209* Urbin. %. 
Vind. Lamb. 3 1. ovros e^iv q jcAfi§ovo/Mf) Omit- 
tie Efc. 8 a prima maiHr. ievre) Omittunt Vatt. 
359 lat. 360. 1209* '*'* ^M^ ywjTw) iwi jj- 
/i^«v fwi Vat. 360. ' ,- 

15 D^uTov ^l^ Tcv ccfJiTfefMffis) e^(» rov ccfx7re?i0JV$s 
ccvrov. Vat. 359 gr. ccvrov) Omittit J,ff. ^ cx 
emcndatione. ; . . 

16 rovrovs) m$vm)s Vat. 366* Urb» a« ^isrfv) #i^«k 

V^t. 1209. i. «9# Digitized by VjOOQIC KVANGELIVM LVCA 35$ 

Cflp. XX. 

27 e^i) Omittit Vat/349 a prima maAu. rovro) 
Omittunt Vatt. 1210 a prima manu. 1548* » 

18' vm) !7(m ovv UrU a. ra exciVtfy rav Aa&ov) e^i 
Tdv h^ov eKSivoy Vind. Lamb. 31.. a(f)i%m6v rov 
}KiBov Parif. 50. "necrti) maet Vat, 360. . 

29 a^te^ns KUi ol y^ccfA/jixreis) yqecfitioe^reii Keci oi 
«f%«fwf Vatt. ^60. ]L209« rev Ao^av) Omittunt 
Vatt. 349. 354. 359 gr. 12 10. Efc.,8 a prima 
manu. Havn. i. 2: H rov oy/\ffv Vatic. 1548^ 
y«f) o\)V Vat. 349. r>jv orafa/SoAiyv recurffv «- 
w?) riyv 7r»f a/3oA^ ravrnv heyei Vat. 359. f/^ra 
r)|v 7rufu[io\fiv ruvrtiv Vat. i^o^.Urb. 2. Vind, 
Lamb. 31. Parif. 50. 

AO J^0Xf /vc/ufvous-) rou^ vTTOKfivofiievevff Urb. 2* Ao- 
you) Aoyov Vatt. 349. 1548. Vind. Lamb. 31. 
Havn. 2. etff ro) oke Vat. 1 209. ry poftcxius) 
Deeft in Urb. 2* 

21 KUi prius) Omittic PariC 50. • 

62 ^/Lctv) jf/uosp Vat. 1209. Urb. 2. Pari£ ^a ^or 
f ov iouvosi) Jowos/ (f^qcv Vat. 359 gn lat (poqovff 
iovvu» Vind. Lamb. 31. 

»3 r/. /ua Tmfoc^ere) Omittunc Vatt.. 360. 1209. 
UrU 2» 

«4 miiei^ecre). iei^are Vatc. 1067. 1209« '^io ex 

. emendatione. ^f^^ Urb. %. PariC 56. J^iyv^»- 

fiov) Addtiac oh^ eieij^eevy ¥M eine Vatt. 360. 

Z 2 2548» Digitized by VjOOQIC 35« EVANGELIVM LVCJC 
Cip.XX. 

1548- Urb.a. Viacl.Lafnb.3x. PiriCfo. ^/ 

€ik^M) utmm ^%9i Vtt. 349. airoKfidinn im 

9i7fw) wnw^idivTK imci^ Vat» 366. cl h eenw^ 

Vat. isop. 
fl5 a(uT0if) ^f«f opirrivf Vatt. 360. X8O9. Ptfif«90« 

ticTfoi&rs rptwv) rcfin/p a/7fciort Vat. 1209. ccifo* 

iort cv¥ Havn. a. Koucro^t) r» Ko^taoegs Pa- 

riCso. 
a6 osurou ^/mrcs) axrrou ^oo Vat; ^do* tm; ^ 

fjLxrog Vat. 1209. cvecvncv) evocvrt Urb. 2. Ad- 

dit ^osvTM' Vind. Lamb. 31. c^oKfim) K^imt 

PariC 50« 
«7 cevnhiycvres) hgycvrtff Vatt. 36^ 1067. X209» 

i9nf(a)ri!(r«v) cfjn/\^o^osv Urb. 2. Vind. Lamb.3it. 
68 lMm\s) (Mtvcfit Vat 1209. Havn. x. 2. nve^) 

T/^ Havn. I. ccTrcBocvfi pofttrius) 9 Vatt. ^60. 

1 209. Urb. 2. $loevoBf;fi^) c^teva^n^ct Havn. i. 
»9 Ao(/3dav) ffA0»/3i Viit. 359 gr. kt. 

30 9>Miisv) Omittunt Vat. I20$K Urb. 2. c ^eurc^ 
fcf rnv yuvouKo) avrnv c iwrcfw: Havn. 2» rvpv 
yuvouKoOj Kou cvrot ccTrc^ctivcv otrcKvcs) Dtfutit 
in Vat x 209. Urb. 2* ovrd) omtcs Havn. 2. 

31 wocvrwt: antecedentibus jungunt Vatt 349. 359 
gr. 1067. 12 la 1548* Havn. i^ Addunt «jcmti- 
roos Vatt. 349* 1067. xaxo. 1548* Havn. x. io) 
9ffittitHayA»«. Kmci)K9»7tcsfrKciYci,zs9 Digitized by VjOOQIC BVANGELIVM LVCA 3571 

gr. Ut* Kmov) ov Vatt. ^49. 354. 359ST^^a^ 
io6y. 1209. 12 la Urb. a. £fc g a prima ma« 
nvu Havn.2. riKyu) ^m^jM^VaM^^g. rtKvov 
HaviL 2* 

32 Totum cotnma deeft in Erc 2 a prima manu. i§y 
Omittunt Vatt. 354. 359 gr. lat. 1209. ^^^Om 
Vind. Lamb.31. PariC 50. Havn.2. ^ccvre^ 
Omittunt Vatt. 360« 1209. Urb. 2« tc^oBmB 
$uc$ 97 ywfi) Kcu 1$ ytmi cmi^ccm Vatt. 350. 1209« 
Urb. 2. 

33 «V Tff ouv) if yuKif ouv «y rv Vat. 1209. ^) ^^ 
eft in Urb. 2« In Vat. 360 ponitur pofl cem^cc* 
^Bi. yivercci) e^cci Vatt. 3(Ja 1548. Urbin. 2» 
01 Yoaf a4 tuvopimb) Omittit Efcur. g & prinia 
manu. 

34 ;«sroxf«0w) Omittunt Vatt.359 lat. 1209. Urb» 
2. Vind. Lamb. 31. yccfJLevtrt kcc$ Aeyafcimov- 
rxi) In marginc Verfionis Syn phil. legitur: 
In Editiime antiqua{Syra mmirum) legitur : ge- 
nerant et generMtnry fed non in gneeif. fk- 
yccijumcvrou) yufju^ovrca Vat. 360. ycc/JuoKovrui 
Vat. 1209. Urb. 2. 

^ rtis ck) r«v Havn. i. eKyccfjttirKovroci) «jcyflc/wi- 
^ovroci- Vatt. 359. lotfy. 1548. PariCjo. Havn. 
1.2« ya^/^(9vra/ Vat. 360. Urb. 2. yccfju^Kovrxt^ 
Vac. 1209. Vind. LamK^i. 

Z 3 ovrs) 

Digitized by VjOOQIC J58 EVANGELIVM tVCJE. 
Cap XX. 

56 euTf) ovii Urb. a. /o-ceyytAoi ywf «<r/, xai u/p/ 
M$ rov dsov^ rifs' a(va(9a^iT£a7^ vioi ovru:) »AA' 

\ «^r uyysXoi em dsov^ xcei r»;^ ocm^attso^ viot 
evres Urb. a. vm) ol vioi Vat. io6^. surt po- 
fterius) Omtttunc Vat. 1067. Havn. a. rou) 
Deeft in Vat. 1209. 

J7 fw^*f^) /^«uViy^ Vat. iflop. sfja/fwasif) sfnfff/joviv^ 
<rsv Vatt. 3^0. 1548* w) os Urb. a. k«i rov 
bis) Kou bisVat. 1209* &iO¥ nltimoloco) Omit- 
tit Parif. 50. 

38 Bsos) Bsos Vind. Lamb. 31. v«ef»v) Addit 
• ^sos Urb. 2. 

39 oiTtoKqtbivrss) <is unonc^ibm^is Vat. 1548« «- 
Ttov) iiTtotv Vat. 1209. ^i^flir) it^ffots nou /^as 
Vat. 360. 

40 is) yotq Vat. 1209. i7rs^a>rccv) sTri^omiiffoct 
Vat. 360. 

41 ?^ovas) Addunt o/y^tffXfccKrfis' Vind.Lamb.31. 
Syra vet. rov %f /^ov ulw JajSiJ^ f/vcei) rov %f /- 
^ov f/va/ ^uvni v\ov Vat. 1209. rov %fiw £/VflW 
viov SocBfi Urb. 2. er/ %fiw uiop J»)3iJ €^iv 
Vind. Lamb. 31. 

42 ie«/ flcurof) aurcf yoc^ Vatt. ^(So. 1209. Urb. 3« 
Vind. Lamb. 31. Ja/8/(}) SoivsiS Vat. 1209. )3/- 
iSAft)) Addunt ro^vUrb. 2. Parif.50. •) Omirtit 
Vat. 1209* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA 355 

Cap. XX. 

43 vismohov) vTecMrc» Vat. r548* 

4^» iu&ii) iocvesi Vat lao^. KufW otvtov) ocvtov 

Kufiov Vat. laop. x«i) Dccft intjA. a. vioff 

ocvTov) ocvtov vtos Vat. 1209« 
45 Kaov) oxKov Vat. 354. (Aoc^ocif ecvtev) luv^ 

rov /Lc<«&»fr<«/^ Havn. a. wVov) Dccft- in Vat. 

^ 1209. 

4« yfocixiJLUritoov) Addit xa(/ Vat. 349. ^t^iTfecrw 
8v<so\ocis) «v^cAoc/^ wrfi^»r«vVaf.35o: Vfa- 
rox«&ff<J^/^0 r«f cTf<»rcK«S^(J^f/a^ Urbin. 2. 
Tr^ooroKhjffsxs) Tt^oyroi^hfimocs Urb, «. 

47 9rfo<r«u%ovrflM) 7F^o(TfvxofMVot Vind. Lamb. 31* 
AJ^\|/ovr«i) A^\^«vr«i Havn, a. 

CAPVT 5CXL 

I ' Se) Addit e ijj^ou^ Urb, a. r« Awf « ocuVaw w 
ro yec^ocpvfiuvjov) ets to yu(o(pv\ecKtov roc ioo^ec 
avrosv Vatt. 360. 1209. Urb. 2. Vind.Lamb.31. 
avtosv) Omittit Efc. 8 a prima manu. ya^o^- 
Aaxiov) yoc^o(f)vKocKitov Vatt. 354. 1548« 

a (Ja K«0 Omittit Vat. 349. ie) Omittunt Vat. 
354- Vind. Lamb. 31. Koct rtvec) rtvx Vatt. 
349. 359 gr. 1209. Urb. a. Havn. i. 3. Vind. 
Lamb.31. Tiva Ka/Vatt.354.360. 1210. 1548. 
Parff. 50. ivo KeTsru) Keitru Svo Vat. 1209. 
Urb. 2. 

Z 4 , ri yrro)' Digitized by VjOOQIC 3to EVANGELIVM LVCA 
Cap. XXI. 

3 jf ^rft>%if »vrv) ecutfi 4 ''fT^Xt ^*** laop. tJrfe; 
2. Vind. Lamb. 31. Havn. 3. TrXgmv) Trha^^ 
Urb. a. Havn. 2. i^ahsv) f/3«X\£v.Vat. 360. 

4 0»9r0»mf) Tfmvns Vat. laop. 7fe^i<rmjwr^ ai^ 
' resff) ifeqiWiMiMrc^ c6urow Vat. 360. Vind. Lamb* 

31. Parif. 50. rgv Bew) Omittunt Vatt. 366» 
2209. Sjrra hierof. ecircarrec rw ^m cit ax^) 
Befunt in Havti. 3. dTfccnec r&y ^say) Omittit 
Parif. 50. ecTrecvrce) ifeevree Vat* laop. Urb. 2. 
0t9v) Addit osuri}; Vind. Lamb. 31. g0a?\s) 
Addunt reevrec hgym $(posv9t^ ejQunf enec o^xoOt 
ii¥ ecKoverco Parif 50. (Uvn. 2« 3« 
Jf xrtAcif) On^ittit Vat. 349, 

6 Aid^i* ra*/ A/5f ) eoie AsBoff em Aidov Vat. ^tfow 
Ai^ff^ f#i Ai5a» a)J)? Vat. 1209« Aido^ f?r/ AidoiF 
Urb. 2. AiSo£' ^i Afdov coie Vind. Lamb. 31« 
Parif. 50. cu) Deeft in Havn. 2. ev fjtn Vind^ 
Lan^. 31. iMPro^tA^(rFrat/) Addit rccvru A^ 
yweHfeVy f^ooy cprfl^ ecmveaf ecKcverce Efc g 
in margine. 

7 tfw) Deeft in Vat366. PariCso. crcev imJJ^) 
ire iuXKh Vat. 360- orav fAe)0^i Urh, 2. Te*u* 
r« yflw3«#) yivecBecf recvrec Vat* 1548« 

8 0r/) Omittit Vat. 1209« '^f^O Addit e Xigi^ 
Urb. 2. cvv) OmirtuntVat. 1209. Urb. 2* ss^ 
^ev^re) 7$hjocvi/ibfrfe Havn. 3. 

croAi^* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE- 5^1 

Cap. XXI. 
9 TFoXtfJLovs) Syraphil. in margintaddit: ijVetr§h 
morm bettorum.,, Se$ ycc^) Futurum iji i^„ 
Syra vet. Syra phil in marginc 

11 nMra roTtevs^ Km) Ka$ Kccrcc royfovs Vat. 1209. 
%otroc roTfOVy tceci Urb. a. A/fcoi xoci Xoi/^oi) ho^ 
fjiOi KXi KiiACi Vatt. 359 gr. lat. 1209. Urb. t. 

KOCi (TfllAiiCC OCTT^OVfOCVOV f4ey»X0() KOCi OfiTS OV^OCVOO 

• ffeifJteioo /Jteyoc^ Va^ 1209, fieiyah»^ Koa &fiiAeico 
wn ev^ccvov Vat. 154$* Koa ^fiiJieiec /JteyccXoc octs 
Qvfdvov Vind. Lamb. 31. PariC 50» (Aeya^a) 
Omittit Efc. 8 a prima manq. e^eci) eaovrocc 
Vat. 359 gr. lat. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

12 ecTtavrosiv) ffecvroov Va^t.^^^. 354. 359. Urb, 2« 
Havn. 1, viAocs) tjijiecs Vind. Lamb. 31. eis) 
eis rocs Urb. 2. ocyoimovs) ecifecyoiJtevoivs Vatr-. 
^60. 1209« 

14 eis recs Koc^iiocs) ev rcas Koc^Sioas Vat. 1209. 
Urb. 2. rccs Kocf^iocs Havn.i. 

Ig ccvreiTretv^ ovSe ocvn^nvai) ecvn^ffvaf^ ovie «vr«- 
Treiv Vat. 1209. avn^^fivai fi avreiTrm Urb. 2« 
Vind- Lamb. 31. Parif. 50. ov^e) fi Efc. 2 ex 
emendatione. Tfavres) ccnavres Vat. 1209. 

x6 Kat prius) Deeft in Farif. 50. Kat aieX<posVj 
Kai cviyyevufv) Omittit Urb. 2. ahX(podv^ Kat 
cvyyevoQVj Kat ^iXm) cvyyevoDVy Kca (piXoav^ 
uat aSeh^oov Vatt. 349. 359 gu Havn. i. 2. 

Z $ KUt Digitized by VjOOQIC 362 EVANGELIVM LVCJL 

Cap. XXI. 

y.ot^ (Tuyyfvajv) Omittit PariC 50. 

17 A« ro eycfjioc /uou) Omittunt Vat. 354. Efc. g a 
prima manu. ^ 

jg 8x) ecno Urb. 2. «TrcXif'»'^^ cciroXvroaytt. 350. 
U7roh€iroti Havn. a. 

19 KTfj(T«(yi&f) Krtiffefrde Vat. laop. Vind.Lamb.31. 
Parif. 50, 

fto <fc) Omittit Urb, c. uVo) uVa roov Havn. 1« 
uTTp fy^otro7reSa)v riyv J^f ouo-aAir/u) tijv «f ouffaXifi* 
uVo ^furoifeioov Vat. 1548. rnv) Decft in Vat. 
1209. yvoyre) yivoo^Kere Vat. 360. 

aa «uT«/) cftJrcjcVat. 1209. ^Aiff ft>.&i|wi5i) 2rAi/^di|- 
vcci Vatt. 349. 354. 1209. Havn. i. 

43 JSp) Omittit Vat, 1209. yx§) yocf rore Vat. 
360. fv pofterius) Omittunt Vatt* 360. 1067. 
M09. Urb. 3* 

^4 ^ofAotrt) ev ^o/Jtotri Havn. t. Tfecvroo rec edvii) 
roc eBvfi TFocvrec Vat. 1209. Vindob. Lamb. 31« 
eBmv prius) roov e&vojv Vat, 349. ecxf^ T^Kfifon* 
doo(rtv) ecx^f^ cu TFXtj^aBooci Vat. 1209. Urb. 2. 
a%^i TrXfi^oocrtv V^ind. Lamb. 31. TrXtifwdooGt) 
Addir Koa saQvrcctV^t. 1209. jca/fw) Addit kou 
Faovrcct Koct^ot Syra phil. in margine. 

^5 f^-a/) e<Tovrut Vat. 1209. Efc. g ex cmendationc 
cryj/ji€ta) aYifJLeiov Vind. Kol. 9. ij%6uffif$') lOCcwr 
Vatt. 360.. 1209. Laur.VI, 34. Vcn. 10. 

€V Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 3«? 
Cap. XXI. 

Tov ov^ecvov Havn. 3. 

»8 ec^ofjtevoiy Se rovroifv ytveix^Ui) Defunt in Syra 
hierof. afXO/Jieyoi>v) e^xo/jLevanf Parif gow y/v«- 
cBoci) yeveadxi Urb. a. iion r/yi^ei) on ny? 
ytKev Vat. 360. 

30 orw TiffoBu^SMffnf fi^) orocv Te^odecKKovfrty' ffifi 
Vat. 3<5o. oti TF^o^ahoixriv rov koc^ov ecvrmv f\Sn 
Urb. a. oc^iocvrosv) «^'«urwv Urb. a. ,>£af 
fructihui eamm, ex illis „ Syra pbil. in margine. 
n^fl pofterius) Omittit Vat. 360. 

3 1 rocvroc) rocvroc Ttocvroc Vind. Lamb.- 3 r. 

3a «fii/v) flCf4ifv, «f<nv PariC 50. on) DeeftinVat, 
349. \if\) Omitrit Havn. i a pr.manu. ifocvroc) 
recvroc Tfecvroc Vind. Lamb. 31. 

33 "na^Bhjevaovreci) Ttoc^eKsvaeroa Vatt. 349. 360. 
TSecqeK^^oiXTiv) Trec^e^^covreci Vzt.i20g. Urb. a. 

34 ^f) Omittit Parif. 50. /S«fuvd(»(7/v) /iecfsi^ooffiv 
Vatt. 349. 354. 359. 360. 1067. 1209. 12 10. 
1548. Vind.Lamb.3r. Kol. 4. PariCgo. Havn. 
I. vfxo»v oci ftocq^ioci) eci Kec^^ioci vfjtoovV^t. 1209. 
Vindob. Lamb. 31. ea^viiios eCp^ viiocg ein^is) 
eTn^tl e(^ vfJLea: otiCpvi^ios Vat. 1209. Urbin. 2. 
cciCpvi^iOS eTti^y e(f> vfjLics Havn. 9. euCpvihcs) 
ect(pvi^ioiis Vatt. 349. ^60. Vind. Lamb. 3 1. Havn. 
a. 3. 

yec^ Digitized by VjOOQIC f64 EVANGELIVM LVCA 

Cttp. xxt 

35 V^ nttKewitm) mstag^iveiTm yotfVtx. i%o^ 
nft^fiaeras ya^ Urb. a. yoof sKMtreu Havn. s* 
TO^jff ) Omittit V^t, 360, rifp) Deeft in Vtc» 

359- 

36 egyfxmnn) eeyfvmiite^ yffjyogesre Uibin. a.- 
«yfuwfiTf ^uvTBs Vind. Lamb. 31. auy) Dc 
eft in Urb. 2, || (Tii Vat. 1209. xenmlw^e^ 
%efr$TXf)<nrr9 Vatt. 36a laop. Urb. s. rfl(ur«» 
ifavre^ iteivret retvret Havo, 2. retvree) Omit- 
tunt Vatt. 349, 354. 359 gr. lat. 1067. 1210. 
Vind. Lamb.31, Havn. i. 3* ^fxvra) Omittit 
Urb. 2« ^ecdnveei) ^n»ec$ Vat. 1548* Urb. 2. 

37 ^ roy &^^* ii^ecoKcev) ^iiecoMJV e¥ ree Ufa VaC 
1209* e^e^efAtve^ ifuAi^rro «i^ re ef^f) eis ofeg 
ej^e^ofAms^ ^Ai^m Urb. 2« r# xtfAcv/icvcy) 
r« Vat. 366* 

Poft comma 38 in Codd. Vind. Lamb. 31 et Pa« 
rif. 50 inferitur hiftoria adulters, exJoh»VII» 
53— VIII, in 

CAPVT XXIL 

s ee\yre(v) rev tn^evv Havn. 3. ycef) ja Vind» 

Lamb. 3 1. 
3 i) Omittunt Vatt. 354. 359. 1548- Vind.Lamb. 

31. Havn« 2* «ViiMiKAou/tfyov) neekeviuve» Vs^ 

Id09* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC^ 3«S 
Cvp. XXII. 

4 ^X'^S^^*) Addunt KXi yfecfjtfucrtvvi Vatt. 349* 
zo6^. HavxivS: roif pofteriqs) Otnittunt Vatt. 
S49* 359* ^067» iJ>«o. 1548- Vind.Lan1b.31, 
Havn. I. 2. 3« sfotmyois) Addunt r^ U^om 
Urb. 2. Havn. d. ro^Tfms) ^7r«rVind.Lainb. 
5 1. mmv vfOfccS» xvro^s) ocvrois not^otioa otv- 
roy Vat. 1209. 

' 5 iccw €%«f »y(wev) OmittuntVati^iJo. Vcn. 10. «f- 
yv^iov) ocfyvfix Vat. 1067. Parif. ^o. Havn. 3, 
(S rcu "jra^oc^owai etvrov) ivoc otvrcv 7Foc^oci&) Vat, 
1067. atfroig oerof o%Aw) Omittunt Vat. 1067« 
Parif. 50. il ocng ox^ov ocurois Vatic 1209. 
Urb. 2- 
7 IJA.&0 »y? Urb. 2, 

5 ift9rc?«/A«) Addit i^ftm^ Urb. 2« ro TTocaxoOf 
hoc (pocy»fiCev) ha cpoeyoofm ro Kocrxfic Vind« 
Lamb. 31. PariC 50* 

9 mtov) ^TfoevWzx^itiog. boXmi) A^dit fvosVind» 
Lamb.3i. $roifmaoo}JLev) irwfieoaciJLivytUS^g- 
HxwL z« Addunt m (pocyotv rc im^co Vat. 
1209. ^y^ P^^^* ^ margine. 

ZO oitrahBovro^y) wxn>Jdcvro^ Vat. 349. «niwvnf* 
9Bi) aifmr^ffH Vind. Lamb. 31. ev) ecs nv Vat. 
Z209. oTtcv Urb. 2. 

JLI ^) Omittit HavQ, 3. TMcroci^tM) Addit (a^ 
y«l Lunb, 3x», Digitized by VjOOQIC 366 EVANGELIVM LYCJL 

Cap. XXII. 

la KMgivcf) KCMUf Vac $6q* uvdyew) avcayasof 
Vatt. 354. 359. Havn. u 2. uvxycciov Vatt. 354 
in margine. 360. laop- 12 la 1548- avoaysanf 
Vat. 12 10 inter lineasi a fec manu. Urb. 2. 

13 Bi^tiY^) tmwv Vat. 359^ Urb. 2. Havn. 2. «f^- 
ief4 yar« 1209* «vrc/^) Addit &^ws Vat. 359 
lat, . , 

14 uveni(F9) Addit iineov^ Urb« 2« ^(V<l«x«) Dc* 
ctt in Vat. 1209. Urb. 2. 

15 w<«dffiv) aTTiXBsiV Vai. 360. 

16 cuHeri) Omittit Vat. 1209. ^l «trrou) «ura 
Vatt, 360. 1209. «9r'«urcu Vind. Lamb. 31. 
orov) ov Vat. 360. 

17 ^^ai^evoij Addunt ro Vatt* 349 a prima maiiu. 
1067* Havn. 3« ^fl6t;rc/s') «i* iuvrouff Vat« 3<{o. 
Vind* Lamb. 31. 

18 on ov ixfi TTsoo) wxo rov vvv ou fim mo) Vat. 360. 
Urb. 2« ov 1X91 ^toj xiro rov wv Vat. 1209. ow 
fjtfi) Addit ci&7r0 rovwv S/ra phiL in margine. 
ymfffJtccros) yivfii^ocrog Havn. 2* ccfjorep^ou) Ad« 
dit rctvrfjff Urb. 2. orov) dv Vatt 350. 1209« 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. 3, 

19 rcuro 8^p ad itSofAsvov) Dcfunt ioHavn.a« TFoh 
etre) 'notf\re Havn. %. 

at> docwroiis Kcci ro ^orfigiov) Hcct ro TToTfifsov w^ 
^uxyrois Vat, 1209« ocifiur^ fMv) €/ifi cfifJtccrc 

Vin^ Digitized by LjOOQIC 1 EVANGELIVM LVCiE. 367 
Cap.xxir. 

Vindob. Xanjb. 31. Parif..50- uVff) Omittic 

Havn. a. . ' 

ai i^v) Dccft in Parif. 50» rfaTri^fis:) Addit /40U 

• Parif. go. 
92 jcut /^«v u/W) in ylo^ fjief Vat, 1209. ^'^' ^ 

fwv u/of XJrb. 2- 'noq^verou kcctoc ro d^i^fxevov) 

xuroc ro o^tafjKvoy Trofsverui Vat. 1209. Urb. a, 

Vind. Lamb. 31. Parif. 50. qv) Addit <? vlo^ 

rov ecvd^ooTi^ov Vind. Lamb. 31. 
23 fiif) ^?iy Vat. 3(5o. Urb. 2. >yy Havn. !• *| «u- 

Td^y) Omittit Vat. i2io> adduntur in margine 

alia manu. rovro /^AA^v) /uf AAa?y rovro Vat. 

lato. Havn. 3. 
ft4 x«i) Dceft in Vat. 349 a prima manu. . eivat 

fJiii^G^) fj^ii(uv moci Vat« 349. 
ftS i ie)oh ^(Toys Havn. 3. xv^ievovctv) Kurx* 

Kvilievowt» Parif. 50. Havn. i. . 
06 c fccimdo l^ep) Omittit Havn. i, 
a^ Ti^ ad iiaKcvoin^) Omittit ob ofxoioreXevrov Havn. 

9* A^^^^) Addont «<;iy Vind« Lamb.3 1. Parif. 50* 

eifXi) CfiiP PariC 50. ; ; , ^^^ . 

29 f40i) Deeft in Vat. 349 ^ prima manu. 

30 etrditire) ecQtireVdt. 1209. Tnvnre) Addk /W 
fjU0u Parit ga «y tj; /SwiA^rt! ftou) Omittunc 

., Vatt..349, 354* laio. Vind. Kol. 4. Efc. 2 cc g 
« prim^ manH*. Havn. a. noc^i^niv&e) Ko^iaecrBe 

Vatr. Digitized by VjOOQIC 5«8 EVANGELIVM LVCJB. 
Csp. xxn. 

Vatt. 349. 354. 359. jtfo. laop. laro. Urb. a* 
Vind. Lamb. 31. Kol. 4. Havn. r. a. &fovw) 
^fovav JWineo^ Urbin. a. &fovour (W£9m« Vind- 
Lamb. 31 . Parif. 50. fc^ivovre^ tols ja»Jnea ^v- 

t^tvwrss Vat, laop^ 

31 ttTr* Ji? e Kvfioff) Defunt in Vat. laop. ^i/i<w, 
ei/Aw) ry^ffi/uftjvi, az/uw Vat. 359' gr. lat. (ripa* 
w, ffi/iow Vind. Lamb. 31, ffmocaoa) Addit J. 
^tftf* Syra hicroC ei^) w Vat. ^59 gr. 

3a BKhBtTfia) «cA/TTff Urb. a. ^iyf/|cv) ^i/fitrcv Vatt. 
360. iao9. 

34 hsyco aot^ Trer^e) ov/jtiitnj 'xesr^e; Vat^^tfa fiti 
prius) Omittunt Vat. lao^. Havn. 3. ^omitrei) 
<pomi(ni Vat. ^tfa Havn* i. a. ^ffv if) 1«^ Vat. 
iao9. Urb. a. Vind. Larab. 31. Iw oJ Syra phiL 
in marginc aTfoop^cxi A«f «JSpj^aw {m) fjte ocno^ 
vncns eiS^oa Vatt. 360. lao^. PariC 50. ocTfecf^ 
^^<nf H^ t*e etSevou Urb. a. uyrocfvfffftf fie etisvou 
Vcn. la iie oc7r»fVfj<rei fxti etiivou Vind. Lamb. 31. 
35 iMi ^mev ocvrosff) Omittit Vat. 366. fioohm^ 
rtov) ^KKocvriov Vatt. 354 inter lineas, a cor- 
rectore. lao^. v^eft\otocre) vVcfJfdnwVat^^o. 
etirw) emuy Vat. lao^. ov^off) ov^evcs Vatt. 
3S^* 359* 3^0. io5;r. laio in margine. 1548« 
Urb. a. Vind, Lamb. 31. Havii. 2. 3* 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCM. 3^9 

Cap. XXII. 

35 ovv) Ss Vat. iflop. Vind. Lamb. 31. Parif. 50, 
^aAavripv) (iuKKotvriov Vat. 1209. f%a>v po* 
flerius) Addit /jtuxctt^ocv Syra hierof. in margi* 
ne. ^«Ai/erara) Trcohfitret Vatt. 349. 354. laio. 
Vind. Lamb. 31» Parif. 50. Havn. i. a. Tfoohfiay 
Vatt.359. 1067. Havn.3. ro ificcriov) rx i/Jtoc^ 
TM Vat, 360. «yof ao-flcrA?) urfoqucu Vatt. 349. 
354. 1067. i^io* Urb. 2. Vind. Lamb, 31. Pa- 
rif. 50* Havn. i. 2. otiyoqotcri] Vat. 359. 

37 eri) Omittunt Vat. 1209. Urb. a. y«f r«) « 
Vat. 1209. 

38 stTTov) e$7fot!v Vat 1209. Addit xvr^ Urb. 2; 
uurois) Omittit Vat. 360. 

39 sTroqevBn) BTfoqtvBro Vat. 359. Havn. 2. 3. «v* 
Tou) Deett in Vat. 360. Parif. 50. 

40 €i7€\^eiv) ^/LeTr^o-f/v Vind. Lamb.^r. 

41 m/ro^) Addit Se Urb. a. an€a7roc<rBfi) Omittit 
Vat. 359 gr. 1 1 oc^e^^fi Urb. 2. Wf C(7>ft;%rro) 
Tffotrfjv^oiro Vind. Lamb. 31. 

42 6//3tfvA^/) OmittitVat.360. 7rufeveyK€iv) TTec^* 
€veyjc# Vatt. 360. 1209. ^^^' *• ^«ffivryxai Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50. '^ecfehdesv Havn. i. ro 
TTorfi^iov rovro) rovro ro ^orfifsov Vat. 1209* 
Urb. 2. yeveffdoo) ysveaBoo Havn. 2. 

Verfus 43 et 44 defunt in Vat. 1209. Vindob. 

Lamb. 31. Parif. 50* Afterifcis notantur in 

Aa Vat^ 

Digitized by VjOOQIC 370 EVANGELIVM LVCA 
cap. xxn. 

Vat. 354* Barb. xo. 11$- Obelis damiiaatar in 
Vind. Lamb. 30» 
'43 effjf ovfo6vov) Kv^tov effxo rov ovfmov Laur.VI, 29. 

44 tyei^ero Se) Keu iyeuero Vat. 360* Urb. a. 0) r« 
Urb. d. a^v'''^^) MUTO) Urb. 2. 

45 x<vi tfyflc^fisp) 070^19 ii Keu avci^ots Parid^a «A« 
Bosv) KOCi i?^off)f Havn.2* iMdvfrots) Addit xtU 
rov Cd. Wetftenii* ixecBtirecff iine avrov habent 
Vatt 349. 354. laop. 12IO. 1548. Urb. a. Vind^ 
Lamb. 31. Havn. i. 2. xvrovs Ko$imimovs) KOi^ 
IMMfuvovs ocvrovs Vat. 1209. 

47 h) Omittunt Vatt. 1209. ^^^o* Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. xo&i Keyofiivos tavSus) kou kocXov" 
fxevos iovoccs Vat. 360. KOCi sovoocs Kechovfxevos 
imocftoortis Urb. 2. ^foii^ero) ir^ovfyep Vat. 
360. Urb. 2. Vind. Lamb. 31. «urw) avrovs 
Vatt. 349. 354. 359. 360. 1209. 12 la 1548. 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. i. aivro$s Havn. 
2. Tffovi^Xero avrm) Venit eum iUis,j Syra phiL 
in margine. avrov) Addit rovro yoc^ ro cvhjlhov 
ie$a)Ke$ avrois Vat. 349. Addunt rovro yaf cvh 
/letov ieioDKiv avrots^ av (p$?^aoi, avros e<^fv 
Vind. Lamb. 31. Koi. 6 in margine a fecunda 
manu. Parif. 50. 

48 ^e i9i(fovs) svitrovs ^e Vat. 1209. Urb. j^. 

49 eiTTov avr^) emenv Vat 1209. ^ccra^ofsev) 7ra* 
rec^oofAev Vat. 360. Haviv 9« rw 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC^ 371 

Cap. XXIL 

go rw imj?io¥ tpv afXit^sw) rou e^xti^tcos rcv fov 
?^ Vat 1209. ^rou ro ovs) ro oortov Vat. 359 
gr. lu. ro ovs otvrou Vat. 1209. ro ovff Vind. 
I^mb. 31. 

51 p) Omittit Vat. 1209- oc^re) M<rxr$ Vindob. 
Lamb. 31. icas/ uyl^eciMyo^ rou oorsov ccvrov^ tc^ 
ccero ot^roy) kcu ch\/afigyo^ rov ^A^fyevror, nMt 
ro ovs aCpfiftifioyov iceaaro Urb. a. ccvrov) Omit« 
tunt Vatt. 360* X209. 

gCL e) Dceft in Vat. 1209. niaovt) Ominit Vat. 
360. m) Tf^ff Vat. 360. Urb. 2- Efc. 2 cx 
cmendatione. Havn.i. «|fMAud(»r#) «^ffAdc* 
« Vat. 360. e^xBcere Vat. 1209. Urb. 2. Vini 
Lamb. 31« ^uAfipy) Addit ro TvKKee^M /a Sy«r 
ra vet. 

S3 f<^'^' ^V^ ^ "^V ^^?V) ^ "^V '^^V f^^^* ^H^ ^^^* 
2. rccs) Decft in Vat. 3^0. tJ/wav wv) «^ii^ 

vf<w Vat. 1209« Vind. Lamb. 31, j/ oifee^ Kces 

i s^ovcice) i e^ovciU^ xou ^ d^a Vat. 360, 

^4 ny^^) Vt^ Havn* 2. leo^i eicfjiyecyov) Omiu 

tunt Vat. 359 gr. lat. Elic. 8 a prima manu. av^ 

roy pofterius) Omittunt Vatt. 360« 1209. Urb. 8* 

Vind. Lamb. 3 x. rcv oinoii) rrpf oaciceif Vatt« ^60m 

2209«Urb.2* Vind.Lan^b.31. ipiohMvBei) Ad- 

dunt xvro) ccjro Urb.2« ?mi 50« Addit «pvroi 

yial Lamb. 31. 

Aa » j^|<Pt Digitized by VjOOQIC 37» EVANGELIVM LVC^ 

Cflp. XXII. 

ffecyroov) '^e^iKttBitTctyrm Vat 360. Wix«diff«v- 
Ttfv Vat. 1210 in margine^ a fecunda manu. uv" 
T«y prius) Omittunt Vat. laop. Urb. 2* Tre^ 
TPo^) *Deeft in Vat q6o* ev fxnc») ia$c^s Vat* 
1209. 

56 wTdv 7ruth(rKfi rti) ris uvrcy "jruifmfi Urb. 9. 
f^eci prius) Omittunt Havn. 1« a. armo-o^o-afi) 
«w/ffaf Vat. 360- 

57 wrcv prius) Omittunt Vatt. 354. 360. laop. 
1548. yweci^ ovK otSu otvrov) ovn Oiiec ocvrof 
ywoci Vat. 1209. 

58 ^^y ocvrov) ecvTOv tcoov Vat. 3<Jo. -c oe '^erqo^ 
etTtsv) OmitfitVat.349. efnev) ^0t| Vat. 1 209. 
Vind. Lamb. 31. 

59 fiJw) Omittit Vat. i2i0 a prima maiiu. fjier 
ocvrov fjv) fJLsr ocvroov fjy Vat. 360. fJter avrov 
Parif. 50. 

60 pofterius) Omittunt Vatt. 349. 354. 359- 3^0. 
laxo. 1548- Urb. 2. Vind- Lamb. 31. Havn, 1. a. 

6t xuf/p^) iffo-auf Vat. 360. Vind.Lamb.31, fed in 
raargine fLv^tos eadem manu. mQKe^e) ocve* 
fi?^ype Vatt. 360. 1548 ^ prima mami. «tfjSAf* 
\|;tf Vat. 1548 in margine a correctorc. ne- 
r^os) Omittit Urbin. s. Koyov) ^fii^ocros Vat. 
1209% Vind. Lamb.. 31« oii) og Urb. 2. ecvra>) 

Deeft Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA 37J 
Cap. XXII. 

Deeft in Vat. 360. Tffiv) ^fiv fl Vat. 1209* 

(powfjmi) (poovfftrxi cfifJLSfov Vat. 1209. Urb. a. 

efllJL€foy (ppavncm Vind. Lamb. 31. r^i£) Dceft 

in Vat. 360. 
6% TTer^oi) Omittunt Vatt*.^^^. 360. ia09* Urb. 

2. Vind.Lamb.31. Kol. 6 ex emendatione. Efc. 

a ex emendatione. 

63 Tpv movv) oovrov Vatt. 359 lat. 1209. ^^^' ^* 
(turov rpv iiro^ouv Vind. Lamb. 3 1. iefovrfi) ou$* 
qovres Urb. a. Havn. i. 

64 ocvrov^ rrvigrw ocvrov ro Tf^otrovntiv) avrov ro 
7f^o(T<»7rov ^ grvTrrov ocvrov Vat. 360. srvTtrov 
uvrov ro Tt^occoTrov ^ %»$) Defunt in Vat. 1209. 
tfurov pofterius) OhiittitVat. 1209« ^fo^pfirev 
cov) Addit ^fjitv xqi^e Vat 360. 

65 Ire^oc) ire^ot Vat. 349. gts ocurov) ocvr<k> Vat* 
354. TTfos aurov Vat. 360. 

66 eyevero ^fie^oc) ^iie^oc eyevero Vat. 360. eyevero 
Tfgm Parif. 50. Trfea-Qvre^tov) cvve^tov Urb. 2. 
^f 3^/ff f /^ re fLoci y^uiJLfjLocrets) fieroc roav «f %/«- 
qemf Kcct y^ocixfjiocreoov Urb. 2. re) Deeft in Vat. 
354. Havn. 1. 2. uvnyocyov) ocnfiyocyovUrh. 2. 
Vind. Lamb.3i« ro avvei^iov b'ocvra>v) rnv cruv- 
ayooyffv uvroov Urb. 2. e«ur«v) «uriwv Vatt. 354. 
359. 1210. Havn. I. 2. et prius) OmittitVat. 
12 10. fi^f) f/^ov Vat. 1209. 

Aa 3 «m Digitized by VjOOQIC 374 EVANGELIVM tVCJE. 

Ctp. XXIL 

6^ enfi fe) ec7rcKf$^eiff ie i ni^M ensiv Vat* 34^« 

/Ltff) Dccft in Vat. 359. 
6% ictfi) Omittuot Vat. laop. Havn. a- efcorficotiy 

c70^a?n}a«Ofcatf Vind.La1nb.31. Parif.5o. t^. 

Mfomiaeo Havn. a. fjLoi) Dccft in Vat. xaop. y 

eMoXxmrre) Omittunt Vatt. 360. iao$r. Urb. a. 
^9 Hic vcrfus in Urb. a ita rcpcritur: a/dify^ ccfitpr 

Ar/A) ufciy, cvn u^n oyl/eaBe ro» vlcv rov wd^i»- 

9rou M^dfiiAevov en ie^wv rtif ivvaium rou beoo» 

vvv) vvv Se Vat. lao^. 

70 MTTcv) ff/grasv Vat. ia09* ^ prius) omr VinJU 
Lamb. 31. ovv) Dceft in Vind. Lamb. 31. 

71 einov) etTfecv Vat. lao^. %f£/fl6V «xofwv (Mfrv^ 
fucff) exofjuv /Mfrvgmc JCS^ictv Vat. lao^. iKsro) 
«c Vat. 360. 

CAPVT XXIIL 

1 uvec^ecv) uvot^otvres Vat. 360. «orw) Omiftit 
Vat» X a 10 a prima manu. nyecyev) nyccyov Vatf. 
349« 354« 359 &* ^^^ 3^0* I809. laio. 1548« 
Urb. a. Vidd. Lamb. 30.31« Havn. x. a. oTrt 
rov) ^foff Urb. a. 

2 ro eSvof) ro edvo^ ^/i«v Vatt 349. ^S9 8^- ^^ 
3^0. ia09. Vind.Lamb4 3x. Parif. 50* rov Xecov 
Urb. a« tcocitrecfi <pofevf) ^e^ev^ Houtreifi Vat. 
2309. mtotecfi ^ofov Urb. a« hsyorrec) Kocf At- 

yovroi Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC-ffi. m 
Cap. XXIIL 

y«yr« Vat. laop. icturoy) c^vrcfif Vat. i^o^ 
3 ^iff«rnw) iffwruw Vat. laop. «wr«, *^if) 

«^ ecvroo Vind. Lamb* 31. 
5 A(wv) cxAoy Vat. 366* cc(lc$ixeycg) kcu «f Jtf /a- 

yof Vat. 1809« 
tf ycchiXuicai) Omittit Vat. 1209* 

7 ngc^) rw n^Qi^if^ Vat. laop. ruiarmg rcuf 
^IAi^cus) rctis fiiiefcus rccorcus Vat 360. 

8 diXm el iKccvev) d*Aw s^ iKccvov ^xfcvov Vat; 
360. Vind. Kol. 6 in marginc. e^ kccvow %f «vw 
QeXm Vat. labp. ^^^w *| iKccvcov j^ww Urb. 
a. ^l kccvov %fovot4 5£A«v Vind. Lamb. 31. Pa^ 
rif. 50. 7rcJ<Koc) Omittunt Vatt. 360. laop* 
Urb. a. ^roAAa Ttf^i ccvrov) Trsft ccvrov 'TfoKKco 
Vind. Lamb. 31. Parif. ^a fiKTfi^e) «ATri^e/v 
Urb. a. uV) uVo Vat. laop. 

zi ocvrw fecundo loco) Deeft in Vat. 1309. " ^^' 
r« Vat. 354. Havn. a. i/ffl^iff) xow iffwJif^ 
Parif. 50. 

la 'TfiKotros Kcci vi^oohs) iqoohis Kca wKccros 
Vat. ia09. Vind. Lamb. 31. mhxros kom i^(»Sfis 
Parif. 50. 0) Omittunt Havn. i. a. ev ocvrti 
T» i?M^?* ixerochMhm) fAer ccKKnKoav ev «c?/vj 
rn fiixe^oc Vat. 360. «v ex^^» ovw^) «%&f w 
«%cvrw Havn. a. Wfc^ i«vroup) i^er ccAKfihMV 

Vat. 359 gr. 

Aa 4 ccTfo^ft' Digitized by VjOOQIC J7<5 EVANGELIVM LVCA 

Cap. XXIII. 

24 u7to^^€(pcvr(t) Sta^^e<povru Vatt. 349 cx emen- 
dationc. 360. 1210 in margine alia manu. Vind. 
Lamb. 31, oviev) ov^ev Vat. 1209- '^* «»- 
B^QCTf^ rovr<f) ecvro) Vind. Lamb. 31. Parif. 50, 
Mfnov) Deeft in Vat. 360. In Urb. a ponimr 
poft rturw. K«r ) Omittit Vat. 360. 

tg uveTteiAy^joc yu^ vfJLXs Tt^os avrov) uve^e/x\pev yuf 
ccvrov Tf^os vifxocs Vatt. 359 lat. 12 10 in margine 
alia manu: 1543. Urb. 2. Laur. VI, 15. «ye- 
^ei^-^ev yet^ avrov Tf^os vfiots Vat. 1209. Parif. 
50. uvr(^) ev oivr» Urb. a. Vind. Lamb. 31. 
PariC 50. 

17 Totus verfus deeft in Vat. 1209. ^ycc) Addit 
SeQiJuov Efc. 8 in marginc. 

28 «WKfa^av) aviK^uyov Vat. 1209. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. J^ prius) Omittit PariC 50. srajti- 
'nKnBei) 'ffocvTrhPiQfi Vat. 360. tfocv irAfideiVind. 
Lamb. 31. reurcv) «urov Urb. 2. rov) Deeft 
in Havn. 2. Ba^cc^Bccv) (iaqa^av Havn. 2. 

19 r/w Vfyc/4£v;;v) yevo/jtevnv rtva Vat. 3^0. y£vo- 
fwijv Urb. 2. Bel2Kfi/devos ess (pvKanriv) iSAu- 
Swi- *v rp (pvXaKf Vat. 1209. «$•) w rifv 
Vat. 360. 

ftO ouv) Jf Urb. 2. Vind. Lamb. 31. 7f^o(re(pomi<re) 
Addunt aur£)/5" Vat. 1209. Urb. 2. Vind. Larab. 
31. rcv $ti(TOvv) avrev Vat. ^tfo. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA 377 

Cap. XXIII. 

SI ^av^oocrGVj ^xvfwov) ^uvfcv^ ^avfov Vat. 1209. 
^xvfootrov Urb. a- 

aa c) Decft in Parif. 50. cviey) ovSev yofV^t. ^60* 
Vind. Lamb. 31. 

d3 ^ceu^o^Sfn^flCi) ^xv(oi>^oci Vat. 1209* ^^' '^*^'' ^* 
%ifffft7v) Omittunt Vatt. 359 gr. lat. 1209. 

S4 <^) xflc/ Vat. 1209. KXi Urb. 2. 

«5 flcurw) Omittunt Vatt.349.354. 359gr. 1210. 
Havn. I a prima manu. 2. rov prius) rov iSec- 
^ecBBocv rev Vat. 360. yind.Lamb. 31. PariCgo. 
Havn. I a corrcctore. «$• rifv (puAaxjjv) «^ ^- 
Aflcxifv Vat. 1209. ev rj (puAaxj Havn. 2. ov) 
cv xflc/ Urb. 2. 

a6 U7rfiy»yov) ocTTfiyev Vat. 1209. (nfimoff rivof 
Kvffjvociov rov sfxofjLsvov) ciimvec nvee Kv^tivociov 
ۤXo/xfvov Vat. 1209. Vind.Lamb. gr. aifAoovx 
Kv^ffveciov e^xo/x8vov PariC 50. rov prius) Omit- 
tunt Vatt. 349. 354. 359. 3(Jo. 12 10. 1548. 
Urb. 2. Havn. i. 2. eTreBfiKocv) Koci eTre^fiKocv 
Urb. 2. rov ifjffov) ecvrov Vat. 3(^0. 

27 TToAu ^rAjj^of) 'TrKfiBoff 'TtoKv Vind. Lamb. 31. 
«i Koci) oci Vat. 1209. 

28 '^i^s uvrocff if\fTovs) ifierovs it^os etvrocs Urb. 
2. 0) Dceft in Vat. 1209. eiie) e/xoi Urb. 2. 
/cieuraf ) iocvrecis Vat. 354. xAct/m) xAai^flcrf 
Urb. 2. 

Aa 5 iiov) Digitized by VjOOQIC 378 EVANGELIVM LVCA 

Gtp. XXIIL 

«9 iiov) Omictunt Vind. Lamb. 31. PariC ^a dff^ 
X&vreu rifjteqai) v^tefeci efxevrm Urb. 2. (Aa/« 
cwtm ^iJiegeu VincL Lamb. 31. Parid ^a gy 
eciff) %eu Vat. 359 gr. lat. ^e$^eu) Addit eu cu 
tiKTeuffeu Urbin. a. xeu neiTaai) Omittit Vat. 
359 S^« ltt« \\ xeueii %oihjeu Vat. 1209. Vind. 
Lamb. 31, eymnffio^etv) arffiMvUrb.A. «ds/A^ 
erecv) edfeyl/ecv Vatt. 36^ 1309» 

30 iKf ^oyroe/) ecfj^mreu Vat« 360, ^rfforrc) ^fvoir^ 
Urb. s. 

31 ry prius) Omittii Vat, 1109. V«W«0 ytveteei 
Vat, 354* yevtierereu Havn. i. 

32 Juo xa^xoufyoi) necKwfyoi Jvo Vat. iso^. mr 
opurA^ «voeif ^difVtf/) ^ecvqo^ceu S}rra hierod 

33 «^i|\Sov) i^A^ov Vat. 1209. Urb. a. cv fcflr) 
rov /4ffv Urb. 2« ov ie) rov Se Urb. 2« ecfi^e^ 
fm) evesivvfAODV Urb, 2. Parif. 50. 

34 c ie ifi^ovs eheye^ itecreq a^es otvrocf^ oti yecg 
oiSecci n ifoiovcri) Defunt in Vat. 1209. ra l/jue* 
nx ecvrov) ecvrov rec iiJtecnec Vat. 360. #^3«* 
Aov) eQocKKav Vat. 360. icAiifcy) icXiffou^ Vatt» 
359 lat. 360. 

35 ie) Se ecvrov Vat 360. Urb. 2. Jr «urou Pari£ 
50» Kou pofterius) Omittit Vat. 366. 9vv ecv' 
rois) Omittunt Vat. 1209. ^^^' ^* ^* ^^^ ^^ 
JCf/s^op rov ^eov ffxAffiero^) « ovrose^iv zf#- 

90^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVC^ 575 

Cap. XXIII. 

W c vlo^ wu Beov, iKXsKTog Vat 3(5o. « vios 
«9#v c Xft^off rov dsovj iKhxKros Vat. laop. « 
eiro^ s^» 'Xj?^'>os o vios rov Biov Urb, «• 

3tf €wra/^oy) €V€7r«i£w Vat. 1*09. ms poftcrius) 
Dceft in Vat. laog. 

37 ri dti «T) cv «T Vat 360. 

38 JWf/) K«/ ij Vat 354, Havn. r. yoyfccfxi^) 
Omittit Vat jaog. yqaiAiMMtif lAXifViXPitf koci 
^IMiK^sc KXi fHfecTKois) Defunt in Vat. laop- 

^IXOClKOtff KOCi idqoaKOis) i^OLiKOiS KOCi ^fdUiKOif^ 

Urb. a. ^Vo^ e^iv (ioc<nKevs row ioijixioov) 
decaihgvs rm iovioam ovros Vat laop- « crv « 
03^/W ^ocaiKevs roov ioviuicov Parif. ga 

39 K^si^ccadgvrow) Addunt avv ocvroo Syra vct Syta 
hicrof. ecvrov) ccvrt» Vat 360. Havn. 8. A«- 
y«v) Omittit Vat laop. *i <ru) cuxi trv Vat 
laop. iff<«^) ir»w VlMs Syn vct Syra hic 
rofoL 

40 mmiM dcvro), Aryw) eTfiTiiAosv uvrof^ o/pn Vat 
laop. mmiJuob ccvraiv Parif. 50. cuJe) oviev 
Havn. s. «) «^/twv Syra hieroC 

4» Ty) Omittit Vat laop. KVfie) Omittunt Vat. 

laop. Syra hicroC «v rj dccffihetcc) eis rttv (icc» 

ciT^eiccv Vat laop. 
43 ifitrovs) Omittit Vat* laop. ^sy» 90i) aa A#. 

yoo Vat laoo» Digitized by VjOOQ lC' 380 EVANGELIVM LVCA 

Cap. XXIII. 

44 Se) f\h Vft^* X209. <i<f9t) Omittit Urb. %. %a^s 
trY^ros ad ^wurtis) Omittit S^ra hieroC a pritnA 
manu. marfis) svarffs Vatt. 354. 360» 120^« 

45 Hic verfus in Vat. 1209 ita legitur: rw if^a^ 
^)\Mt7tovrQS. 89%uT^^ Se re KccruTrrrtc^ixec rotr 
vocov fjtsorov. 1 1 xo^i ^TX^iv^ifi) eaj^ior^^ Se Vat. 36^« 
rov vxov) Omittit Havn. 3* 

46 TFoc^u&fiaoiMt) Trtc^ocn^^ixeci Vatt. 349. 360* 
1209* Tfec^arsBffiJii Vat. lotf^* Ven. 10. «i!(i 
rc»vT(») rourp Jlp Vat. 1209. 

47 lK«rovr«f%of) fzocrovrot^ffs Vatt. 360. xftOQ. 
fJolflffff) eSo^oc^e Vzt. i^og. 

48 (rvixTFXfocyevoixevoij^Troc^ecyevoix^QtV^U^^O. ov/ut» 
^oc^xytvoiJLevoi Havn. i, ^/ rijv Bea)§iocv roCM-* 
rffv^ dea>^ovvres roc yevoiAsvoc) KUi Bea>^fi<Tocvrei 
mv ^eoo^iocv rocvrffv Koti roc yivoixevec PariC 50. 
deooqovvres roc yevoiAeva) Omittit Efc. 2 a pri- 
ma manu. &eoii§ovvres) Beco^fi<rocvres Vat. 1209. 
rM Becofovvres Urbin. 2. yevoijuvec) ygvoiMoi 
Vatt. 349. 359. locvroi>v roc) rcc eocvroxv Havn. 
2. eocvrosv) Omittunt Vatt. 360. 1209. eicvrcM 
Parif, 50. 

49 avrov) «ur« Vat. 1209. Addunt «grcVatt.^tfo. 
1209. Efc. 8 ex emendatione, f^»i) nea ai 
Vat. 1209. cvvocKQhovBfiaocaeci) ocKohjovBovcfoCi 
Vat. 1209. 

ovo^xoc* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCiE. 381 

Cap. XXIII. 

50 bvofJLuri) (icvoiJLetV^t.^60. K(«/pofterius) Omit- 

tit Vat. 1209. 

51 avyKccroLTebiilJLivoi) avyKccrecriBsiJLsvoffV^t. q6o- 
os- y.oci *nqo(T€^e%ero Koci avros) os xccs Tr^oaios* 
%rto Vdt. 349. Parif. 50. os Tfqoe^^XBro kccs uv* 
ro£ Vat. 360. or Ti^ocB^txjero Vat. IJJ09. cs 
^r^offsSeXero Kai ocvros Vat. laio. os Kcct uvros 
Jtqotrehxfro Urb. a. Koci fecundum) Omittunt 
Efc a ex emendatione. Havn. i. 

ga ra) Deeft iti Vat. 360* 

53 ocvre prius) Omittunt Vat. 1209. Parif. 50. II 
uvrov Urbin. s. uvro aiviovt) aiviovt kocBu^cc 
Urb. a. PariC 50. f^fiKev ecvro) edfjKev Vat. 360. 
e^tiKev ecvrov Vat. 1209* ovoeTTa) cvoet^) ovoeiS 
cvSeTTOi) Vat. 360. Urb. 2. ov^eiff ovpro) Vat, 1209. 
iteiiJtevos) Addit kccs Tf^oaeKvKiae /uBov {JLeyx eitc 
rti bv^ec rov iJivfiiJteiov Vind. KoL 6 in margine 
alia manu. Addit kocs 'jr^omvKtQrocs KiBov iieyxv 
em rffv Bv^ecv rov /jivfiiJieiov , U7tfi?^w Efc. 8 in 
margine. 

54 ^iJLi^u ffv) ffif fiiJa^u Vat. 3^0. ^uqucKevfi) mu- 
fUiTKevvs Vat. 1209. Parif. 50. kxs pofterius) 
Omittunt Vatt. 349. 354- 359 gf- laio. Urb.a. 
Havn. I a pr. manu. a« ^eCpo^CKe) u7te(pod(TK9 
Vat. 1548 a prima manu. 

55 KUi prius) Decft in Vatt. 349. 359 gr. lat. 

Havn. Digitized by VjOOQIC 38a EVANGELIVM LVCJE. 

Cap.XXnL 

Havn. I. 2. l\ ai Vatt 360. 1209. Urbin. «• 
avTM eK rns ycchjhouM) «c rtis yech$hmms avrca 
Vat. laop* ebea^avro) edeos^ev)/ PariC 50. 

^6 xiKi /Mvf eit) Defunt in Vat. ^tfo. 

CAPVT XXIV. 

1 tiuBees) ^oBidis Havn. a^ jfA^^^y) Addit yu. 
yasiKSff Havn. 3 ob initium Lect. n)sdc¥ mi ro 
fjfftlfM) eTTi rc /JLmiJtec fiKdev Vat. 1209» f^^l^ce) 
fcvf/fcf/^y Havn. 3. kos/ rt^es mu ectrreus) Omit- 
tunt Vatt. 359 iat. 1209. 

2 rov ixmliJtiiev) rtis dv^ecs rov iJfVfii4em S/ra hic- 
rofol. 

3 xjxi emk^evcai) eiaeXQev(rai ie Vat 1209. 

4 SiaTro^eia^eei) itetmeqegif Vat. 3^0. eme^i^Bofi 
Vat. 1209. ^^ €»vJ(ffr) «0vJjf^ Juo Vatt. 354« 
36a 1209* ^^^ *? Havn. i. 2. 3. wSijawiy 
«?ffl(9rrcw»i^) ea^Bnri ec^^ofTtrovtrf Vac 1209« 

5 ro TTfo^a^er) r« ^^ocrapgrfl^ Vat, 1209. Urb. a. 
«c^rov) ««-of VaL 354. ei^nav Vat. 1209. «vrcvp) 
Addit cJroi o\ a»iqes S/ra hieroC 

6 a/X) aKKa Vat. 1209. 

^ ori Jin rov %m¥ rcv av^fe^ev) rov viov rev es^ 
Bfo^ev en iei Var. 1209. iet) JFitiunm efi vA » 
Syra phil. in margine. ay^qw^m) OmitdrVar» 
349 2 pruna manu* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCjE. ^83 
Ctp. XXIV. 

9 v^TToc^^e^ecffUi) u^c«>frvpfl«^rw Havn. 3. r»u^ 
rx Trecrrcc) vcarr» rccvtx Vatt. 349. 359 gr. 
Havn. a. 
XO u<r«y Si) Omittunt Vatt. 351. 359 gr. 1067. 
Havn. 3. II ifv (fe Vat. 360. Km Mfecwec) tj i«- 
€cwec Vat. 360« iM^m iUKoo^ov) {Aecqioc n iecKoo^ 
Jicv Vatt. 354« 1209. iJiocftec dvyecrfif tan^^ov 
Sjra hierof. a prima manu. ixecfiec lAfimjf iocKOti' 
fiov Syra hierof. a fecunda manu. eci pofterius) 
Omittunt Vatt. 351. 359 gr. 12C9. xg^S* P^it 

. ga Havn. 3. 11 jceci Urb. su 

XI ^fipiur{ic uvroiaf) ^fMroc recvrec Vat. 1209. 

n H4c verfus deeft in contextu Verfionis Syvx hie« 
rof.> additur in margine. Kei/jimic) Omittunt 
V4it. 1209. Havn. 3. iavr^) acvrov Vat. 1209. 

X3 lyerw 7toqevciA&^i *y uvr^ rv nM^?ec) €¥ ecvrt ry 
^IJtefecfia'ec¥7rafevofJtgifOiVzt.i20g* *9ecSiov^) ya* 
fiioc Vac 354 ki margine. s^tiKoyrx) iKccrov 
S^Kovrcc Vat. Pii II^ 53. Bafil. CXIX in margi- 
ne. Vind. Lanib. 40 a prima manu. Syra phiL 
in margine. Syrt hieroC In Codice Laur. VI, 
33 hoc Scholion in margine legitur: *Kxaroy 
i^zovroc XeKreov^ ovrw yec^ rcc ecK^i^ti me- 
prxjn^ Kou ii Slffyevovs rnf ochndecocs /3i- 
Qociooerif. 

t$ i) D«dt^iA Vat. 1209. Digitized by VjOOQIC 384 EVANGELIVM LVCA 

Cap. XXIV. I 

17 xcci €<9i ^vB^GoTToi) Omittit Syta hieroil 9^9} 
e^ccdfiauv Vat. 1209* 

28 0) Omittudt Vat, 360. Urb. 2. Parif. 50- sU} 
Addunt f^ uvrooy Urb. 2. Parif. 50. Efc. 8 « 
emendatione. Syra hierofoL In Cod. Vat. 354 
hoc Scholion in margine adjectum reperitur: 
'Or# c iisrot rov ftXsoynot TfOfsvo/ievo^ (rt/Jtonr 
^^9 ^^% ^ TTir^o^ AftAA ireqos » <i ovofJtoc) 
miMn Vat. 1209. ev prius) Omittunt Vatt. 
349. 35t. 354* 359 gr. laio. 1548. Urb. 2. 
Efc. r. 8 ^ prima manu. Havn. i. 3. yevofjLev») 
yivo/Jtevoc Havn. 3. 

19 ocvrois) '^foff ccvrov^ H^vtL. I4 eiitov) e$7t»v\^U 
1209« vcc^oD^cciov) vcc^ocfrivov Vzt. i20g* 

20 '^ufeiooKUV ccvrov) avrov ftaqeionKccv Urbin. 2« 
Eis KfifJLoc Bxvecrov) Defunt in Vat* 360. 

2 1 a AA« y?) Addunt x a# Vat. 1 209* Efc. g ex emcn- 
datione. atifjiegov) Omittit Vat«g[209« 

22 nveff) Deeft in Vat. 3544 yevofJisvui ef$f($ct 
yevxfjievoi oq^qnvoct Vat. 1209« fJtvtifj^tov) fcvif-' 
|ua( Vat. 349. 

24 Koci pofterius) Omittit Vat 1209. 

35 rov) In codice Barb. 10 fpatium eft.inter rou 

et 'Ttt^evitv^ et in margine ab eadem manu addi- 

m fjin. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCA %$$ 

Cttp. XXIV. 

%2 fMasw) /MvtreoDff Vat. isop. 'srecvrm) Deeft in 
Efc. 8 a prima manu. itti^fn/fvtvev) ^ie^fAfivivcgv 
Vat. laop. Suvrov) uvrov Ed. WetfteoiL 

^8 fiyy^o'ctv)fiyyiKUvVzt.i20^. if^otrmomro) 7g(o<f* 
fTreifiormrc Vat. 1209. *x^o(Ti7roifiTo Urb. a. mo^ 
^a>rsfOi>) yro^^oorffov Vat. 1209. 

«9 '7ru(e$iccaotvro) 'nu^eBtoc^ovro Vat. 359. jj) f^^iy 
Vat. 3(Jo. t?(Ji/ 1} Vat. 1209. Vind. Lamb. 31, 

30 rov) Dccft in Vat. 3^0. 

32 fi^ov) fiTToev Vat. 1209. ev fjfjiiv) Omittit Vat« 
1209. KUi pofterius) Decft in Vat. 1209. 

33 (TvvfiB^ouriJtevovff) fiBfoiafxevovff Vnt. i20g. 

34 nyff^ Kvfioff ovroifff) ^vrw fiyefdfi nvpoc 
Vatt. 360* 1209. 

35 ru) iruvru ru Syra hierof. 

36 ?<ec\owrow) KeyavrMf Parif. 50« uvros) Deeft 
in Vat. 359 lat. || x«(i «uro^ Vat. 1210. ^ nf- 
eovs) Omittunt Vatt. 359 lat. 1209. H i ^^fios 
Urb. 2. u/4iy) Addit «70» «1^1, ^if dfoaadt 
Vat. 359 gr. lat. 

37 «'Tpjfd^w) BfonStvres Vat. 1209^ 

38 ^/osri) ri Vat. 1209. '''^^ KocffiUif) tf «ecif- 
iicf Vat. it09. 

Digitized by VjOOQIC 38« EVANGELIVM LVCiR 

Cap. XXIV. 

39' Ttoias iJiov) Deeft /tiw iil Parif. 50. ot^yres sym 
«/<i) «7« ttf^' «i^Totf Vat. laop. 4/jfAa^u(r«rO 
%J;iyX«(p>!<rm Havn. 3. /uf) Omittunt Vat. 359 
lat. Syra hierof. iJm) W(Jm Vrb. 2. ori po- 
fterius) Omittit Vat. 359 gr. wf jc«) xflc^ a<»^- 
xaVat. iao9- 

40 eTTf^st^ev) eiei^ev Vatt. 360. 1209. Havn. i. 
uV^J^e/^^v Vat. laio in margine a correctore. 

41 ecfTTo rf\s %(t^0LS^ vm dxviAoc^ovra>v) kou dccv/xec* 
^ovroov ecTTo rns xocqotc Vat. 359 gr. lat. 

42 uepos) fde^ovs Havn. a. Kec$ ecTre fxeJ^aaiov Kfi^ 
fiiov) Defunt in Vat. 1209« Ktffsov) Ktiftovv Vaf. 
360 a prima manu. Vind. Lamb.31. 

43 eCpxyev) Aidit kxi ro €VOC7ro\ei(pBev. eamev uv^ 
rois Vat. 359 gr. lat. Addunt ku$ ^oc^oov roA 
eTnTioincc eSonKev ecvrois Ven. 8 i^ margine. Barf)- 
io> fed punctis fupra pofiris ut dubia notantuf 
a librario. Parif- 50 (omiffo tamen AajSfiw). S/- 
ra hierof 

44 eiTSe (Jl? uvrois) aui ^eyet Vat. 359 gr. eiTfe ^f cp 
Se uvrovs Vat. 1209. Aeyoi) Aoye/ \tov Urb. a. 
Ttuvroc) c«ravr« Vac. 1209. fio^veoai) i4a>v<rs»s 
Vat. 1209. Tf^o^ruis) rois *n^o^ruis Vat. 
ia09. KUi -^uT^ois) Omitiit Yen. 10. fmt^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM LVCJE. 387 

Gflp. XXIV. 

46 KUi oura)£' B&8i) Defunc in Vat. laop. 

4^ Kcc$ ec^eaiv) €is oc^effsv Vat. 1209. cc^^ctiAivoy) 

«f|«j«5vcff Vatt. 354. 1067- 1548 a prima ma- 

nu. oc^^afjf,€vot Vzt. 1209. oc^^ufJievecv Syra phil. 

in margine cum fdiolio: Ita Ugitur i» umo ra- 

dice grceco. 

48 ^ ^'^e) Defunt in Vat. 1209. 

49 ccTfOf^eKKcS) e^a7ro^eKK&) Vat. 1209. Urbin. 2. 
ii^ovcuKvi^) Omittunt Vatt, 359 lat. 1 209. cv) 
cTcu Urb, 2. ovvctfjnv e^ vyl/ov^) e^ Cyl/ois <Juv«- 
fjuv Vat. 1209. 

50 e^(k>) Decft in Vat. 1209. H ^|« ^*^^ Vatt.349. 
35 ^- 359 S^* 3^0* ^057. Angc!. x. Vind. Lamb, 
3i> eoos Urb. 2^ w) ^fCf Vat. 1209- 

51 avrcv) Omittit Havn. 3. 

53 cwvcvvTf^ Koct) Defunt in Vai. 1209. ccftnv) 
Omittunt Vat. 359 gr. lat. Syra hieroC 

Subfcriptiones Codd. : TE,vocyyeXtov kcctoc Acu- 
Kuv e^eiodfi iieroc %fcvcu$* te rffs rov x^i^ov 
«v«Airv|;wf Vatt. 354. 356. 360. 363. Pal. 89» 
Bxet fjtxcivs /3« Vatt. 354. 360» «%« ^%cu^ 
/8\^^ Ke(puhectoc r/Jt^ Urb. 2^ ^^^cuf i3%c^ 
Barb. 13. EuayyMicv Kuroi Acuxocv ey^utpfi 
eMijv^^i w uhs^uv^qetuv rii{V fuyukitVy [Jieru 
Bb d #« Digitized by VjOOQIC ^88 EVANGELIVM LYCM. 

Cip.XXlV. 

ti im rtic etfu^9iypec9ff rov xt/fiov Barb. lo. 
j%. Vindob. Lanib.31. «%» ie ^iMra y «- 
^eup /3 Barb. lo. ^fifiar» yoy ^i%ot>s' i3\|/if 
Btrb. isu Vind. Lamb. 31. Evangelium Lucae 
ia Codice Vaticano zaop habec Secciones CLIL EVAN- 

Digitized by VjOOQIC 989 EVANGELIVM lOHANNIS. 

litulus: Karo^ ItDtfwifv Vat. isop. A^ rou 
xc6r» I»ecvyfi¥ evoeiyye?^ov Vat. 365. Td ic«rai 
I»«yvifv aVov swyyehjw Vat. 35^. alii. E» rc/\» 
Kccrx lcQecwfiv tiiywo evocyyehjGv Angd. x. 

CAPVT L 

3 ot;& §v) oviev Vcn. 10. 

4 ^m avB(co7ra>v) Omittit Vat. 1309, fad in mar- 
gine adduntur a prima manu. 

5 ocvro) etvrov Vat. 1209. 

7 hec 'Ttotvres m<9ev^c^ort it ecyrov) Defunt in 

H^vn. 2. 
13 ovie eK Behfifjtecro^ ecvi^os) Defunt in Contextu 

Vatic. 1209) ^^^ ^ margine adduntur eadem 

manu. 
Z4 Kcci oLKi/\de$us) kcu omilTum in contexm Vatic. 

1209, inter lineas additur, a prima^ ut videtur 

manu. 
16 Hoci prius) ert Vat 1209. 

Bb 3 fxoi>aeoi>s) 

Digitized by VjOOQIC 99? EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. I. 

17 fdcotreooi) fAoov<Teoii^ Vat. I20p. if %af«^ K«i ir 
ahif\Beioc) ii ochtiBeiU Se kui jJ %af ii" Syra vet. 

Ig prius) Omittit Vajt. 1209. /xoiwyeyyis) fkw^ 
yevvfis Havn. 2. 

,19 otTfe^^^^AcM») Addunt^fof auwVat. 1209. Efc^g 
ex emendatione. Havn. 2. Syra hierof. oi) 
Omittit Havn. 3. ©I toviuio$ e^ ie^offoKvfiosy) e^ 
U^o9oK\>fiim 0} iovoam Vind. Lamb. 31. Afui^ 
rai?) hfveiTotg Vat. 1209. Addunt :«foff «uroir 
Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Paiif. 50. Havn. 3. 
so ovK eifu syo)) eyt» ovk eifu Vat. 1209. 
Si n ovv^ ifiXiUs ei (tuj) cv ovv ri, ifAwr « j Van 
1209. %ob$ A^yw, ot^K ff//ti*) Defunt inVat. 354* 
i 7t(o(pnTt\s ei^v^ KUi aneK^iBtr «u. EtTfov ovp^ 
^vrm) Oiiuttit Syra hieroC xai wxeK^iBn) De» 
eft xui in Ven. 10. 

22 etTFov ovv) eiTTuvV^t. 1209. uvrai) OmktitVcn.^ 
10. r/ff) sv Tts Urh. 2. r*) n ow Vat. 360. 

23 eCpn) Se e^n Vind. Laxnb. 31. Parif. 50. r^) 
Omitrum Havn. i. 3. ^bvvure) irotiiuaurs 
Vind. Lamb. 31. 

24 ot) Omittit Vat. 1209. (pufterutaiv) (pu^mutm 
Havn. 3. y^ufxiioereoa^ Syra hierof. 

25 etTTofv) etTtuv Vat. 1209. ^ceTgrt^ets) Bocvrt^€$ 
Havn. 2. 3. ovre bis) ouJs bis Vatic. 1209* 
Ven. 10. ^ 

UVTOii] Digitized by VjOOQIC EVANGEHVM lOHANNIS; 391 

Cap. I. 

26 uvreis) Omittit Syra hierof. ?ieyc^) Omittit 
Vcn. 10. sya>) fya> lAev Vind. Lamb. 3 r. Pa- 
rif. 50« ^f) Omittit Vat. 1209« u/bMov) 9j/bCtfv 
Havn. 3. i^}fX€v) <?>|k« Vat. 1209. 

«7 avrosB<;iv) Addit ov «^rcv Vat.354. etvros s^iv 
0) Dcfunt in Vat. 1209. os fixTr^oaBev iaov yt* 
yovsv) Omittit Vat. 1209. ov) Dceft inParif. 
50. iyoa) Omittunt Vat. laio. Havn.a. «y«> 
ovK sifJLi) ovK siyLi eyoD Vat. 1209. Parif. 50« 

sLS roLvrcc) Addit fjtev Vat. 1548- (ifiBcc^ec^ec) /3>j- 
Bxvioc Vm. 349. 354. 358. 360. 365. 1209. 
I2I0. 1254« 1548 in margine. Pal. 227. Alex. 
189» Urb. 2. Vall. C.6i. F.90. Angel. i. Laur. 
VI, 14. 15. 18. 23. 25. 28. «9- 3^- 33- 34* 
Vind. Lamb. i. 30. 31. 32. 33. KolL 4.6 a pri- 
ma manu. 9. Ven. 10. Efc i. 8- 9« ii« Havn. i. 
2. 3. Syra hierof. (itiBoc^oc^ec habent Vat. 349 
sn margine alia manu. Vat. ^65 in marglnc; a cor- 
rectore. Vat. 12 10 in margine a fecunda manu. 
Vat. 1548- P^l* 89- 230. Borg. 2. Vind. Lamb. 
32 in margine. Kol. 6 ex emendatione. In Codd. 
Vatt. 358. 756* 1229. Pal. 220. Viad. Kol. 4. 
fcholion reperitur hoc modo: >,r^ ecK^iBfl rocy 
etvny^u^pcov y ovk ev /SnjBecviec ^«, «m! sv (ifi* 
detHecqoc. Y\ yoc^ BtiBocvioc cv%i Tfe^ocv rov ioq^oc^ 
vovj ov$€ iTfi rfjs 9ffii4ov qv » «AA' eyyvs mv 
Bb 4 rvv Digitized by VjOOQIC 392 EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. I. 

rw Ufetrokoiioav >» idDctvyiff) i itfomitff Vat. 120^ 

Havn. 3. 
«9 i immvns) OmittuntVatt. 354. 360. laop.iaio 
. a prima maniu Urb. 2. Vind. Kol. 6 a pr. manu. 

Havn. I, 

30 ^TF^i) uTTff Vat. f aop* 9i7ic/ii) MVKw ifm Vin<L 
Lamb. 31. Parif. 50. 

31 uA^oy #y<») fyo) t{hbw Urb. «. rfi pofterius) 
Deeft in Vat. 1209* Ven. lo. Vind. LamU 31. 
Havn. 2. 

-32 momf\s) $6)ecmis Havn. 2* d^ei) »f Vatt.^^^. 
354. 1909. 12 10. Vind. Lamb. 31. Efc^. 

33 v^an) ro) viecrs Ven. 10. « 

34 cvreff) etvres Vat. 360« vios rav Biev) Addit 
iyprobatufyt Syra hierof 

35 Vt nctv^iov) rod Keuqt^ iKsfifeo Havn. 3 obxnitium 
Lect. e) Deeft in Vat. 1209« 

36 ih) i^eexgt^es Vind.Lamb. 31. Efc. 9. &eev) 
Addit e eu^eov rffv eiiAecfrsav rev xe^iAev Havn. 2. 

37 etvrov) OmittuntVat.1209. Urb.^. iMBtnrui) 
Addit ebxyrev Vat. 1209» 

38 ie) Omittunt Vat. 12 lO. Efc. 4. 9. 

39 r$) rtvei Parif. 50. f$7rev) nTreeiv Vat« 1209. 
^a^/3i) ^ec^^i Vat. 1209. Kiyerou i^iJinveve' 
fievev) ifi/fiveveraiVtn. 10. efijoiveveijuvev) /««&• 
iglifiveveimcv Vat« 1209. Urb. a. 

iSere) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 398 

Oap. I. 

40 tiiTi) eypetrBs Vat. laop. Vcn. lo. tiXBov %m 
fi^ov itev (Mvu) Oihittit Vat. isiO. Adduntur 
in margine a correctorc tihJBov y.eu ei^ev) fiK^ 
Becv evv neu eiiecv Vat laop* ijAi&ov ow neti e$iev 
Havn. 3k • rtiv ^idifetv eicemtv) eKe$v$fv rfjy iiiJLe^etv 
Vind* Lamb. 3 u ie) Omittunt Vaitt. 354. 360. 
Z20(^. I2ia Urb. 2« Ven. 10. Vind. Lamb. 31. 
Efci. 9. Havn.1. 2. 3» nv) Omittit Vat.349. 

41 eU) ec Havn. 3 ex emendatione. avrt») ecvrev 
Vat. 360. 

42 7ff(»rei) TP^c^r^ Vat. 1548 & prima manu. /^0*« 
aMv) iJMMV Vatt. 354. 360. 12 10. Urbin. 2» 
Havn. I. 2« 3. e) Omittunt Vatt. 349. 354. 
360. 1^09. 12 10. 1548- Ven. 10. Vind. Lamb. 
31. Efc. 4. Havn. i. 2. 3. etvra) eLvres/v Pa* 
riC 50. 

43 x«i tiyecyev ecvrev) iryeieyev Vat. 1209. ie) Omit- 
tunt Vatt. 360. 1210 a prima manu. Vat. 1548- 
Urb. 2. Msvee) iomvev Vat. 1209. cv) Omittit 
Parif. 50. 

44 '^v) fV ^' Havn. 2. mtrevg) Omittunt Vatt. 
349. 354. 1209.. 1210. Urb. 2. Ven. la Efc. i. 
Havn. I. ecvrai) Addunt e ift^evc Vatt. 354. 
360. 1209. 12 10. Urbin. 2. Vind. Lamb. 31. 
Efcur. I. 4. 9« II. Havn. i. 3. /40$) /aov 
Havn. a. 

Bb s c) Digitized by VjOOQIC i94 EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. 1. 

45 i) OniitnintParif.50. Efc.4. HfiScrcci^cc) M^ 
(Tui^xv Vat. 349. uvi^sov Hecs ^sr^wj) ^ergcv 
K»i ecvSfeov Syra hierof. 

46 fAomis) fJKiovaifsVzu 1209. oi irfo(pf\rai) «v rotc 
7f^o(f)i/\rot$^ Syra vct. Syra phil. rov viof) vio^ 
Vat. laop. rov) Omittunt Vat. 360. Efc. s. 
Havp. 3, rov (vno) rov mto Vat. 354, vu^oBr 
fer) voc^ocfed Editio Wctftenii. Vatt. 349. 350. 
Vind. Lamb. 3 1. Havn. 1. 1. 3. Sic ct conun. 47. 

47 ivvccroci) ^vvoci Efc. 4, (pifayrTFof) ^tXtTr^Ttos 
Vat, 1209* 

48 9iiev) i(W ^e Vind. Lamb. 31. xtf/ fi<KFV Syra vet. 
c) Dceft in Vat. lao^* Havn. i. iaf«»iAiTJ|s-) 
i^focfjXeirffff Vat, ifto^. 

49 c) Omittunt Vatt, 349, 354. lao^, laio. 1584- 
tJrb. 2. Efc. 4. Havn, 2. 3. 

50 ocnex^idfi) Addunt fl^tr^Vat, 1209, Vind.Lamk 
31. KUi Agyf^) Oraittit Vat. 1209. II xea «- 
Trev Vind. Lamb. 3 1 , ccvrtf)) Deeft in Vat. 1 209. 
Vind. Lamb. 31. ^ecBBf) ^oc^&ei Vat. 1209. 
<ru « vios rov deo^) Omittit V;at. 354. cv e» 
liutnXevs) cv' o (iocciXevs ei Vat. 1209* 

51 wneHfiBfi ificovsj Koci eiTfev ocvrco) eiTrev ecvn^ Mf- 
ffovff Syra vet. eiTTov coi) Defunt in Vat. 1209« 
. fi^fiv) on eiSov Urb. 2. Havn. i. Tfi^eveis fine 
interrogandi nota repcritur in Ed. Wctftcnii, 

fie^i») Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 395 

Cap. 1. 

I48i^(») fAes^ov Havn. s. 3. e\J/£i) e\|/|y Vatt. 354. 

1209. Vind. Lamb.^r. Parif. 50. 
§2 tJ/u/y) ijoi Urbin. a. ais ufrs) Defunt in Vat, 

J209. eeve^orx) eevs^fJLevov Havn. 3, kou 

K»rocliec$yovr»f) Defunt in Efc. 9. 

CAPVT IL 

j K€C$ prius) Addit tv Havn. i. jj/4*^(y rp r^ir^i) 
rqvrxi ^l^^of Vatt. 349. lao^, Vind. Lamb. 31. 

2 ie) Omittit Vat. 360. tfjaovs) Addit ml 
Vat. 360. 

4 Xeyet) KUi hsyei Parif. 50. 

5 ^^v) ^^y« Havn. 2. 

tf vJf/fl(/ haBivai f^, KetjJLevui Kocroc rov KocBocfiafJtov 
rouv sov^ocimv) hi&svus v^f^ai i|, x«r« rov KxroC' 
fiai^ov rosv mvSociodv Keif^oct Vat. 1209. ^^9 ^^" 
/Aevui) Keifjievus ij^ Vind. Lamb. 31« 

7 ye/jLitTocre) yefjifiiTocre Havn. 2. eyepucecv) eye^ 
fjLmeev Havn. s. xoci eyefjnaecv avrocs) Defunt 
in Vat. 360. 

8 Xflti ultimo loco) oi ie Vat. 1209. ^^ ^^* Vind* 
Lamb. 31. 

. 9 yeyevfifjLevov) Omittit Urb. 2. oi ffvr>^fiKoreg r$ 
v^dof) Qui eas impteverafit aqua „ Syra vet. 
10 rore) Omittit Vat. 1209. av) av ie Vindob. 
Lamb. 31« 

rnv Digitized by VjOOQIC 39« EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. IL 

IX Tfivfnus) Omittit Vat. X209. atffjusm) opi/jum 
Vat. 1209- 

1% inra Tcuro icare/ifi) ra> kus^co mtvt^ tiTsB^f o if- 
ffouf Htva 3. rwro) recvrx Vind. Lamb. 31. 
Sed in margine rovro eadem manu. tutn^ri) 
tihBiv Efc. 4* Kctire^otoviJL) Kcc^ecfvocovfji Vat. 
1209. ccvrov fecundo loco) Deeft in Vat* laop* 
Kcci ol iMcBfiroci ccvTov) OmiiTa in Havn. i a pri- 
ma 'manu. iiuwoui) $iAwe)f Ven. lo. Vind.Lamb. 
31. Havn. 5U 

13 eiff iefo^ohviJLCc ifitrovi) ets le^oaoKviioc Vindob. 
Lamb. 31. ParijC ^o. iincovs eis Ufoac^viM 
Havn. 2. 

14 TTfoBccr») rx 'n^o^ceroc Vat. 360. ^efi^efas) 
rocs 7refi<;e^ocs Vat. 360. 

15 (Pfocye?0^v) ^foyy^/uw Havn. a, e^ex^e ro 
KefiJL») ro Ki^iAoc e^ex^e Ven. io« ro ks^iaoc) 
rcc Ke^ocrccV^t. i20^. u»efi^sy\je) Kccre^fz^s 
Urb. a. yind. Lamb. 31. Efc g ex emendatione. 
Kocroc^^e^e Parif. 50. ocver^e^e Havn. i. 

. 16 evrsvbsv) Addunt Koa Vat. 349 ex em^ndatione. 

Urb. a. Vind. Lamb. 3 1. Efc. i. ^aeire) 7fosnr$ 

Havn. I, rov otKov rov Tfocr^s iiov) Omittit 

Syra hierof. 

17 Jl?) Omittit Vat. 1209. yey ^xiAiJievov e^iv) ew 

V yey ^oci*i4svov Vat, 1209. Kccre(pocye) Kcct€C(poc- 

yer»c Digitized by VjOOQIC fiVANGELIVM lOHANNIS. '397 

Cap. II. 

yrrm Vatt. 349* 354* 360. IS09. laia 1548- 

Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 3 1. K0L9. Efc. i. 

Havn. I. 2. 3. K»r6(poty8rm Efc 8» 
18 cJ) Omittit Havn. 1. emcoi) $ntayWzui7,og. 
29 0) Omittunt Vat. 366. Efc i. Havn. 2. 3. syt^ 

fce) r/€ifoO' Syra vct. Syra phil, 

22 ecvroi^) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 12 10. 
1548* Urb. 2. Ven. lo. Vind. Lamb. 31. Parif. 
50. Efc 4. 9. Havn. i. 2. 3. aJ) cv Vat. 1209. 

23 Wf ey) Addunt roiff Vatt. 354. 360. 1209. 12 10. 
1548« Urb. 2. Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Efc^. 
Havn. I. 2. en pofterius) Omittit Vat. 1209. 
oMTov pofterius) Omittunt Ven. 10. Havn. 1 a 
prima manu. 

f4 0) Deeft in Vat. 1209. o^if^svev) oTfi^ovcev 
Havn. 2* ioivrov) ecvrov Vat. 1209. TTocvrM) 
^oarrx Vat. 349. Vind. Lamb. 31, KoL 9. Efc. 
8 A prima manu. Havn. i. 

CAPVT IIL 

-1 ifv Jf ocvBfo^os) ffv io oe^d^ooifos ns Efc. 4. 009* 

dfoonoQ ns fjy Havn. 3. 
4 rov iffcoxjni) uv^ov Vatt. 349. 354. 360. 1209. 

12 10. 1548« Urbin. 2. Ven. 10. Vind. KoL 6, 

fed ia itiid-gine yf. rov ifiaow a fecunda manu. 

£fc 8 a prinM mMu. 9. Havn. x. t AqAu^Mp) 

liiruf Digitized by VjOOQIC 398 EVANGELIVM lOHANNIS: 

Cap. III. 

JHiJfu/eSyy Syravet rctvrec rcc crtifjieut iuvarat) 
iijyxrect ruvrec rcc (nifjieix Vat. 1209. Troffn) 
'neimect Vcn. 10. ec) (i Vat. 360. d cv ^om^) 
Omifla in Ven. lo. 

3 0) Omittimt Vat. 1209. Havn, i. 2. 3. xect «- 
Trev ecvrof) Defunt in Syra phil. a prima manu ; 
adduntur in margine. amdey) Denuo vel Ite^ 
rum Syra vct. 

4 c) Omittit Havn. i. ^ecreci pofterlus) Addit 
ccv^foynes Vat. 360. iSmjrefovy Omitcit Efc. it 
a prima manu. 

5 0) Omittunt Efc. 4« Havn. 2. 3« ufjofy^ ufJLtpi) 
ccfJLfJi» Efc. II. 

6 ro yeyewfjijtmv en mic (rec^cc, &ec^^ e^s) Defunt 
in Havn. i ; in margine vero addunmr a prinia 
manu , ut videtur. cecf^ w) Addit ert bk rt{^ 
cecfKCff iyewfidin Barb. 10; fed punctis fupra po« 
fitis notantur a librario. mt) Omittit Havn. i. 
TfvevfJLcc e^t) Addit crt «c rov mev/uicres e^tr 
Barb. lo* Ho^c quoque punctis notantur. 

yact) Addit irt Efc. 11. vfjtxs) ^fjuicc Hivn. %. 
8 ^sXet) dehti Havn. 3. 
10 c) Omittunt Vatt..349. 354«3<$0. iftio* Urb. 2« 

Havn. I. 2. ^. c ttt^rovs) Deeft in VaL 154$. 
22 Kcct) Omittit Parif. 50* m^evcrere) vt^euofrf^ 
Vat. 360. HaYn.li. 3. £f«« lu 

OOf Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS, 3951 

Cap. III. 

j^ o»vfvr«ov^asy^) OmittitVflt. laop. cvv) Oinit* 

tit Havn. 3. 
14 fjLooatjs) iJi(M>\)<n\s Vatt. 349. laop. 
25 iii: ctvrw) «y oLvtt^ Vat, laop* /uif aTtoXnrah 

«AA') Omittunt Vat. 1 209. Vcn. 10. Vind. Lamb. 

31. Syra hierofoL exv) «%«' Vatt. 354, 360. 

Urb, fl» Vind. Lamb. 31. 
i5 Hoc comma ob cfJioiorsXevroy omittitur in Vat, 

349. Iti margine additur ^adem manu. oovrov) 

Deeft in Vat. 1109. fiovoymi) fMvoyiVfi^ Pa- 

rif. 50. 

17 ecvrov) Deeft in Vat. 1209. Ven. 10. 

18 ^f) Omittit Vat. 1209. M^ «'iww) Addit w 
aurov Vind. Lamb. 31. 

29 oi md^od^nct (ictKKov) fAooKKov oi wibi^^ffoi Ven. 

10* ^efvfi^oo OLvrosii) otvroc/v TFovfifx Vat. 1^09. 

Urb. 1. Vcnet. 10. Vind. Lamb. 31. PariC 50. 

Efc. 9. 
so ccvrov) Addit or$ irovfifoo €^i Efc 8 « emenda- 

tione. Efc. 9. 
ai ccvirov) csvrco Vcn. 10. in ev Bea^s^iv ei^our» 

fjLevcc) Defunt in Vat. 360. ev) ev ra» Parif*50* 

Havn. I. 
ft2 lAsroc} fierx ie Urb« 2* 
S3 laDawi/f ) icoawfif Vat. 1209. Havn. 3. c^/vow) 

fva;v Havn. 2. acc^^i/ji) (Fa?^i4 Vat. ij[48> hoci 

fe. Digitized by VjOOQIC 400 EVANGELIVM lOHANNlS. 

Cap. IIL 

fecundo loco) Omittit Havn. i a prima mantC 
Tra^eytvovTc) TFu^eysyovto Havn. i. 

24 Tffv) Omittit Havn. a. 0) Deeft inVat, 1209. 

stg roov /jccc^roov) Addit rw Vat. 1209. ^ioctm) 
iovSuiov Vatt. 349. 354. 3($o. 1209. idio. 1548- 
Urb. 2. Vind. KoU. 6. 9. Efc. i. Havn. i. 2. 3. 

Sl6 ^uBB^) ^ccBBei Vat. 1209. a5 av) ds Havn. 3. 
iie) iSov Ven. lO* 

»7 siTrsv) Addittturpi^Syravet. Ac»fci3«yf iv) A«ft- 
liuveiv cUp^ iuvrov Urb. 2. Efc g. 9. cc^p^iuxrrou 
hufjiliuvetv Vind. Lamb. 3 1. Havn. 2. otijcv, sav) 
cvJ''? ^ av Vat. 1209. ^trra)) Addunt avoo^ 
Vind. Lamb. 31. Parif. go. 

s8 fc^O Omittit Vat. 349 a prima manu. In mar« 
gine additur a correctore. In Vat. iitio adef^ 
fed punctis damnatur. Deeft in Vat. 1548* Efc. 
4. II. Havn. 1. 2« II eiAot Ven. 10. Vind. Lamb. 
31. eiyrov) eiitev eyoo Vat. 1209« etTfcv vfAiv Pa- 
rif. 50. eKeaov) cuyrcv Vat. 354. 

29 ij x«f ») Deeft in Havn. 3. 

$1 c a»v ad 'navro^ w) Omittuntur in Havn. % ob 
ofJLOiorrehjBvrov. m e%) av Uiro Parif. 50. 

32 KUi prius) OmittuntVat. 1209. Ven. 10. 

33 Xu^oov) XaiA^uvosv Vind. Lamb. 31. Efc. 5^ 

34 deos). Decft in Vat. 1209. 
85 ie^nev) eSmwv Vat. 360. 

er^irac) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 401 

Cap. IIL 

j6 oyl^etcct) Addunt rifv Vind. Lamb. 31» Efc. 9» 

Havn. I a fecunda manu. 2. etio^tov) OmittH 

Efc. 8 A pruna manu. 

CAPVT IV- 

I kv^i^s) i^ccvs Ven. io. Havti. a. S)^a vet. ijf 
' &ev's) Omittit Syra ven 

t i^aevs) i^crcvs PariH 50» 

^ le^ffX?) Kai ae^jfM Vat 360. if oJWi^v) Addunl 
^ijp Vind.. Ltmb. 31^ Parif. 50* Havn. i. ir<»* 
Aiv) Omittunt Vatt 349. 354« 360« laia 1548* 
Urb» d% Vind. &oL 9. Havn. 1. d. 

4 iiefx^adcu) e^i&^eci Vind. Lamb. 31, 

f eisv) Omittit Efd. 8 ^ prima manu» Addit iif» 
c^ Havn. i ob initimn Lect. wvxcc^) 9i%a^ 
EditioWetfteniL dvxot^ habent Vatt. 349. 354« 
3<$o. ^65^ 1067« ido^i iiio. Pal- $9. Urb. a* 
ValL Ctfi. F, 90. AngeL a. Lau'rcnt.Vl> 34, 
Vind. Lamb. 3a 31. KoiL 4. 6. 9. Havn. u a^ 3* 
i) ev Vat. 354. Urb» a^ Ven. 10* w^if^) rf 
M»d)f^ Vat. 1^09^ 

tf HoifXefictff) Addit osurct) Syra hierof. oJro^r) 
Omittit Vixid. LamU 31 . || evrcff Vati 1067. 
Parif. 50» iJfcv) icfld <v^i» Syra phiL) fed necs 
additur cum obelo. dim) ds Vat 1SO9* 

7 tn) <»3r«yiad. Lamb^^i* fioi) (mc ujiv; Havn. s« Digitized by VjOOQIC 401 EVANGELIVM lOHANNlS. 

Cip.IV. 

8 ctTrfXnhvBitaay) aTrtXvSftaeof Vat. 11109* ^^" 
tTsnkuBcun» Havn. 3. 

9 if caiMf9$ris) Omittit Syra hieroC jf fTUfiaqti* 
Tffs PariC 50. Havn. 2 ex emendatione. ovaiiff 
yvyuiKCff cecixctqtvriios) yvvcctKCff miiaqe$r$ics cv* 
W Vat. liop. 

XO imcvs) c tfiiTcvs Pari£ 50« ftt^ pofterius) Omic* 

tit HavAA 2« 
ji j| yuwf) Defunt in Vat. I209. 

12 (fifee^) AdditrffurcVind.Lamb»3i« ei) Omif^ 
tunt Parif. 50. Havrt. 3. 

13 prius) Omittutit Vatt. 349. 354* ^tfa 1209* 
jftid. 1^48* Urb. 1. Havit» i. 2. 3« 

Z4 ^iv) TTifi Havn. 2. ^*) c Vindob. Lamb. 31« 
A ie^yecvry Usque ad iiu^ci Cevra) Omifla in 
PariC 50. Siyl^ficp) Si^^^csi Vatt. 3^0* 1548 ^ 
prima matiu. Urb. 2. Havn. 1* 

15 ^f^f ecvrev) aur« Vw. 349. ^f)^a>fc«i). infX^ 
fdxs Vat. 1209. 

16 6 iiywf") Omittit Vat. 12O9. 

17 eeynKqAn if yuviy, kos/ w^r^v) iii^w ttvr» Syra ve^ 
fiTTfv) Additiir et^ire^ in Vat. 121O» alia manu. 
ecvi^a cvK ex») cvit «%«) ecv9fec Vat. laiO. 

80 rcurft; rA> ofti) ry ofi^i roury Vatt. 349. 354, 
3tfoL rotf^. 1210« X548- Ui^b. 2. Vind. Lamb.3i. 
Koi 9. Efc. z. Hava. i. 2. 3« $7» fUL 

Ary«) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 401 

Cap. IV. 

%i Ary«) Addunt cvv Vat. 12 10. Havn, r. yv 

vectj mf^evtrev fioi) m^rfvff fcci, yvvus Vat. 1209. 

vr^ooKvyfiaere) '7r^o<rKv¥9iaci>civ Vind. Lamb. 31. 

"rrfonvvfitrtTcci Havn. 2. 
S3 «AA') «AA» Vat. 1209. ors) cV/ Editio Wcfr 

ftenii. avrov) Addit iv TrvgviMn Ka$ ebXv\Be$» 

Vat. 360. Addit ^y TrveviAecrs Vind. Lamb. 31 

a prima manu. 

24 Omittit vcrfum hunc Vat. 360. TrvevfM dr ». 
r. :ff. «ur«v) Defunt in Efc. g ob oixQwreXnvrw 
commatis praecedentis ; adduntnr a correctoi^. 

25 o/Jfl^) ciJa(/u^ P|r|f. 50. lAecctebg) iieffseeg VttL 
349. 354. 3<Jo. laio. Urb. a. Havn. i. a. 3. 

$7 rovrA>) reure Vindob. Lamb. 31. Havn. 2. 3, 
edecvixaaoiv) e^uvfiee^ev Vatt.366. 1209. ^^"^* ^» 

58 i| yuvif) Omittit Syra hieroC 

59 om) ei Vat. 1209. 

30 p^irA.&ov evv) K9U e^eXQcv Syta vet. Syra phil. 
cw) Omittunt Vatt. 349 a pr. manu. 354. 360. 
J067. 1209. 1548. Urb. 2. Efc. I. Havn. 2. 3^ 

31 lAecdnrect) Addunt uvrev Vat. 1210 in margine 
a cmrectore. Efc. i. Havn. 2. 3. 

33 w imBvrui ir^os «AAifAwf^) srfcf ocAAirAcv^ «2 
jMbr^tm Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

34 'nom) ^ottfffce Vat. 1209. Vind. Lamb. 31» 

35 ert) Omittunt Vatic. stfo. t^ariC 50. Havn. %• 

Gc a T«- 

Digitized by VjOOQIC 404 EVANGELIVM lOHANNlS. 

C«p. IV. 

TBTfec/dffvov) T€rfui4$fvof Vatt. 349» 354. ^tfoi 
1067. 1209. 1210. 1548. Pal 89. Urb.2. Vind* 
Lamb. 31. KolL 6. 9. Parif. 50. Efc. i. 3. 9* 
Havn. 1. 2. 3. fi^fi) Omittit Syra hicrof. 

36 K(X/ prius) Deeft in Vat. 1209. ^' ^ ^es^wv) 
Abeft K€»i a Vat, 1209. ^f^ov) Kct^Trws Syr^ 
phil. 

37 prius) Omlttunt Vat. 349. Urb. 2. Vindob. 
Lamb. 3 1« 

38 ei<re?<3/iAv^ecr8) eitreKdere Vaf. 1210 in contaxtu j 
fed in margine ei<reKrihxjdxTe a fecunda manu. 

39 o^u) <i Vat. 1209. t 

40 ds) Omittit Vat. 1209. wv fihBov) fi?^ov cw> 
Vat. iao9t 

41 e^if^evceev) Addit eis uvrov Ek. 9. 

42 on prius) Omittit Vat. 1209. ^ A«A/«v) Aci- 
A/«v 70vVzt. 1209. ^i^fvo/Jiev) sr/s^^flb/nw Vat* 
360. Havn. 2. 'TTi^ivoidey ess uvrov Sjfz vetus. 
aKfjKoociJiev) , Addunt ^raf ' <*vrov Vind. Lamb. 3 r. 
Parif. go. oiSufAev) eyvco/iev Vat* 3^0- ^* %fi- 
^•o^) OmittuntVat. 1209. Syra hierof. 

43 xui UTTfiXBev) Defunt in Vat. 1209. ^^^^ SO* 

44 0) Omittunt Vatt. 349*354. 12 10. 1548 a priroa 
manu. Havn. 2. tria^ovf efAUfrvfffcev) efiuqrv^ 
fffcev ifiaovs Vind. Lamb, 3 r. Trurfi^t) Oiiuttif 
Vat. 1210* In margine.additur a cprrectore. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNlS. 405 

Cap. IV. 

45 ovv) Deeft in Farid 50. Trcanrec) 7focvr$f Syrt 
phiL; fcd Tfxvrec in margine. ec) ofra Vat. 
1209. Parif. 50. «renjw) Addit aij/4fM Vind. 
Lamb. 31. 

46 a in^i^ou^) Omittit Vat. xftop. jniaos Tfaht») 
itoLKkV movs Vatt. 349. 3tfo. laio. 1548* 
Urbin. a. Havn. i. s. w njv) «v Vat. 1209« 
YMits^cMvii) KaCpcc^eoov/JL Vat. 1209. 

47 ecTfti^B) fihBe Vind. Lamb. 31. PariC 50. «v w 
pofterius) Omittit Vat. 1209. iifi^AAe) «/4fAAi 
Havn. I. a. 

49 TTf/v) Addit fi Ven. 10. «^©^«vffiv) ec/noBecvfi 
Urb. 2. Tc 'neciitoy) tcv vlov Vind. Lamb. 31. 

50 tviaovi) Omittit Urb. 2. Kcci prius) Omittit 
Vat. 1209* <i) ov Vat, 1209. ifi<revg pofterius) 
ifKTcvs Havn. 2. rxcqiverc) 97rcfivdfi Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50« 

51 «cnivrijo-fley) vTrnvTfitrccv Vatt. 3(^0. 1209. Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50. kus fl^^iiyy«Ac»v) Omit- 
tunt Vat. 1209. Syra hieroC cc^nyyetXcev) ecvffy- 
yeiXccv Urb. 2. Vat. 1548» « intcr lincas ccTrny" 
ysiKecv alia manu^ Trccis) vhs Vatt. 1 2 10 in mar- 
gine a correctore. 1548» Vind. Lamb. 31* Syra 
hierof. ^ev) ecvtov Vat. 12^* * 

52 tTrvBero) ezvvdecverc Vind. Lamb. 31. Parif 50. 
TTcc^' ecvrwv) OmittitVat.i209» ,wg ccvrcnf rn^ 

Cc 3 ft!f«v) Digitized by VjOOQIC 4o6 EVANGELIVM lOHAKNIS. 
Clap. IV. 

dfm) TWf ^fttiy *ecf avTM Urb. a. Vind. Lamb. 

31. dfecv) »fecv mivirv Vat. 1209. xeu imw} 

€$m¥ evv Vat 1209^ avrev) .Omittit Vat. laop. 
S3 ^ccrtif) Addit «urw Vind.Lamb. 3 j. Additrou 

Treciicff Syra hierof. en) Omittunt Vatt. 360. 

1209. 
|;4 revre) revre Jir Vat. 1909. $k rfff sevieciecff^ 

$iv rtpf yec?iiKeciUp) w mv yahjhjouecy ex rifr lou* 

ieaecg Havn. a. 

CAPVT V. 

X fjttra) Addunt ie Vat. 360. Havn. i. fjv) ti¥ n 
Havn. I. ra» i^uJWi^v) Omittit Syra hierofoL 
Addit i| o^Kifv^ifYia^ Vat. 3($o. c) OmittuntVar. 
1209. Urb. 2. Elc. 8 t prima manu. 

ft emXeyeiJtsvfi) Xeye/jievfiyzt. q6o. Bfi^gaiec) /ifiB' 
caliec Vat. 1209. Syra philox.; fed in margine 
^fl^effioc. Alii Codd. in margine quoque habeoc 
Be&trecifec. 

3 wAn^cs- 7re?iv) fre\v TrXfibes Vat. I2ia flroAu) 
Omittit Vat. 1 2O9. ^J^o/*«v»v nfv rov viocreQ 
Ktvficiv) Defunt in Vat. r209. ^rb. 2« 

4 Hoc comma decft in Vat. 1209. Urb. s. Afte- 
rifcis notatur in margine Codd. Vatt. 354. 1548« 
Barbb. 10.115. Efc. 9. Obelis notamr in Ver- 
fione STta phil. In aliis Codicibus verba etyye^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVMilOHANNIS. 407 

Cap. V. 

Ao£ yo^ ad ro ui«»( Afterifco, et qute fequuntur 
usqUe ad finem verfus Obelo. 
y«f) Addunt xvfiov Vatt. 359. 360. Vindolr* 
Lamb. 31. Parif. 50* Addit rov Biov Pal. adjr* 
frodiftf90*f) rrufumero Vind. Lamb. 30* 
8 TfictKmfra) Addunt xoti Vaitt. 349« ^6g. xdio. 
1254. Urbin. 2. Vall. F. 90. Vind. Lamb. 31. 
Havn. 1. 2. eurBwicf) Addit fl(tfrovVind.Lanib.3 x. 

6 tovroy) avroy rovrov Vat» 1209« Sic in fche- 
dis meis fcriptum jnvenio; nuUus tamen dubito» 
pro etvrov legendum efle avrov^ idque cum voce 
ocffBtvosef commatis praecedentis jungendunb 

7 octrBevofv) Addunt veti Vind. Lamb.3i. Havn. i 
alia nianu. Syra hierof ReeKKo) ^etXv Vatt. 
349- 354* lotf/. 1209» 12 10. 4048« Urb. 2« 
Laur.VIy 34« Vind. Lamb. 31. Efc 8 a primt 
manu; f/i/3«Aiy ex emendatione. Havn« 1.2* ev 
eo ie ifx^M^ ^^) ^ ^^ ^^ t ^%cfc«i Parif 50« 

8 eyeifeci) eynfe Vat. 1 209. Havn. 2* 

9 fffO ^^iBeis pfey Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
. Kfec0$ecrev) nqeL^etrrov Vatt 354. Vind. Lamb. 

31. %qa^arov Vat. 1548 in margine. avrov^ 
%ou Tseqii^eLrei. nv ie ajx^^eorov) Defunt in 
Havn. 2. 
10 e^iVy ovK e^e^i coi ef^ea rov y^u^Recrev) Omit* 
tit Havn. 2. ovk) xea ovk Havn. |. Kfe^^^ec^ 
Cc 4 rov) Digitized by VjOQQIC. 408 EVANGELtVM lOHANNIS. 

Cop. V. 

Tof) jefaiSarroi' Vat. 354. lef a^a w Vtt. 1548 
iq margine, Addit trov Parif. 50« 

IX ^7^Kf/dif) is ie cmsK^td^ Vat. 1209. iieea^ 

y x^i^tl Vat« iftio cx cmendattone. Vind.Lan1K.31. 

Parif. 5a Havn. i > fed 9 J^^ alta mamk Havn. 2« 

fcnmc^idn »«^ ^'9r«r S^ra vct. ««^ Syra phit.iii 

margine. Kfoc$$»Tffv) Hf«l2imTT0f Vtt. 354. 

%% ovy) Omittit Vat. 1209. Tof K^aB&ovrov cm) 
Dcfunt in Vat. 1209* 

J4 q) Omittit Vat; 1209. Ti oroi) ^t Ti Vatt^j^* 
10^7. I209« 

IJ ocTmK^sv) Addunt ovv VinA LafflK 31. Efc. 9^ 
ocvtr/yei?Ki) «wryywAr Vind. Lambw 31.. H^vn» 2. 

j6' TOV' ifj^ovf ot lov^iti) oJ mSum Toif oierQvf Vat» 
1209. ^ocf f^Tovf dvTof eBTroKTMoot) Omittifr 
Vat. 1209^ Ku^ poftcrins) m Vind. Lambw j^i,, 
^xB^ccTt») AdcKt Too MfMTok E£b g« 

1/ inco^s) OnMmtVar. 1209. 

iS asAAos KUk) otXX% oTi KOt^ Pm£ 50«^ 

J9 c movsy Omittk Vat. 1209^ tnuf) vAryiBrVatw 
1 209. vtos) vhs Wd flnr^f owTov Vind. Lamlk 3 u 

' Parif 50. voisif m^ iotvrov ct^^w) «^* «et/Toti 
«rdinv ooJlr & Vind. Lamt>. 31. PariC 50. «ev) 
ttf Vat. 1209. /2Awijr) iSA«« Havn. a. oty) 
Omitttt Havn. 2. 70/|r) 7ai«i Vat, 3<to> Ur6ta« 
Havo. a» Digitized by VjOOQIC •EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cttp^V, 

-2. Bfov) mdfwTTw Vat. 354. Syra hierof.- ^ti^ 

ffoirrect) ^fi^ovai VaL 1909. 
s6 f()<vxf KOi ra> vio)) nect ros vlm f JWxt Vat. ztop. 
^7 in uiW «vdfftTTTou «91) In Codice Vind. Kci.'^ 

ad haec verba fcholion reperitur, hoc modo; 

cn vlos avS^giOTtov s^t yuif B^avfJta^ere» ovro^ff 

mro ^iKreov^ KUi ov% w rm Avxai, ol fjttrm ro* 

xut e^vtriay eScoxsp xeu xgiciy 'Ttoteiv^j noi^ 

yovfft ro' ort vlos avd^ffayrcov estv. on) Addit 

ie Syra phil. cum afterifco. 
«8 UKovctovrut) UKovcovct Vat, idop. Urb. a* 
sp i$) Omittit Vat. 1209. 
30 Troteiv wifF^ e/jtuvrov) wn ejjtuvrov "notew Farif 50. 

iu) Deeft in Vat. 1209. Teur^os) Omittunt 

Vat. x^09« Urb. s. 
31 . euv) Addit 7«^ Efc 8 « emendatione. 
32 xe»i eiJW ad 7F(>/ ffiou) Defunt inUrb. a ob 0/^0/0« 

TfAfvrov, ttt videtur* fm^v^t) fJteiiecfrvf^Ke 

Parif 5a 

35 KiSi ^«4yA>v) ^uwew Havn. i. ceyMAAiaso-^if* 
mi) uyuKKtuBnvut Vatt. 349. 354. ^tfa 12 10. 
1548. Urb. 2. Vind. Lamb.3i. 

36 /ti9<^a)) /Kf/^a»y Vat. 1209. Havn. 2« rov teoecv» 
vov) rev 'nurqos fiov Vat. 36^ yu^ ^(V^) 'f* 
70S 70(f Vat. 349. eicm) Monw Vat. 1269. 

Cq s Urb. Digitized by VjOOQIC #io EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. V. 

Urbin. 2. Havo. %• rsXgmaco) 9rAi|f«r« Vat. 

I2ZO. Havn. i. rg?it<rc9 Vind. LamlK^i. gyda 

pofterius) Omitcic Vat. 1209. »ws»3SKi) flMr#. 

WA*Vat3tfo. 
i^7 -notrn^) Omittit Pari£ 50. «u w) mt^^ Var. 

1209. mnMicrM vcMor$) Tremort ctntfKoetr^ 

Vatt. 36a 1209. Vind. Lamb. 31. Pari£ 50. 
38 f^err» «v ufc/v) av vfM^ fiwamr» Vat 1209« Vind. 

Lamb. 3 1. «V vfjw evra PariC ^a «9rf9fi\flf) 

a(9rf<;«Axfv Havn. 9. 

41 otvdfcnifcif») ecvbfcmev Efc. 4. 

42 «fiAA') ivAAm Vat. 1209. i^^orcis) Addit piw 
0-a(v Urb. 2. 

44 rev) Omtttit Vat» 349 a prima mano. dm) 
Decft in Vat. 1209.. 

45 J^n ienfirg) Intcrrogativc habent Sfra vct. Syra 
phil. e Kecmyefoav vfim t»»9ns) Komne^ 
vfjtaa iffoc rev TrecrefeCf fMvffti^ Vat. zio^. 

46 n yecf eTti^sevtrt fjuotqf^ mt^euere m ffdwi) De« 
funt in Havq. 9 incuria librariL tTn^everM 
prius) sTft^fvTeire Vatic. 360* ^mv) fMiiicf 
Vat. Z209. 

47 Tft^svcrers) ?riW0ifT« Vat.354. Vind.Lamb.31. 
m^sevire Vat* lao^. Havn. 2« CAPVT Dicitized by VjOOQ lC EVANGELIVM lOHANNlS. 411 

Cap. VL 

CAPVT VI. 

X inrec) Addunt Se Vind. Lamb. 3 r. Parir. 50» Tfic 
yahtKams) OmittitUrb. 2* II Addit #1« ros /i«- 
fif Syra phil. in margine. 

% Keu tmokovBti) ffXoAtfuJ&ei ie Vat. 1209« Vind, 
Lamb. 31. f^u^ayv) icofuat Vat. 3^0. idi^uKotat 
Vat;. 3tfo inter lineas a correctore. iBec^fevv Vat. 
xaop. Urb. a. tBmfo^ PariC^a murw) Omit* 
tunt Vatt. 354. 1209. Syra vet, Syra phil. 

3 «vfi}^e) tf9r9A.&fy Vind.Lamb.3f. is) ouv Pa- 
rif.50. ' e) Deeft in Vat. 1209. mM eKe^tfro) 
HMbnro enet Ven. 10. Havn. z. §kh) Omit- 
tunt Vat. 360. Havn. 2. muiBifro) eneids^ero 
Parif. go. 

S e im^ovs rouf o(pBecXfjiovi) roxis o(p^echfiao£ nh 
covs Vat. 1209. Tfv) Deett in Vat. 1209. «yo- 
fecaofuv) e^ofetaOii4ev Vatt. 349. 354. 360. 1067. 
1209. Vind. Lamb.31. Havn. 2. 

f eevrw) Omitmnt Vat. 1209. Parif. 50* Syra 
phiL 11 Addit avee Vat. 349. n) Deeft in 
Vat. 1209. 

8 Cifdoo9of "jrer^ov) ^erfov (rifjuavos Urb. 2. 

9 iv) Omittunt Vat. 1209- Urb. 2. . oiSe) Deeft 
in Vat. 360. 0) os Vat. 349 a prima manu. 
Vat. 1209. 

^% ie prius) Deeft ia Vat. 1209« avev^ov) xve^^e- 

erecv Digitized by VjOOQIC 4W EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. VL 

au¥ Var. 1909. Havn. a. euy) OmittuDt Vatt. 
354, 1067, Efa S * prima maniu «Q Omittit 
Urb. g. «vJ^f ^s*) «(v&f«nroi «yjf«^ Vat. 360« 

21 ^XoL^ ie) thoL^ mjy Vat. 1209. nat httRca» 
Vind. Lamb. 31. PariC $0. ms fietBnrous^ ol 
h fiuBntai) Defunt in Vat. 1209. ^X^ bieroC 
avocHfi^Jiivou) ox^^*^ ^^* ^* ofiotdds) Addic J^ 
Vindob. Lamb. 31. c\|/»f/w) /^^vaw Vind. 
Lamb. 31^ 

22 ove7tKf\o^f\9oifv) o^?^cBfi(rocf Vat 360. grff/a*- 
aivtrxvTa) 9#f /ffo-ruovrot Vat. 1209. «9raXi|Taci} 
otvohMTct^ Havn. 2. 

23 oysfjuao^v) g^ftfiiroiv Havn. 2. ^<W&) Omittit 
Parif. 50. r<k>y pofterius) Dccft in Vat, 349. 
rcoy Kf$diym\^) Defunt inVat«36o* ^gfofura-ouQ-oy 
ens^iweixruy Vat. i2Cj^ 

24 o^yd((»^oi) etvijfes PariC 50. «W«f) ti liorrw^ 
Urb. 2. . a iTFoifKre cfiium) i eitokf^e €tii4eM 
Var. 1209. ^fMov) Omiitit Havn^ 2.. 

25 efx^Q&oct) Addit m uydfotifoi Parif. ^a i»urM 
poftcrius) Deeft inVaM209« osv^o^f i^») «%»- 
fij5« Vat. 1209. «'«^Aiv) Omittunt Vait. 354. 
X2ia Pari£ 50. £f<^ 2 et 9 a prima manuL 
Havn. I. 2. 

16 eTTi) eis Vat. 360. PariC 50. Havn. 2. 

27 r«) Omittit Vat. 360. mx"^^) ^^^^^ ^^ ^* 

FariC Digitized by VjOOQIC EVANGELIVWr lOHANNIS. 41^ 

Ctp. VL 

Parif. 50. neCJrs^ccoofA) Kt^a^ucvfjL Vat. 1 ao^. 
9lifi) Dceft in Havn. 2. oux) ovTro» Vat. iftop. 
Vind. Lattib. 31. Syrt hierof. #A»jAuS« w^e^ 
«vrouf) ?r(w e^rov^ ihnXvBt Vat. 1209. c ifh 
ccvf) Addit w r« irAo/oy Parif. ga 
28 if re) xoci jj Havn. 2 ex emcndatione. Aiiyeif •• 

ro) ht/ti^rro Vat» 1209. 
tp tof) Omittit Vat, 349. 11 toWUrbin. 2. imi# 
prius) Omitiit Efc. g a prima manu. y^vpjbiw«v) 
Vw^ojUHv^v Vat. 360. icflw poftcrius) Dceft ia 
Urb. 2, 
fti A«/3*/y «urev) uvrw A«i8w Vind. Lamb. 31« 
ro TfKoicv eyeverc) eyeverc ro irhciGV Vat. lao^. 
Vind. Latnb. 31. eTn) eis Vat. 349. Urb. 2« 
njp yif^) rip' yi^ Vat. 349. Urb. 2. Viod. Lamb. 
31. PariC 50. 
•2 4<>fiKa>s) e<9fjK6i>ff Vat. j^O* arX««f/oy «XAo) 
AiAAov TrAMtffiav Vind. Lambv 31. fxfivo tfif 
^e^moty c\ fAocdtrrm avtov) Defuftt in Vatic. 
2209. Urb. 2. tKiM crafum in Havn. 2. cjufr. 
4)ue loco ab eiticndatorc poiitum h^ quod antca 
dcfucrat. w) Decft inVat. 360. wjSiFcrav) 
«vf^ijo^w Vat. 360. wvwuA^f) cuvifA^ff Vat. 
349. i ifi^tvs) Omittit Efc 8 & prima manu. 
TrhMOC^mi) ^rAcicv Vatt. 1209. 1548 cx cmcnda- 
lione. Vindob. Lamb. 31. kAAo^) Addit %ot$ 

Vat. Digitized by VjOOQIC 414 EVANGELIVM lOHANNlS. 

C«p. VI. 

Vat. 360. mrov tcrtio loco) rov stiaou Vind. 

Lamb. 31. • 
13 ie) Omittit Vat. laop. ifASt) Omittit Efc. s 

a prima manu. fi?^e 'xXoiotquit) fihBov irXoto&-^ 

gtx Vatt. 349. 360* '^Xoioifuio fi\Biv Havn. a% 

^JsMot^M) Tfhotoo Vat. isop. Urb. s» ex) ex mff 

Vatt. 349. 1209. 
84 eve^coof %oci uvrot etff roo Tf^ta) eKo^o» oovrotc 

rx 'xXotoL^t» Vind. Lamb. 31. k»i prius) Omit- 

tunt Vatt. 349 a pr. mano. 1209. lata Urb. 2. 

Havn. I. 2. Kut otvrot) Defunt in Vat. 354^ 

KocTTefvocovij) Ka^pa^ocov/Ji Vat. 1209. 
HS ccvT<f>) Omittit Vat. 360. 
dtf et^ere) tiere Vat. 360. Addit rot Efc. g ex emen« 

datione. 
d7 vfciv So^aet) ioD^et v/jlsv Vind. Lamb. 31* 
aS ovv) Omittit Syra hierofol. TrotovfAef) 'Xotooiio 

Editio Wetftenii. Borg. i. Havn. i. 7Fotfi<roi>/iep 

Vind. Lamb. 3 1. Parif. ga 
ftp 0) Omittunt Vatt. 349. 360. Havn. i. a. ro 

e^of) ru e^x Borg. i. 'TFt^evonre) 'Tft^evfire 

Borg. I. oc^ef^etJ^ev) ooTfe^othKef Borg. i. 
30 <rv (rfii^etof) QfiiJtetw cv Vat. 360« cv) Decft in 

Parif. 50. Havn. i. rt efyoc^y) Omittunt Vat. 

12 10 in contextu; fed margini adjectu^ t fe- 

cunda manu. Urb. a« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4Xj 

C«p. VI. 

31 ro /iPtyye$ ff^osyov) i(petycy rc /ieevya(Vind.Lamb. 
31. giooKey) iei(»Key Vind. Lamb. 31. 

32 /b(A)oi|f) fC(»v0ifpVat. xaop' i^eJ(»XFy) f J(B0Kf V Vatt. 
349* 1209. I2ia x?^i Trcmif ad uAiiBtyoy) 
Omittit Parif. 50. 

35 i^Tfe Si avro$e ttiacvs) Omittit Havn^ 2 a pri; 
ma manu. ie) Omittant Vat. I209> ^^^S* <• 
II ovy Urb. 2. Parif. 50. /Ai) efjLt Vat. 1209* 
Borg. j. mwot^) itmotvei Borg. i. Parif. 50^ 
^ir\ifym) ii^^fl^^e^ Vat. 1548 a pr. maniL Borg. x. 
Parif. 50» Havn. i. 

35 ov) 6v f4fi Borg. X. 

37 fo) 9fAi Borg. I. fK&xhoo) iK&»?J^ Vat. 360. 
Havn. I. 

3g 9k) wno Vat. 1209. Borg. x. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. f^ Addunt isotr^os Vatt. 349. 360. 
12 10. Havn. 2 a prima manu ut videtur, nam 
in loco eft rafura. Syra hierof. 

39 Totus verfus deOderatur in Urb. 2. A rovro 
ad isar^os) Defunt iii Vat, 360 ob ofdo^oreXev- 
roy prscedentis commatis, ut opinor. Tfocr^off) 
Omittunt Vatt. 349. 1209. 1210. Borg. i. ocv- 
ro) «urpv Vatt. 354. 360. 1067. Efc.2cxcmen- 
datione. Havn. 2. ey) Omittunt Vatc. 349. 1067. 
X2I0. Borg. X. Havn. x. 

40 Jle) Omictit Borg. x. II yot^ Vttt. 349. 1209. 

Syra Digitized by VjOOQIC 41« EVANGELIVM lOHANNISl 

C«p.Vl. 

Syn vet Syra phiL 'iri/xy^eevroc fu) Trur^t^^ 
fAOV Vat. 349. Borg. i. ^efdylfuvrof fie -nar^ot 
Vat. 1067. Vind. Lainb.31. Havn. a. Syrahie- 
foC r/^) <%« Parif. 50. (xuTw eyoi) cy» «u- 
Tov Urb. a., II Addunt «f Vat. 354. Parif. 50» 
Havn. u 

41 Karx0oeff eK rov ovfdevoij) «c rw oufoa^ou ««- 
rct/3«r Urbin« a. Vind. Lamb. 31. PariC 50« 
Havn; a* 

4a wx) 0«%! Vat. raop. Borg. t. «ffrcuf) Deeft 
in Vat. 349. w) on PariC 50. fuv) vuv Vat« 
1109. Borg. I. ovroff poftarius) Omittunt Borg;. 
I. Vind. Lamb. 3 u irt) Dceft in Vini Lamh» 
31. Parif. 50. 

43 oov) Onlittutit Vat* «09. Borg. r. Vind. Lamb. 
31. 0) Dceft in Borg. i. /uif) hot r$ Parif. 50* 
fjier) fipra Vat. 1209« 

44 fjLi prius) efjLi Vat. lao^. i itttn/fO Omittit 
Havn. I. f.ou) Decft in Borg. i. kcu eym) 
nefyoi Vat. 1209. mvro^ pofterius) Addunt «y 
Vatt. 349. 354.36Q. 1067» 1210. 1548* Borg. i* 
Vind. Lamb.31. Efc. g. Havn. i. %• 

45 ««iprius) OmittitVat. laioj additurin margina 
ab emendatore. rov prius) Omittunt Vatt. 349* 
354» 3<So. ia09. iftio. 1548- Urb. a. Borg.i. 
Vin4 Lamb. 31. Havn» i. a.^ o^f) Decft ia 

Vatt. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 417 

Op. VI. 

^'^* 354- 1209. Borg. i. Vindob. Lamb. 31« 
Havn. 2. UKCvcraff) ecKova>¥ Vat. 349. Efc. g 
a prima manu. c ockovw Vat. 354. Havo. i. 2. 
vfocTfos) Ttotrqos /dev Havn. 2» ixotdo^v) Addit 
«gr'«urou Syra vet. /w^) «fc^ Vat. 1 209. Borg. i^ 

4^ rif eo^focKiy) ioofocKn. r$f Vat. 1209. ^^^S- '• 
Tow) Deeft in Vat. 1209. 

47 ^i^) Addit oVi Vind. Lamb. 31, ew o/ju) Omit- 
tunt Vat. 1209. ^^^* '* 

49 r^ fKn/vfls ^ ry «f ifCA') «v rv «fif/if ro fumoc 
Vat. 1209^ Borg. i. 

50 r>iy) Omxttit Efc 8 a prima manu. nTro^^iv) 
UTFodvnntl Vat. 1209. 

51 ^ «709 i^ffoo) Omittunt Vatic. 1209. Urbin. 2; 
Borg. I. 

^2 Tf^off uXKiifsovff ol iovfoc$oi) oi iov^ocioi TTfos flsAAir- 
Aow Vat. 349. Urb. 2. Parif. 50- Sovvoa rfiv <rotf^ 
xeo) Soweci rtfv Qot^ot otvrov Vat. 1209. Borg. r* 
rfjy (Toc^ot iovvoci Vind. Lamb. 31. Parif. 50« 

53 io^n^) i<i^ aio^iof Urb. 2. 

54 Kooi oy») Kooyeo Vat. 1209. xvrov) Addunt ly 
Vatt. 36a 1210 a fecunda manu. Borg. i. Vind, 
Lamb. 31. Efc g ex emendatione. Havn. 2. 

55 yocf) Omittit Efc. 8 ^ prima manu. «Aiyda^r 
r?/ /3f tfw) Omittit Vind. KoL 9. a?^Booi bis) 
oo?^^£ bis Vatt, 1209. X2Z0 ioter lineas a cor- 

Dd rectorCs Digitized by VjOOQIC 4t« EVANGRLIVM lOHANNIS. 

Ctp.VL 

rectore. Urb. a. Borg. i. Efc. 2 a prima maniu 

«tf I ro ctifM fiov) Defunt in Vind. Kol. 9. 
5jr «*K'«Af)«5rr?«AJ6fvVind.Lamb.3x. (fi^ireti} 

^fiaei Va^ 360. 1209. Borg. i. Vind. Lamb. 31. 

Parif. 50. Havn, x. 

58 tK Tcv) 9^ Vat. xaop. Borg. i. vfjuw) Omit^ 
tunt VaL laop. Borg. r. || ^i^wv VaL 10^7. 
ro lAecwft) Omittit Borg. i. In margine Verd 
Syra hicrof. additur fv rt »f»;/*«. r^osfyooji) Ad- 
dunt /dov Vat. 349. Havn. 2. ^uwrflw) ^ti<m 
Vat. 354. Urb. 2. Borg. i. Havn. 2. 

59 fuempfccovfi) m^pc^otovjJL Vat. 1209. Borg. i. 

60 iK roiv fM&tiroov »vrov) sk rov o%Aou Vat. io<$}^ 
ovroc Koyoff) Koyos ovros Vat. 1209. Borg. i. 
f^oyos Havn. 2* oovrov oacovetv) ecKovetp uvrov 
PariC 50. 

61 etioos (fe) eyvoo ow Parif. 50. w#fi rovrov ot 
fxecdnrut etvrov) 0$ fMBnrect ecvrov iteqt rovrev 
Urb. 2. etTtev) k«i f«^«v Parit 50. 

62 Beoi^e) ;&wf «T* Urb. 2. PariC^o* Havn. 2. 
e^hxtKod) heT^k^KU Vati. ^60. 1209. Urbin. 2. 

Borg. I. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

64 e^ vfjLO^ rsves) rives e^ vfjtm Vat. 354. Borg. i. 
Havn. a. rsves) Dceft in Urb. 2. e]^ ctfxn^ 
ifi<rovs) tfiffovs e^ etfxtis Viiid. Lamb. 31. 

65 ♦Xryt) Addunt«urwPftrif.50. STravet, exroo 

Tretr^off Digitized by VjOOQIC fiVANGELIVM rOHANNTS: 4i> 

Ctp. VL 

'nar^os /uov) €% rov ov^etvov V«t. 360. Defuper 
a patre „ Syra hierof. fxov) Omittunt Vat, 1 209. 
Borg. I. Vind. Lamb. 31. 

66 rovrov) rovroov Urb. 2. rovrov ovv Parif. go. 
aiTfi^Bov roov [Aocdriroov otvrov) eK roov fjLuBfjroov 
avrov ec7nfi\Bov Vat. 1209. ^^^S« i- Vind.Lamb. 
31. €Kra>v iJLudf}ra>v »7rfihdovV^n.io. oTrtaoo) 
Addunt ecvroov Syra vct. Syra phil. in marginc. 
ovKeri) ov Syra vct. 

6j ^QoisKa) Addit fjLocdftrots Parif. 50. 

<J8 ovv) Omittunt Vatt. 349. 1067. 1209. i2io.Vind. 
Lamb. 31. Havn. 2. avrcf^ Omittit Havn. i'. 

6^ TTeTrtWKOCiJiev koc$ eyvooKocfjiev) eyvooKocfJLBv KUi tts* 
m^^evKocfj^ev Vat. 349. %fi^of , vios rov ^eov 
rov ^oovros) dytos rov ^eov V^u 1209. 

70 ocmK^iBfi) Addit ow Syra phil. ocvrois) ecvr^ 
Vat. 349. tficrovs) Omittunt Vatt. 354. 1210. 
Havn. I a prima manu. 2- 

71 iCFKocfioorfiv) itTKxqioorov Vat. 1209. octco Kocfvoo- 
rov Vind. Lamb. 31. «^o (TKoc^ioorov Parif. 50. 
ovros) os Havn. 2. yocq) Omittit Havn. 2. nfceA- 
Kev) efjie^Jiev Vatt. ^tfo. 1209. ^ind. Lamb. 31. 
Havn. 1. 2» ecvrov TtocqociiSovxi) TFUfocSiicveu ecv" 
rov Vai. 1 209. Vind. Lamb. 3 1. ek) Koct ek Vat. 
360. eov) Omittit Vat. 1209. en) Omittunt 
Vat. 349. Urb. 2. 

Dd 2 CAPVT 

« 

Digitized by VjOOQ lC ' ^^0 EVANGELIVM IOHANNI& 

Cap.VIL 

CAPVT VIL 

X Heci) Functis notatur a correctore in Urbin. d« 
TfefUTrecrti o ifi<roug /xera rccvrx) [ler» ravra 
TttqirnuTii o it\aovs Vatt. 360. laop. Vindob. 
Lamb. 31. Parif. 50. imot rwret "T^epeTrecrBi 
Vat. 1548. f*rrcc ruvrcc) Defunt in Havn. a. 
^dehmi) e$xev B^ov<necy Vat. 12 10 in margine, 
a correctore. avrov oi iovieaoi) ol iovScaoi ocvroy 
Urb. a. 

3 efyec cov) cov e^ycc Vat. laop. 

4 ev Kfu^Tft) n) n ey xfvgrry Vat. laop; uvros) 
ecvro Vat. laop- 

6 e^iv iroiiMs) eroiiios *W Vat.349. Trecfe^iv eroi^ 
fM^y^ti, laop' 

7 lAiaetv viAccsy efJie ie) Omittit Borg. i. J!p) Decft 
in Havn. a- 

8 TttuTitvprius) Omittunt Vat. 1309. Borg. i. ort) 
Deeft in Syra hierof. Kecifos bijloc) eiMS 
Kocifos Vat. iao9. Borg. i. Vind. Lamb. 31. Pa- 
rif. 50. 

9 ie) Omittit Efc. 8 a ^TimsL manu. ecvrois) uvrog 
Borg. 1. 

10 rcr« KUi uvros uveHti eis nfv lo^rm) w thp ^of- 
rm'» rore tua uvros uve^n Vat. lao^. Borg. !• 
Syra hicroC uM<) «AAos Vat. lao^. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4» 
Ctp. va 

349* crtfi eivrov tpf Tfokos Vat. isop. Borg. i. 

fiffy BKeyov) /uv yetf sAeyov mfi eiorov Vind. 

Lamb. 31. Jip) Omittunt Vatt. 349, 354. 360. 

1067. laia 1548« Havn. i. s. ov) w/f 

Borg, i. 
X3 fcevroi) fccv n Vat stfo* 
^4 9|(li| JSe) Omittit PariC 50. /di^ov^i) fxeaa^ov^ 

ci/\s Vind. Lamb. 31. FariC 50* 0) Deeft in 
• Vat. 1209. 
25 xflSi idoevfia^Gy) edetvfAc^of cvy Vatic iso^. 

Borg. I. 

16 et/TfiK^Aifi) Addunt ouv Vatt, 349. 354. lotf/. 
1209* Urb.2. Borg. I. Vind^Lamb. 31. Parif. 
50. Efc I. Havn. i. 2. etvreis) Deeft in Pa- 
ri£ 5a 0) Omittit Vat. 1209. 

17 Tfi^ iiictx^s) nns efxfig Metxn^ Urb. a. rtig A- 
Se^X"!^ «urov Vind. Lamb, 31. TForefov) ^rfcre* 
fw Vat 360. 

19 fxemi^) fMsvans Vat. 1209. ^^^* <• J^edWxfv) 
rJoixfV Vat. 1209. 

20 x«i ««n^p) Omittunt Vat. 1209. Borg.i. 
ai 0) Omittunt Vat. 1209. Havn. i. 2. 

tl2 fAomis) lAo^vcfi^ Vat. »09. Borg. i. Jt4s0m) 

e^e^Kev Laur.VI» 14. /Jto^ffew) fjtotvaeo^s Vat, 

1209. Borg. I. ev) Omittit Vat. 1209. TFefh 

Dd 3 refAye- Digitized by VjOOQIC 4n SyANGELIVM lOHANNlS. 

Of.VIL 

r^f^sffi m^^mTG^ n0^irei4»ercu uv^jgonf^f Vat, 

^<}q. Vcn. lo. 
S^3 av^f^Qs) oB^^coifos Vat. 1209* /JuoagM) 

fjLO^<r0oaif Vat. 1209. Borg. i. oAev av^^^yrw 

fjyftl STfoij/itrcc) chov eTfoifiaec ocvBfO)irov vyiin Pa- 

rif. 50. ecv^^ooTTov) Omittit Efc 2 ^ pr. manu. 
«4 Kfivocre) Kftvere Vat. 1209. Borg. i. 
Sld mi prius) Omitrit Parif 50. ecKi/idci>c poflerius} 

Osnittuiv Vat. 1209« Bo^g. i, Vind. Lamb. 31. 

Kol. g. 
ay roxjxa) rovro Efc. g a prima manu. 

28 ev ro) le^o) SiSocokosv ttiffovs) iticovs ev ro^ U^<a 
^ioccKoaiv Vat. 3<5a ,«y roi Jf^o) iniaovs hiocoKm 

^ Borg. I. Kociie oiiocre) Kof/ie ovk oiSxre Vat. 

29 <5V) Omittunt Vatt. 349. 354. 36Q. iptf^. 1209* 
12 la Urb. 2. Borg. i. Vind. Lamb. 31. Havn, 
I. 2. etiAi) eiJiKvBoc Syra hicrof. ec7re<sei\sv) 
ecTre^ockKsv Vat. 360. In Codice Barb. 10. fc- 
qutntia adduntur: Kai eecv etigQd^ on ovk oiix 
uvroVf evofJLoci oixoios vfJLooiv^ '^ev^vis. Koa oiiec uv^ 
rovj in irocq ocvrov eifjtt^ KccKetvos fJLe ocxe^ethev t» 
cum fcholio in aialrgine jcadem manu : ets ro ^<»r 

- fAotiKov evocyyeKioni rwre evfov. Notari meretur 
fuTiile additamenturn exfbire in Codd. Latt. Maj. 
Mon. et S. Germ. ubi totum comma ita legitur: Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4^ 

Cap. VIL 

yyEgo autm fcio ium: it fi dixero quia nefcio 
eumy erofimilis vobtiy mendax: et egofeio eumf 
quia ab ipfofum et ipfe mefeit. ^, In Cod. Vind, 
Latnb. 31 hsc adduntur: xm ietv etnwj in «vx 
o$fcc uvrcVj etroiMi o/jiom vfJUM^ %{/fu9^f. 

30 ctvtov "TCiccaui) 7Hoc9cci ccvtov Venet. lo. Addit 
Ke&i e^XBev «e riff %«f off ccvtosv PariC 50. «- 
eBccXev) i^cchev Borg. i. jeKfiXvdei) ^AifAudflr 
Vat. 1209. 

31 'nohKoi ie sk rov c%Aou) «c tov o%Aou ie TfoXhos 
Vat. 1209. Borg. I. «k rou 0%Apu ^oAAoi Vind. 
Lamb. 31. on) Omittunt Vat. 1209. Borg. i. 
Vind. Lamb. 31. fapn) /JOff Vat. 1209. Borg. i, 
Havn. i. Tovroov) Omittunt Vat 1209. Urb. 2» 
Borg. I. Efc. 2 ex emendatione. eyi^onjcrsv) Trau 
Parif. 50. 

32 fiKovaocv) fiKovaccv ovv Vat. 3(S6. Borg. i. Efc. g 
ex emendatione. Havn. i. Keci tjKovtrccv Vind* 
Lamb. 31. Parif. 50. yoyyv^cvros m^i eeurou) 
Tfe^i avrov yoyyv^ovros Urb. 2. o\ (pocqnTUioi 
Koci oi ec^iefst^ vTrfj^erec^) vTrtiqerocs oi <pecff 
cecioi Keci oi u^ie^eiff Vatt. 349. 354. 3<5o. Urb. 
2. Havn. i. 2. oi u^Xie^eis kui oi (puftcruioi V7f* 
fj^sruff Vat. 1209. Borg. i. Vind. Lamb. 31. 

33 uvroiff) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. lao^. 
1548* Urbin. 2» Vind. Lamb. 3 1. Havn.- 1. 2. 

Dd 4 , Syra Digitized by VjOOQIC 4^4 EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cip. VIL 

Sym vct. Sjrra phfl. ijuk^ov %f pfw) %foycv fju^ 
nfcv Vat. laop. Borg. i. 

34 ev($ic9rs) Addunt /ie Vac 1209. Borg. i. Syra 
vet. Syra pkil. t?iBe$if) Addit fk«# Vat 1209. 

35 t*^) M^ '^^ Vind. Lamb. 31. evgficeiJtsy) fu^iffftiK 
jU«y Havn..ft. 

$6 ovroc \cyos) Xeyo^ ovtof Vat 1205). cJr^^) 
Omittit Borg. i. ov) on Borg. i; ^frriKrrre) 
^firgito Parif. 50. «ufijq-FrF) Addit fct Borg. !• 
J/^f/i-) Deett in Partf.50. In CodkeVind. KoL 
9. poft verfum 36. legitur Pericope de muliere 
adaitera a Cap. VII. 53 — VUL i — 1 1. feqvun- 
tur verfl*. 3;^ — 5« Cap. VIL quos excipit com» 
ma la Cap. VIIL 

37 ev ie) Omittit Havn. 3. rp fAeyeckn) Omittir 
Efc* 8 A P"- manu. cicf «1^) etvsK^ci^s Havn* a» 
fCff) efte Vat* lao^. 

38 Vftt^^ antecedentibus jongit Urb. a. 

39 ov) o Vat. 1209« Efc. a er emendatione. i/(ffA- 
Aov) nf^XKev Havi^ a. Tn^evovrec) ^s^evaeevreer 
Vat. 1209. ^'^'fuacmtf Borg. 1, aJyiov) Decft 
in Borg. i. || Addit ieiofievov Vat* 1^09^ Syrt 
phil. cum afterifco,, et in margine adnotatur; 
y, Q«ia nsmirum /pirHus finetut non datus ereS 
emte refnrrectionem. n i) Omitnmt Borg. i» 
Havn« 1« a« 3. ooiaeo) ou^oe Vac» xa09«^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4^^ 

Cap. VII. 

40 TtohXoi ot/y €K rov ox^ou) sk rov c%Adu ow Vat, 
laop* Borg, I. ol ow bk rov o%Aou TroKkot Vind. 
Latnb. 31. 9% rov o%Aou, onKovtrcLvr^s) otnov^ 
auvrsff €K rov e%Aou Urb. a. rov hoyov) Omit- 
tit Havn. 3. 1 1 r»y Aoyw avrov Vat. 349. Efc. 
8 ex emendatione. Syravet. rflpyAoywVatt.351. 
360. 1548* Urb. 2. Havn. a. royv Aeyovy rourA»r 
Vat. 1209. Borg. r. rov Aoyov rovrov Vat. laio. 
Havn. I. ocvrov rov Aoyov Vind. Lamb. 31. oJ- 
rof) ori ouro^ Vat. 1209. 

41 Ab ovrof ad #A^ov) Defunt in Havn. 2. 3. «A- 
Aoi (t?) ol ie Vac. 1209^ Borg. i. ' Jo) Omittunt 
Vatt. 349. 351. 354. 1067. laio. Urbin. 2. 
Havn. I. 

42 ovxd «v% Vat. 1209. Borg. t. «5r«v) Aryoi 
Havn. a. rov) Deeft in Urb. a« Parif. 50. ioc* 
Q$i bis) iecvsiS bis Vat. lao^. Borg. i. Xfi^or 
*?%*^^0 ^^^Teci %i^i^os Vat. lao^. Borg. i. 

43 iv rfltf o%Ay tyevero) eyevero ev ra o%Aa9 Vat. 1 209« 
Urb. a* Borg. i. Viad. Lamb. 3 1. Havn. 3. 

44 ^d^Aoy e^ ocvron^) e^ ouvrosiv tfQehov Havn. 3. «^- 
«i3o(Aoy) eyre^ocT^VdX. 360. .«i8«A0vVat.i2O9. 
Borg. I. 

45 Koci (pecfi^ocsovf) Omittit Havn. 3. oigrov) oAo^ 
yov Borg. i. 

46 ofirw «AqiAq^fv) e?icc?^(rev ovrooff Vacic 1209* 

Dd 5 Borg. Digitized by VjOO'Q lC 426 EVANGELIVM lOHANNlS- 

Cap. VII. 

Borg. t. A7f ovtoff otv&fio7(oi) Omittmit Vat. 
1209. Borg. I. Efc. 8 a prima manu. \\ Addit 
A«Afi Syra hicrof. 

47 ovv) Omittunt Havn. s. 3. otvro^s) Omictunc 
Vatt. 351. 1209. Parif. 50. Havn. a. 

48 ^' prius) Deeft in Vind. Lamb. 31. Pari£ go* 
8it poftcrius) Omittit Parif 50. 

49 aAA") aKhM Vat. 1209. emKotrotqar^!) f^a^a^- 
roi Vat. 1209. Borg. i. 

50 vvwrcs Tt^os otvrov) irqos ocvrov wKros Vat. 350. 
Urb. 2. 'PT^os ocvrov 'TTfon^ov Vat. 1 209. Borg. !• 
Syra hicroC vvnros it^os uvrov ro Tr^efovVen. ' 
10* Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 'Tffos rov jijffouv 
vvTcros Havn. 3. ek m f^ avrcov) Omittit Vat* 
I3IO a prima manu; adduntur in marginc « 
correciore, 

51 5T»f ocvrov ^forefov) 'it^aorc» Tta^ otvroiv Vat. 
1 209. Borg. I. Vind. Lamb. 3 1. irot^ «urcv TTf»- 
rov Urb. 2. Havn. 3. 

52 emov) emotv Vat. 1209. ^^S* '• *0 Addit ov 
Parif 50. e^eMVf\(Tov) Addit rifv 7ft»(pjfv Efc 8 
cx cmcndatione. ^f oi^rifr fx rifff vaAiAo^iaff 
oujc eynyefroci) eK rtis yocKtKouots ^rf e^iynjf ov% 
eyet^eroci Vat. 1209. Borg. i. eyffyefroci) eyet- 
^eroct Vatt. 354 in margihc. 365. HO9. 12 10. 
Pal. 220. Borg. I. Val. F. 90. Codex ZcJada. 
Laur.VI, 33. Efc^Sr • ^^: Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4^7 

Cap. VII. 

53 eTFcfsuBn) aTftihJ^cv Vatt. 349. 1210. Vind. Lamb. 
'31. £fc. 2 ex emendatione. Havn. i. eircfiuBfi* 
accy Vat. 354. uTTfihdiy Vatt. 365. 1548. Ven. lo. 
Farif. 50. Efc. 9. Hunc verfum nec non comma 
prius Cap. VIII, omittit Efc. 11 a prima manu; 
adjiciuntur margini charactere recentiori. 
Fericope de muliere adultera a Cap. VII. 53 — VIII. 
I - II. abeft a Codd. Van. 351. 360. 364. 758- 
1209. 1229. Pal. 171. 220. Urb. 2. Barbb. 211. 
^225* ValL B. 133. Angel. 2. in quo tamen ad- 
fcribitur alia manu. Borg. i. Codex Zelada. 
Laur. VI, i8« 33« 34- Lect, Florenr. i. 2. Ven. 
27. 542. Vind. Lamb. 30. K0L4 cum adnotatio- 
ne in margine: Hie deficit prtneipium oetavi — 
de muliere deprehefffa sn adutterio; quod ifi mul' 
iis libris non invenitur in graeo. Efc. i. 

Hiftoria ad calcem Evangelii rejecta eft in 
Vat. 358. ubi verif. 3 — 11 Cap.VIIL ponuntur 
cumScholio: ro 'Tre^i rf\s fxotxceXA^w fis^petKocm^ 
w soroAAciF avriiy^aCpots KstixeyoVj yiy^eUpafjiev. 
Eodem loco reperitur in Vat. 365 cum hac ad- 
notatione : ev(fira$ Kas ire^a ev afxasois avrt' 
y^aspoiSj aTteq awes^o/juv 7^e»\|/ae/ rr^os rt» rehxi 
ro\} avtev evayyeXi^ov^ d e^t raie' yxci oeTrfjK- 
Bev K. r. A. Sic etiam Ven. 8 et 544. quorum 
poftecior fingulos vcrfus afterifco nocat, et in 

mar* Digitized by VjOOQIC 428 EVAKGELIVM lOHANNIS; 

Ctp. VII. 

margine habet Scholion : rec oolieXtaftgm e9 rtaip 
amy^oUpois ov Knvrcct^ ovii wffoKKfvecfim* ev ie 
rois ob^otiois o>M Ktivroct. fJtvfi/jLovevovtn rt^ 7r«- 
fiKoTTfis rocvrtis Koa ci onto^oKoi icaYtes^ ev uis 
ejfeBsvro iiotru^saiv as ontoSoixnv rtis exxAtfviocr. 
In Codice Vind. Lamb. 31. adnexa eft ad calcem 
Cap! XXL Lucse, ut fuo loco jam adnotavimuk 
Codex Vind. KoL 9 pericopen ponit poft com- 
ma 36 Cap. VIL Codd. Vatt. 354, 356. 1x60. 
in margine Hnearum obelis notant. In Codice 
Vat. 756 verff. 3 — it Cap. VIII. afterifeb no- 
tantur» cum Scholio: rovrp ev n^t rosv avrt^ 
y^cUponv ov% ev^imero^ iio ovie <rx,oXiec eSe^aro^ 
In.Vat. 1548 ad ver£ 3 Cap. VIIL adnotatur: 
rmjro ro Kecpotihonav ev irohXois ecvnygec^ts evn 
€7/, ecTto ro- Ayovtrt ie ol ygafjt/iareis ^y (««%?* 
ro^ ovKsrt a/JLUgrecpe. In PaL 89- verff. 3 — 
II. obeli praefiguntuf. In PaL 136. ad v. 53 
^Cap.VIL ut et ad v. II Cap.VnL obelos ad- 
pingitur> alia recemi muiu. Barbb. 10 ec 115 
afterifcis, Barbb. 13 et 208 obelis, narrationem 
dubiam effe dectarant; idem quoque obfervatur 
in AngeL i. Laur.VI»^^. obelos in raargine 
verfuum ponit; fic et Laur. VIII> is. ubi etiam 
additur notula : Tr^oa&fiKfi. Laur. 256. afterifcos 
ubique adponit. In Codd. S. Marci Flor- 70U 

705- Digitized by VjOOQIC EVANGEUVM IQHANNIS. 419 

Cip. VIL 

705. Efc. a. hiftoria obelis notatur. Codd.V«i. 

S. Marci 54^ 541« alter cum afterifcis, altec 

cum obelis. His addendus Codex Vind. Kol. 6. 

in quo verff. 3 — 11 Cap, VIII. obelis damnan- 

tur; et Efc 9, ubi a v. 53 Cap. VII. ad v. n 

Cap. VIII , cuivis lineae aftcrifcus miniatus ad- 

pingitur. Pericopen absque dubitandi nota fuo 

loco exhibent Codd. Vatt. 349. 359 gr. lat. 363. 

2S7' la 10. 1254. Vat. Pii II, 53. Pal. 189. 227: 

229. Barbb, 8* 9- "• la- 14- Val. C.61. C.73. 

F.90. Bafiliani as. 41. 119. 163. Laur.VI, ii. 

14. 15. 16. 23. 25. 28- 29. 30. 32. S. Marise 

Flor. 5 et 6. S. Marci Flor. 707. Bonon. 640. 

Venet. 5. 6. 9. 10. 539. 543- Codex Nanii. Co- 

dex in coenobio S. joannis de verdara Patavii. ^y^ A t^/. 

Vind. Lamb. i. 32. 33. PariC 50. Efc. 3. §. 8. 

Havn. !• 2. Vcrfio Syra hierof. Notari quoque 

meretur in Lectionario Vat. 1067. hiftoriam in 

«na Lectione omitti, in alia autem reperiri. 

CAPVT VIII. 

X tfi(Tov£ Si) MCi iiyo-ow Vatt. 349. 12 10. Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. «rofsuSn) fTrofevsro Vat. 

354- 
d TToc?^) Deeft in Havn. 2* II Addunt BaBe(»g 

VatL 349« 1210* Havn. i. 'sroc^tytyiro) lyAdtfy Digitized by VjOOQIC 430 EVANGELIVM rOHANNtS- 

Cap. VllL 

oifjaovff Vatt. 349. xaia Havn. i. jfA&fl' Vmd. 
Lainb.3i. Parif. 50. xoc$ Tfo^s .0 Xolos ijf%Fra 
Ttfos ocvTov' KXi xotdi&ocs eSiSocffKt^ oouTovs) De- 
func in Vind. Lamb. 3 1. Parif. 50. Efc 9. hMos) 
ox><os Vatt. 349. 354. Tf^os ocvrov) Omittunt 
Vat. 359. gr. Havn. 2. 

•3 uyovci jSp) xai TrfocrfjveyKoey ocvrof Vind. Lamb. 
31. Parif. 50. Efc. 9. tt^os ecvroy) Omittutit 
Vatt. 349. 1067. laio. Vind. Lamb. 31. PariC 
50. Cod. Nanii. Havn. i. €v prius) eTtt Vatr. 
349. 354. laio. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
Efc. 9. Havn. i. xar«Aif/x/Lefv>|v) xaraA>f^J&w- 
cocv Vat. 359. Efc. 5. 8. Havn. 2. ev poftcrius) 
Addunt ra Vat. 349. Vind^ Lamb. 31. Efc. 9. 

4 A^ycvw) etTTov Vatt. 349. 12 10. 1548. Pal- 89- 
Vall. C. 61. Codex Naiiii. Vcn. ro. Vind. Lamb. 
31. PariCso. Efc. 9. Havn. i. ocvrat) Addunt 
^ii^oc^ovres Vatt. 359. 12 10 in marginc, alia 
manu. Vall. F. 90. Efc. 5. 8- Havn. 2. eourti 
1} yvvfj kureiAfjCp^ eTrocvroCpof^t» jdotx^l^^) 
rocvrtfv ev^ofJLev e7rocvro<pa)§a> /Leo;%wo/^i|v Vatt. 
349. 12 10. 1548* PaI* 89- Vall. C. 61. Codcx 
Nanii. Ven. 10. Havn. i. KccreiXfi<f>Bfi), Kocr^ 
e\fl(p&fl Vat. 359. Havn. 2. eiMTfroci Vindob. 
Lamb. 31. Parif 50. Efc. 9. 

5 liaxnis ^idni) fiiAoov }Aomts Vatt. 354. 1067^x210. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 431 
Cip.vni. 

1548. Pal. 89- Vdl C. 61. Vcn. 10. Efc. 9. 
Havn. I. ^fjuv fio^<nis Vindob. Lamb. 31. rnAiv 
fffereiKaro) mruhMTo ni^v Vat. 349. hiBof^O" 
hMwbm) hjBaisof Vatt. 349. 354. 1067. 1210. 
X548. Vind, Lamb. 31. Parif. 50* Efc. 2 a pri- 
ma manu. Efc. 9. Havn. i. w o\»i) Defunt in 
Vat. 1210. hiysis) Addunt -ns^^ uxrrtis Vatr. 
349.354. 12 10. Vall. F. 90. Cod. Nanii. Vind. 
Lamb. 31. Farif. j^q. Efc. 2 a pr. manu. Efc 9. 
Havn. !• 

6 eXsyov) eivrov Vatic. 354. Treifoc^ovnff oivrov) 
Omittit Efc. 5. xocrtiyo^eni) Kurnyo^iocv Kxr 
Vatt. 349. 354. 12 10. Pal. 89. ValL C. 61. Cod. 
NaniL Vcn. 10. Vind. Lamb. 3 1. Havn. i. Kocrn* 
yo^iocv Vatt. 1067. 1548- avrov) vMr avrov 
Parif. 50. Efc. 9. xotrod) Ominit Efc. 9. roi 
iuxrvh») Defunt in Efc. 9. iotwrvK(f) Addic 
iMtro» Vat. 359 gr. lat. ey^a^psv) eyfuyl/sv Vzu 
359. Vind..Lamb. 31. Parif. 50. Efc. 9. Kctr- 
eyfoUpev Efc. 5. Havn. 2. y^v) Addunt /xti 
^^oa^oiovfJLevos Pal.r89- ^^U- C.61. F. 90. Efc. 
2 ex emendatione. 5. 8- Havn. 2. 

7 «f«r«*T*f) Wff«ra?v«f Vat.349. Havn. I. xyu» 
Kvylocs) amHhx-^us Vatt. 349. 1210 in margine 
a correctore. Cod. Nanii. Vind. Lamb. 31. Parif 
50. . Havn. i. otyenv^e kom Vatt. 354. 359 lat. 

1067. Digitized by VjOOQIC 432 EVANGELIVM lOHANNIS.' 

Gip. VIIL 

1067. €iwe) Ary« Vat. 1067. flrfof ecvrevs} 
mjTOiS Vatt. 349. 354. 1067« Cod. Nanii. Vind. 
Lamb. 31. Parif. 50. Efc. 9. Havn. i. ^rftfrpr) 
^f A^rev Vat. 359 gr. Havn. 2. rov) Omittit Efc 
a a prima manu. rov h^ovj rn uvth HaXitv) 
?i$Bov $ecf\jtr» 9*n uvrtiv Vat. 349. Vind. Lamb. 
31. Parif. 50. Efc 9. Havn. i. eiravrp rav A#- 
bw iStfArro) Vatt. 354. laio- 1548- en «urf^ 
hidw ^ecXsroi Vat. 359. Efc. 5. S^oLhjnm hiBo^ 
en ocvrti Vat. 1067. iTi otvrniv rav h&w ^oiKks^ 
roa Efc. g. HavtL a. 

8 yifv) Addunt hoe hwtov ocvro^ rocs d/jLoofnoc^ 
Vat. 349 a prima manu. Vat. laio a pr. manu; 
fed deinceps erafa a correctore. Codex Nanii. 
Havn. I. 

9 ol ^e ocKovorocvrei) Omittunt Vind. Lamb. 3 1. Pa* 
riC 50. 1 1 ocKovaoBvres ie rocvroc Vat. 359 gr. lat. 
Koci vno rffs (rweiififreo)s e?\.eyxoiuuvo$) Omittunt 
Vatt. 349. 359 gr. lat. Cod. Nanii. Vind. Lamb. 
31. Parif. 50. Havn. i a prima manu. n;^) 
tSiocs Vatic. 1067. e^^ovro w Kocffeis) eic 
KotfB' ek e^^ovro Vat. 359. kou e^Adov eh 
KocB' eis Vind. Lamb. 31. PariC 50. Efc. 9. ic^ 
rw wxarw) Omittunt Vat. 359 gr. lat. Efc. 5 
et 8 a prima manu. Havn. a. iJtovos) Deeft ia 
Vat. 1067* Vind. Lamb. 31« £fc, 9. iawos nr- 

vovs) Digitized by VjOOQIC EVANQELIVM lOHANNIS/ 43J 

C«p.VIIL 

«w) c i$iew^ fiovof Vat. 349, Havn. r. froN 
c«) ww Vatt. 349. 354. 359 gr. 1057. laio. 
X548« faL89» V«l. C6i. Vcn. lo. Cod. Naniu 
Vind. Lamk 31. Efc 5. g- 9- Havn> i. a. 

ZO mmv^lfw) «¥a/ihey^:c i3arb. la Vind. Lainb* 
3 1. Pari£ ^a Kec$ /wif JSfv« deumfxfiw «rAijv rtfc 
yvvflHJwr) Omittunt Vat. 354. Parif.50. tl tt^e^ 
«vnr? Vatt. 349. 1067. laio in marginc. Vcn. 
10. OodexNanii. Vindob. Lainb.31. Parif. 50. 
Efc. 9« Havn* i. ^?S9f» Tfjf yvvamQs) Omittit 
Vat. 359 gr. lat. wtTm «vrp) m»i fi^rr Vatt. 
349. lotf^. laio. Vcn. 10. Codcx Nanii. Vind, 
Lanib.31. Parif.5a £fc 9. Havn.i. ^yvvfi) 
yymi Vati. 349. 354. 1067. laio. Vall. F, 90. 
Vcn. 10. Cod. Nanii. Vind. L^mb. 31. Parif. 50. . 
EfcSexcmcndationc. Efc^. Havn. i. || Omit- 
lunt n yvv^ Vatt. 359 gr. 1548. Pal. 89* ValL 
C 61. Efc d ex emendationc. Efc 5. 8 a prima 
maiiu. Havn. a. (arau «w wK$im ci lucri^o^oi 
fw) Omittit Vcn. 10. «etivoi ti Kwrnyvfoi trw) 
Omittunt Vind.Lamb.31. Efc. 9. mitw) Dc« 
eft in Vatt. 349. 1067. Cod. Nanii. Havn. r. 

IX i ^i €itm) amf ie Vat. laio. em$ h ttuty S 

ifl^cyf) c ie Hi^^vg $fijm uvro Vind^ Lamb. 31. 

Efc 9. avtv) Omittunt Vatt» 359 gr. rdio « 

' priiftA i&uiu. Hfvn. d« Hiira^iM») i^tifr^ Efc g 

£« apri« 

Digitized by VjOOQIC S^4 fiyANGttLlVM lOHANNIS. 

Ctp.vnL 

ft prkna fDanu. HaVh. t^ Kd$) Qmktunt Vaf« 
399 S^* Vind* Lamb.3i. Addunt m99 rou in)9 
Vatt. 349. JQ67. laxo in margine^ alia manu^ 
1548. Pal. 89« ^*U. C. 6u F. 90. Barb. 10 in 
margin^. Cod. NaniL Efc g. 8 ^x em<aidatiant* 
Havn. I. 

&ovg Van 349. Ven. xa Havn. fi. ^» avrotc «Xac* 
Xifcrw movs Vatt, 334. 1209* ^'^^- ^- auroisr 
^ nfffcuff iK»Xn^iv Vatt» laia r548» Ifrbin* s« 
wXech:ncre¥ i i^sovc ixurM Havn, i. ifAoi) fjiot 
Vat. 1109^ Borg. u srifi^cmtdvi) 'Tfefivomitrt 
Vatt 360. 1209« 1548 ^x emendatione* Urb« a» 
Borg. I. Vcn* lO, Havm i* 

13 «uy) Omittit £(& x* 6l <pocf$9moi) ol $ovidiO$ 
Syra hieroC 

ff4 ofntK^d^) iccci «^«HfiSif Partf. ga *ffi e/iicw 
T©u) Defunt in Syra hierofoL «Xij&ijr f^h' >f 
fAccfrvficc i4ov) n jutefrupi» /«0« ochn^s «v Vat. 
2209. Urb* 2* Havn. 2. A) Omittunt Vatt. 
349- 3^0. Ab vVev» ad vwyo)) Omittunt 
Vatt. 1067. iai6 a.'prima maiiu. Efis^ x. ix. 
Hnvn. 24 Syra hieroC ndu pafteriuft) n Vatt. 
349. 1548- B^i«* '^ Havn. x- Sjrra j^il 

IS «7»> Addit ^iP^Havn. 2« 

itfr Ar) aeeft 19 Havn. %. « H^w») Omimt 

£fix Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM" IOHANNJ& 4jf 

Cop. VIII. 

Efe. 8 a pnnia mma. ccXvBtii) aXv^mi Vat» 

1209. Borg. I. ei/At) Addit gy» Efc x« ^ar^ 

Tiff ) ^«T^f Vat. 354. 

Verfus 17 et ig defiint in Havd. ft incuria li- 

brarii. 
fp pofterius) Omittunt Vatt. 360. 1067. xftio» 

Z548» Urb. 2. Borg. r. Havn. i. d. ^ur^ po« 

ftertus) cv^ Borg. i. 9 JSFiTf 0(y) uv piein Vat. 

zao0. Borg. i. 
to rmyr») Addit J)? Vat. 1548- ffAntAirfffv) «mx^i- 

Sif Vat. 349. iffWi") Omittunt Vat. 1209. 

Urb» 8. Borg. i. |i Addit xcei c/Tfffy Vat. 349. 
tz c ^n^srov^) Omitturit Vat. 1209. Borg. z. /it) A4- 

dunt Kat cu% ev^ficin fM Vatt. 349. laio. Ven. 

zOk ci^ed^itfvero^^f) cMobctvfitn^^B Borg. z* II 

Addit Qti Urb. s* Addit kcisi Efc. 8 ex emen< 

datione. 

tft OTfCv) KCCi OTtOV V^t. 349. 

a3 fff^ffv) ffAffyev Vat. ZA09. Borg. u Parif.50» Toq 

Koerjuca rovrcv pofterius) rcvrcv rcu Kdaf^cv Vat« 

xa09» Vind. Lamb. 3 1. 

t4 yct^y Omittit Efc. 8 ^ prima manu. / , 

t5 ffAcycv cvv ccvT(kf) ffAeycv iwictm Syra vet» nuc 

prtus) Omittunt V«t. zao^. Vind. Laaib.31. cri) 

i^ r$ MiUius, hic fecotus Ed. Elzev. Ita.etiam Wet^ 

ftenii £dit. cri Van-349^ Ud>. a. Vind. Lamb. 3i. 

Ee a grcAAflf) Digitized by VjOOQIC 43« EVANGELIVM lOHANNia 

Cip. VIII. 

i6 TfoKK») ^m "JfoKKDL Syira hierof. TfOOM sx^ 
9r€f4 viAoaiv hoLhm^ Koci Kf0ifw) Pneccdeittibus ]un« 
gunt Urb. 2. Havn. a. v/lcmv) Addtc tua Efc i r« 
hey^) A«Xa> Vatc. 349. 1209. Urb. 2. Vind» 
Lamb. 31. Havn. i. 2. 

27 ovk) xtfiouxVat. idioexemendatione. Sytavet. 
Syra phil. tyvM&oev) Addit <fe Havn. 2. 

48 «vTWp) OmittitVat. 1209. ' <>V(«p) Jn ^« Vac 
X209. Kcci ccn tfjiocvrov ifom ovSni) xmi onfefJL* 
ocvrov ov TToia) ovaev Urb. 2. cri o(9r'ff/4oetirou ovn 
oKii?ivda Koci TfOiOi ov^ Syta hiero£ fMv) Omit^ 
tit PariC 50* roeuroe Ao^Ao)) ouVw^ 'xoioo £fc 1« 

29 o9r«rirf) OmittuntVat 1209. S/rahieroC m« 
ro^) «urou Vat. 1548- Havn. 2. 

33 oi^9KqiBt\(Toiv) Addunt Kmt einecv Efc i. 2 ex 
cmendatione. aura^) ^^og «vrov Vat. 1209. 
ocuroD ol iovSociCi Vind. Lamb. 3 r. PariC 50* 

34 prius) Deeft in Vat. 1209. 

S5 vioff IMV6$ €is rov uioov») Omittunt Vind. Lamb., 
31. Efc. II. uloff) Addunt ie $yra:vct. Syr^ 
phil. cum obelo. 

36 ovv) Omittit Parif. 50« oMv^efonv) ohMvdefoo^ 
eei Vat. 360. Parlf. go* Havn. 2. 

38 oyo» ioifotKx Tfocfoc rf Tfur^i fjiov) iyoo d oMfoo^ 
Koo Ttot^oc rov ^ocTfoff fwv Vat. ^60* d ty» it^ 
foncoo vocfoc rof vurfs Vaf. 1209* tfy# Tfocf» r» 

^ocr^s Digitized by VjOOQIC E^ANGELIVM lOHANNlS. 4if 

Ctp.VIlL 

9r»Tgt fiov i f(»(aK» Urb. 9. i prius) d Efc 8 
ex emendarione. ryoo) Addit Ji» Vind. Lamb, 3 u 
fidv) Addit retur» Efc 8 «x emendatione. po« 
fterius) Deeft in Havn. x. i iod^uKwrn Tta^ 
rco Tfctrft vfJLcov) d aK9vm 7fu^% rev ogarqot 
iiJtm Var. 360. i etKovfrecn itct^» rov ffUrqoc 
VaMdop. Parif.5a a tiKovauTB iga^ot rov Tim^, 
TfOff J/MMT Var. 1548- 

^9 fmov) oiTpecv Vat. 1209. ^O ^^ ^*^ 1209« 
av) Omittunt Vatt. 354. 360. 1548 * pr- manOi, 
Urb. a* Vind. Lamb. 31. Efc. i. a ex emeodiii' 
tione. 8 ^ prima manu. 11. Havn. a. 

40 inreiTB fie) /4$ {nrBtrB Vat. 360. ufuy AfAff- 
AtiK») AfAo^Anx» ufuv Vind. Lamb. 31. dtot) 
Ttarfoff fJLov Vind. Lamb. 31. Parif. 50» 

41 cuy) Deeft in Vat. 1S09. ov ysymfiinBa) ovn 
eymf\df\iJLiv Vat. lao^. 

42 ovv) Onuttunt Vat. 1209. ^^^* ^* ^^^ A et 8 « 
prima manu. i tfiaovs) Abeft 9 a Vatic. 1209* 
'^arfif) i '»arfiq Vat. 1209. ovh) ov Vind^ 
Land>. 31. eXfiKvda) BKot^fra Parif. ga 

43 rov hoyov rov e/Jiov) ro9V hoyo^v roov Ifcoiy Vat.^^^. 
Urb. a- 

44 9K Tgmrqos) m rov Tfar^os Vatt. 349. 354. 360. 
106^. 1209. 12 10. 1548* Urb. 2. Havn. I. 2. 
Addont v/4tt?y Vat. 354 in margine. Vind. Lamb. 

Eo 3 - 31. 

Digitized by VjjOOQIC 49$ EVANGELIVM lOHANNlSL 

C«p.VlIL . 

31, fjy) e^tv Vaf. 366. HU$ i TrccTnifi) « i *^ 
* .T9if Urb. 9. 

45 ?siyco) Addum vfjuv Vind. Lamb. 31. Ptfif. 50. 

46 Detfi hic verfus in Havn. a. J^^) Omittam V«t« 
laop. Urb. a* Syrt hierof. ceAiy^A«y} r»» «Air- 
&f/av Vat laio. il/4w) Dceft in Urb. a. 

•48 PV9) Defifti])Vat.x909. emof) ftTrotvVat 1209^ 
49 $iifTcvs) tfiffevff^ nat 9tise9 Vindob. Lamb. ^Xt 

Patif. 50. 
go <fc) Omittit Efe. ir. 

•51 rw Aeyev. tcv «feov) w f/<^v Abyov Vat. lao^, 
r^v Aoyov fcou Vat isioj fed in margine lectio 
textus reperitur ab alia manu. 

,5« AAiv) Omittit Vat. 1209. ^ m y^vtnreu Becvco^ 
r^) Bccvocrev ov fn/i Becoffiv^ Vat. 1209. yev^ 

: cerpct) yevcfircct Vatt. 349. 354. g6o. io(fy. 
laio. 1548 ex emendatione^ Vind. Lamb. 31« 
Havn. I. 0. dayarev) BeofeeTQir V^U 1548 « 
prima maQu. 

- 4S3 ^ poftcrius) Omittunt Vatt. 349* 366. lOtf^. 
1209. Vind. Lamb. 31. Havn. 2. cMredavov) 
Kofti amBeiyey Barif. 50. , . 

S4 ii^o-ou^) Addit leai etTrey Vat. 349. Jo^cr^o)) J^* 
^euroa Vat. 1S09. f*^'^ poftcrius) Omittit Syra 
hieroC vfAcov) ^fjm Vatt. 349. 354. 3<Ja laia 
J548- Urb. a. Vind. Lamb.31. Havn.i.a. Digitized by VjOOQIC BVANGELIVM IOHANNI& m 

Ctp.VIIL . ' . ^ 

gS ^^ ciA» flsum) Omittit Parif. go. Hi» ^ccv) 

K0fy Vat. 1209. vfio^v) vfciy UrbiQ. av uXX) 

uKKt$ Vat. 1209» 

58 ff*7rev) Ad(luiitowyVat3(f9« Havii.it ^Q Deeft 
ia Var. lao^, . t 

59 Ji^} OimttitVat«zao9« wfw) OmiititSTraveii 

CAPVT IX. 

k Trmfeiyw) Addatit o nfi^t Vat. 19x0 t primA 
manu. Parif. 50. ywtrrns) ymtitits Hxvtu a« 
d §ec0Sf) hiecmocXi Vat. 360. 

3 0) Omittttnt Vatt. 349. 354, xo6jr. za09« '^^^ 
X548. Havn. u%. 

4 rfif) 97/uw Vat. lao^. 

< ^w^iw) w^ijiw cwrpu Vat. iao9. ^*Xii^^^ 
«urw Urb. a. rou ru^^^ti) Omittit Vat. ia09« 

7 <nK»»i4) QmXomiJL Vat. 349. Urb. a. «uy, aeoM 
iif^btro^ itcci nA^t) Defunt in Vat. 1209. 

8 rv<p><off) ir^occciTfif Vat. lap^. Urbin. a. Vind# 
Lamb. 31. 

9 cchXei ^e^ irs ciActcs) ctKAos fXtycy cvx^y cc?^ 
cfAoio£ Vat, laop. aKKci <Rp shryov* ovxi^ cc?jC 
iri o/Jtcioc Vind. Lamb. 3 r. is) Decft in Urb. a. 
ccvrco) uvrcv Vind. Lamb. 31. tKSiVcs) cKcivcff 
ie Urb. a. Parif. 50. 

f O ir»s) igas cvv Urb. a# £iKf A)%i&q(ra(v) ^fvw%djf- 
£e 4 0-09 Digitized by VjOOQIC 440 StVANGELlVM lOHANNlSL 

Ctp. IX. 
. c0» y^xt. 349. 360« lotf^. Urbih. %. Havn. ^J 
oQv) 99$ Editio WerfteaiL Lectio Tezius repe-^ 
ritur in Vatt. 349. 354. 360. 1067. laio* iS4g. 
V ' Uth. 9« Vind- Lamb.^i. Ham i. 2- Syra lueroC 
j:i x«i i^isn) Defunt in Vat. lao^. tt lew cimr €im»- 
^ ^ . .TffrTSyra hieroC m^fmifos) mBfongos Vac» 
1809. fMv rovff o(pBcLKiious) rovs o(pdecXfjms 
fiou Vat. 366* vTTocys w tn» KiXuftfitiBfo» r#a 

^ r4^d#(«^» XI6i yi4/«l) J^OlYf Vn^ai W Tf|K KO^fJ* 

^if^^v Tou a$>JMfL PariC 50. v?My« w Tvr 
%e\viA^nB^oat rov ck^^fjL) in uTgayo m ro^ ^^ 
Ad^ivyA Vat. %%og. Syra hieroC lutfi w\|/a4) Omit- 
tit Vat. 3($o» i I Kott mf/i^ rov^ o^oO^fM^s 90» 
Syra hieroC ecTreT^m io) Omittit Vat 36^ II 
.IMIA eMfik^ow ^e VsiU 349.. omhBo^ om VtU 
2209.^ Urb^ 2. VioiL r.amh. 31. tm pofieriiis) 
Deeft inVat;iao$K 

sa ti9i^ 0uy) icati' iifxeaf Var. 1209* ^^ '^'^ ^^^ ^ 
A£y«i) \e7fi «^trfT^ip PariCso. 

24 ^w) fv y 'Ift^^ V2iX^ 1209. 

,S5 itga»r(»r aairov) eooro» ^^mm Vind Lamk 31« 
ifi^rmy rffi/\^»rm £fc» g ex emendatione.. im$ 
prius) Omhtunt Urb. a. Vind Lamb. 31« ^tf. 
^iowoi) Addic xtfi «/701/ Sjra hieroC oi»rois) 
Kas ecvreis PariC 50. ievf)3Ar\^«v) moi»^8 cret^ 
rovs o(pBuAfiovs Vat. laio in margine a fecua- 

da Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 44* 

(Cap IX: 

da manu. Quomodo tu vide^? Sjrra hicrof. vm 
rovff oCpduXiJLoxjs [xev) iaqv eTTs rovs o(pbcc>4Mvs 
Vatt. 349. 354. 36a 1067. laop. laio. 1548* 
Url). 2. Vind. Lamb.^!. Parif. 50. Havn. i. a. 

%6 cvrof ecvd^ooTroff ovk vst Tfuqoo ro\y beo^i) ov% 
9^t» 7(c^ob Bsov uy^qoynos Vat. 1209* ouic e^iv 
cvros TTec^oc deov ocvb^omos Urb. 2. rov Btov) 
Deeft rov in Fari£ 50. «Moi) AdcUt Jf Pa- 
rif. 50. 

17 Kgyov(ri) Addunt«uvVat.i209.Pari£50. cvrt) 
n <rv Vat. 1209. n^oi^e) tiveos^s Vat. zao^* 
aveo9^8 Urb. 2. 

18 rv(pKos ffv) ffv rv(phjos Vat. 1209. Urb. %• *ccv^ 
rov poftcrius) Omittit Vat. 360. 

jp Keyovres) Omittit Syta vet. A«ym) eXeyere 
Havn. 2. «fT/ /3\w«) Rhjtnet ec^nVdt. 1209. 

ftO ocTreK^idficrocv) Addunt JSe Vat. 354. Urb. 2. Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. 2« Addit ovv Vat. 1209. 
ecvrois) Decft in Vat. 1209. esirov) tasm Vat. 
Z209. emcfv avrois Syra hiero£ 

ftz «urer jfAixiav f%«, «urov e^otrfivocre) ecvrov ff«- 
rijffara, «urcff ^Aixiosv «%fi Vat. 1209. ecvrov 
e^oorfiffurej iXiKtecv «%•/ Urb. 2. Tr^f i) r« ^^fi 
Urbin. 2. Havn. 2. cKurou) eocvrov Vat. 349. 
Viod. Lamb. 31. Havn. z. 2. 

Ec $ ^re» 

Digitized by VjOOQIC 442 EVANGELIVM lOHANNISw 

Cap. IX. 

^ov Vind.Lamb.31* 
J13 ei ywsi^ ccvrov empii) unw oi yemff «ur«u Vind* 
Lamb. 31, Parif. 50» «nrev) fisr^v Vat. iao9* 
egoyrtiaecrs) me^osmQOBXB Vat. lao^. 

514 ouv) Deeft in Vat. 360. ck Jfura^cti rM^ eHfB^ 
7#v) rev uvB^os^w 9% ievrofou Vat laoj^ m» 
sr0v) cATrosv Vat. 1209. ^ ecv&fo^itof mhcs) m/r^S' 
i ecvdfWFos Vat. 1209. ^^^* ^* \ 

515 fuv) Omittunt Vatt» 354. lotf^. io funC g^ 
KUi oiTnv) Dcfunt in Vat, laop. 

s6 Je) euv Vat. 1209. Urb. a. Vind. Lamb. 31. 7r«« 
. Aiv) Deeft in Vac 1209« 9fVM|«) fl^^|a Efc A 

ex emendatione. 
sy U<I*j) Omittit ^jrra vet. «leautf^eera) «ri^flww 

Vind. Lamb. 3 1 • Parif. 50. n) n ow Vat, 1 209. 

TretXiv) Omittit Syra vet. «eur^u picodtireU) fMH 

B^reci oivrov Vat 360^ Urb. 2. Hav0. u 

18 eKofioftiffecv ovv) nai oXoiSdfnceov Vat; 1209- oi 
Se iPyoiSoftia^av Urb. 2. ovv) Omittunr Vat 349. 
354* 3^0. 1067. 12 10. 1548. Urb.2. Havn. i. 2. 
otTfov) Addit ecvr^ Efc g ex emradatione. av ai 
fjiecBirrfic oKesvov) ffv iMdntfis ei onstvov Vat. 1209« 
cv fjiecBtirtis eKetvov oi Urb. 2. fu^eeoos) lAotvceots 
Havn. 2. 

19 i4o^(rfi) /be«o'fiVat;3tfe.Havn.i. fCft>umVat.i209. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 443 

Ctp. IX. 
.30 ev yctq rGortf) ev rovfa> yot^ Vat. laop. fv y»f 

rovro Vind. Lamb, 31. ecveca^e) tjvo^^e Vat. 1 209- 
^l oiSccixev ie) Seioquia Cod.lat.Vcron. ie) De^ 

in Vat. 1 209. djxecfrookoi^) cciA»^ra>hov Vat. 3 60. 

ccfjLoc^ro6>sm deos) Beoff cc/jioc^raXmV^t. 1209- 

&eoffe&flff v) Addit kc»/ (po^iisvos rov Swl^Ud)* 

a. «•c/?;) we/« Vat. 360. Havn. 2. 
.32 ijv«£^) jj>Fy|«Vat.i209- «vtA>|*Vind.Lamb.3i. 

33 deov) rov Beov Vat. 349. ovSev) rcvro Sjr^ vct. 

34 «^cv) ^/;rw Vat. 1209. ecfxcc^rmis) dfxocfncc 
, Vat. 1210 a prima manu. ©Ao^ cAw Vat.3(Jo. 

eleBoc?iov) .e^el2cc\hov Vat. 360. 

35 fiKov^ev $fi<rovsy on e^e$cc?^v ecvrcv e^oo) Omit- 
tunt Urb. 2. Havn. i a prima manu. jjjcovw) 
Addit Se Vind. Lamb. 31. ccurov) Addit iij- 
apu^Havn. i^acorrectorc. ncuro») DccftinVat. 
jao^. ^ijt^ Omittit Urb. 2« Beov) eivdf<»7rov 
Vai. 1209. 

36 ocTrexgidfi eftetvos fuu eme) Omittit Vat. 1209. 
rts e^t) nmr$g et^* Vatt. 349. 354. 360. 1067. 
I2ia 1548- Utb.2. Vall.C.6i.Vind.Lamb.3X. 
Havn. I. 2. Kus ns f<?/v, e(pfi Vat. 1209« 

37 &) Omittit Vat. 1209. 

38 ccvrt») ^vrov Vat. 1067. Urb. 2. 

39 iij^oDf) xuf /fl^ Pari£ 50. ijAJ^ov) f Ai;Xu^dv Efc 
gcxcmcndationc^ tni ^he^ncvres^hjenoici) De- 

fuat Digitized by Vj.OOQ lC 4H EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap. IX. 

funt in Pdrif. 50* ^KfTfmt) ^>^wTty^ 34Slb 
y$)fwr»$) yivfiawrm Vihd. Lamb. 31, 

40 Koci prius) Omittunt Vat. 1209. Urb. 2. ei €fv^ 
ns fcrr tfurou) oi fAeTMroo 'cyr$s Vat« 1205^. 
Urb. a, 

41 fisTfv) f/7fy ^f Vatic 354. nat enref Havn. a« 
0') Deeft in Vat. laop. M^) Omittit Parif. 50% 
^Km^fuv) liAsn^oiiey Havn. s. «vv) Omitciutt 
Vat, 1209« U^^« ^* 

CAPVT X. 

1 XiyoD ufCiv) v/unr Ar/» Vat. 1209. 

3 i^ix) Omittit Syra hierof jc^Afi) <pwe$ Vat. 
1369. U^^* 3* 

4 K»i crofiv) orflfiv Vat. 1209* ^^^* ^* '^^ '^^ ^f^ 
/Sarn^) r« iJ/os ^avrfl^ Vat. 1209. avre$ Syra 
hierof fx/iaKg) txi3«AAy Vflt. 360. 1209« uc 
videtur. Havn. x. 3. ffc/3aAAw Havn. fi. iiwa« 
Aoudsi) «xoAet/di| Pari£ ^a 

5 «fsoAovSifo*»a-iv) ccK9\ovd$i(rfivctif Vat. 1309« 
d fyvacav) ey#V(Mneov Vind. Lamb. 31« 

7 ^oeAiv Q^uroif*) TToeAiv Vat. 1209. tturei^ ^cnAiv 
Urb. a. avreis Vind. Lamb. 31. 0) Decft in 
vat. 1209. Ary« u^) ufciv Afyo) Vat. 1209. 
cn) Omittunt Vatt. 1209. 1210 a prima maau» 
Ab cr$ ad.7(o/3opra?y cum toto vcrfa octavo> 

d^uat Digitized by VjOOQIC ttVANGELlVM lOHA^NNIS. 44S 

defunt in Havn. a ob verba r/o» $tfis n Bvfc$ bis 
gccurrentia» 

8 7rfO€fJLov) OmittuntVatt 354. 360. 1067.1210. 
Laur. VI , 14. Vind. Lamb. 30. KoU. 4. 6 a prima 
manu. 9. Efc. 2. 8 ^ prima manu. Havn. i. Sy^ 
ra vet. Syra hierof. Syra phil. habet cum afte^ 
rifco. Tf^o ofxov tfhBov) ijA.&cv TTf Bf^ov Vatt. 
349. Z209. 1548- Urbin. fl. Val. C. 61. Vind. 
Kol. 6 ex emendatione. 

tO «r^f iWflv) 7refi(raorefof Urb. a. 

MSk i fjuaboyroc it) ie fjuadoaros Urb. 2. m!) f9i 
Vat. t d09. PariC 50. t« Tr^o^ecrx in fine cora- 
matis) Omittunt Vat. 1209. Syra hierof. 

13 (fc fjuaboiros (psvyof) Omittunt Vat. iao9- Sy- 
ra hieroC 

14 yivoi>azofjuic$ vtto row sfjm) yofo^ovct fj^ roc efJtoo 
Vat. 1209. 

x6 fj^ iei) ies fjte Vat. t209« wii.owov^i) ai^ov9oi^ 
Ci Vat. 360. Havn. 2. yeytiaereu) yevn^ovrou 
Vat. 1209. 

17 7r«riff /i^O M» ^ «rflirnf Vat. 1209. nfv ypv' 
%nv /bcou) Addit uW^ ra>v TTfoficoronf Urb. 2« Jvc» 
^«Xiv Aa(j8(» «unfv) Defunt in Urb. 2. 

18 cuJw) iwei ovie$s Urb. 2. «ifw) iff«v Vat. 1209* 
recvrnv rnv) rocvmp ie rnp Vat %Oi* rotvrv 
Vat; Z209. 

0VV) Digitized by VjOOQIC 446 EVANX5ELIVM lOHANNIS: 

Cap.X. 

19 9vv) Omittit Va»* 120^ 

az ^fAura) e^uSyr^ phiL in margine. ieuf^ioU 

ivvecrcc$) ivvurcci ioufiwm Havn. %. moefw") 

ct»o$^ui Vat. laop. Urbin« 2. Vind. Lamb. 31« 

PariC 50. 
tt ie) Omittit Efc. a a pr. manu* ror$ Vat. iiog^ 

rois) Omittunt Vatt. 3^0. 12 10. 1548« l^b. 2* 
. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. Havn. i. a. KUi) 

Decft inVat. 1209. 
93 0) Deeft in Vat. 1209. rov) Omittnnt Vatt; 

349. 354. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. ^oA^ 

l^oinfroi) aoKoiMVos Vatt. 349. 1548 inter lineas 

a correctore. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2r 
24 PKt»cAA?a(«v) iKVY,KivcoBV Vat. 1209. t7) Deeft 

in Urb. 2. 
d5 cu ^Ti^^eum) ot/x m^Muro Vat 1209. Urb. t» 

cu m^evero fjLOi Vind. Lamb. 31. Parif. 50* 
t6 oeAA') ccAA» Vat. 1209. ^^ V^f) ^*^' ^^ Vind* 

Lamb. 31. Parif. 50. xa^a;^ f/TTcy v/i^if) Omir* 

tit Vat. 1209. 
tjr rcs Tt^o^ecr») entsv nofiof Tffos rous oKffXvdo* 

rus %qos ocvrov iovieuovs* rec Tf^o&otrm Havn.^ 

ob initium Lectionis Ecclef. aKcvei) eoKowova^s 

Vat.< 1209. UKovovatv Urb^ 2. Vind. Lamb. 31« 

ocKoKovBovai) UKovovffL PariC 50. 
t8 i^n^ ecicovtov iiioifu ocvrois) iiiotiM osoroiP i^ 

OMdViOiW Digitized by VjOOQIC KVANGELIVM lOHANNIS. 447 

mcovicy Vat. IS09. Urb. s. nu$ •vx o^^tvm) 

'. xtfi ov fJOf cifTracrti Urb. 2* 

§9 ^) Deeft in Parif. 50« /mci) ffcoi Vat; 360. II 
Addit tcvr» Vind, Lamb. 31. fJtei^oDf Trccyrm) 
^uvr<»v i^ti^coy Vat. 1209. d^a^m) Addit «v ' 
. f» Havn. 3« /lcou pofterius) Omittit Vat. 1909» 

30 fytf) crify«Havn.3. ^a(rn(>)Addit;i<6uHavn.3. 

8 z 7rx>jv) Omittit Vind. Lamb. 3 1. ^uhay hibovi^ 
hidov^ TfccKtv Vatt. 349. 1548. 

g^ oroAAe^ ncchoc €^cc eiet^cc vfjtiv) crcAAe» i^ycc e^ef 
J^oc vfjiiy KaKcc Vat. 1 209. ie«A« efyec) e^ycc %cc-^ 
hcc Urbin. a. e^u) Omittit Vat. 349 a priraa 
manu, ficv) Deeft in Vat. 1209. 'Trctov ccvr^ay 
tfyev) TTotooy uvroov e^oov Vat, 349 a prima ma- 
jau. Trotcv ccvro^v e^yoov Vat. 349 cx cmendatione, 
vrotov efycv Urb. 2. Havn. 3. ^roiov fcycv uvroow 
Vindob, Lamb. 31. hi^u^ere /jie) i^e Xtdcc^erB 
Vat. 1109. 

83 h.eyovres) Omittunt Vatt, 1067. 1209. Urb. 2. 
Parif. 50. ttut) Omittit Vat. 360. av) Deeft 
in Vat. 36a Havn. 3. 

84 c) Omittit Vat. 1209. vfMv) ^fJioov Vat. 1067. 
eyoo eiTtu) eyoo et^cv Vatt. 354. 1067. Parif. 50. 
Havn. 2. 3. ort eyoo etyru Vat. 1209. Urb. 2» 

35 et) et cvv HavH. 2« Avdifmi) KccruhvBiiycct Vind. 
Lamb* 31» Digitized by VjOOQIC 448 EVANCELIVM lOHANNISL 

Ciip. X. 

37 ^) H^ Vind. Lamb. 31. 

38 /i9l) ev Vind. Lamb.31, Parif. 50. Deeft ^iy itf 
Efc. 8 a prima manu. flri^fujfrf ) iti^mjwrn Var. 
360. Vind. bamb. 3 r. m^twtre Vatic 1067* 
$fyo$s) t^oic fAov Urb. s. Vind. Lamb. 31. ^^i* 
WffflfTf) 7rt<;gv8T8 Vat ift09. TTis-wcnfrf) yi- 
i^waxj/Tf Vat. 1209. t¥ cM'») tv rm Tfarfi Vafc 
X209. ^^'^* ^* 

39 oxAf) Omittunt Vatt. 349. 1548- Urb. %. Haviu 
I a prima manu. 9r«A#y a^rrw) oMn mobhfif 
Vat. 360. 

40 a^ijAi&f) a^tfXBov Havn. 2. fjvtcootmiff n Tt^oo^ 
rov RaTtn^oiv) lyv ro it^odrov icaxwns Bwjfrt^ot^ 
Vat. 360. ip; iwawiyiT ^a^rt^oi^ ro ^^ooro^ Vind* 
Lamb. 31. e/jLeivev) efjLfvev Vat. 1209. 

41 ^rfof avrov) Addit fxfi Vind. Lamb. 31. fjup 
<njf4€$ov eTfomiaev oviev) fJLev ezotticrev atiixeiov oti^ 
Urb. 2. eitoii/\aev cfif4etov cvSe iv Vind. Lamb. 31. 
ie) yotf Urb. 2. 

42 xosi em^evtrccv TrcWa eKCi cis avrov) kcu flrcA- 
Api eTti^evaccv ets ccvrov mi Vat. 1209. mhKot 
fKfi) fKfi wcAAoi Havn. 2. f k« f iff aMTov) ets 
ccvrov fXfi Urb. 2. CAPVT XI. 

I fMi (Mfdtir) Defunt in Urb. a. Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 44^1 
Gtp. XI. 
a lAoc^toc) ixcc^M/4 Vatic. idop. tcvtfi^) ixvrtif 

Havii.. a. 
3 €ci9X(pai) Addit ctvtcif Vat. 354. Trgcff »vroyy 

Omittit Havn. 2. 
S iJLot^^uf) fJLUfiocv Vindob. Lamb. 31. Parif. 50« 

avrtis) Addunt ixocfBocv Vind. Lamb. 31. Parifl 

50. Addit idocftoci* Efc. g ex emtndatione. 

7 lAocdfirocsff) Addunt ocvrov Urbin. a. PariC 50; 
Efc. 2 a prima manu. «^ np^ ievioctocv 7roc?itv) 
Tfu^jv Btff n/fv tovioctoev Parif 50* 

8 fJiocdfiroct) f((s;&nT«i»t>rauEfc.8exemendationew 
Havn. 3. ^oc^Qt) Deeft inVat.360. ?\idoc<roc$ 
ot tovixiot) ot ioviociot Xtdoc<roct Urb. 2. Parif. 50J 

9 c) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. laop. laiow 
1548- Urb. a. Havii. i. a. 3. eKnv oo^at) oogoct 
9i(Ttv Vatt. 349. 1209. Urb. a. Havn. a. 5rFf/-« 
Tgxrt) Tri^tTrocret PariC 50. Havn. a. 

10 rtf) Omittit Havn. 3. TnstTrocrt) m^fjrocrei 

Vat 360. Havn. a. 
XI recvroc etTTe^ KUt) Defunt in Havn. 3, ocvrot^) 

rots ixocdnrocts ocvrov Havn. a. 
12 oi ijuc^firoci ocvrov) oi iJucBfiroct uvr» Vat. ia09> 

Urb. a. Parif. 50. ocvra? ei iJtocSnroct Vat. 1548« 

24 eov) DeeftinUrb.a. ii^afi;^) Omittit Urb* a^ 

25 '^foff ocvrev) mi Vat. laio; fcd in margine Tr^osf 
ecvrw a correctorc. 

Ff iini Digitized by VjOOQIC 450 EVANGELIVM lOHANNIS. 
Cap.XL 

17 e iff^ouf) Addit ei^ jSifdasviflM^ Urb. a. nfiefM 
flin) flh ^Vf*^ ^*^* '^^9- PariC 50* fv r» 
im^^v) ^^ '^^ H^H^^ Vat. 360, 

Xp K«i ^cAAw) 7rokxo$ is Var. i aop. Urb. 2. «) 
Omittit Havn. 3. rw ievia^ow) m^ touicua^ 
Havn. I. TflM' 9r*fi) rijv Vat. 1209. Urb. 3% 
fiocfsecv) /Jiocfict/i Vat. 1209* TFocfoc/xvBfjoronrrxi) 
'TfocfociJtiBficoyrcti Vatic. .360« obvrw) Omittit 
Vat. 1209. 

ao on no^ovs) ^ffi rov inicrov^ en Vat. 1210 a pri. 
ma manu ; fed in margine cVi infrovg a corroc- 
forc. 0) Omittunt Vatt. 349. 354. ^tfa 1067. 
1209« 13 10 in margine. 1548- Urb. 2. Vuid. 
Lamb. 31. Havn. i. 2« 3. 

Si 97) OmittuntVatt.354.io<f7.i2iaVind Lamb. 
31. Havn. I a prima manu. 2. 3. w) Dccft 
in Vat. 1209. aSsK^poff fiov ovk ocv rreBniKSi) 
cvK ocv a7re!^ocv€v ahh(poc ijlqv Vat. 1209. i 
ecSeK(pos fAov ovk av aTTsBavs Vat. 1548» evK ow 
liev ociiA<Po^ rreBvfiKei Urb. 2. 

22 a/^a) Ominit Vat. 1209. 

^4 fia^da) f| fiaqBa Vat. 1205^ 

2$ eiTrev) hjeyei Parif. 50. 

28 KOi prius) Omittit Vat. 360. rot^yfa) rfluro Vat 
1209. fjLa^iav) fjLocfiafA Vat. 1209« fiaroura} 
etnocaa Vat. 1209. 

MtlV^) 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS- 451 

Cip. XI. 

ftp «cfivij) AdduntjVVat. taop. Eft.8exemendatio- 

ne. eyeigerai) nyeqdn Vat. laop. «f%rrflM) 

v\^ero Vat. 1209. 

30 jjv) aiv en Vat. 1209. 

31 c/ ovv) ei cuv cJ Vat. 360. « cvw) Deeft 0/ in 
Vat. 349. fxx^iotv) fjiec^iocix Vat. 1209. A^ycv- 
Wi-) io^ecvreff Vatt. 349. 1209. Urb. d. Pa- 
rif. 50. 

33 iJLot^M) iJiu^tociA, Vat. 1209. 0) Omittit Vat» 
J209. etff rovff 'TtoSocc ocvrov) ocvrov etff rovff 
'no^ocs Vatt. 349. 354. 360. 1067. 1210. 1548* 
Vind. Lamb. 31. Havn. 1. 2. avrov 'nqos rovt 
TtoSocs Urb. 2. ocvrcf) Omittunt Vat.3(5o. Havn. 
3. mtebocve /jlov) (jlov uTreBocvev Vat. 1209. 

33 xXociovauv) Omittit Havn. i a prima manu. 

38 eiA^^iiJLOi>iJ^os) eiA^q$iJLoviJievos Vat. 360. 

39 redvtftioros) rere\evrfiKoros V^u 1209. Urb. a« 

40 •%)/«) 'c\|/i| Vatt. 354. 360- 1209. 

j^t ov nv redvfiKOis %eiiievos) Omittunt Vat. i209» 
Urb. 2. KeifJLevos) etcesvos Vat. 12 10 a prima ma- 
nu, fed punctis fuperne notavit corrector. J!r) 
ow Vind. Lamb. 31. 

42 t(yo» ie) f^ocyoi Vind. Lamb. 3 1, mi eyo) Pari£ 50* 
Tfeqie^o^oc) Ttocfet^corx Havn. 2. 

44 xcsiprius) Omittit Vat. 1209. rovs '^oSecs-Kecc 

rocs Xfi(ocs) rocs %eiqocs KUi rovs TtoSus Urb. s* 

Ff a Kifi 

Digitized by VjOOQIC 4fi EVANGELIVM lOHANNlSj 

Cap. XL 

Kft^icciff) Xfifiuiff Urb. 2« uvroit i tvflw^) #9^ 

covff uvroig Vat. tsop* uvrois Urb. a, u^rrBy 

Addunt uvrov Vat. 1209. Urb. 2. 
'45 fjLU^iuv) fjiuftufjt Vat. 1209. ^) ^ ^^^- 1209« 

nficrevs) Decft in Vat, 1209. 

46 Hoc comma dccft in Vat.354. rov^ (puficuievs} 
rovs ec^tifeif KUi (pu^icuievQ Vind. Lamb. 31* 
Parif. go. aj oVa& Vatc 360. 1548* VincL 
Lamb. 31. 

47 ffu^tfJfiov) Addunt xofr«rwiijo'wVat.349.Vind. 
Lamb. 31, %ui ih^ov) Xiyevres Vind. Lamb« 
31. 7Fotovf*ev) Trotoo/jiiv Vat. 354. ttoAAo^ <rfl- 
/x«ifl&) cfi/jcstu TfeKKu Vat. 360. Cfiiuiu 7ci€i) 
9T0i£/ (TfllJieiu Vat 1209* 

48 '«y) lecKi «fi(v Havn. 2. ^i^ev<rov(riv) TFi^evao^a^af 
Vat. 360. Havn. u 

50 AaAoy/^fffdf) Aoy/^FO"&ffVat. 1209. ce^cAiirm) 
UTTcXsirui Havn. 2. 

51 7f^ee(pf\rev(Tev) eTTfo^firevaev Val. 1209. i/^fA* 
Apv) njueAApvVat. 1209. ^) Omitmnt Vac 1209. 
Havn. I. 

52 /Lccvov) /uovw Havn. 2. aAA') «AAa Vat. 1209^ 

53 fifJ^e^us) oo^us Syra phil. in contextu> et in mar« 
gine fifjteqoes. cvve(iovKevauvro) eBev)sjevauvra 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

54 n^^ove ovv) ovv tficovs Vat, 1209* Urbin. 2* 

rois Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM IOHANNI& 4^5 
Op. XI. 

ro$s icvfaiois) tturoi^ Vat. isio^ inr^iB^) 9iAih 
m Vat. 1209. Syra phiL in margine* avroJ^ 
Omittit Vat 1209. 

55 ro TfouTXu rosjf mixtoov) rosN ioviutoiv ro iceurxfl^ 
Vind. Lamb. 31. Trfo rov 'notT/jx) Defuat ia 
Havn. %. iccxjrovs) uvrovff Urb. 2. 

56 /jur ocWfiKa>v) Tf^os «AAiyAov^ Vat. 366. «v roo 
ie^o) hfjKores) if^tjKorts sv ra> U^o) Vind. Lamb 3 u 

57 Se^GOKiivocv) eSei(»Kei(rav Havn. 2. Koti prius) 
Omittunt Vat 1209. ^^^* ^* Havm x. evrom 
Ajjv) evroXocs Vat. 1209. 

CAPVT XIL 

I c ovv ifitrovs irqo e^ viiJtiqosv rov 'TTObCXoo ifXJ&fv) 
srf ^^ ^i^efo^v rov -nobfrxjx tiXBev itfffovs Havn* 

' 3 ob Lectionem EccleC i^AdFv) Addit itiaovt 
Havn. 2. c re^Kooi) Omittunt Vatic. 1209« 
Syra hieroC veK^oov) Addunt ifi^ovsVtu 1209* 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 

S ifv) ijv eK Vat. 1209. awuvaK€if/eva>v) uvocKes^ 
fjievoDV aw Vatt. 349. 35 1. 354. 360. 1 2 la 1548- 
Urb. 2. ValL C. 61. Vind. Lamb. 30. 31. KdL 4, 
Havn. I. 2. 3. 

3 /jiufiu) fjLu^iUfJt^ Vat. 1209« ^ '^^ ^^^^^ ^^ ^^" 

ius) Omittit Havn. 3. rov prius) Dceft in Vat. 

2209* KUi e^e/jtu^e ruis Bgi^iv uvrfis rovs 9rd- 

F£ 3 Sus 

Digitized by VjOOQIC 1J4 EVANGELIVM lOHANNISL 

Cap. Xil. 

Sots uvrov) mt rasff ^p^iv 8^8ix»^$ avrov rovg 
m^ots Parif. 50. mKnq(»Bfi) BTfKnabfi Vatic. 
1209. 

4 ovy tls SK r(k>v fjLo^B^roov «urpu, iovi^s mfjm^^ 
sanoc^mrtis) i$ ttxm^ioorvfs y sls tn roav fJUtB^- 
Tomr otvrov Vat. 1209. *'^) Omittit Vat. 12 10 
a prima maQu. (ri/jmfos) Decft in Ven. 10 ct 
Syra hiciof. || ai/Mov Vatt. 351. 106^ smot^ 
fmrnf) Addit gU m «c roov ^coSeKot Urbin. i, 
vroc^aStiovocs) TFoc^oc^pwo^s Efc 2 a pr. manu. 

If rf/«>w(r/«v) SwKOiTsoQV Vind. Lamb. 3^. 

^ '^X^» »«0 ^**'" Vat. 1209. Urb. 2. 

7 aurifv) Addunt iV* Vatt. 1209. 1548- Urb. %. 
rern^flKtv) rfj^ag Vatt. 1209. ^548* Urb. 2. 

8 fAeSI^ mvrm y sfjLs JV ov ifocvrore *%m) Dcfunt 
in Vat. 360. 

9 iK prius) Omittit Urb. 2. 

10 JIf) Addit jca/ Vat. 1209. 

11 ygohXoi ^s^avrov) Ss osvrov TtoKKos Urb. 2. ar^A- 
Ac/ ^s otvrov vTFnyov ra>v soviusosv) isocvrw vTHfi- 
yov rosv soviotsoov ttoAAo/ Havn. 3. eovrov) ocvrooy 
Vat. 349 a prima manu. 

12 rp) ry r« Urb. 2. cxAo^) ^ c%A©i- Vat. 1209. 
sq%srot,s sficrovs) snavvsffxsruslJrh. a. Havn,^. 
c pofterius) Omittunt Havn. i. 2. 3. 

13 9>M(iov roc) tXocdovro Vind. Lamb. 31. uflfflo^ 

rn<T0) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4ff 

C«p XIL ' 

rir<riv) «^«vTffw Vat r^to t prtma manu; {t^ 
inter lineas uV^ivnyo-iv a fecunda ihanu. Havn 2* 
miv«vrj?6-/v Havn. 3. sk^u^ov) ty^uxjyx^ov Vat. 
1509. Urb. 2. Havn. 3. || Addunt Xiyoifrsff 
Urb. a. Parif; 50. Havn, 3. Syra phit in tma^ 
gine. Bouri?i8vs) nm Bc$as^,evff Vat. 1209. 
i) Octiittunt Vatt. 349. 360* 1067. ifltia Vind. 
Lamb. 31. Havn. i. 2. 3. 

14 otiUTp) cKoroft HaVtl. 3. . , . ■ ^ 

%S «^wy^w?) ^ ^uyetrn^ Vat. 1209. '?X'^»0 Ad- 
dit 0*0/ HavA. I. ^rotfAov) '^ifohw Havn* x a pri- 
roa manu. 3. 

itf Ji?) .Omittit Vat. 1209* tiuBvreu uvrov) ewrcu 
fjic^nrcci Vat. 1209. 0) Omittunt Havn. i. a.^ 
nv fTrocvrof) iTS ocvroo jfv Havn. 2. 

17 Ab o%hos ad c%W verfus 18) Omittit Havn. 3. 
ort) ore Vatt. 349. 35^. 354. 1067. 1210. 1548- 
Urb. 2. Barb. 10. Laur. VI, 30. Vind. Lamb. 30. 
3 1. Koll. 4. 9. Havn. i. 2. rov) Omittit Havn. 2. 

28 iicct) Deeft in Vat. 349 a prima manu ; additur 
in margine a correctore. 0) Omittit Havn. i. 
riKevfre) fiKovcccy Vatt. 351. 354. Urb. 2. Vind, 
Kol. 4. 

29 fiTTov) eiTrecv Vat. 1209. co(pe\etre) ooipeKei Vat. 
354. ccC^eheirai Vat. 1067. KociJiOff) Addit 
^Acf Urb.^ 2.^ 

Ff 4 TlV^ff Digitized by VjOOQIC 45« EVANGELIVM IOHANKI& 

Cap. XIL 

MO rwH wKhtvtsi) iKkmf rms Vat 1^09. Urb. s. 

eAAi/vff^) -^rawo^f SyraphiL nc) OmittitHavii. 

j. > TTfoo^xuvifcra^aiv) grf omuviya-cuo-iv Urb. a. «r 
. ry ict^v) ev ry Uf». Urb. a. 
ss (pOiiiiTSos) i ^iAi^TTosr Vat. 1209. lefle/ ^oiAiy) 

Omictit Vat. laOp. «ivJSfMf) «^%€rc(i mif$mc 

V^t. zaop. Urb^ 9* Aryoucn) xott htyotMri Vat. 

X209. Urb. 2* 
*3 uiTBK^ivetro) mto%qmrm Vat. 1209. mtnj^An 
' Viiid>Lamb.3i. Parif. 50. etm^otg^ Aeyo») Af* 

.yft7V (wro/f VincL Lamb«3i. Panf. 50* 
^4 »oros luvos fmBi) cvKin Kc^Triif sroAuv (pe^u 

Havn. 3. ^oAw Ka^TM) xAfTrov ^roAuv Havn. 3. 

as UTfoKeaei) XTSohxtu Vat. 1209* ^Xu^tst) «J^- 
wi Havn. 3. 

s6'SiJioi SiotKovu riff) r/p rfio/ J/oiicovsf Vat.35o. Vindl 
Lamb.^x. Parif. 50. ffioi n^ J/oyeovi^ Var.i209» 
Urb. 2. leo^i eccv) euv Vat. 1209. Urb. 2. Vini 
Lamb. 31. eocv rss) o^ts Havn. 3 a (ecunda ma^ 
nu, ut videtur. i ^urtif) Addlt fjtov Havn. 3. 
. Addit w reis ov^uvois Parif. 50. 

il8 'Jture^) Addunt uyte Vat. 360. Parif. ^a cov 
ro ovofAu) rov vlov Parif 50. cou) /uov Vat. 1 209» 
ijA^fv) jiudita tfi Syra vet. 

^9 m) OmittitVat.1209. e%Kos) i cx^osVzriCso^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNlS. 457 

C«p.XIL 

i<?<w) feffKft)^ Vtt. 3(Ja Vind. Lamb. 31. iXtycv) 
^ Addit on PariC 50* 
ijo c:sfi(r9Vff KUi siTrev) nm «i^«v iJttf^cu^ Vat 1209. 
i Urb. i. c) Decft in Havn. i. 2. uirfi ij ^(»wf) 
ij ^«>iy uvTfi Vat. 1209* Urb. 2. 
$ii vt» Kf/o^iff tfS"! rou xofffAou rovrcv) Omittit Sytm 
hieroH 

32 e«v) ccv Vat. 1209. orecv Urb. ti 

33 ntM)0^) efi8?0s£¥ Havn. i. 2« 

34 UTretcfi^ti) Addit ow Vat. 1209. «ura^) Omit. 
tit Urb. 2. o%Xcf) Addit /ieyoov Syra phil. in 

.. ^argine. prius) Omittit Urb. 2. m heyeis) 
?ieygiff av Vat. 1209. cr/ pofterius) Omittunt 
Vatt. 1067. 1210. Havn. i. 2. ns e«^tv evreg 
vloc rev ecpB^mrov) Defunt in Vat. 360. 

35 lAs&^v/xcov) ev viAiv Vat. 1209. Urb. 2. ions) (os 
Vat. 1209. ro (po^s) Deeft in Parif. 50. «%«- 
«) efx^rflw Vat, 3(^0 a prima manu. vTgotyei) 
^'zrafeyj^ Havn. 2. 

37 cKurpu amiAetu) aiii48icc ctvrov Havn. 3. cfifJieiec) 
Deeft in Syra hierod «griS'«uoi') «Tr/^afo^flfiv Pa- 
rif. 50. Havn. 3. 

38 Tw ^f o^ijrou) Omittit Parif. 50. 

40 7r^ci7^(VK8y) eTroo^oyrfitrocv Urb. 2. Mon^o^a-iv Pa- 
riC 50. o<pBuKixo$s) Addunt xce/ ro/f «o^/v Af kou- 
#a7a/v Vind. Lamb. 31. Parif. 50« fcopi vofiaooat 

Ff 5 Tff Digitized by VjOOQIC 458 EVANGELIVM lOHANNISL 

Cap. XIL 

Ty KUfhcc) Omittit Sjrra hierof. 1 1 >e«i rp jwff- 
itof ffwoDffiv Vat. 1548* m^i^oUpwi) ^^eUf^caa-s 
Vat. 1209. tyi^i^^fyh^ocn Urb. a. e7i?^«\)/ouff^A 
Vind. Lamb. 31. . M^^^/Mo^i) taao/Mi Vatc. 354« 
360. Urb. a. Vini Lamb. 31. 

41 cri) on Vat» raop. cw^rw; priu») rw ^iw ?»•. 
rif. 50. Syra hicroC 

43 fiyre^) vtts^ Urb. 2. 

44 f;^fv) fXeyyv Vind,L«mb.3i, Parit50. «AA^ 
»AA« Vat. laop. 

45 Hic vcrfus dcdl: in Vat zlxo a prima manut 
fed in margine fujppletur ab emendatore. ^#/«9 
^l/ocvra) o$7Pc^0iKccvra Vind. Lamb. 3 1. PariC 50* 

46 ^w) Qmittit Vat. lao^. 

47 fAov uKovaif roQV ^tiiJiurm^ noci /Jtfi 'Xi^tv^) /^y 
ocKovan r(»v ^/Mrmv fiovy lecei (pvhocj^^ oufrot 
Syra hierof. xui fdni in^sverp) kou fjiff ipvT^u^ 
Vat 1209. Urb 2. KUi Tt^M^ Vat. 1067 a pri- 
ma manu; additur fii/\ a correctore. Vat. isio* 
TF^^^eva^) Addit uvru Efc. 8 ex cmendatione. 

49 eio9K9) isioiKB Vatt 36^ iftOp* Vind.Lamb. 31. 
Parif. 50. 

50 /iu\a> syoD). eyo) XuXa> Vat. 1209. ^**^' *• ^^ 
Ke) mrwihMTo Vind. Lamb. 31, PariC 50» CAPVT Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM IOHANNI& 455 

Cap. XIIL 

CAPVT XIIL 

j €)^\vB8v) ijAd«^ Vatt. 360. 1209* 1548. Urb.a. 
Parif. 50. Trocte^x) Addit avrov Syra hicror. 

£ ysvofJievov) yivoixsvov V^t. 1209« ^ov^ec (nixccvos 
iaKU^ioorovj hoc.uvrw TfotquSc») hec Tfec^x^ot ecv^ 
Tov iov^us fftfjimos imot^ioyrt\$ Vat. 1 209« ioviu) 
Omittunt Vat. 360. Vind. Lamb. 31. 

3 Si^oDi;) Addit jis Havn. 3. movi) Dceft in 
Vat. 1209. ie^oiv.ev) e^coKev Vat. 1209^ 

4 ifJixrioc) Addit eovvov Vind. Lamb. 31. 

5 ^uKKsi vioo^) Kot^QBiv vJlwf Ret}0\Mi Vind. Lamb. 

.31- 

6 ow) Omittit Efc. 8 a prima manu. Koti) Omit- 

tit Vat. 1209- eKetvos) Deeft in Vat. 1209. 

7 x«i eiTtev otvrtf) Defunt in Urb. 2. o\ a> Havn. 2. 

8 Tser^os) ^rrrf opHavn. i. 3. yi\|^t^f') wvpwVat. 
1548 a prima manu, Havn. 3. rovs Tto^us fcou) 
fMv rovs TSoius Vat. 1209. Urbin* 2« Havn. 2. 
c ifi(rovs) Deeft in Vat. 1209. 

9 «'i/^fiyv iferqes) Tterqos Qiym Vat. 1209. /leflv) 
Omittunt Efc. 8 a prima manu. Havn. 2* KUi 
rus xei^us) Omittit Urb. 2 a prima manu ; in 
margine additur ab emendatore. KUi rus %ei^us 
jucu Parif. 50. y^(puXi/iv) Addit /uoi; Urb.-2. 

10 prius) Omittit Vat. 1209. ov xgeiuv e^ei) ovk 
e%ei x^eiuv Vat. I209* fl) '^ l*V Vat. 1209- 

Urb. Digitized by VjjOOQIC 46^0 EVANGELIVM IOHANNI& 

Cep XIII. 

Urb* 2 viyl/ucBect) Addir fjievov Havn. a. ceAA* 
«?/ KuSu^og oAcf) Omittit Ven. lo. oAX') Do* 
cft in Parif. 50. 

11 cvxi) cT$ eux$ Vftt. 1209« 

12 reuf TroJaf" «urav) xvTosv Twc ^oias Vindofc» 
Lamb. 31« uvros)/) rm yiubi^Taov Havn. i ob 
initium Lecrionis,Ecc]ef. wotw Havn. 3« cmt^ 
^fOTdov) xai otvsTreae Vat. xacp. Urb. a. ^o&Aiv) 
Dceft in Urb. 2. 

13 ^i^ot^OKaKos KUi oKvfios:) oKv^ios KUi oiiiuvKm 
Kcs Urb. 2. 

15 ff^wKflc) ieiooKU Vat 360. Urb. a. Vind. Lamb. 3U 
Parif. 50. Efc. 2 ex emendatione. Havn. s. xoe^ 
dooff) In Havn. i eft rafura ; nunc legior KuBug^ 
fcriptum a fecunda manu. eTroifiau) iSiTtontftim 
Vind. Lamb. 3 1. Parif 50. Efc. g ex emenda^ 
tione. viAfiis) Addit lyLOiw Urbin. a. ^onrrtf) 
'TtoitiTt Vat. 360. Vind. Lamb. 31, Efc. % t prv 
tna manu. Havn. a. 

X*J TroifjTs) 7roi€iTi Vat. 354. Havn. s^ 

28 AO'^») Aryft;v Parif 50. ^yo?) ryA> 7«^ Yat. 3<5o» 
Vind. Lamb. 31. Havn* i. Omittit tyoo Efc 8 
a prima manu. ovs) nvus Vat. 1209. Urb. a. 
fxeTsfjiov) fjLov Vatt. 349 a prima manu* 1209. 
m) Decft in Vat. 1 209» 

19 oTuv yivnrui^ "ni^ivatrti) m^ev^i iruiv yeiffh Digitized by VjOOQIC IVANGELIVM lOHANNIS. 46« 

Ctip. XllL 

T«l Vat, 1209« iy» fi^u) O^tt 9i7fCV u^uv Pdf 

riC 50. 
to 9»v) uv Vat. raop. 
21 0) Omittit Vat. laop* hfyo^ v/juv) vfjuv ?jryo» 

Vat. laop. 
aa cuv) Dccft in Vat. laop. w) Omittit Havn. i. 
9rf 0p Efc. 2 cx cmendationc. ixadnrai) Addit 
«urou Vind. Lambw 3 1. ctTfo^ouiAtvoi) ecTfe^ovv* 
rss Parif. 50. 
»3 ek) Addunt ^ Vatt. 360. 1209. Urb. 2. Vind^ 

Lamb. 31. c) Decft in Vat. 1209. 
J(4 TouTf <T//w«v WTf of) o-i/^fltfv 'nrr^os rovry Vat. 
360- Ttv^sfrbeci T/ff av «»?) xai Aryw flfuTO)* 
ei;r# ri^ es^iv Vat. 1209- '^vdeaBoci) TreideaBots 
Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
ft5 «;ri7r«o"<»v) ecvot7fe<ro)V Vatt. 360. 1209- I54£« 
Urb. 2. Jl?) Omiitit Vat. 1 209. 1 1 evv Urb. 2. 
sKesvoi) Addunt evrog Vatt. 354. 12 10. 1548 
intcr lincas> a fccunda manu. Efc. 2 a prima ma- 
nu. Addunt evra>ff Vat. 1209. Urb, 2. Parif. 
50. Havn. I. 2. e^n) Addit e TFUgccSsSov^ ce 
Havn. 2. 
a6 ecTreKfiverect) Addit 0t;v Vat. 1209* Addit ecvrtu 
Parif. go. tfiaovc) Addit kos/ A«y^i PariC 50. 
$ecyl/asi) i3a\|/(» Vat. 1209. fft/Sctxl/wVat 1548. 
ntimoa) Koct Smoi ocvra^ Vat» 1209* Urbin. 2. 

fCiXI Digitized by VjOOQIC 4«^ EVANGELIVM lOHANNlSL 

Cap.XIII. 

KUi ^iA^cc^ots) $x\pec^ cV¥ Vat. laOp. fiSdCcny) 
hMiAQo^yu Kcu itimiv Vat. 1209. imafiofT^) 
urKUfsayrou Vat. 2209* Urb. 2. rai tffKcc^iurg 
Parif. go. 

d7 exfivcy) aurov Urbin. %. ifictovs) ifiaoys Vat. 
1209. 

28 Jip) Omittunt Vat- 1209. Urb. 2. 

89 prius) Deeft in Parif. 50. his) Deeft in 
Vat. 1209. ^ofiev) rxfi>iJiev Havn. 2. 

30 evBeoos f^A&w) e^X^ev iv^vs Vat. 1209. fn 
ie vv^ ore e^tiAde) tjv Se vv^ ore ovv ej^hJ^B 
Millii Editio princeps. fjv Se vv^. ^Ore ovv f^- 
^a5< Edd. Elzcvir. et tVerftenii. Eodem iftodo 
ut contextus hsc jungunt Codd. Vatt. 349. 354. 
360. 12 10. Laur. VI, 15. 30. 34. Vind. Lamb. 
!• 30. 31« 33- KoU. 4. 6. 9. Parif 50. Hava* 

1. 2. ore) Addit ovv Urb. 2. ^" 

31 P^eyei ificovs) eiTte ie Kvfios Vat. 360. sfl^ 
(Tovs) tfiaovs Vat. 1209« 

32 et deos eio^ocadfi ev uvra) Omittunt Vat. 1209« 
Vind. Kol. 9. Havn. 2. Kca evBvs So^ocaet au- 
rcv) Addit ev ccvroo Urb. 2. 

33 M^^cf^y) iJtiK^ovxfovcvV^t. Z2I0 in margine. Urb, 

2. PariC 50. vTSccyoi eyo)) eyoo u7r«y» Vatt. 3(So% 
1209. Urb. 2. Vind. Lamb.^i. Havn. 3. ctfrs) 
Addit ^fj^cere fie kccs cv% ev^ficrere Vat; 34^. 

Ab Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 4«? 

Cflp. XIII. 

^ Ab «AAnAow ^uP^Xovs) Omittunt Parif. go* 

Havn. 3. 

35 ay^^Jrnv iX^n 9V »\?ctihm) ecyccneLn dcXXfiXoug 
Vind. Lamb. 31. ^ poltcrius) Omittit Havn. u 

36 »vra> $y\<Tovs) movs Vat, 1 209. mr» pofte- 
rius) Omittit Efc. 8 ^ prima manu. iifov) Ad- 
duntryttf Vatt. 554 et laio in margine, 1548 
intcr lineas. Urb. 2. Vind. Larab. 31. Parif. 50, 
Efc, 8 « cmcndationc Havn. r. 3. 3. vVtf^y 
Js aKoXovBmsiff /i^O axoAovSirTOi' J^ u9f f ov Vat. 
1^09. v^e^ov ie «xcAoi/dijo-w Parif. 50. 

37 0) Omittunt Vatt. 349. 354. 360. 1067. 12 10. 
J548- Urb. 2. Havn. i. 2. 3. aKohovdfi^ou) 
UKoKovdstv Vat. 1209. «fT/) Omittit Urb. !• 
In Veriione Syra vec connectitur cum fequcnti 

mV ^^V%flV fJLOV. 

J8 ccyrey^tSfi ecvrtf)) ocno^ivrroti Vat. 1209. Urb. %• 
Parif. 50. «^oKf/vfra/ ocvrcp Vind. Lamb. 31. 
p) Deeft in Vat. 11209. <p»vt\(rei) ^mmdy Vatt* 
349. 1209. Havn. I. 2. U7i[u^i/\(T13 f^e rftc) 
rqts UTTupffiay /u^ PariC 50. ocTTUSvn^y) u^vn^ 
ffy Vat. 1209. 

CAPVT XIV. 

X nufhu) Addit iJtnis htfnuro Vat. 360 in mar- 
ginc. 

Digitized by VjOOQIC 4^4 EVANGELIVM IOHANNISj 

Cap. XIV. 
a eiTTov av vfjuv fablata interpuncrione jungitur fe^' 
quenti Trofevo/jLoci in Laur.VI> 14. Vind, KoU. 4. 
tf. 7f 0^01X06$) or$ Tfoqtvoftm Vat. iftop. VintL 
Lamb. 31. Parif* 50. 
3 Kott^TotixocaQo) Iroifi«((ra0 Vatt, 360. zsop. Efc. 4^ 
irot/MautVm. 1067. laio. Vind. Kol. 6. Havn» 
X. 2. 3. vfjuv roTfov) roTTov vfjuvVdt. 1209. Urb. 
8. vfJLBtff tire) vfjuts eKst tire Parif 50» , 
.4 ot^ocrs prius) Omittunt Vat. 1209. ^^^* ^* '^ 
rifv oSov otSctre) Omittit £fc. g a prima manu. 
c/Jflcr^ rnv oiov Vatic. 1209« n/v cjbv otiocrm 
Urb. 2. 

5 KCK/ yrofff ivvu/jisBoc rniv oSov et^evoct) ^o^g otiocfju», 
rvy oSov Vat. 1209. 

6 efx^^^) ^taeqxerou Efc. 4. 

7 eyvoiKetre otv) ocv nSetreVzu 1209. Mi owr'»?'^ 
r/) uTt otqrt Vat. 1209. «^Tisy pofterius) Deeft 
in Vat. 1209* 

9 fie (ptKmiteO fwj (pthjmite Editio Wetftcnii. 
A itotxe^oc ad ^rar^^ce) Omittit Efc. g a prims 
manu. %oLt Tto^s) Ttoas Vat. 1209. ««rcga po* 
fterius) Addit y,ut u^xet ^fjuv Ven. 10. 
10 ov 'fffysvets) Deeft ov in Ven. 10. Ku\o» prius) 
heyo^ Vat. 1209. «* ^^' ^A*^0 ^^^ ^' "* ^*^ 
1209. uvros Ttotet ru e^u) *xotet roo ef^u 
mvrov Vat. 1209* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 46$ 

Cap.XlV. 

2t gveiMi) Acldunt^^/yEditioWetftenuetParif.5p# 
Lectionem Textus habent Vatt. 349. 354. 360. 
1067. laop. 1548* Ven. 10. Vind. Lamb. gr- 
Havn. I. 24 3. In Vat. 12 10 ndeft c<7i^ fed 
punctis fupra pofitis notatur a correctore. (»u* 
r») Deefl in Urb. 2. Syra hierofoL II etvrou 
Vat. 1209. ^^^' 8 ^^ emendatione. f4Ci) Omit« 
tit Syra hierof. 

X d ^^f^ovec) (ASi^ov Urb. 2« fjiov) Omittunt Vat. 1 209« 
Urb. 2- 

15 o^ri ecv) Bccv Barb. 10. earn^rs) eciTtirs Vat, 
1209* Addit f4e Barb. to. fjiov) Addit eyo^ 
Barb. 10 in margine. Ivoc io^aa&p Trarti^ ef 
rcc vi(^ Hsc trans£ert in finemcommatisfequen^ 
tis Urb. 2« 

«4 Hoc comma deefl: in Vat. lotf^. OmifSonem noii 
incuria librarii factam fuifre^ exinde adparet, quod 
etiam deilderatur in alia Lectione Ecclefiafticai 
qua idem hoc caput continetur. Neque adeft in 
Verfione Syra hierof. em ri) Wec on av Havn. 2« 
ecirti&fire) Addunt fjteV^t. 1209* Efc^. Havn. 3« 
eyoi) eyoDTevTeV^t. 1209. wt;«Vind.Lamb.3Jk 

25 Tfl(fl<recre) mi^^ere Vat. 1209« rti^atirs Barb« 
10 in margine. Havn. 3« 

16 KCCi eyoi) myoif Vat. 1209« /mtf) Dctfk in Vat« 
2 aop* 1 1 ^ivti U$b. 2« eciosvec) Addic 9 Vat. 1 ao9«> 

Gg ecvrc' DigitizedbyGoOgle 4«« feVANGELlVM lOHANNIS- 

Cap- XIV. 

1']^ ctvrr v/jtsis Se) tJ/iW Var. laop. ^ofv/ds^ /40^ 

yeij fuici iv v/jtiv e^at) Truf^vfjtiy e^t^ nett ev v/jlsw 

fjievet Vat 360« ev vf^ yievet^ x,»t "jfo^vfuv ef^ecs 

Syra hierof. e<^Gbt) e^t Vat. 1209* 
Zp ^t lAiK^ov prscedenti verfui adnectitur in Vat^ 360 

ct Syra vet. ^fi&efrde) ^fl^ere Vat. 1209« 
ftO yv(»(Te(fde v/Jteic) vfJtets yvooffea&e Vat. iftop. kc6^ 

y») KUt eyoi> Vat. 360. 
ax KcKi eyoi) my<» Vat« 1209« eiJtmr^) efjwora^ 

Parif. 50. 

22 «1/% d i(nca(i<arffff) K«vav/rfli;' Vcr{ioSahid.Cop. 
ta. Kv^u) Addunt Kut Vatt. 354. 360. 1067. 
12 10. 1,548. tJrb. 2. Vind. Lamb, 31. Efc. 4. g^ 
(Teuvrov) tocvrov Parif. 50« 

23 prius) Omittunt Vatt. 349. 354. 3^0. lotf^- 
1209. 121O* 1548- Urb. 2. Havn. 2. 3. r^yfjf 
<fet) rfj^fiafj Havn. 2. 3. ^Oifi(TOfjiifv) 7roifi(roi>f4e^ 
Vatic. 349 inter lincas a correctore. Havn. 2. 
iroiv\(ToiJLeBx Vat. 1209. 

2*4 *nur^os) Omittunt Vat. 349. PariC ^a 
%6 vfJLUs Macl^^i) Siicc^et vfjLocs Vat^ 360« einov u- 
' fjtiv) ^oo etTTcv vfjLtv Vat. 349. etTSw vfJLtv eyoA 
Vat. 1209. 
27 oc(pitifAi) Mo)fii Koct ecCpifjfJu Vind. Lamb.314 Ji* 

SottTtv) Addit ei^vfiv Havn. 3. 
a8 ^O Omitdt Pai^iC ^o. fjyccTfecre) ocyocTtocn 

Havo» Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 437 
Cap. XIV. 

Havn. 3 ft fecunda manu, ut videtur* emov po- 

fterius) Omittunt Vatt. laop. 1548* Urbin. a«. 

Syra hierof. wawf «) Addunt fjiov Vind. Lamb. 

3 1. Parif. go* fjisi^m fAOxi) Deeft /ucu in Urb. 2. 
fip Wf^v) grf roo Parif 50* 

30 rwrou) Omittunt Vatt. 349. 354. 350. lotf^. 
1209. 1548* Urb. CL^ Ven. 10. Vind Lamb. 31. 
Efc. 8'a prima manu. Havn. i. 2. 3. f%f/) «>- 
(»»7ra Vatt. 3(^0» 1548 in contextUj fed in mar^ 
gine «%ei a correctore* 

31 iy9r94h»ro) ivrohtjy e^ooXB Vat. 1209. 

CAPVT XV- 

t i^i) Addit Kdci vfxet^ toi xAifjuare* Syta hierof. 
ft (pffivmcfuov) Hcc§7rov(pefooyV^t^6o^ ^i^tovco 

Hot^^pfov) Hoc^Tfov TtXeiovoi Vat. 1209. Urbin. a. 

(pFf y) ^e^ei Parif. 50* 

3 9^Ji7) Addit HUi Parif 50« 

4 /Aeivocre ev ifxoi^ Hocyao ev vf4tv) Omittit Vat. q6o 
a prima manu ; in margine adduntur a correcto.' 
re. HocBm) Addit yoc^ Farif 50. /be^ivy) /Jtevfi . 
Vat. 1209. fjieivfiri) ftevnre Vat. 1209. 

5 w efAOi) ev vfjiiv Parif. go. ovroi) ownc Vind. 
Lamb. 31. Havn. 3. on) Deeft in Syra hierof. 
ouJW) duJ!? fv Vat. 1209. 

6 fjieivy) DeeftiaVe0.iO« fxevnV^t. laog. e^hth 

Gg a ^) 

Digitized by VjOOQIC 4«« fiVANGELIVM lOHANNlS. 

Ctp. XV. 

Bfi) iKdXfiBfi Ven. lO* avtec) ecord Vindob^ 
Lamb. 31. Truf) ro Truf Vatt. 354. 360. Vind. 
Lamb.3C. Parif. 50. Havo. 1« a^ 3« 

7 lAiwxi) /i^9 Urb. a. rav itcundo loco) ity Vat. 
X209* mr^treabB) wrti<tourBBWM*^^g* laog* 
xsiO. Vind. Larnb* 31* Havn« x« curntrw^cu 
Urb. d« 

8 Vn^w^O y^<f^^ V^at. xao^* 

9 )fyi»9r9|(roe vfc(»f) ufcfltp iry^MTri^o^of Vat zftop. 

10 ayoc^tl H^^) ocyoc^tl rtl efAn Havn. 3. rocs ev* 

roKoLC rov Tfotr^os iaov) rov 'narqog rac ifr^ikoit 

Vat. 1109. 
IX A %oc^ot ad xoc^ot) Omittic E(c. g ^ prima mantu 

fjLSivtl) OmittitUrb. a. II Jf Vat. laO^. 
it Asurif) eeoTif J!? Pari(i 50« 9 f/uif) Deeft if iik 

Virtd. Lamb. 3 u 

13 ou(JfiO ouc?? «V Vat. 1409. 

14 o(toc) 06 Vat. 1209.. ^^) O^'^^^ Havil. Aw 
Ig u//«f Arya)) A^6) vfJLUff Vat, 1 209. Havn. 2* ocurou 

Kv^ioi} Kv^ios avrov Urb. 2. Oc) o<rec Vdt. 354. 
16 Woc Vfjisig) Deeft vfjisic in Vat. 349« xou KOCf^ov 
^B^fire) Omittit Vat. zaio a pfiml mtMlil; ad^* 
diihtur in margine ab etnendatord* not^^) Tra^ 
XuV lea^^roy Pari£ $0* ftBvtf) fzBt^ Vat. 360. 
Havn. I, ivu 0, n) kou ori Vind. Ldlnb. gr. 
* VkriC sot i^ n nv) i bo» Havn« d« ^^ r/ «o^ 

Haviu Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNir ^^ 

Cip. XV. 

Havn. 3. urmnre) Mfirft Vtt. lao^. r» 

vrtir»^») Deeft in Vind. Lamb. 31. iu) <U» 

Van 349 a facunda manu. 1548. ioxf» Havn. 

a. 3. i» iJfiiv) reuw wonfff»» ^« io^ctadv • 

flrariff «v Tft> u<« Vind. I-amb! 31. PariC 50. 

jp rwneviAovVa) reurpu rwKoff/MwbisSyrahiewC 

A«rwre /u«r« vnus c Ko<r/wof) pefunt inHavn. a. 

•I «'/««') «ff vj«w Vat. xaop. 

sa Ab «xev ad *<p^ov v. 84.) Omittit Efc a a prima 

manu. «i^ov) «%offoJV Vat. 1209. 
84 'TftTiomtv) 9vroiti<Tfv Vat, laop. Vind. Lamb. 31. 
Parif. 50. «^ov) fij^offotvVat. laop. kom !•• 
f«ie»<r<) I>ecft iu»f »n Sjrra hicrof. 
»5 yey^oinimos tv r» yoi*ce «lurm) e» r« vofif «v- 
r<i»v yiyfcii*i*evog Vat. jaop. yty$etiifmes , n 
r» mi*9trt fuv Havn. 3. 
a6 iJt»frv^<ret) fiu^vfst Efc 8' 
»7 ^e) Omittit Havn. 3. 

CAPVT XVL 

» Hic verfus deeft in Havn. a. 

a viitts bis) ,5/««^ bis Havn. 3. vf*««- prius) Omit- 

titVat. I8O9. 
3 u>iv) OmittuntVatt. 349. 354« 3<5o. 1067. 1309. 

laiov 1548- Urbin. a. Efc 4. Havn. i. a. 3. 

rpooca») oiictcnv Havn. 3. 

Gg 3 •»?») Digitized by VjOOQIC 470 EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap.XVI. 

4 d^pt) »fci c^vrd^v Vat. 1209. Vlncl. Ltmb. 37* 
£fc. 8 ex emendatione. d^cc avTfi Urb. %. jjLvn^ 
liovcvfits) fAVfiiJLovev9nTf PariC 50. vfjuv §^ «f- 
%i/f ) f| «ff X*ff vfjuv Urb. 2. cTi pofterius) Ad- 
dit ryo) Vcn. lo. 

6 rxvru) Deeft in Vat. 349 a prima m^iu; ifk 
margine additur ab emendatore. 

7 cviJt(pef€t vfdiv) Defunt in Havn. 3. ycc^) Ad- 
dunt eyoi Vatt. 349. 360. 1067. Vcn. 10. ParUl 
go. Efc. 9. Havn. i. a. 3. i^uic «A^u^criri) cv 
f^ ehdv Vat, 1209^. Mv ie ^ofevB^^ ^f/K\|ia» 
iPVTov 9*^0^ vfjtocs) Omittit Vat. 1210 a prima 
manu. 7rof€v^(») Addit iya^ Parif. 50. 

5 x»« fecundo loco) Omittit Havn» j. ^^^ifecua* 
dum) Deeft in Havn* 3. 

9 ov Trt^svovasv) ovk. 97rt^€vauf Vat. 349^ §v Tf^ 

^evrre Havn. 3^ 
10 fJiov) Oinittit Urb. 2. cvk m) ov Vat* 3<Jo ia 

eomexta; fed inter lineas ovKart^ a prima» ur 

videtur, mana. 
XZ Xsyei^ ufci) vfjtfv hMyw Vat. 1209* hJBCi<w ufuv 

Havn 3. 
13 voccocv rffv uhfiSetocv) rffv echfi^eiocv ifecjM Vat. 

1209. rip') Omittit Efe, g a prima manu. o9oc) 

Tfecvroc oaoc Syrahierof «y) Deeft inVat.i^opb 

hjocMaet pofterius) hjoch^fiay Havn. a* 

Hoc Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 471 

Ctp. XVL 

14 Hoc comma deeft in Havii. i. flefivof) cc\K 

€Kiiyof Havn. 3. 
25 Tretvrec) Addit yuf Havn. i. Aiy\|/«T»0 A«fc- 

/3«v« Vatt. 349. 354. 1067. 1209. Urbin. a. 

Ven. 10* Vind. Lamb. 31. Efc. 4. Havn. x. 2. 3« 
^jctf cu) cvKets Vat. 1209. 0\[/«0r^« /u«) Addit Keci 

Havn. 3. cV/ ry« xiitayto itqoe rov Trecrs^ec) 

Omittit Vat. 1209. tyoo) Abeft a Vatt. 349. 

354* 3^' 1210 a prima manu. Urb. 2. Vind* 

Lamb. 31. £fc 4. 8 ^ pr* manu. 9. Havn. 1. 2* 

17 Bmev) snfwf Vat. 1209. eyeo) Omittunt Vat. 
1209. Vind. Lamb. 31. 

18 rovre rt s^iv) r/ e^t revro Vat. 1209. Vindob. 
Lamb. 31. Parif. 50. Havn. 3. i Keys^ De- 
funt in Vind. Lamb. 31. PariC 50. Syra hierof. 
ro) Omittunt Vat. I20p. Vind. Lamb. 31. rh 
A«A«) Dcfunt in Vat, 1209. 

xp^ ovv) Se Urbin. 2. 0) Deeft in Vat, 1209. In 
Parif. 50 eft lacuna a v. 19 Cap. XVL ad v. ix 
Cap. XVII. 

«o B^fiffsce) Trevdfj^ere Vind. Lamb. 31. Efc. 9. 
ie pofterius) Omittunt Vat. 1209. Syra hieroC 

Si TiKrg) riKre$ Havn. 2. ori fi?iBev ^ eofet «u- 
rtis) Defunt in Vat. 360 a prima manu; in mar^ 
gine adduntur a correctore. Bhiyl/eoD^) Addit 
mvrfi^ Urb. 2. 

Gg 4 evv) 

Digitized by VjOOQIC ♦7i itTANGELiVfl idttAl^klS: 

Op. XVI. 

d% ivV) Onlittit Havn. 3. fivTTfiv fm vuv) vuv /Lca^ 
hvTmv Vat. 1309. Havn. s. f^tv AuTrifv vuv Efcp* 
jttfv vuv hvTtfiu Havft. 3, fXfTf) ^|rrf Vatt. ^tfo. 

•3 oififjv prius) Decft ia Havn. 2. m pw «v) cr/ 
*y ri Vat. 1 209. c(Tcc tev) e wv Vatt» ^60. 154B 
iri fhaiigine, ^r^ Vat. ijj^g a prima ifiariu. «f 
rf 0V^jL(b(ri fxoo, Ji»d-^i tJfciv) JWr< uf^iv ev ro) Wf- 
/u^r/ /4du Vat. 1209. fosm vfjuv Havn. 3» 

^4 fV r« ovofxocfi fjiov) Dhiittit Syra hieroC 

iS Av^y^f^^) ocmtyyeXw Vat. 15481 fcd inter U- 
neas ocvocyyeXo^ ab emendatdre. 

ft^ vjj^t^ efji$) efAe vfkeig UA. 2. rov $«w) ^ei^rf fe 
Vat, 1209. ^l^iA&ov) Addit xtti ifKe^ Vindob. 
Latrik 3r. 

Ik8 «^(«fflt) wc Vatic. 1209. 9r«ffi?p) 5iau Vind. 
Lamb. 31. 'Tso^h^ oc0ififxi rov Koo^fm) Defunc 
ih Havn. 3. Tfo^evofJLXt t^^os rov Trxre^) TTfh 
rov Tro^r^oc fjtcv Trofevofjioci Havn. 3. 

09 ocvrw) Omirtit Vat. 1209. vuv) vi/v ^^v Vat ia09# 

30 e^coToc) e7re§a>roc Havh. 2. e^fiK^es) ehviKv^oA 
Vind. Lamb 31. 

31 oiffffovs) Deeft in Vat. 354, 0) OmittltVat. I20jf. 

32 vuv) Omittit Vat. 1209. mo^yFitr^re) mo^i- 
Q^ Havn. 3, Tteu efjte) aocfjieVzt. 1209. noc^ 
Tfif) Addunt fjtov Havn. 2* 3» 

«y Digitized by VjOOQIC £VANGELIVM lOHANNIS. 473 

Cap. XVI. 

^3 $^ rw Hc&fM dAi>|/iv i^ere) Dcfunt in Urb. a. 

ilsTf) rxjere Vatt. 349. 354. 360. 1067. laiO. 

1548* Efc. 4* 9. Havn. z. 2. 3. 

CAPVT XVII. 

eftstm iiroc^us ifja^ovff Havn. 3 ob initium Lec- 
ttonis Ecclef. tnijfe) eyrcc^ccs Vatt. 1067. 1209. 
Vind. Lamb. 31. ttvrov) Addit c^vo) Urbin. 2. 
%ou eiTte) eme Vatt. 1667. 1209. Vind. Lamb. 
31. ivcc Kcci i) ivcc Vat. lao^. cov) Omittit 
Vit. 12O9. 
d ie^enKPCff «vra) avr^ e^omocff Vat. 1067. 
eicoKccs avr^ Havn. 3. io^cry) ooixrei Vatt. 349. 
^60. 1067. 12 10. I548» Url>» 2. Vind. Lamb. 

31- 

4 ereXei(k)ffcc) reheio^ocs Vat. 1209* 'naficoi) Ad- 
dit xvro Vat. 349. 

6 MooKocs bis) eS<»xccff bis Vat. 1209. hiooKccs 
prius) f<Ji»x»^ Urb. 2. Havn. 2. xa/ efAOs) kco^ 
fjtoi Vat. 1209. Acyov c^u) Koyov fxov Havn. 2. 
rerti^Kccci) reryf^Tpcecv Vat. 1209. 

7 pyvwjcav) fyv(»K«<riv Vat. 354. ryvoJKt» Vat. 1067. 
Havn.3. Syrahierof. fyvwcavV^t. 12 10. Havn. 
i. SeSooKccs) eScoKPff Vat. ijjo^. A J^Jtwieaf /uoi 
id SeiodKocs fioi commatis {bquentis) Defunt in 

Gg 5 Havn. 

Digitized by VjOOQIC 474 EVANGELIVM lOHANNIS. 

Cap* XVIL 

Havn. %. frov) ^a Ven. 20« ^/v) eiaw Vnt^ 

laop. UrK a. 
8 M^Kocs fxoi) Defunt in l{avn. 3. JS?J<iiiuer) e^ 

K8ff Vat, 1209. x«/ gyvaxTccy uhj^Boos) eO^Bwrj 

Kui tyvoiXMv Urb. 2» 
10 f^-i) Deeft in Havn. 3 ex cmendatione, ut vide- 

tur. KCCi T% (7-a, f/«flft) Omittit Havn. 3. 
XI ouVoi) aMXOi Vat. 1209« Efc* 3 ez emendatione. 

K«/ r^<») Kccyo» Vat. laop. oJf) « Vatt. 349. 

354- 3<5o, 1209. 12 10, 1548- Vind. Lamb. 31. 

Havq. 2. 3* 9 Urb« 2. Kccdow) Addunt kcu 

Vatt. 354. 1209. Ab ovo/Jiccri crd) ad cvcfjucrc 

<ro\j commatis fequentis) Omittit Efc 8 & priffia 

manu. 

12 fv Tf Koo^/u^) Defunt in Vat. 1209* ^^) ^^^ 
* Ven, 10. ovs) y Vat. 1209. «9uA»£o() tcca 

«^uAa(|o( Vat« 1209* 

13 ev uvroig) sn ccvrois Parif. 50. 

25 «AA' /Vflfi rti^atfff ccvTvvf sk rov '^cvnfov) De&nt 
in contcxtu Havn. 2 ; fed adduntur in margtne 
a prima manu. 

16 Ab BK rou ad sk rcv) Defunt in Havn. 3. . en 
rov Koa/Jiov ovK eifju) ovk aiM ^ rov KoaiJiov Vat« 
1209. 

17 rv) OmittitVat.1209. cov) DeeftinVat.1209. 
cchn^eicc) fi ccM^^My^t. 1209. 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 475 

Cap. XVIL 

jp ey(x> elyicc^oo) dyiu^a} ey» Vat. 360. KUi avro$ 

ooatv) co<ri KUi,»vrci Vatt. 349. 1209. Urb. 2. 

Vind. Lamb. 31. 
20 TTswaovrm) TTi^evovroifV Vatt* 349. 354. 3t5o. 

1067. 1109. isxo. 1548* Urb. 3. Vind. Lamb. 

31. Havn. I. a. 3. 
SZ ^uvrei) ituvrore Havn. 3. ev poftcrius) Dccft 

in Vat. 1209. '^i^T^eva^) 'TSi^evtj Vat. 1209. 
%% KUi eyoo) Tcccyco Vat. 1209. ^eioDKUff) eSooKUff 

Urb. 2. ieSooKu) e^mu Urb. 2. ea/4ev) Dccft 

inVat. 1209. 
S3 eyoo) Kocyoo Urb. 2. xui Ivu) Abcft ^.eis/ a Vat. 

1209. Vind. Lamb. 31. KUi nyw^tjeuff uvrov^y 

KuS-ooff efxe riyuTtricus) Defunt in Vat. 360. 
a4 Tfure^) 'TTurtif Vat. 1209. ovf) Vat. 1209. 

Ivx prius) Omittit Vat. 360. eiooKUs) SeiooKu^ 

Havn. I. 2. 3. 
05 ^ure^) TFurtif Vat. 1209. 
%6 KUi eyva>fi(Tu uvroiff ro ovo/m (touj ku* yvoopvoo) 

Defunt in Syra hierof. 

CAPVT XVIH. 

I ruvru enroov tti^ovs e^tiKde crvv rois f^udff^ 

. rccis) r« KUifO) eKeiV(k) e^ti?^ev ifjcrovff KUi ei 

fjiudfirui Havn. 3 ob initium Lcctionis Ecclcfia- 

fticae, *) OmittitVat. laop. r^v Keig(uv) rov 

KeS^oov 

Digitized by VjOOQIC 476 EVANGELIVM lOHANNIS- 

Cop. XVIII. 

Ksi^coy Vat. 354, tm nivif^v Laur.VI, 30» 
* (fvvnx^^) Addit Km Vat. 354. ititrov^) Deeft 
in Vat, 1209. mc8i fxrrct roov fMBnrw ecvrov) 
' fjisrct rm i^uBfjrosv ccvrw eKfi Vac laop. 

3 A(v/3<vv} Addic p?^ Parif. 50. (po^i^UMw) ros¥ 
(f>cc^i9»ioi^ Vat. 1209. 

4 if](Tovff evv) h iifffovf Vind. Lamb. 31. fifoo^) 
iJW Urb. 2* Vind» Lamb, 31. Sjrra hicrof. f^ 
9h&(»v tivrev) ilfih^i K»i hr/ei Vat laop. 

5 uvroig i9!ffovr eyoo nfjLi) ocvrotr rym fifu #»* 
(Tovs Vat. 1 209. 

6 ovv) OmittitParif,5o. in) Decft inVaMao^ 
cLT^tih^ov) ocTTtih^ccv Vat. laop. 0^B<rov) nwm 
Vat. iao9. 

7 cvv) Omittunt Vat. 349 a prima manu. Urb, a. 
ecvrovg enfi^rti^e) *;nff«rffwwrcwVatt.349% 
1209. 

8 cc7T€K^iS^fj) Addit ccvrw PariC^O. 0) Omittum 
Vatt. 354. jao9. Havn. r. a. 3. 

10 €X(»y) hcc&oovH^yn.^. oorw) <»r«fw Vat. laop. 

ovofxoc) ro ovcfxoc Havn.^. r»> iovM)) Addit wfi- 

va) Parif. 50. 
XI ovv) (RpHavn.3. cov) OmittuntVatt.s49.354» 

1209. '548 a prima manu. Vcn. 10. Havn. a. 

^mfjv) SfiKffv uvrtis Vind. Lamb. 3 1. PariC ja 
13 UTTfiyccyov) fiyocyov Vat. laop. ecvrov) Oniit- 

lUlK 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 477 
Cap. XVIIL 

tunt Vatt. 349» X209* 9fv yot^ Trtv^sfoc ro9 

fucsecCp») Omittit Syra hieroC ; fed in margine 

A alio adduntur. iKesvcv) Additur wnB^€$Kgf^ 

cov uvrov awccff tt^c^ Kccioc(f>ocy iiSefMyov in Sy« 

ra phiiox. 
<4 oc^o?iea^€ci) ocnobavtty Vat. x 209. Ven* io« Vind* 

Lamb.31. Farif. 50* 
15 i$ tAocdfirv^) Omittunt Havn. 2. 3. tKeivos) 

Addit ig Havn. 3. owwnA^f) cuvifXdff Vat, 

1548 > fcd inter lineas avye$^Kds a correctore. 
»(5 TTfcf) vffd Vat» 1548 a prima manu. ochKos) 

iK€fyoff Urb» 0. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. oc 

ijv) Vat. 1209» rA> «f%^*f«) rcv oc^ie^eois 

Vat. 1^09. 
ly wv) Addit rtura) Vat. 360. >} Troaiimfi ^ ^ufa» 

f o^ ro) ^^r^ A?) ro) carrrf ^ il Tfoci^iorKti 9} ^^od^iff 

Vat 1209. 
X8 (Air ocvrcoy 'mr^os) Koci Tfor^o^ fnr ocvroo¥ 

Vat. 1209. fJLsr avrosv Kai Trer^off Parif. 50. 
»9 wv) ouv Havn. i* mfi pofterius) Omittit 

Vind. Lamb. 31. 
fiO avro) 0) OmittitHavn.3. eXaXfi^a) ?^Xa><»iKoo 

Vat. 1209. ey rv evvoeyooyti ^ MCi) Defuni in 

Vat. 3(5o. rtr) Omitmnt Vatt. 349. 354. 12 10. 
2548. XJrb. 2. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. 3. 

vrayrore pofterius) v^yrodsy l^diti» Wetftenik 

^aiy* Digitized by VjOOQIC 478 EVANGELIVM 10HANNI& 

Cip. XVIII. 

TrecvTif Vttt» 360. 1548* Vind. Lamb. gx. Haviu 

3, oi) Deeft in Havn. 3* 
di t?Fi^a>recs:) 'i^eoTM Vat. laop^ iTn^mTficeif) ifc^ 

Tfiffov Vat. 1209* Vind. Lamb» 31. 
22 Sg) Omittit Vat. laio a prima manu. «urou) 

Decft in Parif. 50. m tw vTrfiferm 7ra^«^x«f) 

"STXfe^fjKoo^ sk Tooy vTrfjfsTm Vat. 1209. 
4^3 a^mK^i^)? ocvTo} sfi(Tovs) ii tfia^ovs ii^Tfey- ocvTOO 

Vind. Lamb. 3 1. Parif. 50. i) Dccft in Vat. 1209« 

is^esf) icct^si^ Urb. a. Havn. i. 

24 «TrF^ffiA^) AdditovvEditioWctfteniL AdduntJli 
Parif. 50. Havn. 3. Omittunt ovv Vatt. 354. 3^0* 
laiD. 1548« Havn. i* 2. 

25 fi^fi(recTo) Addunt cuvVatt. 360. 1548. PariC^a 
Havn- I. a. 

2^ fj^vfferecTe \0\7riTfci:) TfeTqos iff v>rMro]^Vindob« 

Lamb* 31. 0) Decft in Vat, 1809. 
d8 ovv) Omittunt Vaa. 349. 360. lotfj^. iaio. Vind. 

Lamb. 3 1 . Havn. 1.3. Tsqonot) '^qoil' Vatt. 3 49. 

io6jr. 1309. 1548 cx emendatione. Urbin. a« 

Vind. Kol. 9« Havn. i. a. 3. ivec pofterius) De** 

eft in Vat. 1 209. 
ftp itqoc avTovs) Tfqoc ecvTovs e^ce Vat 349. Vind. 

Lamb.31. Parif.go. e^oe TTfos ecvTovsV^ti20g* 

sme) (pfi(Tt Vat. 1209. Addit uvrois Syra hierof. 

fiecTec) OmittitVat. 1209« 

nniv) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 479 
Cip. xviii. 

30 etTfOv) it7FCS)fVzt, 1209* KUKOTfOiCf) KOKW TtOtOSOf 

Vat. 1209. 
ji ovv prius) ii Vat 1548 a prima inanu. Kfiy«rf} 

K^trnre Vat. 12 10 inter lineas ab emendatore« 

cuv pofterius) Deeft in Vat. 1209. 
82 rov) Omittit Vat. 349. tifjaKkBv) f/4#AA£y Havn* 

2* 3. 

33 tts ro TffctiTOifM Tfahai) TfaKiv stc ro 7(qoctr<a* 
fi0y Vat 1209. TTtf Aiv) Deeft in Havn. 3« rov 
ifiaovv) ro) ifiaov Havn. 3. 

34 ocTreK^iBfi) otTfeKfive^ro Urb. 2. ecvrfki) Omit« 
tunt Urb. 2. Vat. 1209 ut videtur. 0) Dceft 
sn Vat. 1209* oc(f> ictvrov) uito cMvrov Vat. 
1209. osAAoi voi fiTTov) uKKos croi nTre Havn. 
2 tx emendatione. co$ ei^^ov) HTfw ca Vat. 
1209. 

35 UTTeK^pdfi) Addit ecvra> Vind. Lamb. 31. 

36 e) Omittunt Vat. 1209« Havn. i. 2. 3. ffv ^ 
^MiKticc 1) ei4fi) fjv fi 9iJL^^oL(n7\Micc Vind.Lamb. 
31» etv oi efdoi nycovt^ovro) ci e(AOi ffyavt^ovro ccv 
Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. 

37 ifiaov}^) omittunt Havn. i. 2* tyci prtus) 
Omittunt Vat. 1209. Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
Havn. 2. 3. A revro ad rovro) Omittit Efc. g 
ft prima manu. 

3S ncc/av e^hJ^e) ccnnhld$_7(cch$v Urb. a« uinecv Digitized by VjOOQIC 480 EVANGELIVM lOHANNISL 

Ctp. XVllI. 

1909. 

39 iixiv prius) i|/u/y Havn* 3. J/kiv et^^xoKvtroi prius} 
^^tf Avo'» J/Miy Vat. 349. Havn. x. u/iiv a^cAu- 
0-07 bis) avohu<ro) v/xiyhis Vat 1209« Havn. 2. 

40 ovv) Oxnittunt Vat. 354, Syra vet. ^«A/y) Dc- 
cft inVat.349. Vind. Lamb.31. PariCgo. Efca 
ex emendatione. ^^vr^^) Omittunt Vat. 1209« 
Havn. a. 3. Qoc^oc^^ocv) Bocfoc$oiv Havn. 2- 3« 
dxqoc&^ots) ^uqocfiocs Havn. 2. 3. 

CAPVT XIX. 

2 fXeoBf^f 'ntKoexos) 'mXaros e^oc^ev Vat. 349« 
i/jLX*9tyoi<re) Addit ocvrov Havn* 2- 

ft r?; H€0ocXiii) rtfV Ki<pochfiv Havn. 3. Tfiqie^eehs/v) 
Tri^iiBocWov Havn. 3. «t;«v) dsury Havn. 2. 

3 KUi i?\.iyov) icui fifxovro «for ocvrov^ ttxi sKiyov 
Vat. 1109. ^^^^^ 5^« ^y^^ hieroil iiiSdvv)^ii' 
SotTUv Vat. 1209. 

4 ifyhSiV ovv) KUi i^fiK^ivVM. 1209. I54S- ^|- 
ifASfV Urbin. 2. i^a> prius) Omittit Vat. 360* 
i^o) i^^iXurcs) *7rihocros i^co Vind. Lamb. 31* 
iv uvra>) Omittit Vat 360; additur in margine» 
tb cadem, ut vidctur, manu. iv uvrf ovhfjuut 
Uirtuv ivft<r%oi) octrtuv iv uvrco ov% ivqtCKo^ Vat» 
3 49. ovdifjiiuv oariuif iv^iM» ^ ^ ecvr^ Vat. 1 209« 

mrtcar Digitized by VjOOQIC KVANGEUVM lOHANNIS. 48I 

Ctp. XIX. 

mriu» w Uvta> mjie/AiW evfttrKw Urb.2* ^jB$vtoi 
9v% evpcKot flsmosv Yind. Lamb. 31» PariC^o- 

5 i ift^ovs ej^») e^oi i iffffevs Vat« 36Q. Urbio. 2« 
e^u) Omittit Havn* a. 

6 vTrfiferui) Addit rm sovmsw Vind. Lamb< 31« 
Pari£ 50» ^ecv^ojfrev potterius) Addunt uvto^ 
Vatt. 349.. 354. ^60. 106^. laio. 1548- Urb. 2# 
Ven. io* Vind* Lamb. 31* l^vn» i. a. 3* $7*^ 
hierofi ^ecv^ooavtre) Addit eet^r^y Havn.34 dvx 
9v^i<rK09 ev avtcQ mrmv) ovh/^iccv Uiriecv ev^icMt 
tv ocvr^ Vat» 1210; fed in margine lectio Tex<* 
tus, a fecunda manu« 

f ioviccioi) Addit kflfi f^TT^v Vind.Lamb. 31« tlificov) 
Deeft in Vat. 1209. exvtov viov rev &eov) mv* 
rov ^eev vkv Vatt» 349. 354» 1067. I2za 1548« 
Havn. X. 3. eecvrov vtov &eov Vat. 360» Urb. 2* 
Havn» 2« viov Qeov eocvrw Vat 1209. Vindob* 
Lamb. 31* 
8 ore) m Parif. 50. i 'm>\JUfos rovro^v tdv hc^ov) 

rovrov rov A^ydv i mT^juros VindLamb.^i. 

$ ^c^Aiv) Omittit Havn. 2* 

It oxf») Omittudt Vind^ Lamb.31. Havm^» ^u%h 

ftoaeci i7f ) ttoci e^ov<riuv e%«) eciroXvaoci tre) uttoKv^ 

eeci ffOf fieci e^evctccv e^ ^ecv^oJcoci ce Vat. 1209» 

%t ecHiKQiBn) Addit ecvrto Vatic. 1209« ^ prius) 

Omitnuit Vatt 3491 1209. Havxu i. 2« 3. i tn^ 

Hh ^ovs) Digitized by VjOOQIC 48» EVANGELIVM lOHANNISL 

C«p.XIX. 

&oi)g) Aidit necs ff/or^r auraif Pari£ 50. ^/^^r) 
itXM Havn. 3, €^ov(T4W ovhfuav xocrsiiov) e^^ 
« evetet» tmbt bjjloio ov^f/jtiocp Vat. 1209« Urbin. a^ 
Vind. Lamb. 31. ovSi/Mtv e^ovctocy Karefxov Var« 
zazo* e^ovatccv Koorefjiov Havn. 2. ^^i Mo/Jie^ 
fov) ieieofjteyfiv <rot Vat. 1209^ A Jic^ TM/ro ad 
finem commatis) Omittit Havn^ 3. 

29 HicverfusdeedfinHavn.^. eKTovrov) Addunt 
ow Vind. Lamb. 31. PariC 50* Havn. 2. e^i^rei 
'TCiKotros) wKurdi ^tnret Var* 1209« Vind* 
Lamb. 31. Parif. 50. «urov) rw sfi&ovv Vind* 
Lamb. 3 1* Parif. 50. eH^cc^ov) eK^uvyot^ov Vatt. 
349. 1209« Vind. I^mb« 31« Havn^ %. en^xv* 
yoccroov Vat* 360« Urb* 2« Havn* 3. /seyovres) 
Omittit Vat< 121O n prima manu; addimr iit 
margine a correctorc. eocv) ocv Vat 1209. «J- 
rov) eccvrcv Vatt. 349, 360* Urb* 2# Parif. 50* 
Havn. I* 2« 3. 

13 cvv) rc« cuj/ Vat* 349* Havn. 3- rovrcfv 
Tov 7\tiyov) rov Koyov rovrov Vat. 349* rc^ Ao- 
y«v rovroDv Vat* 1209. rovr^ rm hoyc^v Vat, 
1548 a prima manu. Urb. 2. Vall. F- 90. Vindt 
Lamb. 31. Havn. i. 2< rov) Omittunt Vatt. 
349* 1209. Urb. 2. Havn« i. ie) A^ofjievov 
Urb. 2. yuBRoc^oc) yoc$ccdx Vat. 349. Havn^ 
d. 3« «(«Tr^psdttf Vat. 752r« Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 483 

Cap. XIX. 

14 is 609it) <Jl? ri» dcn Vat- 349. tjy ticn Vatt. 351* 
360. 1067* Val C. 61. Borg. 3. Vind- Lamb. 31«^ 
Havn. 3« ijv oJir Vat« 1209« ^^'* ^* 9^' ^' ^^ 
PaL a20- «V^i Urb. 8. inryi) r^nv\ PaL aao^ 
Vindob. Lamb. 30 in margine a prima manu* 
Lectionem r^irt\ ut genuinam vindicat Scholioti 
Codd« Vat. 757* Alex- ag- Vind. KoL 4. lEvae^ 
/3icf icai9»$ev^^ iTccfJt(PiKov 7r^c<rceyc^evciJLi'» 
vcsy $v ruiff TT^off tAcc^iVov^ em rcciff ttcc^x rci^ 
CGorfifiov TTu&cvc K»i Vi/r uvcc^ccaeofff ^firticeci 
fcui eTfiXvceci^ nui rovrc 7f^ov^y.sv eis e^eru* 
Civ* rc rov i^ey Bacv evuyyeKi<^f{v Mu^kov eiTreiVf 
ec^uv eivui r^trtiv KuQr^ nv e^uv^a>Bfi yj^i^cc Beat, 
xui ao^rfif i^fMVf rov ^e BechcyifUiorurov lauvvffVi 
fcuru rnv d^uv rfivhrfiv y^uypui Tf^cfcuBecrBfi* 
vcci rcv mhurcv eyn rcv ^fifjturof^ ev rca XiBc' 
^^rtf fcuKoviievci rcTT^^ tcui uvufcqiverv rcv ifi* 
acw KUi (pfiffi^ yfcc<ptKcv esvui rovrc &0uXfjtUf 
Tru^cfuBev ttu^u roov e^ ccfXfiff u7rcy(u^lfUf4evoiJV 
ru euuyyeKiU » rcv fAev ycc^ V ^crxeicv rtiv r^i* 
Tfiv oofuv fffifxuivovrc^f rov Se eTnafifAOv ^ rfjy ex* 
rffVf fcui TrchXnv efx<pe^eiuv ex^Tcov Tf^cs uKKrf^ 
Ku rcvroov ru9 %ccquKrfi^caiv ^ nuru TrXuvfiv td 
yufAfM ^ctxeioVf rc rtis rqirfi^ eo^us SfiKMTiKcVf 
nufrudeicrfiff rfi^ uTrcreruyfjovfis eis /AfiKCs ev^ 
^eiccSf eis Tftv rov mtn/ifjicu fJiercc%ci^<rui cfifJLct^ 
Hh a Ciccvf Digitized by VjOOQIC m EVANGELIVM lOHANNIS. 

C«p. XIX. 

rqiw evttyyehif^m^ rev re Mux^»fov %ott Ma^"* 
Mv KUi rov AovKcc^ av/i^a>voi>ff KByovrm^ dos MS6 
htrfiff «f «ff moroff sysvero b^ oKnv rnv ytiv^ ea>f 
ti^ecf «WAirns*, ir^o^fjhav m o Kvfioff tcMi Beo^ iti'* 
cevg^ 'nqo rvis efvrvis ooqecf^ ^fqo rov yevetf^ets 
ro axerdsTi e^etvqooro^ ^fiKtcifi Kecro$ rnv rfirfiy 
eoqccv^ oos M^^Ko^ l^egriaei Keoi reu Icoatpvev rev 
ofieiev rqenev nfv rf irifv w«i rijv a^ «v «rKnfj/LCij* 
vufJtevov^ Keti ro^v emoiyqoc^^uiJ^evm re ya/bCfco^ 
fjLeretdevroov eis ro eitiaviiA^v* 

%g $i ^e eKqecvyeofTotv) eK^ecvyottruv evv eKetvoi Vat* 
laop. ci (5V fKfauyc^^cv Havn. 3. AAdnniXeyov* 
res Vind. Lamb.^r. Parif* 50* ^uv^o^aev) Ad-» 
dir ^uvfe^aev Vati 360 iti margine a fecunda ma^ 
tiU4 ^uvqooaov uvrev) bis legitur in Syra vet. 
uvrov) DeQft inPaiif.50. UTreKfSfi^ecv) Addit 
cuv Parif 50. 

x6 7rufe?iul3ov Se rev ifi&ovv) Kuquhu^evres ^e rev 
ifiaevvVm^ 34.9. 351. 3^0- 1067* ^^^S-S- Havn* 
3. TtocqeXuRov evv rov ifiaewVztt. 1209. laio. ci 
ie 'TSecquKu^ovres uvrov Vind. Lamb. 31, eoyu^ 
yevres cwv rcv ifiaow Syra hieroC xcei) Omit-» 
tunt Vatt* 3494 351. 3(Ja io(J7* lao^- laia 
Borg. 3< Vind. KoL p* Havn^ 3. tJeTnfyecyov) 
Omittit Vat. 1309; li vtyuyov Vatt* ggi* 354. 

260* Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS- 485 

Cap. XIX. 

360. 12 10. 1548. Pal- «27. Urb. a. Borg. 3» 
Val. C. 61. Vind. KoL 9. Havn. a. ^ariw tfu- 
Tov Vat. 1067. Addunt «^ rp it^UirtA^m Vatt* 
349. 351. 1067. laio in niargine- Borg. 3* 
Vind. Kol. 9. Syra hierof. a correctorc- «|(» w 
r© -JTf a/raf/bv Havn. 3. Loco ko^i ecTtff^ctycn^ 
habent eTfedtircxv avrt^ rov «vf ov Vind. Lamb* 
31. Syra hicrof. 
>7 x-ai ^oc^ec^(k)v roy ^ecvfov ccvrov) Omittit Syra 
hierof. xoct ^oc^oc^mv auVft) rov f^ocvqovV^t. 1209- 
^ec^oc^oov KUi rov ^uvqov Pal.227. Kai ^Moc^av 
ecvrov Vind. Lamb, 3 1 . «ur ou) iecvrov Vat. 3 49. 
^|)/ASev) Deeft in Syra vct. Et eoegerunt eum 
abire Syra hierof. rov) roTtov Vatt. 351. 354* 
360. Pal. 227. Havn. i. 2. roTfov) roitos Vat. 
360. os heyerui) Omittit Vat. 351. \eyeroct 
Urb. 2. Havn. 3. eB^xt^i) Addit ie Vat. 351. 
yoKyoboc) yoXyedecff Vat. 3^0. 
59 yey^ocixfJLSvov) Addunt ^/3f«iS'/, ^oofAoc^i^i^ ifJ^nvi^ii 

Vind. Lamb. 31. Parif. 50. 
go r>i$' TfoXeoos rcTToi) e roTtos nf[s TtoKew Vatt. 
349- 351- 354- 3*<^' i^op- ^^^^* ^548- Urb. 2. 
Borg. 3. Havn. 1. 2. 3. x«/ nv yey ^ociAfjievov 
//Sf«ft/, ^'AA>?v/<?/, ^ftjjua/^/) Omittunt Vindob. 
Lamb. 31. Parif. 50. iT^Kfjvt^i^ ^wfAuKi) ^«- 
IMci^i^ iKKfSVi^i Vat. 1209. Havn* i. 

Hh 3 ViH 

Digitized by VjOOQIC 48$ BVANGELIVM lOHANNIS, 

C0p. XIX. 

Hx Vir. ai*a4 dcfunt in Havn. 3. t^iju rm iw- 

ipb^m) rw iivixiw b^iai Vat, 1209- 
%l (tyjFiKfidn) Addit ccvra^ PariC 50. 
S3 rov $ii(rouv) ecvrov Vind. Lamb. 31; fcd in mar- 

gine. rov if/^ovv ab eadem manu. m/ rw x*r<»^ 

w. ijv Jf c %/rw a§^ot<pos) rov h %iroivo6 mu 

n» o^oc^off Vind. Lamb. 31. kcc$ rov xnoavoc^ 

^TTii ifv %trm a^oci(pos Parif. ^a cK^cecpo^) 

cc^ocgioi^ Vat. 1548. Havn. a. 
*4 evv prius) Deeft in Vind. Lamb. 31. Parif. 50« 

^ hcyov^cc) OmittitVat.1209* /uwv prius) De- 

eft in Vat. 349. 
as kAco^tos) KhcTfx Havn. 2. 3. 
a6 i^w) ciiooff Havn. 3. cv ijyMTri») Omittit Havn* 

2. ocvrov) Omittit Vat. 1209. tiov) Je Vatt. 

^209. 7548 ex emendatione. Urb. 2. Havn. 3. 
«7 tSov) $Si Vzu 1209. oo^us) fiiAe^oce Vat. 351. 

Borg. 3. Vindob. Lamb. 31. Kol. 9. Havn. 3. 

«t/ri/v iJiocBnn/\s) /JtocBfirtis' ocvrnv Vatt. 354. 

1067. 12 10. 1548- Urb. 2. Vind. K0I.9. Havm 

j. 3. Addunt 9Kig)fos Vatt. 349. 351. Borg. 3. 

Efc 8 ex emendatione. Havn. 2* 
*8 rovro) rocvroc Vat. 351. Havn. 3. uioos ifi- 

covs) $f\<rovs iJws Vat. 1209. a^oos) $^ Vatt. 

354. 12 10. 1548* Vind. Lamb. 31. Kol. 9. Pa- 

rif. 50. Havn. 2. Trxvroc nh) nh 'nocn^ Vat 

1209» Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOIJANNIS. 487 

Cflp.XIX. ) 

zao^, ni»l) Omittunt Vnt 351. Borg.^. Havn* 
3. In Havn. % ponitur poft rsTshB^cch "wr«- 
>^»i) Addit ra mqi uvr^ Vit. 349. Addaoip 
vfe^i e^urov Vatt, 351. 1067. Borg. 3. Havn. 3. 
Ab hf€C ad Ji\^tf) Abfunt a Vat. 351. Havn. 3. 
re>itM>Bti) 9rAfffa?d9 Vind. Lamb. 31. n yf^ 
(fhi) Addit ffui jficincccv 9*^ Tforov fccu c^o^ Syra 
hieroC 

»9 Hoc comma omittunt Vat. 351. Havn. 3. aur 
fXfirc ej^ov^ imcv* ol i$ 7Fhti(rx»rejpc^oyycy o^ovffj 
Ke$t) tKenro p^ov^ fju^ou^ (nroyyov ovy ijls^ov rov 
e^^ovs Vatic* 1209. o]^evs) Addit iJLtr» %oAi/^ 
Vind. Lamb» 31. 

30 Ab ir$ ad rrr^e?»!) Omittunt Vat. 351. Havn. 
3. ovv) ^9 Vat, 3(Jo» ro o^c^ tfi^rcvi) if\(rovs 
re o^ f^eree rtfs %cAjf^ Vind. Lamb. 31. in- 
covi) Omittit Vat, laop* meviiec) Addunt oSs 
$e e^eTPvevaev^ e(rx^$a^ ro %arec7ferec(riAee rov 
vecev iJie(rov utto uve^dev im Kur» Havn. 2. Syra 
hieroC 

31 hu lAfi fjtetvp eTTi rov ^uvfov ru aodfJLuru ev r» 
(ruliQura)y eyrei 7rec^U(ncevfi nv) eitei 7rec^ec(rKevn 
nv^ tvu fdn fj^eivti mi rov ^uvfov ru ccofjLuru ev 
r« (ruB^uro) Vind. Lamb. 31. Parif. 50« Sjra 
hierof sTteivov) eKenvn EditioWetftenii. Lcctio- 
ACm tKiiVov habcnt Vatt. 351. 354. 360. 1067* 

Hh 4 1109« Digitized by VjOOQIC ^4S« EVANGELIYM lOHANNIS. 

Uf XIX, 

It&qp* i2iOe I548t Borg. 3, Viod. Lamb. 3^« 
. KoL pr Eftv ^ ex emendationeu Havn. i. a- 3. 

jg^^) OJTiittit-Vat, 1548 % prima manui additur 
..imer lifieos ab eiiiQQdatoren «(vrov if^) if^ e«u« 

;. ••Ttfii Vat. 1209. 

.34 . sw^f) ivoi^e Vind. KoL 9, Havo. a, «v5w) «>- 
«&fck?v Havn. I. a. 3. ^ui^v^? ^|irAd^) s^itf^m^ 
iv^us: Vat. 1209. 

95 ttAyjdiviv) »M^fi£ Vlnd. Lamb. 31. «urou «^ 
^' ficcfrv^a) e?/y }/ fAccfrv^ ^cvrou Vat. 351« 

. . Havo. 3, ff<?^j/ «vTcu n tiotqrvq^» Vs^t. 360. VincU 
Lasib^^i.. £fc.|. Havn. I.. %ops^i»os) Ko^keKet^ 
ycf Vat. 1209. bcc) «AA* Wc» Vat.. laio a fo* 
cunda manu. bo^ zoa Vat. 1548^ Urb. fi. Vind^ 
LamK 31. m^evoTirs} TfiWtrre Vat. 1209. 

^ Y«f) (JV HaYn.^1. wrow) afi!3grVt!rQvVind.Lambk 
31. Havn. 2* 

88 ^) Omittunt Vatt. 354. ^tfa i s lo. 1548. Urb. a* 
« /A^oif^ 0) u»txt^ Vat.. 1209. «dKT^^ i Havn. I4 
a. 3. w fdocBfjrTi^) fiocBfirfis (ti¥ Urb. «• iw 
prius) Omittit Vat. 1209. Ab nh^fyt ad fineed 
commatis) Qmittit Havn. 3. 97fer^^sf) Addit 
ncvro» Partf. 50- ])AS^ cvk lece^ {^f « ro c«/4a( r^ 
«9;0^v) filsBov otif ftoci pfooit avro Syra hivoH rou 
iifffc>u ultimo loco) avrou Vat. 1209« 

39 n^o^ rov tfi7ow) TF^og o^vro» Vat. isop- ir^ 

rtfv Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS, 489 

Cflp, XIX. 

w iffcow yvKTog) yvKTof ^foc rov tfiaovy Vind» 
Lamb. 31. Parif. 50. l^^yi^») lA/y/tiflp Vat. 
1209. odffii) tipV Vatt, 354, 360« Z209. 1548* 
Havn^ I. a* 

40 uvro) uvrov Parif. 50. Addunt ov Vatt. 349* 
354- 3^0. lotf^. 7210* ig^S. Urbin. a. Havn« 

!• 2- 3* 

41 iTidii) nv riStitimof Vat. 1209. 

CAPVT XX, 

1 ewrtoLC ort ovatjffj itff ro pif/LUMv) otc ro fxvtj' 
/Aitov , tncortM ert ovcrfi^ PariC 50. «») f » rifp 
&ufi«^ Urb. 2« oiTTo rns ^v^oc$ Ven. lo. ce^p 
Efc. 8. 

2 otiotijav) ciA»Vat. 354^ 
4 Ktfi 9) ii Vat. 349. 

9 KiifaM rec oBoutec) roo odoytoi mtimto fxoym 

Havn. 3, 
6 ovy) Addit Koct Vat* 1209. 
8 itSe) otSiv Havn. 3. «^*, Kut i7(i^i\i9iy) otSoy^ 
Koct )i7n<fivaocv Vind. Lamb. 31, 
20 iocvrovi) ocvrovg Vat. 1209. 
IX ro iiytjfJLitov prius) r^ fjfVfiiAetoo Vatt. 349. 1209. 
1548* Khcctoveec i^osi) e^OD K\utowoc Vat. 1209* 
t$ ocvrt iKiiyot) pcvrot enetyti Havn. 3. Ary«0 Koct 
H h ^ A«y« Digitized by VjOOQIC 490 EVANGEHVM lOHANNIS. 

Cop. XX« 

hr/ei Vat 1209« wfsov) Addic tK rov fjinii^esw 

Syra bierof, 
X4 rM ruvra) ruur» Vatt. 354. 1209« Urb. 2« 

c) Omittunt Vatt. 349« 351, 354. 360« i2iO. 

1548- Urb. 2« Havn- 1, a. 3. 

15 G /if^pw) /ij^ow^ Vat. 1209. ri) Dceft in PariC 
50. ccvrov g&fjKw) edfiKM otvrov Vatt. 360, 
1209. U^^* ^* ^^^^ LamU 31. HavA. x. 2. ^ 

16 c) OmittitVat.x209« /au^^cc) fMficciJiVzt.iaog. 
uvrf) Addunt l$focl^$ Vat, 1209. Urb, 2. ^«/3- 
/iovvi) ^afil^ovyfi Vat. X209» $tSccQXcc\e) Ad« 
dunt Koc$ Tr^o^eSfccfm ccyl/cca&cc$ oourov Parif. go. 
Syra hieror« 

17 0) Omittit Vat, 1209* P^ coTrrov) chrrov fiw 
Vat, 1209« ocvcc^ocm) on ocvecfiociya> PariE^o. 
9rar«f^ fjtov) TTocre^oc Vat 1209» 

18 s^Xrrut) Addunt ovv PariC^a EfcScxemenda- 
tione, /jLocftcc) fAoc^ocfA Vat, 1209« ocTfocyych^ 
hovtjoc) «vccyyehhovffcc Vat, 349 a prima manu* 
ocyyeKhovcr» Vat. X209. lcofccxe) ic^faKocfjey 
^^^* 354* fOi>iccKcc Vat* 1209. ccvr^) ccvrocs 
Havn. 3. 

X9 cuv) OinittuntVat.r548aprimamanu. Parif^o. 
Efc. 8 ex emendatione, ro^ primo loco) Deeft 
in Vat, 1209* 0$ ixoc^nrcti) Omittit Efc. x. 
^fly^m^ Ominit Vat X209. 

€wro$i) Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 491 

Cap. XX. 

ao MTOtij nect Vat. laop. rx^ X^*?^^) Addit kcu 
rcts 'TtQ^us Parif. 50. uvrov) Decft in Parif. 50, 
uvrois Vat. laop» /i4«i&ijT(»i) i^ccBnrcci ccvr9\) 
Vat. 349. 
di 7r<»Aiv) Omittit Syra vet. 
d3 r<v»v bis) Tivcf bis VatriftOp. cUpievreci) cc(pi9' 
rcu Vat. 349. ccg^ewrcct Vind. Lamb. 31. Parif. 
50. K^ccrtirg^ KeK^rccrnvroci) nqccrens^ Kcct k^cc* 
rffvrcci Havn. a. 
fi4 ifiaovi) Deeft in Vat. 1209. 
^5 wrft>) OmittitEfc. i ex emendatione, rvTTov his) 
roitov Syra hierof. ut videtur, A Kcci /3«A<» ad 
Koct /3«A<w) Defunt ii^ Havn. 2. iS^Ao?) /5ccAAa 
Vat. 360. ^«'^fc* jupu) /Mcv %«(»« Vat, 1209» 
%6 eiTfev) hsyei ccvrois Havn. 2. AeyF4 Havn. 3. 
a? A ^^f^ ad (pB^e) Defunt in Havn. 3 librarii 

incuria. 
d8 K«< primum) On1ittuntVatt.349.1ao9. Havn.3. 
Q BoofMs) BwiAccs Vatt. 349. 354. 3<5o. 1209. 
12 10. 1548» Urb. 2. Vind. Lamb. 31. Efc. i. 
Havn. 2. 3. 
09 hr^ei) eiTsev Parif. 50. movs) Deeft in 
Vat, 1209. ;&afc«) Omittunt Vatt. 349. 35 !• 
354« 360. 1209. 12 10. 1548. Urbin. 2. Vind. 
Lamb. 31, Efc. i. 8^ Havn. i. 2. 3. Syra hie^ 
irofQl 

cfiiAeicc) 

Digitized by VjOOQIC 49t EVANGELIVM lOHANNlSL 

Cap. XX. 

30 (Tfj/Aeicc) Addit d V^u 1209. ccvrcv) Omimuit 
Va«. 354- laop. Efc. g a prima manu. 

$1 9rmv(Tfir€) m^evtire Vat. 1209. c tfi(T$vi) Ah^fk 
c a Codd. Vatt. 349. 354. 360. laio. Havn. r* 
«• 3* X^t^os) Xfi^os Vat. 1548. ^(Wfv rj^i^ 
r«) gaijy «%)yw fle/(vv/«v Vat, 349. ^o^jyv ouo^$m^ 
rxjr^^ Vind, Lamb. 31. Efc. % %x cmcndationo, 

CAPVT XXL 

X fxrtct) Addit Jfi Havn. i. rocvroc) rovre Vat,- 
349. t(puv8^co(T8U eocvroy ^oc\tv) ^x>j¥ ^«v»- 
(6o<Tev fuvrov Havn. a. 9rc«A/v) Deeft inHavn, 
3. i) Omittit Vat. 1*09. fMcBfjrects) Addit 
ccvrov Vat. 349. Addunt ecvr-ov^ eyeg^ew bk w* 
jefft)ji Vind. Lamb. 31. PariC 50. Havn. a. 3. 

1 0;) u/^i Urb. a. eJ ufo/ Havn. 3. In codice Pa* 
riC 50 eft lacuna a vcrfu ado ad finem capitis; 

8 elftXbov) Addit ovv Urb. a. Efc. g «x emenda* 
tiono, flci^f^iyo-ity) €ve$ti(Tuv Vatc 349 ex emen* 
datione. 351, 354. 1^09, 12 10. I54g, Vind, 
Lamb. 31. Havn. i. 2. evl^vs) Deeft in Vat* 
1209. emufTuv) ^oiifo^y Vind. Lamb. 31. 

4 ffSfi) Omittunt Vind. Lamb. 31. Havn. a. c) 
Deeft in Vat. 1209. tfist(puv) eyvoaquv Vat 349» 

5 evv) Omimmt. 1^49. ^) PcQftiaVaip 1109, 

Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 493 

Cap. XXL 
6 HotXste) BahKsre Vatic. gdo» uvTe kKmcm 
iGXvfruv) i(TXV(T»v ihKVffut ccvto Vat. 349. «A* 
Kv<ftci uvrn KfXv^m Urb. 2. ia%waw) i^u» 
Vat. liop. Vind. Lamb/31% 
8 aAA') «AA<» Vat. laop* 
XO c) Omittit Vat. 1209» 
II avf/3ij) Addit dujAVat. tfeO^* ^fjr V>7^) ''«^ V*^ 

Vatt» 349» 1209. Vind* LamK 31. 
X% prius) Omittit Vat. 1409* h) Omittit Vat^ 

1209» 
t3 ouv) Omittunt Vatt. 360* tftO0> ^) Dceft irt 

Vat, iao9» icflw JiJwo-iv) evxocqifjfiaus iScoKe^ 

Syra hierdC 
14 i»?(re^i') Omittit Vat» 354. ni^ovt Vat. 12094 

ccvrov) Non habent Vat. 1209. Urb. s* 
Jg otfv) Omittit Efe. 8* #ijcrcuf) Omittunt Vaf* 

354. Havn^ i^ i(»ya) to^otvvov Vatic» itt,og* 

TtXem) <?rAwv Vat> 354* uqviu) Tf^o&xra VzU 

io6f> 
X6 A^» ^uro;' TTotiJtbctve ru Tf^ol^xru jiov) OmilTa 

in Ven. lO* TfoifAOCive) fio(TKe Vat* XO07» «rfo* 

-lixroti) tofvtoc Vatfe 1067« 
JI7 lo^vos) MM6VV9U Vat* 12094 mi hTfev) %oci Keyu 

Vat. 349. ocvTm* kv^ib^ (fv Tfui^rx) ku^if, 'Pfocv^ 

rocxrv Vat. X209* tti^tovs) ifi^ov^ Vat. xftO^* 

lio7K€) TfotfAXiye Vat« 106^*. 

9iav* Digitized by VjOOQ),C 494 EVANGELIVM lOHANNISL 

Cap. XXI. 

18 (Tfccvrov) ixvtov Ham i. a§ ^wti) ^wm am 
Vat. laop. 

ao h) Omlctit Vat. 1209. 

di rovrcv) Addit cvv Vat. tdop* 

d2 foi?^ e^o/jLcci) Omittit Efc. g a prima manu. 0x0 
uKchovBii (jLci) Defunt in Havn. a. cv /Mi uko* 
XcvBu Vat. taog. 

^3 ^ Adydp ^uV^i") cJwi- p Atfy^^ Vac ijiop* m(# 
6UJC «^*y) cvY, Bms ie Vat. laop. 

d4 /xxfrv^m) Kcci /jtoc^vfanf Vat. 1209* y^fl^- 
x^fltf*) y^a\|/ar Vat. laop. #^iv ^ /4oc^fta 
uvrcv) ccvrov if fJtcc^rvficc e^iv Vat. laop» 

flj Ad hunc verfura in margine Codd. Vatt. 358, 
75^* 757* 758- i22g. Cod. Zelada. Laur. VIj 
i8- 34. Vcn. a^. Vind. Kol 4. invenitur Scho^ 
lion : ocWoi ie Tr^caBfiKfjv avcci rcvro (pcctnv, re* 
BeiKoro^ inv ecvrc nvcp rm (piKcncvm b^ooBsv w 
Tfcc^rifBfiKy^ iis Troc^ocyccaiv rcv TfKeiOVoc eivxiToo 
yey^ccfxfjisvcc^ roc vttc rcv nv^iov ytyevfiijuvoc Becv^ 
lioc<;oc* Kocrocyevroff eJl? ecrco^ev^ uyvacc rvxov roQ 
7t^oi>rcv y^u<peoi>s^ vtfo nvcff roov TfccXuiow fiev^ ouk 
un^iBoov JIp, Koci fJie^os rffs rov evuyyehJovy^u<Pf\c 
yey ovorcc^ cTte^ hu Ttuvrmv rosiv evuyye/sMv 
X^ovos KUi ^ crvvfiQ^eiu (pefeaBui TfccfecKevcccev^ 
e<ru) a Vat 1209. Havn.3. ov^e) cvi* Vat»i809« 
0ci4fiv) Omittunt Vatiiao^. SytahieroC ^ Digitized by VjOOQIC EVANGELIVM lOHANNIS. 49J 
Cap. XXL 

Subfcriptiones Codd. : EvccyyeXtov xecru toi* 
uvvtiy e^eSodvi jxera Xfovovff K&. tfjff rov %f/<?oy 
avochffyijew Codd.Vatt. 354. 356. 360. Barb. aog. 
ro Kccroc iooxvvfiv evayyehsov ey^^y\ eKkf\vt*^^ etc 
ecpeaov^ ixeroc r^iocKovroc ert\ rr\s ocvaf^-^ems roo 
Kufidu, eTTi Ho/Jteriocvov ^occnkeoDS Barb. 9, ro 
Kocroc ioootwfiv dyiov evuyyehjov^ cvvey^eccpfi vtto 
rovrov iOi>ocvvf\v^ ore tiv ev e^o^iof ev TFocrfjLO) ry 
Vfia(k>j V7F0 T^eciuvov rov ^uciheoiSj Koti e^eSoBfi 
ev e(pe<ra> hoc yocXov rov ^evoSox^v ra?v uvro^oXcoy^ 
fjieru Ai8. x^ovovff rn^ rov %fi<?w uvuKn^^eoos 
Vat. 1548. exei ie ^ixovs 0r. Vatt. 354. 355. 
360' Barb. aog* €%e/ ^/%oup 06 rA. Ke^puhUio$ 
^A^. Urb. d* «%«/ ^i%du^ /3(r4. K^u7\jUiU (rK(i. 
fiarb. 13. in CodiccVaticano 1209 Evangelium 
Johannis babet Capita LXXX« Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC ADDENDA «t EMENDANDA. 

Froleg. Pag. XLIX. lin. 4. Vat 1209. tegeVat. 359, 
Pag. LI. Nota *) liti. 5 a finc : elegantioreni 
adde atqve magis ktinum 
Matth. I, 6. Laur. IV, u. lege Laur.VI, ip. 
VII, 10, aiTft^si) Vat. laop. /• cctrtiffsiV^t. «09. 

X, 14. jU/XTJff /. Ka)/4flff 

Xy a8. (pv/iftiT&9 Vatf. 34Q. 3(Jo. dete 360. 
Xin, 32. Kccr»(rKffvow Vat 1209. /. jMKrasffX^- 
vo/v Vat» 1209. 

XV, If. 0Vt6i> U OVTfO» 

XVin, 29. ^ocvrod) OmittuntVatt.354caBt. cor^ 
rige Trecvroc) Omittum Vatt. 349. 354 caet. 

XXIII, ig. ^ffioc^e^io) /• dvaioc^fjfi» 

XXVII, 16. Sioc(f^ovoy U iioc (pQovov 
Marc. I, 13. aeaffcc^ocKovroc U remoc^ocKovrcc 

V, 40. 'Tttmus Vat. 360. isocvrocs e^ct) Parif.50« 
Ven. 10. Vind. Lamb. 31. Havn. i. 2. ita 
corrige: TCuvrocsVat. 360. Ven. 10. Vind. 
Lamb. 31, Havn. i* a. Trccvrccs: s^od Pa- 
riC 50. 

X, 35. cciTfjaooiJtfiv /. ccitfitroof^ev 

XII > 31. cfJLoix ccvrti Vind. Lamb. 31. /. c/JLOioc 
ecvTn Vind. Lamb. 31. 

li Marc Digitized by VjOOQIC MaFfl. XW. 3I' nonatw tege notttor 
XIV, 5^; ^tytrts L yjrt*>x» 

Lnc J, 51. vvifiKpman' Vat. 1209. A vV^fH^mwf 
V«, T»a9. 
K. 15. • • J»uf<a«r b» K I i Wfwt ^>« 
IV, 19, Poft verb»? rw tfteprrm $i9«tm Vit, 

Vatt. 354 oct, 
jy, 4», lio, ]i, i<St, 1. 36«. 

VIIl, 17. ^eaietmfinimtm /. ^ fg wJ ^ y m n 

VIII, 95, «ihiKeKws (• eO^i^ 

IX, 49, tM\v9IJW A «H«»^U«^<» 

XX, 9^ £&• »pr^ '"^** ^ ^^ ft apc mna 

XIV, i^ i«»r«K?UTVfi foft«iw<feAiw6«r«<k 
XXIV,»MK 7*ufl/wv»i«f%«w.&y«ij|Hrt«w!f5|"<«) 
Joh,I«>49' i9S4c^^48» Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC ^ Wy